Kirkkomme ja "oikeusvaltioperiaate"

Poliittisella puolella presidentti Mauno Koivisto piti 6.5.1992 ns Koiviston konklaavin, jossa hän läksytti ylimmät oikeudenpalvelijat ja syyttäjät, jotta pankit eivät häviäisi oikeustaisteluita velkaisia asiakkaitaan kohtaan. Tänään hänen aatesisarensa, jotka siihen aikaan olivat vasta naperoita, intohimoisesti vaativat EU:ssa oikeusvaltioperiaatetta rahojen jakoperusteiksi. Puolaa ja Unkaria syytetään siitä, että poliitikot puuttuvat oikeuslaitoksen toimintaan.

Kirkollisella puolella tänä päivänä piispainkokous on puuttunut tuomiokapitulien itsenäiseen toimintaan ja lakisääteiseen pappien toiminnan valvontavelvollisuuteen kehottamalla suhtautumaan kirkkolakia ja pappislupaustaan rikkoviin pappeihin erityisellä pehmeydellä. Onko tämä myös "oikeusvaltioperiaatteen" vastaista?

Miten tuomiokapituli noudattaa lakisääteistä tehtäväänsä esimerkiksi sateenkaaripapit.wordpress.com sivustolla julkisesti lain vastaiseen toimintaan sitoutuneita pappeja kohtaan? Miten tuomiokapitulien lainopilliset asessorit uskaltavat tuoda lain noudattamisen vaatimuksen tuomiokapitulin istuntoihin, joissa piispa lähes tsaarinomaisilla valtuuksilla johtaa puhetta? Ns sateenkaaripappeja on jokaisen tuomiokapitulin alueella, mutta yksikään tuomiokapituli ei ole oma-aloitteisesti puuttunut näiden harjoittamaan julkiseen kiihotukseen kirkkolain vastaiseen ja kirkkoa hajottavaan ja kirkolliskokouksen päätöksen vastaiseen toimintaan. Lakia ja pappislupaustaan noudattavat papit joutuvat häpeään!

Tuomiokapituli on Oulussa jättänyt rangaistuksen antamatta ja siirtänyt asian piispan pastoraaliseen käsittelyyn. Onko se tuomiokapitulin toimenkuvan mukaista? Piispanhan tulisi itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ottaa papit pastoraaliseen käsittelyyn, ei vasta tuomiokapitulin päätöksellä. Herää myös kysymys, onko kyseinen päätös laillinen, jos piispa ei ole jäävännyt itseään itseään koskevan käsittelyn ajaksi?

Ei ihme, että kolmekymppiset omilla aivoillaan ajattelevat naiset etääntyvät kirkosta, kun kirkon päättävät elimet lainlyövät tehtävänsä, eli osoittavat välinpitämättömyyttä Kirkkolakia ja Raamatun sanaa kohtaan.  Kirkon non 7.000 papista vain noin 150 on näitä harhaan yllyttäviä pappeja. Eikö kirkko saa työntekijöitään noudattamaan lakia ja pappislupauksiaan? Pitääkö joka asiaan hakea hallinto-oikeuden päätös, ennen kuin kirkon johto suostuu ottamaan jämäkän johdon? Sateenkaaripapistot -sivuston lakkauttamisesta on jo tutkintapyyntö poliisille jätetty. Mitä seuraavaksi täytyy tehdä, jotta kirkko palaa Kirkkolain noudattamiseen ja syntisille armon julistamiseen?

120 kommenttia

 • Timo Nokelainen sanoo:

  Pentti: ”Kun ollaan samaa mieltä, silloin ollaan. Kun ollaan eri mieltä, silloin ollaan.” Juuri näin. Jos et tunnista kuvaamani ilmiötä, niin sitten me ollaan eri mieltä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Eri mieltä oleminen ei ole henkilö- tai ryhmäkysymys. Se on aina asiakysymys. Vaikka olisin ’tässä asiassa’ eri mieltä Timo Nokelaisen kanssa, voin olla ’tuossa asiassa’ hänen kanssaan samaa mieltä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Werner Janhonen sanoo:

  Historiallisen kristillisyyden kannalta homojen vihkimisessä on loppuviimeksi kyse kokonaan uudesta uskonnosta – uskonnonvaihdosta.

  Siksi kannattaisi perustaan oma seurakunta muutaman kymmenen parin vihkimistä varten.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Leo Tihinen. Siitä, että avioliitto on maallinen järjestys ei seuraa, että kirkon tulisi ilman muuta uskoa ja toimia samalla tavalla kuin valtiovalta. Tällä logiikalla kirkko ja sen toimitukset pitäisi ymmärtää jonkinlaisiksi yhteiskunnan funktioiksi ja uskonoppia sekä toimintaa muuttaa muutenkin yhteiskunnan käsityksen mukaisesti. Minun käsittääkseni miehen ja naisen välinen avioliitto on Jumalan asettama ajallista elämää koskeva luomisjärjestys, jonka solmimisessa voidaan noudattaa erilaisia ajan, paikan ja kulttuurin mukaan vaihtelevia tapoja.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Sjöblom: ”Minun käsittääkseni miehen ja naisen välinen avioliitto on Jumalan asettama ajallista elämää koskeva luomisjärjestys”

   Minun käsittääkseni avioliitto on täysin maallinen, ihmisten kekksimä instituutio, jolla ei ole minkään sorttisten jumalien kanssa mitään tekemistä. Avioliitto on juridinen, alkujaan sukujen omaisuus- ja perimysjärjestelyjä varten luotu instituutio, jolla ei välttämättä ole ollut edes rakkauden kanssa mitään tekemistä. Täyttä pötypuhetta on se, että avioliitolla olisi jollain tavalla jumalallinen alkuperä.

   Avioliittoa ei tarvita edes jälkeläisten aikaansaamiseen. Tekotapa on sama, olipa naimisissa tai ei.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Kimmo, yritä nyt ymmärtää mitä se tarkoittaa että jotkut uskovat Jumalaan Luojana. Se tarkoittaa sitä että Jumala on asettanut asioille tarkoituksen ja järjestyksen. Vaikka tästä juuri on erimielisyyttä uskovien kesken, ajatus siitä että kaiken takana, kaiken alullepanijana ja suunnittelijana on persoonallinen Jumala, tarkoittaa sitä että kaikki ei ole ihmisten keskenään päätettävissä ja sovittavissa. Koskien siis uskonyhteisöjä Seurakuntia.

   Seurakunnissa tulee etsiä kaikessa Jumalan tahtoa, suunnitelmaa ja tarkoitusta. Sen sijaan seurakunnan ja uskon ulkopuolella voi aivan vapaasti henk koht mielipiteenään ajatella avioliiton olevan vain ihmisten keskenään sopima järjestely, jonka voi vaikka kokonaan lakkauttaa, jos niin sovitaan.

   Olet varma siitä että kirkossa aletaan vielä vihkiä homopareja? Voit olla oikeassa siinä. Minä olen varma että yhteiskunnassa tulee eteen vielä keskustelut siitä mihin avioliittoa instituutiona oikeastaan tarvitaan.

   Sillä (avioliittoinstituutiolla) on joka tapauksessa ollut merkitystä liittyen juuri luonnolliseen lisää tymiseen miehen ja naisen keskinäisissä suhteissa. Aivan turhaan sinä (joka ikinen kerta) hoet tuota että ”lasten tekotapa on sama”. Totta ihmeessä se on. Mutta avioliittoinstotuution kautta on pyritty siihen että tämä lasten tekotapa johtaisi sitoutumiseen ja ehjien ydinperheiden muodostumiseen. Ei se oikeasti ole vaikea ymmärtää, tai todeta, kun koko yhteiskuntajärjestys on rakennettu heteroydinperheen oletukselle, ja vasta nyt sitä on alettu tietoisesti muuttaa siten että kaikenlaiset perheet olisivat ”samalla viivalla”.

   Siinä vaiheessa kun puheenaiheeksi nousevat enenevässä määrin apila- ja polyperheet alkaa avioliittoinstituution enenevä kyseenalaistaminen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Siinä vaiheessa kun puheenaiheeksi nousevat enenevässä määrin apila- ja polyperheet alkaa avioliittoinstituution enenevä kyseenalaistaminen.”

   No tämä kyseenalaistaminen näkyy alkaneen varsin varhain kun jo Kain nai oman siskonsa ja moniavioisuus oli varsin yleistä, Salomollakin lienee ollut about 700 vaimoa. Ja Daavidile olisi Jumala ollut valmis tämän niin halutessa antamaan perittyjen vaimojen lisäksi lisää. Genesiksessä ei luotu mitään ’avioliittoja’ vaan kertomus kuvaa sitä, että saman lajin on syytä pariutua sama lajin kanssa! Näin siksi että eläimistä ei ko ’apua’ ollut Adamille ollut, asiaa kun oli kokeiltu ja ilmeisesti huonoksi havaittu.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Mikko Nieminen sanoo:

  > Ei ihme, että kolmekymppiset omilla aivoillaan ajattelevat naiset etääntyvät kirkosta

  Kuvitteleeko blogisti, että homouden saarnaaminen synniksi olisi se keino, jolla ketään omilla aivoillaan ajattelevaa kolmekymppistä saisi kannustettua liittymään kirkkoon. Mielestäni tämän kirjoituksen realiteetit ovat aika lailla hukassa.

  > Sateenkaaripapistot -sivuston lakkauttamisesta on jo tutkintapyyntö poliisille jätetty.

  No tässä ei ole kyllä taas paljon järki päätä pakottanut. Sateenkaaripapit-sivustolla ei ole mitään lainvastaista, minkä perusteella viranomainen voisi puuttua sivuston toimintaan. Ihmettelen suuresti, mikä olisi se peruste, jolla poliisi voisi aloittaa asiasta esitutkinnan.

  Mitä sitten tulee yleisesti sateenkaaripappien toimintaan, evankelis-luterilaisen kirkon papin toimittama homoparin vihkiminen on Suomen lakien mukaan juridisesti pätevä ja piispainkokous on kehottanut tuomiokapituleja pidättäytymään rankaisemasta näitä vihkimisiä suorittavia pappeja. Blogistin mainitsema Oulun tuomiokapitulin päätös noudattelee piispainkokouksen linjausta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Aikaisemmille sukupolville on ollut tavallista, että kolmekymppiset ovat olleet 10 vuotta kristillisessä avioliitossa ja heillä on 2-5 lasta. Aika on lyhyt. Puhe kolmekymppisten kirkkoon liittymisestä on myöhäistä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Puhe kolmekymppisten kirkkoon liittymisestä on myöhäistä.” Eikö naimaton ja lapseton kolmekymppinen voi kuulua kirkkoon?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Leo Tihinen sanoo:

  Marko Sjöblom:” Siitä, että avioliitto on maallinen järjestys ei seuraa, että kirkon tulisi ilman muuta uskoa ja toimia samalla tavalla kuin valtiovalta.”

  Olen kanssasi samaa mieltä. Eikä avioliittolain muuttumisesta ole seurannut minkään instituutiön vaatimusta kirkon uskon ja toiminnan muuttamisesta. Monet yksittäiset kirkon jäsenet kyllä haluaisivat tuoda tasa-arvoisen avioliittoon vihkimiseen kirkkoon.

  Raamatun luomisjärjestys otetaan usein avioliiton perusteeksi, vaikka Raamatussa ei kerrota yhdestäkään avioliittoon vihkimisestä. Eivät papit Raamatunaikana ketään avioliittoon vihkineet. Avioliitto tai parisuhde oli silloinkin kahden (tai useamman) kauppa ja kolmansien korvapuusti. Ajat ovat muuttuneet ja avioliitot halutaan rekisteröidä. Asialla on tärkeä käytännon merkitys.

  Jumalan myllyt jauhavat hitaasti, mutta kirkossakin koko ajan ihmisarvo lisääntyy.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Kristillinen avioliitto on miehen ja naisen välinen.

   Jos vähän reilu sata kansanedustajaa on homoliiton luvannut. Heiltä pitää vaatia vaatia rekisteröiminenkin?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Leo: ”Raamatun luomisjärjestys otetaan usein avioliiton perusteeksi, vaikka Raamatussa ei kerrota yhdestäkään avioliittoon vihkimisestä.”

   Niinpä. Avioliitto on täysin maallinen, ihmisten kekksimä instituutio, jolla ei ole minkään sorttisten jumalien kanssa mitään tekemistä. Avioliitto on juridinen, alkujaan sukujen omaisuus- ja perimysjärjestelyjä varten luotu instituutio, jolla ei välttämättä ole ollut edes rakkauden kanssa mitään tekemistä. Täyttä pötypuhetta on se, että avioliitolla olisi jollain tavalla jumalallinen alkuperä.

   Avioliittoa ei tarvita edes jälkeläisten aikaansaamiseen. Tekotapa on sama, olipa naimisissa tai ei.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Werneri: ”Kristillinen avioliitto ”

   Ei ole olemassa mitään ”kristillistä” avioliittoa. Suomen avioliittolaki tuntee vain yhden sorttisen avioliiton, jonka nimi on ”avioliitto”. Lain mukaan tuohon ainutlaatuiseen avioliittoon voidaan tätä nykyä vihkiä joko hetero- tai homopareja.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Leo: Tuntemattoman sotilaan aikaan suomalaisia oli reilu kolme miljoonaa ja lapsia syntyi yli satatuhatta vuodessa. Jotka lähes kaikki kastettiin. Ei silloin ihmiset eksyneet homoasiohin. Eikä homoliitoilla ollut juuri kannatusta. Turha sinne viitata.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Ei silloin ihmiset eksyneet homoasiohin.” Homoja oli ’silloin’ luultavasti saman verran kuin nytkin. Heidän piti kuitenkin olla piilossa, koska heidän suuntautumisensa oli määritelty rikolliseksi ja sairaaksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Wernerille:

   Äitini kertoi, että hänen lapsuudenkotinsa naapurustossa asui yhxdessä kaksi naista, kansakoulunopettajia, joista ihmiset sanoivat, että he ovat ”semmoisia”. Elettiin 1920-lukua. Eivätkä lasten vanhemmat ölisseet, että sopimattomia opettajiksi, koululaisia suojeltava, siksi erotettava tehtävästään.

   Ei homous ole mikään uusi juttu, mutta kylläkin yhteiskunnan avautumisen vuoksi näkyvämpi kuin menneinä aikoina. Ja sekös Werneriä kismittää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi; autuas se, joka noudattaa lakia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Marko Sjöblom sanoo:

   Leo Tihinen. Juuri tästä on kysymys: kirkon avioliittokäsitys ja sitä ilmentävä avioliittoon vihkiminen halutaan muuttaa. Siitä, että Raamatussa ei nimenomaisesti kerrota avioliittoon vihkimisen toimituksesta, ei tietenkään seuraa, että itse asiaa ei olisi.

   Samat tahot, jotka virkakysymyksen osalta vetosivat lakiin, yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja puolustivat tiukkaa linjaa ovat samoja tahoja, jotka nyt kannustavat sooloiluun, lepsuun linjaan, yhteisesti sovittujen pelisääntöjen rikkomiseen ja vetoavat yhteiskunnan lakiin.

   Minä en voi tehdä tästä kuviosta mitään muuta arviota kuin sen, että taustasyy on ideologis-teologinen. Se saa aikaan, että nähdään hyväksi asiaksi sekä naispappeuden vastustuksen murtaminen että spn-parien kirkollinen vihkiminen. Ja jos joku väittää vastaan näissä asioissa, häntä ei tarvitse kuunnella. Hän on ideologisesti ja teologisesti väärässä (=ihmisarvon kyseenalaistava). Vetoaapa sitten Raamattuun, kirkon tunnustukseen, kristikunnan traditioon, omatuntoon tai vaikka luonnonoikeuteen.

   Minun asiani ei ole neuvoa kirkollista esivaltaa. Ihmettelen vain sitä, että virkakysymyksen ”lopullisessa ratkaisussa” vedottiin kyllä lakiin, järjestykseen ja kirkolliskokouksen päätökseen. Mutta nyt kirkolliskokouksen ratkaisujen yli voidaan kävellä, järjestystä rikkoa ja laintulkintakin on vähän niin ja näin. Laittomuuden henki toimii tällä tavoin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Kirkossa on sotien jälkeen toteunut kaksi muutosta, jotka lähtivät liikkeelle ”alhaalta”, kirkon kentästä, ja kolmas on toteutumassa. Tarkoitan eronneiden vihkimistä ja naisen oikeutta pappisvirkaan. Kolmas on samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen.

   Viimeksi mainittu ei ole luterilaisissa kirkoissa mikään uusi asia, vaan ajatus on elänyt joidenkin mielessä jo 1800-luvun lopulla. Ruotsalainen filosofi ja professori Pontus Wikner (1837-1888) kirjoitti vähän ennen kuolemaansa omakohtaisissa muistelmissaan ”Psykologiska självbekännelser” rukouksenaan:

   ”Toivon ja pyydän, että annat vaikka vuosituhansien kuluttua maallisen seurakuntasi ymmärtää, että jokainen käsky saa voimansa suuresta ja korkeimmasta käskystä: ’sinun tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’, ja että samoin kuin avioliitto ei riko tätä käskyä vastaan, ei edes sellainen avioliitto, jonka tiedetään jäävän lapsettomaksi, niin samoin on sen mukaista, että kaltaiseni voisivat Jumalan nimessä solmia aviollisen uskollisuuden liiton.”

   Pontus Wikner eli avioliitossa, ja hänen puolisonsa oli perillä miehensä homoudesta. Wiknerin testamentin mukaan muistelmat sai julkaista hänen puolisonsa ja poikiensa kuoltua. Ne julkaisiitiin 1971, myöhemmin usealla kielellä. Suomennos on vuodelta 2003 FinnQueer-verkkolehdessä, ja esimerkiksi saksankielinen versio on vuodelta 2012. Kääntäjä ja julkaisija on liittänyt mukaan laajan biografian.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Leo Tihinen sanoo:

  Werner Janhonen: ”Kristillinen avioliitto on miehen ja naisen välinen.” Tuo edellä oleva on kyllä epävirallinen avioliiton määritelmä. Suomen laki tuntee vain yhdenlaisen avioliiton.

  Werner Janhonen: ”Jos vähän reilu sata kansanedustajaa on homoliiton luvannut. Heiltä pitää vaatia vaatia rekisteröiminenkin?” Soppii soppii, eppäillä soppii. Noin suurin piirtein sanoi kapteeni Kaarna Tuntemattomassa.

  Soppii soppii, vaatia aina soppii. Noin vastaan Wernerille.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Werner Janhonen sanoo:

  Miksei homo ideologia pysty perustamaan omaa seurakuntaa vaikka sillä on paljon kannattajia?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Leo Tihinen. Juuri tästä on kysymys: kirkon avioliittokäsitys ja sitä ilmentävä avioliittoon vihkiminen halutaan muuttaa. Siitä, että Raamatussa ei nimenomaisesti kerrota avioliittoon vihkimisen toimituksesta, ei tietenkään seuraa, että itse asiaa ei olisi.

  Samat tahot, jotka virkakysymyksen osalta vetosivat lakiin, yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja puolustivat tiukkaa linjaa ovat samoja tahoja, jotka nyt kannustavat sooloiluun, lepsuun linjaan, yhteisesti sovittujen pelisääntöjen rikkomiseen ja vetoavat yhteiskunnan lakiin.

  Minä en voi tehdä tästä kuviosta mitään muuta arviota kuin sen, että taustasyy on ideologis-teologinen. Se saa aikaan, että nähdään hyväksi asiaksi sekä naispappeuden vastustuksen murtaminen että spn-parien kirkollinen vihkiminen. Ja jos joku väittää vastaan näissä asioissa, häntä ei tarvitse kuunnella. Hän on ideologisesti ja teologisesti väärässä (=ihmisarvon kyseenalaistava). Vetoaapa sitten Raamattuun, kirkon tunnustukseen, kristikunnan traditioon, omatuntoon tai vaikka luonnonoikeuteen.

  Minun asiani ei ole neuvoa kirkollista esivaltaa. Ihmettelen vain sitä, että virkakysymyksen ”lopullisessa ratkaisussa” vedottiin kyllä lakiin, järjestykseen ja kirkolliskokouksen päätökseen. Mutta nyt kirkolliskokouksen ratkaisujen yli voidaan kävellä, järjestystä rikkoa ja laintulkintakin on vähän niin ja näin. Laittomuuden henki toimii tällä tavoin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Onko olemassa joku kirkollinen avioliittolaki? Papit vihkivät ymmärtääkseni avioliittoon aivan maallisen lain valtuuttamina.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Pentti: ”Onko olemassa joku kirkollinen avioliittolaki?”

   Tietäääkkseni Suomessa on vain yksi avioliittolaki, joka koskee instituutiota, jonka nimi on avioliitto, ei ”kirkollinen” enempää kuin ”kristittykään” ja johon voidaan tätä nykyä vihkiä niin homo- kuin heteroparejakin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Tietäääkkseni Suomessa on vain yksi avioliittolaki.” Tämä käsitys minullakin on.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Yksi avioliittolaki. Yksi maistraatti.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Leo Tihinen sanoo:

  Marko Sjöblom: ”Samat tahot, jotka virkakysymyksen osalta vetosivat lakiin, yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja puolustivat tiukkaa linjaa ovat samoja tahoja, jotka nyt kannustavat sooloiluun, lepsuun linjaan, yhteisesti sovittujen pelisääntöjen rikkomiseen ja vetoavat yhteiskunnan lakiin.”

  Edellä oleva väitteesi ei pidä täysin paikkaansa. Minä olen virkauudistuksen kannalla ja vaadin ”kovia otteita” syrjinnälle, sillä virkauudistus on tehty ev.lut kirkon ylimmän päättäjän Kirkolliskokouksen päätöksellä. Toiseksi, kirkossakin esiintyvä, sukupuolen perusteella tapahtuva syrjintä on vallitsevien lakien ja yhteiskunnallisen moraalin vastaista. Naispapeilla tulee olla oikeus harjoittaa ammattiaan vapaasti.

  Koska kunnioitan lakia, niin en ole kovin innokkaasti tukenut ns. kapinapappien toimintaa. En ole kuitenkaan niitä kovin voimakkaasti paheksunutkaan. Ajattelen, että ehkä on joskus tilanteita, joissa lait ja asetuset murtuvat kuin padot ja mikään ei voi estää muutosta. (Berliinin muuri murtui ”laittomasti”) Mennääs´ rauhas´, ehkä Kirkolliskokous piankin päättää, että kaikki vihkiparit voidaan kirkossa vihkiä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Marko Sjöblom sanoo:

   Leo Tihinen. Kirkolliskokouksetkin voivat erehtyä. Ja ovat erehtyneetkin. Todennäköisesti erehtyvät tulevaisuudessakin, vaikka en profeetta olekaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Harmi, että Jumalan sanan mukaan toimiminen koetaan ”syrjintänä”.

   Mistähän johtuu, että naispappeuden aikana kirkon jäsenmäärä on tippunut yli 90 prosentista 68 prosenttiin?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Jospa se johtuisi siitä, että naispappien väheksyjät ja samansukupuolisten liittojen torjujat ovat niin näkyvästi ilmoittaneet edustavansa aitoa kristillisyyttä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Eli Martin tulkinnan mukaan naispappeuden ja homokymysyksen aiheuttama Skisma on aiheuttanut kirkolle 22 prosentin jäsenmäärän vähenemisen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Oikaiset, Werner Janhonen. Esitin mahdollisena ajatuksena, että tuossa skismassa vanhoilliset ovat näkyvällä esiintymisellään synnyttäneet yleisen harhakäsityksen kristillisyyden luonteesta. Tämä mielikuva on saattanut olla etäännyttämässä ihmisiä kirkosta. Toisaalta on vanhoillisia, jotka ovat itse eronneet liian maallistuneena pitämästään kirkosta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Leo Tihinen. Kirkolliskokouksetkin voivat erehtyä. Ja ovat erehtyneetkin. Todennäköisesti erehtyvät tulevaisuudessakin, vaikka en profeetta olekaan.

  Ilmoita asiaton kommentti