Joogasta

Joogamatto saattaa olla ainoa paikka, jossa pelkkä oleminen riittää.

Jooga on suosittu maailmanlaajuinen ilmiö.

“Suoraa polkua muinaisten joogien erakkomajoista ei kuitenkaan johda yhdellekään nykyiselle joogastudiolle”, toteaa Matti Rautaniemi.

“Käytännössä kaikki nykyisin harjoitetut joogamuodot kuuluvat … modernin joogan kategoriaan”, Rautaniemi toteaa yhteenvetona.

1800-luvulla syntyneen modernin joogan “juuret ulottuvat – joskin lukemattomien mutkien, sivupolkujen ja katkosten kautta – hämärään muinaisuuteen asti”.

Nykyjooga on yhdistelmä muinaista joogaperinnettä, modernia liikuntakulttuuria ja usein erilaisten joogaopettajien omaa kekseliäisyyttä. Yhä uusia muotoja syntyy koko ajan.

Jooga on siis parin vuosisadan aikana muuttunut ratkaisevasti.

Joogan menetelmiä ”voidaan irrottaa sen filosofisesta kokonaisuudesta” ja “käyttää moneen tarkoitukseen”.

Yleisin joogan muoto länsimaissa onkin liikunnallisempi joogan muoto, jossa opitaan asentoja sekä hengitystä ja jossain määrin mietiskelyä.

Rautaniemi toteaa, että ”niin kauan kuin joogaa kutsutaan joogaksi, joogaopettajat siteeraavat … klassisia tekstejä tai käyttävät sanskritinkielisiä termejä, kysymys joogan suhteesta uskontoon – eritoten hindulaisuuteen – on ajankohtainen”.

Kirjo on tässä kohdin valtava. Joogaa uskonnollisista syistä arvostelevien tulisi tiedostaa tämä.

Noppapeliä voidaan pitää sopimattomana, mutta samalla saattaa unohtua, että noppapelejä on valtavasti.

Yhtenäisen, hahmottoman möhkäleen sijaan joogan uskonnollisuutta onkin parempi tarkastella spektrinä, jonka toiseen äärilaitaan voidaan sijoittaa esimerkiksi hyvin monia uskonnon piirteitä jakava bhaktijooga ja toiseen äärilaitaan niistä hyvin harvoja sisältävät kuntosalijoogan muodot. Niiden väliin mahtuu valtava kirjo erilaisia painotuksia ja tulkintoja.


Blogikirjoituksen kirjallisuutena on ollut Matti Rautaniemen kirjat Tiedonjanoinen joogi ja Joogan historia. Laajempi kirjoitus kirjoista löytyy Vartija-lehden jutussa Joogalukutaitoa tarvitaan.

  • Niinpä juuri, Mauri. Ja myös siitä, että avoimelle keskustelulle vl-liikkeessä on tarvetta, koska vapaa mielipiteenilmaisu ei ole liikkeen sisällä sallittu, ainakaan jos se vähänkään poikkeaa ”virallisesta” opetuksesta. Syynä tähän on tietysti hoitokoukseen ja puhutteluun joutumisen pelko, joka pelko liikkeen jäseniin tarkoituksella synnytettiin 1970 -luvulla. Täälläkin vain aniharva vl-liikkeeseen kuuluva rohkenee kritisoida liikkeen opetuksia omalla nimellään, vaikka haluaisikin. Tästä on seurannut se, että vl-liike on jämähtänyt 1960-1980-lukujen opetuksiin, jotka hyvin monilta osin eivät ole relevantteja opetuksia enää 1990- 2010 -luvuilla syntyneille ja nykymaailmassa eläville ihmisille. En tarkoita tällä tietenkään Raamatullisia ja Raamatun mukaisia opetuksia, vaan tarkoitan niitä ihmisoppeja, joita liikkeen johdon määräyksestä on syötetty ihmisille 1960-luvulta saakka kepin ja ruoskan kera.

 1. Viisi vuotta olen saanut seurata Vuokon kirjoituksia, täällä ja nimimerkeillä lestadiolaisuutta sivuavilla palstoilla…
  Elämän makuiset seikkailut Sallin perheellä lestadiolaisuusmaailmassa ovat kirvoittaneet toisenkin naurun ja kyyneleen silmänurkkaan. Vuokolla on kyky käsitellä vaikeitakin asioita ymmärrettävästi ja itseään säälimättä ja peittelemättä…
  Toivottavasti jatkat edelleen….

 2. Niin tosiaan, onnittelut Vuokolle huimasta menestyksestä! Ja ehkä tässä on pieni osa kiitoksista osoitettava myös SRK:lle, koska se on antanut ja antanee jatkossakin niin paljon hyvää blogiaineistoa Vuokolle, samoin kuin meille kommentoijillekin. 😉

  Niin, ja Oikein Hyvää Uutta Armonvuotta 2014 niin Kotimaa24:n porukalle kuin kaikille muillekin täällä! 🙂

 3. Tämä Vuokko Ilolan blogien tyyli sopii tämän päivän ihmisille. Samanlaista tekstiä saadaan lukea keltaisen lehdistön lööpeistä ja jutuista. Eikä tämän verkkolehden jutut poikkea iltapäivälehtien tarinoista miltään osin. Keltainen lehdistö myy puolitotuuksilla, mustamaalaamisella ja sensaatioilla ja tässäkin asiassa tämä verkkolehti seisoo keltaisen lehdistön lööppien mukaisesti.
  Vuokon blogit eivät rakenna vaan hajottavat ja se sopii tämän verkkolehden lukijoille.

 4. Mites selittyy tämä Jeesuksen lause Matteus 11:30: ”Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.” jonka kreikkalainen vastine on näin”
  ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν
  ja jossa kreikalaisessa tekstissä oleva sana zygos ζυγός tulee kreikkaan sanskritin juurikin joogaa tarkoittavasta sanasta? Eräs konservatiiviteologi (Matias Roto) määrittelee: ” Onhan esimerkiksi ruotsin ies -sana samaa etymologista juurta kuin englannin yoke, kreikan z y g o s tai sanskritin yoga.”

  • Miksi se pitäisi selittyä? En ymmärrä.

   Sanskritin sanalla jooga on enemmän merkityksiä kuin millään muulla sanskritin sanalla. Sanajuuri on yuj.

   Indoeurooppalainen kantakieli on mm. kreikkalaisen sanan taustalla. Latinassa se näkyy sanassa jugum, englannissa sanassa yoke ja siis myös ruotsin sanassa ok. Suomeksi sanan mahdollinen sukulainen on sanassa juko.

   Etymologia-osuus löytyy molemmissa Matti Rautaniemen kirjoissa. Toki myös yllin kyllin netissä.

  • Pointti oli siinä, miksi J e e s u s käytti juuri tuota sanaa oppiaan tarkoittaen? Olen lukenut suomaisen tutkimuksen ”Oliko Jeesus buddhalainen munkki” missä jäljitettiin Jeesuksen muidenkin oppien suora yhteyttä buddhalaisuuteen.
   ja kuka oli profeetta Issa, jonka hautaa näytetään ihmisille Srinagarissa.

  • Jeesus ei tainnut kreikaksi opettaa. Sana oli käytössä muinaikreikaksi, ei vain UT:ssa.

   Per Beskowin artikkeli ”Modern Mystifications of Jesus” (teoksessa The Blackwell Companion to Jesus) käsittelee aihetta Kasmirista ja toki yksi hänen kirjoistaan. Artikkelin nimi kuitenkin jo kertoo oleellisen.

  • Siis emmekö voi luottaa mihinkään Jeesuksen opetuksiin, koska ne on muistiinpantu keikaksi? Mistä tiedät ettei Jeesus osannut keikkaa? Oikeasti et mistään.
   Zygos on lainasana ja buddhalaisuutta selvästi tuntenut Jeesus on voinut aivan hyvin käyttää sitä.

  • Kirjoitin ”ei tainnut” Jeesus käyttää kreikkaa. En lainkaan ottanut kantaa evankeliumien luotettavuuteen.

   Itse kyllä julistat, että Jeesus olisi selvästi tuntenut buddhalaisuutta.

 5. sabakhtani….

  Eeli Eeli lama sabakhtani ……., tästä löytyy sana bakhta, joka hindiksi on hyvinkin tunnettu sana, ja tarkoittaa yhtä kuin ’ jumalalle antautunut sielu. ’

  Assyrian bhakta = vaimo tai nainen. Gora o Bakhta = mies ja nainen

  hindissä
  Bhakta _ Herran antaumuksellinen palvoja – Jumalalle omistutunut sielu.

  Bhakti-jooga – itsensä yhdistäminen Korkeimpaan Herraan rakastavan palvelemisen kautta.

  Bhakti- vedanta – pitkälle edistynyt transsendentalisti, joka on oivaltanut Veeda-kirjat rakastavan palvelemisen avulla.

  Srimad Bhagavatam

  • Jeesuksen sanat olivat arameaa ja/tai hepreaa. Riippuu vähän evankeliumista (ja käsikirjoituksista). Juurena oleva sana taitaa tarkoittaa suunnilleen jättämistä (yksin).

   Aika villi on väite bhakti-sanan liittymisestä Jeesuksen sanoihin. Keinotekoiselta vaikuttaa.

Kirjoittaja

Ahlbäck Lars
Ahlbäck Larshttps://twitter.com/ahlback_lars
Lähihoitaja, sairaanhoidon opiskelija ja teologian maisteri.