Pappi Kai Sadinmaa pyytää seurakuntalaisia murtamaan pappisvallan ja jakamaan ehtoollista kodeissaan

Kai Sadinmaa Sirkusmessussa vuonna 2019. Kuva: Olli Seppälä

Helsinkiläinen pappi Kai Sadinmaa hyökkää voimakkaasti piispuutta ja pappeutta vastaan tuoreessa saarnassaan. Sadinmaa piti saarnan Helsingin Viikin kirkossa viime maanantaina 5.10. pidetyssä Vapautuksen messussa. Hän julkaisi saman tekstin Kotimaa24:n lukijablogissaan, jonka voit lukea täällä.

Sadinmaa on arvostellut piispuutta ja piispoja viime vuosina yhä enenevässä määrin. Hän on myös luonut oman, satiirisen Kemijoen piispa -hahmon, joka pakinoi YouTube-videoilla.

Elokuussa Sadinmaa julkaisi kahden muun papin kanssa vetoomuksen, jossa he kehottivat, että kirkon työntekijät ja jäsenet lakkaavat pitämästä piispoja hengellisinä paimeninaan, kunnes nämä "tekevät parannuksen". Parannuksenteko tarkoittaisi yksimielistä päätöstä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä kirkossa.

Helsingin ja Oulun tuomiokapitulit puuttuivat asiaan ja kysyivät papeilta, pitävätkö he voimassa julkisesti esittämänsä irtisanoutumisen piispan kaitsennasta. Sadinmaan ja toisen allekirjoittajan, Árpád Kovácsin, vastauksen voit lukea täältä. Sadinmaa on Helsingin hiippakunnan pappi. Allekirjoittajista Kovács ja Juha Valppu kuuluvat Oulun hiippakuntaan.

Kai Sadinmaa sanoi saarnassaan ymmärtävänsä kirkon nykyisen rakenteen perusteella hyvin, jos häneltä ja Kovácsilta viedään pappisoikeudet. Sadinmaan mukaan he ovat rikkoneet lojaalisuuden lupauksen, joka pappisvihkimyksessä annetaan.

– Ei sitä anneta kirkolle, ei Jumalalle tai Jeesukselle, vaan nimenomaan piispainstituutiolle, hän kirjoittaa.

Sadinmaa on järjestänyt Vapautuksen messu -nimellä kulkevia jumalanpalveluksia Helsingissä aiemminkin. Tämänkertaista messua hän ehti jo mainostaa viimeisenä messunaan ennen potkujaan.

Kai Sadinmaan ja Árpád Kovácsin vetoomusta ja vastausta ei kuitenkaan ole vielä käsitelty Helsingin ja Oulun tuomiokapituleissa. Keskiviikkona 7.10. Helsingin tuomiokapituli jatkoi Sadinmaan virkamääräystä Helsingin Malmin seurakuntaan 9.12. saakka. Viikin kirkko, jossa Sadinmaa saarnasi maanantaina, kuuluu Malmin seurakuntaan.

Sadinmaa: "Hyvät ihmiset! Tehkää vallankumous!"

Kai Sadimaan mukaan piispuus on todellisuudesta vieraantuneena instituutiona kokenut arvonalennuksen. Hänen mielestään piispat yrittävätkin nyt pelastaa heikentyneen instituution.

Sadinmaa totesi saarnassaan, että piispajohtoinen kirkko ei ole se kirkko, jonka Jeesuksen seuraajat muodostivat Mestarinsa kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen.

– Ei ensimmäisillä kristityillä ollut pappeja ja piispoja siinä mielessä kuin nykyään. Varsinainen piispuus alkoi syntyä vasta toisella vuosisadalla ja vahvistui merkittävästi 300-luvulla keisari Konstantinuksen aikana, kun kirkosta tuli Rooman valtionuskonto.

Sadinmaan mukaan reformaatio on jäänyt kesken, ja sen on aika jatkua. Pappeus tulisi ymmärtää hänestä ainoastaan työnjakokysymyksenä. Erityistä papiksi vihkimistä ei tarvita.

– Kirkossa on puhuttu jo ties kuinka kauan maallikoiden aktivoimisesta, heille tilan antamisesta. Sitä ei tule koskaan tapahtumaan niin kauan kuin meillä on virkakirkko, niin kauan kun piispoja ja meitä pappeja ei tulla suistamaan jalustoiltaan. Me emme tule koskaan antamaan maallikoille valtaa. Heidän pitää ottaa se.

Sadinmaan mukaan kirkko voi löytää kadonneen identiteettinsä vain marginaalissa, köyhänä ja vallattomana.

– Hyvät ihmiset! Tehkää vallankumous! Kokoontukaa yhteen ja jakakaa ehtoollista kodeissanne. Älkää erotko kirkosta, vaan murtakaa pappisvalta. Ottakaa valta pois meiltä papeilta.

Kirkkolaissa todetaan, että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on evankeliumin julistamista ja sakramenttien jakamista varten pappisvirka, joka saadaan papiksi vihkimisessä. Kirkkojärjestyksen mukaan ehtoollisen jakaa pappi. Kuolemanvaaran tai muun erityisen hätätilan ollessa kyseessä ehtoollisen voi kirkkojärjestyksen mukaan antaa jokainen kristitty.

Lue myös:

Kehotus hylätä piispat poiki seurauksia – Kai Sadinmaa ja Árpád Kovács julkaisivat vastauksensa kapituleille

Kolme pappia kehottaa vetoomuksessa hylkäämään piispat hengellisinä paimenina

Kolumni: Oli kirkko piispallinen tai piispaton, papistolla on aina joku esihenkilö

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.