Oulun tuomiokapituli: Ei rangaistusta kolmelle sateenkaariparin vihkineelle papille

Kuva: Olli Seppälä

Oulun tuomiokapituli on päättänyt olla rankaisematta kolmea pappia, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Kapituli ilmoittaa antaneensa asian piispan kaitsentaan.

Anita Leppälän, Juha Valpun ja Árpád Kovácsin toimittamia vihkimisiä käsiteltiin kapitulin istunnossa tiistaina 15.12. Kovács oli toimittanut käsittelyssä olleen vihkimisen elokuussa 2018 ja Valppu maaliskuussa 2019. Leppälä oli toimittanut kaksi vihkimistä kesäkuussa ja lokakuussa 2020.

Tuomiokapituli huomautti, että korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) syyskuussa antaman päätöksen mukaan tuomiokapitulilla on oikeus antaa papille varoitus, jos hän vihkii avioliittoon samaa sukupuolta olevat henkilöt. Korkein hallinto-oikeus totesi, että kirkon avioliittokäsityksen mukaan avioliitto on edelleen miehen ja naisen välinen.

Piispainkokous arvioi KHO:n ratkaisun merkitystä lokakuussa. Piispat totesivat, että tuomiokapitulien on "syytä harkita pidättyväisyyttä seuraamusten määräämisessä", vaikka rankaisemiseen onkin oikeus.

Oulun tuomiokapituli kertoo harkinneensa asiaa piispainkokouksen antaman arvion ja pappien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Osassa hiippakuntia samaa sukupuolta olevia pareja vihkineitä pappeja ei rangaista. Kaikki vihkimiset eivät ylipäänsä tule tuomiokapitulien tietoon. Tätä taustaa vasten tuomiokapituli katsoi, että varoituksen antaminen on kohtuuton seuraus, vaikka sen mukaan on selvää, että kyseiset pastorit ovat toimineet vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Tuomiokapitulin päätös oli yksimielinen.

Aiemmin Oulun tuomiokapituli on antanut samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä varoituksen kahdelle papille: Árpád Kovacsille vuonna 2017 ja Kaarina Rauhalalle vuonna 2018.

Juuri Árpád Kovácsin vuonna 2017 toimittama vihkiminen oli korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä tänä vuonna. Asia oli KHO:ssa vireillä vuoden ja kolme kuukautta. Päätöstä odotellessa tuomiokapituleissa ei tehty ratkaisuja sateenkaaripareja vihkineiden pappien rankaisemisesta.

Lue myös:

Piispat: Sateenkaaripareja vihkineitä pappeja saa rangaista, mutta seuraamuksissa on syytä "harkita pidättyväisyyttä"

Oulun piispa aikoo ehdottaa muille piispoille, ettei sateenkaaripareja vihkineitä pappeja enää rangaista

KHO: Tuomiokapitulin rangaistus sateenkaariparin vihkimisestä jää voimaan – päätökseen liittyi eriävä lausunto

Kommentti: Oikeuslaitos ei tullut apuun, joten kirkon on selvittävä aviosotkuistaan ihan itse

Kotimaa kysyi kaikkien piispojen kantaa avioliittoon – vastaukset paljastavat isot näkemyserot

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.