Vetoomus: Tarvitsemme Mari Leppäsen, tulevaisuuden piispan

Maailma muuttuu nopealla vauhdilla. Sairaudet, ilmasto ja tekninen kehitys muuttavat jokaisen ihmisen elämää. Tässä maailmassa kirkko elää, myös arkkihiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

Muutoksen keskellä tarvitsemme arkkihiippakuntaan hengellisen johtajan, jolla on valmiutta olla ajassamme toivon rohkea tulkki. Papin, jolla on uskallusta edustaa kirkkoa ja puhua kristillisestä uskosta tuoreesti, uskottavasti ja ihmisläheisesti siten, että se rohkaisee arkuutta ja pelkoa tuntevia. Piispan, joka kuuntelee ja kunnioittaa kirkon yhteiseen uskoon eri tavalla kiinnittyneitä kristittyjä. Viestijän, joka puhuu enemmän tulevasta kuin menneestä.

Sovintoa voi rakentaa, kun on sovinnossa itsensä kanssa. Jumalasta uskaltaa puhua, kun omaa uskoa on koeteltu. Uskosta voi puhua, kun asettuu Jumalan puhuteltavaksi. Tulevaisuutta voi rakentaa, kun on asiantuntemusta ja kykyä eritellä asioita sekä toimia rakentavalla tavalla kaikkia arvostaen.

Piispa on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija. Yhä syvenevät sosioekonomiset kuilut, jyrkentyneet asenteet, arvojen ristiriidat ja näkemysten erot nakertavat yhteistä elämäämme. Myös yhteiskunnassamme tarvitaan yhteisen hyvän, rauhan ja yhteyden rakentajaa. Vaalikeskustelut ovat osoittaneet, että Mari Leppänen kykenee taitoa arvostavaan dialogiin ja sovinnolliseen puheeseen, jota tänä aikana erityisesti tarvitaan.

Piispan pitää olla viestijä ja hänellä on oltava toivon viesti.

Koko kirkon Marilla on. Mari ottaa ihmisen vakavasti, osaa asettua vuoropuheluun, kirjoittaa taitavasti, toimii hiippakunnan verkostoissa ja ottaa rohkeasti ja yhtä aikaa sovinnollisesti kantaa. Mari pystyy puhuttelemaan myös nuorempia sukupolvia niin, että lapsemmekin voivat kokea kirkon omakseen.

Piispa on seurakuntien työn tukija. Arkkihiippakunnan seurakunnat tarvitsevat muutoksessa tuekseen johtajan, jolla on realistinen käsitys piispan tehtävistä, hiippakunnan todellisuudesta ja seurakuntien tulevaisuudesta. On olennaista, että piispa on sellainen, johon hiippakunnan oma papisto ja vastuunkantajat voivat vaikeassa tilanteessa luottaa.

Hiippakuntadekaani Mari Leppänen tunnetaan kyvystä etsiä ratkaisuja, viisaudesta rakentaa tulevaisuuden kirkkoa ja uskalluksesta astua huomiseen.

Piispa on myös hallinnollinen johtaja. Piispalta edellytetään kykyä toimia kirkon kaikilla tasoilla: seurakunnassa, tuomiokapitulissa, kirkkohallituksessa ja kirkolliskokouksessa. Mari Leppäsellä on kokemusta kirkon kaikilta tasoilta, hallinnollista osaamista ja taitoa puhua koko hiippakunnan puolesta.

Kysymys on tärkeästä vaalista arkkihiippakunnan kannalta. Kyse on siitä, onko meillä rohkeutta katsoa menneen sijaan tulevaan, taitoa avata eikä sulkea sydänten ja mahdollisuuksien ovia sekä kykyä rakentaa muurien sijaan siltoja.

Piispan tehtävä on myös omaa hiippakuntaa laajempi. Piispa edustaa laajempaa kirkkoa hiippakunnassa ja hiippakuntaansa kirkossa ja yhteiskunnassa. Piispojen kollegio rikastuisi Marin kokemuksesta ja osaamisesta. Samalla kirkkomme saisi myös kirkon johdossa ja julkisuudessa entistä enemmän jäsentensä näköiset kasvot ja rohkeuden edistää apostolista uskoa ja tehtävää omassa ajassamme.

Nyt tarvitsemme hengellistä johtajaa, joka uskaltaa uudistaa kirkkoa sen omista perusteista lähtien.

Seuraavat yli 200 arkkihiippakunnan äänestäjää ovat ilmaisseet julkisesti tukevansa hiippakuntadekaani, pastori, teologian ja filosofian maisteri Mari Leppästä Turun arkkihiippakunnan seuraavaksi piispaksi.

Aalto, Kari, rovasti, Säkylä

Ahlstrand, Markku, kirkkoherra, Merimasku

Ahola, Elina, seurakuntapastori, Turku

Ahola, Miika, kappalainen, väitöskirjatutkija, Turku

Airaksinen, Atte, oppilaitospappi, Turku

Alitalo, Antti, luomuviljelijä (eläkkeellä), Turku

Alipirjelä, Teija, projektityöntekijä (saattohoito/vapaaehtoisuus), Lieto

Anttila, Esa J., rehtori evp., Pori

Arantola, Heikki, rovasti, Harjavalta

Aro-Heinilä, Irja, pastori, TT, Naantali

Aro-Heinilä, Veikko, pastori, Naantali

Broberg, Tom, kirkkoherra, Merikarvia

Elo, Kyösti, rovasti, Turku

Erkkola Kari, rovasti, Pori

Evala, Markku, Huittinen

Flinck, Sofia, seurakuntapastori, Turku

Gustafsson, Tarja, postitoimihenkilö (eläkkeellä), Pori

Hella-Aro, Henna, sairaalapastori, Paimio

Hellsten, Kristiina, THM, FT, Turku

Haapakoski, Karoliina, seurakuntapastori, Raisio

Haapanen, Anu, etsivä nuorisotyöntekijä/nuoriso-ohjaaja, Loimaa

Haikka, Marja, FM, MuM, kanttori, Raisio

Hallikainen, Tiina, korkeakoulupappi, Turku

Haltia, Martti, vs. kappalainen, Turku

Hatakka, Lotta, seurakuntapastori, Rauma

Hautala, Anna-Kaisa, vs. kirkkoherra, organisaatiokonsultti, Finod, logoterapeutti, LIF, Lavia (Pori)

Hautala, Lasse, Lavia

Heinonen, Harri, sairaalasielunhoitaja, Turku

Heininen, Simo, professori, Porvoo

Heino, Riitta, rovasti, lähetystyöntekijä, Tampere

Heikkinen, Menni, seurakuntapastori, Nousiainen

Henttinen, Jouko, kirkkoherra, Turku

Hermonen, Merja, kirkkoherra, Piikkiö

Hesso, Heikki, pastori, Pori

Hietanen, Riikka, seurakuntapastori, Laitila

Hildén, Lena, kirkkoherra, Steneby

Hirvola, Katri, kätilö (eläkkeellä), Pori

Honkasalo, Tiinakaisa, pappi, Turku

Hukka, Timo, kirkkoherra, Salo

Humpas-Toivanen, Eija, kappalainen, Ulvila

Hurme, Hannu, rovasti, Littoinen

Hägglund, Ilona, seurakuntapastori, Turku

Hälli, Teemu, diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja, Turku

Hälli, Anna, kappalainen, Turku

Immonen, Pauli, pastori, Sveitsi

Inkinen, Heli, TT, Turku

Isotalo, Aila, Säkylä

Jaatinen, Eliisa, kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen, optikkoyrittäjä, Loimaa

Juhantalo, Riikka-Eliina, seurakuntapastori

Jylhe, Paula, toiminnanjohtaja (eläkkeellä), Pori

Järnfors, Sari, sairaalasielunhoitaja, Rauma

Järvensivu, Jukka, kirkkoherra, Paimio

Järvinen, Anne, kirjastonhoitaja (eläkkeellä), Paimio

Järvinen, Minna, vs. kappalainen, Pori

Kaanaa, Marja, rehtori, Pori

Kaartinen, Matti, rovasti, Pori

Kaartinen, Marjatta, rovasti, Pori

Kairavuo, Leena, kirkkoherra, Turku

Kairavuo, Jani, lääninrovasti, Naantali/Turku

Kakko-Helle, Hilkka, johtava sairaalapappi, Turku

Kallio, Anna-Kaisa, kappalainen, Turku

Kangas, Sirpa, Pöytyä

Kantola, Ilkka, TT, toimialajohtaja, Helsinki

Katila, Risto, kenttärovasti, Eura

Karhulahti, Arttu, rehtori, Salo

Kari, Satu, pastori, opettaja, Rauma

Karihaara, Juuso, hautausurakoitsija, Pori

Karvonen, Taina, kappalainen, Jämijärvi

Kauhanen, Pia, sairaanhoitaja-diakonissa, Turku

Kaukonen, Olli, rovasti, Rauma

Kataja, Sini-Maaria, lapsi- ja perhetyön pappi, Lieto

Karvala, Leena, lastentarhanopettaja (eläkkeellä), Lieto

Keltto, Aku, toimitusjohtaja, Ulvila

Kiertonen, Kari, eläkeläinen, Salo

Kirves-Järvinen, Taina, Salo

Knuutila, Anna, seurakuntapappi, Turku

Knuutila, Kira, seurakuntapastori, Somero

Kruus, Tuija, vs. kirkkoherra, Pori

Kolkkala, Riina, lukion opettaja, kirkkoneuvoston varapj., Lieto

Kultalahti, Minna, seurakuntapastori, Huittinen

Kupari, Maria, HuK, KTK, Turku

Kuusiranta, Helena, vs. kirkkoherra, Meri-Porin seurakunta, Pori

Koivisto, Ilona, lehtori, pastori, Pori

Kontinen, Ilona, kirkonalan lehtori, Pori

Kyyrö, Jouko, rovasti, Aura

Känä, Marianne, kirkkoherra, Ulvila

Kärkkäinen, Liisi, kappalainen, Salo

Kärmeranta, Hanna, pappi, Pori

Laine, Heidi, Kokemäki

Laine, Esko, rovasti, Turku

Lampinen, Johan, kappalainen, Honkajoki

Lassila, Olli-Pekka, TT, Espoo

Laukkanen, Riku, kirkkoherra, Turku

Laurila, Juha, maatalousyrittäjä, Salo

Lehto, Hanna, Turun alueellisen keskusrekisterin johtaja, Turku

Lehtonen, Tiia, sidosryhmäpäällikkö, pastori, Turku

Lehtonen, Mirkka, Kaarina

Lehtola, Elise, pappi, Ulvila

Leppäkari, Maria, TT, dos., Director of Swedish Theological Institute in Jerusalem, Jerusalem

Leppäkari-Lindberg, Marith, kappalainen, Kaarina

Leppänen, Soili, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, Lieto

Lindgren, Tuomo, kirkkoherra, Harjavalta

Linkinen, Tom, FT, tutkija, Turku

Linnainmaa, Antti, maa- ja metsätalousyrittäjä, Pori

Lähteenmäki, Sari, yrittäjä, Turku

Läntinen, Ismo, kaupunginvaltuutettu, valtion liikuntaneuvoston jäsen, Pori

Maikola, Eija, Uusikaupunki

Mantere, Sirkka, ruokapalvelutyöntekijä, varapääluottamusmies, Rauma

Marttinen, Erkki, rovasti, Raisio

Mikkonen, Seppo, Lieto

Minks, Anneli, FM. erityisopettaja (eläkkeellä), Raisio

Myyryläinen, Seppo, kirkkoherra, Karvian seurakunta

Mäkelä, Jakke, projektipäällikkö, Turku

Mäki, Pirjo, eläkeläinen, Pori

Mäki-Laurila, Hanna-Maija, talouspäällikkö, Turku

Mäkinen, Eija, rovasti, Turku

Mäki-Punto-Ristanen, Tarja, kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsen, Loimaa

Mäkitalo, Matti, Lieto

Mäkitalo, Milla, seurakuntapappi, Helsinki/Turku

Mänkäri, Marjaana, maatilayrittäjä, Vaskio, Salo

Nieminen, Pentti, konttorinjohtaja (pankinjohtaja), eläkkeellä, Lieto

Niinistö, Kari, toimialajohtaja, eläkeläinen, Salo

Niittynen, Ville, lääninrovasti, Kaarina

Nikkonen, Risto, eläkeläinen, Raisio

Nokelainen, Mika, vt. kirkkoherra

Norvasuo, Anne, sairaalapappi, Raisio

Norvasuo, Tuomo, kirkkoherra, Raisio

Nordström, Reija, rovasti, Pori

Nurmi, Heli, seurakuntapastori, Uusikaupunki

Nurmio, Merja, Psyk.sh Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Diakonia ja sielunhoidon johtokunnan pjh, Turku

Oldendorff, Katri, ulkosuomalaispappi, Hampuri, Saksa

Ollila, Maria, sairaalapastori, Pori

Paavilainen, Timo, eläkeläinen, Lieto

Pajunen, Mika K T, pastori, TT, Akaa

Palmu, Heikki, pastori, kirjailija, Turku

Palmunen, Kerttu, Turku

Palmunen, Lauri, kirkolliskokouksen jäsen, Turku

Palonheimo, Maija, yrittäjä, seurakuntaneuvoston jäsen, Turku

Panttila, Eija, kuvataideopettaja, Salo

Peltola, Tiitu, opiskelija, Martin seurakuntaneuvoston varajäsen, Turku

Peltonen Galindo, Merelle, seurakuntapastori (virkavapaalla), Pöytyä

Peltonen, Kaarina, kanttori (eläkkeellä), Kaarina

Pelto-Piri, Jussi, rovasti, Pori

Pihajoki, Jenni, seurakuntapastori, Turku

Pihala, Matti, TM, psykoterapeutti, Turku

Pietilä, Sinikka, vs. kappalainen, Turku

Pitkänen, Eivor, rovasti, Masku

Pirilä, Laura, ylilääkäri, Turku

Pulkkinen-Watson, Päivi, kappalainen, Salo

Pulla, Helvi, diakoni, nunna, Turku

Pullinen, Laura, Keski-Porin seurakuntaneuvoston ja Porin yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, Pori

Punkari, Janne, pappi ja yrittäjä, Seinäjoki

Pusa, Mia, korkeakoulupappi (FM, TM), Lieto

Purho, Liisa, rovasti, Turku

Raitis, Harri, kirjailija, kirkkovaltuutettu, seurakuntaneuvoston jäsen, Turku

Raitis, Sisko, rovasti, kirjailija, Turku

Rajala, Pertti, maakuntajohtaja, emeritus, Pori

Rantala, Anniina, luokanopettaja, Kaarina

Rantanen, Riitta, suunnitteluavustaja, kirkkovaltuutettu, Paimio

Raunio, Eevi, maalarimestari, Turku

Rautiainen, Jyrki, pastori, eläkkeellä, Naantali

Rautiainen, Tiina, kirkkoherra, Kustavi/Taivassalo

Repo, Samu, johtava kappalainen, Luvia, Eurajoki

Riihimäki, Asko, kirkkoherra, Eurajoki

Riihimäki, Seppo, kappalainen, Turku

Riikonen, Oili, pitopalveluyrittäjä, Lieto

Riikonen, Päivi, pastori, Salo

Rinnemäki, Jorma, vahtimestari (eläkkeellä), Pori

Riski, Johanna, maatalousyrittäjä, Salo

Rissanen, Seppo, TT, pastori, Turku

Ruohonen, Varpu, luokanopettaja, retriittiohjaaja, Turku

Routasalo, Suvi, erityisluokanopettaja, kirkkoneuvoston- ja valtuuston jäsen, Rauma

Ruskeepää, Harri, kappalainen, Lieto

Ruskeepää, Milla, pappi, Lieto

Räsänen, Daniel, seurakuntapastori, Lieto

Sailola, Veikko, kappalainen, Rusko

Salminen, Anniina, seurakuntapastori, Harjavalta

Salminen, Pasi, kirkkoherra, Rusko

Salminen, Satu, seurakuntapastori, Rauma

Salonen, Marjatta, opettaja (eläkkeellä), emäntä, Pori

Saloniemi, Kristiina, pastori, Turku

Santakari, Martti, pastori, Salo

Savolainen, Aino, seurakuntapastori, Uusikaupunki

Simelius, Satu, kirkkovaltuuston jäsen, Paimion seurakunta, Sauvo

Sippola, Anne, vt. kappalainen, Ulvila

Seppälä, Tapio, rovasti, Luvia

Sirén, Petri, kirkkoherra, rovasti, Rymättylä

Stauffer, Tiina, lastentarhaopettaja, Turku

Suontausta, Ulla, lukiokoulutuksen lehtori, Kankaanpää

Suvila, Jari, yhteisen seurakuntatyön päällikkö, Pori

Tervahartiala, Leena, sairaanhoitaja, Lieto

Tirkkonen, Elina, Piikkiö

Toivanen, Paula, kirkkovaltuutettu, Pori

Toivanen, Mikko, DI, johtava asiantuntija, Pori

Tomperi, Hannu, kirkkoherra

Trygg, Oili, pappi, Naantali

Tukia-Takala, Outi, pappi, Turku

Turtola, Raili, Pori

Vahtola, Pirjo, rovasti, Kaarina

Vaiste, Marja, yrittäjä, Kaarina

Valo-Laukkanen, Kaarina, VM, opettaja, hiippakuntavaltuutettu, Turku

Vaura, Tuomas, seurakuntapastori (vs), TT, Turku

Vigg, Päivi, Perniö

Viitaniemi, Annikka, lukion lehtori, Salo

Virta, Valtteri, kappalainen, Rauma

Voudinlehto, Milla, oppilaitospastori, Rauma

Vuori, Ulla, kappalainen, Rauma

Vuoristo, Mirja, rehtori, rovasti, Eurajoki/Turku

Vuorilehto, Päivi, retriittipappi, työnohjaaja, TL, Turku

Walli, Helvi, kunnallisneuvos, Noormarkku, Pori

Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Päivi, controller, kirkkovaltuutettu, seurakuntaneuvoston jäsen, Pori

  1. Mari Leppäsen epävirallisana tähtimeriittinä tuntuu olevan irtaantuminen vl-liikkeestä.

    Hän on siis rohkaisemassa itsekkääseen, omaehtoiseen toimintaan, että viimeisetkin hengelliset kodit purettaisiin. Tästä maallistunut kirkkokansa antaa veel boonused peale.

    Hän rohkaisee naisia, että tehkää äidintehtävästä vaan 10 prosenttia. Pukekaa isänvaatteet päällenne ja vaatikaa lisää oikeuksia. Keskitytään joogaan ja samasukupuoliliittoihin.

    KLASSISEN TEOLOGIAN YDINKYSYMYKSET EIVÄT OLE NIIN TÄRKEITÄ ”tulevaisuuden” piispalle

Vierasblogi
Vierasblogi
Kotimaan Vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia Kotimaa.fi:ssä. Jos haluat kirjoittaa, ota yhteyttä Kotimaan toimitukseen.