Logiikka, hoi!

Piispainkokouksen selonteko: ‘Kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa määrätään myös avioliiton siunaamisesta, joka on liturgisesti vaihtoehtoinen toimitus kirkolliselle vihkimiselle. Siinä siunataan sellainen avioliitto, joka ”on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä” (KJ 2:20). ‘

Piispainkokouksen selonteko: ‘Vaikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkimisen käytännöt eivät muutu avioliittolain muuttuessa, syntyy uudenlainen tilanne: kirkkoon kuuluu samaa sukupuolta olevia aviopareja 1.3.2017 jälkeen. Kuten edellä on todettu, kirkko on kaikkia varten. Samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan ja heitä tulee kohdella perheenä, vaikka heidän avioliittonsa onkin solmittu muussa kuin kirkon järjestyksessä.

Piispainkokouksen selonteko: ‘Piispainkokous katsoi vuonna 2010 antamassaan rekisteröityjä parisuhteita koskevassa selvityksessä, että kirkolliskokous on tarkoittanut avioliittoon siunaamisen kaavan miehen ja naisen välisen avioliiton siunaamista varten: ”Otsikossa, ingressissä ja kaavan yksityiskohdissa käy ilmi, että toimituksen hyväksyjä on tarkoittanut sen miehen ja naisen välisen avioliiton siunaamiseen” (s. 120). Kirkkokäsikirjan liturginen aineisto ja ohjeet on laadittu niin, että ne heijastavat voimassa olevan katekismuksen avioliittokäsitystä. Siksi kaavaa ei voida ilman kirkolliskokouksen erillistä päätöstä käyttää esimerkiksi samaa sukupuolta olevien liittojen siunaamiseen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 1.3.2017 voimaan astuva avioliittolain muutos ei vaikuta papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkimisestä määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. Papin vihkiessä kirkolliseen avioliittoon hänen velvollisuutenaan on toimittaa vihkiminen näiden määräysten mukaan. Tämä koskee myös avioliittoon siunaamista.

Minusta loogisempi johtopäätös on: ‘Avioliitto, joka on solmittu maistraatissa voidaan siunata (KJ 2:20). Koska käsikirja on kirjoitettu miehen ja naisen avioliiton siunaamiseen, sitä pitää soveltaa siihen asti kunnes ongelmat saadaan korjatuksi. Tai sitten KJ 2:20 pitää muuttaa.

 

P.S. Minulla ei ole pienintäkään aikomusta rikkoa KJ 2:18:n toista momenttia tai KJ 2:20.

 

85 kommenttia

 • Juhani Ketomäki sanoo:

  Kosti Vasumäki, on aivan turha keskustella Martti Pentin kanssa tai kommentoida häntä. Hän eikykene loogiseen ajatteluun eikä ymmärrä mistä kulloinkin keskustellaan.

  Jos sanot vaikka: ”Tiedetään etä maapallo kiertää aurinkoa” hän saattaa kommentoida: ”Tiedetäånkö?” Nytkin hänen kommenttinsa Daavidista ja moniavioisuudesta ovat lähinnä järjettömiä. Kun täälläkin keskustellaan homojenn kirkollisesta vihkimisestä, hänkin ottaa osaa keskusteluun. Mutta mistään et löydä, mikä on hänen kantansa itse asiaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Jos sanot vaikka: ’Tiedetään etä maapallo kiertää aurinkoa’ hän saattaa kommentoida: ’Tiedetäänkö?'” Heh! Tunnistan tuosta itseni. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tuokin ’tyhmä kysymys’ on mielekäs. Vaikka teoriassa tiedämme maan kiertävän aurinkoa, kielemme silti käyttää ilmaisuja auringonnousu ja auringonlasku. Saatamme jopa sanoa auringon kätkeytyvän pilven taakse.

   Ilmoita asiaton kommentti