Käyttö- ja tilausehdot, tietosuojaseloste, palkinnot, sisällön tuottaminen

Päivitetty 2.12.2022

TUOTTEET JA OHJEVÄHITTÄISHINNAT

1 Koko Kotimaa -tilaus (sis. Kotimaa painettuna, Kotimaa.fi maksulliset jutut, näköislehdet, digitaalinen arkisto, taskukalenteri)

> vuosikerta 156 € jatkuvana tilauksena

2 Kotimaa vain diginä -tilaus (sis. Kotimaa.fi verkkosivujen monipuolinen sisältö, näköislehdet sekä digitaalinen arkisto)

> vuosikerta 132 € jatkuvana tilauksena

3 Askel -tilaus (sis. Askel-lehti painettuna, näköislehdet sekä digitaalinen arkisto)

> vuosikerta 89 € jatkuvana tilauksena

Ohje- ja vähittäishintojen ohella Kotimaata ja Askelta myydään lisäksi eri aikoina ja eri kanavissa kampanjaehdoin lukuisina eripituisina määräaikaisina tilauksina ja tilaustuotekokonaisuuksina ja -paketteina. Niiden hinta voi vaihdella ohjevähittäishinnoista. Myös eri maksutavat ja -ehdot voivat vaikuttaa hintaan ja muihin ehtoihin.

Kukin maksettu tilaustuote jatkuu tilauskautensa loppuun. Mikäli samaa tilaustuotetta ei enää tilauskauden päätyttyä ole tarjolla, kustantaja tarjoaa asiakkaalle sisällöltään ja ehdoiltaan lähimpänä olevaa uutta tilaustuotetta.

Paperilaskulisä 1.9.2023 alkaen 5 € + alv 10 %.

KÄYTTÖ- JA TILAUSEHDOT

1 Tilauksen peruuttaminen

Tilaajalla on kuluttajasuojalain 6. luvun nojalla oikeus peruuttaa etämyyntinä (puhelinmyyjän välityksellä tai netitse) tekemänsä uusi määräaikainen tai jatkuva tilaus. Peruutus tulee tehdä 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden, laskun tai tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Tällöin tilaajalle ei koidu kuluja eikä saatuja lehtiä tarvitse palauttaa.

Peruuttamisilmoitus voi olla vapaamuotoinen. Sen voi tehdä joko kirjeellä, sähköpostilla tai puhelimitse. Ilmoituksessa tulee ilmetä asiakasnumero, nimi ja osoite.

Tilauksen voi lopettaa koska tahansa ennen seuraavan laskutuskauden alkua.

Digitilauksen peruutuksen voi tehdä ennen seuraavan laskutuskauden alkua.

2 Jatkuvan tilauksen lopettaminen

Jatkuva tilaus on voimassa niin kauan kunnes tilaaja peruu sen tai muuttaa sen määräaikaiseksi. Laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olleeseen hinnastoon. Tilaushintojen muuttuessa myös jatkuvan tilauksen hinta muuttuu. Muut edut kuitenkin säilyvät.

Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusväliä, peruuttaa tilauksen tai muuttaa tilauksen määräaikaiseksi. Muutoksesta tulee ilmoittaa asiakaspalveluun viimeistään 14 vuorokautta ennen laskutusjakson päättymistä. Mikäli tilaaja haluaa peruutuksen tulevan voimaan muulloin kuin tilausjakson päättyessä, hänen on maksettava tilauksen lopettamisen voimaantuloon saakka lähetetyt lehdet.

Peruutuksen voi myös tehdä Kotimaa.fi -sivuilla käyttäjätilin Tilaukset -kohdasta. Täällä tilauksen voi lopettaa koska tahansa ennen seuraavan laskutuskauden alkua.

Digitilauksen peruutuksen voi tehdä ennen seuraavan laskutuskauden alkua.

3 Maksuohjeet

Lasku tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Maksumuistutuksesta seuraa tilaajalle perintäkuluja. Maksun viivästyessä lehden lähettäminen voidaan keskeyttää maksuselvityksen ajaksi.

Tietoa Paytrail-maksamisesta löytyy tästä: https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot.

4 Digitaalisten palveluiden ohjeet ja käyttöehdot

Mikäli tilaus sisältää käyttöoikeuden Kotimaan digitaalisiin palveluihin, palveluiden käyttö voi edellyttää asiakkaalta rekisteröitymistä. Ohjeet rekisteröitymiseen ovat tässä.

Rekisteröitymisen tarkoitus on tarkistaa, että asiakkaalla on tilauksen mukainen käyttöoikeus kyseisiin digitaalisiin palveluihin. Rekisteröitymisen edellytyksenä on sähköpostiosoite sekä tilauksen asiakasnumero. Myös muita henkilökohtaisia tietoja tarvitaan rekisteröidyttäessä. Sacrum-Kotimaa Oy:llä ei ole velvollisuutta mahdollistaa digitaalisten palvelujensa käyttöä ilman rekisteröitymistä ja/tai siihen soveltuvia laitteita ja yhteyksiä.

Rekisteröidyttäessä luotavan käyttäjätilin tietojen(ml. salasanan) jakaminen muille on kielletty. Mikäli on perusteltu syy epäillä, että käyttäjän tietoja käytetään käyttöehtojen vastaisesti, Sacrum-Kotimaa Oy voi sulkea tilin myös asian selvittelyn ajaksi.

Kotimaan digitaaliset palvelut toimivat yleisimmillä laitteilla, käyttöjärjestelmillä ja selaimilla. Lisäksi tilaajalla tulee digitaalisten palveluiden käyttämiseen olla riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Asiakas vastaa itse kaikista laitteisiinsa, ohjelmistoihinsa ja yhteyksiinsä liittyvistä kustannuksista. Kotimaa ei takaa digitaalisten palveluidensa käytettävyyttä kaikilla laitteilla, käyttöjärjestelmillä ja selaimilla tai niiden yhdistelmillä.

TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Sacrum-Kotimaa Oy, Y-tunnus 2914526–2
Osoite: Eteläranta 8, 00130 Helsinki
Puhelin: 0207 54 2000
Sähköposti: asiakaspalvelu@kotimaa.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kati Kinnunen
Osoite: Eteläranta 8, 00130 Helsinki
Puhelin: +358 40 751 7337
Sähköposti: kati.kinnunen@kotimaa.fi

Tietosuojavastaava:
Nimi: Jukka Lappalainen
Osoite: Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää
Puhelin: +358 40 7497743
Sähköposti: tietosuojavastaava@kirkkopalvelut.fi

3 Rekisterin nimi

Sacrum-Kotimaa Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen ja muu rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen.

Asiakassuhteella tarkoitetaan tilaaja- tai maksajasuhdetta Kotimaan ja Sacrumin tuotteisiin tai palveluihin. Myös Kotimaan digikanaviin ja Sacrumin verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä henkilötiedot kerätään palvelun toteuttamiseksi.

Palveluitamme ovat Kotimaan graafiset palvelut, julkaisut ja Sacrumin tuotanto ja myynti.

Henkilötietoja käytetään myös Kotimaan ja Sacrumin suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin. Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan Kotimaan tai Sacrumin mainosviestien lähettämistä postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestillä sekä muilla sähköisillä kanavilla. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.
Tietoja käytetään myös analytiikkaan sekä kohdennetun sisällön tuottamiseen.

Henkilötietojen käsittelyperusteena rekisterinpitäjän markkinoinnin osalta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoitoon liittyvissä asioissa rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpano.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä ja tallentaa seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka.
 • Yrityksen tai seurakunnan nimi, työntekijän titteli ja vastuualue.
 • Asiakassegmentti
 • Verkkopalveluissa verkkotunnukset luoneilla asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana.
 • Laskutusosoite sekä mahdollinen verkkolaskutusosoite.
 • Maksuhäiriömerkinnät
 • Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten.
 • Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
 • Asiakasnumero sekä asiakkaan antamat markkinointiluvat ja -kiellot.
 • Verkkokäyttäytymistä verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot).

Yhteys- (nimi ja osoite) ja maksutietojen (maksukorttitiedot ja/tai laskutusosoite) antaminen on pakollista ostosten teon yhteydessä. Verkkokaupasta ostettaessa pakollisia tietoja ovat edellisten lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista ja oikeudellinen peruste niiden säilyttämiselle on voimassa. Esimerkiksi kirjanpitolaki ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen säätelevät tietojen säilytysaikaa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin tietoja saadaan verkkopalvelujen käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä, käyttäjien päivittäessä omia tietojaan sekä käyttäjien käyttäessä palvelua. Lisäksi tietoja saadaan sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista, arpajaislomakkeista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritys- ja seurakunta-asiakkaiden yhteystietoja kerätään myös julkisista lähteistä kuten yritysten ja seurakuntien verkkosivuilta.

7 Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät Sacrum-Kotimaa Oy:n henkilökunta. Lisäksi palveluiden ja toimitusten takaamiseksi joitakin välttämättömiä tietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjän sopimuskumppanit. Näitä tahoja ovat tapauksesta riippuen:

 • maksunvälittäjä
 • luotonantaja
 • laskuoperaattori
 • perintäyhtiö
 • jakelupalvelut ja kuljetusliikkeet
 • sähköpostimarkkinointikumppani
 • konsernin taloushallinto
 • verkkokaupan palveluntarjoaja
 • ulkoistettu asiakaspalvelun tarjoaja
 • ulkoistettu myyntiorganisaatio


8
 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Sähköiseen suoramarkkinointiin emme luovuta rekisteröidyn tietoja paitsi rekisteröityneen nimenomaisella suostumuksella.

Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan asiaankuuluvilla henkilöillä. Tietojärjestelmien käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, ja käyttöoikeudet on rajattu työtehtävien mukaisesti. Käyttöoikeuksien rajauskäytäntöjä arvioidaan vuosittain.

Sopimuskumppanien (ks. kohta 7) kanssa on sopimuksissa huomioitu lainsäädännön asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelylle.

Tietojärjestelmiin liittyvät palvelimet on sijoitettu asianmukaisesti suojattuihin tiloihin. Palvelimilla oleva tietosisältö on varmistettu ja tietosisällön palauttamiselle on olemassa prosessi ja palautumissuunnitelma. Verkkopalveluissa tietoliikenneyhteys on salattu.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty, ja oikeus saada jäljennös itseään koskevista tiedoista.
 • Vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
 • Pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät.
 • Peruuttaa milloin tahansa suostumus henkilötietojen käsittelylle, mikäli käsittely perustuu erilliseen suostumukseen.
 • Kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterin pitäjälle
 • Tehdä tarvittaessa valitus valvontaviranomaiselle.

Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Sacrum-Kotimaa Oy / Kati Kinnunen, PL 279, 00131 Helsinki tai esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, käyntiosoite: Eteläranta 8, 00130 Helsinki.

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarpeen mukaan.

PALKINNOT

Palvelun yhteydessä voi olla mahdollista voittaa kilpailuissa ja sattumaan perustuvissa arvonnoissa erilaisia Kotimaan tai sen yhteistyökumppanien tarjoamia palkintoja. Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Arvonnan järjestäjät vastaavat arpajaisverosta. Kilpailusta saatu palkinto katsotaan palkinnon saajan veronalaiseksi tuloksi verohallinnon ohjeiden mukaisesti ja palkinnon antajan sekä asiakkaan tulee ilmoittaa se verottajalle. Kotimaa ei miltään osin vastaa kolmannen osapuolen (kuten yhteistyökumppanin) myöntämistä palkinnoista, palkintojen saatavuudesta, toimivuudesta, niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista tai muista palkintoihin liittyvistä kuluista.

Palkinnon saamisen edellytyksenä voi olla, että palkinnon saaja ilmoittaa palvelun tarjoajalle tai palkinnon myöntävälle yhteistyökumppanille palkinnosta tehtävää veroilmoitusta varten tarvittavat henkilötiedot. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Palkinnon antaja varaa oikeuden muuttaa palkintoja ajankohdasta riippumatta, ilmoittamalla asiasta etukäteen palvelun yhteydessä.

SISÄLLÖN TUOTTAMINEN

Käyttöehdot

Sacrum-Kotimaa Oy (jäljempänä Kotimaa) tarjoaa Kotimaa.fi-palvelun
internet-osoitteessa www.kotimaa.fi seuraavien ehtojen ja
niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävien muutosten mukaisesti.

Palvelun käyttäjä (sivuston avaaja, lukijablogin kirjoittaja ja kommenttien
kirjoittaja) hyväksyy palvelua käyttäessään
nämä käyttöehdot sekä niihin liittyvät sisältöohjeet ja sitoutuu toimimaan
niiden mukaisesti.

1. Käyttäjä

Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja
säännöksiä sekä muita verkkopalveluissa noudatettavia hyvien käytäntöjen
mukaisia toimintatapoja. Tuottaessaan palveluun sisältöä käyttäjä vastaa sen
oikeellisuudesta, lainmukaisuudesta ja sopivuudesta sisältöohjeiden
mukaisesti.

Bloggaajat omistavat itse luomansa sisällön ja voivat hallinnoida blogeissaan käytävää keskustelua muun muassa kommentteja poistamalla.

Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Kotimaata tai sen
työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat
käyttöehtojen ja sisältöohjeiden vastaisesta toiminnasta tai käyttäjän
tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

2. Kotimaa

Kotimaa ei vastaa lukijablogeissa, kommenteissa, valo- tai piirroskuvissa
esitetyistä mielipiteistä tai niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.
Tarvittaessa Kotimaa voi kuitenkin poistaa sisällön, joka on
sisältöohjeiden vastaista, sekä estää ohjeiden vastaista materiaalia
tuottavan henkilön pääsyn palveluun.

Kotimaa pidättää itsellään oikeuden normaalin sitaattioikeuden rajoissa
käyttää käyttäjien luomaa sisältöä muissa tuotteissaan, kuten lehdissä.

Kotimaa ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön
mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta
jättämisestä. Kotimaa ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä,
että käyttäjän palveluun tuottamaa sisältöä käytetään asiattomiin
tarkoituksiin.

Kotimaa voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen
ilman etukäteisvaroitusta, ja Kotimaa voi näissä tapauksissa poistaa kaikki
käyttäjän tiedot.

Kotimaa pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa
palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa.

3. Tietosuoja

Kotimaa noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Keräämme palvelun toimittamista varten rekisteröityessäsi nimesi ja sähköpostiosoitteesi, joita käytetään palvelun käyttöoikeuden muodostamiseen sinulle. Mikäli tilaat digipalvelun, saatamme kerätä myös osoite- ja laskutustietosi. Henkilötietojen keräämisestä ja käyttämisestä Kotimaan palveluissa voit lukea lisää täällä.

Käytämme evästeitä palvelun toimittamiseen käyttäjälle, sen kehittämiseen ja mainosten näyttämiseen. Evästeiden käyttöä koskien voit lukea lisää täällä.

Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Riidat

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki
käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin
käräjäoikeudessa.

5. Evästeet

Jotta sivuston käyttö olisi sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, Sacrum-Kotimaa Oy yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Käyttämällä Kotimaa.fi-sivustoja hyväksyy evästeet.

Sisältöohjeet

Kotimaa.fi on Sacrum-Kotimaa Oy:n ylläpitämä sekä uskontojournalistinen uutissivusto sekä lukijoille tarkoitettu blogisivusto kirkon, seurakuntien, arvojen ja etiikan tiimoilta käytävää keskustelua ja
itseilmaisua varten. Uskomme, että Kotimaa.fi – sähköinen kirkonmäki – lisää
kaikkinaista olennaisen tiedon saatavuutta, kannustaa avoimeen,
monipuoliseen ja mielekkääseen keskusteluun sekä lisää ihmisten välisiä
yhteyksiä. Tästä syystä edellytämme, että blogin pitäjät ja kommentoijat esiintyvät omalla
nimellään. Blogien kirjoittaminen ja uutisten kommentointi on sallittu vain rekisteröityneille käyttäjille. Blogeissa, kommenteissa ja keskusteluissa tulee noudattaa asiallisuutta, myönteisyyttä ja rakentavaa suhtautumista toisiin kommentoijiin ja keskustelijoihin.

Blogit eivät ole journalistista sisältöä eivätkä niissä esitetyt näkemykset tai mielipiteet edusta toimituksen kantaa.

Kotimaa.fi on avoin kaikille. Tämän vuoksi mahdolliset väärinkäytökset on
estettävä. Asettamamme rajoitukset noudattavat verkkopalveluista säädettyjä
lakeja.

* *

Rajoituksia

Jotta Kotimaa.fi olisi sisällöltään mielekäs, emme salli blogeissa tai kommenteissa seuraavanlaisten
aiheiden käsittelyä tai käsittely/toimintatapoja:

– Uskonnollinen aggressiivisuus

– Poliittinen aggressiivisuus

– Toisten uskontojen vähättely tai kyseenalaistaminen

– Vihamielisyys kansaryhmiä tai yhteisöjä kohtaan

– Pornografia tai muuten sopimaton sisältö

– Alatyylinen kielenkäyttö

– Keskustelujen ja kommenttiketjujen sabotointi

– Henkilöön kohdistuvat vihjailut tai mustamaalaaminen

– Henkilökohtaisten tietojen luvaton julkaiseminen

– Toiseksi henkilöksi tekeytyminen

– Piittaamattomuus tekijänoikeuksista

– Roskapostin tai haitallisten ohjelmien levittäminen

– Kotimaa.fi-palvelua ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin

– Kotimaa.fi-palvelua ei saa käyttää avoimeen omaan kaupallisen edun
tavoitteluun eikä muutoinkaan Sacrum-Kotimaa Oy:n liiketoiminnan
vahingoittamiseen

Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan edellä lueteltuja rajoituksia.
Mikäli havaitsemme, että käyttäjä ei noudata edellä olleita rajoituksia,
palvelun ylläpitäjä voi poistaa hänet palvelusta.

Saatamme muuttaa ehtoja tarpeen niin vaatiessa, joten seuraa näiden sivujen sisältöä.