Kirjoitukset

Diplomatia

Pois kauppakeskuksista

Jyrki Härkönen

Olen ortodoksisen kirkon ylidiakoni, slavisti ja kulttuurimatkaopas.