Kiitollisuus

"Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt." Jeesus.

Sunnuntai 02.09.2018
15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Evankeliumi: Matt. 11:25-30

Jeesuksen, Siirakin pojan rukous (vuoden 1938 kirkkoraamattu)

51:1. Minä ylistän sinua, Herra, Kuningas, minä kiitän sinua, Jumala, minun vapahtajani. Minä ylistän sinun nimeäsi.

Vuoden 1642 Raamatun käännös

Siir 51:1 MInä kijtän sinua HERra Cuningas/ ja ylistän sinua Jumala minun wapahtajani.

Uusi virallinen raamatunkäännös:

51:1 Minä ylistän sinua, Herra,
Kuningas,
minä kiitän sinua, Jumala,
minun vapahtajani.
Minä ylistän sinun nimeäsi.

Jeesus Vapahtajamme liittyy tähän kun hän kiittää Taivaan Isää. Myös evankeliumimme kertoma meidän Herramme rukouksen jatko on ymmärrettävissä Jeesus Siirakin kirjan pohjalta:

Loppukehoitus

51:23 Tulkaa minun tyköni,
oppimattomat,
ja majautukaa oppihuoneeseen.

51:24 Sanokaa,
että te olette näissä puuttuvaisia
ja että teidän sielunne syvästi janoavat.

51:25 Minä olen avannut suuni
ja puhunut:
ostakaa itsellenne ilman hintaa.

51:26 Laskekaa niskanne ikeen alle,
ja teidän sielunne ottakoon opetusta:
se on läheltä löydettävissä.

51:27 Nähkää omin silmin,
että minulle on ollut vähän vaivaa,
mutta olen saanut suuren levon.

51:28 Tulkaa osallisiksi opetuksesta
paljon hopean hinnalla,
niin te sen kautta saatte paljon kultaa.

51:29 Teidän sielunne iloitkoon
Herran laupeudesta,
älkääkä hävetkö häntä kiittää.

51:30 Tehkää tehtävänne oikeaan aikaan,
niin hän antaa teille palkan aikanansa.

Jumalan Pojan rukous ei siis ole ristiriidassa Vanhan testamentin kanssa, vaan päin vastoin, hänen rukouksensa on Raamatun sanoin ylistystä. Isän Jumalan ylistys on Pojan Jumalan rukoilemaa Jumalan sanaa.

Muutama kohta evankeliumiamme ajetellen Jeesus Siirakin valossa:

1) Meidän ei tarvitse olla valmiita. Saamme yhä uudelleen ja uudelleen opetella uutta. Saamme oikein "majoittumiseen" asti pitäytyä opin lähteellä. Kuin linnun pojat ottavat vastaan emon tuoman herkkupalan, saamme mekin alati oppia uutta Jumalan sanan rikkauksista ja ehtymättömistä lähteistä.

2) Jeesuksen ikeen ottaminen ei ole mitä tahansa "ämmänlänkien" kantamista vaan Jumalan sanan vapauttavaan voimaan antautumista ja pyhän Raamatun eläväksitekevän valon valaisua Pyhän Hengen kirkastaessa Jumalan sanan suurta valkeutta.

3) Jumalan kansalle on luvassa suuri lepo. Jeesus on tullut pelastamaan meidät. Hänessä meillä on lepo, joka kerran saa täyttymyksensä iki-ihanassa taivaan kirkkaudessa ja Jumalan lasten täydellisessä levossa.

4) Jeesuksen Kristuksen puhe siitä että profeetat ja kuninkaat ovat odottaneet ja kaivanneet sitä aikaa, joka opetuslapsille annettiin, kun Vapahtajamme otti ihmisyyden ja tuli keskellemme tähän maailmaan meidän luoksemme, vie eteenpäin sitä "otollisen ajan" sanomaa, mistä Jeesus Siirak jo on kirjoittanut omana aikanaan parisen sataa vuotta ennen meidän Herramme kiitosrukousta. Katso sunnuntain evankeliumin rinnakkaistekstiä Luuk. 10:21-24.

Toivotan siis lukijoillemme runsaita ja riemullisia ylistyksen hetkiä Jumalan sanan äärellä. Opetelkaamme mekin rukoilemaan Raamattua ja myös ylistyksissämme tuomaan kiitoksen ja ylistyksen Herramme suurista teoista.

23 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Kiitollisuus -sunnuntain teemaa ja tekstit esittelee seuraava sivu

  http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/keFI?OpenPage&dindex=20180902

  Jeesus Siirakin kirjaan pääsee seuraavasta linkistä

  http://www.james.pp.fi/apo/41-51.html

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   No sittenhän esim. teologiset opinnot ovat aivan turhia kun moisilta oppineilta Jumala salaa tietonsa?

   Essealaiset muuten kutsuivat itseään eräissä asteissaan mm. pieniksi eli lapsiksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Kun Jeesuksen Kristuksen sanoja katsotaan Jeesus Siirakin tekstin valossa, niin tuo pieniin lapsiin viittaaminen saa selityksensä: Kyseessä on oppia hankkivasta, hankkineesta ja sitä edelleen jakavasta, jonka viisautta saavat kaikki ottaa vastaan. Oppimattomintakaan ei halveksita, vaan kaikkia pyydetään oppia saamaan. Tätä näköalaa varten kannattaa lukea koko Siirakiin kirjan luku 51, niin tuo yhteys näkyy.

   Mielestäni yhteen sanaan kiteytettynä sanomaksi tulee silloin lapsen asenne:

   o p i n h a l u i n e n ,

   joka ei itseriittoisesti kieltäydy lisää tietoa hankkimasta

   niin kuin valitettavasti muutamat oman ylpeytensä vangeiksi joutuneet, jotka yli kaiken rakastavat oman äänensä kuulemista, niin etteivät he enää pysty kuulemaan uusia näkökulmia avaavaa opetusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kas kun Sinulle Matias tässä kohtaa apogryfiset tekstit kelpaavat. Varmaan sitten hyväksyt myös tämän apogryfisen Salomonin Viisauden jälleensyntymään viittaavan tekstin:

   Minä olin terve ja voimakas nuorukainen ja olin saanut hyvän sielun, tai minä olin hyvä ja olin saanut syntyä turmeltumattomaan ruumiiseen

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   1) Deuterokanoniset eli Vanhan testamentin apokryfiset kirjat ovat osa meidän kirkkomme Raamattua. Kristikunnan perinteessä ne ovat kuuluneet jo alkuajoista alkaen kreikankieliseen Raamattuun. Vasta huomattavasti Jeesuksen maanpäällisen elämän jälkeen juutalaisuudessa rajattiin Tanak huomattavasti pienempään kokoonpanoon.

   2) Viittaamasi kohta ei puhu jälleensyntymästä vaan sekin, kuten kiitos-sunnuntain evankeliumikin, on suuremmoista ylistystä Jumalalle. Kiitoksen aihe on se, että Jumala on luonut terveen sielun terveeseen ruumiiseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ko tekstio puhu Matias selvääkin selvemmin jälleensyntymästä ja vasta erinomaisesti sitä juutalaisten jälleensytymäoppia, josta mm Josefus Flavius ja Filon kertovat. Essealaiset olivat Josefuksen mukaan myös katsoneet apokryfisen Salomonin viisauden opettavan, että sielut ovat kuolemattomia ja että .ne laskevat maahan puhtaasta ilmasta tullakseen vangituiksi ruumiisiin..

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Väitteesi mukaisen tulkinnan noista teksteistä voi tehdä ainoastaan lukemalla niihin sellaisia filosofisia väitteitä, jotka ovat tekstien perusajatuksen vastaisia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Tuo Salomonin Viisauden säeryhmän perusajatus on aivan selvä, aikamuodot ja verbivalinnat suhteessa subjekteihin ja objekteihin puhuvat selkää kieltään. Ja Filon on ajatuksen toki ymmärtänyt.

   ”Minä o l i n terve ja voimakas nuorukainen ja olin saanut hyvän sielun, tai minä olin hyvä ja o l i n saanut s y n t y ä turmeltumattomaan ruumiiseen.”

   Tässä puhu siis elossa oleva mies, joka oli ollut hyvä jo ennen syntymäänsä ja saanut palkinnoksi (jälleen)syntyä terveeseen ruumiiseen

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Kaikki nuo sanojen merkityksest viittaavat Jumalan luomistyöhön tuon ihmisen kohdalla. Tuon luomisen taustalla on sama tapahtuma kuin lumiskertomuksessa:

   Jumala otti

   1) maan tomua

   2) ja puhalsi häneen henkensä

   1+2) ja niin hänestä tuli elävä _ s i e l u _ .

   Tähän luomiskertomukseen liittyy Sal. Viis. 15: 11

   ” 11. Ettei hän tuntenut sitä, jo. ka hänen tehnyt oli, ja antoi hänelle sielun, joka hänessä vaikuttaa, ja puhalsi häneen elävän hengen.”

   Toisena vertailukohtana kohta on

   Saarnaaja: 12:7 Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.

   Tässä on kyseessä kertaluonteinen tapahtuma eikä siinä puhuta mistään

   _ u u d e l l e e n _

   takaisin paluusta.

   Sen sijaan Salomonin Viisaus sanoo selvin sanoin toka luvun jakeessa viisi vuoden 1776 käännöksen mukaan:

   ”5.Meidän aikamme on niinkuin varjo, ja kuin me tulemme pois, niin ei tulla jälleen; sillä on niin päätetty§, ettei yksikään pidä tuleman jälleen.”

   Huomaapa sanat

   ” e i

   t u l l a

   j ä l l e e n ”

   http://www.finbible.fi/Apkryfk/Sal_viis.htm

   Olen aikoinaan tutkinut Salomonin Viisauden perusteellisesti läp alkukielellä ja tieteellisten kommentaarien kanssa valmistellessani teosta Vanhan testamentin Deuterokanonisista kirjoista pitämääni luentosarjaa varten.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Otetaanpa tähän uuden virallisen käännöksen mukainen Viisauden kirkan teksti siinä tkestiyhteydessä mihin se kuuluu: Yhteyteen missä viisauttta verrataan hyvään vaimoon. Koska on uusin käännös niin käytän myös lyhenteessä uuden käännöksen mukaista nimeä Viisaduen kirja ja lyhenne tämän mukaiesti

   Viis. 8

   17Tuota kaikkea minä ajattelin

   ja tulin siihen tulokseen,

   että kuolemattomuus syntyy liitosta viisauden kanssa,

   18puhdas ilo sen rakkaudesta,

   loputon rikkaus sen uutterasta työstä,

   ymmärrys yhteiselosta sen kanssa

   ja hyvä maine sen sanojen kuuntelemisesta.

   Niinpä lähdin matkaan, kiersin ja etsin

   saadakseni viisauden vierelleni.

   19Jo nuorena olin vahva ja terve,

   ja olin saanut hyvän sielun

   20– tai pikemminkin olin hyvä

   ja tulin moitteettomaan ruumiiseen.

   21 Tiesin kuitenkin, etten saisi viisautta

   ellei Jumala sitä minulle antaisi –

   ja ymmärrystä osoitti jo sekin,

   että tiesin, keneltä tämä lahja tulee.

   https://www.digimarkus.fi/raamattu/KR92/Viis-8

   Kun tästä tekstiyhteydestä käsin lukee tekstiä, niin huomaa, ettei näköala ole kauempana kuin omassa nuoruudessa ja sen takana olevassa syntymässä. Pienintäkään viittausta ei ole henkilön omaa syntymää edeltäneeseen aikaan. Sen sijaan koko yhteys puhuu kaipaukesta elää Jumalan ja hänen antamansa viisauden kanssa kuin oman rakkaansa kanssa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kyllä s inä Matias ny kimeurtelet ja tet kuvuoita seölitystaiteenakrobatiassa. Tämä:

   20– tai pikemminkin olin hyvä

   ja tulin moitteettomaan ruumiiseen.

   Ilmaisee selvästi, että tuon ihmisen minuus on ’minänä’ ollut ennen ruumiillistumista.(olin..tulin) Ja näin sen on myös Filon ymmrtänyt joka liene lähempänä kansansa kieltä kuin vaikkapa me.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Selkokielellä:

   Kyllä sinä Matias nyt kiemurtelet ja teet kuvoita selitystaiteen akrobatiassa….

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   En suinkaan kiemurtele, vaan otan tekstin juuri sellaisena kuin se on kirjoitettu ja historiallisessa yhteydessään ymmärretty. Viisauden kirja ei suinkaan ole mikään salatieteellinen eikä myöskään intialaien uskonnollisuuden ilmaus vaan aivan peruskamaa juutalaisessa perinteessä, johon reinkarnaatio-oppi ei ole kuulunut.

   Olen myös lukenut ja tarkoin tutkinut nuo kohdat Filonin tuotannossa, joihin näissä keskusteluissa tavallisesti viitataan, eikä niisä ole mitään sellaista mitä ei voisi vaivattomasti ja selkeästi ymmärtäää perinteisen juutalaisen opin valossa kun sitä sovelletaan sellaisen kreikkalaisen ja orientaalisen kulttuurin kohtaamisessa, mitä on tapana nimittää hellenisti-juutalaisuudeksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”ilmaus vaan aivan peruskamaa juutalaisessa perinteessä, johon reinkarnaatio-oppi ei ole kuulunut.”

   Professori Gershom Scholem on asiasta eri mieltä (The Kabbalah, luku Gilgul) ja siis Josefus ja Filon. https://www.teologia.fi/54-opinnaytteet/pro-gradut/192-jalleensyntyminen-filon-aleksandrialaisen-ajattelussa

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   1) Ei pidä sekottaa käsitteitä inkarnaatio ja re-inkarnatio.

   2) Olen lukenut tuon viittaamasi gradun ja olen eri mieltä kirjoittajan kanssa hänen käsittelemiensä tekstien tulkinnasta.

   3) En ole lukenut Gershom Scholem , , 5.12.1897 – 21.2.1982, tuotantoa, nimi hepreaksi גרשם שלום . En siis ota kantaa hänen kannanottoihinsa enkä mielipiteisiinsä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Matias, et kai 1)alennu viestittämään palstan mulle lukijoille etten minä ymärrä eroa inkarnaation ja reinkarnaation välillä?

   2) Ko gradu on hyväksytty ja asiasta on toinekin gradu: Yli-Karjanmaa, Sami: Kehottomat sielut ja reinkarnaatio Filonin ajattelussa. Uuden testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma (kokoteksti-versio). HYTTK. 2006.

   3) Gershom Scholem on yksi tunnustetuin juutalainen tutkija ja tiedemies, juutalaisuuden erikoisasiantuntija,minulla on kaksi häne painavaa teostaan,joissa molemisa tuodaan esile,että juutalssuudessa oli myös Jälleensyntymiin uskova virtaus.

   Itse asiasa olemme tämän keskustelun käyneet jo aikaisemminkin:

   https://www.kotimaa.fi/blogit/jalleensyntyma-kristinuskossa/

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   1) Omat käsitykseni perustuvat ensi käden lähteisiin tutustumisiin. Siksi erilaisten toisen käden tietojen tai joidenkin toisten tekemien tulkintojen merkitys on vain vihjeitä antavaa omien kannanottojeni muovaamiseen.

   2) Jotenkin kerta toisensa jälkeen noita reinkarnaatio -hypoteesin esittäneiden tulkintoja lukiessani tulee mieleeni, että näillä on jo alkuaan lähtökohtaisena oletuksena, että reinkarnaatio täytyy löytyä ja siksi sitä yritetään lukea sellaisiinkin teksteihin, missä sitä mielestäni ei ole.

   3) Todellakin olemme keskusteleet tästä ennenkin ja varmaan jatkossakin tulee tilanteita, missä nämä kysymykset putkahtavat uudelleenkin esille.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Elija Tolonen sanoo:

  Kun ennen kouluunlähtöäni.Opettelin lukemaan Biplia Raamatusta.Kaikki vanhemmat ihmiset tietävät,millaiset kirjaimet kirjoitus teemana siinä kirjassa ovat.? Siitä huolimatta,Jumala synnytti asydämessäni halun lukea Raamattua.Jobin kärssimykset ja Jooseffin elämäkerta,olivat sellaisia jotka minua erityisesti kiinnostivat.Jopin kärsimykset ovat omassa elämässäni,koituneet suureksi siunakseksi ja elämän ohjeeksi.Jumala on sallinut elämääni paljon sairautta ja kärsimystä.Kaiken tämän keskellä,olen saanut tuntea jumalan suurta hyvyyttä,rakkautta ja hänen ihmeellistä johdatustaan elämässäni.Suuri kiitollisuus täyttää mielen,että sain jo lapsena kokea Jumalan hyvyyden ja hänen läsnäolonsa.Se on kantanut vaikeissa elämäni tilanteissa. Kun ihmisellä on tosivaikeaa,on sielunvihollinen heti rinnalla antamassa omia neuvojaan miten pääsisi helpommalla.Kerron tässä yhden sellaisen.Olin 16 vuotiaana loukannut selkäni pöllimetsässä.Vuosi oli 1954.Siitä alkaen se jollain lailla haittasi jokapäiväistä elämää.Kun menin avioon -70.Sen jäkeen,vuoteen 89 oli jaksoja,etten viikkoon päässyt sängystä pois ilman apua.Kaikki päivittäiset työt mitä maanviljelinä joutuu tekemään,karjanhoitoineen ne tehtiin.Oli helmikuu -92 selkäni tuli tosi hankalaksi.3 viikkoa joka yö 2,10 piti panna vaatteet päälle ja lähteä pois sängystä.Kipu oli niin kova,lääkkeistä ei ollut apua. Huom -89 oli selkäni tietokonekuvauksessa todettu niin huonoksi,ettei leikkaus tulisi kysymykseen.Tästä ehkä myöhemmin.Edellä mainittu 3viikkoa ,oli lopuillaan.Niin tuo edellä mainitsemani.sielunvihollinen alkoi kuiskuttaa korvaani.”Eihän sinun ole pakko niistäkärsiä,sinähän pääset niistä.”Minä huusin rakas Jeesus,”elä anna Saatanan pettää minua.”Jatkoin ”anna minulle sellainen sairaus,että saan kuolla pois.” 9.3-92 minun oli mentävä Keskussairaalaan.10.3 tehtävää Sappivarjoainekuvausta varten.Olimme röntgenissä,kun tutkimustatehdessä varjoaine ei suostunut menemään sappitiehyeeseen,vaan se meni haimatiehyeeseen.Tätä jatkettiin puolentunnin verran.lääkäri sanoi nyt liikutaan riskirajoilla jatoimenpide keskeytettiin.Olin yön osastolla.11pv klo 17,20 sanoin hoitajille,nyt minulla ahistaa henkeä.Vastasivat minulle,”he soittavat lääkärille.Lääkäri tuli 5 minuutin sisällä ,sanoi ”siirretään teholle.Alkoi valmistelut,Selkääni laitettiin ”epituraalipuutus kanyyli”.Otettiin verikokeita pävittäin ja seurattiin tilannetta.Kunnes 17.3 oltiin tilanteessa.3.40 mentiin leikkaussaliin.Jossa mahaani laitettiin huuhtelujärjestelmä.Tilanne oli vakava.Kun vaimoni soitti sairaalaan,kysyen vointiani.Lääkäri vastasi ”jos ihmettä ei tapahdu,ei ole mitään mahdollisuutta selvitä” Minä kiitin Jumalaa,että hän kuuli minun rukoukseni ja minä saan kuolla pois. Kun perheeni tuli ikään kuin hyvästelemään minut ijäistä muuttoni varten. Hyvästelin kunkin heistä vuorollaan ,toivottaen jospa saisimme Taivaassa vielä tavata.Hyvästelllessä vaimoani viimmeisenä ,hän sanoi ”yritä isä toivoa minä tarvitsen sinua vielä”.3 viikkoa tehostetussa hoidossa.Olin vielä sairauden kannalta riittisessävaiheessa. En kyllä ihan tajuntaani menettänyt,vaikka silmissäni oli sellainen hämärän rajalla olo.Eräänä päivänä,kun katsoin kattoa,tuntui kuin silmäni olisivat kirkastuneet .Paranemisessani tapahtui selvä käänne parempaan.MInut täytti sanomaton kiitollisuus.Kun vaimo Seuraavana päivänä soitti sanoin hänelle.”Jos tästä vielä selviän meillä pidetään kiitosseurat.”Ensimäinen sairaalassa olo kesti 1kk 14pv Pääsiäisen olin kotona.Sen jälkeen vielä 8 vuorokautta sairaalassa. Edellä manitsemani,selkäni leikattiin 7.2-74 j a 2 kerta 4 .1.-16 Erinäisistä syistä mahani on ollut operoitavana 6 kertaa. Meillä on ihmeellinen Jumala ,hän on ohjannut ajallisetkin asiat ,niin hyvin etten minä itse olisi niitä osannut niin hyvin hoitaa . ”Kiitä Herraa,minun sieluni,eläkä unhota,mitä hyvää,hän on sinulle tehnyt.”

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Tuo Salomonin Viisauden säeryhmän perusajatus on aivan selvä, aikamuodot ja verbivalinnat suhteessa subjekteihin ja objekteihin puhuvat selkää kieltään. Ja Filon on ajatuksen toki ymmärtänyt.

  ”Minä o l i n terve ja voimakas nuorukainen ja olin saanut hyvän sielun, tai minä olin hyvä ja o l i n saanut s y n t y ä turmeltumattomaan ruumiiseen.”

  Tässä puhu siis elossa oleva mies, joka o l i o l l u t hyvä jo ennen syntymäänsä ja saanut palkinnoksi (jälleen)syntyä terveeseen ruumiiseen

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Kun lukee Viisauden kirjaa kokonaisuutena, niin tuollainen reinkarnaatio-oppi menee täysin kirjan kerronnan ohi.

   Puheet reinkarnaatiosta ovat Viisauden kirjan perussanoman näkökulmasta katsoen yhtä outoja, kuin jos joku sanoo että hän on löytänyt vanhalta ajalta tekstin, missä puhutaan autoista. Kysyttäessä miten kummassa, tuo sanoo että eräässä tekstissä puhutaan jaguaarista. Tai toinen sanoo luettuaan Raamatusta sanan leijona, että kyseessä on sveitsiläinen kellomerkki.

   Yhtä lailla täysin Viisauden kirjan pääjuonesta täysin sivulle hyppääviä ovat tekstiin ulkopuolelta ympätyt kuvitelmat, että muka kyseessä olisi oppi reinkarnaatiosta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Koska tässä ketjussa on tullut esille deuterokanoniset eli apokryfiset kirjat, niin tässä osoite josta pääsee tutkimaan näitä meidän Raamattuumme kuuluvia kirjoja.

  https://evl.fi/tutki-uskoa/kirjat/raamattu/vanhan-testamentin-apokryfikirjat

  Vanhempiin käännöksiin, vuoden 1642, vuoden 1776 ja vuoden 1938 Vanhan testamentin apokryfeihin pääsee klikkaamalla käännöksen vuosiluvun ja sieltä valitsemalla ”Apokryfikirjat” osoitteesta

  http://www.finbible.fi/index.htm

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit