Voiko kristitty joogata?

Kirjoitus on julkaistu hieman pitempänä www.luterilainen.net- sivustolla.

__

Vaikka olin lapsi, hurja ylpeys värähdytti minua, kun kuulin isääni ylistettävän. Se tapahtui itse asiassa varsin usein. Uskonnolliset hindut puhuivat hänestä peläten ja kunnioittaen ihmisenä, joka oli riittävän rohkea ja määrätietoinen nousemaan mystiikan korkeimmalle polulle. Monet, myös suurin tuntemani pandiitti, olivat sitä mieltä, että isä oli avatar. Kuulin sen sanan vuosia ennen kuin ymmärsin, mitä se todella tarkoitti. Miten hyvältä se kuulostikaan – ja niin erikoiselta! Tiesin, että minäkin olin erikoinen, koska hän oli minun isäni. Eräänä päivänä minäkin olisin suuri joogi.” (Gurun kuolema, Rabindranath R. Maharaj, s. 12.)

Suomessa on joogabuumi – kuntokeskusten sekä työväen- ja kansalaisopistojen joogatunnit ovat aina vain suositumpia. Siten myös tasaisesti tulee vastaan kysymys, voiko kristitty harrastaa joogaa vaikkapa kuntosalin ryhmäliikuntatunneilla?

Aloitin syksyllä 2017 pitämäni nuortenillan kertomalla Rabi Maharaj’n isästä Chandrabhan Ragbir Sharma Mahabir Maharajasta. Mies oli suuri joogi, joka vietti viimeiset kahdeksan vuotta elämästään lootusasennossa ihmisten palvomana jumalan inkarnaationa, avattarana. Joogi ei koskaan reagoinut kasvavan poikansa puheeseen tai häntä palvovien ihmisten läsnäoloon huoneessa. Hän tavoitteli joogan avulla irtautumista jälleensyntymisen kiertokulusta ja yhtymistä Brahmaniin.

Kertomus ja Rabi Maharaj’n kirja on puhutteleva tarina hindusta, joka kääntyy kristityksi. Rabin isän kaltainen joogaus on kristitylle mahdotonta ilman, että kieltää uskonsa kolmiyhteiseen Jumalaan. Maailmankuva, ihmiskäsitys ja käsitys Jumalasta on yhteensopimaton kristillisen ilmoituskäsityksen kanssa.

Kerrottakoon vielä, että Rabin isä ei lopulta pyrkimyksistään huolimatta tavoittanut Mokshaa, vaan syntyi uskomusten mukaan uudelleen lintuna. Kova kohtalo, kun uhrasi elämänsä asialle ja hylkäsi perheensä.

Alun lainauksen tarkoitus oli herättää syksyn nuortenillan osallistujat ajattelemaan kysymystä voiko kristitty joogata? Vastausta erään nuoren herättämään kysymykseen etsittiin ryhmätyöskentelyn kautta.

Ensimmäisen ryhmän tehtävänä oli kertoa 25 minuutin työskentelyn jälkeen mitä Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Kimmo Ketola kertoo esitelmässään modernista ja klassisesta joogasta. Esitelmästä käy ilmi Jooga-ilmiön monimuotoisuus. Ilmiön äärilaidat ovat alun lainauksen kaltainen uskonnollinen jooga (Ketolan esitelmässä kts. Klassinen jooga, Ramanandit) ja länsimaiseen ruumiinkulttuurin tarpeisiin muokattu moderni jooga. Jooga voi ohjata siis eristäytymiseen ja elämään luolissa tai ruumiin hyvinvointiin pyrkivään venyttelyliikuntaan.

Toinen ryhmä sai nuortenillassa tehtäväkseen esitellä miten heille annetut artikkelit ja video kehottavat suhtautumaan joogaan ja miten asiat perustellaan. Ryhmä luki Leif Nummelan pääkirjoituksen ”Jooga on hindulaisuutta” (UT 42/2012) ja Marion Routtin blogikirjoituksen Voiko kristitty joogata? Videolla Pekka Huhtinen vastaa kysymykseen sopiiko jooga kirkkoon?

Artikkeleista käy ilmi, että kirjoittajat puhuvat hyvin erilaisista ilmiöistä, joihin kaikkiin viitataan sanalla jooga. Nummela suhtautuu lähteidensä ilmentämään jooga-ilmiöön kielteisesti. Marion Routti taas toimii joogaohjaajana ja puhuu asiansa puolesta. Pekka Huhtinen käsittelee aihetta mm. käsitemäärittelystä, kristillisestä uskontunnustuksesta ja ensimmäisestä käskystä käsin.

Omasta mielestäni mielenkiintoisin huomio Huhtisella liittyy erääseen jooga-opettajaan, joka kääntyi kristityksi. Seurakuntalainen oli kasteensa jälkeen tahtonut irtisanoutua joogasta ja myös varoittaa asiasta muita. Tämä tapaus Rabi Maharaj’n esimerkin kanssa herättää ainakin minut pohtimaan, että tietynkaltainen jooga on mahdotonta sovittaa kristinuskon kanssa. Samalla herää kysymys, mitä kristillinen kirkko oikein tarjoaa ihmisille, jos ihmisiä kutsutaan kristilliseen joogaan?

Erityisesti kirkon katolisuus, yleisyys nousi videon ja mainitun esimerkin kohdalla mieleeni. Kirkko ja sen opetus on yleinen, eikä yksittäiseen kulttuuriin tai henkilön mielipiteisiin perustuva. Onko kristillisen joogan kohdalla otettu huomioon se, että jooga on todella asia, josta ihmisen tulee irtisanoutua kääntymyksen hetkellä (vrt. esimerkki ja Ketolan kuvaus klassisesta joogasta)?

Kolmas ryhmä piti 25 minuutin raamattupiirin. Keskustelun aiheena oli Paavalin korinttolaisille osoittamat ohjeet epäjumalille uhrattua lihaa koskien (1 Kor. 8:1-13). Ryhmän tuli pohtia mitä ohjeita Paavali antaa seurakunnalle asiaa koskien ja voisiko kohtaa soveltaa niin, että epäjumalille uhratun lihan asemaan laitetaan jooga? Kehotin ryhmää myös pohtimaan mitkä katekismuksen kohdat voisivat olla avuksi etsiessämme vastausta illan kysymykseen.

Raamatunkohdan soveltaminen joogaan koettiin osaltaan vaikeaksi, sillä toisessa on kysymys henkisestä harjoituksessa ja toisesta konkreettisesta lihasta, jota myydään kaupassa. Toisaalta piiriläiset ajattelivat, että joogata voi, jos pyrkimyksenä on liikkua ja kohottaa ruumiin hyvinvointia.

Keskustelimme illassa tässä vaiheessa siitä miten kristitty voi ja ei voi lähestyä Jumalaa. Kristinuskossa ihminen pääsee Jumalaa lähelle niin, että Jumala lähestyy ihmistä Jeesuksessa. Hän ei voi päästä Jumalaa lähemmäksi joogan, ruuan tms. sellaisen kautta.

Puhuimme myös jooga-ilmiön monimuotoisuudesta ja siitä, että on mahdoton yhdistää kristinuskoa ja joogaa, jossa pyrkimyksenä on lähestyä harjoituksen kautta Jumalaa tai vapautua ihmisen rajallisuuden kahleista. Tämänkaltaisen pyrkimysten sijaan Raamatun tiivistelmä katekismus ohjaa kristittyä arvostamaan ruumiistaan. Ruumis on ensimmäisen uskonkappaleen mukaan Jumalan luoma ja niin tärkeä, että tapahtuu ruumiillinen ylösnousemus henkisen kohottamisen tai korotuksen sijaan.

Totesimme myös keskustelussa, että opinkohdat sakramenteista ohjaavat kristittyjä turvaamaan uskossaan Jumalan armon välittäviin välineisiin hiljaisuuden ja joogaan liittyvän meditaation sijaan. Jumala saapuu alas taivaasta syntisten luokse. Joogassa ihminen pyrkii irtautumaan ruumiistaan ja sulautumaan jumaluuteen, joka ymmärrykseni mukaan ei ole persoona (voin olla hindulaisuuden jumalakäsityksessä toki väärässäkin).

Ehkä näillä ajatuksilla nuoret ja lukijat pääsevät pohdinnoissaan eteenpäin. Mainittakoon vielä, että soitin myös mielenkiinnosta muutamille kuntosaleille kysyäkseni mm. miten he valitsevat tuntien joogaohjaajat. Helsingin yliopiston kuntosaleilla joogatuntien ohjaajat hankitaan ostopalveluna. Perusteena palvelun tuottajan valinnalle on koetunti. Avoimeksi jää, pohtiiko ostaja mitä joogasuuntauksia palveluissa suositaan ja millaisia yksityisiä tavoitteita palvelun tuottajilla kenties on.

Kun katselin liikuntasalien (esim. Elixia ”Yoga for Athletes”) sivuja, niin ymmärtääkseni monet joogatunnit perustuvat liikunnallisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen uskonnollisten sidonnaisuuksien sijaan.

Kirkko-nimisen yhteisön tarjotessa joogapalveluja blogin otsikon kysymys näyttäytyy erilaiselta kuin yksilön kohdalla. Itse kysyn esim. Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien kristillinen jooga -tuntien kohdalla, että mikä on kyseisen toiminnan motiivi ja pyrkimys? Onko kyse meditaatiosta, rauhoittumisesta hiljaisessa tilassa, ehkä lähetystyöstä vai yksittäisen ihmisen innosta?

Onko tämänkaltainen yhteisö ottanut huomioon kirkon katolisuuden tai katekismuksen opinkohdat. Ohjataanko ihmisiä turvaamaan sielun pelastuksessa niihin välineisiin, jotka kirkolle on suotu vai harjoitetaanko jonkinlaista henkisyyttä ohi armonvälineiden?

Juttuun kuuluvat linkit:

Kimmo Ketola:
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/F7318C39062147C4C2257AC600289790/$FILE/Mit%E4_Jooga_on_Ketola.pdf

Leif Nummelan juttu
https://drive.google.com/file/d/0ByzbH5d3Gh_jTjZKZFJXbjdGQmM/view?usp=sharing

Marion Routti:
http://olemassaolossa.blogspot.fi/2016/07/voiko-kristitty-joogata.html

Pekka Huhtinen: https://www.youtube.com/watch?v=A52h2LWjCtI

 1. Kyllä itämaiden hengellisyyteen kannattaa tutustua. Sekä hindulaisuuden että budhalaisuuden moraalis-eettiset opit ovat hyvin korkealla tasolla. Kristityilläkin on niistä oppimista.

  Mutta kiinostus ei viellä tee kenestäkään kellä on kristillinen vakaamus budhalaista sinäänsä. Joogan harrastajien suuri määrä ei näy budhalaisten seurakuntien jäsenmäärissä. Hindulaisuuden olemus on niin vierasta länsimaalaisille että käännynnäisi ei tunnu olevan montaakaan.

  • Jos kristillisessä viitekehyksessä ja oppimaailmassa elävä henkilö alkaa innokkaasti perehtymään vaikkapa hindulaisuuteen, niin tuleeko hänen uskonnollisesta maailmastaan sekoitus kristinuskoa ja hindulaisuutta? Ajattelen, että täytyy olla jo jokseenkin perillä oman uskontonsa opeista, että osaa erottaa kristinuskon muista opeista. Näinä aikoina taitaa olla monia henkilöitä, joiden uskonnossa on palasia sieltä ja täältä, sellainen sekahedelmäsoppa.

  • Markku Hirn.”Kyllä itämaiden hengellisyyteen kannattaa tutustua. Sekä hindulaisuuden että budhalaisuuden moraalis-eettiset opit ovat hyvin korkealla tasolla. Kristityilläkin on niistä oppimista. ”
   Kristityn kannattaa nimenomaan tutustua kaikkiin pääuskontoihin ja niiden kaikkiin puoliin. Myös islamin piirissä on paljon suuria ajattelijoita ja moraalifilosofeja. Sitten on kyllä kysymys sinänsä, mitä niistä voimme oppia, siis Raamatun valossa tarkasteltuna. Ei paljoakaan. Siksi kai kovasti kristittyjä ei käänny näihin muihin uskontoihin.

  • Markku Hirn. ”Hindulaisuuden olemus on niin vierasta länsimaalaisille että käännynnäisi ei tunnu olevan montaakaan.”
   Tässäkin olet oikeilla jäljillä. Olen pitkään toiminut lähetyssaarnaajana Sri Lankassa ja Nepalissa. Molemmet ovat ”hindulaisia” maita. Sri Lankan historian kuvaus alkaa siitä, kun kuvataan millaiselle perustalle koko maa on alkujaan rakennetu perustan muodosti viisi erilaista Perkelettä, joiden varaan sitten rakennettiin. Tähän voi kuka vaan perehtyä, js siihen, miten sitten sen maan sielullinen substanssi, kansansielu, on kehittynyt. Nepali oli vielä 20 vuotta sitten hindumonarkia, jossa kuningas oli samalla Jumala. Jos tarkastelen Nepalia Jeesuksen opetuksen valossa,”Hedelmistään puu tunnetaan”, niin kyllä meidän luterilaisuus on tuottanut aika erilaista hedelmää mitä yhteiksunnalliseen kehitykseen tulee, kuin hindulaisuuden vaikuttamat maat, Intia enenkaikkea.Veratailu on tietysti mutkikas, kun on kyse kahdesta eri maailmasta. Nepalissa, Intiassa ja Sri Lankassa kannattaa myös kaikkien käydä katsomassa sikäläisen hengellisyyden hedelmää. Ne ovat kyllä järkyttäviä paikkoja, eikä ihmisarvo ole kovin korkealla missään niistä.

 2. Pietarin evankeliumista:

  ”Jumalan enkeli Uriel tuo esiin niiden synnintekijöiden sielut, jotka menehtyivät vedenpaisumuksessa, ja kaikkien, jotka kulkivat kaikissa patsaissa, jokaisessa sulatetussa kuvassa, jokaisessa rakkaassa esineessä ja kuvissa, ja niiden sielut, jotka kulkivat kaikilla kukkuloilla ja kivissä ja tienvarsilla, joita ihmiset kutsuivat jumaliksi, heidät poltetaan heidän kanssaan ikuisessa tulessa, ja sen jälkeen, kun kaikki heistä ja heidän paikoistaan on tuhottu, heitä rangaistaan ikuisesti. (Osittain sama kuin Akhmimic alkaa tästä:)

  Sitten miehet ja naiset tulevat heille valmistettuun paikkaan. Heidän kielistään, joilla he ovat pilkanneet vanhurskauden tietä, heidät ripustetaan roikkumaan. Heidän alleen on levitetty sammumaton tuli, jota he eivät pakene. Katso, toinen paikka! Siellä on kuoppa, suuri ja täynnä … ! Siinä ovat ne, jotka ovat kieltäneet vanhurskauden, ja rangaistuksen enkelit rankaisevat heitä ja siellä he sytyttävät heidän ylleen heidän kidutuksensa tulen. Ja taas, katso, naisia! Heidät ripustetaan niskastaan ja hiuksistaan, heitä heitetään tuohon kuoppaan. Nämä ovat niitä, jotka palmikoivat hiuksiaan, ei tehdäkseen niitä kauniiksi, vaan kääntyäkseen haureuteen, että he saisivat miesten sielut ansaan ja kadotukseen. Ja ne miehet, jotka makasivat heidän kanssaan haureudessa, ripustetaan kupeistaan tuohon tulen paikkaan, ja he sanovat toisilleen: ’Me emme tienneet, että tulisimme ikuiseen rangaistukseen.’

  Ja murhaajat ja ne, jotka ovat olleet yhtä mieltä heidän kanssaan, heidät heitetään tuleen, paikkaan täynnä myrkyllisiä petoja, ja heitä kidutetaan ilman lepoa, tuntien tuskansa, ja heidän matojaan on synkkä pilvi. Ja enkeli Ezrael tuo niiden sielut, jotka on tapettu, ja he katselevat niiden kidutusta, jotka tappoivat heidät, ja sanovat toisilleen: ’Vanhurskas ja oikea on Jumalan tuomio. Sillä me kuulimme, mutta emme uskoneet, että me tulisimme tähän ikuisen tuomion paikkaan.’

  Ja lähellä tätä liekkiä on kuoppa, suuri ja hyvin syvä, ja siihen virtaa yläpuolelta kaikenlaista kidutusta, saastaa ja kuukautisverta. Ja naisia on nielaistu siihen kaulaansa myöten ja kidutettu suurella tuskalla. Nämä ovat niitä, jotka laittoivat lapsensa syntymään väärällä ajalla, ja ovat turmelleet Jumalan, joka loi heidät, teon. Toisella puolella, heitä vastapäätä on toinen paikka, jossa istuvat heidän lapsensa elävänä ja he huutavat Jumalalle. Ja noista lapsista lähtee välähdyksiä ja ne lävistävät niiden silmät, jotka haureuden tähden ovat aiheuttaneet heidän tuhonsa.

  Toisia miehiä ja naisia seisoo heidän yläpuolellaan alastomina, ja heidän lapsensa seisovat heitä vastapäätä ilon paikassa ja huokailevat ja itkevät Jumalalle vanhempiensa tähden sanoen: ’Nämä ovat niitä, jotka ovat halveksineet ja kironneet ja rikkoneet käskyjäsi ja johdattaneet meidät kuolemaan. He ovat kironneet sen enkelin, joka muotoili meidät ja ovat hirttäneet meidät ja ovat pidättäneet meiltä sen valon, jonka sinä olet antanut kaikille luoduillesi.’ Ja se heidän äitiensä maito, joka vuotaa heidän rinnoistaan, hyytyy, ja siitä tulee lihansyöjäpetoja, jotka tulevat ja repivät ja kiduttavat heitä ikuisesti heidän aviomiestensä kanssa, koska he hylkäsivät Jumalan käskyt ja tappoivat lapsensa. Mitä tulee heidän lapsiinsa, heidät johdatetaan enkelille Temlakos. Ja ne, jotka tappoivat heidät, tulevat ikuisesti kidutetuiksi, sillä niin Jumala tahtoo.

  Vihan enkeli Ezrael tuo miehiä ja naisia, puolet heidän vartaloistaan palavina, ja heittää heidät pimeyden paikkaan, ihmisten helvettiin, ja vihan henki rankaisee heitä kaikella kidutuksen tavalla, ja mato, joka ei nuku, syö heidän sisälmyksiään. Nämä ovat minun vanhurskaideni vainoojat ja pettäjät.

  Ja niiden rinnalla siellä on toisia miehiä ja naisia, pureskellen kieliään, ja heitä kidutetaan kuumalla, punaisella raudalla, ja heidän silmänsä poltetaan. Nämä ovat niitä, jotka puhuvat pahaa ja epäilystä minun vanhurskaudestani. Toiset miehet ja naiset, joiden teot oli tehty petollisuudessa, heidän huulensa tullaan leikkaamaan irti, ja tuli menee sisään heidän suuhunsa ja sisälmyksiinsä. Nämä ovat niitä vääriä todistajia(, joiden valehtelujen kautta marttyyrit kuolivat). Ja heidän rinnallaan, viereisessä paikassa, kiven yllä on tulipylväs, ja se pylväs on miekkoja terävämpi. Ja siellä on miehiä ja naisia, puettuina rätteihin ja saastaisiin vaatteisiin, ja heidät heitetään sinne, kärsimään tuomio, kidutus, joka ei taukoa. Nämä ovat niitä, jotka luottivat rikkauksiinsa ja halveksivat leskiä ja naista, jonka lapsilla ei ollut isää, … Jumalan edessä.

  Ja toiseen, aivan viereiseen paikkaan, täynnä saastaa, heitetään miehiä ja naisia polvilleen. Nämä ovat niitä, jotka lainasivat rahaa ja ottivat korkoa. Ja toiset miehet ja naiset heittäytyivät alas korkealta paikalta ja palasivat jälleen ja juoksivat, ja paholaiset ajoivat heitä takaisin tuonne korkealle huipulle ja he heittäytyvät alas. Ja näin he tekevät jatkuvasti, ja ovat kidutettuja ikuisesti. Nämä olivat niitä, jotka saastuttivat ruumiinsa käyttäytyen kuin naiset, ja ne naiset, jotka olivat heidän kanssaan, olivat niitä, jotka makasivat toistensa kanssa, niin kuin mies naisen kanssa.

  Ja heidän rinnallaan on polttouuni ja sen alle enkeli Ezrael valmistaa suuren tulen, ja kaikki kultaiset ja hopeiset patsaat, kaikki patsaat, ihmiskätten teot, ja kaikki kissojen ja leijonien muotokuvat, matelevien ja villipetojen muotokuvat tuhotaan, ja ne miehet ja naiset, jotka ovat valmistaneet ne kuvat, ovat tulisissa kahleissa ja heitä rangaistaan heidän vääryytensä tähden, jota he tekivät patsaiden edessä, ja tämä on heidän tuomionsa ikuisiksi ajoiksi. Ja heidän rinnallaan on toisia miehiä ja naisia, palaen tuomion tulessa, ja heidän kidutuksensa kestää ikuisesti. Nämä ovat niitä, jotka ovat hylänneet Jumalan käskyn ja seuranneet paholaisten käskyjä.

  Ja on toinen paikka, hyvin korkea. Siellä on polttouuni ja .. jossa palaa tuli. Se tuli, joka palaa, tulee sen yhdestä päästä. Miehet ja naiset, joiden jalat liukastelevat, menevät vierien alas siihen paikkaan, jossa on pelko. Ja jälleen, sillä aikaa, kun tuo valmistettu tuli virtaa, he kiipeävät ylös ja putoavat taas alas ja jatkavat alas vierimistä. Näin heitä kidutetaan ikuisesti. Nämä ovat niitä, jotka eivät kunnioittaneet isäänsä ja äitiään, ja omasta halustaan vetäytyivät heistä. Siksi heitä rangaistaan ikuisesti. Lisäksi enkeli Ezrael tuo lapsia ja nuoria neitoja, näyttääkseen heille niitä, joita kidutetaan. Heitä rangaistaan tuskilla, nostamalla heitä roikkumaan, ja valtavalla joukolla haavoja, joilla lihansyöjälinnut heitä rasittavat. Nämä ovat niitä, jotka luottavat synteihinsä, eivätkä tottele vanhempiaan, eivätkä seuraa isiensä opetusta, eivätkä kunnioita itseään vanhempia.

  Heidän rinnallaan on tyttöjä, puettuna pimeyden vaatetukseen, ja he ovat kipeästi kuritettuja ja heidän lihaansa revitään kappaleiksi. Nämä ovat niitä, jotka eivät säilyttäneet neitsyyttään, ennen kuin heidät annettiin naimisiin, ja näillä kidutuksilla heitä rangaistaan ja he tulevat tuntemaan ne. Ja taas toisia miehiä ja naisia, pureskellen taukoamatta kieliään, ja kidutettuina iankaikkisella tulella. Nämä ovat niitä palvelijoita, jotka eivät totelleet herrojaan, ja tämä siis on heidän ikuinen tuomionsa. Ja aivan tämän kidutuspaikan vieressä on miehiä ja naisia, kuuroja ja sokeita, joiden vaatetus on valkoinen. He tallaavat toisiaan jalkoihinsa ja lankeavat sammumattoman tulen hiilien ylle. Nämä ovat niitä, jotka antavat almuja ja sanovat: ’Me olemme vanhurskaita Jumalan edessä’, vaikka he eivät ole etsineet vanhurskautta.

  Jumalan enkeli Ezrael tuo heitä pois tästä tulesta ja vahvistaa tuomion päätöksen. Tämä on siis heidän tuomionsa. Tulinen joki virtaa, ja kaikki ne, jotka on tuomittu, heitetään tuon joen keskelle. Ja Uriel asettaa heitä sinne. Ja siellä on tulisia pyöriä, ja miehiä ja naisia ripustettuina niihin sen pyörimisen voimasta. Ja ne, jotka ovat kuopassa, tulevat palamaan. Nämä ovat velhoja ja velhottaria. Nuo pyörät ovat kaikissa lukemattomissa tulen rangaistuksissa…”

  Että näin aikana uskottiin ja taitavat monet uskoa vieläkin…eli en menisi kovin rinta rottingilla haukkuman muita uskontoja saastaisiksi

  • Korjaus: Yo pitkä katkelma ei ole Pietarin evankeliumista vaan Pietarin Ilmestyksestä. etiopialaisesta tekstistä.

  • Heinola. ”Että näin aikana uskottiin ja taitavat monet uskoa vieläkin…eli en menisi kovin rinta rottingilla haukkuman muita uskontoja saastaisiksi”.
   Mitä tekemistä tällä Pietarin ilmestyksellä on kristillisyyden kanssa?

  • Hämäläinen, Pietarin Ilmestys on hyvin varhainen hengellinen teksti ja kuvastaa varhaiskristittyjen käsitystä Jeesuksen kuvaamasta kristillisestä helvetistä. Vastaavaa esiintyy maalaustaiteessa esim. Keuruun kirkossa. Itämaiset uskonnot ovat siihen verrattuna sangen sivistyneitä…
   Pietarin Ilmestys kuului samaan sarjaan kuin Ut:n Ilmestyskirja:
   ”Pietarin ilmestys. Tämä teos oli alkuseurakunnilla samassa asemassa kuin Johanneksenkin ilmestys, ja useat kirjaluettelot mainitsevat tämän tuon Johanneksen ilmestyksen rinnalla. Esimerkiksi 400-luvun historioitsija Sozomen kertoo, että kirjaa luetaan vuosittain pitkänäperjantaina joissakin Palestiinan seurakunnissa.”

  • Olipa heikko ja avuton tuo Hämäläisen tämänkertainen olkinukke. Puheena oleva Pietarin Ilmestys kun näet e i o l e gnostilainen!!! Gnostilaisuus ei sitäpaitsi tuntenut moisia helvettejä, ne ovat ihan varhaiskristillisyyden äärifundalistista raamatuntulkintaa. Gnostilaisuus oli/on sivistynyttä. Jos Hämäläinen tuntisi varhaiskristillistä kirjallisuutta paremmin, hän tietäisi, että gnostilainen samanniminen Pietarin Ilmestys ei sisällä mitään helvettejä.

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Gnostilainen_Pietarin_ilmestys

 3. Heinola.Myönnän tietämykseni puutteen, gnostilskommentti oli enemmänkin arvaus. Koska minä en käytä ”esoteerisiä piilolinssejä” en siksikään näe asioita samoin kuin sinä. Minusta siis gnostilaisuus ei ole järin sivistynyttä, enkä ole sitä kovin kiinnostunut, mutta uskon kyllä sinun tuntevan sitä paremmin!
  Sinänsä ymmärrämme kai molemmat, että emme enää varsinaisesti käsittele tämän blogitekstin aihetta, ainakaan suoranaisesti

  • Varhaiskristillisten arvostaman Pietarin karmean Ilmestyksen -joka EI siis ollut gnostilainen- lukeminen ja ymmärtämine ei tarvitse minkäänlaatuisia linssejä. Sitä lainaava viestini liittyi suoraan Sinun primitiiviseen ja ennakkoluuloiseen käsitykseesi muista uskonnoista. Ja jos täällä vastaillaan viesteihin, kannattaisi ne ensin lukea ettei vastaile arvailemalla. Se on epärehellistä ja epärehellisyys ei ole kristillinen hyve…Verrattuna kritinuskon helvettioppeihin ja myöhempiin historiallisiin kammottaviin käytänteihin gnostilaisuus oli/on sangen sivistynyttä.

 4. Heinola. En kyllä ymmärrä, miten tällainen esoteerinen teksti liittyy mitenään kristillisyyteen. Et kai muuten ajattele, että suhtautuisin juttuihisi niin vakavasti, että alkaisin tarkastamaan joka möläyksesi faktapohjaa. ”Esoteeriset piilolinssit” ja ”kosmodemooninen okulaari” jollaisen käytöstä epäilen sinua vaikuttavat että en osaa ottaa juttujasi noin lähtökohtaisesti kovin vakavasti. Keskustelu kanssasi ei siten johda mihinkään. Luulenpa että myös herra Pihlava suosittelee että lopetamme turhan jauhamisen,

 5. Eero Pihlava. Jätän sinulle vielä yhden ajatuksen pohdittavaksi. Kun kysymme asioista tähän tapaan, onko se oikein vai väärin, kiellettyä vai sallittua. Nyt onko jooga sallittua. Tässä kannattaa ajatella, että Raamatun mukaan tällaiset rajat eivät välttämättä ole kuin kiveen kirjoitettuja, vaan uskon, että paras on, jos meillä on hyvät välit Herramme kanssa ja herkkyys Pyhän Hengen ”ohjaukselle”, vrt 1 Joh 2:27. Silloin meissä kehittyy hengellinen ”kyky” erottaa rakentavia ja vahingollisia asioita ja ilmiöitä toisitaan ja näin tehdä valintoja Hengessä. Tällainen Hengen mekanismi on varmasti olemassa ja se ei ole niin lakihenkinen kuin ainainen oikean ja väärän pohdiskelu.

Pihlava Eero
Pihlava Eero
Olen 36-vuotias teologi, puoliso, isä ja virkavapaalla oleva pastori.