Vetoomus: Tarvitsemme Mari Leppäsen, tulevaisuuden piispan

Maailma muuttuu nopealla vauhdilla. Sairaudet, ilmasto ja tekninen kehitys muuttavat jokaisen ihmisen elämää. Tässä maailmassa kirkko elää, myös arkkihiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

Muutoksen keskellä tarvitsemme arkkihiippakuntaan hengellisen johtajan, jolla on valmiutta olla ajassamme toivon rohkea tulkki. Papin, jolla on uskallusta edustaa kirkkoa ja puhua kristillisestä uskosta tuoreesti, uskottavasti ja ihmisläheisesti siten, että se rohkaisee arkuutta ja pelkoa tuntevia. Piispan, joka kuuntelee ja kunnioittaa kirkon yhteiseen uskoon eri tavalla kiinnittyneitä kristittyjä. Viestijän, joka puhuu enemmän tulevasta kuin menneestä.

Sovintoa voi rakentaa, kun on sovinnossa itsensä kanssa. Jumalasta uskaltaa puhua, kun omaa uskoa on koeteltu. Uskosta voi puhua, kun asettuu Jumalan puhuteltavaksi. Tulevaisuutta voi rakentaa, kun on asiantuntemusta ja kykyä eritellä asioita sekä toimia rakentavalla tavalla kaikkia arvostaen.

Piispa on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija. Yhä syvenevät sosioekonomiset kuilut, jyrkentyneet asenteet, arvojen ristiriidat ja näkemysten erot nakertavat yhteistä elämäämme. Myös yhteiskunnassamme tarvitaan yhteisen hyvän, rauhan ja yhteyden rakentajaa. Vaalikeskustelut ovat osoittaneet, että Mari Leppänen kykenee taitoa arvostavaan dialogiin ja sovinnolliseen puheeseen, jota tänä aikana erityisesti tarvitaan.

Piispan pitää olla viestijä ja hänellä on oltava toivon viesti.

Koko kirkon Marilla on. Mari ottaa ihmisen vakavasti, osaa asettua vuoropuheluun, kirjoittaa taitavasti, toimii hiippakunnan verkostoissa ja ottaa rohkeasti ja yhtä aikaa sovinnollisesti kantaa. Mari pystyy puhuttelemaan myös nuorempia sukupolvia niin, että lapsemmekin voivat kokea kirkon omakseen.

Piispa on seurakuntien työn tukija. Arkkihiippakunnan seurakunnat tarvitsevat muutoksessa tuekseen johtajan, jolla on realistinen käsitys piispan tehtävistä, hiippakunnan todellisuudesta ja seurakuntien tulevaisuudesta. On olennaista, että piispa on sellainen, johon hiippakunnan oma papisto ja vastuunkantajat voivat vaikeassa tilanteessa luottaa.

Hiippakuntadekaani Mari Leppänen tunnetaan kyvystä etsiä ratkaisuja, viisaudesta rakentaa tulevaisuuden kirkkoa ja uskalluksesta astua huomiseen.

Piispa on myös hallinnollinen johtaja. Piispalta edellytetään kykyä toimia kirkon kaikilla tasoilla: seurakunnassa, tuomiokapitulissa, kirkkohallituksessa ja kirkolliskokouksessa. Mari Leppäsellä on kokemusta kirkon kaikilta tasoilta, hallinnollista osaamista ja taitoa puhua koko hiippakunnan puolesta.

Kysymys on tärkeästä vaalista arkkihiippakunnan kannalta. Kyse on siitä, onko meillä rohkeutta katsoa menneen sijaan tulevaan, taitoa avata eikä sulkea sydänten ja mahdollisuuksien ovia sekä kykyä rakentaa muurien sijaan siltoja.

Piispan tehtävä on myös omaa hiippakuntaa laajempi. Piispa edustaa laajempaa kirkkoa hiippakunnassa ja hiippakuntaansa kirkossa ja yhteiskunnassa. Piispojen kollegio rikastuisi Marin kokemuksesta ja osaamisesta. Samalla kirkkomme saisi myös kirkon johdossa ja julkisuudessa entistä enemmän jäsentensä näköiset kasvot ja rohkeuden edistää apostolista uskoa ja tehtävää omassa ajassamme.

Nyt tarvitsemme hengellistä johtajaa, joka uskaltaa uudistaa kirkkoa sen omista perusteista lähtien.

Seuraavat yli 200 arkkihiippakunnan äänestäjää ovat ilmaisseet julkisesti tukevansa hiippakuntadekaani, pastori, teologian ja filosofian maisteri Mari Leppästä Turun arkkihiippakunnan seuraavaksi piispaksi.

Aalto, Kari, rovasti, Säkylä

Ahlstrand, Markku, kirkkoherra, Merimasku

Ahola, Elina, seurakuntapastori, Turku

Ahola, Miika, kappalainen, väitöskirjatutkija, Turku

Airaksinen, Atte, oppilaitospappi, Turku

Alitalo, Antti, luomuviljelijä (eläkkeellä), Turku

Alipirjelä, Teija, projektityöntekijä (saattohoito/vapaaehtoisuus), Lieto

Anttila, Esa J., rehtori evp., Pori

Arantola, Heikki, rovasti, Harjavalta

Aro-Heinilä, Irja, pastori, TT, Naantali

Aro-Heinilä, Veikko, pastori, Naantali

Broberg, Tom, kirkkoherra, Merikarvia

Elo, Kyösti, rovasti, Turku

Erkkola Kari, rovasti, Pori

Evala, Markku, Huittinen

Flinck, Sofia, seurakuntapastori, Turku

Gustafsson, Tarja, postitoimihenkilö (eläkkeellä), Pori

Hella-Aro, Henna, sairaalapastori, Paimio

Hellsten, Kristiina, THM, FT, Turku

Haapakoski, Karoliina, seurakuntapastori, Raisio

Haapanen, Anu, etsivä nuorisotyöntekijä/nuoriso-ohjaaja, Loimaa

Haikka, Marja, FM, MuM, kanttori, Raisio

Hallikainen, Tiina, korkeakoulupappi, Turku

Haltia, Martti, vs. kappalainen, Turku

Hatakka, Lotta, seurakuntapastori, Rauma

Hautala, Anna-Kaisa, vs. kirkkoherra, organisaatiokonsultti, Finod, logoterapeutti, LIF, Lavia (Pori)

Hautala, Lasse, Lavia

Heinonen, Harri, sairaalasielunhoitaja, Turku

Heininen, Simo, professori, Porvoo

Heino, Riitta, rovasti, lähetystyöntekijä, Tampere

Heikkinen, Menni, seurakuntapastori, Nousiainen

Henttinen, Jouko, kirkkoherra, Turku

Hermonen, Merja, kirkkoherra, Piikkiö

Hesso, Heikki, pastori, Pori

Hietanen, Riikka, seurakuntapastori, Laitila

Hildén, Lena, kirkkoherra, Steneby

Hirvola, Katri, kätilö (eläkkeellä), Pori

Honkasalo, Tiinakaisa, pappi, Turku

Hukka, Timo, kirkkoherra, Salo

Humpas-Toivanen, Eija, kappalainen, Ulvila

Hurme, Hannu, rovasti, Littoinen

Hägglund, Ilona, seurakuntapastori, Turku

Hälli, Teemu, diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja, Turku

Hälli, Anna, kappalainen, Turku

Immonen, Pauli, pastori, Sveitsi

Inkinen, Heli, TT, Turku

Isotalo, Aila, Säkylä

Jaatinen, Eliisa, kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen, optikkoyrittäjä, Loimaa

Juhantalo, Riikka-Eliina, seurakuntapastori

Jylhe, Paula, toiminnanjohtaja (eläkkeellä), Pori

Järnfors, Sari, sairaalasielunhoitaja, Rauma

Järvensivu, Jukka, kirkkoherra, Paimio

Järvinen, Anne, kirjastonhoitaja (eläkkeellä), Paimio

Järvinen, Minna, vs. kappalainen, Pori

Kaanaa, Marja, rehtori, Pori

Kaartinen, Matti, rovasti, Pori

Kaartinen, Marjatta, rovasti, Pori

Kairavuo, Leena, kirkkoherra, Turku

Kairavuo, Jani, lääninrovasti, Naantali/Turku

Kakko-Helle, Hilkka, johtava sairaalapappi, Turku

Kallio, Anna-Kaisa, kappalainen, Turku

Kangas, Sirpa, Pöytyä

Kantola, Ilkka, TT, toimialajohtaja, Helsinki

Katila, Risto, kenttärovasti, Eura

Karhulahti, Arttu, rehtori, Salo

Kari, Satu, pastori, opettaja, Rauma

Karihaara, Juuso, hautausurakoitsija, Pori

Karvonen, Taina, kappalainen, Jämijärvi

Kauhanen, Pia, sairaanhoitaja-diakonissa, Turku

Kaukonen, Olli, rovasti, Rauma

Kataja, Sini-Maaria, lapsi- ja perhetyön pappi, Lieto

Karvala, Leena, lastentarhanopettaja (eläkkeellä), Lieto

Keltto, Aku, toimitusjohtaja, Ulvila

Kiertonen, Kari, eläkeläinen, Salo

Kirves-Järvinen, Taina, Salo

Knuutila, Anna, seurakuntapappi, Turku

Knuutila, Kira, seurakuntapastori, Somero

Kruus, Tuija, vs. kirkkoherra, Pori

Kolkkala, Riina, lukion opettaja, kirkkoneuvoston varapj., Lieto

Kultalahti, Minna, seurakuntapastori, Huittinen

Kupari, Maria, HuK, KTK, Turku

Kuusiranta, Helena, vs. kirkkoherra, Meri-Porin seurakunta, Pori

Koivisto, Ilona, lehtori, pastori, Pori

Kontinen, Ilona, kirkonalan lehtori, Pori

Kyyrö, Jouko, rovasti, Aura

Känä, Marianne, kirkkoherra, Ulvila

Kärkkäinen, Liisi, kappalainen, Salo

Kärmeranta, Hanna, pappi, Pori

Laine, Heidi, Kokemäki

Laine, Esko, rovasti, Turku

Lampinen, Johan, kappalainen, Honkajoki

Lassila, Olli-Pekka, TT, Espoo

Laukkanen, Riku, kirkkoherra, Turku

Laurila, Juha, maatalousyrittäjä, Salo

Lehto, Hanna, Turun alueellisen keskusrekisterin johtaja, Turku

Lehtonen, Tiia, sidosryhmäpäällikkö, pastori, Turku

Lehtonen, Mirkka, Kaarina

Lehtola, Elise, pappi, Ulvila

Leppäkari, Maria, TT, dos., Director of Swedish Theological Institute in Jerusalem, Jerusalem

Leppäkari-Lindberg, Marith, kappalainen, Kaarina

Leppänen, Soili, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, Lieto

Lindgren, Tuomo, kirkkoherra, Harjavalta

Linkinen, Tom, FT, tutkija, Turku

Linnainmaa, Antti, maa- ja metsätalousyrittäjä, Pori

Lähteenmäki, Sari, yrittäjä, Turku

Läntinen, Ismo, kaupunginvaltuutettu, valtion liikuntaneuvoston jäsen, Pori

Maikola, Eija, Uusikaupunki

Mantere, Sirkka, ruokapalvelutyöntekijä, varapääluottamusmies, Rauma

Marttinen, Erkki, rovasti, Raisio

Mikkonen, Seppo, Lieto

Minks, Anneli, FM. erityisopettaja (eläkkeellä), Raisio

Myyryläinen, Seppo, kirkkoherra, Karvian seurakunta

Mäkelä, Jakke, projektipäällikkö, Turku

Mäki, Pirjo, eläkeläinen, Pori

Mäki-Laurila, Hanna-Maija, talouspäällikkö, Turku

Mäkinen, Eija, rovasti, Turku

Mäki-Punto-Ristanen, Tarja, kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsen, Loimaa

Mäkitalo, Matti, Lieto

Mäkitalo, Milla, seurakuntapappi, Helsinki/Turku

Mänkäri, Marjaana, maatilayrittäjä, Vaskio, Salo

Nieminen, Pentti, konttorinjohtaja (pankinjohtaja), eläkkeellä, Lieto

Niinistö, Kari, toimialajohtaja, eläkeläinen, Salo

Niittynen, Ville, lääninrovasti, Kaarina

Nikkonen, Risto, eläkeläinen, Raisio

Nokelainen, Mika, vt. kirkkoherra

Norvasuo, Anne, sairaalapappi, Raisio

Norvasuo, Tuomo, kirkkoherra, Raisio

Nordström, Reija, rovasti, Pori

Nurmi, Heli, seurakuntapastori, Uusikaupunki

Nurmio, Merja, Psyk.sh Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Diakonia ja sielunhoidon johtokunnan pjh, Turku

Oldendorff, Katri, ulkosuomalaispappi, Hampuri, Saksa

Ollila, Maria, sairaalapastori, Pori

Paavilainen, Timo, eläkeläinen, Lieto

Pajunen, Mika K T, pastori, TT, Akaa

Palmu, Heikki, pastori, kirjailija, Turku

Palmunen, Kerttu, Turku

Palmunen, Lauri, kirkolliskokouksen jäsen, Turku

Palonheimo, Maija, yrittäjä, seurakuntaneuvoston jäsen, Turku

Panttila, Eija, kuvataideopettaja, Salo

Peltola, Tiitu, opiskelija, Martin seurakuntaneuvoston varajäsen, Turku

Peltonen Galindo, Merelle, seurakuntapastori (virkavapaalla), Pöytyä

Peltonen, Kaarina, kanttori (eläkkeellä), Kaarina

Pelto-Piri, Jussi, rovasti, Pori

Pihajoki, Jenni, seurakuntapastori, Turku

Pihala, Matti, TM, psykoterapeutti, Turku

Pietilä, Sinikka, vs. kappalainen, Turku

Pitkänen, Eivor, rovasti, Masku

Pirilä, Laura, ylilääkäri, Turku

Pulkkinen-Watson, Päivi, kappalainen, Salo

Pulla, Helvi, diakoni, nunna, Turku

Pullinen, Laura, Keski-Porin seurakuntaneuvoston ja Porin yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, Pori

Punkari, Janne, pappi ja yrittäjä, Seinäjoki

Pusa, Mia, korkeakoulupappi (FM, TM), Lieto

Purho, Liisa, rovasti, Turku

Raitis, Harri, kirjailija, kirkkovaltuutettu, seurakuntaneuvoston jäsen, Turku

Raitis, Sisko, rovasti, kirjailija, Turku

Rajala, Pertti, maakuntajohtaja, emeritus, Pori

Rantala, Anniina, luokanopettaja, Kaarina

Rantanen, Riitta, suunnitteluavustaja, kirkkovaltuutettu, Paimio

Raunio, Eevi, maalarimestari, Turku

Rautiainen, Jyrki, pastori, eläkkeellä, Naantali

Rautiainen, Tiina, kirkkoherra, Kustavi/Taivassalo

Repo, Samu, johtava kappalainen, Luvia, Eurajoki

Riihimäki, Asko, kirkkoherra, Eurajoki

Riihimäki, Seppo, kappalainen, Turku

Riikonen, Oili, pitopalveluyrittäjä, Lieto

Riikonen, Päivi, pastori, Salo

Rinnemäki, Jorma, vahtimestari (eläkkeellä), Pori

Riski, Johanna, maatalousyrittäjä, Salo

Rissanen, Seppo, TT, pastori, Turku

Ruohonen, Varpu, luokanopettaja, retriittiohjaaja, Turku

Routasalo, Suvi, erityisluokanopettaja, kirkkoneuvoston- ja valtuuston jäsen, Rauma

Ruskeepää, Harri, kappalainen, Lieto

Ruskeepää, Milla, pappi, Lieto

Räsänen, Daniel, seurakuntapastori, Lieto

Sailola, Veikko, kappalainen, Rusko

Salminen, Anniina, seurakuntapastori, Harjavalta

Salminen, Pasi, kirkkoherra, Rusko

Salminen, Satu, seurakuntapastori, Rauma

Salonen, Marjatta, opettaja (eläkkeellä), emäntä, Pori

Saloniemi, Kristiina, pastori, Turku

Santakari, Martti, pastori, Salo

Savolainen, Aino, seurakuntapastori, Uusikaupunki

Simelius, Satu, kirkkovaltuuston jäsen, Paimion seurakunta, Sauvo

Sippola, Anne, vt. kappalainen, Ulvila

Seppälä, Tapio, rovasti, Luvia

Sirén, Petri, kirkkoherra, rovasti, Rymättylä

Stauffer, Tiina, lastentarhaopettaja, Turku

Suontausta, Ulla, lukiokoulutuksen lehtori, Kankaanpää

Suvila, Jari, yhteisen seurakuntatyön päällikkö, Pori

Tervahartiala, Leena, sairaanhoitaja, Lieto

Tirkkonen, Elina, Piikkiö

Toivanen, Paula, kirkkovaltuutettu, Pori

Toivanen, Mikko, DI, johtava asiantuntija, Pori

Tomperi, Hannu, kirkkoherra

Trygg, Oili, pappi, Naantali

Tukia-Takala, Outi, pappi, Turku

Turtola, Raili, Pori

Vahtola, Pirjo, rovasti, Kaarina

Vaiste, Marja, yrittäjä, Kaarina

Valo-Laukkanen, Kaarina, VM, opettaja, hiippakuntavaltuutettu, Turku

Vaura, Tuomas, seurakuntapastori (vs), TT, Turku

Vigg, Päivi, Perniö

Viitaniemi, Annikka, lukion lehtori, Salo

Virta, Valtteri, kappalainen, Rauma

Voudinlehto, Milla, oppilaitospastori, Rauma

Vuori, Ulla, kappalainen, Rauma

Vuoristo, Mirja, rehtori, rovasti, Eurajoki/Turku

Vuorilehto, Päivi, retriittipappi, työnohjaaja, TL, Turku

Walli, Helvi, kunnallisneuvos, Noormarkku, Pori

Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Päivi, controller, kirkkovaltuutettu, seurakuntaneuvoston jäsen, Pori

 1. Mitähän Mari vastaisi kun hänestä tulisi piispa ja hänen alueensa seurakunnasta kysyttäisiin , että voidaanko antaa jonkun kirkon herätysliikkeen järjestää iltajumalanpalveluksia, aikana kun kirkko on tyhjä?
  Vai vastaisiko hän niinkuin useimmat piispat , että vain sillä ehdolla että ehtoollisen jakamisessa on mukana naispappi?
  Jos näin on niin edellinen pitkä vetoomuskirjelmä ei ole todenmukainen.

  • Omat Piispamme ovat vihkineet ja edelleen vihkivät papeiksi Ihmisiä jotka esimerkiksi kuuluvat Rauhanyhdistykseen muitten liikkeitten ohessa.

   Kapitulin keskusteluissa hyvin tulee ilmi suostuuko ehdokas mahdollisen vihkimyksen jälkeen tekemään työtä naispapin kanssa.

   Näin naispapin läsnäolon ei pitäisi loukata ketään yhteisellä Ehtoollisella. Ja onhan osallistujissa mukana naisia kuin miehiäkin.

 2. Piispanvirkaan ehdolla olevan pastori Mari Leppäsen lapsuuden uskon juuret ovat Suomen Rauhanyhdistyksen Lestadiolaisuudessa.

  Pappi (mies), jonka Rauhanyhdistys hyväksyy liikkeensä papiksi voi omassa pappisvirassaan tehdä virkapaikkansa alttarilla yhteistyötä naispapin kanssa. Jumalanpalveluksessa, jonka Rauhanyhdistys järjestää ei kuitenkaan voi naispappi olla jakamassa ehtoollista.

  Edellä oleva perustuu siihen, että Rauhanyhdistyksen ymmärtämä Jumalan valtakunta on eri asia kuin paikallisseurakunnan jäsenet ja työntekijät. Jumalan valtakuntaan voi toki kuulua joitakin paikallisseurakunnan jäseniä, joille on synnit saarnattu anteeksi Jumalan valtakunnasta. Ne joille oikea Jumalan lapsi ei ole saarnannut syntejä anteeksi, eivät Rauhanyhdistyksen opetuksen mukaisesti ole Jumalan lapsia, vaan ovat Jumalan valtakunnan ulkopuolella.

  Ev.lut. kirkko hyväksyy tämän käytännön suhteessa naispappeuteen. Muut herätysliikkeet eivät kuitenkaan saa samalla tavoin toteuttaa omia messuja ilman naispappeja. Piispat puuttuvat tähän ja uhkaavat pappisviran pois ottamisella. Tästä on lukuisia esimerkkejä mm. Turun arkkihiippakunnassa, jossa tästä syystä pappeja on erotettu virasta. Toimisiko Mari Leppänen samalla tavalla ennakko tapausten mukaisesti? Piispat eivät ole linjaansa muuttaneet. Millainen on Mari Leppäsen linja tässä asiassa?

  Jos olen ymmärtänyt asian väärin, niin oikaiskaa, kiitos!
  Vetoomuskirjeestä lainaus: ”tarvitsemme piispan, joka kuuntelee ja kunnioittaa kirkon yhteiseen uskoon eri tavalla kiinnittyneitä kristittyjä. Viestijän, joka puhuu enemmän tulevasta kuin menneestä.”

  Suuri joukko ”tulevaisuuden piispan” kannattajia löytyy listasta. Löytyykö perinteisen pappeuden kannattajille tulevaisuuden kirkossa tilaa?

  • Kari, RY:n kirkkopyhissä on jo kauan voinut olla paikallisseurakunnan puolesta myös naispappeja ehtoollista jakamassa. Raja menee siinä, että vanhoillislestadiolaisen naisteologin ymmärtetään kieltävän uskonsa, jos hän ottaa pappisvihkimyksen vastoin uskovien yhteisön ns. yhteistä ymmärrystä. Kirkollisen esivallan palveluksessa toimitaan esivallan määräysten mukaan. Tiettyjä käytännön jännitteitä toki on.

 3. Oikeassa olette Tarja ja Samuel. Tällainen vetoomus jakaa tässä uudessa ajassa niin vahvasti sekä papistoa että luottamushenkilöitä, jotka ovat valinnasta päättämässä, että vaatisi uskallusta (”rokki ryvettyy”) olla vastaan tätä vetoomusta, tai esittää toista vaihtoehtoa.

  Jokaisella äänioikeutetulla on oikeus, tottakai, ottaa kantaa äänestämällä Leppästä tai Lehikoista. Pian näemme kuka on ”tulevaisuuden piispa.”? Tuloksen myötä selviävät myös tulevaisuuden ”nuotit”, jotka jo monella tavalla soivat kirkkoa muuttavien soittimissa. Mielenkiintoista on ollut lukea listasta nimiä ja ajatella, että heille ei perinteinen kelvannut, uutta piti saada tilalle.

  Kirkon halutaan uudistuvan Mari Leppäsen valinnalla. Ajattelen 40 vuoden ajan tähän luterilaiseen kristilliseen uskoon turvautuneena sekä kirkon kehitystä seuranneena, että mikäli vetoomuksensa esittäneet allekirjoittaneet henkilöt muiden asialle vihkiytyneiden, äänioikeutettujen kanssa, saavat piispan valinnalla uudistettua ”tulevaisuuden kirkon”, niin perinteistä käsitystä avioliitosta kannattavien uskolle ei enää tilaa kirkosta löydy? Perinteinen näkemys pappeudesta on jo kiellettyä. Pian kielletään myös muuta?
  ”Katso, se, mikä on vanhaa, on kadonnut, uusi on sijaan tullut” ? Tätä ajetaan, mihin päädytään?

  • Näissä piispanvaaleissa on aina kysymys monista kuvioista yhtä aikaa. Seuraan tätä prosessia onneksi vähän sivusta. Mukana on ainakin kolme isoa muuttujaa: spn-vihkimiset, nuori moderni ja pätevä nainen vs konservatiivihko (!?) perusjäärä ja Leppäsen tausta. Suomen kirkossa ei ole ollut vanhoillislestadiolaisesta taustasta tulevaa piispaa L-P Tapanisen ja Hannes Leinosen (ja kenttäpiispa Yrjö Massan) jälkeen eli 40 vuoteen. Voin ajatella, että jotkut haluavat lisätä kirkkopoliittista painetta SRK-vanhoillisuuden suuntaan, vaikka asiasta ei puhuta. Spn-projekti kun etenee omalla painollaan. Hitaasti, mutta varmasti kuin asfalttijyrä. Luonnollinen poistuma hoitaa virkakysymyksen rippeet.

  • Mari Leppänen ei enää edusta vanhoillislestadiolaista liikettä. Herätysliikkeestä eroaminen on yhtä helppoa kuin muistakin lapsuuden harrastuksista eroaminen. Jättää vaan jäsenmaksun maksamatta.

   Tietysti jonkun järjestön toiminnan vastainen toiminta myös tarkoittaa eroA järjestöstä.

   Marihan sopii nykyisin kaikki käy körttipapiksi. Ja kun piispalan suloinen haju alkaa kiehtomaan on aika unohtaa menneet. Körttipappeja Turun piispaksi halutaan.

  • Niin Tapaninen, Leinonen kuin Massakin olivat pappislinjalaisia, Tapaninen ymmärtääkseni sen nokkamies, jotka joutuivat vanhoillislestadiolaisuudessa sivuraiteelle ja ajautuivat – ajettiin(?) – 60-lvun alun hajaannuksessa ulos liikkeestä ja ryhmittyivät elämänsanalaisuuteen.

   Vieläkö elämänsanalaisuus on elossa? Koskaanhan siitä ei tullut massaliikettä.

   Mari Leppänen olisi piispana tietyllä tavalla edellä mainittujen edeltäjiensä kaltainen, ajautunut tai ajettu sivuraiteelle ja ulos.

 4. Selvennän hiukan. SRK-vanhoillisuudessa on suhteellisen paljon sellaisia ajatusmalleja ja käytänteitä, mitä ulkopuolelta käsin voi olla vaikea hahmottaa ja ymmärtää, koska kyse on omalla tavallaan hyvin loogisesta ja osin myös suljetusta systeemistä. Mutta jonka sisäpuolella ollut voi hahmottaa. Ja tuota ”hiljaista tietoa” voi todellakin käyttää eri tavoin. Kävi piispanvaalissa miten tahansa.

  • Mari Leppäsen epävirallisena tähtimeriittinä tuntuu olevan irtautuminen vl-liikkeestä.

   PIISPANVAALISSA OLISI HYVÄ POHTIA EHDOKKAIDEN PANEUTUMISTA KLASSISEN TEOLOGIAN YDINKYSYMYKSIIN.

  • Eipä sitä pelastusoppia pidetä enää tärkeänä, kun maailmanlaajuinen uusi sateenkaareva järjestys on tulossa tilalle, mutta miten sieluparkojen sitten käy. Ei hyvin.

Kotimaa
Kotimaa
Kotimaan Vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia Kotimaa.fi:ssä. Jos haluat kirjoittaa, ota yhteyttä Kotimaan toimitukseen.