Kirkkohallituksella ei toimivaltaa selvittää Jolkkosen toimia

Kirkolliskokousedustajat Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen ja Johanna Korhonen tekivät kirkkohallitukselle selvityspyynnön liittyen Kuopion hiippakunnan tiedotukseen kirkolliskokouksen päätöksestä, joka koski lähetysmäärärahojen jakoa toukokuussa 2014.

Selvityspyynnössä pyydettiin kirkkohallitusta selvittämään muun muassa, syyllistyikö hiippakunta virheelliseen tiedotukseen, miten hyvin piispa Jari Jolkkosen julkisuudessa esittämät lausunnot tukeutuvat kirkon omaan lainsäädäntöön sekä miten sopivana kirkkohallitus pitää piispa Jolkkosen esittämiä kannanottoja.

Kirkkohallitus käsitteli eilen tiistaina 21. huhtikuuta pitämässään täysistunnossa selvityspyyntöä ja totesi kirkkolakiin vedoten, että se ei ole valvontaviranomainen eikä sillä ole toimivaltaa valvoa hiippakunnan toimielinten tai hiippakunnan piispan toimintaa. Lisäksi kirkkohallitus totesi, ettei sillä näin ollen ole toimivaltaa tutkia tehtyä selvityspyyntöä.

"Piispa Jolkkosen tehtävien valvonta kuuluu Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, jolloin selvityspyyntö on tältä osin siirrettävissä kyseiselle tuomiokapitulille. Muilta osin asia jätetään kirkkohallituksen toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta", kirkkohallituksen tiedotteessa todetaan.

Katso asian esittely kirkkohallituksen täysistunnossa

Lue myös:

"Tulemme jatkamaan prosessia ellei selvitys tyydytä"