Digipostillan tekijänoikeudet

Kotimaan Digipostillaan luovutettujen saarnojen tekijänoikeudet:

  1. Digipostilla on Kotimaa Oy:n verkkopalvelu Kotimaa.fi-sivustolla tai sen mobiisovelluksessa.
  2. Kotimaa saa käyttää Digipostillaan luovutettuja saarnoja vain Digipostilla-nimen yhteydessä.
  3. Digipostilla esitetään Kotimaa.fi-sivustolla tai myöhemmin jollakin toisen nimisellä Kotimaa Oy:n ylläpitämällä sivustolla tai sen mobiilisovelluksessa.
  4. Jos Digipostillan luonne tai käyttötarkoitus olennaisesti muuttuvat, siitä on informoitava saarnojen luovuttajia. Heillä on mahdollisuus kieltää saarnojensa käyttö uusissa yhteyksissä.
  5. Digipostillaan luovutettujen saarnojen tekijänoikeudet eivät muilta osin siirry Kotimaa Oy:n omaisuudeksi, vaan jokaisella saarnojaan luovuttajalla on kaikki oikeudet koota omista saarnoistaan esimerkiksi kirja tai käyttää saarnoja esimerkiksi muun verkkokokonaisuuden osana.
  6. Saarnan tai saarnojen luovuttaja vastaa siitä, että hänellä on oikeudet luovuttamaansa tekstiin (esim. jos saarna on syntynyt yhteistyönä, myös muut tekstin/sisällön syntyyn keskeisesti osallistuneet ovat tietoisia tekstin luovutuksesta ja hyväksyvät sen).
  7. Saarnojen luovuttaminen Digipostillaan on vapaaehtoista eikä siitä makseta.
  8. Kotimaa Oy voi tarvittaessa lakkauttaa Digipostilla-palvelun. Mahdollisuuksien mukaan tästä on etukäteen informoitava saarnojen luovuttajia.