Digiloikka vai kompastuminen? Somen pimeän puolen vaikutus kirkkoon ja yhteiskuntaan

Kotimaassa pohditaan, eikä ensimmäistä kertaa, digitaalista yhteisöllisyyttä. Pohjalla on kovin auvoinen ajatus verkosta ja sosiaalisesta mediasta ongelmattomana toimintaympäristönä. Tutustumalla jo pelkästään Kotimaan blogeihin tai muistelemalla sen ammoin kuollutta ja kuopattua keskusteluosastoa voi todeta, ettei asia ole niin auvoinen. Yhteisen jakamisen sijaan sosiaalista mediaa uhkaa jatkuvasti luisu jakavaksi riitelyksi.

Nettiä koskevassa tutkimuksessa ja keskustelussa kiinnitetään nimittäin, varsinkin Yhdysvaltain kaksien edellisten presidentinvaalien jälkeen, yhä enemmän luonnetta sosiaalisen median merkitykseen ihmisten jakajana, mielipiteiden ja vastakkainasettelun kärjistäjänä.  Yhdysvaltalaisen moraalipsykologin Jonathan Haidtin mukaan tämä piirre on sisäänrakennettu sosiaaliseen mediaan. Sitä selittää se, että sosiaalisessa mediassa on läsnä sisältöä tuottavien toimijoiden lisäksi yleisö, joka tarkastelee ja palkitsee toimijoita.

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että  yleisöön uppoavat parhaiten voimakkaita tunteita, erityisesti vihaa ja närkästystä lietsovat ulostulot. Ne se palkitsee antamalla positiivista huomiota: klikkauksia, tykkäyksiä ja jakoja. Tylsä, rakentava kontribuutio taas saa väin vähän lukijoita. Tämän ovat ei-sosiaalisetkin mediat klikkiotsikoissaan ja lööpeissään jo kauan sitten huomanneet. Sosiaalisen median algoritmit, jotka mittaavat kiinnostustasi reaaliajassa nostavat siten esille yhä provosoivampaa materiaalia, joka ruokkii vastakkainasettelua. Erityisesti sellaista herättää moraalinen tyrmistys ja raivo.

Koska uskonnollinen yhteisö on monien moraalikysymysten ristipaineessa operoiva toimija, on juuri sillä erittäin suuri potentiaali kerätä ympärilleen (ja sisälleen!) tätä patsastelua. Sillä taas on taipumuksena jakaa yhteisöä, lietsoa ristiriitoja ja johtaa yhä äärimmäisempiin ulostuloihin. Tämä pätee varsinkin yhteisöön, joka pyrkii jollain tavoin kertomaan normatiivisesti, mikä on hyvää, ja esiintymään jopa Jumalan asialla. Ja kun toiset tyrmistyvät, pitävät toiset yhä tiukemmin kiinni siitä, minkä kokevat oikeaksi.

Luultavasti tästä syystä kirkon verkkoyhteisöjen rakentamishankkeet eivät yleensä ole onnistuneet. Ne vaatisivat vahvempaa moderointia ja 'ylhäältä' (esim. työntekijöiltä) annettua käsitystä yhteisöllisestä missiosta. Tämä on kuitenkin samalla poissulkevaa, mikä sopii heikosti julkiselle toimijalle, joka korostaa nykyisellään inklusiivisuutta ja syliinsä sulkevuutta. Siksi pienemmät yhteisöt, joilla on vahvemmin jaettu yhteinen missio ja moderointi saattavat toimia.

Sama ilmiö näkyy tietenkin ja ennen kaikkea politiikassa. Haidtin kirjoitukset herättävät ainakin sen laajemman huomion, että kommunikaation vaivattomuus ei ole aina toivottava seikka. Kun tekniset esteet poistuvat ja kiukkuisin purkaus on jaettavissa sekunneissa, ihmiset jakavat sen, mitä rauhoituttuaan – tai sen vaatiessa postimerkin tai ainakin enemmän kuin 140 merkkiä – katuisivat.

Vaaran tuottaa myös moderoinnin muuttuminen näkymättömäksi, eli sellaiseksi joka perustuu lausumattomiin sääntöihin siitä, mikä on soveliasta. Kun ryhmien välinen vastakkainasettelu kärjistyy, syntyy ihmisille kiusaus (ja peräti kokemus velvollisuudesta) poistaa vastakkaisen mielipiteen ilmaisija julkisuudesta. Kärjistymisestä seuraava keskinäisen ymmärryksen väheneminen saa tämän näyttämään mielivallalta, mikä tietenkin lisää vastakkainasettelua.

Kirkon kaltaiselle yhteisölle, josta voi erota täyttämällä lomakkeen nettisivulla, tämäkään ei lopulta toimi. Näyttääkin siltä, että lopulta keskustelun todelliseksi painopisteeksi nousee moderointi, jolla on välitön yhteys sananvapauteen. Institutionaalisen yhteenkuuluvuuden takaajat kuten uskontunnustus saattavat nousta tulevaisuudessa merkitykseltään arvaamattomaan asemaan, koska niihin sitoutuminen on pehmeämpi keino rajata sananvapautta kuin virtuaalinen eliminoiminen. Ehkä tästäkin on saatu kirkossa jo esimakua.

5 kommenttia

 • Markku Hirn sanoo:

  Ha ha , Ilmarin bloggi on rakentava myönteinen. Tekstiin vedoten,saa nähdä jos siihen tartutaan ja jatketaan keskustelua teemasta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Johanna Sandberg sanoo:

  Kiitos keskusteluun tarttumisesta! Kirjassani Yhteisönä verkossa hahmottelen verkkoseurakunnalle neljä erilaista ”sosiaalista tilaa”, jotka perustuvat sosiologisiin ryhmäkokoihin ja niiden dynamiikkaan. Yllä esitetyt ongelmat koskevat niistä vain yhtä.

  Ensinnäkin verkon julkisessa tilassa viestintä on yksisuuntaista ja siihen voi osallistua halutessaan anonyyminä (esimerkiksi jumalanpalvelusstriimi).

  Toiseksi on ns. sosiaalinen tila, joka on avoin periaatteessa kaikille ja jossa vuorovaikutus on monensuuntaista (esimerkiksi tämä blogipalsta tai avoimet someryhmät). Karimiehen ansiokkaasti esille nostamat ongelmat koskevat juuri tätä tasoa eikä suotta, sillä se on neljästä sosiaalisesta tilasta kaikkein haastavin ja vaatii vahvaa ylläpitoa sekä keskustelun synnyttämiseksi että rakentavan kulttuurin luomiseksi. Lisäksi sosiaalisen tilan yhteisöt syntyvät ihmisiä yhdistävänä mission tai kiinnostuksen kohteen ympärille. Haasteista huolimatta tästäkin sosiaalisesta tilasta on seurakuntakentässä upeita onnistumisia, jotka vastaavat ihmisten yhteisöllisyyden tarpeeseen. Sitä paitsi sosiaalisen tilan ainoa funktio ei ole mielipiteen ilmaisu vaan se on hieno mahdollisuus osallistaa tavallisia ihmisiä niin ideointiin, tarpeiden kartoitukseen kuin hyvän tekemiseen.

  Kolmannen tilan muodostavat suljetut ryhmät, jotka ovat kooltaan alle 20 hengen pienryhmiä. Tämä ryhmäytynyt tila voi toimia videoyhteydellä tai perustua asynkroniseen kirjalliseen viestintään (kuten WhatsApp-ryhmät). Monet ryhmät yhdistävät molempia ja tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman arjen yhteyden. Aivan kuten kasvokkain kokoontuvat pienryhmät nämä ryhmät mahdollistavat luottamuksellisuuden. Ne ovat neljästä tilasta monipuolisimpia ja kokonaisvaltaisimpia. Professori Heidi A. Campbell on tutkimustensa pohjalta tiivistänyt ihmisten hengelliseen verkkoyhteisöön kohdistamat odotukset kuuteen piirteeseen, joista jokainen voi toteutua nimenomaan ryhmäytyneessä tilassa: ihmissuhteet, vastavuoroinen tukeminen, arvostus oman panoksen antamisesta, 24/7 yhteys, aito vuorovaikutus sekä uskon yhteys.

  Neljäntenä verkko mahdollistaa henkilökohtaisen kohtaamisen joko anonyymisti tai nimellä (esimerkiksi Kirkon keskusteluapu tai henkilökohtaiset viestit).

  Verkossa toimimiseen liittyy toki monia uhkia ja turvallisuuskysymyksiä, mutta niiden ei pidä estää digi- ja wikikulttuurin luomiin haasteisiin vastaamista tai seurakuntayhteyden tarjoamista niille, joille sen ensisijainen paikka on verkossa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ilmari Karimies sanoo:

   Edellä oleva jaottelu neljään tilaan kuulostaa hyvältä ja toimivalta. Ehkä juuri siksi someryhmät ja foorumit vaikuttavat toimivimmilta, kun koko pysyy suhteellisen maltillisena.

   Pienempien ryhmien suhteen esitetään vain usein kysymys, missä määrin niiden pyörittäminen on seurakunnan tehtävä (resurssien kannalta), ja usein niiden tiiviimpi hengellisyys voidaan nähdä ongelmallisena.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ilmari Karimies sanoo:

  On muuten mielenkiintoista, että juuri kun julkaisin tämän, YLE uutisoi Facebookin entisen työntekijän samansuuntaisista paljastuksista:

  ”Entisen Facebook-työntekijän mukaan ongelmien juurisyy on vuonna 2018 tehty algoritmiuudistus, jonka jälkeen eniten reaktioita keränneet julkaisut alkoivat nousta enemmän esille alustoilla. Facebookin sisäinen tutkimus vahvistaa useiden tutkijoiden huomion, että tämä lisäsi negatiivisten sisältöjen määrää. Tämä puolestaan on vaikuttanut poliitikkojen tapaan viestiä ympäri maailman.

  […] WSJ:n julkaisuista on muun muassa selvinnyt, että Facebook on hyvin tietoinen Instagramin aiheuttamista mielenterveysongelmista etenkin teini-ikäisille tytöille.”

  https://yle.fi/uutiset/3-12127112

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ”Pienempien ryhmien suhteen esitetään vain usein kysymys, missä määrin niiden pyörittäminen on seurakunnan tehtävä (resurssien kannalta)”

  Jos seurakunnalla tarkoitetaan palkattuja työntekijöitä, niin ajattelen että jossain määrin kyllä (esim. koulutusta vaativa sururyhmien vetäminen) mutta laajasti ei. Itse kuitenkin ajattelen, että seurakuntalaisten johtamat ja ylläpitämät ryhmät ovat seurakunnan toimintaa yhtä lailla. Olisi outoa ja harmillista, että tämä merkityksellinen yhteisöllisyyden taso jäisi jotenkin paikallisseurakunnasta irralliseksi ja villiksi. Palkattujen työntekijöiden rooliksi näen vapaaehtoisten varustamisen ja tukemisen. Ja vaikkapa noihin sururyhmiin (joita on menestyksekkäästi toteutettu verkossakin) viitaten seurakuntalaisissa on paljon osaamista ja heitä voi kouluttaa tällaisten vaativampienkin ryhmien johtamiseen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Ilmari Karimies

  Lutherin uskokäsityksestä väitellyt teologian tohtori. Toiminut Helsingin piispan teologisena sihteerinä, kirkolliskokouksen perustevaliokunnan sihteerinä sekä kahdessa pohjoismaisessa luterilais-katolisessa dialogikomissiossa. Reformaation teologian tuntiopettaja Avoimessa yliopistossa.