Astui ylös taivaisiin

Omalla kotiseudullaan naisten varapäällikkö laulaa sooloa johtamassaan kuorossa Kamerunissa. Naisten päälliköllä noilla alueilla on merkittävä sanavalta heimon tai alueen hallinnossa, koska heidän tehtävänsä on välittää vastaavan alueen naisten ääni yhteiskunnan päätöksiin.

Danielin kirjassa kuvataan Jumalan valtaa vertaamalla sitä kuninkaan valtaan. Tietenkin Jumalan valta on täydellisempi, mutta kuninkaan valtaa käytetään ikään kuin havainnollistamassa Jumalan valtaa.

Danielin kirjassa kuvataan yhdenkin hallitsijan valtaa seuraavasti:

»Sinulle, kuningas, kuninkaiden kuningas, on taivaan Jumala antanut valtakunnan, vallan, voiman ja kunnian. Hän on myös antanut kaikkialla valtaasi ihmiset, maan eläimet ja taivaan linnut ja tehnyt sinut niiden herraksi. Dan. 2:37-38

Helatorstaita vietetään Jeesuksen taivaaseen astumisen juhlana. Sitä vietetään perinteisen laskutavan mukaan 40. päivänä pääsiäisestä. Noiden päivien aikana ylösnoussut Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen näkyvässä muodossa. Nämä ilmestykset kertoivat hänen ylösnousemuksestaan. Hän osoitti elävänsä.

Helatorstain tapauksessa Jeesus nousi opetuslastensa nähden maasta yläilmoihin. Opetuslapset näkivät pilven vievän hänet korkeuksiin, kunnes hän hävisi näköpiiristä.

Ulkonaisesti siis nähtiin hyvinkin havainnollisen muotoinen ilmiö. Kyseessä ei kuitenkaan ollut lentokoneen nousua vastaava tapahtuma, vaan paljon suuremmasta muutoksesta. Jeesus siirtyi tämän maailman aikaan ja paikkaan sidotusta todellisuudesta Jumalan valtakunnan yli kaikkien ulottuvuuksien ulottuvaan uuteen todellisuuteen, missä hänen ainainen nykyhetkensä ja ainainen läsnäolonsa kaikessa ei rajoitu muutamien meidän elämäämme kuuluvan mittasuhteiden mukaan.

Tämän valtaisan muutoksen voimme tiivistää sanontaan: Jeesus siirtyi maasta taivaseen.

TORSTAI 21.5.2020
Helatorstai
Pääsiäisjakso, pääsiäisaika
Korotettu Herra
Ensimmäinen lukukappale: Dan. 7: 13-14

Lukukappaleessa eteemme piirtyy Jumalan valtaistuin. Taivaan Isää kuvataan vanhaikäiseksi. Sanomaton ja meille käsittämätön Jumalan suuruus ja rajaton kirkkaus ja valta kuvataan vertauksenomaisesti meille käsitettävin kuvin. Valtaistuimella istuva kuningas on tämän vertauksen havaintoesimerkki.

Jeesus, Jumalan Poika, tulee hänen eteensä. Asettuu valtaistuimelle Isän oikealle puolelle, Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Toki Jeesuksella on ollut tämä täydellinen valta jo ikuisuudesta, koska hän on ikuinen Jumala. Maailma on hänen kauttaan luotu. Hänen jumaluutensa ei ollut poistunut hänestä myöskään siinä vaiheessa, kun hän otti ihmisyyden olemukseensa neitsyt Marian kohdussa. Jo sikiönä hän on ollut Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa. Näin jo lasta odottaessaan Maria oli Jumalan äiti, kuten yhteisen kirkon oppiin pitäytyvät hänestä tunnustavat.

Koko näkyvän elämänsä ajan pelastustyön ajan Jeesuksella on ollut Jumalan valta, koska hän on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa.

Nyt taivaan istuimella Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella istuessaan hän on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa. Tästä Luther iloitsi valtavasti. Yksi meistä ihmisistä, Jeesus, istuu koko maailmankaikkeutta ohjaavalla valtaistuimella. Hän on meidän puolustajamme. Siksi saamme olla turvallisin mielin. Jumala on meille armollinen.

Lähetyskäsky

Taivaaseen astumisensa yhteydessä Jeesus antoi lähetyskäskynsä. Ensiksi hän kertoo, että hänellä on kaikki valta. Sitten hän antaa käskyn opetuslapseuttaa koko maailma pyhän kasteen välityksellä ja sitten myös opettaa näin Jeesuksen oppilaiksi otetut. Kristikunnan tehtävänä on kaikkien kansojen kaikkien ihmisten saattaminen kirkon yhteyteen, uskon yhteyteen, pelastuksen yhteyteen, Jumalan yhteyteen.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» Matt. 28:18-20.

Raamatunkäännösten tilastoa

Vielä työ on kesken. Vielä on aika tehdä työtä. Viime vuoden lopun 31.12.2019 tilasto kertoo miten paljon Raamattua on käännetty maailmassamme. Tiedot Suomen Pipliaseuran sivustolta:

Vuoden 2019 lopussa Raamattu oli saatavana 694 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,7 miljardia ihmistä.

Uusi testamentti on käännetty 1 542 kielelle. Näiden kielten puhujia on 793 miljoonaa.

Jokin raamatunosa on käännetty 1 159 kielelle, ja näitä puhuu 463 miljoonaa ihmistä.

Yli puolelle maailman kielistä ei ole kuitenkaan käännetty mitään raamatuntekstiä.

1,5 miljardilla ihmisellä ei ole koko Raamattua omalla kielellään.

Pipliaseuran antamat luvut perustuvat Yhtyneiden Raamattuseurojen 31.3.2020 julkaisemiin raamatunkäännöstilastoihin vuodelta 2019.

Tässä helatorstain ensimmäinen lukukappale

Dan. 7: 13-14

Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä
ja näin, miten taivaan pilvien keskellä
tuli eräs, näöltään kuin ihminen.
Hän saapui Ikiaikaisen luo.
Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen,
ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus,
kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten
tuli palvella häntä.
Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa,
eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.

72 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  ”Huomaapa tuo, että Jeesus itse oli ja on juutalainen. Joten noiden sanojen yleistäminen koko juutalaisuutta koskevaksi menee tuon lauselman alkuperäisen ajatuksen ulkopuolelle.”

  Ei se ole mikään puolustus, mikä on kirjoitettu se on kirjoitettu, ja ihmiset lukevat mitä on kirjoitettu, eivätkä osaa erottaa mennyttä ja nykyistä ja siksi antisemitismi on noussut ja nousee aina uudestaan, kun vielä Jeesuksen nimi mainitaan sanojaksi, he pitävät sitä jumalan sanana.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Jeesuksen sana on Jumalan sanaa. Hänhän on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa, jo sikiämisestä lähtien on ollut ja tulee olemaan aina ikuisuuksista ikuisuuksiin.

   Olemme samaa mieltä siitä, että se mikä on kirjoitettu , on kirjoitettu.

   Sille että väärinkäsityksiä tulee ei voi mitään. Ei ole mikään sattuma, että Raamattu on nimenomaan yhteisön kirja. Se elää yhteisestä uskostamme ja pyrkii vetämään yhteen yhteisöön kaikki kansat maan päällä. Nimenomaan yhteiseen kirkkoon mukaan tuleminen luo yhteyttä, jopa enemmän kuin mikään muu maailmassamme voi meitä yhdistää. Uskon yhteys nimittäin yhdistää meidä yhteen ja yhteiseen Jumalaan ja hänen lapsinaan me kuulumme samaan taivaan ja valkeuden lapsikatraaseen.

   Sitä mukaa kuin yhteisöllisyys pääsee vaikuttamaan sen seurauksena myös keskinäinen toinen toisensa ymmärtäminen voi lisääntyä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Luukas on kreikkalainen, eikä todellakaan ole ollut kuulemassa mitä joku Simeon on sanonut, joten ohi meni.

  ”Israelin siunaaminen ja rauhan toivottaminen saa syvimmän täyttymyksensä Vapahtajamme täytetyssä pelastustyössä. ”

  Eivät he tarvitse kristillistä kärsimysnäytelmää pelastajaksi, he ovat nähneet liian monen juutalaismiehen, naisen ja lapsen kärsimyksen ja kuoleman. Kyllä he tieävät mitä kärsimys on. On korkea aika toivottaa heille kaikkea parasta, mitä elämä voi tarjota. Ja iloita yhdessä heidän kanssaan, että ovat pelastuneet täältä manalasta ylös. Aina Jerusalemin hävityksestä Holokaustiin on kaikki paha tullut Eoroopasta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa tarvitsevat Jeesuksen Kristuksen pelastajakseen. Hän on koko maailman ainoa toivo Jumalan yhteyteen pääsemiseksi.

   Luukkaan evankeliumi välittää sen mitä alkuperäiset todistajat ovat sanoneet. Niinpä hänen sanansa kertovat meille luotettavan kertomuksen siitä mitä on sanottu.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  ”Jeesuksen sana on Jumalan sanaa. Hänhän on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa, jo sikiämisestä lähtien on ollut ja tulee olemaan aina ikuisuuksista ikuisuuksiin. ”

  Minulle Jeesus on puusta veistetty mies, joka riippuu ristillä useimmissa kirkoissa tai väreillä tuhrittu kuva alttaritaulussa ja Krusifiksi kotien seinillä.

  Kirjoituksia taas ovat kirjoitelleet muut, jotka eivät ole edes tavanneet tätä oletettua henkilöä. Mutta se on kristinuskon jumala. Ei sille mitään voi, mutta minä pidän sitä Jumalan pilkkana kuitenkin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Koko kirkko elää siinä todellisuudessa, että Jeesus elää ja vaikuttaa pyhän kansansa eli kirkon välityksellä joka päivä, joka hetki, nyt ja aina ikuisuuteen asti.

   Hänen turvissaan meillä on tulevaisuus ja toivo.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Tosiaam sinun opin mukaan Jeesus vaikuttaa joka päivä uskontunnuksen mukaan tuomitemalla meitä ihmisiä siellä istuessaan isänsä oikealla oulella.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Reino

   Vanhan testamentin Tuomarien kirjassa saamme avaimen siihen, mitä tuolla tuomarina toimimisella tarkoitetaan. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa me puhumme hallitsemisesta.

   Jeesus on kaikkivaltias. Siksi hänen hallintovaltansa on rajaton valta, koska kaikki on hänelle mahdollista. Samalla kuitenkin on muistettava, että Jumala on rakkaus. Niinpä hän käyttää rajatonta voimaansa rakkauden palvelukseen.

   Tämä on jotain aivan muuta kuin kreikkalaisen uskonnon mukaisen Aristotelen filosofiassa. Aristoteles opetti että Jumalan rakkaus ja kaikkivaltius ovat toisiansa rajoittavia tekijöitä. Sitä mukaa kuin rakkaus lisääntyy lisääntyy myös riippuvuus rakastetusta ja tältä osin kaikkivaltiudesta pienenee vastaava osa. Jne. Hänen ajattelussaan nämä kaksi näkökohtaa: Rakkaus ja kaikkivaltius ovat ikään kuin samalla janalla toisiaan vastaan tulevia suureita.

   Raamatun käsityksessä nuo kaksi käsitettä eivät rajoita toisiaan vaan täydentävät toisiaan. Näin niitä voisi verrata neliön kahden eri suuntaan menevän sivun vaikutukseen neliön suuruuteen. Kaikkivaltiuden kasvu lisää neliön pinta-alaa samaten rakkauden kasvu lisää neliön pinta-alaa. Näin siis kummankin todellisuuden kaikkivaltiuden ja rakkauden yhteenkuuluvuus merkitsee, että Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan ei tunne minkäänlaisia rajoja. Jumalan rakkaus on rajatonta ja meidän puoleltamme ilman ansioita osoitettettua rakkautta. Se on armoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Niin se tuntuu elävän, mutta minulla erilainen todellisuus.

  Suora yhteys, en tarvitse välimiehiksi muita, kuin sanoja. Olen lukutaitoinen ja kiinnostunut aiheesta. Antisemitismi ei ole minuun koskaan tarttunut, sitä pidän parhaana lahjana, mitä olen saanut. En ole myöskään kateellinen jos sanassa sanotaan heitä valituksi kansaksi Elokuvassa ” Viulunsoittaja katolla ” , päähenkilö sanoo vaikeuksien keskellä yläkertaan: ”Tiedän kyllä, me olemme valittu kansa, mutta etkö voisi välillä valita joitakin muita. ”

  Raskas osa olla valittu kansa. Tunnen syvää myötätuntoa, kuten myös ihailua ja ihmetystä ja suurta kunnioitusta. Minulle he edustavat kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä, uskollisuutta ja rakkautta omaan maahan ja ykseyttä, yhdessä hengessä . En tiedä miten innostunut moderni sukupolvi on muumioimaan Jerusalemin vain Pyhäksi kaupungiksi, heillä voi olla uudet aatteet ja aikomukset sen suhteen. Mutta aikahan sen näyttää.

  ”Minä vuodatan henkeni lapsiisi ja he versovat kuin kaislikko, kuin pajut purojen varsilla. ” Vesa versoo, juurta alaspäin, ja latvusta ylöspäin. ”He ovat Herran siunattujen siemen ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. ”

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Minä olen tapaillut juutalaisia noin puolen vuosisadan ajan eri tilanteissa. Eräskin heistä, jo edesmennyt, on jopa yhteen aikaan ollut läheisempien ystävieni joukossa. Milloinkaan kukaan heistä ei ole pienimmässäkään määrin milloinkaan loukannut uskoa Kristukseen, vaan olemme saattaneet keskustella kaikista elämän kysymyksistä ilman pienintäkään tarvetta vähätellä toinen toisemme vakaumusta. Heille ei ole ollut vaikeaa tulla kirkkoon eikä minulle ole ollut vaikeaa käydä synagogassa heidän liturgiaansa osallistumassa. Tämä liurgian ymmärtäminenhän on mitä suurimmassa määrin hyvinkin mielenkiintoista, koska sekä synagogan että kirkon liturgia ovat historian kuluessa vähitellen samoista juurista eri suuntiin kasvaneita Jumalan kunnian ylistystä, hänen sanansa kuulemista ja hänen pyhää palvontaansa ilmaisevia ja Jumalan siunausta jakavia toimituksia.

   Kerran olen jopa pitänyt Somerolla kokonaisen lukuvuoden pituisen sarjan esityksiä Isä meidän rukouksesta Sanan ja rukouksen iltojen opetuspuheina. Niissä olen verrannut Isä meidän rukousta juutalaisen liturgian ja rukousten vastaaviin ilmauksiin. Kaikkiin Isä meidän rukouksen kohtiin löytyy vastineensa useammassakin juutalaisen liturgian yhteydessä. Voimmepa sanoa, että rukousta opettaessaan Jeesus on liikkunut juutalaisen liturgisen elämän valtavirrassa keskellä virtaa suoraan eteenpäin, kääntymättä sen paremmin oikeaan kuin vasempaankaan suuntaan harhailemaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Juutalaiset ovat jalomielisiä. Minä en ole juutalainen olen vain sivullinen.

  En ole syyllinen siihen, että kirkko on antanut kuvan Jeesuksesta ristillä riippuvana avuttomana miehenä, jota minun pitäisi pitää kaikkivaltiaana jumalana ja vapahtajana. Kidutusnäytelmät eivät saa minussa mitään katarsista/ säälin tunteen aiheuttamaa uudistumista aikaan, päinvastoin, tulen vihaiseksi väkivallasta.

  Ja vielä enempi siitä, että isä uhrasi poikansa. Kun ei ollut mikään pakko.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Ristin työ oli välttämätöntä, koska koko maailman synti piti sovittaa. Mikään vähempi ei riittänyt jotta samaan aikaan toteutuisi täydellinen ja rajaton oikeudenmukaisuus ja rajaton ja täydellinen rakkauden vaatimus. Se että Jeesus teki tämän kertakaikkisena uhrina koko maailman puolesta vaati sen, että ihmisen synnin sovitus olisi pätevä myös Jumalan edessä. Vain hän Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa saattoi sen tehdä ja nimenomaan siten että hän ensiksi otti ihmisyyden omaan olemukseensa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Oikeudenmukaisuus toteutuu vain lain kautta.

  Laki on tullut pelastukseksi myös meille naisille, meitä ei enää tuomita noitina roviolle. Meillä on sananvapaus, liikkumisen vapaus, pukeutumisen vapaus, ja voimme myös koristautua, jos huvittaa. Voimme tanssia, musisoida ja ilakoida, puhua pehmoisia ja viheltää. Meillä on ihan ihmisoikeudet.

  Ajattele, laki voi antaa vapauksia . Laki on minun messias.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Mutta ei kristinuskon ansiosta, vaan siitä huolimatta, koska täällä on ollut edistyksellisiä ihmisiä, kuten nyt esim. juutalaisia. Toki naiset ovat itsekin taistelleet, naisten, lasten, ja myös eläinten oikeuksien puolesta. En ole koskaan kuullut, että kirkko olisi taistellut naisten oikeuksien puolesta, päinvastoin, aina on löytynyt jakeita evankeliumista, joka ne kieltää. Paavalista niitä löytyy. Ja viimeaikojen taistelu on ollut kysymys naispappeudesta.

  Nyt kun juutalaiset ovat Idässä, naisten oikeudet myös muslimi-maissa voivat pikkuhiljaa muuttua. Saudi-Arabiassa naiset saavat jo ajaa autoa, ja Palestiinan nuoret naiset haluavat opiskella ja valmistua ammatteihin. He näkevät mallia Israelin tasa-arvoisista naisista, jotka ovat jopa armeijassa. Ultra-Ortodokseilla on vielä vanhoilliset tavat, mutta heitä ei ole kovin paljon.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Suurten kulttuurien välisissä vertailuissa ei pidä mennä pintakuohun mukaan koska sellainen vaihtelee hetkstä toiseen. Esimerkiksi Al Karaouien madrashi eräässä mielessä maailman ensimmäinen nykyaikaisen yliopiston perustaja oli nainen nimeltään Fatima ja huomaapa: tämä jo 800 -luvulla. Vaikka se on ollut jo tuolloin nykyaikaisen yliopiston malliin toimiva, niin vasta 1960 luvulla se virallisesti tuli yliopistoksi. Sen kuuluisin oppilas on ollut Moses Maimonides. Kun katsotaan mitä usko on ihan käytännössä merkinnyt, niin esimerksi 1960-1970 luvuilla, jos mies oli kirkon jäsen nii, vuodet oikein keskenään verraten, tulokseksi tuli, että avioeroja tuli 16 %, mutta jos mies oli kirkosta eronnut niin avioeroja tuli vähän yli 40 %. 1970 luvula erään lääninvankilan johtaja totes, että heidän asiakkaistaa vain 2% oli käynyt pyhäkoulua, ja huomaa, että 1950 luvulla puhäkouluissa oli käynyt satojatuhansia lapsia.

   Nyt kun jätetään pois eri maiden erilaista poliittisista yms seikoista johtuvat keikaukset syrjään ja todetaan, että Islanti, Norja, Suomi ja Ruotsi ovat maailman tasa-arvoisimpia maita, niin nähdään että luterilaiset Pohjoismaat ovat aivan kärkeä.

   Edelleen todettakoon, että maailman suurten kulttuurien vertailussa kristillisen perinteen muovaama länsimainen kulttuuri on kaiken kaikkiaan sillä tavoin naisen asemaa hyvin hoitanut, että muiden kulttuurien keskuudessa asuvat naiset ovat pyrkineet saamaan ainakin joitakin asioita samaan malliin saatavikksi kuin meillä länsimailla on asiainlaita.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Kehitys on mennyt teenpäin kirkosta huolimatta, ja ihmisoikeudet lisääntyneet. Meillä oli pitkään niin sanottu sääty-yhteiskunta. Papisto oli yksi sääty, aatelisten ja porvariston kanssa. He nauttivat erioikeuksia. Ihmiset eivät siis olleet tasa-arvoisia lain edessä. Laki koski vain ulkopuolisia eli tavallista kansaa, joita kirkko haukkui syntiseksi. Ja aatelisto ja porvaristo pitivät työn orjina. Kunnes työväenliikkeet tulivat kuvaan. Ei kirkon toimesta vaan kansasta lähteneinä.

  Kansan piti aina olla synnintunnossa, käydä kirkossa ja pyydellä syntejä anteeksi, että pääsevät taivaaseen ja työn raskas ies viimeinkin raukeaa. He joutuivat katselemaan Jeesuksen kärsiviä kasvoja ristinpuulla ja heidän tuli uskoa, että heidänkin piti kärsiä, koska Jeesus oli kärsinyt heidän syntiensä takia. Näin ylhäisö ja kirkko ylhäisön tukijana käyttivät Jeesusta hyväkseen. Eivät he suinkaan kertoneet, että Jeesus oli ollut eliittivastainen kapinallinen. Se olisi ollut kauhistus ja saanut aikaan ties mitä, heidän asemansa menetystä.

  Luterilainen työmoraali koski vain tavallista kansaa, ei säätyläisiä he olivat etuoikeutettuja ja avioituivat vain omasta keskuudesta, koska pitivät itseään parempina kuin työtätekevä väestö, joka oli heille kuitenkin tarpeellinen. Tämä halpa-arvoisempi väestö kelpasi tosin eturintamaan, kun sota syttyi.

  Muutokset lähtevät aina tavallisen kansan keskuudesta joka näkee, että heidän kohtelunsa ei ole oikein. Pyhäkoululla ei ole mitään merkitystä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Siellä kerättiin vain lamapaita Jeesuksen tarhaan. Mutta koulun kehittymisellä kyllä. Ja vaikka et pidäkään siitä, että kehun juutalaisia, niin sanon kuitenkin, että he ovat aina arvostaneet ja kannustaneet kouluttautumaan omiaan, ja sen esimerkin seuraamina myös muualla on ryhdytty arvostamaan koko kansan kouluja ja kouluttautumista. Koulussa opiskellaan nykyisin muutakin kuin katekismusta, eikä opettajien tarvitse enää olla kirkon hyväksymiä.

  On ollut kirkosta riippumattomia ajankohtia, renesanssia ja humanismia. Jotka ovat vieneet meitä pimeältä keski-ajalta uudelle ajalle, valistuksen ja tasa-arvon suuntaan. Olen kyllä huomannut, että niitä sanotaan kristillisksi arvoiksi, mutta sehän ei ole totta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   1)

   Käytät kultaisesta keskiajasta valistusajan keksimän historian tarkastelua kestämättömällä iskusanalla. Nuo kun halusivat pöyhistellä rintaansa lyttäämä mitättömiksi kaikkien ennen eläneitten sukupolvien saavutukset. Eivät mokomat tajunneet, että kulttuurinsa ja aineellisen kehityksen valmiuksien kasvamisessa istuivat noiden edellä eläneiden sukupolvien sylissä.

   Keskiaikana koko Eurooppa voitettiin kirkon yhteyteen.

   Länsimaisen kirkon kasvatustehtävän tuloksena syntyi eurooppalainen identiteetti. Pienten keskenään sotivien valtioiden yläpuolelle kehittyi tietoisuus koko maanosamme yhteenkuuluvuudesta.

   Vanhan ajan kulttuurin siirtyminen eteenpäin oli kirkon tehtävä. Lukemattomat luostarit toimivat kouluina, sairaaloina ja sosiaalihuollon laitoksina. Maanviljelystä tehostettiin ja uusia viljelymenetelmiä syntyi jne.

   2)

   Sääty-yhteiskunta on ikivanhan kreikkalaisten filosofien kehittämä yhteiskuntamalli. Silloin vapaat kansalaiset osallistuivat kaupungin päätöksien tekoon. (Lue ylimykset.) Tavallinen kansa teki töitä pienillä maatiloillaan tai käsityöläisinä. Orjat tekivät kaiken raskaamman työn. Intialaisessa kastijärjestelmässä tämä malli on saanut jopa uskonnollisen ulottuvuuden eli periaatteellisen lähes lainalaisen luonteen koko ihmisten välisten yhteiskuntamallien lähtökohtaoletuksen.

   Länsimaiseen vanhempaan yhteiskuntarakenteeseen tämä kreikkalainen malli on tullut Rooman valtakunnan perintönä. Sen pohjana ei ole kristinuskon opetus siitä, että Kristuksessa ei ole erotusta miehen eikä naisen, ei eri kansallisuuksien eikä eri yhteiskuntaluokkien välillä vaan kaikki ovat yhtä Kristuksessa.

   Ja jotta jälleen muistamme ideoiden ja arkitodellisuuden välisen eron, niin ajatelkaamme tämän hetken nykyisessä maailmassamme joitain suurten yritysten johtajien miljoonapalkkioita joidenkin kauppojen kassojen ja kunnallisten siivous tai keittiötyöntekijöitten palkkoihin. Esimerkiksi vaimoni sai koulun keittiössä ollessaan toisinaan sellaisina kuukausina, jolloin oli talviloma tms, käteensä vain vähän yli tuhat euroa kuukauden palkkana.

   3)

   Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä lähes kaikki Suomen lapset kävivät pyhäkoulua, joten kuvaus pyhäkoulusta on mitä merkittävin mittari.

   4)

   Ihmiskunnan syyllisyys ja mitä erilaisimpien pahuuden ilmentymien näkyvillä olo ei ole vain menneen ajan kysymys, vaan yhä edelleen mitä ajankohtaisin todellisuus maailmassamme. Teoreettisesti sellainen oletus että hyvä ihminen tekee pahoja tekoja, ei ole kovin looginen. Katsoin juuri äsken maailman eri konfliktien tilastoja todetakseni että ongelmia maailmassamme riittää.

   Kysymys siitä että muka tämä ihmiskunnan olotila puutteellisina ja syntisinä ihmisinä olisi kiinni ihmisen yhteiskunnallisesta asemasta ei vastaa todellisuutta, vaan läpäisee yhteiskunnan kaikkia väestön kerroksia.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Joku ajattelija kristillisten aikojen alussa, oli kehittänyt teorian: ” Tässä maailmassa ( siis silloin) orjat palvelevat vapaita miehiä, tulevassa maailmassa vapaat palvelevat orjia. ” Osat ikäänkuin vaihtuvat.

  Tällä ilmeisesti lohdutettiin orjia, että tulevassa maailmassa te hallitsette, kestäkää nyt. Ei sillä tarkoitettu taivasta, vaan uudestisyntymää tai toista tulemista jokaisen orjan kohdalle. Roomassa ihmiset palvoivat ritiinnaulittuja orjia, he keräsivät nauloja ja pitivät niitä amuletteina, jotkut keräsivät pääkalloja kaapin päälle, jopa rukoilivat niitä, että ne muistaisivat heidät tulevassa maailmassa, jossa hallitsevat.

  Jeesuksesta sanotaan. ” Hän otti orjan muodon” ja odotetaan, että hän palaa hallitsijana takaisin. Eikö hänen luulisi valitsevat kumppaneikseen niitä jotka olivat orjia , eikä eliittiväkeä, joka on jo saanut hallita niin sanottuina vapaina miehinä ja jopa orjuuttajina. Kirkko ei ole koskaan ollut kenenkään orja, miksi hän heidät valisisi, siksikö, että häntä on pidetty ristinpuulla kaksituhatta vuotta ja kerran vuodessa naulittu uudelleen. Eli rangaistu ja käytetty hyväksi.

  Jos nyt oletetaan, että Jeesus palaisi takaisin, niin kyllä hän valitsee heitä, joita on orjuutettu, joko fyysisesti tai henkisesti.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Alkukirkossa periaatteellinen ihmisarvo Jumalan edessä oli se että jokainen on yhtä merkittävä Jumalan edessä

   Niinpä esimerkiksi yhteiskunnalliset orjan asemassa toiminut Onesimus toimi elämänsä loppupuolella Efeson piispana. (Oliko hän vapautunut orjuudesta tuohon mennessä, en tiedä. Ainakin asuinpaikkakunta oli muuttunut.)

   Kristinuskon sisältämä lupaus tulevasta elämästä ei ole mikään laastaria likaiselle haavalle lääkitys ihmisten hädän edessä, vaan uskon todellisuuteen liittyvä reaalinen lupaus todellisesta tulevaisuudesta uudessa maailmassa eli taivaan kirkkaudessa.

   Jeesuksen takaisin tulo ja siihen liittyvä Jumalan täyden hallintovallan esiintulo koskee kaikkia ihmisiä täysin riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta, kansallisuudesta, iästä tai muustakaan tällaisesta seikasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Jokainen oli yhtä merkittävä jos kääntyi kristityksi ja oli kuuliainen kirkolle. Muut olivat harhaoppisia, ja heidät hävitettiin. Niin se on edelleenkin, tosin kirkolla ei ole enää asevoimia.

  Jumalan täyden hallintovallan esiintulo tarkoittaa, Jeesuksen täyden hallintovallan tuloa. Jeesus on kristinuskon jumala. Mutta ihminen ei ole Jumala, ei edes puoleksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Jumala on yksi ainoa tosi Jumala. Koko maailmankaikkeus on hänen luomansa. Siksi hän on kaikkien universumien ylikin menevän todellisuuden Jumala.

   Jo ennen maailman luomista, iankaikkisuuksien iankaikkisuuksista Jumala on ollut kolmiyhteinen Jumala: yksi Jumala kolmessa persoonassa.

   Kun sitten maailma oli luotu, niin näkyvä kuin näkymätönkin maailma, niin sitten luotiin elämä maan päälle.

   Tässä kaikessa luomisessa Jumalan työ oli hyvää ja kaunista. Kaikki oli täydellistä.

   Sitten syntiinlankeemus tuhosi tämän kauneuden. Vääryys, väkivalta, kaikenlainen saastaisuus jne ovat turmelleet elämäämme tässä maailmassa.

   Tämän pahuuden voittamiseksi Jumalan Poika otti ihmisyyden Jeesuksessa. Jumalana ja ihmisenä, kaksi luontoa yhdessä persoonassa, Jeesus tuotti sovituksen koko ihmiskunnan hyväksi, rauha Jumalan ja ihmisten välillä tuli valmiiksi.

   Tämän rauhan ja sovinnon sanoman julistamisessa Pyhä Henki toimii kirkon välityksellä ja kirkkoon ihmisiä kooten, jotta jokainen maailman ihminen pääsisi osalliseksti tästä Jeesuksen tuottamasta rauhasta ja sen pohjana olevasta täydellisestä sovinnosta.

   Jumalan valtakunnan voitto on siis Jumalan voitto. Se on rauhan ja rakkauden voitto, se on pelastettujen ihmisten voitto, se on elämän voitto kuolemasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25