Vapunpäivä tulossa

Kalenterissa oleva vapunpäivä on vuosittain mielessä. Suomalaisen työn päivänä on käyty toreilla. Tarkkaan on kuunneltu, mitä poliittiset tahot esittävät Suomen hyväksi tekemästään työstä. Perustellusti on kysytty,  miten Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on luotsattu ulko- ja turvallisuuspolitiikan haastavilla merillä. Asioita on mietitty syystä pienten maiden näkökulmasta.  Covid-19:n  vaikutuksia on pohdittu huolestuneina.

Euroopan maiden kehitys on kiinnostanut hyvinvointiasioiden tarkastelussa. Mikä on esimerkiksi pienten maiden tilanne  Euroopassa, kun koronavirus vaikuttaa oloihin ja resursseihin? Voidaan kysyä, millaiset ovat maiden mahdollisuudet hoitaa asioitaan. Olisiko muun muassa Sveitsistä opittavaa?

Normaaleina vappuina on kerrottu hyvinvointitoimista. Suomea on tarkoitus ollut kehittää siten,  että velkaantumiseen puututaan, työttömyyttä vähennetään, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta viedään eteenpäin ja koulutuksesta huolehditaan. Päätöksenteon motivaatio on ollut korkealla.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan laatu on arvioitavana tänäkin vappuna kansalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. Kotouttamisen kysymykset askarruttavat.

Asioista voidaan keskustella suomalaisen työn päivänä tähänkin tapaan:

Historiasta on vaikutusyhteyksiä nykyaikaan, esimerkiksi vappukokkojen polttaminen. Nyt tilanne on toisenlainen  covid-19:n vaikututtaessa taustalla. Keskusteluissa puhutaan usein myös työmotivaatiosta, jonka pohdinta sopii hyvin työn päivään.

Vappu, joka on liputuspäivä, vietetään nyt tunnetusti poikkeusoloissa. On hyvä tietää, miten paljon tavoitteellinen toiminta kiinnostaa työn päivänä.

Antiikin aikaisesta kirjallisuudesta  tiedämme, että vuoden alussa  oli tapana luvata asioita kaksikasvoiselle jumalalle ja ajateltiin näkemään menneitä ja tulevia tapahtumia, joita on muun muassa vapun sään ennustaminen.

Työolot ja työpaikan ilmapiiri ovat tärkeitä työmotivaation kannalta. Onnistuneen toiminnan työmotivaatiota voidaan ylläpitää ja tehostaa hyvän johtamisen ja päätöksenteon avulla.

Asioiden hoidossa kevennykset ovat paikallaan, vaikka kysymyksessä olisi esimerkiksi arvostusta tuottava suomalaisen työn päivä. Kuulijat saattavat nähdä kertojan ilmeestä, että  tarkoituksena on vain huumorisävytteinen sanallinen ilmaisu. Asiaan liittyen vuosia sitten minulla oli kerrottavaa Kuopion Inkilänmäen korkeudelta, jota esitin Itä-Puijon asukasyhdistys ry:n yhteislaulutilaisuudessa.

Mitähän vielä lisäisin kerrontaani? Niin, seuraava kysymyssarja juolahti mieleen, kun kiiruhdin mäkeä ylös Kuopion Tätilässä pidettävään perinteiseen laulutilaisuuteen. Minulla on työmotivaatio korkealla. Se on toisessa kerroksessa, sillä teen huoneremonttia.

Työmotivaatio on aika korkealla. Minulla on taas instrumentin soittamisen työmotivaatio korkealla.   Soitan toisella tasolla. Mitenkähän kukin vastauksen tulkinnee? Jäädään odottelemaan kirjoituksen lukijoiden työmotivaatiota, joka ilmenee lukemisen määränä ja kommentointeina.

Edellä olevia ajatuksia on noussut esille muun muassa pyöräilyn, kävelyn ja voimaharjoittelun aikana. Vuoden 2021 vappua, suomalaisen työn päivää  varjostaa  covid-19.

 

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio