Patmos edistää demokratian alasajoa

Patmos radio paljasti liikkeen poliittisen agendan.
Se tuli ilmi pitkässä ja paatoksellisessa esitelmässä maanantaina 21.5.19 n. klo 18.30.

Siinä lytättiin vallalla ollut maltillinen ja rakentava kehityspyrkimys EU:ssa monin seikkaperäisin ja propagandistisin sanakääntein, mainitsematta Euroopan viimevuosikymmenten kehityksestä yhtään positiivista asiaa.

Sen sijaan ohjelmassa ihannoitiin nationalistisia, populistisia ja äärioikeistolaisia liikkeitä ja puolueita ”todellisen Euroopan” puolustajiksi. Urbanin Unkaria ja Puolan Vapaus ja Oikeus puoluetta ylistettiin kestävien eurooppalaisten arvojen ajamisesta mainiten perinteiset kristilliset perhearvot moneen kertaan.

Perinteiset perhearvot, eivät ole itse asiassa ollenkaan kristillisiä. Niitä ovat miehen ehdoton ylivalta ja naisen alistaminen niin, että hän ei voi äänestää, määrätä tekemisistään, omaisuudestaan eikä edes ruumiistaan. Perinteisten perhearvojen mukaan vaimon raiskaaminenkaan avioliitossa ei ole rikos.

Perinteisiin arvoihin kuuluu myös, lasten laiton fyysinen kurittaminen, mikä on todettu monin tavoin haitalliseksi.  Ainoa perinteinen kristillinen perhearvo on avioliiton kunnioittaminen ja siihen sisältyvä aviouskollisuus.

Puhe oli kaikkineen niin propagandistinen, päällekäyvä, yksipuolinen ja vääristelevä, että on vaikea uskoa, että edes äärikonservatiivisen Patmoksen kuuntelijoiden järkevämpi osa voisi suhtautua siihen vakavasti.

Valistunut ja aikaansa seuraava tietää, että ohjelman ylistämässä Unkarissa ja Puolassa demokratiaa, tasa-arvoa, ilmaisuvapautta, kansalaisoikeuksia ja kansalaisyhteiskuntaa sekä oikeusvaltiota ajetaan alas vallanpitäjien toimesta törkeästi ja monin keinoin. Siksi niistä muuttaakin pois koko ajan paljon ihmisiä.

Demokratia on vaikea ja herkkä laji, joka kristinuskon arvojen tukemana on korruptiovapaana vähitellen vahvistunut vain joissakin alkujaan kristillisissä maissa.
Hyvin toimiva, tasa-arvoinen, korruptoitumaton ja läpinäkyvä demokratia ja kansalaisyhteiskunta on paras systeemi vähäväkisten etujen puolustamiseksi, joiden asialla kristittyjen tulisi olla.
Yksinvaltaa ajavien, korruptiota hyväksikäyttävien, valeuutisia levittävien ja epäjärjestystä lietsovien vallanpitäjien toimesta demokratia on kuitenkin rampautettavissa melko lyhyessä ajassa kuten, kuten on käymässä muutamissa äärinationalistien ja populistien nyt hallitsemissa Itä-Euroopan maissa.

On suuri häpeä, että Suomessa kristilliseksi järjestöksi itseään kutsuvalla organisaatiolla näyttää olevan selvästi enemmän kiinnostusta Euroopan poliittisen hajaannuksen edistämiseen Venäjän apurina, Israel innostuksen lietsomiseen ja testamenttien ”kalasteluun” kuin kristinuskon edistämiseen.

 1. Mikko Suni siis jokainen joka ”uskoo” sakramentteihin ja kasteen armoon pelastuu vaikka tekisi mitä tahansa?

  Onko tuo kirkon alkuperäinen tunnustus?

  Entä vanhemmissa tunnustuksissa oleva:

  Athanasioksen tunnustus:

  ””…Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista,

  astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.

  Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua.””

  • Ari hyvä,

   luepa nyt ensin se teksti…

   Jeesus Kristus on se joka pelastaa. Hänet me kohtaamme ja löydämme ennen kaikkea armonvälineissä.

  • Mikko Suni luin tekstisi, siinähän on selkeästi sanottu ettei himinen itse voi mitään tehdä pelastuakseen, ei siis prosentin vertaa, kaikki tulee Jumalalta.

   Jatkuen vielä että Jumala vaikuttaa kaiken tekemisemme ja tahtomisemme.

   Pitääkö nuo paikkaansa ja näetkö todella luterilaisuudessa Jumalan tahdon tapahtuvan?

  • Ari,

   hyvä kun luit. Kiitos siitä.

   Näin minä luterilaisena kristittynä uskon. Pelastus tulee täysin minun ulkopuoleltani ja yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Minusta ei ole täyttämään Jumalan lakia. Jeesus Kristus täytti täydellisesti lain ja kantoi kaikkien rangaistuksen ja synnin ristillä.

   Minä näen maailmassa ja kyllä, myös kirkoissa tapahtuvan paljon pahaa. Tämä ei ole Jumalan tahto.

  • Manu,

   Kiinnitin samaan asiaan huomiota jo aikaisemmin. En kuitenkaan löytänyt ohjelmaa Patmoksen sivuilta.

   Tässä käyty keskustelu on kuitenkin mielestäni keskittynyt pääsääntöisesti karismaattisuuden ja ”profetaalisuuden” ongelmiin.

  • Toisekseen kyllähän Patmos on vuosikymmenten aikana keskittynyt myös aika tavalla tämän ongelmallisen profetaalisuuden ympärille muun muassa julkaisemalla runsaasti erilaisia profetioita liittyen Suomeen ja laajemminkin maailmaan. Sinänsä mielenkiintoinen teologinen tutkimusaihe olisi Patmoksen profetiakirjallisuuden ja näiden profetioiden konkretisoitumisen suhde

  • Suni. ”Toisekseen kyllähän Patmos on vuosikymmenten aikana keskittynyt myös aika tavalla tämän ongelmallisen profetaalisuuden ympärille muun muassa julkaisemalla runsaasti erilaisia profetioita liittyen Suomeen ja laajemminkin maailmaan”

   Ne ovat julkaisseet tämmöisiä julkaisemisen vuoksi ilman etä heillä itsellään olisi ollut mitään todellista omaa profeetalista sanomaa tai voimaa. Heillä on kirjan kustantamo joka toimii taloudellisen voiteon tavoittelu mielessä. Silloin, mitä profeetallisuuyteen tulee: ”Anything goes”. Näin Patmos itsessään ei ole mikään ”prophetic ministry”.

  • No tämä asia on samanlainen kuin TV-7.Siellä voi ihan hyvin pitää ohjelma-aikaa vaikka ei nielaisisi kaikkea mitä siellä näytetään tai edes isäntie n kaikkia juttuja.
   Muytenhan iptäisi erusta oma oikean opin kustantamo ja TV-asema.

 2. Manu,

  myös minulle Sley on ylisukupolvisestikin tärkeä ja läheinen kirkon herätys- ja lähetysliike. Edelleen olen samaa mieltä siitä, että kaikkea pitää arvioida. Kristillisen kirkon ja seurakunnan oppia pitää aina arvioida ja arvostella Raamatun sanan valossa. Tästä ei muodosta mielestäni poikkeusta Suomen evankelis-luterilainen kirkko, helluntaiherätys, ortodoksit jne.

  Nyt nähdäkseni oli kysymys amerikkalaiseen profetaalisuuteen liittyvistä ongelmista. Mielestäni tämän blogin kommenttien kritiikin ensisijaisena kohteena ei ole niinkään suoranaisesti ollut Patmos, (jolla on mielestäni myös joitakin hyviä ohjelmia) vaan tämä ongelmallinen karismaattisuus, joka irtoaa Jumalan sanasta ja josta myöskään Patmos ei ole vuosikymmenten saatossa ollut täysin vapaa(viittaan tässä nyt aikaisemmin mainitsemaani profetiakirjallisuuteen).

  • Luterilaisen opin kannalta sillä ei ole merkitystä onko kysymys amerikkalaiseen profetaalisuuteen liittyvistä ongelmista vai Patmoksesta. Puhdas luterilainen oppi ei veljeile harhaoppisten kanssa, koska oppi on kokonaisuus. Patmos lähetysjärjestönä ei ole luterilaisen opiin sitoutunut kristillinen järjestö. Sellaisten kanssa kirkollinen yhteys ei toteudu.

 3. ”Kuinka siis pelastua?”

  Kansojen tuomiosta (Mat.25) löytyvät lampaat ja vuohet sekä pelastuneet. Pelastuneet ovat Jeesuksen vähimpiä veljiä ja siskoja ja äitejä. Heidät on temmattu Herraa vastaan, koska eivät ole lampaiden ja vuohien joukossa. He ovat pelastuneet samoin kuin Nooan ja Lootin perhekunnat. Heidät on pelastettu, jotta heitä ei tapettaisi enempää kuin mikä on tarpeellista, jotta todistus, jonka he antavat, olisi täydellinen.

  Ketkä vainoavat Jeesuksen vähimpiä veljiä? Arvaisin, että ne, jotka pitävät itseään Jumalan lapsina. Tässä toteutuu Ut:n esikuvallisuus. Mitä juutalaiset Jumalan lapsiksi itsensä nostaneet tekivät Jeesukselle ja apostoleille, saman uuden liiton ”Jumalan lapset” tekevät Jeesuksen valituille.

  ”Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.”

  Ei lähes kahta miljardia kristittyä voida vainota ja voittaa, mutta pieni ja halveksittava rääsyläislauma, ontuvat ja sairaat, voitetaan.

  Miksi pyhät voitetaan? Miksi kukaan ei opeta tästä, vaikka se on kaikkein tärkeimpiä asioita ymmärtää. Näin siksi, että lampaat eivät menisi mukaan Jeesuksen vähimpien veljien ja siskojen vainoamiseen, vaan antaisivat turvaa.

  Etenkin karismaattisuus odottaa suurta herätystä ja hengen nostatusta. He saavat sen, mitä himoitsevat. Se on juuri se vääryyden viettelys, joka tulee valheen kaikella voimalla ja eksyttää jopa valitut, jos se olisi mahdollista. Ei niitä tarvitse eksyttää, jotka eivät tunne Raamattua, vaan ne, jotka sitä lukevat ja opettavat ja profetoivat ja ajavat ulos riivaajia ja tekevät suuria tunnustekoja todistaakseen, että Jumala on heidät valinnut.

Jalkanen Veli-Jussi
Jalkanen Veli-Jussihttp://eyk.fi,salli.com,sahalankartano.fi
Olen monialatuottaja, vuorovaikutuskouluttaja sekä keksijä, asenteiltani varmaan maailmanparantaja ja kehittäjä ja harrastuksiltani, seikkailija, sekä hyvinvointi-, terveys- ja ympäristöasiantuntija. Haluan yrittää ymmärtää kaikkeudessa olevia vuorovaikutussuhteita sekä edistää elämää ja rakkautta. vessi@salli.com