Helsingin tuomiokapituli erotti Kai Sadinmaan pappisvirasta kuudeksi kuukaudeksi

Kai Sadinmaa sirkusmessun pappina 2019. Kuva: Olli Seppälä

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on erottanut pastori Kai Sadinmaan, 56, pappisvirasta kuudeksi kuukaudeksi. Erottamisen syynä ovat Sadinmaan esittämät näkemykset pappisvirasta, ehtoollisesta ja piispan virasta. Erottamispäätös oli yksimielinen ja se tulee voimaan heti.

Kapitulin selvityksessä nostetaan esille esimerkiksi elokuussa 2020 kirjoitettu julkilausuma, jossa Sadinmaa kehottaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja työntekijöitä hylkäämään piispat hengellisenä paimenena. Kapituli viittaa myös Sadinmaan Viikin kirkossa 5.10.2020 pitämään saarnaan. Hänen todetaan esittäneen samoja ajatuksia myös blogissa, radio-ohjelmassa ja sosiaalisessa mediassa.

Saarnassaan Sadinmaa kapitulin mukaan toteaa, että nykyistä pappeutta ei voi perustella apostolisella suksessiolla. Sadinmaa on kapitulin mukaan sanonut myös, että erillistä papiksi vihkimistä ei tarvita. Hän on kehottanut seurakuntalaisia jakamaan ehtoollista toisilleen.

Erottamispäätöksen taustalla mielipiteet pappisvirasta, ehtoollisesta ja piispojen kaitsennasta

Kai Sadinmaa esittää tuomiokapitulin mukaan erityisesti kolme kirkon virkaan liittyvää väitettä ja kehotusta, jotka ovat selkeässä ristiriidassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen kanssa: väite pappisvirasta vääränä sekä kehotus kumota pappisvirka, seurakuntalaisille osoitettu kehotus toimittaa niin sanottua maallikkoehtoollista eli viettää ehtoollisen sakramenttia ilman pappia sekä seurakuntalaisille ja papeille osoitettu kehotus sanoutua irti piispojen ohjauksesta.

Nämä kolme väitettä ja kehotusta muodostavat sisäisesti johdonmukaisen kokonaisuuden. Kun pappisvirka nähdään vääränä ja se halutaan kumota, opillinen vakaumus johtaa seurakuntalaisille suunnattuun kehotukseen viettää ehtoollista ilman pappia ja lopulta myös seurakuntalaisille ja papeille suunnattuun kehotukseen kumota piispanvirka ja irtisanoutua heidän kaitsennastaan.

Tuomiokapituli on 4.9.2020 lähettämässään lausuntopyynnössä pyytänyt Sadinmaata vastaamaan, pitääkö hän voimassa päätöksensä irtisanoutua piispan kaitsennasta ja kehottaako hän edelleen kirkon jäseniä ja työntekijöitä hylkäämään piispat hengellisinä paimenina.

Vastineessaan Sadinmaa ei kapitulin mukaan vastaa hänelle tehtyihin kysymyksiin, mutta sen sijaan kysyy piispoilta, aikovatko he jatkaa hänen käsityksensä mukaista piispanlupauksen rikkomista.

Päätöksessä rinnastusta esikoislestadiolaisuuden ja Luther-säätiön tapahtumiin

Tuomiokapituli toteaa, että erityisen pappeuden ja sen edellyttämän pappisvihkimyksen kieltäminen sekä ehtoollisen viettoa koskevien periaatteiden rikkomiseen kehottaminen on johdonmukaisesti johtanut kirkollisen yhteyden katkeamiseen. Tästä on tuomiokapitulin mukaan esimerkkinä esikoislestadiolainen herätysliike, jonka piirissä 2010-luvun puolivälissä kehotettiin viettämään maallikkoehtoollisia ilman kirkon virkaan vihittyä pappia.

Vastaavasti piispojen kaitsennasta irtisanoutuminen ja siihen kehottaminen merkitsee kapitulin mukaan myös pappisviran olemuksesta ja velvollisuuksista irtisanoutumista. Näin toimineiden Luther-säätiöön kuuluneiden pappien toimia on käsitelty muun muassa Turun, Tampereen ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituleissa. Kaikissa hiippakunnissa papit määrättiin menettämään pappisvirkansa.

Johtopäätöksenä voidaan tuomiokapitulin mukaan todeta, että Kai Sadinmaan esittämät näkemykset pappisviran kumoamisesta ja papiksi vihkimisen tarpeettomuudesta ovat vastoin kirkon tunnustusta. Samoin Sadinmaan kehotus viettää ehtoollista ilman pappia on kirkon tunnustuksen vastainen.

Piispan kaitsennasta irtisanoutuminen ja siihen kehottaminen merkitsee kapitulin mukaan asiallisesti ottaen myös pappisviran olemuksesta ja velvollisuuksista irtisanoutumista.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti pidättää pastori Kai Sadinmaan pappisvirasta kuuden kuukauden ajaksi kirkkolain 5 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla. Jos Sadinmaa ei ole pappisvirasta pidättämisen kuluessa pyytänyt eroa pappisvirasta tai osoittanut tahtovansa pysyä kirkon tunnustuksessa, tuomiokapituli määrää hänet menettämään pappisvirkansa.

Tuomiokapitulin päätöksen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Lue myös:

Kai Sadinmaa saamastaan rangaistuksesta: "Onhan se symbolinen teloitus"

Pappi Kai Sadinmaa pyytää seurakuntalaisia murtamaan pappisvallan ja jakamaan ehtoollista kodeissaan

Kolme pappia kehottaa vetoomuksessa hylkäämään piispat hengellisinä paimenina

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.