Oulun tuomiokapituli: Papit Árpád Kovács ja Juha Valppu haluavat jäädä piispan kaitsentaan – ei aihetta toimenpiteisiin

Kyltti Oulun tuomiokapitulin seinässä. Kuva: Olli Seppälä

Oulun tuomiokapituli kertoo, että pastorit Árpád Kovács ja Juha Valppu ovat ilmaisseet halua pitäytyä piispan kaitsennassa eikä lisätoimiin ole tarvetta. Tuomiokapituli merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan tiistaina 6.4.

Tuomiokapitulin mukaan papit ovat ilmaisseet kantansa heiltä pyydetyissä vastauksissa. Kapituli merkitsi tiedoksi myös, että piispa Jukka Keskitalo on keskustellut Kovácsin ja Valpun kanssa.

Árpád Kovácsilta ja Juha Valpulta pyydettiin lausuntoa sen jälkeen, kun he julkaisivat elokuussa yhdessä helsinkiläisen papin Kai Sadinmaan kanssa piispojen kaitsennasta irtautumista koskevan julkisen kannanoton. Sadinmaa luki Yle Radio 1:n Horisontti-ohjelmassa vetoomuksen, jossa kolme pappia ehdotti, että kirkon työntekijät ja jäsenet lakkaavat pitämästä piispoja hengellisinä paimeninaan, kunnes nämä "tekevät parannuksen" eli yksimielisen päätöksen samaa sukupuolta olevien vihkimisestä. Kotimaan uutisen asiasta voi lukea täältä.

Vetoomuksen esittämisen jälkeen Oulun ja Helsingin hiippakuntien tuomiokapitulit pyysivät samansisältöisillä kirjeillä Sadinmaalta, Kovácsilta ja Valpulta vastausta siihen, pitävätkö he voimassa julkisesti esittämänsä irtisanoutumisen piispan kaitsennasta ja ehdottavatko he piispojen hylkäämistä hengellisinä paimenina.

Sadinmaa ja Kovács kertoivat antaneensa piispoille samansisältöisen vastauksen, jonka he julkaisivat Kotimaan lukijablogina. Valppu ei halunnut kommentoida syksyllä asiaa sen ollessa kesken. Oulun tuomiokapitulista kerrotaan, että Kovács antoi myöhemmin asiasta toisen, täydentävän vastauksen. Yhteisymmärrys syntyi täydentävän vastauksen ja piispan kanssa käydyn keskustelun perusteella.

Helsingin tuomiokapituli pidätti Kai Sadinmaan pappisvirasta puoleksi vuodeksi tammikuussa. Yhtenä erottamiseen johtaneena syynä oli Kovácsin ja Valpun kanssa julkaistu kannanotto.

Árpád Kovácsin ja Juha Valpun kommentit Oulun tuomiokapitulin ilmoitukseen voi lukea täältä.

Oikaisu 7.4.2021 kello 14.20. Lisätty jutun loppuun tieto Árpád Kovácsin täydentävästä vastauksesta tuomiokapitulille.

Lue myös:

Kai Sadinmaa ei tyydy oululais­kollegojensa tavoin kompromissiin – "Vetoomus oli performanssi, josta ei voi tinkiä"

Kolme pappia kehottaa vetoomuksessa hylkäämään piispat hengellisinä paimenina

Kehotus hylätä piispat poiki seurauksia – Kai Sadinmaa ja Árpád Kovács julkaisivat vastauksensa kapituleille

Oulun tuomiokapituli: Ei rangaistusta kolmelle sateenkaariparin vihkineelle papille

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.