Yllätyskäänne: Museovirasto asettui vastustamaan Valkeakosken kirkon purkamista ja ehdottaa ratkaisuksi moni­puolisempaa käyttöä

Kuva: Jukka Granström

Museovirasto vastustaa Valkeakosken kirkon purkamista. Museovirasto toteaa 21.6. antamassaan lausunnossa, että kirkon purkupäätös on harkitsematon ja kirkon korjauskustannusten oikea taso saattaa ollakin vain puolet arvioidusta. Lisäksi se huomauttaa, että vähähiilisyyden periaatteen mukaan seuraavina 30 vuotena olisi erityisen tärkeää suosia peruskorjaamista purkavan uudisrakentamisen sijaan.

Sääksmäen seurakunta teki purkupäätöksen Valkeakosken kirkosta maaliskuussa 2018. Seurakunnan mukaan kirkko on ollut vain kesäkäytössä, sillä se ei pysy lämpimänä koko vuotta. Lisäksi kirkossa on ollut sisäilmaongelmia. Kirkko suljettiin työturvallisuussyistä, minkä syyksi ilmoitettiin julkisivujen huonokuntoiset klinkkeripintaiset elementit. Purku on viivästynyt valituskierroksen vuoksi.

Museoviraston intendentti Robin Landsdorff ja erikoistutkija Laura Tuominen tekivät nyt toukokuussa katselmuksen Valkeakosken kirkkoon. He totesivat kirkon tilojen kunnon silmämääräisesti kohtuullisen hyväksi ja että kirkko on käyttökuntoinen.

Taloinsinöörien tekemässä selvityksessä kirkon korjauskustannukseksi on arvioitu lähes viisi miljoonaa euroa. Museovirasto toteaa nyt lausunnossaan, että arvio on ylimitoitettu, koska kirkon katon purkaminen ja uudelleen eristäminen ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen kohdalla virheellinen korjaustapa.

Museovirasto perää päätöksenteon tueksi laskelmia siitä, miten vesikaton ja julkisivupintojen lisälämmöneritys ja maalämpöjärjestelmän asentaminen vaikuttaisi kokonaiskustannuksiin.

Lausunnossaan Museovirasto huomauttaa, että seurakuntien tulisi luopua kirkoista vasta aivan viimeisenä keinona ja ehdottaa ratkaisuksi kirkkorakennuksen monipuolista käyttöä ja ylläpitokustannusten jakamista laajemmalle käyttäjäkunnalle. Seurakuntatalon toiminnot voitaisiin sijoittaa kirkon sivurakennukseen. Kirkkoa voitaisiin edelleen käyttää suurena konserttisalina ja kulttuurikeskuksena, jollainen Valkeakoskelta puuttuu. Lisäksi Museovirasto toteaa, että Valkeakosken kirkon on alun perin ollut tarkoitus toimia myös väestösuojana ja kaupungin johtokeskuksena kriisitilanteissa.

Museovirasto ehdottaa, että Sääksmäen seurakunta perehtyisi tarkoin kaikkiin olemassa oleviin aiheeseen liittyviin tutkimuksiin, selvityksiin ja asiantuntijalausumiin ja käsittelisi kirkon purkuasian niiden valossa vielä uudelleen.

Valkeakosken rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunnossaan 6.3.2018 todennut, että kirkon purkaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen purkuluvan. Museovirasto ilmoittaa lausunnossaan vastustavansa mahdollisen purkuluvan myöntämistä.

Lue myös:

Kirkko­hallitus hylkäsi valituksen – Valkea­kosken kirkon saa nyt purkaa, mutta seura­kunta voi päättää myös toisin

Valkeakosken kirkon purkaminen näyttää entistä todennäköisemmältä – Kirkkohallitus ei puolla valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Seurakunta teki poikkeuksellisen päätöksen – Valkeakosken kirkko puretaan maan tasalle

***

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä yhden kerran.n>Antoisia lukuhetkiä!