Uushenkisyys – uhka vai mahdollisuus?

 

kuvan oikeudet: msnandersmusic(Pixabay)

 

Turun piispan vaalissa paljastui kaksi hyvin erilaista tapaa suhtautua joogaan. Jouni Lehikoinen taas suhtautuu asiaan kriittisesti ja torjuvasti. ”Ainoa asia, mitä hiljaisuuden liikkeessä vierastan, on joogajuttu, jota ollaan tuomassa kirkon seinien sisäpuolelle. Jooga ei kuulu kristilliseen perinteeseen”, Lehikoinen totesi.

Mari Leppänen piti positiivisena ja on kristillisen joogan kannattaja. ”Jooga on samanlainen käsite kuin esimerkiksi musiikki. On hengellistä musiikkia ja klassista musiikkia. Sitä voi lähestyä eri tavoista käsin. Jos se ei ole itselle tuttua, ei ehkä kannata maalata siitä kuvaa, joka ei perustu totuuteen. Suosittelen tutustumaan siihen vähän paremmin, Leppänen vastasi.

https://www.kotimaa.fi/artikkeli/jooga-sytytti-paneelissa-piispaehdokkaat-mari-leppasen-ja-jo

 

Joogasta ja uushenkisyydestä tuskin saadaan kuitenkaan yhtä vahvaa jakolinjaa kuin avioliitto ja virkakysymyksestä. Toivon ainakin, että niin ei kävisi.

Käyn läpi kolme erilaista tapaa

suhtautua uushenkisyyteen kristittynä.

 

 1. Torjuva ja negatiivinen kanta
 • Kristillinen perinne tulee varjella muiden uskontojen vaikutukselta, johon kuuluvat  mm. hindulaiset juuret omaava jooda, buddhalaisuudesta ammentava mind-fulness ja black metal-musiikki, josta vähintää osa niin sanottua ”kirkonpoltto hevia” ja suhtautuu vihamielisesti kristinuskoon.
 • Tällä kannalla on vahva kannatus ja se on näkevissä ja kuuluvissa piireissä.
 • On ymmärrettävää, että halutaan varjella sitä, mitä pidetään pyhänä.
 • Mielestäni tämän kannan edustajia ei tule leimata hengellisen väkivallan tekijöiksi tai tiukkapipoiksi. Heillä on oikeus omaan mielipiteeseen ja tulkintaan.
 • Osalla kristityistä on kokemusta joogasta, joka on ollut heille ahdistavaa ja pitänyt otteessaan. He ovat halunneet irtautua sen otteestaan. Heidän tarinoita tulee kuunnella ja myöntää, että uushenkisyys ei ole kaikkia varten.
 • Heillä on aito huoli, että käsitystä Jumalasta ja käsitystä pelastuksesta aletaan muuttaa suuntaan, joka vie kristinuskoa lähemmäksi yleismaailmallista uskontoa.

2. Salliva kanta

 • Nämä kristityt osallistuvat kristilliseen joogaan, mindfulnessiin ja ammentavat muutenkin uushenkisyydestä kukin omalla tavallaan.
 • Salliva kanta on laaja liukuma, jossa osa on satunnainesti mukana jutuissa ja toiset käyttävät enemmän uushenkisiä termejä kuin kristillisiä määritellessään kokemia hengellisiä ja henkisiä asioita.
 • Suuri osa on vilpittömästi mukana ja saa varmaan uushenkisistä asioista positiivisia asioita itselleen

  – Näillä uushenkisyysryhmillä ei ole verotusoikeutta. Monilla jooga-, meditaatio- tai luontojutuilla ihmiset ostavat koettua hyvinvointia ja se on usein jotain muuta kuin mitä saadaan terveydenhuollosta. Jos ihminen kokee saavansa siitä apua, on se silloin hyvin käytettyä rahaa, sanoo Teemu Taira.

  Taira kuitenkin haluaa muistuttaa, että henkisyyteen liittyvien palveluntarjoajien toisinaan katteettomat ja ylioptimistiset lupaukset voivat olla riski. Varsinkin jos ihmiset olettavat lupausten olevan näyttöön perustuvia.

  Tutkijan mukaan uushenkisyydessä on keskeistä, että siinä tavoitellaan hyvinvointia. (uskontotieteen yliopiston lehtori Teemu Taira https://yle.fi/uutiset/3-11125626)

* Karismaattisessa liikkeessä on selvä yhteys uushenkisyyteen. Ns, Toronton liikkeen myötä tutuksi tulleet naurukohtaukset, enkelinäyt ja tärinät voivat olla samanlaisia kuin jotkut kokevat transsissa tai shamanistisssa sessioissa, jotka ovat uushenkisyyden maaperällä.

 • Sallivalla kannalla siis kannattaa pitää mielessä, että kaikki puut eivät tuota hyvää hedelmää ja säilyttää terve kriittisyys.
  • Näitä kristittyjä ja uushenkisiä ihmisiä tulee kuunnella nähdä se hyvä, mitä he voivat tuoda.
  • 3. Vuorovaikutteinen kanta
 • Luen itseni tämän kannan edustajaksi. Minulla on itämaista ja länsimaista musiikkia, jota voisi kutsua new age-musiikiksi, kuten Kitaro. Olen harrastanut nuorena Gaeshidoa, jossa oli itämainen hengitysharjoitus aluksi. Olen käynyt keskustelua uushenkisten ihmisten kanssa ja ollut modernin shamaani-hahmon Ismo Alangon ja eseteerikon A.W Yrjänän bändin keikalla.
 • Helsingin yliopiston yhdellä kurssilla mind fulnessia suositeltiin meille oikein uralla. Jooga ei ole tuttua minulle muuten kuin artikkeleiden ja keskustelun tasolla.
 • Tunnustan olevani luontomystikko, joka menee rauhoittumaan mielellään moneksi tunniksi metsään
 • Olen harrastanut miniretriittejä, joissa ollaan yksi mökillä 1-2 päivää ilman kelloa ja puhelinta kuunnellen vain hiljaisuutta ja lukien Raamattua. Sekä etsien suuntaa  Jumalalta omaan elämään
 • Näen tärkeäksi, että kristillinen identiteetti on vahva ja siitä käsin voi tarkastella uushenkisyyttä
 • Meidän tulee ottaa vakavasti uushenkisyyden haaste.
 • On löydettävä keinoja omasta perinteestä käsin kohdalta uushenkiset ihmiset kirkossa ja sen ulkopuolella
 • Hiljaisuuden retriitit ovat selvästikin yksi tie siihen.

Mitä sinä ajattelet uushenkisyydestä?

Kirjoittaja

Yli-Jaakkola Juha
Yli-Jaakkola Juha
Maaseudulla kasvanut ja urbaaneissa ympyröissä asunut mies. Toimin nykyään Kansan Raamattuseuran kaupunkityöntekijänä Turussa. Luottamustehtävänä on Turku Mission toiminnanjohtajan pesti. Kristittyjen yhteys, rukous ja elävä kristillisyys sen monissa muodoissa ovat lähellä sydäntäni.