Käännöksistä

Aikanaan syvästi uskonnollinen Kaarlo Syväntö kirjoitti rehellisen tutkielman Raamatun käännösvirheistä. Seuraava perustu paljolti hänen asiantuntemukseensa muta myös Gezeniukseen ja professori Stig Bendixoniin. Tämän blogin kirvoitti erään blogistin kanssa käännöksistä käymäni keskustelun sensurointi:

Vanhan testamentin usein polyteistisen ja ns. monolatrisen jumala-kuva on väännetty paikka paikoin alkutekstin vastaisesti yksioikoisen monoteistiseksi ja tämä johtunee kääntäjien esiymmärrysten edesauttamasta mukautumisesta traditioihin ja käännösten tilaajien ja vastaanottajien ennakko-odotuksiin. Tiedetään liian hyvin, mikä sopii kirkkoraamattuun ja mikä ei.

Totuus jää tällöin helposti toisarvoiseksi valintaperusteeksi. Sananmukaisista merkityksistä melko vähät välittävä linja näkyy myös uusimmasta Raamatustamme

Kirkkoraamattu 1992 :                              Pitäisi olla:

Jos varasta ei tavoiteta,

talon omistaja astukoon

Jumalan eteen... (2Ms 22:7 )                         jumalien eteen...

Se, jonka Jumala osoittaa...

syylliseksi.. . (2Ms 22:8)                                  jumalat osoittavat

Älä herjaa Jumalaa, ä1äkä .

kiroa kansaasi kuuluvaa

päämiestä. (2Ms 22t27)                                 älä herjaa jumalia..

Isäntä vieköön hänet

Jumalan eteen ja asettakoon

hänet sitten... (2Ms 21:6)                              hänet jumalien eteen

Erityisen mielenkiintoisen analyysimahdollisuuden tarjoaa saman 2 Mooseksen kirjan 21 luvun jae l-3:

Jos joku vahingoittaa toista niin, että tämä

kuolee, häntä rangaistakoon kuolemalla.

Mutta jollei hän ole tehnyt sitä tahallaan,

vaan Jumala antoi sen tapahtua hänen

kätensä  kautta, hän voi paeta paikkaan,

jonka minä osoitan''

Yllä olevan sitaatin käsite Jumala (ha-elohjim) jälkeinen predikaatti "antoi" on kylläkin yksikössä ja elohjim saattaa siten olla yksiköllinen, mutta voidaan kysyä, kuka tämä Jumala on, koskapa jakeen lopussa puhuva minä tarkoittaa JHVH:ta eli siis Raamattumme tavallisesti Herraksi kääntämää Jumalaa?

Selkeästi opillista puhtautta varjelevilta tietoisilta käännösvalinnoilta näyttävät myös

yksiköt verbimuodossa hiteu ’johdattaa’ (oikeasti eksyttää!) 1.Ms. 20:13; molemmissa kohdissa  nykykäännös on sangen villisti harhautunutta:

Mutta kun Jumala vei minut kauas isäni suvusta, minä sanoin vaimolleni: 'Tee minulle tämä palvelus: sano kaikkialla, minne menemmekin, että minä olen sinun veljesi.'"

Sillä sanamukainen käännös kursivoidussa kohdassa kuuluisi

         kun jumalat harhaanjohtivat minut isäni talosta…

Ja 1.Ms.35:7verbissä ilmestyä:

Ja hän rakensi sinne alttarin ja nimitti paikan Eel-Beeteliksi, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle, silloin kun hän pakeni veljeään

kuuluisi oikein käännettynä:

….täällä hänelle nuo jumalat ilmestyivät

(Bereshit: Alussa, I Mooseksen kirja/ Jerusalemin raamatuntukijat 1991 sivu 72 alaviite 89 ja sivu 123 alaviite 191)

Monet Raamatun itsestään selvät käännösmerkitykset eivät sananmukaisuuden edessä siis olekaan niin itsestään selviä: Adam ei tarkoitakaan aina miestä, vaan joskus myös naista, Jumala ei aina olekaan Jumala vaan joskus myös ihminen. Herra ei olekaan aina Herra vaan joskus myös mies. Sillä mitä hämmästyttävimmin kutsuu Eeva saamaansa poikalasta mieheksi ja Herraksi. Ja mitä hämmästyttävimmin antaa alkuteksti mahdollisuuden ymmärtää, että Seetin lapsia kutsuttiin myös nimellä Herra eli JHVH!

Mutta kääntäjät eivät antaudu helposti. Opin puhtaudesta huolehtivat sopivasti valitut pilkut ja pisteet. Isot kirjaimet ja pienet selittävät sanat. Eeva ei olekaan saanut Herraa, kuten alkuteksti uskaltaa väittää, vaan lapsen Herran avulla Sanat sävyt ja tyyli valitaan johdonmukaisesti. Hyvin ja kauniisti, mutta, kuten uskon, johdattelevasti. Käännöksissä yhdistyvät tulkinta ja päämäärä. Näin tuotetaan seurakuntateologiaa ja katekismuskäännöksiä. Ne vastaavat hyvin toimeksiantajien tarpeisiin ja toiveisiin, mutta eivät tyydytä totuuden etsijää. Eivät, vaikka ongelmallisten sanojen oikeakin merkitys on silloin tällöin ujosti alaviitteisiin kätketty.

 

 

68 kommenttia

 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Roton opin ainoa pilari on vesikaste. Kun tässä blogissa käsitellään Raamatun käännösvirheitä, niin palataan kysymykseen, johon Roto ei ole suostunut vastaamaan.

  https://www.kotimaa.fi/blogit/tavis-ihmettelee-teologista-viisastelua/comment-page-1/#comments

  Roto kirjoitti: “kaste vanhurskauttaa ja pyhittää ihmisen.”

  Kommentoin: “Voisitko selittää, miten vesikaste oikeamielistää kastettavan. Vanhurskaus pitäisi kääntää OIKEAMIELISYYDEKSI. Vanhurskaus on kirkon ikioma kielikukkanen, jolla yksinkertaisesta tehdään vaikeaa, maallikolle vierasta munkkilatinaa, jota vain teologit voivat ymmärtää (eivät hekään ymmärrä).

  Roto, miten vauvana vesikastetusta voi tulla oikeamielinen, kun hän ei voi vielä vuosiin tietää mitään oikeasta tai väärästä?”

  Voisiko Roto vastata viimein, miten vauvasta tulee oikeamielinen kasteessa?

  Koska tapasi on vastata laveasti asian vierestä, jotta kukaan ei kiinnittäsi huomiota siihen, ettet osaa vastata, niin etukäteen pyydän vastaamaan lyhyesti ja selvästi. Jos ei osaa vastata, kasteoppisi on väärä. Eikä ainoastaan sinun, vaan koko sen mahtavan imperiumin, jota kerrot edustavasi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tapio

   Jos ei esiintyisi sellaisia Jumalan kasteessa tekemän työn pilkkaajia kuin mitä sinä ja kaltaisesi olette, niin ei myöskään tulisi mitään väittelyä, vaan silloin koko ajankäyttö keskittyisi vain kasteen suureen lahjaan elikkä rakkaan Jumalan suuren hyvyyden ylistämiseen. Näinhän juuri on käynyt kahden teologin lapsena kasvaneelle. Kun Jumalan hyvyys on otettu luonnollisena ja turvallisena takeena Taivaallisen Isän hellästä huolenpidosta.

   Ongelmat tällä alalla ovat syntyneet vasta 1520 -luvun kapinallisten omia keksintöjään markkinoimien keksintöjen mukana, kun kapinassa Jumalan sanaa vastaan aletaan halveksimaan ja sotimaan Jumalan sanan lupausta vastaan tappelemalla kasteen antamaa pelastusta vastaan.

   Yleensäkin hyvin monet tarkat määritelmät muutamista uskonopin kohdista ovat syntyneet tarpeesta puolustautua harhaopettajien vääristymiä vastaan. Ilman noita Jumalan sanan vääristelijöitä nuo uskon kohdat vain elettäisiin todeksi ilman, että pitää aina olla valppaana valheprofeetan opin pedonomaisia hyökkäyksiä vastaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tapio

   Kysyt miten vauva voi vanhurskautua kasteessa.

   Vastaus on hyvin yksinkertainen. Kasteen vedessä. Sillä kaste itsessään antaa vanhurskauden ja pyhityksen pyhän kasteen pesussa. Tämä on tasan 0 % riippuvainen siitä ymmärtääkö ihminen tämän vai eikö ymmärrä. Oleellista on vain ja ainoastaan että toimituksessa on paikalla vesi ja Jumalan sana, sillä missä Jumalan sana on läsnä siellä myös täydellä varmuudella Jumala itse on mukana, ja missä Jumala on mukana siellä myös on ihmisen pelastus läsnä.

   Pyhä Apostoli Paavali sanoo:

   1.Korinttolaiskirje:

   6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

   Paavali sanoo että vääryys ja kaikki paha annettiin anteeksi kasteen pesussa.

   Tämän pesun takia pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon jäsenet ovat vanhurskaita.

   Tämän samaisen pesun takia myös kirkko on pyhitetty, sekin näkyy yllä.

   Sekin näkyy että kasteen toimituksessa on mainittu Jeesuksen nimi ja että koko tämä pesu on Pyhän Hengen vaikutuksesta tapahtunut.

   Tähän ei pidä sotkea sellaisia omavanhurskauden perkeleen viettelyksiä, jotka kuuluvat samalla tavalla täysin kasteen lahjan vastaisiin kuvioihin, kuin aikoinaan olisi voinut ihmetellä, että miksi kummassa ihmiset tuppautuivat Plymouthissa johonkin vedessä lojuvaan rautataloon eivätkä lähde uimaan päästäkseen perille Amerikan puolelle Atlanttia, lisäten sitten vielä etteivät vauvat sovi tuolle uimareissulle.

   Noille höpöttäjille vain ihmisen oma teko ”pelastumisen” saamiseksi eli tuossa konkreettisessa tapauksessa uiminen Amerikkaan, hengellisessä kääntymyksessä muka oma toiminta ja hääriminen.

   Oleellista on huomata että tuo vertauksen rautatalo onkin ollut tuon ajan ainoa keino päästä Amerikkaan. Samoin myös kaste on Jumalan teko, missä ei pätkääkään tuosta merimatkasta tarvitse itse uida, vaan saa ainoastaan levätä laivan matkustajana ja nauttia matkan merinäkymistä ja iloita lintujen ja kalojen elämän näkemisestä. Toki myrskyjäkin saattaa mahtua matkaan, mutta ei eivät matkaa pysäytä, vaan paatti painelee eteenpäin omaa menoaan. Näin myös kasteen suuri lahja pelastuksen laivan eli yhteisen pyhän kirkon mukana elämän matkaa tekemässä saadaan mennä eteenpäin toinen toisemme kanssa niin elämän tyynissä kuin myrskyissä vaiheissa.

   Muista siis. Jumala yksin. Vain Hän. Ei kukaan muu. Tämä Jumala -keskeisyys on kasteen antaman pelastuksen suuri sisältö: Kristus meissä, kirkkauden toivo.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Roto: ”Kysyt miten vauva voi vanhurskautua kasteessa. Vastaus on hyvin yksinkertainen. Kasteen vedessä.”

   En kysynyt, miten vanhurskautuu, vaan miten tulee oikeamieliseksi kasteessa? Miten edes aikuinen voi tulla oikeamieliseksi kasteessa? Etkö edes sitä pysty myöntämään, että vanhurskaus pitäisi kääntää oikeamielisyydeksi?

   On turha jatkaa keskustelua, kun peruskäsite on väärä, ja kun peruskäsite on harhaan johtava, niin siitä seuraavat päätelmät eivät voi olla muuta kuin harhaan johtavia.

   Vastaa edes yhteen kysymykseen kiertelemättä, copypastaamatta samoja selityksiä. Tarkoittaako vanhurskaus oikeamielisyyttä, oikeudenmukaisuutta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tapio

   Olet saanut fixideen että vanhurskaus sanan sijaan pitäisi käyttää sanaa oikeamielisyys.

   Ratkaisuvaihtoehtosi ei valitettavasti kata alkuunkaan Raamatun vanhurskaus -käsitteen kokonaissanomaa. Se on yhtä yksipuolinen kuin sanoa että pitää -sanan ainoa oikea vastine on ”puristaa kourassa niin ettei se putoa”.

   Lyhyen johdatuksen luterilaiseen oppiin vanhurskauttamisesta saat osoitteesta: http://tunnustuskirjat.fi/augstunn.html#Vanhurskautus

   Perusteellisemman saat osoitteesta: http://tunnustuskirjat.fi/augstunn.html#Vanhurskautus

   Ja asiaa voi vielä täydentää Luterilaisen kirkon ”Toisen Martinin” eli Martin Chemnitzin laatimalla kahdella perusteellisella selvityksellä

   lyhyempänä tiivistelmänä: http://tunnustuskirjat.fi/yo/t3.html

   ja yksityiskohtaisempana selvityksenä: http://tunnustuskirjat.fi/yo/3.html

   Mikäli haluaa nykyaikaisen esittelyn vanhurskauttamisesta niin voi lukea dogmatiikan professori Miikka Ruokasen kansanomaisen esityksen vanhurskauttamisesta sivulta 152 teoksesta Ydinkohdat, joka löytyy osoitteesta: https://www.bing.com/search?q=miikka+ruokanen+ydinkohdat+online&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=undefined&sc=0-16&sk=&cvid=4694F0EE5281476E9A4B9871089DB0F4

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Roto ei vastaa yhteen ainoaan kysymykseen. Ei voi eikä uskalla, koska niin moni hienosti kuvitettu selitysoppi kaatuisi siihen. Ei pään pitäminen pensaassa auta. Ei huutaminen:

   ”Jos ei esiintyisi sellaisia Jumalan kasteessa tekemän työn pilkkaajia kuin mitä sinä ja kaltaisesi olette,”

   Kiitos todistuksesta. Kokisin olevana vääryyden puolella, jos Roto edustamansa opin lähettiläänä ei käyttäyisi, niin kuin hän käyttäytyy ja puhuisi, niin kuin puhuu.

   Kiitos keskustelusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tapio

   Edelleenkin ihmettelen mistä sinä jankutat, kun väität etten muka ole vastannut kysymykseesi.

   Mikäli kysymyksesi on se, onko ”oikeamielisyys” se sana, millä Raamatun sana ”vanhurskaus” pitäisi kääntää, niin mielestäni olen jo vastannut siihen, ettei se alkuunkaan kata vanhurskaus -sanan koko merkityskenttää.

   Selventääkseni tätä ja avartaakseni keskustelukumppanini ymmärryskenttää ja lukijoille pikanttina tiedonpalana saanen kertoa että vuoden 1933/38 käännöksessä suomen sanaa ”vanhurskaus” käytetään jopa seitsemän eri alkukielen sanan vastineena.

   Näistä sanoista ensimmäisen , צְדָקָה , ṣə·ḏā·qāh , vastineeksi antaa maailman eturivin sanakirjatutkija Philippe Reymond ranskaksi julkaisemassaan DICTIONNAIRE D’HÉBREU ET D’ARAMÉEN BIBLIQUES, joka on suuremman englanninkielisen sanakirjan supistelma,

   seitsemän, 7 , eri käännösvastinetta.

   Samaiselle , צְדָקָה , ṣə·ḏā·qāh , -sanalle New American Standard Bible , NASB translation, käyttää tuon sanan vastineena

   yhtätoista, 11 , eri englanninkielistä sanaa.

   Joten arvoisa keskustelukumppanini. Jokohan tällä tulee selväksi ettei käsitettä ”vanhurskaus” voi tyhjentää ainoastaan esittämääsi sanaan ”oikeamielisyys”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”että vuoden 1933/38 käännöksessä suomen sanaa “vanhurskaus” käytetään jopa seitsemän eri alkukielen sanan vastineena.” Kas kun suomesta ei siis ole löytynyt parempia eri käännösvaihtoehtoja. Kuten esim. ’oikeudenmukaisuus’, oikeudenmukainen. Kyllä esim. käännös Jumala on oikeudenmukainen tuomari, on paljon ymmärrettävämpi kuin ’Jumala on vanhurskas tuomari’, (Ps. 7:12) sillä vanhurskas ei ole suomessa oikeastaan mitään. Se on vain Agricolan hyvin hyvin huono uusiosana, joka saa merkityssisältönsä kunkin lukijan korvasyyhyn mukaan. Kääntäjät kaihtavat sanaa oikeudenmukainen,koska se on hurskaille kääntäjille selvästi liian yhteiskuntapoliittinen termi. Mikä näkyy esim. Sadinmaan kohtelusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Tapio etkö ole lukenut? Kelvottomien ja pahojen tähden tulee Jumalan Sana pilkatuksi. Ei se tee kenestäkään itsessään puhdasta, että on pappi, opettaja tai Jumalan viran haltija (palvelija) Tämä kirjoitus ei ollut Roton puolesta vastaus, vaan nousi esiin muuten vaan.

  ”Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen; mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle! Sillä Jumala ei katso henkilöön. Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan; sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.

  Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä- sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

  Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi ja tunnet hänen tahtonsa ja, opetettuna laissa, tutkit, mikä parasta on, ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus, ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden muoto: niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat, ettei saa varastaa, itse varastat; joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin; joka kauhistut epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä; joka laista kerskaat, häväiset lainrikkomisella Jumalaa? Sillä ”teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa”, niinkuin kirjoitettu on. Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi? Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.” Room.2: 9-29

  Sama koskee kaikkia pakanoita, kastettuja ja kastamattomia ja varsinkin opettajia ja pappeja. Tuossa on muuten hyvä opetus myös kasteesta, jos osaa lukea kasteen ympärileikkauksen sijaan. Pakanoita ei ympärileikata, kun heidät liitetään Jumalan lapsien joukkoon, vaan heidät kastetaan Kristukseen. Jos kasetttu elää vääryydestä niin, eikö kaste muutu kastamattomuudeksi? Olkoon kastettu aikuisena tai lapsena, siksi onkin tarpeen ymmärtää mitä Henki on.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   malinen: ”Tuossa on muuten hyvä opetus myös kasteesta, jos osaa lukea kasteen ympärileikkauksen sijaan.”

   Tehdään niin:

   ”Jos siis kastamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen kastamattomuutensa ole luettava kasteeksi? ”

   Eikö tämä juuri todista, mitä olen jankuttanut. Kaste on vettä ja kun apostolinen suksessio ei voi pitää paikkaansa, niin kirkkojen vesikasteet ovat vailla merkityksiä, joita kirkot niille antavat. Ei tarvita vesikastetta ollakseen Jumalalle otollinen Kristuksessa.

   Pietari kertoi, että vesikaste on hyvän omantunnon pyyntö Jumalalta. Se ei voi sisältää muita merkityksiä. Uskokaa kirjoituksia.

   Miksi pelkkä usko Jeesukseen ei riitä? Minulle riittää. Minulla on jo kaksi vesikastetta, lapsi ja aikuisvesikaste. Joillakin on vielä enemmän. On pitänyt käydä Jordanilla kasteella.

   Vesikaste on kannatettava asia, kun sijoittaa sen siihen lokeroon, minkä Raamattu osoittaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   ”On pitänyt käydä Jordanilla kasteella.”

   Jordanin kasteesta on lisäksi kaksi eri muotoa. Kaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä (Mat.28:19) sekä kaste ainoastaan Jeesuksen nimessä.

   ”sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.”

   ”Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.”

   Sitten on vielä kaste Jeshuan nimessä.

   Tunsin erään merkittävän kristityn, joka oli käynyt viidellä eri kasteella. Minusta se on ihan ok.

   Ellen väärin muista, niin jotkut messiaaniset kristityt pitävät Mat.28:19 lisäyksenä, joka ei kuulu alkuperäisimpään käsikirjoitukseeen. Silloin jäi kyselemättä, mihin väitre perustuu. Onko Sepolla tästä tietoa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tapio

   Usein tuollaisten tekstien kuin kasteen ja ympärileikkausen sanomien vertailu voi toimia yhteen suuntaan muttei molempiin suuntiin.

   Kasteen suhteen ei sama sääntö päde mitä Paavali sanoo ympärileikkauksesta. Kasteen toimittaminen on välttämätön. Ilman sitä kukaan ei voi pelastua. Kaste on välttämätöntä toimittaa nimenomaan vedellä. Kaste ilman vettä ei ole kaste.

   On huomattava että kun pakana kääntyi juutalaisuuteen niin ympärileikkaus tehtiin vain miehille, mutta kaste toimitettiin kaikille. Ympärileikkaus on Aabrahamin aikana annetun liiton tunnus, kuten kastekin niin sekin annettiin kaikille, koko perheelle, myös niin kotona syntyneelle palvelijalle kuin ostetullekin.

   1.Mooseksen kirja:

   17:10 Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa; pitäkää se: ympärileikatkaa jokainen miehenpuoli keskuudessanne. 17:11 Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. 17:12 Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi. 17:13 Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi. 17:14 Mutta ympärileikkaamaton miehenpuoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa; hän on rikkonut minun liittoni.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tapio

   1) Matteuksen evankeliumin lähetyskäsky perustuu luotettavaan tekstitraditioon. Se mitä aikoinaan sodan jälkeenmarkkinoitiin muka lyhyempänä vaihtoehtona ei ole mitään muuta kuin kirkkohistorioitsija Eusebioksen yhteenvetomainen viittaus tuohon kastekäskyyn.

   Vertailu esimerkiksi lähes samoihin aikoihin kirjoitetun Matteuksen evankeliumin ja nykyisen lopullisen muotonsa saaneen Didakheen eli Kahdentoista apostolin opin välillä, missä kastekäsky on täysin samaa kaavaa noudattava, osoittaa että muoto ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” on alkuperäinen ja ainoa luotettava lukutapa.

   2) Kastemuoto Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen on Jeesuksen antaman kastekäskyn ainoa muoto.

   Uudessa testamentissa mainittu sanonta ”kaste Jeesuksen nimeen” tai ”Jeesuksen kaste” tms. on ainoastaan tuon Pyhän Kolminaisuuden nimeen kastamiselle.

   Tähän voisi verrata Isä meidän rukousta, joka alkaa sanoin Isä meidän. Monin paikoin tuosta rukouksesta käytetään nimitystä Herran rukous. Tämä nimi ”Herran rukous” ei kuitenkaan kerro että Isä meidän -alun rinnalla jossain olisi joku vaihtoehtoinen rukouksen alku ”Herra, joka olet taivaassa.”

   Tuo kolmiyhteisen Nimen esiintyminen kristillisessä kasteessa jo alusta pitäen näkyy esimerkiksi Efeson tapauksessa Ap.t. 19 luvussa. Paavalin keskustelun aiheena oli oppi Pyhästä Hengestä. Efesolaiset sanoivat etteivät he olleet edes kuulleet puhuttavankaan hänestä. Silloin Paavali ajattelee mielessään että kylläpäs olette, onhan teidän kasteessanne käytetty sanontaa ”Isän ja Pojan ja _ P y h ä n _ _ H e n g e n _ nimeen. Varmuuden vuoksi hän kuitenkin kysyy, millä kasteella efesolaiset on kastettu. Siten siis paljastuu että nämä olivat saaneet Johanneksen kasteen, missä ei Pyhää Henkeä mainittu, kun taas Jeesus ja hänen opetuslapsensa kastoivat Pyhällä Hengellä eli siis heidän kastekaavassaan esiintyi persoonallisen Pyhän Hengen maininta eli siis jo siinä vaiheessa kun Johannes Kastaja vielä eli ja sukulaiset Johannes ja Jeesus kastoivat samanaikaisesti kumpikin tahollaan, jo silloin, heidän kastekaavassaan oli tuo ero, että Jeesuksen kasteella kastettaessa kastekaavassa esiintyi Jumalan kolmannen persoonan maininta: ” — ja Pyhän Hengen nimeen”, kun taas Johanneksen kasteessa Häntä ei mainittu.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Minua on kiinnostanut kasteen alkuperäinen symboliikka. Kun biologinen lapsi syntyy syntyy hän kohtuvedestä, märkä ja usein verinen pienokainen sitten pestään puhtaaksi ennenkuin annetaan äidin käsivarsille. Suorakaiteen muotoiset syvät Mikve-kastealtaat olivatkin minusta upotuskasateineen kohdun symboleja ja altassa lienee tehty ammoin myös siittymis- ja hedelmöittymisrituaali.

  Markukseen tehdystä lisäyksestä tiedän, en ole perehtynyt asiaan Matteuksen kohdallla.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Seppo

  Kasteen olemukseen kuuluu se että niin kuin Pyhä Henki käytti vettä luomisen alussa niin että autiosta ja tyhjästä maasta tuli kukoistava Paratiisin puutarha, niin kasteen vedessä synnin takia autiomaahan uupumaan tuomittu ihminen virkoaa uuteen pelastetun elämään kun hänet pyhitetyllä vedellä kastaen otetaan uuteen elämään.

  Raamatussa vesi on Jumalan antaman elämän väline. Kasteessa annettava uusi luominen eli kokonaan uusi elämä ei siis ole mikään myöhempi lisuke kasteen merkityksessä vaan suoraan luomistyöstä nousevat keskeinen uuden luomisen ilmaus.

  Jumalan pelastustyö Jeesuksessa eli toisen uskonkappaleen kysymykset eivät mene ensimmäisen uskonkappaletta eli Jumalan luomistyötä vastaan vaan kulkevat käsi kädessä. Samalla tavalla kolmannen uskonkappaleen asiat eli Pyhän Hengen työ kirkon, pyhien yhteyden, kasteen, ruumiin ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän välityksellä eivät mene ensimmäisen tai toisen uskonkappaleen vastaisesti vaan täysin samassa linjassa näiden kanssa, kun autiomaan ruskean tyhjyyden sijaan veden kautta elämä kutsutaan esiin ja vihreän rehevyyden täyttämä yltäkylläinen elämä Pyhän Hengen voimassa kukoistaa täydessä voimassaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Olemme periaatteessa samaa mieltä veden symbolisesta merkityksestä, minä vaan anna sille täsmällisemmän symbolin Mikve-altaassa, joka selvästi kuvasi kohtua. Kyse on uudestisyntymisestä ja kohdustahanse lapsi syntyy. Kastemaljan vanha muoto kuuluu samaan symboliikkaan sekin. Hauska ’sattuma’ muuten että heprean yksi kohtua tarkoittava sana on pata…

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Kun lukee tässä erään kommentoijan oman oppineisuuden ja ymmärryksen esille tuomista niin kun sitä vertaa hänen Ap.t.2 Pietarin sanojen tulkintaan eli kuinka hän selittää Pietarin sanoilla vauvakastetta, niin en voi häneltä ottaa yhtään mitään koska tuo selitys Pietarin sanoista on niin selkeästi väärin suomenkielen kieliopista ettei sitä voi yksikään lapsikaan hyväksyä, siis ei ole Rakkautta Totuuteen vaan vääristellään Raamatun Sanoja oman uskon lahkon mukaiseen opetukseen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Silloin kun Raamattu selvästi sanoo että kaste kuuluu lapsille, niin selloin se on otettava juuri sellaiseena kuin se sanassa seisoo.

   Mitkään keksimäsi verukkeet ei silloin voi millään muotoa painaa niin paljoa kuin tuo selvä lapsi -sana, vaikuttakoot kuinka hurskailta ja jumalisilta tahansa.

   Kuten Lutherin laulussa sanotaan: ”Yksi sana heidät kaataa.”

   Tässä lapsikasteen kieltäjien turhissa hyökkäyksissä milloin mitenkin rakennetuin verukkein yritetään hyökätä tuota lapsi -sanaa vastaan, milloin minkäkinlaisia kapuloita rattaisiin paiskomalla.

   Kuitenkin ne sortuvat maahan tuohon yhteen sanaan _ l a p s i _, joka Jumalan voimala ja valtuutuksella julistaa että kaste kuuluu lapsille.

   Koska lapsen kasteen tukena on itse Jumala, niin sitä varten lapsen kaste pysyy voimassa vaikka taivas ja maa katoaisivat. Kaste nimittäin lahjoittaa meille armosta iankaikkisen elämän. Koska Jumala on iankaikkinen niin myös Jumalan lapseksi kastettu saa elää iankaikkisesti. Ajallinen syntymä antaa elämän ajaksi, iankaikkisuudesta syntyminen antaa ikuisen elämän.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto otetaampa sitten ihan hiljaa ja kevyesti mitä Pietari sanoo:

  37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” 38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

  Mikä on ”lupaus” joka on annettu kuulijoille ja heidän LAPSILLEEN?

  Lupaus on yksinkertaisesti kun TEKEE parannuksen JA OTTAA kasteen NIIN SAA synnit anteeksi ja Pyhän Hengen lahjan, eikö olekkin yksinkertaista? Jos et tätä ymmärrä niin esitäppä tämä lapsillesi tai ihan kenelle tahansa lapselle niin mitä saat vastaukseksi, juuri tuon mitä kirjoitin.

  Suomen kieli on helppoa ja lapsikin sitä ymmärtää, mutta ”viisaat ja ymmärtäväiset” eivät voi tuota kohtaa käsittää koska Jumala SALAA sen heiltä:

  Matt. 11:25 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Miten tahansa yrität kiemurrella päästäksesi kiertämään Pietarin selkeän sanan, emme mitenkään pääse siitä että Pietari puhuu kasteen antamasta lupauksesta, joka kuuluu kaikenikäisille, niin aikuisille kuin lapsille.

   Turha sinun on yrittää kiertää tuota keskustelemamme aiheen kannalta keskeistä sanaa ”lapsillenne”, koska niin tehdessäsi teet kuin henkilö joka vuoripolulla kahden kivipaaden välistä turvallista ja avointa reittiä välttääkseen putoaa ulommaisen paaden ulkopuolella olevaan puolen kilometrin kuiluun.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Tuolta löytyy Kaarlo Syvännön artikkeli Vt:n käännösvirheistä:

  http://tuomasjasuvi.jesusanswers.com/kosyvanto.htm

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tapio

   Olen aikoinaan lukenut tuon vihkosena. Osa noista hänen huomioistaan on piristävän vaihtoehdon keksimistä. Suurin osa on kuitenkin sellaisen ehdotuksen esittämistä että vaikuttaa kuin siinä olisi pyritty vain erikoisuuden tavoitteluun.

   Ainoaankaan kohtaan en kuitenkaan ottaisi hänen ehdotustaan vuoden 1933 käännöksen sijaan. Mielestäni sellainen johtaisi vain aikoinaan vuosikymmeniä vaatineen komitean valmistamaan käännökseen nähden huomattavaa tason laskua.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Sana lapsi eli Matiaksen usein lapsikasteen perusteena mainitsema t e k n o n on käytetty myös ja erityisesti hengellisistä lapsista. Näitä oli myös Paavali ’synnyttänyt’. Huomionarvoista on, että essealaiset kutsuivat aikuisia ensimmäisen ’vuosikurssin’ kokelaitaan ’pieniksi’ ja että Paavali muutti nimensä ’pieneksi’. Josef us Flaviuksen esi-isän nimi oli Mathias Curtus. Curtus merkitsee sekin pieni. Josefus oli ollut essealaisten opissa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Teknon -sanalla toki on monia merkityksiä. Kuten toteat niin myös opetuslapsen merkitys.

   Tämä opetuslapsen merkitystä voidaan verratta sanan ”isä” merkitykseen. Käytetäänhän isä -sanaa myös johdetussa merkityksessä kuten italian sanassa ”Il Papa”, ”Paavi”.

   Jokainen kuitenkin ymmärtää että sellaisessa yhteydessä missä ”isä on matkustaa lapsineen” vastine ”paavi” ei yleensä sovi yhteyteen.

   Pietarin helluntaisaarnan yhteydessä kokonaissanoma on että puhutaan koko kansasta kaikkine väkiryhmineen ja kaikkine ikäluokkineen. Tässä tilanteessa tarkoitetaan siis että puhuttelu kohdistuu koko kansaan, niin miehiin kuin naisiin ja lapsiin, siis aivan jokaiseen.

   Tämän puhuttelun kokonaissanoman valossa sana lapsi tarkoittaa nimenomaan lasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Lapsi toki voi tarkoittaa ja usein tarkoittaa vanhempiensa biologista lasta mutta mutta aina se ei tarkoita sylilasta tai vastasyntynyttä! Kun Matias rakastat arkielämän esimerkkejä niin annanpa minäkin yhden: perheessä on neljä lasta,joista yksi on vastasyntynyt. Kun isä kertoo naapurille: ” Kävin lasteni kanssa marjametsällä”, niin tuskinpa hän tarkoitti että sylivauva oli mukana… Itsestään selviöitä ei tarvitse mainita ja oletan tuolloin olleen itsestään selvää että vastasyntyneitä ei luettu upotuskastettaviin perheen lapsiin. Lapsia ne ovat teinit ja nuoret aikuisetkin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto toteat seuraavasti:”Miten tahansa yrität kiemurrella päästäksesi kiertämään Pietarin selkeän sanan, emme mitenkään pääse siitä että Pietari puhuu kasteen antamasta lupauksesta, joka kuuluu kaikenikäisille, niin aikuisille kuin lapsille. ”

  Ensinnäkin Pietari selkeästi sanoo ”tehkää parannus JA OTTAKOON kukin teistä kasteen…” siis ensin tulee tehdä parannus ja sitten vasta ottaa kaste eli kaksi eri asiaa ja tekijä on henkilö ITSE. Ei voida siis mitenkään yhdistää pelkäksi kasteeksi tai vieläpä että joku toinen kastaisi ilman että henkilö itse OTTAISI kastetta.

  Annoitko lapsiesi lukea tämän ja mitä he sanoivat?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Voi sinua kun yrität väen väkisin ängetä ihmisen _ o m a n _ tekemisen sellaiseen lauseeseen missä alkukielessä kaikki _ o m a _ teko on pois suljettu passiivi muodon takia.

   Suomen kielessä ei ole sellaista passiivi muotoa kuin alkukielessä. Tuolla ilmauksella ”ottaa kaste” on yritetty sanoa että ihminen joka on tapahtuman keskipisteenä tulee osalliseksi Jumalan tekemästä kastetuksi tulemisesta. Suomalainen ”passiivi” on itse asiassa vain persoonaton muoto, missä joku tekee ilman että kerrotaan kuka. En tiedä osaatko englantia, mutta englannissa on passiivi muoto.

   βαπτισθήτω

   βαπτισθήτω

   be baptized

   Asiaa voidaan verrata muovailuvahaan. Kun muovailtava muovailuvaha pannaan lauseen subjektiksi ja sitten kerrotaan että vaha muotoutuu eri muotoihinsa, niin tuossa tapahtumassa vahan aktiivisuus on nollassa ja silti koko lauseen toiminnan subjektina eli alustana on kertomus siitä että kaikki lauseessa tehtävän toiminnan aikana muutos tapahtuu vahan mallissa. Epämääräisestä möykystä tulee esiin kauniisti muotoiltu vahaesine.

   Suomen kielessä on useimmiten tapana muuttaa tällaisissa tapauksissa lauseen rakenne käänteisin ilmauksin. Sen sijaan että säilytettäisiin muovailuvaha lauseen subjektina se käännetäänkin lauseen objektiksi, vaikka alkukielessä se on ja pysyy subjektina.

   Niinpä yleensä vastaavassa lauseessa, missä vaha on alkukielen subjekti, sen muuttuessa suomen kielen objektiksi siitä tulisi lause ”vahaa muovataan”.

   Pietarin helluntaipuheessa tuo alkuaan passiivissa olevan kastetuksi tulemisen lauseen passiivisuus on käännöksessä ilmaistu ajatuksella ”ottaa vastaan kaste”, vertaa ajatusta siihen että äiti ottaa vauvan rinnalleen ja syöttää tätä äidinmaidolla. Silloin vauva ”ottaa rintaa”. Tämän jälkeen kysyn nostaako vauva itse itsensä äidin syliin? Asettaako vauva itse itsenä äidin rinnoille?

   Entä silloin kun vauvaa pestään. Kuinka paljon vauva itse hakeutuu pesualtaan luokse, kuinka paljon käyttää saippuaa, kuinka paljon harjaa itseään pesimellä, kuinka paljon valaa päälleen vettä? Vauvan oma potkuttelu ei tippaakaan muuta tuon pesun tapahtuman puhdistavaa vaikutusta.

   Juuri näin paljon ihmisellä itsellään on osuutta siinä kun pyhässä kasteessa ihminen vapautetaan synnin vallasta ja muutetaan kasteen antaman armahduksen takia synteinsä syytöksistä vapautetuksi ihmiseksi, kadotuksen alta iankaikkisen elämän osallisuuteen ja siirretään aikaisemmin pahan valtojen vallassa olevasta Jumalan valtakuntaan, kun hänelle annetaan Pyhän Hengen lahja eli elävä uskon yhteys elävään Jumalaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Jotta voisit muuttaa mielesi Raamatun mukaan ajattelevaksi, niin sovella _ k a i k k i i n _ niihin yhteyksiin, missä ikinä yritätkin muuttaa Raamatun ajatusta _ o m i k s i _ teoiksesi, tuota houkutusta vastaan seuraava lause:

   Roomalaiskirje:

   4:5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi.

   Kun jatkuvasti sijoitat tämän lauseen ajatusta ”ei töitä tee” kohtaa vastustamaan jokaista omavanhurskauden viettelystä vastaan, niin silloin Raamatun ihana sanoma Jumalan armosta ehkä vähitellen avautuu sinulle niin että voi riemuiten iloita siitä, että Jumalan vanhurskaus onkin Jumalan hyvyydessään antamaa lahjaa, alusta loppuun vain ja ainoastaan Jumalan itsensä tekemää, kun hänen rajaton rakkautensa kantaa meitä, ruokkii meitä ja joka hetki suo meille täyden Pyhän Hengen läsnäolon kaikissa elämämme tilanteissa olivatpa ne sitten ulkonaisesti minkä laisia tahansa. Omien itseään rasittavien omissa suorituksissaan pyristelyjen tilaan tulee silloin Jumalan hyvyydestä eläminen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto eihän sillä ole merkitystä kuka kastaa vaan että tulee kastetuksi parannuksen jälkeen, siis ei tuo lontoon murteen sanoma sitä muuta vaan todistaa aivan samoin kuin suomenkin eli tulee saada kaste.

  Vielä yrität jotain todistella tuolla roomalais kirjeen kohdalla ”4:5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. ”

  Juuri tuon kautta voi ymmärtää armon, kukaan ei itsessään voi ansaita pelastusta, kaikki ovat pois poikenneet, siis kaikki niin juutalaiset kuin pakanat ovat jo syntymältään erossa. Kukaan ei millään voi perustella omaa kelvollisuuttaan Jumalan edessä vaan jokaisen on nöyrryttävä parannukseen kun Jumala kutsuu.

  Eikö Jeesus kutsunut kaikkia juutalaisia parannukseen, miksi vain osa otti kutsun vastaan, miksi fariseukset ja kirjanoppineet eivät sitä tehneet, he eivät nöyrtyneet tunnustamaan olevansa syntisiä (tekevänsä syntiä joka erottaa Jumalasta), vaan he luottivat isiltä opittuun uskoon.

  Evankeliumissa on juuri tuo kutsu parannukseen syntien anteeksi saamiseksi Jeesuksen nimessä, siis koskee kaikkia ihmisiä alkaen juutalaisista ulottuen pakanoihin. Onko evankeliumi muuttunut jossain vaiheessa eli onko Jumala tehnyt jonkin toisen tien, ei ole.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Tuo sana ”jälkeen” osoittaa ettet ymmärrä kasteen ja parannuksen yhteenkuuluvuutta, vaan erotat ne kahdeksi eri jutuksi.

   Se joka ei ole kastettu ottaa pelastuksen vastaan suostumalla kastettavaksi. Kasteessa nimittäin synnit annetaan anteeksi eli siis juuri siinä tapahtuu parantuminen.

   Sille joka kasteen jälkeen on langennut pois kasteen armosta eli on epäuskossaan sulkenut kasteessa saatavan syntien antamuksen elämänsä ulkopuolelle, sen on palattava kasteen armoon eli suostuttava siihen että kaste jälleen alkaa vaikuttamaan eli että Kristuksen anteeksiantamus tulee hänen elämäänsä rajattoman suurena ja vapauttavana.

   Parannuksen teko siis on tarrautumista jo kasteessa lahjaksi annettuun pelastukseen ja panna täysi toivonsa Kristuksen laupeuteen ja hyvyyteen, joka jo kasteessa on meille suotu ja lahjoitettu.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit