Jumalan toiminta ajassa

Jumala on Isä.

Jumala on Poika.

Jumala on Henki.

 

Tästä on muodostettu ”ohittamaton” määrre, Kolmiyhteinen. On siis kysymys Jumalasta, joka ilmaisee itsensä Pojassa, Pyhän Hengen kautta.

Pitäisin hyödyllisenä puhua Jumalasta, jossa on em. alueet. Pyhä Henki tuli maailmaan, keskuuteemme kun Jeesus poistui taivaaseen. Hän, Pyhä Henki, ottaa Jeesuksen omasta ja jakaa Seurakunnalle. Pelkistäen, kun kuulemme Pyhän Hengen puhetta, se on Jeesus ja se on Isä, joka ilmoittaa Jumaluutensa. Jumala kommunikoi vai omiensa kanssa, vaikka Isä vetää jokaista Jeesuksen pelastettavaksi.

Jumalan osiin erottelu suosii Jumaluuteen lisättäväksi neljännenkin persoonan, eli Madonnan. Sitten seuraa pyhimykset, joihin protestanttinenkin opetus, lähinnä anglikaanit ja luterilaiset ovat mieltyneet. 

Jeesus sanoi lähtiessään, että Hän pyytää Isää lähettämään Puolustajan, Pyhän Hengen, joka opastaa Seurakuntaa ja kirkastaa Jeesusta. Näin on käynyt, mutta kaikki on tapahtunut niinkuin oli kirjoitettu, vt. Apostolien tekojen kaksi ensimmäistä lukua, missä Pietari julistaa humahduksen alkuperän, kun uskovat tuli kastetuksi Pyhällä Hengellä ja tulella.  Eli oli kysymys mm. Jooelin ja Hesekielin profetioiden toteutumisesta mitä nähtäviin ja kuultaviin ilmiöihin tulee sekä alkoi kausi, ”… että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Apt.2:21.

Siis tämä helluntain tapahtuma oli alku Uuden Liiton Kristilliselle Seurakunnalle. Nuo Helluntain tapahtumat Jerusalemissa vuonna 30 ei jääneet kertalaakiksi, vaan sama tapahtuu tänäänkin ympäri maailmaa. 

Ei ole kysymys baptistisesta kahden "tyypin" kokemasta Azusa kadun hurmoksesta, viime vuosisadan vaihteessa, vaikka siitäkin on kyse yhtä paljon kuin Jerusalemin Hengen vuodatuksesta, Samariassa syntyneestä suuresta ilosta, Corneliuksen taloon kokoontuneitten uskoontulo-Pyhän Hengen kaste, vesikaste jne., jne. 

 

21 kirkolliskokousta eivät ole Jerusalemin Hengenvuodatuksen jatkumo. Jokainen kokous teki ikuisia Raamatunvastaisia oppeja, joiden noudattamatta jättäminen tai vastustaminen rangaistiin muunmuassa vainoilla ja kuolemalla ja joita tänään selitetään joksikin muuksi. Oikumene- ekumenia kokoaa sakramentalisen, eli uskovaksi kastamis-opin yhdistäväksi rihmaksi.

42 kommenttia

 • Marko Sjöblom sanoo:

  Reijo M. Ehdotuksesi, että Jumalassa olisi kolme ”aluetta”, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on kyllä jo 1800 vuotta sitten nimetty harhaopiksi nimeltä modalismi. Kristillinen kolminaisuusoppi haluaa vain kuvata mahdollisimman tarkasti Raamatun, nimenomaan Uuden testamentin, ilmoittaman ihmisjärjelle käsittämättömän totuuden. Sen mukaan Jumala on ehdottomasti yksi ja samalla Hänessä on kuitenkin kolme yhtä jumalallista persoonaa, joilla kummallakin on omat erityispiirteensä ja ”työt”, jotka erityisesti omistetaan näille persoonille. Kolminaisuusopin ytimessä on toinenkin kristilliselle uskolle luovuttamaton oppi: Kristuksen kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen. Se, että eri kirkolliskokoukset ovat sitten tehneet monia ongelmallisia päätöksiä ja kolminaisuusoppia käsitelleet teologit myös erehdyksiä on toinen asia.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Marko,

   Modalismi ei nyt kuulu sekään mihinkään määrittelyyn, eikä alkukirkon harhaoppimäärittelyt kuulu nekään Jumalan kolmeen alueeseen.

   Purkaan tätä: Jumala on Yksi, Hänen todellinen olemuksensa on teologiselle pohdinnalle kuulumaton. Hän on, mitä Hän on. ”Minä Olen, Jahve”. Häneen uskotaan, koska uskon lahja annetaan uskoontulossa. Usko tietää/ymmärtää, uskossa sulautuu (Hebr.4:2) näkymätön todellisuus, mikä on ikuisuuden kestävä todellisuus.

   Se, että jotain on nimitelty harhaopiksi ei perustu muuhun kuin lähinnä katoliseen kirjalliseen talletukseen. – Se, millä on merkitystä, on Raamatussa, ei kirkolliskokousten ongelmattomissa eikä ongelmallisissa päätöksissä. Silti kummatkin ovat jopa väitöskirjojen aiheita ja kun niitä lukee, niin tuntuu, että tiedän, mutta miksi ja mitä. Ihmisten huteja on koko ajan, vain Kirjoitukset ovat niin ja aamen, mitä niihin lisätään, poistetaan muutetaan on pahasta. Tuntuu tylyltä, koska kirjoitusten opiskelu ei tuo niitä kredentiaaleja, joita Sanan uskossa sulautuminen, uskovaan yhtyminen tuo.

   Ihmiseen koko Jumaluus tulee: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, …”. Sen jälkeen Jeesus/Jumala, Pyhän Hengen kautta muuttaa ihmiseen asumaan. Näistä ei mitään oteta erikseen, koska ne ovat Yksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Reijo. Nyt olet valitettavasti väärässä. On nimenomaan niin, että viime kädessä juuri Raamatulla on väliä. Nyt sattuu kuitenkin olemaan niin, että juuri kolminaisuusopin koko ”pääpointti on ollut tallettaa uskollisesti se, mitä Raamattu opettaa Jumalasta. Se, että kolminaisuusopin muotoilun suorittivat jakamatoman vanhan kirkon teologit idässä ja lännessä, ei ole tärkeää vaan se, että heidän opetuksensa pitää yhtä Raamatun kanssa. He kun puolustivat Raamatun opetusta wrilaisia harhaoppeja vastaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Reijo purkaa tässä ajatuksiaan. Jäsennys ja perusteet eivät avaudu. Perusteluita on niukalti. Niiden vastapariksi laitetaan helluntailainen uskoon tulo, joka avaa kaiken ymmärryksen, epäilen. Mielestäni Reijo harrastaa tässä hengellistä ja henkistä väkivaltaa. 21 kirkolliskokousta olisi mukava saada tähän täsmennystä, vaikka joku listaus, ja muutamat keskeiset harhaopit.

   Kolminaisuusopin kehitys kirkossa on pitkä ja monitahoinen prosessi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Marko,

   tyylikäs vastine minulle!

   Kirkkolaitokset, etenkin RKK, innostuvat kolminaisuudesta enemmän kuin Raamattu. Pyhä Henki ”valjastetaan” puhaltamaan tietymättömistä tietymättömiin. Katolisten teologien kanssa päädytään ”tutkittuun” tietämättömyyteen, johon piispoilla ja kirkon oppitohtoreilla on ikäänkuin pääsy, mutta hekään eivät tiedä mitä he tietävät, kirkon itseymmärrys-opin kautta tai perustalla.

   Jumala on ilmoittanut itsensä Sanassaan, mikä Pyhän Hengen vaikuttamassa Uskossa avautuu. Se ei ole mystistä, myyttistä. Uskoontulo on myytti, niille jotka eivät ole tulleet uskoon. Uskoontulo on Kristuksen täydellinen siunaus-paketti. Olet ”paljastanut” sinäkin tulleesi uskoon, vaikka jotain kait tapahtui lapsikasteessa(ko).

   Uskoontulo on Pyhän Hengen työ ihmisessä. Se on Jumalan työ ihmisessä. Se on Jeesuksen ansiosta työ ihmisessä. Kaikki tämä on selkeästi Raamatussa. On kysymyksessä Jumala, joka on Yksi. Tämä Yksi lähetti osan itseään, joka oli kuuliainen ja tyhjensi itsensä Jumaluudesta, syntyi ihmiseksi. Ei ollut yhtäaikaa Jumala ja ihminen. Muuten lunastus ei olisi ollut reilu suoritus.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Johanneksen evankeliumi: 14:9 Jeesus sanoi hänelle: ”Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ’Näytä meille Isä’?

   2. Mooseksen kirja: ”3:14 Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen se, joka minä olen.” Ja hän sanoi vielä: ”Sano israelilaisille näin: ’Minä olen’ lähetti minut teidän luoksenne.”

   Kristus paransi sairaita ja herätti kuolleita. Jumala alentui ristin kuolemaan ja sovitti itse ihmiskunnan synnin itsensä kautta.

   Kolossalaiskirje ”1:17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. 1:18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. 1:19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi 1:20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.”

   Johanneksen evankeliumi: 14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. 14:11 Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.

   Raamattu opettaa selvästi, että Jeesus on lihaksi tullut Jumala. Jeesus lähetti Pyhän Hengen, joka on Jeesuksen Henki. Ei näitä kolmea voi erottaa, vaan Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi. Jumalan työn alku ja loppu on toteutunut, ja yhä toteutuu tässä kolmen yhteydessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri sanoo:

  Sami P.,

  Pyydät täsmennyksiä kirkolliskokousten harhoista. Sinun täytyy tutustua niihin, koska kaikki on taltioitu.

  Toisaalta voit rajottaa tutkimuksesi Trentoon, jossa kaikki siihen astiset oppi-päätökset ja ex-catedra’t on luettavissa. Se on kuitenkin suuri sekamelska, koska esimerkiksi kolme paavia teki samasta asiasta ikuisuuteen kestävän peruuttamattoman päätöksen, ex-cattedran. (Tästä olen kirjoittanut blogin tällä foorumilla n. 8 vuotta sitten ja usein palannut asiaan, eli Vulgata-raamattu-farssiin.) Koetetaan rajata keskustelu Jumalan toimintaan hänen kolmena ”osastonaan”.

  Uskon kuitenkin, että pelkästään kohta traditioiden voimasta riittää hylkäämään menneet ja tulevat kirkolliskokousten päätökset. Selvitä se ja jos et siihen pysty niin sitten voin sen tuoda esille. Kuitenkin olen monasti tästä maininnut, enkä ole ainoa, —- eli mitä mistä luet?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Reijo, minua ei kiinnosta Trenton kokousten päätökset, eikä paikallisten helluntaiseurakuntien. Minua kiinnostaa ne 21 kirkolliskokousten, jotka mainitset. Mitä ne ovat. Mistä puhut, kerro niin voin tutustua, jos ne ovat katolisia ei kiinnosta, jos ne ovat helluntailaisia ei kiinnosta.

   Reijo, sinä tietämättään, elät ja luet ekumeenisten kirkolliskokouksen kirjaa, Raamattua. Näin luet tradionaalisia tekstejä, ja liityt kirkon kirjalliseen traditioon. Et siis hylkää traditiota, etkä pääse siitä mitenkään irti. Olet kirkon tradition vaikutuksessa, koska 1800 luvulla syntynyt helluntai liike ei hyväksynyt kaanonia. Sen tekivät yhtenäisen kirkon piispat, joista monet olivat martyyri kilvoittelijoita.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Sami,

   Jos sinulla ei ole tietoa mitä ovat 21 kirkolliskokousta, niin ota se ensin selville. En minäkään ole niistä halukas väittelemään. Siis: en ala sinulle räätälöimään omaa alustaa ja valistamaan asiassa, mikä on kaikkien tiedossa. Kuitenkin, Trenton kokous on yksi näistä kirkolliskokouksista ja siinä on naulittu niin aikaisemmin päätetyt dogmat kuin tulevatkin ikuisiksi päätöksiksi. Tutki itseksesi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Tämä Reijo on juuri sinun ongelma, heität ilmoille 21 kirkolliskokousten, harhaoppisyytösten kera, kertomatta mitä harhaoppia tarkoitat. Ei yhtään esimerkkiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Reijo, tässä näkyy taas jälleen kerran se, kuinka kieltäydyt ymmärtämästä sitä, missä teologiassa (=oppi Jumalasta ja jumalallisista asioista) on kysymys. Luulet kaiken teologian palautuvan johonkin kammoamaasi roomalaiskatolisuuteen ja tarjoilet tilalle itse keksimiäsi ”raamatullisia” määritelmiä meidän muiden omaksuttavaksi.

  Ei Jumala lähettänyt itsestään yhtä osaa sen enempää Marian ilmestyspäivänä (=Jeesuksen sikiäminen neitsyt Marian kohdussa) kuin helluntainakaan (=Pyhän Hengen vuodatus). Siitä yksinkertaisesta syystä, että Kaikkivaltias Jumala on ikuinen ja muuttumaton. Sen sijaan Pyhän Kolminaisuuden toinen Persoona tuli ihmiseksi – muutoksen ja kuoleman alaiseksi – pelastamaan meidät (Fil. 2:5-11). Kolminaisuusoppi kuvaa Raamatun avulla antiikin aikaisia filosofisia käsitteitä käyttäen, mikä on oikea tapa ymmärtää se, että Jumala on Yksi ja että Hänessä on kolme eri persoonaa.

  Jos Sinun modalistista harhaa edustava puhetapasi hyväksytään, avataan tie uusille harhoille kristittyjen keskuuteen. Esimerkiksi: Isä onkin jokin jumalallinen voima, Jeesus jokin rakkauden voiman ilmentymä ja Pyhä Henki jonkinlainen Jehovan todistajien kaltainen voima… Joista vain puhutaan ikään kuin olisi kyse persoonista. Raamatulle perustuva kristillisyys muutetaan jonkinlaiseksi new age- tai gnostilaista emanaatioajatusta edustavaksi uususkonnoksi.

  Modalistisen harhan keskeinen torjuja oli kirkkoisä Tertullianus. Hän totesi onneksi, että moni tavallinen ja oppimaton kristitty puhuu Jumalasta modalistiseen tapaan vaikka uskoo käytännössä oikein.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Marko,

   Olen säännöllisesti palauttanut keskusteluun teo-logia sanan merkityksen sekä muistuttanut, että tämä kreikan yhdyssana tarkoittaa: ”oppi jumaluudesta-jumaluuksista” ja on luonnollisesti ollut käytössä kreikankielisessä asian käsittelyssä. Platon ja hänen piirinsä käsitteli jumaluuksia. Platonin filosofiointi onkin ollut suosiossa, kun alkukirkkoa synnytettiin. Alkuseurakunnasta tehtiin visiitti Areiopagille, jossa Paavalin puheen myötä tuli muutama uskoon, vaikka yleensä hänelle naurettiin. Muuten yhteys teologiaan loppui. — Platonin viisaudet ovat tänäänkin jumaluusoppineitten suosiossa, etenkin katolisuuden kumppanuudessa, jossa syvällisyyttä ja viisautta ilmaistaan Platonin ryhmän loistavilla pohdinnoilla. Heillä on tähän tarvetta ollut alusta, Augustinuksesta alkaen.

   Jumalan jumaluus on kaikkialla, eikä se ole jossain mihin se saatetaan lähettää, eikä ole ihmismielen kuvailtavissa, varsinkaan konkreettisina kuvina.

   Raamattu Joh. 10 kertoo kuinka Jeesus alkoi ilmoittamaan itseään ja perusteli kuinka hän oli jo sanonut kuka hän oli ja huomautti että ”te ette usko.” Ja jatkaa, että teot, ihmeet todistavat kuka hän on. Oli liian suuri haaste silloiselle kirkolle, juutalaisuuden johtaville ottaa huomioon Jeesuksen perustelut ja näytöt, vaikka Kirjoitukset hänestä todistivat, niinkuin Jeesus vastasi kirjanoppineille ja fariseuksille.

   Se oli hämmästyttävää kuulla, niillekin, jotka tiesivät, että silloin oli juuri se aika, kun Messiaan aika ennustusen mukaan piti olla. Minun isäni on suurempi kaikkia ja jatkuu, että ”Minä ja Isä olemme yksi (ei yhtä, vaikka KK38,92 ja2020 sen niin kääntävät.) Jeesus syntyi ihmiseksi samaa ”reittiä” kuin muutkin ihmiset. Tämä on Jeesuksesta painotus.

   Fil. 2: 7 vaan tyhjensi (kenoo) itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

   Jeesus syntyi ihmiseksi. Sovitti maailman ihmisenä. Ei ollut kysymyksessä mikään ikäänkuin ihminen tai eläytyminen ihmiseksi, pelkkästä empaattisuudesta . Hän oli ihminen, jossa oli Jumalan ihmiseen laittama ikuisuus osa, mikä heräsi, syntyi uudesti, tuli uskoon. Eli Jeesus ihmisenä liittyy Jumaluuteen, niinkuin kaikki Pyhästä Hengestä syntyneet, kun heidän Jumalan henki heissä herää eloon.

   Tämä sinun modalistisyytös minua kohtaan on epätoivoa. Tällainen vähän Tertullianuksenkin myötäilemä harha, vaikkei se kuitenkaan ollutkaan sitä, ”koska he uskoo paremmin/ oikeammin kuin sanoo”, kait edustaa armeliaisuutta ”harhaisuuttani” kohtaa. Voit lopettaa tällaisen oppineisuudestasi kumpuavan teologisoinnin. Tämä Jehovan todistajien kaltaiseen voimaan viittaaminen on sekavuutta ja minuun kohdistettuna se on ilkeilyä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Reijo Mänttäri kirjoittaa;

   ”Hän oli ihminen, jossa oli Jumalan ihmiseen laittama ikuisuus osa, mikä heräsi, syntyi uudesti, tuli uskoon. Eli Jeesus ihmisenä liittyy Jumaluuteen, niinkuin kaikki Pyhästä Hengestä syntyneet, kun heidän Jumalan henki heissä herää eloon”

   Miten tämän nyt sanoisi kauniisti. Reijo oppi Kristuksen persoonasta ei ole helppo. Se mitä kirjoitat edellä, on kyllä harhaa. Kristus ei ole tällainen persoona. Jeesus ei tullut uskoo, herännyt etc. Jeesus ei myöskään ihmisenä liittyneet Jumaluuteen. Jos näin olisi kolminaisuus olisi mahdottomuus. Jeesus on aina ollut Jumala. Jumalan ei ole tarvinnut liittyä mihkään, itsessään olevaan. Haluat ehkä tarkentaa kirjoitustasi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Marko Sjöblom sanoo:

   Reijo, kristillisen uskon mukaan Herramme on tosi Jumala ja tosi ihminen. Sami vastasi Sinulle hyvin. Muistathan, että Johanneksen evankeliumin 1.luvun mukaan Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jumala – kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona – otti itseensä ihmisluonnon. Ei jokin alue tai niin, että ihmiseen laskeutui jokin ikuisuusosa. Se, mitä sanot, on itse asiassa yhdistelmä ainakin KOLMEA vanhaa harhaoppia…

   Se, että kristilliset ajattelijat (uskovat ajattelijat) käyttävät filosofista terminologiaa, on ainoastaan ilmaus siitä, että kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää (tässä tapauksessa kyky käyttää käsitteitä). Se, että jokin käsite on peräisin vaikkapa Platonilta tai Aristoteleelta ei tee siitä kristityille käyttökelvotonta tai väärää. Vain aniharvoin jos koskaan evankeliumia julistetaan kolminaisuusopista tai sen käsite-erottelujen pohjalta. Ei tässä ole tarvetta viisastella ja tehdä tyhjäksi ristin hullutusta. Mutta kun uskovallakin ihmisellä voi olla tarve syvälliseen ajatteluun.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Olen lukenut Helluntaista, että silloin suuri joukko kansaa oli kokoontunut Jerusalemin ympärille ja he kaikki olivat aseistettuja. Helluntain hengessä on siis kysymys Jihadista. Kaupungin valloituksesta, papiston kumoamisesta, ja kaupungin ottamisesta omiin käsiin. Suurin osa kapinallisista oli idumealaisia raakalaisia, joilla oli Herodeksen ansiosta ollut merkittävä asema maassa. Nyt kun Herodes oli kuollut, he pelkäsivät joutuvansa Rooman alaisiksi ja syyttivät papistoa maan kavaltamisesta, eli luovuttamisesta roomalaisille ja halusivat estää sen surmaamalla oletetut petturit. ………………..

  Kolmiyhteinen on ihmisten luomus. Jos kolme ovat viivoja niin toki yhteenliittämällä niistä saadaan yksi alue, eli yksi kolmio, mutta se on pienin alue, mitä viivoilla voi aikaan saada. Lisäksi; isät ja Pojat ovat ihmisiä, eikä Jumala ole ihminen.

  Kolmio esiintyy miesten puheissa myös muodossa, josta en tässä kerro sen enempää, uskon jokaisen tietävän. Ja toivon tietysti, ettei kolmiyhteinen ole salalitto sen puolesta, että kolmio olisi yhteinen, kuten se kreikkalaisessa ihannevaltio ideassa tuntui olevan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Hellenistisellä kaudella oli kolmiyhteinen Trismegistos, kolmesti suuri, kolmesti maskuliininen Hermes. Siis ennen kristinuskoa.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegistos

  Kuningas tarinoissa ja kuvissa kolme on kuva valtaistuimesta, jossa kuningas on keskellä, prinssi eli perillinen toisella puolella ja kuningatar toisella puolella. Sovinistit ovat tämänkin esikuvan halunneet muuttaa muotoon, että femiä ei tarvita, henki riittää kolmanneksi. Mutta ehkä silläkin on tarkoitus, kaikki sorretut saavat viimein oikeutta, muuten oikeudenmukaisuus ei toteudu.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Pyhä Henki

  Pyhä henki on vastaveto sanoille, Pyhä Maa, kristillisesti maa ei ole pyhä, koska sitä sanotaan myös Äiti Maaksi, ja kuten jo edellä toin esille on Kristinusko jo aikojen alusta ollut sovinistinen, naisvihamielinen uskonto. ” Nainen, tuo Perkeleen porttikäytävä, joka niin helposti houkutteli miehen, Jumalan kuvan, syntiin. ” Kerrotaan Tertullianuksen sanoneen. Lause kertoo juuri sen, että ainoastaan mies on Jumalan kuvana kaikkivaltias maanpäällä. Nainen on alhaissyntyinen ja vain omaisuuteen verratava kapine miehisessä maailmassa. Vaikka yhtään miestä ei olisi syntynyt, ilman naista.

  Äiti Maa piti korvata pyhällä hengellä, joka on kuin tuuli, ” kukaan ei tiedä mistä se tulee ja minne se menee ja niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. ” Tämä lause koetaan hyvin hurmaavana vaikka se itseasiassa kertoo vain hengellisyyden epävarmuudesta ja epäluotettavuudesta. Ei tiedä mistä se tulee ja minne se menee.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Tarja,

   Tuot esille ”tietoa”, mikä ei ole mitään. Ei se liity eikä tue Jumalan ilmoitusta. Se on kilpailua Totuutta vastaan ja sisältää paljon vaivannäköä, ei niinkään sinulta. Edustat totuudelta kuulostavaa ”valheen kieltä”. Se on liisterillä piuhotettua Kirjoitusten ilmaisuihin ja käsitteisiin, sensijaan, että olisi osa kokonaisuudesta: Jumala. Jumala on ilmaissut ja ilmaisee ja on nähtävissä kaikessa mitä kohtaamme oli ne näkymättömiä tai näkyväisiä. Kaikelle näkyvälle ja näkymättömälle on selvitys Raamatussa, sitä ei vain huomaa, koska Kirjoitusten ”sivu” ei aukene, ei ole luettavissa, ei ole käsitettävissä.

   Oletko koskaan käsittänyt, mitä on Jumalan Pojan Usko, olla uskossa, omistaa tämä usko? – Se on kuitenkin todellinen asia. Minä ja miljoonat elävät joka sekuntti siinä ja siitä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Kaikelle näkyvälle ja näkymättömälle on selvitys Raamatussa, sitä ei vain huomaa, koska Kirjoitusten ”sivu” ei aukene, ei ole luettavissa, ei ole käsitettävissä.” Ajattelen päinvastoin. Raamattu on juuri siksi ainutlaatuinen, että se on aukaistavissa, luettavissa ja käsitettävissä monista eri näkökulmasta. Sitä voi tutkia vaikkapa historian, kirjallisuudentutkimuksen, kielitieteen, uskontotieteen, yhteiskuntatieteiden ja psykologian keinoin. Mikään näistä ei kumoa sitä, että sitä tulee lukea nimenomaan uskon kautta. Usko ei mielellään saisi muuttua herkkäuskoisuudeksi. Kun joku saarnamies innoissaan selittää: ”Raamattu julistaa, että…”, on hyvä tarkistaa kirjoituksista, pitääkö väite lainkaan paikkaansa. Usein se taitaa olla jonkin jakeen erikoinen, muut raamatunkohdat sivuuttava tulkinta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri sanoo:

  Martti,

  ”Mikään näistä ei kumoa sitä, että sitä tulee lukea nimenomaan uskon kautta.”

  Sanot ja sitten et sano…

  Raamattu on se, mitä siinä on kirjoitettu. Ei Raamattu ole millään ”keinoin” luettavissa. Se on hengellistä sanomaa mikä on sitä ravintoa uskovalle, mistä Jeesus mainitsi Saatanalle, kun hän kolmea kiusausta Jeesukselle esitteli.

  Kaikki mitä on maailmassa, voi vain tukea Raamatun tekstiä, ei siitä poistaa, väheksyä, lisätä tai vääntää toisen ”muotoiseksi”.

  Vain uskovainen voi tutkiskella asioita hengellisesti, mikä on Jumalan Hengen vaikutusta hänessä. Raamattu ei ole ulkopuolisille, vaikka sitä hyväksikäytetään. Hyväksikäyttämisestä esimerkki on Trenton vahvistus traditioiden voimasta, mitkä ovat samalla tavalla hengellistyneitä kuin Kirjoitukset ja jopa kumoavat Kirjoitukset, kun ne eroavat toisistaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Onko kukaan Jumalan näkökulmasta ’ulkopuolinen’? Eikö evankeliumi ole tarkoitettu kaikkeen maailmaan viestiksi maailman vapahduksesta? ”Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. [1. Joh. 4:14].”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Sanot ja sitten et sano…” Näinhän asiat ovat. Tunnet varmaan Raamatustakin sanonnat: ”olette kuulleet, mutta minä sanon…” sekä ”tulee aika ja on jo…” Harva totuus on ’joko tai’, useimmat ovat ’sekä että’. Raamatun tutkimisessakaan eivät usko ja eri tieteiden tarkastelutavat sulje toisiaan pois.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Martti,

   Jeesus sovitti koko maailman, eikä sulkenut ketään sovituksesta pois. Ihminen on yhtä vapaa tahtomaan, päättämään kuin Jumala. Ihminen voi päättää, ettei ota vastaan sovitusta. Silloin hän on ulkopuolinen.

   1 Kor. 5:12 Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ulkopuolella ovat….

   Ei uskovia, ulkopuolisia kohtaan kehoitetaan uskovien olemaan viisaita, 1 Tess. 4:12, 1 Tim. 3:7.

   Ilm. Ulkopuolella ovat koirar, velhot ……. ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri sanoo:

  Martti Pentti 12.06.2022 21:19

  Eihän noilla kohdilla ole mitään tekemistä väitteesi kanssa.

  Totuus on AINA yksi, mitä siihen lisätään on pahasta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Totuus on AINA yksi, mitä siihen lisätään on pahasta.” Tekisi mieli kysyä Pilatuksen tavoin: mikä on totuus? Kristillinen usko vastaa kuitenkin kysymykseen: kuka on Totuus? Vastauksen tiedät. Kristuskin, vaikka on ainoa, omaa kaksi luontoa, Jumalan ja ihmisen. Kolminaisuusopin ohella, tämä on keskeisin peruste, kun tehdään ero oikean ja harhaopin välillä. Sormien asento ristinmerkkiä tehdessä on näistä muistuttamassa: ojennetut ja taivutetut sormet muodostavat kahden ja kolmen ryhmät. Kaksi viittaa Kristuksen luontoihin, kolme Jumalan kolminaisuuteen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Veli Pesonen sanoo:

   Reijo puhut teologiasta aivan kuin sitä olisi vain kirkoissa, eikä lainkaan Helluntailaisuudessa. Kuitenkin esim. teidän kasteopetus perustuu pelkästään Helluntailaiseen teologiaan. Tietenkin voit väittää että eipäs. Raamattuun se perustuu. Silti helposti huomaa, että kyllä teidän tarvitsee selittää Raamatun teksti oman teologianne varassa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Pekka,

   Kyllä usein suuntaan puheen sinne missä sitä eniten on, tai kaikki on sitä, eli teologiaa. Kuitenkin raamatullisuus Kirjoitusten mukaisuus on ohjain. Kirjoitukset eivät aukea teologioimalla, eli yleisellä opilla jumaluuksista. Siksi tästä yleisestä ”platonilaisuudesta”, on uskovan hyödyllistä pyrkiä eroon ja pysyä siitä erossa. Tähän Hebrealaiskirje viittaa, eli Sana ei sulaudu Platonin eikä Freudilaisuuden/psykologian kautta. Suomen korkein teologinen opetus johdattaa kumpaankin, vt. Paavo Kettunen, ”Pyhä Henki tarvii psykologiaa”. Myös hänen ja koko teologisen tiedekunnan pyrkimys on tehdä teologia, millä ei ole mitään kohdistusta eikä rajoja, välttämättömyydeksi.

   Kyllä niinkutsutussa helluntailiikkeessä, etenkin Helluntaikirkon myötä, ajetaan teologisen tutkinnon välttämättömyyttä ja muutamat ajaa sitä ehdoksi paikallisen seurakunnan paimenuuteen.

   Yksi yleinen ja valitettava ilmentymä Helluntaikirkon pohjalta on yritykset teologisoida kasteopetus, koska, kuulemma, meillä ei ole ollut tarpeeksi syvällistä kasteopetusta. Olen käynyt keskusteluja tähän kallistumaan johdattelijoiden kanssa ja syy on ollut yllätyksellinen, ”koska, vaikka helluntailiikkeellä on oikea kasteoppi, niin se ei pärjää väärälle, akateemis-sakramentaliselle teologiselle tulkinnalle.” Julkaistiin muutama kuukausi Risto Kauppisen kastekirja ja siitä oli lyhyt keskustelu RV:n palstoilla. Täytyy todella olla käynyt Suomen valtion yliopisto teologisessa tiedekunnassa opettelemassa teologiaa, tulkintaa-selitysoppia, jotta pystyy uutta ymmärtämistä ja akateemista teologista opetusta myötäilemään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Platonisia ja Freudista on ajat sitten edetty pidemmälle. Sama koskee Newtonia ja Darwinia. Taitaa Einsteinkin olla jo historiaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Mänttäri

  ”Oletko koskaan käsittänyt, mitä on Jumalan Pojan Usko, olla uskossa, omistaa tämä usko? – Se on kuitenkin todellinen asia. Minä ja miljoonat elävät joka sekuntti siinä ja siitä. ”

  Raamatussa on paljon poikia, VT:n puolella myös kansaa sanotaan Pojaksi, Myös Daavidia ja Salomoa sanotaan pojaksi. Jesajassa ennustetaan poika ja Poika syntyy seuraavassa luvussa. MIkä sitten on Pojan usko ? Todennäköisesti se on usko Pelastukseen, siihen, että Messiaan päivinä myös kansan häväistys loppuu. Tarkoitan tietysti juutalaisia/israelilaisia, joita myös evankeliumi häpäisee panettelullaan. Näin ollen, kyllä minä tiedän mikä on Pojan usko, ja olen itsekin siinä uskossa, että niin tulee tapahtumaan. Toimin myös sen puolesta.

  Näkyvistä ja näkymättömistä :

  Näkyvät minä hyvinkin tunnustan ja haluan tietää siitä lisää, mutta näkymättömien kanssa minä en seurustele. Keskustelen kyllä itseni kanssa ja monien kirjoittajien kanssa, koska sanaoissaan he ovat jääneet näkyvyksi. Saan myös vastauksia, jos joku kysymys on pohdiskelun alla. Vastaus tulee joko itsestään, tai astuu eteeni jostain kirjasta. Kuolleiden palvonta on minulle vierasta, myös ihmisuhrit, ihmissyönti ja verenjuonti edustavat minulle pakanuuden pahimpia aikoja, joiden kuuluu väistyä. Lisäksi, Puunukke ristinpuulla rukouksen kohteena täysin hullunkurinen ajatus.

  Kuollut puunukke ristinpuulla palvonnan ja hurskastelun kohteena edustaa ihmisen masokistista mieltymystä ja nautintoa, miehyvää, jonka se saa toiselle tuotetusta kärsimyksestä. Minä tulen siitä ainoastaan vihaiseksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Tarja Parkkila,

   Kysyn vielä sinulta, että oletko päässyt todella käsittämään, mitä ja mikä on Jumalan Pojan Usko, koska sitä vastustat, halveksit ja pilkkaat

   Pidän puoleltasi pilkkaamisena kun ikäänkuin poljen jalkoihisi Jumalan Pojan vertaamalla Häntä, tietoisesti Raamatun henkilöhahmoihin, joita Jumala käytti. Esiinnyt ikäänkuin olisit tarkka ja poistat Jumalan Pojan uskon, ja äimistelet, että ”mikä Pojan usko?. Sen jälkeen seuraa jutusteluasi, mikä ei ole mistään kotoisin, koska se ei ole ateismia, juutalaisuutta, islami-uskoa eikä mitään.

   Vastaa oletko ollut ollut herätyksessä tai tullut uskoon, joskus? Minun kokemukseni mukaan vain näistä tiloista, kun niistä poistutaan, kumpuaa tällainen pilkka mitä edustat.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Reijo Mänttäri

  Jo lapsena, aito usko ja sen ilmiöt, saivat minut viihtymään helluntalaisten kokouksissa. Otollisesta tilasta, omakohtaisen uskonlahjan sain vastaanottaa jo 10-vuotiaana. 4 vuotta myöhemmin halusin, että minut kastetaan vedessä, koska Jeesuksellekin se oli vanhurskautuksen täydellistyminen. Nyt lähes "koko maailman" kiertäneinä paluumuuttajina vaimoni kanssa, voimme todeta, että helluntalaisuudessa halutaan noudattaa Alkuperäisiä Ohjeita, vaikka yhtä puutteellisina kuin Alkuseurakunnassa.