Astui ylös taivaisiin

Omalla kotiseudullaan naisten varapäällikkö laulaa sooloa johtamassaan kuorossa Kamerunissa. Naisten päälliköllä noilla alueilla on merkittävä sanavalta heimon tai alueen hallinnossa, koska heidän tehtävänsä on välittää vastaavan alueen naisten ääni yhteiskunnan päätöksiin.

Danielin kirjassa kuvataan Jumalan valtaa vertaamalla sitä kuninkaan valtaan. Tietenkin Jumalan valta on täydellisempi, mutta kuninkaan valtaa käytetään ikään kuin havainnollistamassa Jumalan valtaa.

Danielin kirjassa kuvataan yhdenkin hallitsijan valtaa seuraavasti:

»Sinulle, kuningas, kuninkaiden kuningas, on taivaan Jumala antanut valtakunnan, vallan, voiman ja kunnian. Hän on myös antanut kaikkialla valtaasi ihmiset, maan eläimet ja taivaan linnut ja tehnyt sinut niiden herraksi. Dan. 2:37-38

Helatorstaita vietetään Jeesuksen taivaaseen astumisen juhlana. Sitä vietetään perinteisen laskutavan mukaan 40. päivänä pääsiäisestä. Noiden päivien aikana ylösnoussut Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen näkyvässä muodossa. Nämä ilmestykset kertoivat hänen ylösnousemuksestaan. Hän osoitti elävänsä.

Helatorstain tapauksessa Jeesus nousi opetuslastensa nähden maasta yläilmoihin. Opetuslapset näkivät pilven vievän hänet korkeuksiin, kunnes hän hävisi näköpiiristä.

Ulkonaisesti siis nähtiin hyvinkin havainnollisen muotoinen ilmiö. Kyseessä ei kuitenkaan ollut lentokoneen nousua vastaava tapahtuma, vaan paljon suuremmasta muutoksesta. Jeesus siirtyi tämän maailman aikaan ja paikkaan sidotusta todellisuudesta Jumalan valtakunnan yli kaikkien ulottuvuuksien ulottuvaan uuteen todellisuuteen, missä hänen ainainen nykyhetkensä ja ainainen läsnäolonsa kaikessa ei rajoitu muutamien meidän elämäämme kuuluvan mittasuhteiden mukaan.

Tämän valtaisan muutoksen voimme tiivistää sanontaan: Jeesus siirtyi maasta taivaseen.

TORSTAI 21.5.2020
Helatorstai
Pääsiäisjakso, pääsiäisaika
Korotettu Herra
Ensimmäinen lukukappale: Dan. 7: 13-14

Lukukappaleessa eteemme piirtyy Jumalan valtaistuin. Taivaan Isää kuvataan vanhaikäiseksi. Sanomaton ja meille käsittämätön Jumalan suuruus ja rajaton kirkkaus ja valta kuvataan vertauksenomaisesti meille käsitettävin kuvin. Valtaistuimella istuva kuningas on tämän vertauksen havaintoesimerkki.

Jeesus, Jumalan Poika, tulee hänen eteensä. Asettuu valtaistuimelle Isän oikealle puolelle, Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Toki Jeesuksella on ollut tämä täydellinen valta jo ikuisuudesta, koska hän on ikuinen Jumala. Maailma on hänen kauttaan luotu. Hänen jumaluutensa ei ollut poistunut hänestä myöskään siinä vaiheessa, kun hän otti ihmisyyden olemukseensa neitsyt Marian kohdussa. Jo sikiönä hän on ollut Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa. Näin jo lasta odottaessaan Maria oli Jumalan äiti, kuten yhteisen kirkon oppiin pitäytyvät hänestä tunnustavat.

Koko näkyvän elämänsä ajan pelastustyön ajan Jeesuksella on ollut Jumalan valta, koska hän on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa.

Nyt taivaan istuimella Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella istuessaan hän on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa. Tästä Luther iloitsi valtavasti. Yksi meistä ihmisistä, Jeesus, istuu koko maailmankaikkeutta ohjaavalla valtaistuimella. Hän on meidän puolustajamme. Siksi saamme olla turvallisin mielin. Jumala on meille armollinen.

Lähetyskäsky

Taivaaseen astumisensa yhteydessä Jeesus antoi lähetyskäskynsä. Ensiksi hän kertoo, että hänellä on kaikki valta. Sitten hän antaa käskyn opetuslapseuttaa koko maailma pyhän kasteen välityksellä ja sitten myös opettaa näin Jeesuksen oppilaiksi otetut. Kristikunnan tehtävänä on kaikkien kansojen kaikkien ihmisten saattaminen kirkon yhteyteen, uskon yhteyteen, pelastuksen yhteyteen, Jumalan yhteyteen.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» Matt. 28:18-20.

Raamatunkäännösten tilastoa

Vielä työ on kesken. Vielä on aika tehdä työtä. Viime vuoden lopun 31.12.2019 tilasto kertoo miten paljon Raamattua on käännetty maailmassamme. Tiedot Suomen Pipliaseuran sivustolta:

Vuoden 2019 lopussa Raamattu oli saatavana 694 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,7 miljardia ihmistä.

Uusi testamentti on käännetty 1 542 kielelle. Näiden kielten puhujia on 793 miljoonaa.

Jokin raamatunosa on käännetty 1 159 kielelle, ja näitä puhuu 463 miljoonaa ihmistä.

Yli puolelle maailman kielistä ei ole kuitenkaan käännetty mitään raamatuntekstiä.

1,5 miljardilla ihmisellä ei ole koko Raamattua omalla kielellään.

Pipliaseuran antamat luvut perustuvat Yhtyneiden Raamattuseurojen 31.3.2020 julkaisemiin raamatunkäännöstilastoihin vuodelta 2019.

Tässä helatorstain ensimmäinen lukukappale

Dan. 7: 13-14

Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä
ja näin, miten taivaan pilvien keskellä
tuli eräs, näöltään kuin ihminen.
Hän saapui Ikiaikaisen luo.
Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen,
ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus,
kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten
tuli palvella häntä.
Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa,
eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli
 1. Olen poistanut Arin pari juttua. Toivon asiallisempaa asioiden esittämistä.

  Vastaan yhteen Arin herättämään kysymykseen vuoden 1918 sodasta maassamme. Otan vain muutaman näkökohdan.

  Syksyllä 1917 sosiaalidemokraattien johdossa oli Otto Wille Kuusinen. Yhdessä puheessaan hän käsitteli venäläisten joukkojen oleskelua maassamme. Hän mainitsi, että venäläiset sotilaat eivät poistu Suomesta ennen kuin täällä on saatu aikaan vallankumous, jos sittenkään. Tämäntapaisten linjausten takia Tanner ja muutamat muut jättivät liikkeen ja menivät omille teilleen.

  6.12.1917 Suomi julistautui itsenäiseksi.

  4.1.1918 Lenin hyväksyi Suomen itsenäisyyden.

  Leninillä oli mielessään vallankumouksen saaminen ulottumaan Suomeenkin asti. Niinpä vain 20 päivää maamme tunnustamisen jälkeen

  24.1.1918 Lenin määräsi 42. armeijakunnan valtaamaan Suomen eli muodollisesti riisumaan valkokaartilaiset aseista.

  25.1.1918 Suomessa pidettiin kutsunnat, jotka oli määrätty 1870 luvulla laadittujen säädösten mukaisesti.

  25./26. 1.1918 Senaatti julisti Valkokaartin Suomen armeijaksi. Ylipäällliköksi määrättiin Mannerheim.

  28.1.1918 Pohjanmaan venäläiset alettiin riisumaan aseista.

  28.1. / 29.2.1918 venäläisen sotaven vallankumoukselliset julistivat sodan, virallissesti valkoisia vastaan

  Näin se sota sitten alkoi.

  18.2.1918 Senaatti pani täytäntöön yleisen asevelvollisuuden.

  Tässä lyhyesti muutama näkökohta sodasta, joka jakoi suomalaisia pitkän aikaa.

  Mutta koska aikaa on kulunut jo näin pitkään ja maamme on jo pitkään saanut elää rauhassa, on aika katsoa tulevaisuuteen ja yhteistyössä kaikkien kansalaistemme kanssa yhdessä rakentaa yhteistä isänmaatamme. Menneet vihollisuudet jääkööt menneiksi ja yhteisin voimin pyrkikäämme eteenpäin toinen toistamme kannustaen koko kotomaamme yhteisen menestyksen hyväksi.

  • Ari

   Pyrin kertomaan, että siihen sisältyy myös ulkopuolelta tuleva vaikutus, joka pyrki vaikuttamaan maamme politiikkaan.

   On nimittäin valitettavan usein käynyt niin että tarkastelemme vain ilmiöiden pintatasoa huomaamatta niiden takana olevia suuria kansainvälisiä vaikuttajia.

  • Ari

   Samaa voisi kysyä edelleen siten, että miksi Amerikan sisällissodassa baptistit tappoivat reformoituja, miksi kahden muslimimaan sodissa muslimit tappavat toisiaan ja miksi kahden buddhalaismaan välisissä sodissa buddhalaiset tappoivat toisisaan, tai miksi — jne loputtomasti.

   Oletko kuullut siitä, miksi Vietnamin sodan aikana USA;n armeijan sotaan värvääjät menivät sodanvastustajien luo värväystä tekemään. No, siitä syystä että näillä oli jo tappelukokemusta Vietnamin sodan vastaisissa mielenosoituksissa räyhäämistensä ja tappelemistensa tuloksena.

  • Matias Roto siksi kun ihmisillä ei ole rakkautta, siksi pahuus hallitsee ihmisiä.

   Jeesus Sanoo selkeästi:

   Joh. 5:42
   mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne.

   Vasta kun ihminen uudestisyntyy niin saa Jumalan rakkauden:

   Room. 5:5
   mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

   Raamatussa ei yksikään uudestisyntynyt tehnyt väkivaltaa eikä puolustanut uskoaan tai itseään väkivallalla.

  • Ari

   Luepas 1 Kun 18. luku ja mietippä uudellen, onko väitteesi realistinen.

   On tehtävä ero henkilökohtaisen kostonhalun tms väkivallan ja toisaalta yhteiskunnan suojelemiseksi tapahtuvan väkivallan välillä.

   Henkilökohtainen väkivalta yleensä aina lisää väkivaltaa, kun taas yhteiskunnan käyttämä pakkotoimet yleensä vähentävät väkivaltaa pitkällä tähtäimellä.

   Muista että myös rakkauden käskyn toteuttamisessa on aihetta käyttää tervettä järkeä, jotta ei vetelyyttään anna pahan riehua ilman että kukaan tulee apuun.
   Sellainenhan olisi vastuuttomuutta.

  • Ari

   Käytät sanaa uudestisyntymä eri tavoin, kuin vanha kirkko on tehnyt Tiit. 3:5 mukaan. Koko vanhan kirkon yksimielinen opetus on ollut, että uudestisyntyminen tapahtuu kasteessa. Tämä on jopa niin konkreettisesti ymmärretty, että sanaa uudestisyntymä käytettiin sanan kaste synonyyminä ja samoin kastaa -sanaa ja uudestisynnyttää -sanaa käytettiin synonyyminä.

   Tämä on ollut koko kristikunnan yhteinen ja yksimielinen opetus aina 1520 -luvulle asti, kunnes sitten eräät tahot alkoivat sepittelemään omiaan ja muuttivat sanan käyttöä ja merkityskenttää.

 2. Matias Roto otat ihmisen pahuudesta esimerkkejä, onko kuitenkaan muslemeilla, buddhalaisilla tai niillä jotka niitä kauheuksia tekevät Jumalan rakkaus?

  Entäpä kun puhut:””Henkilökohtainen väkivalta yleensä aina lisää väkivaltaa, kun taas yhteiskunnan käyttämä pakkotoimet yleensä vähentävät väkivaltaa pitkällä tähtäimellä.””

  Siis mitä oli esim ns ”uskonpuhdistus”, oliko se kapina vallitsevaa yhteiskuntaa kohtaan vai mitä, entä saiko se aikaan väkivaltaa?

  Entä Hitlerin toiminta, oliko se yhteiskunnan toimintaa, siis laillisen ja laillisesti valtaannousseen?

  Nyt herääkin kysymys mitä Jumalan rakkaus saa aikaan ihmisessä, elääkö hän edelleen samoin kuin pakanat vai eroaako jotenkin kun vielä hänellä on Pyhä Henki?

  • Ari

   On aivan selvää, että pitkällä tähtäimellä kristinusko on tuonut paljon siunausta ympäröiville kulttuureille. Tämä osoittavasta luettelosta tulisi erittäin pitkä.

   Mutta yhtä lailla on koko ajan pidettävä mielessä,
   että k a i k k i ihmiset
   pysyvät syntisinä koko tämän alämän ajan. Kukaan ei pääse synnistä vapaaksi. Joka sellaista väittää ei ainoastaan ole vossikkalaput silmillä kulkeva epärealistinen ihminen vaan sellainen myös opettaa oman uskonsa asioita vastoin Raamatun opetusta.

   Juuti tuo esittelemäsi pitkä lista epäkohtia kertoo, miten epärealistisesti sellaiset ihmiset ajattelevat, joiden mielestä ihminen on ainoastaan hyvä. Jo yksikin noista listasi tapauksista riittää osoittamaan tällaisen käsityksen epärealistisuuden ihmisten keskuudessa.

   Sitten tullaan Raamatun sanaan, missä sama tunnustetaan niin, että meidän elämämme samalla asetetaan Jumalan eteen.

   Roomalaiskirjeessä todetaan että k a i k k i ovat syntisiä, erotuksetta kaikki:

   3:12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään

   3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

   1. Johanneksen kirjeessä todetaan jopa että sellainen, joka väittää olevansa synnitön, on itse valehtelija ja kaiken lisäksi syyttää Jumalaa valehtelijaksi elikä siis pilkkaa Jumalan pyhyyttä, koska ei ota todesta hänen pyhää sanaansa.

   1.Johanneksen kirje:

   1:8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

   1:10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

   Edelleen voimme todeta, että alkukirkon suurimpiin lähetyssaarnaajiin kuulunut Pyhä Paavali, Jumalan suuresti käyttämä Jumalan sanan julistaja, sanoo pyhitettynä ja Jumalan vanhurskauttamana, että hän on syntisistä suurin. Tämän hän sanoo kirjeessään Efeson seurakunnan nuorelle piispalle, entiselle työtoverilleen Timoteukselle.

   1.Timoteuksen kirje:

   1:15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

   Joten Ari aikaisemmin väittämäsi kuvitelma, että uudestisyntynyt muka olisi synnitön, on oikean ja Raamatun mukaisen opin vastainen. Sellainen asenne on mitä suurinta hengellistä pöyhkeilyä ja suuren ylpeyden osoitusta meidän Herramme edessä. Nousua Jumalan sanaa vastaan.

   Vasta taivaan uudessa elämäntilanteessa me uuden kirkastuneen ruumiin saatuamme samalla vapaudumme tämän maailmanajan läpi kiusaavasta syntisyydestämme.

  • Matias Roto mitä on epäusko, eikö juuri ettei usko sitä mitä Jeesus Sanoo eli vaikkapa:

   Joh. 8:36
   Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

  • Matias Roto mitä on se ”vapaus” jota tuot esille, siis onko se ”vapautta” kun tekee lähimmäiselle pahaa?

   Sitäkö on ”vapaus” että rikkoo Jeesuksen käskyä rakastaa lähimmäistä ja silti uskoo seuraavansa Häntä?

   Jos kerran on ”vapaa” niin kuinka elää Jumalan tahdossa?

  • Ari

   Lähimmäiselle pahan tekeminen ei ole vapautta, vaan se on synnin orjuutta.

   Vapautta ei ole rakastamisen laiminlyönti, vaan sekin on synnin orjuutta.

   Mutta pahan tekeminen ei saa jäädä siihen vaan on pyydettävä uskoa.

   Mutta asetat uskon kohteen väärin. Se ei ole siinä, että ”uskoo seuraavansa häntä”
   merkityksessä ”uskoo tekevänsä hyvää”, vaan sen kohteena on ainoan pahasta vapauttavan persoonan elikä Jeesuksen luo käymistä. Jeesus on anteeksiantamus ja anteeksiantamus merkitsee vapautumista vääryyden ansaitssemasta syytöksestä.

   Vapautata on se että elää ilman jatkuvia paineita aivan turhanpäiväisestä pohdiskelusta ”tulikohan tehtyä tarpeeksi”, koska tämä ei ole Jumalan lapsen ilakoivaa vapautta riemuita siitä, että on Taivaan Isän lapsi huolia vailla, vaan tuollainen on työntekijän huoli silloin, kun liikutaan vaatimustason korkeimmilla äärirajoilla. Ja töitten perusteellahan ei yksikään Jumalan edessä pelastu, koska se on ihmiselle mahdotonta, kuten Jeesus sanoo.

  • Ari

   Jeesus vapauttaa synnin orjuudesta siten, että hän antaa anteeksi syntimme.

   Sen sijaan on täysin itsensä pettämistä kuvitella, että tämän elämänsä aikana voisi tulla synnittömäksi. Syntiinhän me lankesimme jo esi-isämme Aadamin lankeemuksessa.

   Roomalaiskirje

   5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet

   Tätä Jumalan sanaa luettuaan olisi hengellistä ylpeyttä ja Jumalan kunnian halventamista jos me, sinä tai minä tai kuka tahansa, menisi väittämään, että ei enää syntiä tee. Mehän olemme jo kasteessa uudestisyntyneet Jumalan lapsiksi, joten uudestisyntymä on jo tapahtunut, olemme Jumalan lapsia, mutta tämä ei oikeuta meitä rähisemään Isällemme ja ruveta väittämään häntä valehtelijaksi. Me kuulumme tuohon ryhmään kaikki.

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25