"Tulemme jatkamaan prosessia, ellei selvitys tyydytä"

Kirkolliskokousedustajat Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen ja Johanna Korhonen ovat tehneet kirkkohallitukselle selvityspyynnön virheelliseksi kokemastaan Kuopion hiippakunnan tiedotuksesta. Kyse on kirkolliskokouksen päätöksestä tiedottamisesta ja asia liittyy lähetysmäärärahojen jakoon. Lisäksi he ovat vaatineet selvitystä piispa Jari Jolkkosen julkisuudessa esittämistä loukkaaviksi katsomistaan lausunnoista.

Asiaa käsitellään kirkkohallituksen täysistunnossa ensi tiistaina. Päätösehdotus on, että asia siirretään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille siltä osin, kun se koskee piispa Jari Jolkkosen menettelyä. Muilta osin asia ehdotetaan jätettävän tutkimatta kirkkohallituksen toimivaltaan kuulumattomana. Esityksessä katsotaan, että kirkkolain perusteella kirkkohallituksella ei ole toimivaltaa valvoa hiippakunnan toimielinten tai hiippakunnan piispan toimintaa.

Hiippakunnan tuomiokapituliin kohdistuneesta tiedottamisen selvityspyynnöstä esitys toteaa, ettei kirkkohallituksella ole riittävää selvyyttä toimivaltaisesta viranomaisesta tämän asian selvittämisessä. Tämän vuoksi esitetään tutkimatta jättämistä.

Ala-Kapee-Hakulisen ja Korhosen selvityspyynnössä on kyse, siitä "syyllistyikö Kuopion hiippakunta virheelliseen tiedotukseen toukokuussa 2014, kun se tiedotti kirkolliskokouksen hyväksyneen lähetysmäärärahojen jaossa tietyt periaatteet, vaikka kyse oli vain kirkolliskokouksen yhden valiokunnan mietinnöstä, jonka kirkolliskokous tavanomaisesti merkitsi tiedoksi." Lue tiedote tästä.

"Pyydämme kirkkohallitukselta myös kantaa siihen, miten hyvin piispa Jari Jolkkosen asiasta julkisuudessa esittämät lausunnot tukeutuivat kirkon omaan lainsäädäntöön ja miten sopivana kirkkohallitus pitää piispa Jari Jolkkosen yksityisistä henkilöistä julkisuudessa esittämiä kannanottoja", selvityspyynnössä muotoillaan.

He kertovat jo aiemmin pyytäneensä asiassa selvitykset piispoilta Jolkkonen ja Simo Peura sekä kansliapäällikkö Jukka Keskitalolta.

Jolkkoselta vaaditaan anteeksipyyntöä ja virheiden korjaamista. "Koska asia on siis periaatteellinen, tulemme jatkamaan prosessia, ellei kirkkohallituksen selvitys meitä tyydytä. Selvä virhe on tapahtunut eikä sen peitteleminen ole kirkolle kunniaksi."

Kotimaa24 on käsitellyt asiaa aiemmin. Kyse on siitä, onko kirkolliskokouksella linjaus siitä, miten lähetysmäärärahoja jaetaan.

Jolkkonen luonnehti kirkolliskokousedustaja Johanna Korhosen ja seurakunnan luottamushenkilön Sari Roman-Lagerspetzin väitettä siitä, että piispa olisi johtanut seurakuntia lähetysraha-asiassa harhaan "vääräksi ja röyhkeäksi". Vastaavankaltainen muotoilu on ollut Jolkkosen kirjoituksessa Kirkonkellarissa .

"Kysymyksemme: Onko piispan soveliasta luonnehtia vääräksi, röyhkeäksi ja vainoharhaiseksi luottamushenkilöiden julki tuomaa totuudenmukaista tietoa, joka tähtää piispan tekemän, vaikutuksiltaan huomattavan virheen oikaisemiseen?" Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen ja Johanna Korhonen kirjoittavat kirkkohallituksen täysistunnolle.