Kirkko kulkee ongelmasta toiseen

Kirkko kulkee Suomessa ja monissa maissa tänä aikana vaikeuksista ja ristiriidoista toiseen . Kristillisen seurakunnan rakentumisessa ei ole kysymys lopulta siitä mitä mieltä minä olen tai joku toinen ihminen, vaan mitä mieltä  Elävä Jumala on ja Hän on sitonut siunauksensa ,omaan tahtonsa,raamatun sanaan. Onko sitä etsintää, että etsitään Jumalan tahtoa vai haluammeko luoda jotain uskontoa, jossa Jumala halutaan kutsua mukaan , ensin määritellä ehdot ja sitten pyytää Jumalaa siunaamaan .Voi ajatella , että kun Jumalan pelko häviää, niin viisaus ja näkökyky häviää. Miksi kirkko on olemassa? Kun kirkko välttelee raamatun kokonaista ilmoitusta,se estää todellisen Jumalan rakkauden ,evankeliumin.

Kaikessa ihmisviisaudessaan ajatellaan yhteiskunnallisista lähtökohdista luoda kirkolle elämää, tänne eri ihmisryhmille, erilailla ajatteleville  sopiviksi ja lopulta se on luopumista siitä Jumalan ilmoituksesta, raamatun sanasta , joka on  tehnyt Jumalastakin " kultuurisidonnaisen, muuttuvan ja siihen päälle epäilykset raamatun selvistä opetuksista.

Kuitenkin Jumala on erilainen ja Hänen elämänsä , jonka Hän on lupauksien mukaan antanut uskon kautta, että siinä olisi meillä elämä , vanhurskas on elävä uskosta ,alkaen jo täällä ja voittaen kuoleman ja lopulta usko saa vaihtua näkemiseen.

Aabrahamille annettiin lupaus siemenestä, joka annettiin Kristuksessa   ja 430 vuotta myöhemmin ,kuten Paavali kirjoittaa laki myöhemmin lisättiin , että ihmiseltä menisi se viimeinenkin toivo pelastukseen omilla ansioilla, jotta meidän katseet kääntyisi pelastukseen, Kristuksen sovitustyöhön.

Onko kirkon iso ongelma , että ei ole " sairaita" ja näin ollen ei tarvita parantajaa, vaikka raamattu kertoo ja itsekkin tiedämme , että olemme armoa tarvitsevia, pitää kerran mennä Hänen eteensä ja olemme täysin vastuussa siitä mitä olemme tehneet ja silloin lopulta on kysymys, kuka on meidän syntivelkamme maksaja.

Radiodei debatissa oli hiljan Soili Haverinen ja Olli Valtonen keskustelemassa  nuorisotyöstä ,jotenkin Olli sanoi yhdessä kohdin jotenkin, että " ei nuorille aina vaan että Jeesus on kuollut sinun syntiesi puolesta", kun ovat kyllästyneet siihen. Tästä voisi päätellä että ei ole tarvetta syntien anteeksiantamukselle.

Kirkon tehtävä ei ole ihmisvoimin saattaa seurakuntalaisia syyllisiksi Jumalan edessä ,joka on Pyhän Hengen tehtävä ja se totuus joka raamatusta aukeaa tekee ihmisen syntiseksi, mutta se voi tehdä myös ihmisen armahdetuksi syntiseksi, joka ottaa vastaan sen sanan.

Toimintatavat ja mallit voivat muuttua ajan saatossa, mutta Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.

 

21 kommenttia

 • Martti Pentti sanoo:

  ”Hän on sitonut siunauksensa omaan tahtoonsa, Raamatun sanaan.” Löytyykö Raamatusta tukea tällaiselle opille? Onko Jumalan tahto ensinnäkin rajattu Raamatun sanaan; eikö Raamattu ilmoita meille Jumalan, jolle henki on tärkeämpi kuin kirjain? Toiseksi, onko siunaus sidottu Raamatun sanan noudattamiseen? Eikö Jumalalla ole valta siunata keitä Hän tahtoo? Siunaukseen näyttää liittyvän vastavuoroisuus samaan tapaan kuin Herran rukouksessa anteeksiantoon: ”Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen.”

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Veli Pesonen sanoo:

  Monet näkevät paljon huolta siinä, mitä ja miten kirkon tulisi opettaa. Se jää vähemmälle huomiolle, ettei enää ole niitä joille voidaan jotain opettaa. Kirkoissa käy keskimäärin 30 henkeä messuissa. Tuo ydinjoukko koostuu ns. uskovaisista. Varsinainen kirkon enemmistö käy kirkossa kerran vuodessa ja he ovat ne, jotka mahdollistavat kirkon nykyisenkaltaisen toiminnan. He ovat niitä jotka eivät usko niin kuin kirkko opettaa, koska sitä on hoettu niin pitkään, että he itsekin uskovat sen, vaikka eivät oikeasti lainkaan tiedä mitä kirkko opettaa. Tämä väki vähenee kirkossa huimaa vauhtia. Eihän heillä ole oikein mitään todellista kosketus kohtaa kirkon toimintaan. Ns. uskovaisten joukko ei tulevaisuudessa yksin kykene kirkon nykyisenkaltaista toimintaa pyörittämään.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Samuel Pihkala sanoo:

  On tietysti ns. yleistä Jumalan siunausta ja Jumalan hyvyyttä, jota Hän jakaa kaikille ihmisille ,koska Hän kaikkia ihmisiä rakastaa. Mutta voi sanoa että koko uusi testamentti kertoo siitä siunaukseksesta jonka Jumala lahjoittaa Jeesuksessa ja Hänen sovitustyönsä kautta, jonka kautta ihminen voi lopulta päästä kerran Jumalan luo. Vuorisaarna kertoo tästä ja kaikki Paavalin opetukset keskittyvät Jeesuksen tuntemiseen , jonka kautta meillä on pääsy Kristuksen osallisuuteen. Elämässämme voimme tarkata vain elämän keston verran sitä onko Jumalan siunaus ollut elämässämme ja emme varmasti kaikkea pysty näkemään,mutta uskon että kristitty saa kokea sitä että Jumala on ollut uskollinen ja tietoisuus, että apu tulee yksin häneltä.Jumalan siunauksen päämäärä kuitenkin on Kristuksessa ja Häneen sidottu,niin että lopulta Hänen kautta voimme vain ja ainoastaan pelastua ja päästä Jumalan luo. Kaikki käskyt ja opetukset on siis annettu Jumalan pyhästä tahdosta ja rakkaudesta , että voisimme täällä ajassa löytää yhteyden Kristukseen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Samuel Pihkala sanoo:

  Niin Jumalan sanasta käy ilmi Hänen tahtonsa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Vie pois minun luotani virsiesi pauhu! En halua kuulla sinun harppujesi helinää. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro.” Näin Jumalan tahto on ilmaistu Aamoksen kirjassa. Uuden testamentin tuttu muotoilu on: ”Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Veli Pesonen sanoo:

  ”Kirkko kulkee vaikeudesta toiseen”: sanoo otsikko. Varsinaiset vaikeudet eivät liity oppiin vaan kirkon rakenteisiin. Ne on rakennettu verovaroin. Nyt kun rakenteita olisi pakko muuttaa, niin kukaan ei halua siihen suostua. Toimintaa pyritään jatkamaan, niin kuin mitään romahdusta ei edessä olisikaan. Sopeuttamistoimenpiteitä tehdään vain sitä mukaa kun on pakko.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Riitta Sistonen sanoo:

  Mielestäni kirkon ongelmat juontavat juurensa pitkälti juuri siitä, että kirkkoon on tuotu Jumalan tahdon ja siis Raamatun vastaisisa oppeja. 2. Piet. 2:1-3 ”,,,, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyks; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla koskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista hteidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku”. 2. Piet. 2:1-3 Ja kuinka ollakaan tässä Raamatun kohdassa puhutaan seuraavaksi mm. vedenpaisumuksesta ja Sodoman ja Gomorran tuhosta. ”Jumala tuomitsi Sodoman ja Gomorran kaupungit polttamalla ne poroiksi ja antoi näin varoittavan esimerkin vastaisten aikojen jumalattomille. Sen sijaan hän pelasti hurskaan Lootin, jonka mieltä jumalattomien riettaus painoi.

  Martti Pentti kirjoittaa: “Hän on sitonut siunauksensa omaan tahtoonsa, Raamatun sanaan.” Löytyykö Raamatusta tukea tällaiselle opille? Onko Jumalan tahto ensinnäkin rajattu Raamatun sanaan; eikö Raamattu ilmoita meille Jumalan, jolle henki on tärkeämpi kuin kirjain? Toiseksi, onko siunaus sidottu Raamatun sanan noudattamiseen? Eikö Jumalalla ole valta siunata keitä Hän tahtoo?

  Totta kai Jumala on sitoutunut siunaamaan vain sanansa ja tahtonsa mukaisia asioita ja niitä, jotka haluavat totella ja kuulla Häntä hänen Sanassaan ja noudattaa sitä eli toisin sanoen uskovat Häneen. Vai pitäisikö Jumalan siunata sellaista, mitä ihmiset sattuvat haluamaan ja pitävät siksi siunauksen ansaitsevana ja sitten päättävät siitä omissa kokouksissaan? Mikä Jumala se sellainen oikein olisi? Ja kyllä, siunaus on sidottu Jumalan tahtoon ja tämän tahtonsa Hän on ilmoittanut meille Raamatussa. Meillä ei ole muuta Jumalan ilmoittamaa tahtoa. Ja kyllä, totta kai Jumalalla on valta siunata keitä Hän tahtoo ja sen Hän myös aivan varmsti tekeekin, mutta me emme määrittele Hänen tahtoansa ja siunauksiensa kohteita. Vaan me voimme lukea Hänen tahtonsa Raamatusta. Ja samoin me voimme myös lukea Raamatusta mitä Jumala vihaa ja mikä on Hänen tahtonsa vastaista.

  Jeesus sanoi: ” Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.” Joh. 14:15-17

  Tuo kohta, johon Martti Pentti viittaat, että henki on tärkeämpi kuin kirjain, tarkoittaa että kirjain ei vanhurskauta eli kukaan ei tule vanhurskaaksi lakia noudattamalla, vaan uskomalla Jeesuksen Kristukseen syntiensä anteeksiantajana. Ja me saamme tällöin juuri Pyhän Hengen Puolustajan, josta juuri yllä on sitaattini.

  1. Joh. 1:17 ”Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti”. 1. Joh. 4:1 ”Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan”.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Pitäisikö Jumalan siunata sellaista, mitä ihmiset sattuvat haluamaan ja pitävät siksi siunauksen ansaitsevana ja sitten päättävät siitä omissa kokouksissaan?” Pitäisikö Jumalan kieltää siunauksensa sellaiselta, minkä ihmiset sattuvat torjumaan ja päättävät kokuksissaan sen olevan siunattavaksi kelpaamatonta?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Samuel Pihkala sanoo:

  Kiitos Riitalle kommentista,minä olen jo viikon Martin kanssa vääntänyt ja alkaa jo olla ”turnausväsymystä”.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Martti Pentti. Jumala on aina suurempi kuin jopa oma sanansa. Meidät Hän on kuitenkin sitonut sanaansa. Ainakin itse koen turvalliseksi sen, että siihen saa luottaa eikä pohtia sitä, mitä emme voi tietää. Kannattaa myös muistaa, että sanaa siunaus käytetään Raamatussa useassa hiukan eri merkityksessä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Ainakin itse koen turvalliseksi sen, että siihen saa luottaa eikä pohtia sitä, mitä emme voi tietää. Kannattaa myös muistaa, että sanaa siunaus käytetään Raamatussa useassa hiukan eri merkityksessä.” Minusta on selvää, että Raamattu on avoin tutkimukselle. Meidän tulee pohtia, voisimmeko tietää siitä enemmän kuin nyt tiedämme. On todellakin muistettava ’hiukan eri merkitykset’ ja selvitettävä mahdollisimman hyvin, mitä ne ovat. Jos luotamme väärin tulkittuun Raamatun sanaan turvallisuuden kokemus lienee tyhjän päällä. Jumalaan voimme aina luottaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Veli Pesonen sanoo:

  On harhaa se, että hyvä Raamatun ja uskonopin tuntemus yksin riittää. Fariseukset tunsivat Raamattunsa niin hyvin, että jos joku sanoi lauseen alkuosan, niin toinen kykeni sanomaan sen lopun. Silti he hylkäsivät Vapahtajansa. Näin käy tänäkin päivänä. Moni tutkii Raamattua tarkoin, mutta jättää sikseen sen mikä siinä on tärkeintä. Hyvin vähäisellä teologian tuntemuksella voi hengellisessä elämässä operoida Jumalan valtakunnassa paljon hyödyllisemmin, kuin suurella Raamatun tekstien tuntemuksella, mikäli tärkein puuttuu.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Samuel Pihkala sanoo:

  Kristitty saa elää uskosta ja raamatun sana vahvistaa tätä uskoa, miksi pitäisi kyseenalaistaa sitä raamatun sanaa, joka ”toimii” ja on toiminut kautta aikain ihmisten elämässä. Raamattu todistaa ihmiselle syntisyyden,mutta samalla Jumalan rakkauden ja armon syntistä kohtaan, jossa ihmisen sydän löytää rauhan.Lopulta on kysymys siitä mitä Jumala on tehnyt ,myös sen jälkeen kun ihminen on saanut vastaanottaa armon ja tästä lähtee mielestäni erkaantumaan erilaiset uskonkäsitykset, koska ihminenkin haluaisi olla jotain ja lisätä jotakin Jumalan työhön. Tuohon Pekan kommenttiin, että emme näe luulen läheskään kaikkea mitä Jumala tekee kenenkin ihmisen kautta (ja kiitos Jumalan),mutta tietysti pitäisi jokaisen kysellä ja etsiä sitä Jumalan valtakuntaa ja vanhurskautta, sitä että olisi silmät ja korvat ja sydän auki ,jotta Jumala saisi meidän kautta vaikuttaa tahtomista ja tekemistä

  Ilmoita asiaton kommentti