Kommentti Riitta Ollilan blogikirjoitukseen

 • Kommentoin Riitta Ollilan blogikirjoitusta: https://www.kotimaa.fi/blogit/riitta-ollila-tapaus-paivi-rasanen-onko-vastuu-verkkojulkaisuista-taannehtiva/

  Ainakin näin tutkijan näkökulmasta on itsestään selvää, että historiallisia rasistisia, antisemitistisiä, homofobisia jne. kirjoituksia ei voi käydä poistamaan esimerkiksi arkistoista ja kirjastojen kokoelmista. Muuten näiden näkemysten historiaa ei voitaisi tutkia, koska alkuperäislähteisiin ei olisi pääsyä. Olen itse julkaissut muutaman rasismin/rotuoppien historiaa käsittelevän akateemisen julkaisun joita tehdessäni kahlasin läpi rasistisia kirjoituksia ja etsin nimenomaan alkuperäislähteitä. Ja toki niitä löytyikin vino pino.

  Rikosoikeudellisesta näkökulmasta katsottuna ilmeisesti on kuitenkin niin, että edellä mainitulla seikalla ei voi oikeuttaa mitä tahansa historiallisten rasististen, antisemitististen jne. teosten tai tekstien käyttöä. Esimerkiksi voi ottaa vaikkapa Martti Lutherin teoksen “Juutalaisista ja heidän valheistaan”. Tämä teos löytyy kirjastojen kokoelmista joista sen tulee mielestäni edelleenkin löytyä. Se löytyy myös Helsingin yliopiston kirjaston sähköisenä verkkojulkaisuna. Tätä teosta voi kuitenkin käsittääkseni käyttää (esimerkiksi julkaista) sellaisilla tavoilla ja yhteyksissä – ja sellaisten tahojen toimesta – joka voidaan katsoa kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. Sama voi koskea myös Raamatun käyttöä. Raamattua on kautta aikain käytetty oikeuttamaan muun muassa antisemitismiä, rasismia, orjuutta, naisten alistamista ja myös homovainoja.

  Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion kommentti aiheeseen:

  Professori: Luther-pamfletin julkaisu koettelee pykälien rajoja

   Taannehtivasta vastuusta vielä vähän: Voi tietysti pohtia “taannehtivaa vastuuta” esimerkiksi antisemitististen tai rasististen kirjoitusten suhteen. Jos antisemitistinen järjestö olisi julkaissut antisemitistisen kirjoittajan tekstin verkkosivuillaan ennen kuin laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädettiin, ja tämä  järjestö pitäisi sitä edelleen lain säätämisen jälkeen esillä omilla verkkosivuillaan, joista löytyisi myös muuta antisemitististä materiaalia, niin voitaisiinko tämä katsoa rikosoikeudellisesta näkökulmasta kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan? Ehkä voitaisiin (?)

  Samoin voi pohtia, että jos homokielteinen järjestö (kuten esim. Luther-säätiö mielestäni on) on julkaissut homokielteisen kirjoittajan (joka Päivi Räsänen mielestäni on) homokielteisen tekstin verkkosivuillaan, ennen kuin homoseksuaalit luettiin mukaan niiden ihmisryhmien joukkoon joiden suojelemiseksi laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädettiin, ja tätä kirjoitusta pidetään edelleen esillä järjestön verkkosivuilla, niin voidaanko tämä tulkita kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan? Ehkä voidaan.

  Sari Roman-Lagerspetz

  VTT, TM, yleisen valtio-opin dosentti

(muokattu 10.11.2019. Tehdyt korjaukset: Teksti tasattiin vasemmalle ja viimeisessä kappaleessa olevan lauseen yhtä kohtaa korjattiin  muotoon: ”…ennen kuin homoseksuaalit luettiin mukaan niiden ihmisryhmien joukkoon joiden suojelemiseksi laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädettiin…”

 1. Näin tutkijan näkökulmasta on myös sanottava, että olisi hyvä jos verkossa julkaistut tekstit säilyisivät tallessa jossain, esim. juuri kirjastojen arkistoissa tai vastaavissa. Nyt puheena oleva Päivi Räsäsenkin teksti on kiinnostava alkuperäislähde esimerkiksi sellaisen tutkijan kannalta, joka tutkii homojen syrjinnän puolustamisessa käytettyjä argumentteja. Räsänen esim. lääkärin arvovallalla vuonna 2004 kirjoittaa julkisesti pamfletissaan, että ”tieteellinen todistusaineisto osoittaa vastaansanomattomasti että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö”.

  Tutkijan kannalta on kuitenkin huolestuttavaa, jos ei voi luottaa siihen, että jokin teksti on juuri siinä alkuperäisessä muodossa kuin se oli alkuperäisen julkaisun ajankohtana. Tämä riski on olemassa jos ainoastaan ns. alkuperäiset julkaisijat säilyttävät näitä kirjoituksia (esim. Magneettimedia, Hommafoorumi, Luther-säätiö jne.). Kirjastoilla on omat sääntönsä julkaisujen säilyttämisen suhteen. Julkaisijat taas voivat valita mitä he säilyttävät, ja myös muokata tekstejä jälkikäteen.

 2. Sami Paajanen: ”Tämä oli valtakunnansyyttäjän, maisteri Toiviaisen virhearviointi. Mielestäni Toiviainen täytyy laittaa vaihtoon, onko hän kykenevä hoitamaan tehtävää?”

  Syyttäjän pallilla ei taitaisi ehtiä olemaan kukaan muutamaa minuuttia kauemmin, mikäli tämän toimia ja pätevyyttä tarkasteltaisiin Paajasen tavalla. Silloin syyttäjä menisi vaihtoon aina, kun syyttäjä tekisi jotain sellaista, jota joku ei syystä tai toisesta halua hyväksyä.

  Onneksemme emme kuitenkaan elä tällaisessa maailmassa. Ihmisryhmien halventaminen ei ole oikeutettua riippumatta siitä, mikä kirja kädessä se toteutetaan. Tai kuten Räsäsen tapauksessa, homoseksuaaleja halvennettiin sen lisäksi myös Raamattuun liittymättömien mielipiteiden toimesta. Tämä tapahtui esimerkiksi siinä väitteessä, että homoseksualismi olisi väylä pedofiliaan, joka ei ole Raamatun näkökanta, eikä minkään muunkaan luotettavan tahon näkökanta. Kyse on uskontoon liittymättömästä kiihottamisesta ihmisryhmää vastaan.

  • Sen jälkeen kun kirkko antaa hyväksynnän homoliitoille on kirkon on hyvin vaikea kieltää mitään muutakaan seksuaalista kanssakäymistä. Raja hyväksytyn ja kielletyn välillä hämärtyy entisestään.

  • Pekka Pesonen,

   Näyttää siltä, että olet oikeassa? Kaikessa muussakin on edetty samalla tavalla kun on lähdetty Raamattua pilkkomaan. Kukaan ei voinut 1980 luvun lopulla uskoa, että kun naispappeus hyväksytään klassisen perinteisen pappeus-näkemyksen jälkeen, niin seuraavaksi luterilainen kirkko Suomessa hyväksyy kaiken muunkin. Jotkut tästä kuitenkin osasivat varoittaa, varoitusta ei kuultu. Kirkon seinät, lattia ja katto natisevat tänään liitoksissaan. Uusia uudistuksia ja vaatimuksia tulee esiin kuin sieniä sateella. Oletko edelleen valmis luopumaan kaikesta siitä minkä ”olet lapsesta saakka oppinut”?

  • Jo kirjoituksessaan ’Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi’ Päivi Räsänen varoittaa:
   ”Ruotsissa tuli vuoden 2003 alusta voimaan laki, joka koskettaa oikeutta
   opettaa Raamatun homoseksuaalisuutta käsitteleviä kohtia. Henkilö, joka
   levittää lausuntoja, joissa homoseksuaalisuutta väitetään synniksi, voidaan
   tuomita kiihotuksesta kansanryhmää vastaan […] Naapurimaan kuulumiset on syytä ottaa
   vakavasti, sillä Suomi näyttää monessa suhteessa seuraavan perässä –
   ennemmin tai myöhemmin.”

   Kuuliko kukaan tätä varoitusta? Pitikö kukaan muu sitä edes mahdollisena?

  • Antero Syrjänen10.11.2019 17:15
   ”Tämä tapahtui esimerkiksi siinä väitteessä, että homoseksualismi olisi väylä pedofiliaan, joka ei ole Raamatun näkökanta, eikä minkään muunkaan luotettavan tahon näkökanta. Kyse on uskontoon liittymättömästä kiihottamisesta ihmisryhmää vastaan.”

   Jotenkin tulee mieleen Tuomas Kyrön mielensä pahoittaja. Tieteessä on erilaisia tuloksia, jotkut tulokset eivät miellytä tietenkään niitä joita se koskee. Syrjänen argumentoi väärin ja luo tätä narratiiviä homouden ympärille. Maailmassa on sivu tutkimuksia jotka tukevat tätäkin näkökulmaa mitä Räsänen kirjoittaa.

   Toiseksi valtakunnansyyttäjä ei ole nimennyt kohtia mitä tutkitaan, Anterolla näyttäisi kuitenkin olevan enemmän tietoa, vai onko kysymyksessä subjektiivinen arvaus. Jos näitä kohtia tutkitaan mitä Syrjänen esittää, ladaten niihin koko ruutivaraston, tutkinta jatkuu 1000 vuotta eteenpäin ja taaksepäin. Menestystä valtakuntaan.

  • Rajaa kiellelletylle ja sallitulle ei yhteikunnassamme vedä kirkko vaan eduskunta. Eikä sekään kuin julkisoikeudellisesti ja rikosikeudellisesti ja ykksitysoikeudellisesti jne. Ei esim. sänkykamarioikeudellisesti.

 3. Luulenpa, että Raamtun hengen mukainen näkemys näihin vihapuheasioihin on vähän samnalinen kuin synnin tekoonkin. Jeesus sanoo, että ”jokainen joka on katsonut aista himoiten, on jo tehnyt syntiä” tämän kanssa . Synnin juuri on siis syvemmällä, sydämessä.
  Nyt tällainen nyt vihapuheeksi luokiteltu asenteellisuuskin on lopulta syvemmeällä, siis sydämessä. On turha luulla, että sellaista saataisiin tällaisella menettelyllä mikä on käynnistetty, kitkettyä pois. Myös meissä istuu paljon lujemmassa erilaiset etniset ennakkoluulot ja vastakkainasettelut kuin ymmärrämme. Kun sitten tulee kriisitilanne, tai sota, ja viha leiskahtaa, ymmärrämme tämän.

  Minusta tällainen ajojahti mikä nyt on käynnistetty Päivi Räsästä kohtaan ennenkaikkea kertoo siitä,ettei oikein tahdota myöntää, että tähän ihmisen elämään vaan kuluu se, että kolhimme toisiamme, ja että myös meitä kolhitaan. Ihmiskunta syntiilankeemuksen jäljiltä elää aika raadollisessa tilassa ja tämä heijastuu kanssakäymiseemme monin tavoin. Jos siis joku tuntee vastenmielisyyttä homoja kohtaan,
  epäilen vahvasti, pystytäänkö tätä asian tilaa parantamaan lainsäädännöllä(siis tätä tuntemusta).

  • ”Luulenpa, että Raamtun hengen mukainen näkemys näihin vihapuheasioihin on vähän samnalinen kuin synnin tekoonkin.” Ei tarvitse tyytyä luulemaan, voi lukea Matt. 5:22.

  • Hämäläinen: ”Jeesus sanoo, että “jokainen joka on katsonut aista himoiten, on jo tehnyt syntiä” tämän kanssa.”

   Ei jakeessa ole sanaa synti eikä siinä puhuta huorin tekemisestä.

   ”Mutta minä sanon teille, että jokainen naista himoiten katsova tekee sydämessään aviorikoksen hänen kanssaan.”

   Jos katsoo naista himoiten eikä nainen vastaa katseeseen, vaan on objekti, niin miten nainen voi tehdä aviorikoksen miehen kanssa? Miten syyttömästä voi tulla syntinen?

   Mitä Jeesus tahtoo sanoa?

   Toiseksi, synti on uskovaisten keskuudessa väärin käytetty ja käsitetty sana. Kreikan hamatia ja heprean chata, käännetty synniksi, tarkoittaa samaa asiaa: mennä harhaan, vaikka tahtoo osua maaliin, osumattomuutta.

   Mitä se tarkoitaa käytännössä?

  • Tuomaala. ”Ei jakeessa ole sanaa synti eikä siinä puhuta huorin tekemisestä.”
   No vuoden 1938 käännös on parempi.

  • Tapio Tuomaala, oletko lukenut tarkasti?

   Mainitussa kohdassa, jonka nostat esille ei puhuta naisen aviorikoksesta vaan miehen!

   Sinulla on oma käsitys synnistä, joka on jotain muuta kuin luterilainen kirkko opettaa. Sinun, Tapio Tuomaalan koulukunnan edustajia ei ole Kotimaa 24 blogeille näkynyt muita kuin sinä itse.

   Hyvää syksyä ja alullaan olevaa talvea Tapio Tuomaala!

  • Oletkos Antti kääntänyt takkisi? Viittaan edelliseen keskusteluumme:

   Antti todistaa nyt täällä selvää Raamatun sanaa vastaan. Antin raamutuntulkinta – tai siis jokuhyvänsä tulkinta uskottomuudesta kuuluu: ”Vaikka Jeesus sanoo, että naisen himoitseminen on jo synti, on suuri ero siinä, petätkö oikeasti puolisoasi ja teet aviorikoksen, vai vain himoitset toista.”

   Minun Raamatussani kerrotaan Jeesuksen sanoneen: ”Teille on opetettu tämä käsky: ’Älä tee aviorikosta’ . Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.”

  • Rouva .”RantanenAntti todistaa nyt täällä selvää Raamatun sanaa vastaan. Antin raamutuntulkinta – tai siis jokuhyvänsä tulkinta uskottomuudesta kuuluu: ”Vaikka Jeesus sanoo, että naisen himoitseminen on jo synti, on suuri ero siinä, petätkö oikeasti puolisoasi ja teet aviorikoksen, vai vain himoitset toista.”

   No juuri tästähän Luther sanoo, että emme voi estää lintua (kiusausta) lentämästä päämme yli, mutta enmne saa antaa sen tehdä pesää sinne(emme saa alkaa hellimään kiusausta; oska silloin se johtaa pahimmillaan lopulta syntiin lankeamiseen).
   Tietysti on suuri ero siinä, koetko himoa, vai käytkö toimeen esimerkiksi tekemään aviorikoksen.

  • Ero syntisen ajatuksen ja synninteon välillä on tärkeä, kun asiaa katsotaan ihmisten ja ajallisuuden näkökulmasta. Jumalan ja iäisyyden kannalta eroa ei Jeesuksen sanojen mukaan ole. On siis jatkuvasti hätisteltävä jumalattomien ajatusten lintuja tiehensä, muuten ne saavat myös sanoja ja tekojakin aikaan.

  • Pentti. ” On siis jatkuvasti hätisteltävä jumalattomien ajatusten lintuja tiehensä, muuten ne saavat myös sanoja ja tekojakin aikaan”.
   Tässä olemme aivan samaa mieltä. Ihmismieli,ajatusmaailmamme, on hengellisen taistelun näyttämö. Siksi Room 12:2 opetus on niin tärkeä kehoitus ajatunsmaailmamme suojeleemiseksi niin, että Jumala voi sitä käyttää.

  • ”Room 12:2 opetus on tärkeä kehoitus ajatusmaailmamme suojeleemiseksi niin, että Jumala voi sitä käyttää.” Jumala on kaikkivoiva. Siksi lienee väärin ajatella, että ihmisen teoilla olisi merkitystä sen kannalta, mitä Jumala voi.

  • Pentti. ”Jumala on kaikkivoiva. Siksi lienee väärin ajatella, että ihmisen teoilla olisi merkitystä sen kannalta, mitä Jumala voi”.
   Ihmisen mielenlaadulla on merkitystä sille, mitä Jumala voi tehdä sinulle ja sinun kauttasia, siis kuonka käyttäkelpoinen olet Hänen valtakunnan työssä. Raamatuss puhutaan ”koetellusta mielestä”, joka viittaa käyttökelpoisuuteen, siis siihen, että pää kestää joutumisen kosketuksiin Jumalan kirkkauden kanssa.

  • Jumala valmistaa ihmisen käyttöönsä kelpaavaksi. Se on eri asia kuin se, että ihminen kehittäisi itseään, jotta kelpaisi Jumalalle.

  • Aivan, mutta kristinuskossa ei ole mitään takoitusta iankaikkisuutta ajatellen, jos emme näe syntiinlankeemusta ja se kaikkia seuraamuksia. Vain tätä taustaa vasten ymmärrämme tarvitsevamme. ristiä. Sitten, kristinuskon humanistinen versio, missä ristin pahennus on poistettu, on lähinnä viihteellinen eikä siitä ole paljonkaan hyötyä kenellekään.

  • Hämäläinen: ” Aivan, mutta kristinuskossa ei ole mitään takoitusta iankaikkisuutta ajatellen, jos emme näe syntiinlankeemusta ja se kaikkia seuraamuksia.”

   Tästä samasta asiasta apostoli kirjoittaa juuri Roomalaiskirjeessä. Jos ollaan pihalle kirjeen ensimmäisen luvun kohdalla, niin jatko menee yhtä huonosti.

   Kirkko puhuu eri asiasta, kuten 8:1 osoittaa: ”Niin ei nyt siis ole mitään kuolemantuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.”

   Kun kirkkoteologia ei ymmärrä hölkkäsen pöläystä siitä, mistä apostoli kertoo, niin se on vääntänyt kuolemantuomion kadotustuomioksi. Paavalin sanoma on käännetty 180 astetta eli kirkko kulkee väärään suuntaan, menee harhaan, vaikka varmaan tahtoo osua maaliin, siis tekee kirkkoslangin mukaan syntiä.

   Miten tämä liittyy Räsäsen lainauksiin samasta Roomalaiskirjeestä? Puhutaan täydellä uskonvarmuudella asioista, kun ei niistä ymmärretä edes perusasioita.

  • Tuomaala. ”Puhutaan täydellä uskonvarmuudella asioista, kun ei niistä ymmärretä edes perusasioita”.
   Tuomaalan kannattaisi ryhtyä apostoliksi ja perustaa oma lahko, eikä hämmentää kirkon herrasväkiä höpötyksillään.

  • Kirkko on rahvasta varten, ei herrasväkeä, Antti Hämäläinen. Se on niitä varten, joiden usko horjuu, eikä pelastuksestaan varmojen sisäpiiriä. Kituuttavalle uskon kipinälle on puhuttava Jumalan armosta eikä synnistä ja kadotuksesta. Kirkko on kutsuttu rohkaisemaan ja lohduttamaan, ei pelottelemaan ja masentamaan.

  • Hämäläinen: ”Tuomaalan kannattaisi ryhtyä apostoliksi ja perustaa oma lahko, eikä hämmentää kirkon herrasväkiä höpötyksillään.”

   Apostoleiksi itsensä nostaneita on enemmän kuin liikaa, mutta onneksi he ovat vapaissa suunnissa. Vain Jeesuksen kutsumat olivat apostoleja. Apostoleiksi nostaneita on toki luterilaisuudessa, mutta he ovat perustaneet ikiomia lahkoja, joista osa surutta lypsää kirkon kassasta rahaa.

   Vakavasti ottaen on todella lohdutonta konservatiivisen kristillisyyden kannalta, ettei se ole vuosien aikana pystynyt kumoamaan yhtään esittämääni tulkintaa Raamatusta. Isiensä kouluja käyneet ovat hiljaa, kun pelkäävät keskusteluaan osallistuessaan menettävänsä kasvonsa, ja ne, jota lukevat Luulojen kirjaa, hyppivät silmille, kun auktoriteetit ovat heille vääntäneet, miten Raamattua pitää lukea ja tulkita.

   Raamattu on vuonna 2019 sanomaltaan edelleen niin vaarallinen kirja, että sen alkuteksteihin perustuvaa tulkintaa pitää juutalaisella uskonkiihkolla vastustaa. Koska ympyrä sulkeutuu?

  • Pentti. ”Kirkko on rahvasta varten, ei herrasväkeä, Antti Hämäläinen”.
   Kirkko on tietysti kaikkia varten, mutta herrasaväkeä voi Tuomaalan sekoilut häiritä enemmän.

  • Pentti. ”Kirkko on kutsuttu rohkaisemaan ja lohduttamaan, ei pelottelemaan ja masentamaan”.
   Niin, ehdotukseni oli ehkä huono, koska Tuomaalan kirkko olisi kyllä sekä pelottava, että masentava lahko.

  • ”Tuomaalan kirkko olisi kyllä sekä pelottava että masentava lahko.” Tähän kaipaan perusteluja. En ole huomannut hänen syyllistyvän sen koommin palotteluun kuin masentamiseenkaan. Mikä on minulta jäänyt huomaamatta. (En kaipaa sellaista kommenttia, että herra Pentiltähän jää kaikki olennainen huomaamatta. Nyt keskustelemme asioista emmekä toisistamme.)

  • Hämäläinen: ”Tuomaalan kirkko olisi kyllä sekä pelottava, että masentava lahko.”

   Mikä siinä on masentavaa, että kumoan Ut:n alkutekstien perusteella helvetti- ja kadotusopin ja kerron sen, mistä kirkko ei koskaan puhu. Kaikki kuolevat Aadamissa ja kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa.

   Toki siitä ottavat pultin kirkon ensimmäisillä riveillä istuvat konservatiivit ja herraskaiset, jotka ärsyyntyvät jo pelkästä ajatuksesta, että muut kuin heidän kaltaisensa pääsevät taivaaseen yhtä lailla sovitettuina kuin he itsensä kirkon peilistä näkevät.

   Kun Jumala sovitti itsensä maailman kanssa, niin miten on mahdollista edes kuvitella, että kaikkivaltias kadottaisi yhdenkään sovitetun? Konservatiivien usko kulminoituu siihen, että saatana on suuri. Jumala on pieni ja voimaton, kun saatana onnistuu riistämään saalista mielensä mukaan Jumalan sovittamista ihmisistä.

   Jos kristikunta ymmärtäisi edes Roomalaiskirjeen sanoman, niin ei se mitenkään voisi olla niin harhaan mennyt kuin se nyt on.

   Toivon, ettei kukaan usko sanaakaan siitä, mistä kirjoitan, vaan tarkistaa itse, miten asiat ovat.

   Aloittakaa Room.8:1, kun kerran kukaan ei ole voinut osoittaa, että käännöksessäni on virhe. Minulta vaati vuosia ymmärtää, mitä jae tarkoittaa, vaikka käänsin sen tekstiuskollisesti. En vain kääntänyt niin kuin oppimani esiymmärrys vaati kääntämään, vaan pysyin uskollisena alkutekstille. Kirkko ei ole tehnyt niin, vaan on kääntänyt siten kuin katolinen esiymmärrys on vaatinut. Ja tämä on vain yksi kohta.

   Eikö orjille ja vangituille pidä julistaa vapautuksen ilosanomaa? Pahimmin orjuutetut löytyvät uskonnoista. Monasti he ovat niin sidottuja, että on parempi antaa heidän olla, sillä ihminen on savea ja murtuu helposti kappaleiksi. Heille kuuluu kuitenkin sama lupaus kuin kaikille ihmisille: kaikki kuolevat Aadamissa… Joten miksi savea pitäisi murtaa ?

   Älkää sotkeko pelastusta edelliseen. Se on eri juttu. Kukaan ei ole vielä voinut pelastua.

  • Pentti. ”Mikä on minulta jäänyt huomaamatta”. (
   Sinulta on jäänyt huomaamatta se, että herra Tuomaala on teologisesti harhassa ja muutenkin melkoinen höyrypää. Ei taitaisi tulla kovin hääviä lahkoa Tuomaalan opeilla.

  • ”Herra Tuomaala on teologisesti harhassa ja muutenkin melkoinen höyrypää.” Tämä ei kelpaa alkuunkaan perusteluksi mielipiteillesi hänen teologiastaan. Mikä on keskeisin kohta, missä Tapio Tuomaala on käsittääksesi erehtynyt, Antti Hämäläinen? Millä tavalla hän on mielestäsi pelottava ja masentava?

  • ”Nyt toivo on Kristuksessa. Niin uskovilla kuin ei-uskovilla, kaikilla maailman ihmisillä, joita sovitus koskee. Minusta se on ilosanoma maailmalle. Siinä voi levätä, tarvitsematta alati pelätä helvettiä ja kadotusta, joista kirkon penkillä istuvia varoitellaan.” Kyllä tämä Tapio Tuomaalan ajatus kelpaa mainiosti rohkaisuksi ja lohdutukseksi. Oletko toista mieltä, Antti Hämäläinen?

  • Pentti. ”Tämä ei kelpaa alkuunkaan perusteluksi mielipiteillesi hänen teologiastaan”.
   No Tuomaalan teologiasta en ala kenenkään kanssa keskustelemaan. Joten sinunkin on tyytyminen tölväisyyni, mitä minuun tulee.

  • Pentti. ”Kyllä tämä Tapio Tuomaalan ajatus kelpaa mainiosti rohkaisuksi ja lohdutukseksi”.
   Niinkö, mutta se toinen ajatus ei kelpaakaan.

  • ”Se toinen ajatus ei kelpaakaan.” Mikä on se toinen, mielestäsi kelvoton ajatus, Antti Hämäläinen? Keskustelu näillä sivuilla on sen verran kiharaista, että tuollainen viittaus on aivan liian epämääräinen. Jos haluat arvostella jonkun ajatuksia, lainaa hänen kirjoituksiaan ja perustele kantasi. Muuten olet samanlainen ’höyrypää’ kuin ne, joita näin nimittelet.

  • Pentti. ” Muuten olet samanlainen ‘höyrypää’ kuin ne, joita näin nimittelet”.
   Höpsistä,Tuomaalalla on vauhti kallossa ain, minä ”höyryilen” hänen kanssa silloin kun sopii, koska asiallinen keskustelu on hänen kanssaan mahdotonta(juuri höyryn takia, liikaa höyryä pannussa, siis Tuomaalalla). Minusta hän sopisi hyvin uuden lahkon johtajaksi.

  • Pentti. ” Mikä on se toinen, mielestäsi kelvoton ajatus, Antti Hämäläinen?”

   Lyhyesti sanottuna Tuomaalan” teologiassa” on kaksi pääajatusta: 1) Mitä vaan teologista mössöä 2) Minulla (siis Tuomaalalla) on oikea oppi. En tätä tämän enempää erittele.

  • ”En tätä tämän enempää erittele.” Kutsutko tätä erittelyksi, Antti Hämäläinen? ’Mitä vaan teologista mössöä’ on mielestäni kaukana asiallisesta arviosta. Voisit valita ensi alkuun jonkin näistä sanoista: gnostilaisuus, markionilaisuus, areiolaisuus, doketismi, nestoriolaisuus, donatolaisuus tai pelagiolaisuus. Näkyykö Tapio Tuomaalan ’mössössä’ piirteitä jostakin näistä?

 4. Yleisen syyttäjän kannalta ongelma on se että tällaisesta asiasta ei ole Korkeimman Oikeuden neuvoa antavaa tulkintaa. Siksi olisi hyvä jos asia vietäisiin kaikkien oikeusasteiden läpi Korkeimpaan Oikeuteen saakka.

  Sekä poliisi esitutkijana että yleinen syyttäjä tarvitsisivat oikeuden päätöstä tulevia tämän kaltaisia tutkimuksia varten. Syntyneen jupakan johdosta vastaavia rikosilmoituksia voidaan varmuudella odottaa.

 5. Tapio Tuomaala:””Vakavasti ottaen on todella lohdutonta konservatiivisen kristillisyyden kannalta, ettei se ole vuosien aikana pystynyt kumoamaan yhtään esittämääni tulkintaa Raamatusta. Isiensä kouluja käyneet ovat hiljaa,””

  Mielenkiintoinen kommentti, siis pystyykö Tapio Tuomaala ”keskustelemaan” omista väitteistään?

  Nyt kysyn mitä tarkoittaa hänen sanomansa ”“Niin ei nyt siis ole mitään kuolemantuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.”?

  Kuinka tämä ”Kristuksessa Jeesuksessa oleminen” on mahdollista kuinka sinne päästään?

  • Uudestisyntymisesträ tässäkin näyttää olevan kysymys: ”Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!”

  • Eipä kiinnosta kiitos vaan, voinet vastata näin kaikkille olisi mahdollista lukea teologiasi perusta, siis kyllähän juuri tämä että on ”Kristuksessa” on kaiken hengellisen elämän perusta.

  • ”Martti Pentti ja tuo kaikkiko tapahtuu kasteessa?” ’Ja’ on rinnastuskonjunktio. Nyt tulit taitamattomana kirjoittajana yhdistäneeksi nimeni ja ’tuon kaiken’. Opettele edes oma äidinkielesi kunnolla, Ari Pasanen. Ehdotan kysymyksellesi seuraavaa korjattua muotoa: ”Tapahtuuko tuo kaikki kasteessa, Martti Pentti?” Sen jälkeen vastaan kysymykseesi oman ymmärrykseni mukaan, että kasteen rinnalla mainitaan Uudessa testamentissa kaksi tärkeää asiaa. Toinen on opetus ja toinen on usko. Kastetu ihminen ei voi yksinään kasvaa kristittynä, ’uutena luomuksena’. Hän tarvitsee seurakunnan ja sen antaman opetuksen. Ennen kaikkea hän tarvitsee yhteyden Jumalaan, joka lahjoittaa sanansa kautta uskon. ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.”

  • Tapio Tuomaalan oma käännös, väännös Raamatusta on huono suomea, käännetty vähän miten sattuu, kukaan asiantuntija ei ole sitä tarkistanut. Ei merkittävä teos. Suomalainen Raamatun käännös jota kirkkomme käyttää on paljon parempi. Tuomaalan teologia on harraste, pilipali uskoa.

  • Sami Paajanen, kiitos vuodatuksestasi. Sain päivän parhaat naurut 🙂

   Toki kirjoitusasu kärsii siitä, että olen kääntänyt kreikan päätteet vastaamaan suomen päätteitä. Ei kreikka ja suomi mene kielellisesti yksi yhteen. Kun tärkeintä on tekstiuskollisuus eikä luettavuus, niin runollisuus kärsii. Kirkon -92 käännös on keskittynyt luettavuuteen, jolloin tekstiuskollisuudesta on pitänyt tinkiä. Kun muutenkin on manipuloitu alkutekstien sanamerkityksiä, niin tulos on kökkö. Kyllä kökkötraktorillakin pääsee eteenpäin ja varmasti perille asti.

   Ei Jumalan pelastussuunnitelma ole kiinni sen enempää Raamatun käännöksistä kuin kirkoista tai herätysliikkeistä. Miksi niin? Vanha liitto solmittiin juutalaisten ja Jumalan välillä. Uusi liitto on solmittu Pojan ja Isän kesken. Onneksi ihmisen osuus uudessa liitossa on nolla. Jos uusi liitto olisi solmittu kirkon ja Jumalan välillä, niin meillä ei olisi mitään toivoa. Nyt toivo on Kristuksessa. Niin uskovilla kuin ei-uskovilla, kaikilla maailman ihmisillä, joita sovitus koskee.

   Minusta se on ilosanoma maailmalle. Siinä voi levätä, tarvitsematta alati pelätä helvettiä ja kadotusta, joista kirkon penkillä istuvia varoitellaan. Miten siinä voi saada levon, jos osa perheen jäsenistä sanoo kristilisyydelle ”kiitos ei, pitäkää hyvänänne”?

   Kertokaa?

  • Tapio Tuomaala:”” Onneksi ihmisen osuus uudessa liitossa on nolla.””

   Taasen väität asiaa jota et todellakaan voi löytää evankeliumista, siis miksi Jeesus kutsui ihmisiä parannukseen JA MIKSI juutalaiset eivät ottaneet kutusua vastaan?

   Voinet kyllä yrittää saivarella että vasta kun Jeesus ristiinnaulittiin alkoi uusi liitto, no eipä Paavalinkaan kautta kaikki ottaneet evankeliumia vastaan.

   Kysyt vielä:”” Miten siinä voi saada levon, jos osa perheen jäsenistä sanoo kristilisyydelle “kiitos ei, pitäkää hyvänänne”?””

   Jumalan rauha on yli ymmärryksen siis ollos huoleton kyllä rauha on.

 6. Hyvää päivää herra / rouva

  Tarjoamme lainoja yksityisille ja kaupallisille elimille erittäin alhaisella vuotuisella korolla, joka on 3%, takaisinmaksu 1–25 vuotta. Annamme lainoja välillä 5 000 – 500 000 000. Tämän tarkoituksena on poistaa kasvava huonojen luottojen historia ja tuoda vakaata voittoa sekä yrityksellemme että asiakkaillemme.

  Menetätkö unta yöllä huolestuttaessa kuinka saada laina? Ota yhteyttä: Paul Loan Agency nyt sähköpostitse: paulhelpfund@yahoo.com tai WhatsApp: +91 733 787 3110

  Tarjoamme lainaa alhaisella 3%: n korolla ja tarjoamme.

  * Henkilökohtaiset lainat
  * Velan vakauttamislainat
  * Pääomasijoitus
  * Yrityslainat
  * Koulutuslainat
  * Asuntolainat
  * Lainat mistä tahansa syystä

  Lisätietoja kiireellisestä tilanteesta saat meille heti. paulhelpfund@yahoo.com tai WhatsApp: +91 733 787 3110
  Terveiset
  Herra Paul Moritz