Salattu Jumala ilmoittaa ihmeen

Kuvassa vartijamme Emmanuel. Kutsuimme häntä suomalaisittain lausuen Emaksi ja ranskalaisittain nimen lyhentäen Emmaksi. Hän  toimitti kaikki asioimisemme eri puolille kaupunkia mitä erilaisimmissa toimistoissa. Hän toimitti ne huolellisesti ja tunnollisesti.

Suomeen tultuamme saimme kuulla, että hän oli kuollut hyvin nuorena. Suru täytti mielemme.

Elämässämme kohtaamme mitä erilaisimpia tilanteita.  Monista asioista saamme iloita suuresti. Mutta tulee myös suruviestejä. Elämäämme koetellaan.

Juditin kirjassa kerrotaan, miten suuri ahdistus oli kohdannut Bait-Ilajan asukkaita.  Vihollinen oli tunkeutunut pyhälle maalle. Hävitys oli  valtaisaa. Monia kaupunkeja oli hävitetty. Nyt vihollisjoukot piirittivät Bait-Ilajaa. Vesi alkoi loppua.  Kansa eli kuoleman  vaarassa.  Haluttiin luottaa Jumalan apuun. Silti kaupungin johto oli sanonut, että viiden päivän perästä he antautuvat,   jos apua ei tule.

Tuossa tilanteessa Judit  niminen leski puhutteli Bait-Ilajan johtajia sanoin, joihin sisältyy  syvällinen pohdiskelu Jumalan salatun voiman luonteesta ja Jumalan olemuksen rajattoman kaikkivaltiudesta.

Jotain vastaavaa olen löytänyt Jobin kirjan viisaasta pohdiskelusta ja Paavalin Roomalaiskirjeen kuvauksessa Jumalan valinnan ihmeellisestä armosta.

Jumalaa ei voi komennella.

Kukaan ei voi asettaa itseään Jumalan asemaan.

Kukaan ei voi häntä pakottaa.

Kukaan ei voi panna hänelle ehtoja.

Jumalan aikeet ylittävät meidän inhimillisen kykymme ymmärtää asioita.

Jos me emme voi ymmärtää edes omaa itseämme syvyyksiin asti, niin vielä enemmin on totta, että oma ymmärryksemme ei riitä Hänen suuruutensa tutkisteluun.

Ei pidä kiusata Jumalaa, vaan  jättää kaikki hänen käteensä.

Juditin syvälliset pohdiskelut eivät jääneet vain moitteiksi ihmisen uhmakkuutta vastaan, vaan niihin sisältyi myös äärettön luottamus Jumalan hyvyyteen.

Meidän tulee siis huutaa Jumalaa avuksemme ja odottaa, että hän pelastaa meidät. Hän kyllä kuulee meidän rukouksemme, jos katsoo asiamme oikeaksi.

Juditin kirjan Jumalan suuruuden kuvauksesta johdan ajatuksia eteenpäin.

Jumala on salattu.  Hän ylittää kaikki meidän  elämämme rajoitukset. Hän myös pystyy auttamaan meitä syvemmin kuin kukaan muu.  Hänen rajattomasta valtasuuruudestaan seuraa myös, että hänen pelastuksensa on ihmeellisempi ja kokonaisvaltaisempi, kuin koskaan voimme käsittää.

Judit pystyi  pelastamaan oman kotikaupunkinsa, mutta Jumala  antaa avun koko ihmiskunnalle.  Jumalan apu on jopa täydellisempi kuin mikään ihmisen toinen toiselleen antama.

Jumala ei jättänyt ihmiskuntaa yksinään ongelmiensa pariin. Hän itse tuli ihmiseksi ihmisten keskelle.  Jeesuksessa Kristuksessa, taivas ja maa ovat yhdistyneet. Hän on Juumala ja ihminen yhdessä persoonassa. Siksi hänen työnsä Golgatan ristillä oli Jumalan teko koko  ihmisen ja kaikkien ihmisten elämän avuksi. Sekoitui koko maailman sovitukseksi.

Sovituksen sanaa saarnataan kaikkialle maailmaan. Jokaisen ihmisen jokaisessa kansassa on saatava kuulla Jumalan äärettömän rikkaasta armon osoituksesta, Golgatan sovintotyöstä Jumalan ja ihmisten välillä.

Marian ilmestyspäivä  kertoo meille, että Jeesus on ikuinen Jumala ikuisuudesta asti, joka otti olemukseensa ihmisen luonnon jo sikiämisestään asti. Näin jo lasta odottaessaan Autuas Maria oli ja yhä on Jumalan äiti.

Marian päivä siis kertoo, että  Jumala itse on kaiten tehnyt.  Hän meidät yhdisti itseensä. Se  on  Jumalan oma teko. Hän on ottanut meidät huomaansa tulemalla itse meidän luoksemme. Näin Jumalan armo ja rakkaus on tullut meidänkin osaksemme.

SUNNUNTAI 26.3.2023

Marian ilmestyspäivä

Herran palvelijatar

 

Juhlapäivän apokryfiteksti Judit 8:11–20, 25–27

Miesten saavuttua Judit sanoi heille:

"Kuulkaa minua, Bait-Ilajan asukkaiden johtajat. Te ette tänään puhuneet kansalle niin kuin olisi ollut oikein puhua vaan veditte Jumalan mukaan ja vannoitte, että luovutatte kaupungin vihollisillemme, ellei Herra määräaikana lähetä teille apuaan. Keitä te oikein luulette olevanne? Noilla puheillanne te koettelette Jumalan kärsivällisyyttä – tehän asetatte kaiken kansan edessä itsenne Jumalan asemaan. Te yritätte päästä selville kaikkivaltiaan Herran aikeista, mutta ei teistä ole häntä ymmärtämään, ei ikinä. Ettehän te edes kykene selvittämään, mitä ihminen syvällä sydämessään tuntee tai mitä hän ajattelee. Kuinka te pystyisitte käsittämään Jumalaa, joka on kaiken luonut, kuinka tavoittaisitte hänen ajatuksensa ja ymmärtäisitte hänen suunnitelmansa? Ette mitenkään!

Älkää siis, veljet, vihastuttako Herraa, meidän Jumalaamme. Vaikka hän ei tahtoisikaan auttaa meitä noiden viiden päivän aikana, hänen vallassaan kuitenkin on, milloin hän pelastaa meidät tai, jos niin haluaa, tuhoaa meidät vihollistemme silmien edessä. Älkää yrittäkö asettaa ehtoja Herran, meidän Jumalamme, päätöksille. Ei Jumala ole niin kuin ihminen, jonka saa tottelemaan uhkailemalla ja joka pyörtää päätöksensä, kun häntä kauniisti pyytää.

Meidän tulee siis huutaa Jumalaa avuksemme ja odottaa, että hän pelastaa meidät. Hän kyllä kuulee meidän rukouksemme, jos katsoo asiamme oikeaksi. Eihän meidän aikanamme enää ole kumarrettu ihmiskäsin tehtyjä jumalia – sellaiseen ei täällä ole syyllistynyt yksikään heimo eikä suku, ei kylä eikä kaupunki. Entisaikoina esi-isämme tekivät niin ja saivat rangaistuksensa: he kaatuivat miekkaan, heidän omaisuutensa ryöstettiin, ja viholliset löivät heidät perin pohjin. Me sitä vastoin emme tunne muuta jumalaa kuin hänet, ja siksi toivomme, että hän ei hylkää meitä eikä ketään kansastamme.

Herra, meidän Jumalamme, koettelee meitä samalla tavoin kuin kantaisiämme; kiittäkäämme häntä kaikesta tästä. Muistakaa, mitä hän teki Abrahamille, miten hän koetteli Iisakia ja mitä tapahtui Mesopotamiassa Jaakobille, kun tämä paimensi enonsa Labanin karjaa. Herra korvensi heidän sydäntään tulella, mutta vain koetellakseen heitä, eikä hän meillekään ole tehnyt tätä kosto mielessään. Kun Herra kurittaa niitä, jotka häneen turvaavat, hän ohjaa heitä oikeaan."

 

104 kommenttia

 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto tuot esille seuraavan:

  ””3) Jeesus itse seurasi Pyhän kansan parasta perintöä. Hän osasi kirjansa paremmin kuin kukaan muu aikalainen.

  Niinpä hän herätti ihmettelyä tämän taitonsa takia

  Johanneksen evankeliumi:

  7:15 Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: ”Kuinka tämä osaa kirjoituksia,”” (Matias Roto)

  MIKSI jätät tuon Joh.7:15 jakeen kesken, siis eikö sen jatko ole siinä JUMALAN SANAA?

  15 Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: ”Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?”

  Siis nyt voisit sitten tehdä samaa kuin tuona aikana juutalaiset, siis ihmetellä kuinka ”oppia saamaton” ymmärtää evankeliumin paremmin kuin korkeasti ”oppia saaneet”?

  Evanekeliumi on niin yksinkertainen kun JUMALA sen ILMOITTAA mutta täysin mahdoton ymmärtää kun JUMALA sen SALAA, eikö vain? Sanoohan Jeesus tämän selkeästi:

  att. 11:25 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

  Mitä ovat ”lapsenmieliset”, eikö juuri ne jotka nöyrtyvät ”oppia saamattomiksi”? Keitä taasen ovat ”viisaat jaymmärtäväiset”, eikö niitä jotka pitävät itseään niin ”korkeasti oppineina”?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   1) Tiedätkö sinä kenen tunnetun suomalaisen poliitikon poika on kehittänyt linux -järjestelmän, jota noin puolen tuhatta maailman suurinta firmaa käyttää tietokoneissaan.

   Tämä vastauksena kansan kuvitelman luuloihin, ettei Jeesus muka olisi saanut oppia. Hänhän oli jo 12 vuotiaana nin oppinut, että Jerusalemin korkeimman opinahjon eli temppelin viisaat ihmettelivät hänen oppineisuuttaan.

   2)

   Ota huomioon, että vanhempien opPineisuus vaikuttaa lasten koulutustason. Luotettavan perinteen mukaan Maria oli 3 – 12 vuotiaana kangastyön oppilaana Jerusalemin temppelissä. Sitten hän tuli tuon aikaiseen naimaikään, ja hänet kihlattiin leskeksi jääneelle Joosefille. Kihlaus oli tuon ajan juridinen avioliiton solmiminen. Sen alin solmimisikä oli 3 vuotta. Sitä nuoremman tytön kihlausta ei pidetty sitovana.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto et erota ihmis viisautta siitä viisaudesta joka Jeesuksella on, siis ihmis viisaus on maallista mutta Jeesuksen viisaus ei ollut maallista (lihallista) hengellistä eli Jumalalta.

   Et ymmärrä yksinkertaisiakaan vertauksia vaan joudut selittämään ne aivan toisiksi, miksi, koska olet ulkopuolella etkä voi niitä ymmärtää, sanoohan Jeesus selkeästi tämän:

   10 Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: ”Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?” 11 Hän vastasi ja sanoi: ”Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. 12 Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. 13 Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. 14 Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: ’Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. 15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'(Matt.13)

   Nyt varmaankin selität nuo(kin) Jeesuksen sanat pois, omaksi vahingoksi tosin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Tuosta lauseesta jäi uupumaan ”vaan” sana eli

   ….Jeesuksen viisaus ei ollut maallista (lihallista) VAAN hengellistä eli Jumalalta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   1) Ensinnäkin periaatteelliselta puolelta

   Jeesus on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa. Koska Jeesuksen luonnot ovat YHDESSÄ persoonassa, niin myös hänen viisautensa on YKSI. Hän on Totuus. Siksi hänen sanansa ovat totuus.

   2) Toiseksi vastustaessasi Jeesuksen inhimillisen luonnon mukaista oppineisuutta, sinä tappelet sitä raamatunkohtaa vastaan, joka nimenomaan sanoo, että Jeesus VARTTUI VIISAUDESSA.

   Luukkaan evankeliumi:

   2:52 Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto kokoajan yrität sanoa että minä olisin väärässä, mutta itse et ota edes yksinkertaista evankeliumin sanaa että Jeesus oli oppia saamaton inhimillisesti, miksi?

   Jeesus sai kaiken viisauden Jumalan hengen kautta eli Jeesuksen viisaus ei ollut lihallista vaan hengellistä, tätä et ymmärrä etkä myönnä olevasi väärässä kun korostat lihallista oppineisuutta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   3) Kolmanneksi. Käytät vääntäen nurin niskoin päinvastaisiksi Jeesuksen puhee niistä, jotka ovat saaneet enemmän opetusta, eli opetuslapset, ja tavallisista kuulijoista, eli niistä, jotka eivät ollleet opiskelleet uskonoppia monia vuosia, kuten opetuslapset, .

   Etkö hyvä ihminen huomaa, että syvempi selitys annettiin niille, jotka olivat suorittamassa opintoja, mutta sen sijaan vertauskuvallisesti puhuttiin niille, jotka eivät ole olleet mukana uskonopin syvemmässä opetuksessa.

   Jeesuksen opetus oli niin pätevää, että ensimmäisenä helluntaipäivänä Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen hänen oppilaansa apostoli Pietari piti juhlasaarnan kello yhdeksän liturgiassa suuressa juutalaisten juhlassa, johon parhaimmillaan tuli noin miljoona juhlan viettäjää. tuon juhlan jokainen saarnaaja oli todella huolella harkittu.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Edellä kohtaan yksi toinen kysymys, tiedätkö sinä -periaatteen mukaan, huomataksesi, ettei kansan tietomäärä ollut mikään luotettava mittari Jeesuksen oppineisuudesta puhuttaessa.

   Pari vuotta sitten BBC Music Magazinen järjesti kyselyn, johon 174 asiantuntijaa pääsi nimeämään ehdokkaitaan maailman kaikkien aikojen merkittävimpien säveltajien asemaan.

   Kuten arvannet, niin Johann Sebastian Bach pääsi tuon listan kärkeen. Suomalainen Jean Sibelius pääsi sijalle 12.

   Mutta tiedätkö sinä, kuka nykyään elossa oleva säveltäjä pääsi tuon listan korkeimpaan asemaan ja mistä maasta tämä säveltäjä on?

   Joten jos olet kykenevä ilman lunttaamista vastaamaan näihin kahteen kysymyykseen, niin silloin voinemme antaa kannanotollesi väkijoukon arviokyvystä edes pienen todistusarvon sirun, mutta jos et pysty suoralta kädeltä sanomaan vastauksia, niin silloin saat pienen opetuksen siitä, miten vähän painoarvoa voidaan antaa noiden tavallisten kuulijoiden arviolle Jeesuksen oppin saamisesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   4) Väität väärin menemällä laukomaan tällaisia sanoja:

   tätä et ymmärrä etkä myönnä olevasi väärässä kun korostat lihallista oppineisuutta.

   Mielestäni näillä sanoilla halveksit opin hankintaa eli siis puhut asenteellisen tyhmyyden puolesta eli siis sellaisesta tyhmyydestä, missä kieltäydytään tiedon hankkimisesta.

   Tällaiseen riittää vastaukseksi yksi raamatunkohta

   Sananlaskut:

   1:22 Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   5) Puhut lapsen kaltaiseksi tulemisesta ymmärtämättömästi.

   Jeesushan lausuu nuo sanat siten, että ne on meille säilytetty nimenomaan kasteen kaavaan liittyvin sanoin: Pitää tulla Jumalan lapseksi pyhän kasteen välityksellä.

   Tästä olen kirjoittanut blogin, josta on käyty melkoisen laaja keskustelu.

   https://www.kotimaa.fi/blogit/kaste-jumalan-lapseuteen/

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto toteat:”” miten vähän painoarvoa voidaan antaa noiden tavallisten kuulijoiden arviolle Jeesuksen oppin saamisesta.””

  Tuossa annat todella ”vähän painoarvoa” Raamatun sanalle eli kun omalla viisaudellasi kumoat Raamatun sanan niin se kyllä kertoo ”viisaudestasi” kaiken.

  Siis tuon Raamatun kohdan on kirjoittanut apostoli Johannes ja hän kyllä todella tiesi oliko Jeesus saanut oppia (inhimillisesti) vai ei, joten uskon vuorenvarmasti tuohon Raamatun kohtaan ettei Jeesus ollut oppia saanut.

  Mainitsemasi opetuslapsien oppineisuus, mitä se oli, he seurasivat Jeesusta kolme vuotta ja kuulivat Hänen opetuksensa, ymmärsivätkö he ne, eivät, sillä jos he olisivat ymmärtäneet niin esim Pietari kieltäessään Jeesuksen olisi ymmärtänyt että Jeesus kieltää hänet Jumalan edessä, eikö vain?

  Vasta helluntaina kun opetuslapset saivat Pyhän Hengen he ymmärsivät Jeesuksen sanat eli opetukset, tämä sama on vielä nykyäänkin eli ilman Pyhää Henkeä ei voi ymmärtää Jeesuksen opetuksia, josta sinä olet elävä esimerkki.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   1) Lausut typerästä sanoisssi

   ilman Pyhää Henkeä ei voi ymmärtää Jeesuksen opetuksia, josta sinä olet elävä esimerkki.

   Kaksi Raamatun kohtaa kertoo että näillä sanoillasi liikut todella heikoilla jäillä ja olet hukkumisvaaran uhan alainen.

   1.Korinttolaiskirje:

   12:3 Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: ”Jeesus olkoon kirottu”, ja ettei kukaan voi sanoa: ”Jeesus olkoon Herra”, paitsi Pyhässä Hengessä.

   Helluntain juhlasaarnasta vielä Pietarin sana, jossa sanotaan että kaste antaa Pyhän Hengen lahjan, ” — KASTEEN, N I I N te saatte PYHÄN HENGEN LAHJAN–

   Apostolien teot:

   2:38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

   Joten oman itsesi takia lopeta päättömät lausunnot keskustelukavereistasi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Älä syytä Pyhää Henkeä tekemistäsi lukuvirheistä, kun et ymmärrä luettua tekstiä.

   Jokaisessa tekstissä on aina otettava huomioon, kuka sanoo ja mitä sanaa ja mikä asema kussakin tekstissä siinä mainituilla sanojilla on.

   Se mitä väität Johanneksen kannanotoksi, on vain hänen kertomaansa.

   Sen sijaan väite siitä, ettei Jeesus muka olisi saanut oppia, on ainoastaan paikalla olleen kansan ihmettelyä. Tuossa yhteydessä se voidaan jopa ymmärtää ihmettelyssä heitetyksi arveluksi, mistä kummasta Jeesus tuon kaiken tietää, kun emme ole kuulleet hänen oppineisuudestaan mitään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto tuot taasen esille Pietarin helluntai julistuksen osan:

   2:38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

   Juuri tuossa on todella kerrottu kuinka saadaan Pyhä Henki, tulee tehdä parannus ja ottaa kaste, tämä on selkeää eikö olekkin?

   Ainoa mikä tuosta puuttuu on että Jumalan tulee kutsua ihmistä eli ei ihminen voi itse ottaa mitään ellei Jumala kutsu.

   Raamatussa Jaakoppi sanoo seuraavan:

   9 Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja; 10 samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. 11 Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? 12 Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä.(Jaak.3)

   Siis mitä ajattelet ihmisestä joka kiroaa esim juutalaiset?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Jälleen kerran kierrät varsinaisen asian, että KASTE ANTAA PYHÄN HENGEN LAHJAN.

   Olen jo useasti kertonut, että Apostolien tekojen teologiassa eli siis Luukkaan kielenkäytössä PARANNUS ANNETAAN KASTEEN TOIMITUKSEN VÄLITYKSELLÄ.

   Olen aikoinaan tehnyt tuosta tutkimuksen 1980 -luvulla. Tulokseksi tutkimuksestani tuli korostetummin kuin koskaan aikaisemmin olin edes tullut sitä ajatelleeksi tämä, että KASTE ON parannuksen tapahtuman varsinainen tapahtumapaikka. Ennen kasteen saamista se on parannusta tekemään tulevan se hetki, jossa parannus ojennetaan, ja jo ennestään kastetulle parannus ei ole mitään muuta kuin palaamista jo aikoinaan kasteessa saatuun Jumalan anteeksiantamukseen ja elämään todeksi sitä Pyhän Hengen lahjaa, joka jo kasteessa hänelle on ojennettu.

   Joten aivan turhaan toistat vuosina 1525-27 keksityn opin vääristynyttä käsitystä, missä parannus erotetaan kasteesta ja kaiken lisäksi pannaan jopa ajallisesti kasteen ehdoksi.

   Huomaa, että tuon Raamattua vääristelevän opin olet perinyt Hubmeierin tuotannosta 1520 -luvulta.

   Kysyt suhtautumisesta juutalaisuuteen. Oletko itse ajatellut, että niin kauan kuin seuraat Hubmeierin kasteopetuksia, otat osaa myös siihen juutalaisten vastaiseen vainoon, jonka hän järjesti niin rajuna, että sai siitä Augsburgin valtiopäivillä 1518 rangaistuksena Ingolstadtin yliopiston vararehtorin viran potkuihin johtaneen varoituksen.

   Joten

   Opetteleppas sanomaan: ”Rauha Israelille!” ja hylkää juutalaisvainojen kiihottajan hubmeierin vääristyneet opit niin juutalaisia vastaan kuin hänen keksimänsä pyhän kasteen voimavaikutuksen turmelevat opit.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto et edelleenkään lue Raamattua ja mitä sinne on kirjoitettu vaan tuot aivan omiasi (jostain opittuja) kun väität vauvakasteen antavan Pyhän Hengen.

   Minulla ei ole todellakaan ole vihaa juutalaisia kohtaan vaan siunaan heitä, kysymykseni oli Lutherin kirjoittamasta kirjasesta juutalaisista, joten mietippä mistä lähteestä Lutherin oppi on, vai kuvitteletko todella että oikea kiitos Jumalalle ja ihmisten kirous voi tulla samasta suusta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   1) Historian tietojesi vajavaisuuden takia et osaa panna asioita suuruusjärjestykseen. Lutherin teoksen varsinainen pointti oli uskonnollinen: Miten saada juutalaisetkin ottamaan vastaan usko Jeesukseen.

   Sen sijaan Hubmeierin kiihkoisa yllytys kansannousuun oli niin rajua, että hän sai virastaan POTKUT tuon pahuutensa rangaistuksena.

   Ja tällaisen kiihoittajan oppeja sinä seuraat uskollisesti kuin rätit silmillä kulkevaa kuljetetaan tietämättä minne sitä viedään.

   2) Johan sinä mielettömän möläyksen päästit sanoessasi:

   ”Matias Roto et edelleenkään lue Raamattua ja mitä sinne on kirjoitettu”

   Saanen kertoa sinulle että 8.5.2023 pidettävää saarnaani varten olen lukenut saarnassani pohjana olevan raamatunkohdan noin puolella sataa eri kielellä. Aikojen kuluessa olen lukenut Raamattua yli sadalla eri kielellä, jos myös lyhyemmät lukukappaleet huomioidaan mukaan laskettavaksi.

   Sinun tekstin ymmärtämisesi on valitettavan monesti mennyt täysin pieleen. Niinpä aivan Raamattua vääristellen kiellät kasteen antavan Pyhän Hengen lahjan.

   Joten vielä kerran pitää sinulle ikään kuin rautalangasta vääntäen panna näkyviin Pyhän Pietarin sana tästä että kaste antaa Pyhän Hengen lahjan.

   ” — kaste —

   N I I N

   te saatte Pyhän Hengen lahjan —”

   Tässähän helluntain liturgian juhlasaarnaaja ainoastaan toistaa Hesekielin sanan Hes. 36: 25-27, missä JUMALA puhuu toiminnastaan: Hän antaa uudistuksen ja Pyhän Hengen lahjan veden vihmomisen toimituksessa.

   Hesekiel: 36:25

   Ja MINÄ VIHMON teidän päällenne puhdasta VETTÄ, NIIN ETTÄ te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. — 36:27 HENKENI ( Pyhän Hengen ) MINÄ (Jumala tuon vihmotun veden välityksellä) annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

   Joten syytöksesi siitä, etten muka lue Raamattua riittävän tarkoin, eivät osu oikeaan maaliinsa. Olenhan jo useamman vuoden ajan yrittänyt opettaa sinua avaamaan silmäsi näkemään Jumalan Pyhän Hengen meille antaman Raamatun sanan oikeaan lukemiseen, mutta silti koko ajan omien vääristelevien kuvitelmiesi varassa väännät tekstin lintalleen.

   Lopeta siis Raamatun sanan puhuttelun kieltämisesi ja avaa silmäsi näkemään teksti niin, kuin se on kirjotettu.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Olen poistanut Arin kommentin, koska siinä ei tuoda mitään uutta asiaa eikä myöskään mitään järkeviä perusteluja aikaisempiin puheenvuoroihin, vaan ainoastaan toistetaan aikaisemmin lausuttuja itsessään huonon käytöksen mukaisia ilmaisuja.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto toteat minulle:””Lopeta siis Raamatun sanan puhuttelun kieltämisesi ja avaa silmäsi näkemään teksti niin, kuin se on kirjotettu.””

  Lueppa nyt mitä Pietarin helluntai saarnassa on todella kirjoitettu:

  38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

  Minä todella luen tuon niinkuin se on todella kirjoitettu enkä lisää siihen mitään.

  Kysy nyt ihmeessä joltain suomen kielen opettajalta mitä tuossa todella kirjoitetaan niin itsekkin ymmärtäisit etten minä siitä mitään muuta vaan se olet sinä joka sitä vääntää linkkuun.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Olen toiminut suomen kielen opettajana.

   Siksi yritän uudelleen toistaa sitä apostolin lauseeseen sisältyvää oppia, jota jo Hesekiel aikoinaan julisti että

   puhtaan veden vihmonnan välityksellä JUMALA antaa PYHÄN HENGEN.

   MINÄ VIHMON —- HENKENI minä annan — Hes. 36:25-27

   ja

   kasteen toimituksessa saadaan Pyhän Hengen lahja: ” kaste —- NIIN — Pyhän Hengen lahja —”

   Joten otapa nyt lusikka kiltisti käteen !!!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Mitä sinulla oli suomen kielen arvosana lukion päästötodistuksessa?

   Minulla oli 10.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto ei nyt ole kyse inhimillisestä viisaudesta vaan hengellisestä sokeudesta, siis kun Pietari selkeästi sanoo:”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen…” niin minä todella ymmärrän tuon kirjaimellisesti, en lisää enkä poista siitä mitään.

   Mietippä jos järjestäisit pienille lapsille kokeen jossa kysytään mitä tulee tehdä että saa synnit anteeksi ja Pyhän Hengen lahjan, niin mikä olisi tuon Pietarin sanoman mukaan oikea vastaus?

   Minä vastaisin että tulee tehdä parannus ja ottaa kaste.

   Arvostele nyt minun vastaus, oikein vai väärin?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Koska kieltäydyt ottamasta Raamatun sanaa todesta, niin silloin myös sinun tulkintasi on harhaisen hengen mukaista.

   Siispä ota todesta tuo edellä puhuttu Pietarin puheen NIIN -sana.

   Muista myös Raamatun sana, että kaste on parannukSEN kaste, eli siis tapahtuma, joka antaa parannuksen eli siis saa tulokseksi parannuksen.

   Vertaa ilmauksiin

   KirjEEN kirjoitus

   PullaN leipominen

   PuhEEN pito

   MatkaN teko

   Joten opetteleppas tämä objektin eli teon tuloksen ilmoittavan genetiivin merkitys.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Olet tämän keskustelun kuluessa toistanut samoja ajatuksia niin moneen kertaan, ettei keskustelu tässä ketjussa enää ole mielekästä.

   Jos sinulla kuitenkin on mielessäsi joku ajatus mikä mielestäsi on jäänyt keskeneräiseksi, niin tee kysymyksesi uusimmassa blogissani.

   Pyri toki tuomaan esiin aivan todellisia kysymyksiä eikä pelkästään toistamasta samoja väitteitä kymmeniä kertoja toistaen kuin uralleen jumiutunut gramofonin neula. Jumittaminen ei ole tyylikästä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Ari

  Olet tämän keskustelun kuluessa sanonut olevasi juutalaisten ystävä.

  Oletko lukenut Lena Einhornin romaanin En låda appelsiner?

  Mulla se on juuri menossa. Mitä mielenkiintoisin teos.

  Se on ilmestynyt tämän vuoden alussa Ruotsissa ja kertoo juutalaisesta pojasta ja hänen isästään erittäin hyvin heidän elämäntilannettaan kuvaten.

  Se on painettu Latviassa 2023

  ISBN 978-91-1-311365-4

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25