Tähän on tultu: KHO 2020:97

Korkein hallinto-oikeus on 18.9.2020 jättänyt voimaan Oulun tuomiokapitulin 13.6.2019 antaman kirjallisen varoituksen papille, joka oli kirkon opin, lainsäädännön ja ohjeistuksen vastaisesti vihkinyt samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon. Päätös on merkittävä maallisen tuomioistuimen ratkaisu kirkon perusoikeudellisesta asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä.

KHO toteaa johdonmukaisesti kirkon vihkimistä koskevan säännöstön perustuvan kirkkolain 1 luvun 1 §:ssä olevaan kirkon tunnustukseen, kirkkojärjestykseen ja kirkkokäsikirjaan. Kirkon avioliittokäsitys on perustunut ennen 1.3.2017 voimaan tullutta muutosta siihen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, eikä sitä ole sen jälkeen muutettu. Päinvastoin, kirkolliskokous on 18.5.2018 hylännyt aloitteen kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta.

Kotimaa-lehti uutisoi KHO:n päätöstä näkyvästi kotimaa.fi –sivustolla korostaen yhden oikeusneuvoksen eriävää mielipidettä. Siinä punnittiin näkökohtia varoituksen määräämisen puolesta ja sitä vastaan seuraavasti:

 1. Kirjallisen varoituksen puolesta puhuu toiminta harkitusti kirkollisen ohjeistuksen vastaisesti.
 2. Varoitusta vastaan puhuu se, että samaa sukupuolta olevien avioliitosta on herännyt keskustelu kirkon piirissä, siitä on erisuuntaisia käsityksiä ja se on hyväksytty muissa pohjoismaissa.

Tämän lainoppineen oikeusneuvoksen mielestä siis missä tahansa organisaatiossa saa toimia lain, sääntöjen ja selvien ohjeiden vastaisesti, jos siitä on herännyt keskustelua ja erilaisia mielipiteitä? Asiaa parantaa vielä, jos muissa pohjoismaissa toimitaan toisella tavalla!

KHO:n päätös merkitsee, että tälläkin mielipidesivustolla usein esitetyt väitteet siitä, että kirkon vihkimiskäytäntö olisi syrjintää, ovat perusteettomia. Papit, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja, ja piispat, jotka sen hyväksyvät, toimivat kirkon tunnustuksen ja lainsäädännön vastaisesti.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä on kaikkien asianomaisten noudatettava, siihen ei pitäisi Kotimaa-lehdellä ja Olli Seppälällä olla mitään sanomista. Nyt voisi odottaa, että palattaisiin lähtöasemiin, missä oltiin ennen 1.3.2017. Liberaalit papit ja piispat ryhtyisivät noudattamaan kirkon avioliitto-oppia ja konservatiivit puolestaan etsimään tapaa, miten maistraatissa vihittyihin sateenkaaripareihin tulisi suhtautua tasaveroisina seurakuntalaisina. Kun tähän on tultu, niin tästä pitää päästä eteenpäin.

 1. Juristit tutkivat nyt KHOn päätöstä huolellisesti, ja arvelenpa, että oikeudellisesta puolestakaan ei ole vielä viimeistä sanaa sanottu. Samaa sukupuolta olevien kirkollisen vihkimisen teologiset perustelut pysyvät joka tapauksessa voimassa. Tilanne jatkaa eriytymistään eri hiippakunnissa. Päätöksen jälkeen vihkimiseen valmiiden pappien määrä on kääntynyt huomattavaan nousuun sateenkaaripappien sivustolla. Toivon hartaasti arkkipiispan ja muiden piispojen löytävän rauhallisen tien eteenpäin.

  • Vesa Hirvonen voiko ketään pakottaa rakastamman?

   Siis usko on henkilökohtainen ja sen merkki on rakkauden kautta vaikuttavat teot, siis jos et näe tätä jossain ”porukassa” niin miksi etsit sieltä rakkautta?

  • Olisi hyvä jos samansukupuolisten vihkiminen eriytyisi omaan hiippakuntaansa. Esim. Kemijoen hiippakuntaan. Tulkaa kaikki hiippakuntaan. Porvoon hiippakunnan tapaan se voisi palvella valtakunnallisesti.

  • ”Porvoon hiippakunnan tapaan se voisi palvella valtakunnallisesti.” Hiippakunnan alue on hajanainen, mutta ei sentään ’valtakunnallinen’.

 2. Helsingin Sanomat 20.9.2020: “Perjantaisen päätöksen jälkeen sateenkaaripappien nettisivuille ja Facebook-ryhmään on ilmoittautunut lisää pappeja, jotka ilmoittavat vihkivänsä samaa sukupuolta olevia. Aika moni ilmoitti, ettei ole aiemmin halunnut antaa julkisesti nimeään listaan, mutta haluaa nyt ilmoittautua mukaan.

  Jos siis joku ajatteli, että KHO:n päätös oli kuolinisku tälle asialle, ei se ollut, vaan asia lähti uuteen nousuun.”

  Niinpä.

  • Kukapa niin olisi ajatellutkaan käyvän, kun tiedämme kyseisen väen toimintatapoja? Tottahan nyt pitää suuttua KHO:n suuntaan, kun sekin on vielä tiellä esteenä. Luulenpa kuitenkin hyvin niin, että suurin osa taikka 95% kansasta allekirjoittaa korkeimman hallinto-oikeuden kannan. Onhan se järkeenkin käypä ja vieläpä Luojan luomisteon suuntainen ratkaisu, joten ei anneta muutamien yhteiskunnan laillisuutta kyseenalaistavien järkyttää olemistamme.

  • Kettunen: ”Luulenpa kuitenkin hyvin niin, että suurin osa taikka 95% kansasta allekirjoittaa korkeimman hallinto-oikeuden kannan.”

   Luule sinä poika vaan, mutta luulo ei ole tiedon väärti.

Kirjoittaja

Risto Tuori
Risto Tuori
Olen toiminut seurakunnan luottamustehtävissä 1980-luvulta lähtien mm. kirkkovaltuutettuna ja kirkkovaltuuston puheenjohtajana, kirkolliskokouksen maallikkoedustajana ja tällä hetkellä vielä Sastamalan seurakunnassa vaalilautakunnan puheenjohtajana.