Tuomiokapituli ei löytänyt moitittavaa piispa Jolkkosen toiminnassa

Kuopion tuomiokapituli käsitteli eilen kirkolliskokousedustajien Pirjo Ala-Kapee-Hakulisen ja Johanna Korhosen tekemää selvityspyyntöä, mutta ei löytänyt moitittavaa piispa Jari Jolkkosen toiminnassa.

Ala-Kapee-Hakulinen ja Korhonen tekivät keväällä kirkkohallitukselle selvityspyynnön Kuopion hiippakunnan virheellisestä tiedotuksesta kirkolliskokouksen päätöksestä koskien lähetysmäärärahojen jakoa sekä piispa Jari Jolkkosen julkisuudessa esittämiä lausuntoja.

Kirkkohallitus käsitteli selvityspyyntöä täysistunnossaan viime huhtikuussa ja siirsi asian tuomiokapitulin käsiteltäväksi siltä osin, kun asia koski Jari Jolkkosen menettelyä.

Kuopion tuomikapituli on käsitellyt asiaa ja toteaa päätöksessään, että piispa Jari Jolkkonen on suorittanut virkasuhteeseen kuuluvat tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä. Päätöksen mukaan Jolkkonen on käyttäytynyt asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla eikä ole rikkonut tai laiminlyönyt virkasuhteeseen kuuluvia velvoitteita.

Tuomiokapitulin päätöksestä ei voi valittaa.

Lue myös:

Kirkkohallituksella ei toimivaltaa selvittää Jolkkosen toimia

"Tulemme jatkamaan prosessia, ellei selvitys tyydytä"

"Kirkolliskokous ei ole päättänyt velvoittavasti lähetysjärjestöjen tukemisesta"

Piispa: Väite harhaan johtamisesta röyhkeä ja väärä

Luottamushenkilöt katsovat piispan johtavan harhaan