Pastori Ilmari Karimiehen kantelu Kai Sadinmaasta Helsingin tuomiokapituliin

TT Ilmari Karimies 

  KANTELU 

1 (2

27.7.2020 

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli 

KANTELU PASTORI KAI SADINMAASTA 

Suomen ev.lut. kirkon työntekijät ja toimijat facebook-ryhmässä on julkaistu äskettäin kuolleen pastori, TT Anssi Simojoen muistokirjoitus. Anssi Simojoki toimi mm. SLEYn lähettinä Keniassa ja sikäläisen pappisseminaarin opettajana. Myöhemmin hänet erotettiin Suomen ev.lut. kirkon pappisvirasta Lähetyshiippakunta-yhteyksiensä vuoksi. Yhtenä hänen merkittävimmistä elämäntöistään on luterilaisten tunnustuskirjojen kääntäminen swahiliksi

Em. facebookryhmässä pastori Kai Sadinmaa kommentoi muistokirjoitusta seuraavasti (kuvakaappaus, josta ilmenee keskustelua enemmänkin kantelun liitteenä)

Enpä tiedä mikä meriitti on Tunnustuskirjojen kääntäminen swahiliksi. Augsburgin tunnustus on pelon ja vihan uskontoa, ulossulkevaa ja tuomitsevaa totuuden omistamista

Pastori Sadinmaa nostaa Tunnustuskirjoista erityisesti esille Augsburgin tunnustuksen. Augsburgin tunnustusta pidetään yleisesti luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista keskeisimpänä ja luonteeltaan ekumeenisimpana sekä sovittelevimpana. Useat Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkot käyttävät tunnustuskirjanaan vain sitä. Tunnustus pyrkii osoittamaan, että evankelisen liikkeen uudistukset ovat yhteensopivia katolisen opin kanssa. Siksi se on muodostanut pohjan monille ekumeeniselle dialogeille. Luterilaisten ja katolisten välisessä dialogissa on jo pitkään työskennelty sen eteen, että katolinen kirkko voisi hyväksyä Augsburgin tunnustuksen katolisena tunnustuksena. Tunnustus on muodostanut myös perustan luterilaisten ja reformoitujen kirkkojen väliselle lähentymiselle, jotka käyttävät sen ns. variata-versiota

Pyydän Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia tutkimaan 

  1. 1. Rikkooko pastori Kai Sadinmaa virkavelvollisuuksiaan erityisesti papilta vaadittavan 

käytöksen suhteen (mm. käyttäytyminen kristillisesti) kommentoimalla em. tavalla äskettäin menehtyneen kollegan elämäntyötä ja muistokirjoitusta? Keskustelussa on läsnä Anssi Simojoen ystäviä, joita kommentit loukkaavat. Katson, ettei kommentointi myöskään edistä hyvää työyhteyttä seurakunnissa

Rikkooko pastori Kai Sadinmaa pappislupaustaan, erityisesti velvollisuuttaan pysyä Jumalan pyhässä sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa sekä olla julkisesti julistamatta tai levittämättä sekä salaisesti edistämättä tai suosimatta sitä vastaan sotivia oppeja? Pastorin julkisesti esittämää käsitystä keskeisimmästä luterilaisesta tunnustuskirjasta pelon ja vihan uskontona voidaan tuskin pitää positiivisena arviona, joka ilmaisee hänen sitoutumistaan siihen

 

TT Ilmari Karimies

 

KANTELU 

2 (2

27.7.2020 

Helsingissä 27.7.2019 

Ilmari Karimies TT, pastori, teologian tuntiopettaja 

LIITE Kuvakaappaus facebook-keskustelusta 

Suomen ev.lut.kirkon työntekijät ja toimijat 

KOTIMAA24.FI Muistokirjoitus: Anssi Simojoki ei hakenut riitoja, mutta hän joutui kirkkotaisteluun 

OOM Antti Kruus ja 7 muuta 

15 kommenttia 

Tykkaa 

Kommentti 

Näytä vielä 3 kommenttia 

Matti Hernesaho RIP. Hieno ura joka osoittaa konkreettisesti millainen murros kirkossa 1900 luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja 2000-luvun alussa tapahtui. Vaikka Anssi joutui kirkossa sivuraiteille, hän jatkoi uskollisena pappiskutsumuksessa ja sai merkittävia asioita uskollisesti aikaiseksi. Swahilinkieliset tunnustuskirjat ovat uskomattoman hieno suoritus. Respect

004 Tyldaa - Vastaa 160 Muokattu » Näytä vielä 1 vastaus 

Markku Virta Minä luotan afrikkalaisten kykyyn päättää itsenäisesti omien pappisvirkojensa kelpoisuuksista. Ei sitä tarvitse Suomessa setäillä muistokirjoitusten yhteydessa. Eiköhän Simojoki muisteta Afrikassa ihan muista ansioista

TyldkaaVastaa 13t 

Ville Talola Et kuitenkaan luota siihen, että muut pohjoismaiset kirkot ovat tehneet oikean ratkaisun vihkia kaikki lain edellytykset täyttävät avioliittoon. Näin se toimii

Me voimme knoppailla täällä Pohjolassa 

akateemisilla teologiadebateillamme. Voit hetken m... Näytä lisää Tyld . Vastaa 12

Kai Sadinmaa Enpä tiedä mikä meriitti on Tunnustuskirjojen kääntäminen swahiliksi. Augsburgin tunnustus on pelon ja vihan uskontoa, ulossulkevaa ja tuomitsevaa totuuden omistamista

 

40 kommenttia