Kirkon rohjettava tarttua yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ongelmiinsa

Mediatiedote 7.2.2016 klo 15 / kirkolliskokousvaalit 9.2.

Evankelis-luterilaista kirkkoa viime vuosina ravistelleet eroaallot ovat useimmiten liittyneet ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Muussa yhteiskunnassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoajattelu on jatkuvasti vahvistunut, mutta kirkko ei ole onnistunut riittävän tarmokkaasti puuttumaan niihin rakenteisiinsa, jotka ylläpitävät ja legitimoivat myös syrjintää.

Vaikka kirkon pappeus on jo 30 vuotta ollut sukupuolesta riippumaton, kysymys jakaa kirkkoa yhä. Kirkossa toimii vahvan jalansijan saavuttaneita lähetys- ja muita järjestöjä, jotka vastustavat naisten pappeutta ohjelmallisesti. Tämä ylläpitää ja uusintaa kielteisiä asenteita ja käytännössä antaa tilaa naisten syrjinnälle.

Viisi järjestöä suhtautuu torjuvasti myös samasukupuolisiin parisuhteisiin ja ilmoittaa, etteivät ne palkkaa tällaisissa suhteissa olevia. Lähetystyössään ne levittävät ”jyrkän homovastaisia oppeja”* ja muun muassa opettavat homoseksuaalisuuden olevan ”esimerkki siitä pahuudesta, jota ilman Jumalaa elävä ihminen harjoittaa ja joka lopulta vie hänet tuhoon”**. Tällaisen opin levittäminen on haitallista ja vaarallista erityisesti maissa, joissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema jo ennestään on huono.

Vuonna 2014 syrjintää harjoittavat lähetysjärjestöt saivat toimintaansa kirkollisveroina koottuja varoja ja seurakuntien kolehteja yhteensä reilut 10 miljoonaa euroa.

Koska järjestöjen toimijoilla on kirkon toiminnassa ja hallinnossa (muun muassa kirkolliskokouksessa) vahva asema, kirkko on toistaiseksi ollut kokonaisuutena kykenemätön puuttumaan näihin ongelmiin. Julkisoikeudellisena toimijana kirkon tulisi noudattaa myös yhdenvertaisuuslakia, joka velvoittaa sitä puuttumaan millä tahansa perusteella tapahtuvaan syrjintään viipymättä ja edistämään yhdenvertaisuutta aktiivisesti.

Syrjinnän tunnistamiseen ja purkuun kirkkoa kannustaa myös Luterilaisen maailmanliiton linjaus*** sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta. Linjauksen mukaan ”epätasa-arvoa luovia rakenteita on tarkasteltava erikseen, vaikka ne ovat yhteydessä toisiinsa erilaisina vallan akseleina”. Tätä tulee linjauksen mukaan tehdä avoimesti ja tosiasiat tunnustaen.

Allekirjoittaneet Tulkaa kaikki -liikkeen kirkolliskokousvaaliehdokkaat kehottavat kaikkia kirkon toimijoita tähän työhön. Ehdokkaat tekevät parhaansa sen puolesta, että kirkko uskaltautuisi tarkastelemaan myös vakiintuneisiin rakenteisiinsa sisältyviä syrjintää tuottavia, ylläpitäviä ja vahvistavia seikkoja yhdessä kaikkien asianosaisten kanssa. Näkökulma tulee kuitenkin siirtää syrjinnän harjoittajien oikeuksista syrjinnän kohteiden kärsimykseen ja heidän oikeuteensa elää vapaina syrjinnästä, hyväksyttyinä ja arvostettuina. Tämä on tärkeää myös koko lähetystyön tulevaisuuden turvaamisen kannalta.

Tulkaa kaikki on kirkon uudistusmielisten liike. Helsingin hiippakunnassa se on asettanut täydet listat ehdokkaita kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin, jotka pidetään 9. helmikuuta. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin.

Median edustajat ovat tervetulleita vaalivalvojaisiin Hotelli Arthuriin, Vuorikatu 19, Helsinki, 10. helmikuuta klo 17 alkaen.

Lisätietoja ehdokkailta:
Johanna Korhonen
Samuli Korkalainen
Katri Korolainen
Susanna Airola
Sami Ojala
Eppu Rantala
Anna-Maria Soininvaara
Heikki Hiilamo
Kaisa Heininen
Tarja Kantola
Marianna Saartio-Itkonen
Ulla Kosonen
Pirkko Kotila
Sonja Alanko
Jaana Hallamaa
Wiking Vuori
Matti Nokela
Anna Munsterhjelm
Leea Halmetoja
Sari Roman-Lagerspetz
Veronica Saarela
Jukka Rakemaa
Hanna Mithiku
Jaakko Weuro

Lähteet:
*ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston raportti Kansanlähetyksen toiminnasta Etiopiassa, 2014
** Medialähetysjärjestö Sanansaattajien verkossa jaettava radio-opetus, kouluttajana Jukka Norvanto.
*** Luterilaisen maailmanliiton Linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta 2013, kirkkohallituksen tilaama suomenkielinen käännös 2015

99 kommenttia

 • Johanna Korhonen sanoo:

  Jukka Kivimäelle: puheena olevat järjestöt eivät ole laissa tarkoitettuja uskonnollisia yhdyskuntia, vaan rekisteröityjä yhdistyksiä. Niille ei ole suotu lain noudattamisesta mitään poikkeuksia. Lähetystyön perussopimuksen mukaan ne eivät ole oikeutettuja poikkeamaan myöskään ev.lut.kirkon linjauksista, joita ne sopimuksen mukaan ovat sitoutuneita noudattamaan ”omassa toiminnassaan”, eivät ainoastaan sietämään niitä kirkon toiminnassa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Voimassaolevan yhdenvertaisuuslain 2 § 2mom. mukaan lakia ei sovelleta yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnonharjoitukseen.

   Laikiteksti ei viittaa uskonnoharjoittamisen osalta uskonnovapauslain tarkoittamiin rekisteröityihin yhdyskuntiin, vaan yhtälailla vaikkapa yhdistyksen tai säätiön organisoima uskonnonharjoittaminen on lain tarkoittamaa uskonnoharjoittamista. Tämä ilmenee myös lain perusteluista.

   Nyt ei ole kyse siitä, onko Suomen evlut kirkon pappisvirassa olevalla henkilöllä, velvollisuus tehdä yhteistyötä kaikkien muiden kirkon pappisvirassa olevien henkilöiden kanssa, vaan siitä, onko kirkollisella järjestöllämme oikeus kutsua julistustyöhön taikka jumalanpalvelusta toimittamaan henkilö, joka sitoutuu kyseisen kirkollisen järjestön niihin opillisiin painotuksiin, jotka ovat Suomen evlut kirkon opillisesti hyväksymiä.

   Mikäli ja kun Tulkaa kaikki -liikeen tavoitteena on muuttaa kirkkomme opillisia lijauksia, olisi eettisesti oikein tuoda se myös selkeästi esiin, sen sijaan että syytetään ”syrjiviksi” niitä kirkollisia järjestöjä, jotka sitoutuvat kantoihin, jotka eivät ole Tulkaa kaikki -liikken tavoitteiden mukaisia.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  ”Kirkon rohjettava tarttua yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ongelmiinsa”

  Onko kirkolla otsikossa mainittuja ongelmia vai ovatko ne vain TK-liikkeen mielessä syntyneitä ongelmia?

  Käyttääkö TK-liike naisia ja seksuaalivähemmistöjä lyömäaseena viittä kirkon virallista lähetysjärjestöä vastaan? Kumpi on heidän tavoitteensa, parantaa yllä mainittujen kohteiden asemaa vai mustamaalata viittä kirkon virallista lähetysjärjestöä siten vaikeuttaen näiden työtä lähetyskentillä ja samalla estäen sen, että kohdemaissa olevat ihmiset kuulisivat evankeliumin ja tulisivat aineellisesti autetuiksi ja terveydenhoidollisesti valistetuiksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Vielä kysyn, miten TK-liike perustelee syrjintäväitteensä Raamatun ilmoituksella? Kirkko on hengellinen yhteisö, jonka toiminnan ensimmäinen ohjenuora on Jumalan Sana ja siitä nouseva ilmoitus.

  Maallinen tuomioistuin ei ole vielä toistaiseksi tainnut kriminalisoida ja rangaista synti-sanan käytöstä? Ts. vielä toistaiseksi saa sanoa synniksi sellaisen minkä Raamttu synniksi ilmoittaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Vielä yksi ajatus. Toivon ja rukoilen, että kirkolliskokoukseen tuleavt valituiksi henkilöt, jotka rakentavat kirkkoamme Jumalan sanan perustukselle, niin että kirkoissamme on edelleen tilaa heille, jotka pitävät pääasiana evankeliumin julistamista lähellä ja kaukana niin että ihmiset saavat kuulla ilosanoman ristiinnaulitusta Jeesuksesta, Jumalan Pojasta, joka on sovittanut kaikkien ihmisten synnit ja saavat vastaanottaa pelastuksen, jonka kautta he saavat elää henegllisesti yltäkylläistä elämää jo täällä maan päällä ja pääsevät kuoleman jälkeen taivaan iloon.

  Jos kirkolliskokoukseen valitaan henkilöitä, joiden päämäärä on vain tämänpuoleinen, niin kirkko menettää suolansa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Joni Toivonen sanoo:

  TK-liikkeen toiminta on vastuutonta oman edun ajamista. Kaikki muu saa kaatua tämän yhden asian liikkeen aatteen edessä. Tämäkin kirjoitus on vääristelevää propagandaa, jossa demonisoidaan järjestöjä, joiden ihmiset uhraavat elämänsä TODELLA heikompien eteen. Todellisia hyvän tekijöitä.

  Tämä liike on valmis jättämään tuhannet ihmiset ilman apua saadakseen täällä pullamössö-Suomessa itsellensä oikeuksia kirkossa. Kirkossa, jonka Kristus on perustanut ja joka on rakennettu Jumalan Sanan varaan ja jonka oppia ja tunnustusta tuskin yksikään TK:n jäsen tunnustaa. Jumalan Sanan, jolla ei liene TK-aatteessa mitään sijaa, kun sen kellokkaat jättävät kerta toisensa jälkeen koko asiaa kommentoimatta.

  En ole ainoa, joka ihmettelee tämän toiminnan pohjamotiivia. Se ei mitenkään voi olla lähimmäisenrakkaus, kun katsoo kuinka marginaalinen asia on ajettavana tässä hätää kärsivässä maailmassa. Korneimmaksi tämän tekee se, että asiaa juntataan juuri kirkossa, joka on olemassa siksi, että täällä kuollaan ja joka tuomitsee ohjeensa mukaisesti homoseksin synniksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”…on olemassa siksi, että täällä kuollaan ja joka tuomitsee ohjeensa mukaisesti homoseksin synniksi.” Kirkon kutsumus ei ole tuomita syntiä tai syntejä vaan julistaa syntisille Jumalan armoa. ”Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Joni Toivonen sanoo:

   Miten niin ei ole tehtävänä tuomita syntiä? Totta kai on! Tarkennettuna ilmoittaa Jumalan tuomitsevan synnin. Mitään armoa ei ole ilman tuomiota. Jumala on tarkka kunniastaan ja vihaa syntiä. Pyhä Henki nuhtelee maailmaa synnin, tuomion ja vanhurskauden tähden.

   Jotenkin tuntuu, että armo -käsite on hämärtynyt. Toki täytyy olla syylliseksi todettu ja tuomittu, että voidaan armahtaa. Jumalan sanassa on laki ja evankeliumi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Armo on laajempi asia kuin anteeksianto. Synnin seurauksista kärsiviä pitää myös armahtaa, ei ainoastaan synnintekijöitä. Tuomiovalta on yksin Jumalalla. Ihmiselle se ei kuulu. Se on sanottu selvästi: ”Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Joni Toivonen sanoo:

   Nimenomaan tuomiovalta on Jumalan, sitähän minä olen aina sanonut ja niin uskonut. Voimme olla varmoja, että Hän myös käyttää valtaansa, ja tulee kerran täyttämään sen lopullisesti viimeisellä tuomiolla. Kestääksemme tässä todellisuudessa, meidän on annettava itsemme Kristukselle. Tuo viimeinen tuomio on tärkein ja kaiken ratkaiseva tilaisuus, jota varten kirkon tulisi ihmisiä valmistaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Toivonen: ” kirkossa, joka on olemassa siksi, että täällä kuollaan ja joka tuomitsee ohjeensa mukaisesti homoseksin synniksi.”

   Ainakaan Suomessa kirkko ei tuomitse mitään eikä ketään. Ainoastaan laillisilla tuomioistuimilla on Suomessa tuomiovalta, ellei Joni Toivonen sattunut sitä tietämään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Viimeinen tuomio on tärkein ja kaiken ratkaiseva tilaisuus, jota varten kirkon tulisi ihmisiä valmistaa.” Mitä Jeesus siitä kertookaan? ”Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.'” Tuomiota ei Herramme mukaan anneta tehtyjen syntien vaan tekemättömien hyvien tekojen, toteutumattoman lähimmäisenrakkauden perusteella. Synti on velka eikä kalavelka.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  ”Kirkon kutsumus ei ole tuomita syntiä tai syntejä vaan julistaa syntisille Jumalan armoa. ”Pentti

  Raamatun mukaan Jumala tuomitsee synnin, mutta ei katuvaa syntistä ihmistä, joka turvautuu Jeesukseen, joka kantoi ristillä synnin tuomion. Mutta jos kirkko opettaa, ettei syntiä ole, niin armollekaan ei ole enää tarvetta. Jumalan armo on vastaus ihmisen syntiongelmaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Jos kirkko opettaa, ettei syntiä ole, niin armollekaan ei ole enää tarvetta.” Ei synti mihinkään häviä, vaikka kirkko ei siitä mitään opettaisikaan. Ei synnin seurauskaan – kärsimys ja kuolema – katoaisi eikä kaipaus siitä pelastavaan armoon. Kirkon on julistettava armoa eikä syyllisyyttä: ”Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Kaikki ihmiset ovat syntisiä. Syntinen ihminen saa osakseen armon ja syntien anteeksiantamisen tunnustamalla syntinsä.

   ”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jessuksen Kristuksen, hänen Poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

   Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä.

   Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä” Joh.kirje

   ”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon” Ps. 28:13

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Joni Toivonen sanoo:

   Pentin teologiaa edelleen kehittäessämme, voimme sanoa, ettei armokaan mihinkään häviä, vaikka siitä ei mitään puhuttaisikaan. Kirkko on tätä myöten turha. Onkohan TK-liike oivaltanut tämän totuudekseen?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.” Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulee tuoda julki toisten rikkomukset, jotta he hylkäisivät ne ja saisivat armon. Sen sijaan pidän kristityn velvollisuutena vapauttaa lähimmäisiään synnin seurauksista. Sen vuoksi kirkonkin pitäisi tarkastella, onko sen rakenteissa jotain, joka syrjii tai sortaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Voimme sanoa, ettei armokaan mihinkään häviä, vaikka siitä ei mitään puhuttaisikaan. Kirkko on tätä myöten turha.” Niin voimmekin. Armo on Jumalan eikä kirkon lahja. Kirkon tehtävä ei olekaan armon antaminen vaan armosta kertominen, evankeliumin julistaminen. ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Joni Toivonen sanoo:

   Kirkon tehtävä on myös tuomiosta kertominen. Ilman toista ei ole toista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   “Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.” Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulee tuoda julki toisten rikkomukset” Pentti

   Minä en kyllä noin sanonutkaan. Pyhä Henki ihmisessä saa aikaan synnin tunnon kun Jumalan sanaa saarnataan niinkuin se on Raamatussa ilmoitettu. Pappien ja saarnaajien vastuulla on pysyä raamatullisessa julistuksessa, sillä usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan Sanan kautta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Tähän yksityiskohtaan puutun aina sen tullessa eteen. Jumalan Sana ei tarkoita Raamattua vaan Kristusta, jonka Raamattu ilmoittaa. ”Pappien ja saarnaajien vastuulla on pysyä raamatullisessa julistuksessa, sillä usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan Sanan kautta.” Jae, jota tässä muistellaan kuuluu vuoden 92 käännöksessä: ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   ”Tähän yksityiskohtaan puutun aina sen tullessa eteen. Jumalan Sana ei tarkoita Raamattua vaan Kristusta,” Pentti

   Tunnustan, että kirjoitin tietoisesti kuten kirjoitin, koska tiesin, että juuri sinä tartut asiaan ja kirjoitat oman näkemyksesi siitä.

   Kristus on Raamatun sanan punainen lanka.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Kristus on Raamatun sanan punainen lanka.” Tarkoittanet, että ilmoitus Kristuksesta on Raamatun keskeinen sisältö. Hän itse on toki enemmän kuin vain kirjoitusten keskeinen juoni.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juhani Ketomäki sanoo:

  Kiitos Jukka Kivimäki, jälleen hyvistä ja asiantuntevista kirjoituksista. Johanna Korhonen joutui jo nurkkaan ja vaikeni.

  Helppoahan meillä on jos ja kun TK-liikkeellä ei ole käytettävissään Korhosta kummempaa oikeudellista ”asiantuntijaa”. Varmaan siellä juristejakin on mutta kukaan ei suostu tulemaan julkisuuteen nolaamaan itseään. Korhosella ei tässä suhteessa ole enää mitään menetettävää.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tulkaa Kaikki sanoo:

  Hyvät ystävät, koska kommenteissa toistuu eräitä väärinkäsityksiä, totean seuraavaa:

  Vaaleissa Tulkaa kaikki -ehdokkaita yhdistää liikkeen ohjelma, jossa edellytetään päätöksenteon avoimuutta, kaikenlaista syrjimättömyyttä, aineellisen hyvän jakamista sekä luottamuksen rakentamista kirkollisten ryhmien välille.

  Näiden tavoitteiden lisäksi yksittäisillä listoilla ja ehdokkailla voi olla omia yksilöityjä tavoitteita ja ohjelmia. Joukko Helsingin hiippakunnasta olevia ehdokkaita on omissa nimissään julkaissut kirjoituksen, jossa he kiinnittävät huomiota eräiden kirkollisten järjestöjen toimintaan.

  Aiheesta on keskusteltu vuosia, ja siitä on TK-liikkeen keskuudessa erilaisia näkemyksiä. Liikkeen toimintaryhmä on kaksi vuotta sitten ottanut asiaan kannan, joka on yhä voimassa: http://tulkaakaikki.net/tulkaa-kaikki-liikkeen-joulukirje/.

  Kannan ydin on se, että arvostamme järjestöjen toimintaa ja pyrimme niiden kanssa yhteyksiin. Samalla tunnistamme niiden ongelmallisen suhtautumisen naispuolisiin pappeihin ja seksuaalivähemmistöihin, mistä pyrimme herättämään keskustelua.

  Kuten tässäkin blogissa käy ilmi, keskustelu on vaikeaa, koska molemminpuolinen luottamus on perin vähissä. Miten sitä voisi lisätä? Tulkaa kaikki -toimintaryhmä kirjoitti viikko sitten: ”Yhteinen kirkkomme pysyy koossa, jos kaikki kysymme, miten voimme tehdä tilaa toisillemme.” http://tulkaakaikki.net/tulkaa-kaikki-vaalikirje-lahetetty. Haastan kaikki TK-ihmiset ja muutkin kokeilemaan tätä näkökulmaa omalta kohdaltaan.

  Vesa Hirvonen Tulkaa kaikki –liikkeen koordinaattori

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Kiitoksia kananotosta Vesa Hirvonen. Rakentava vuoropuhelu jatkukoon.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Hyvä kuulla maltillisempaakin TK-liikkeen edustajan ääntä.

   Tarkoittaako tämä sitä, että tämän blogin allekirjoittajat edustavat TK-liikkeessä kirkkopoliittista äärilaitaa, jonka kannanottoja kaikki TK-liikkeen edustajat eivät allekirjoita?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari-Matti Laaksonen sanoo:

   Kiitän minäkin myös Vesa Hirvosta. Hirvosen kommentti valaisee ja selkeyttää. Vaikka TK-liikkeessä ei liene tavoitteiden osalta erimielisyyttä (”syrjinnän” lopettaminen kirkossa), sen sijaan menettelytavoissa niitä vaikuttaa jonkin verran olevan.

   Helsingin hiippakunnan hiukan militaristisempi TK-liikkeen fraktio/toimintaryhmä vaikuttaa jälleen kerran tekevän parhaansa minimoidakseen Tulkaa Kaikki-liikkeen vaalimenestyksen:-)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Tottakai on kyse ajojahdista. Sitä ei tarvitse lukea edes rivien välistä. olisiko KL tai muilla po. järjestöillä järkeä enää olla kirkon toiminnassa, jos heiltä kiellettäisiin osallistuminen. vai oletetaanko TK liikkeessä, että nämä liikkeet korjaavat erheensä. Kyse on koko ajan ollut siitä, että Tk-liike on vaatinut, ettei kirkon varoja saisi ohjata näiden liikkeiden toimintaan. Mikäli tämä toteutisi, niin selvää kai olisi, että kirkosta olisi silloin erottava. Koska kirkon toiminnassa ei olisi enää tilaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Oletetaanko TK-liikkeessä, että nämä liikkeet korjaavat erheensä.” Niin kai sen pitäisi olla, että näiltä järjestöiltä edellytetään, että ne ’korjaisivat erheensä’ eli toimisivat sen mukaan, mihin ovat allekirjoittamassaan perussopimuksessaan sitoutuneet. Oletukset eivät paljoa paina.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juhani Ketomäki sanoo:

  Martti Pentti kirjoittaa: Oletukset eivät paljoa paina.

  Siinä rehellinen mies itse myöntää esittävänsä pelkkiä oletuksia. Ja toden totta, niin hän tekeekin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Siinä rehellinen mies itse myöntää esittävänsä pelkkiä oletuksia. Ja toden totta, niin hän tekeekin.” Rehellinen yritän olla, mutta mitään tuollaista en myöntänyt. Tässä keskustelussa olen lainannut Raamattuakin, jopa Jeesuksen omia sanoja. Sitä tuskin voi kukaan sanoa pelkkien oletusten esittämiseksi. Pidän Juhani Ketomäkeä oivana esimerkkinä henkilöstä, joka lukee rivien väleistä sinne itse olettamiaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Tulkaa Kaikki

  Blogiin kirjoittavat Tulkaa kaikki -henkiset seurakuntavaikuttajat eri puolilta Suomea, kukin omissa nimissään. Yhteistä meille on pyrkimys toimia kirkossa avarakatseisesti lähimmäisyyden hengessä. Tulkaa kaikki -liikkeen perusajatuksen mukaisesti haluamme herättää rehellistä keskustelua kirkon perustehtävästä, lisätä kirkollisen päätöksenteon avoimuutta ja luoda siltoja eri tavoin ajattelevien välille.