Kommentti: Oikeuslaitos ei tullut apuun, joten kirkon on selvittävä aviosotkuistaan ihan itse

Samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen on puhuttanut pitkään, eikä loppua näy. Kuva on Helsinki Pridesta 2011. Kuva: Olli Seppälä

Hartaasti odotettu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös linjasi, että Oulun tuomiokapituli sai antaa varoituksen sateenkaariparin vihkineelle papille. Evankelis-luterilaisen kirkon piispat totesivat ensikommentissaan, että KHO:n päätös selkeyttää tilannetta kirkossa oikeudellisesti.

Uutisen KHO:n päätöksestä ja sen taustoista voit lukea täältä.

KHO linjaa, että kirkolla on täysi valta ja oikeus ratkaista itselleen tärkeät asiat omien päätöstensä, dokumenttiensa ja tunnustuksensa pohjalta. Valtio ei sekaannu kirkon sisäisiin asioihin, eikä oikeuslaitokselta tule apuja kirkon omaan avioliittokeskusteluun.

Päätös siis tunnusti kirkon autonomian ja alleviivasi uskonnonvapauden merkitystä.

Kirkon tilanne ei kuitenkaan tullut helpommaksi.

***

Niin sanotuissa konservatiivipiireissä KHO:n päätös otettiin vastaan iloiten. Kertoohan päätös, että voimassa oleva kirkon avioliittokäsitys on nimenomaan miehen ja naisen välinen liitto.

Joitain konservatiiveja saattaa myös ilahduttaa mahdollisuus rangaista sateenkaariparien vihkijöitä ja siunaajia luvan kanssa. Päätös ei kuitenkaan kehota rankaisemiseen, vaan toteaa, että Oulun kapitulilla oli käsitellyssä tapauksessa oikeus tehdä niin.

KHO:n päätökset ovat käytännössä myös ennakkotapauksia, joten mahdollisista tulevista pappien saamista rangaistuksista tuskin valitetaan hallinto-oikeuksiin. Tällä hetkellä joitakin rangaistuksia tosin on jo odottamassa hallinto-oikeuden käsittelyä.

***

Niin sanotuissa liberaalipiireissä KHO:n päätöstä luetaan nikotellen. Monille ratkaisu on suuri pettymys. Joku saattaa miettiä, haluaako enää olla kirkon palveluksessa.

On syytä huomata, että KHO:n päätöksessä oli kyse papin toiminnasta pappina, ei virkamiehenä. Papin kaksoisrooli jää edelleen voimaan. Papin toimittama sateenkaariparin vihkiminen on jatkossakin juridisesti pätevä.

KHO päätyi ratkaisuunsa äänestyspäätöksellä 4–1. Asiaan liittyi siis toisenlainenkin perustelu, jota avataan tässä jutussa. KHO:n päätös on silti juridisesti looginen ja antaa kirkolle oikeuden hoitaa omia asioitaan lakiensa ja säädöstensa pohjalta.

Varsinainen pihvi jää kuitenkin edelleen raa'aksi. Paine avioliittonäkemyksen muuttamiseksi on ja pysyy kirkon sisällä. Paine saattaa jopa kasvaa ja vastakkainasettelu kärjistyä entisestään.

***

KHO:n päätösta odoteltaessa kapituleissa on oltu rangaistusten suhteen pidättyväisiä. Nyt pidäkkeet voi lakiin vedoten unohtaa. Pahimmassa tapauksessa kirkkoon syntyy oudot markkinat: on hiippakuntia, joissa rangaistus räpsähtää aina, toisaalla ei koskaan. Esimerkiksi Teemu Laajasalo on suoraan antanut Helsingin hiippakunnan papelle luvan vihkiä ja siunata samaa sukupuolta olevia pareja ilman rangaistuksen pelkoa.

Helsingin kapituli on tällä hetkellä piispansa näkemysten takana. Kaikissa kapituleissa tilanne ei välttämättä ole selkeä.

Kirkon julkisoikeudellinen asema alkaa sitä paitsi näyttää nurinkuriselta, jos eri puolilla maata kohdellaan sateenkaaripareja vihkineitä pappeja eli työntekijöitä kovin eri tavoin.

Kotimaan kysely paljasti taannoin, että piispojen avioliittokäsityksissä on suuret erot. Ilmapiiri pääkaupunkiseudun ja suurten yliopistokaupunkien uskonnollisessa ilmapiirissä eriytynee yhä enemmän muun maan ilmapiiristä.

***

KHO:n päätöksessä on myös kohta, jonka muotoilu saattaa nostattaa hymyn lukijan suupieleen. Päätöksessä todetaan seuraavaa: "Samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä on saadun selvityksen mukaan käsitelty eri yhteyksissä kirkolliskokouksessa, jossa kirkon avioliittokäsitystä tai pappien vihkimisoikeutta ei kuitenkaan ole päädytty laajentamaan eräistä laajentamisen puolesta esitetyistä aloitteista ja näkemyksistä huolimatta."

Hymy tulee kohdssa "ei kuitenkaan ole päädytty laajentamaan". Totta, tuoltahan se näyttää, mutta jokainen asiaa tunteva tietää, että yritetty on. Kirkon oman päätöksentekokoneiston eli kirkolliskokouksen määräenemmistösäännöksen vuoksi päätöstä ei ole pystytty tekemään. Eikä näillä näkymin pystytä vielä vuosikausiin.

KHO:n päätös siis selkeytti tilanteen ja teki siitä samalla entistä vaikeamman.

Heti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tultua julkisuuteen ensimmäiset papit ja seurakunnat ilmoittivat sosiaalisessa mediassa sateenkaarivihkimisten jatkamisesta. Helsingin tuomirovasti Marja Heltelä kirjoitti: "Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kaikkien kirkkojen alttarit ovat auki kaikille pareille sukupuolesta riippumatta."