Tyytyväinen elämä

Sauvakävely auttaa. Tulee hyvä olo kun pääsee kävelemään.  Saa olla tyytyväinen elämään niin kauan kuin pääsee liikkumaan.  Jumalan lahjat ovat useinkin niin pieniä ja arkipäiväisiä, ettei niitä aina huomaakaan hänen suuren hyvyytensä ilmauksina.  Kiitollinen mieli kaikista elämän lahjoista tekee elämän helpommaksi.  Oloihinsa tyytyminen auttaa monissa asioissa.

Toki on toisenkinlaisia tilanteita. Muutamissa  asioissa  tarvitaan asioihin puuttumista ja vieläpä oikein olan takaa ahertaen.

SUNNUNTAI 19.6.2022

2. sunnuntai helluntaista

Katoavat ja katoamattomat aarteet

Sunnuntain psalmi Ps. 49:6–10, 16–21

Omaisuuden hankkiminen on lähtökohdiltaan elämää ylläpitävä voima.  Ihminen kerää ruokaa ja juomaa sekä moni monia tarvikkeita turvatakseen elämänsä toimeentulon ja elämisen mahdollisuudet.   Meillä pohjoisessa ilmanalassa myös asumiseen tarvitaan kestävämpiä ratkaisuja kuin etelämpänä.

Ongelmaksi omaisuuden kerääntyminen muodostuu vasta silloin, kun siitä tulee  elämää estävä voima, Ikivanha satu kertoo kuninkaasta joka toivoi, että kaikki hänen koskemansa  muuttuisi kullaksi.  Kun toive sitten toteutui, niin hän kuoli nälkään ja janoon, koska ruoka ja juomakin muuttuivat kullaksi.

Voimme siis sanoa, että varallisuus on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Psalmissamme kerrotaan sellaisesta varallisuuden käytöstä, missä omaisuus muuttuu ihmisten elämää tuhoavaksi voimaksi.  Joku alkaa toimia kavalasti lähimmäistään kohtaan kuvitellen,  että hänen suuri omaisuutensa muka oikeuttaisi hänet rikkomaan suhteensa toisiin ihmisiin ja toimimaan kavalasti näitä kohtaan.

Psalmissamme on myös lohdullinen näköala.  Meidän ei tarvitse pelätä pahanakaan päivänä, kun Jumala on meidän kanssamme. Hän on kaiken luonut. Hän myös pitää luomakunnastaan huolen.  Suurinkaan ihmisen varallisuus ei ole verrattavissa Jumalan omaisuuteen. Hänhän on kaiken tehnyt ja hän myös kaiken pitää yllä.  Kaikki mitä ihmisillä on, on alkuaan peräisin hänen työnsä tuloksena.

Miksi pelkäisin pahana päivänä,
kun petturien kavaluus saartaa minut?
  He luottavat rikkauteensa,
  kerskailevat suurella omaisuudellaan.

Varallisuudella on vain ajallinen arvo.  Emme voi viedä varojamme tästä maailmasta tulevaan.  Taivaan kirkkaudessa kaikkein vähinkin on arvokkaampaa ja upeampaa kuin paraskaan omaisuutemme  maan päällä.  Niinpä elämämme kallain asia on  löytää yhteys Jumalaan ja päästä osalliseksi hänen hyvyydestään.  Kun hän on meidän elämämme sisältö, niin silloin meillä on kaikkein merkittävin, se syvin ja ratkaisevin elämän sisältö: Iankaikkinen rikkaus Jumalan luona.  Hänen ominaan me huolehdimme ajallisista toimistamme sen mukaan, mitä meille on voimia ja taitoa uskottu. Emme pelkää huomista päivää. Tuleva elämä on voitto ja reimun aihe. Odotamme suuria Jumalalta ja kurottaudumme häntä kohti koko olemuksellamme, kaikin voimin.

Ei ihminen elä ikuisesti,
ei hän vältä hautaa.
  Mutta Jumala lunastaa minut,
  hän tempaa minut tuonelan otteesta.

 

Tässä sunnuntain  psalmi

Miksi pelkäisin pahana päivänä,
kun petturien kavaluus saartaa minut?
  He luottavat rikkauteensa,
  kerskailevat suurella omaisuudellaan.
Mutta henkeään ihminen ei voi lunastaa,
ei hän voi käydä kauppaa Jumalan kanssa.
  Elämän lunnaat ovat liian kalliit,
  ne jäävät iäksi maksamatta.
Ei ihminen elä ikuisesti,
ei hän vältä hautaa.
  Mutta Jumala lunastaa minut,
  hän tempaa minut tuonelan otteesta.
Älä kadehdi, kun joku rikastuu,
kun hän kartuttaa talonsa omaisuutta.
  Kuollessaan hän ei ota mukaansa mitään,
  hänen omaisuutensa ei seuraa häntä hautaan.
Vaikka hän eläessään ihastelee osaansa ja toiset kiittävät hänen menestystään,
hänen täytyy mennä isiensä luo, paikkaan, jossa ei valoa nähdä.
  Rikkainkaan ihminen ei ole ikuinen,
  eläinten tavoin hän lakkaa olemasta.

Ps. 49:6–10, 16–21

 

 

70 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Demokratiassa esivalta on kansan valitsema, Paavali siinä mielistelee esivaltaa tullakseen hyväksytyksi, koska hänen aikanaan, esivallan otti aina se jolla oli terävimmät aseet ja suurimmat joukkovomat.

  Raamatullisesti profeetat voitelivat kuninkaita, ja sitä pidettiin Jumalan valintana, profeetoilla oli ainakin omasta mielestään hyvin jumalallinen valta, koska he saattoivat voidella uuden kuninkaan vaikka entinen oli viel vallassa, eli tehdä ikäänkuin vallankaappauksen. Entinen kuningas ammuttiin. En pidä varteen otettavana ohjeena.

  Jos vielä palaan lunastukseen, niin ei mikään laillinen periaate tunnusta rangastusta joka suoritetaan ennen kuin mitään rikosta on vielä tapahtunut. Kun tuleva ei ole vielä syntynyt.

  Jos isä tappaa esikoisena syntyneen poikansa sen takia, että hänen veljensä jotka eiivät vielä ole syntyneet tulevat tekemään syntiä, niin isä joutuu todennäköisesti hoitoon, koska se vaikuttaa mielisairaudelta.

  Jos taas lunastus tai vapautus olisi työn orjuudesta, niin sille toki löytyy selitys, mutta se on itsestään selvyys, eikä kaipaa uhreja, koska kuoleman jälkeen työ todellakin loppuu.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Kommenttisi sisältää useampia kohtia, joihin tuon omat kommenttini

   1) Paavalilla oli Rooman kansalaisuus. Hän siis puhui sellaisesta yhteiskunnallisesta järjestyksestä, joka oli tuolloin voimassa ollut yhteiskunnan järjestys. Paavalin tavoitteena oli nimenomaan järjestäytyneen yhteiskunnan olemassaolon selviönä pitäminen ja sen ylläpitäminen koska epäjärjestys kaiken kokemuksen mukaan aiheuttaa ainoastaan tuhoa ja turmiota.

   2) Demokratian voima on nimenomaan vallansiirron järjestäminen sivistyneesti. Ideaalina on se että vaalit ratkaisevat, kuka kulloinkin käyttää yhteiskunnan päätösvaltaa.

   Historiassa on paljon esimerkkejä, miten vallan siirto on tapahtunut väkivaltaisesti. Esimerkiksi siinä ruhtinaskunnassa, missä Buddha yleisimmän teorian mukaan oli syntynyt useamman kerran vallan siirto oli tapahtunut siten että poika oli tappanut isänsä ja ruvennut itse ruhtinaaksi.

   Turkissa oli aikaisempien vuosisatojen aikana varsin yleistä sellainen vallansiirto, että kaikista halukkaista sulttaanin pojista valtaan pääsi se joka jäi viimeisenä henkiin. Vähän soveltaen samaa tyyliä käytti aikoinaan Lenin. Hän oli Venäjän ylimystöstä viimeinen vallantavoittelija joka jäi henkiin tai pysyi maassa kun siellä tapahtui vallankumous.

   Mutta demokratiassakin yhteiskunnan valtaa käyttää maan järjestäytynyt johto.

   Erona epädemokraattisiin järjestelmiin on vain siinä, että vaalien säännöllinen pitäminen tekee mahdolliseksi vallan vaihtumisen jos kansa ei ole hallintoon tyytyväinen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   2) Kuninkuuden ja profeettalaitoksen suhteesta

   Vanhastaan profeettalaitos oli yksi osa yhteistä koko kansan yhteisen jumalanpalveluksen järjestystä. Esimerkiksi profeetta Samuel sai koulutuksensa profeetan tehtävään kansallisesti johtavan pappi Eelin luona. Samuelin koulutus alkoi jo kolmivuotiaana.

   Samuelin toimintakautena Israel siistyi vanhasta tuomari -johtoisesta hallintomallista uudenaikaisempaan kuninkuus -järjestelmään. Kyseessä oli vain hallinnon järjestelyjen erilaisuudesta, mutta muutoin kyseessä oli samantapaisen ja samanlaisin valtuuksin varustetun hallinon jatkumisesta.

   Vanhassa testamentissa oli vallalla se näkemys että hallitsija on ainoastaan Jumalan vasalli maan päällä. Jumala itse on varsinainen hallitsija ja maanpäällinen hallitsija, aikaisemmin tuomari ja uudistuksen jälkeen kuningas, oli vain tämän käskynhaltija vallan käytössä.

   Kuninkuuden valtaan ottamisen seremonia oli pyhällä öljyllä voitelu eli siis Pyhän Hengen voitelu. Tämän voitelun välityksellä Jumala itse asetti hallitsijan virkaan.

   Ensimmäisen kuninkaan Saulin ja tämän seuraajan Daavidin virkaan siunaamisen eli siis öljyllä voitelun toimitti profeetta Samuel, joka myös ennen kuninkuuden aikaa oli toiminut kansansa hallitsijana eli tuomarina. Mutta kun todettiin että Samuelin pojat eivät olleet kunnollisia hallitsijoiksi niin todettiin aika kypsäksi uuteen hallintomalliin siirtyminen.

   Vanhan orientaalisen mallin mukaisesti kuninkailla oli neuvonantajia. Nämä olivat profeettoja, jotka kukin oman tietämyksensä ja asioihin paneutumisensa mukaan pyrkivät saamaan selville, mikä on Jumalan tahdon mukaisesti oikea toimintatapa eri kysymyksissä. naapurimaissa omien jumaliensa mukaisissa meinoissa samaa tutkistelleet toimivat muutoin saman hallintomallin mukaisesti.

   Mikäli sitten profeetat huomasivat ettei hallinto toiminut, niin he saattoivat sellaisissa tapauksissa ruveta toimenpiteisiin paremman hallitsijan etsimiseksi ja sellaisen löydettyään toimivat vallan vaihdon toteuttamseksi. (Joten meno ei sittenkään ollut perimmistään niin paljoa erilainen kuin nykyisinkään jos kansa ei ole hallitsijaansa tyytyväinen.)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   3) Jeesuksen tekemä uhrityö on yksi ainoa sovitustyö koko maailman kaikkien ihmisten puolesta.

   Minkäänlaiset kuvitelmat muka aikajärjestyksestä eivät ole millään tavoin relevantteja ikuisen ja kaikkivaltiaan Jumalan toiminnan rajoitteita. Loogiselta perusteiltaan ne eivät toimi sen paremmin kuin kuvitella ettei lentokone voi lentää, koska autossa ei ole siipiä joilla se voisi lehtää. Autosta ei todellakaan voi vetää johtopäätöksiä lentokoneitten rakenteeseen ja lehtokykyyn.

   Jumala on ikuinen. Hän näkyy kaiken niin menneet kuin nykyiset sekä myös tulevat ikään kuin ne olisivat tässä ja nyt samanaikaisesti silmien edessä näkyvissä. Samaten kaikkien dimensioiden mittasuhteet ovat hänelle yhtä selkeästi näkyvissä kuin koko universumin jokaisen linnunratajärjestelmän ja niiden välisen avaruuden jokaisen atomin osasen, esimerkiksi profonin jokainen osanen eli kvarkki olisi suurennettu koko näkökentän laajuiseen nähtävään muotoon.

   Kaikki tämä yhtä aikaa ja samalla kertaa.

   Tällaisten näköalojen edessä mikään ajallinen rajoite ei rajoita meidän Herramme kaikkivaltiutta pienimmässäkään määrin, ei mitenkään.

   Tältä näkökulmalta katsoen sovituksen yli kaikkien mittasuhteitten ulottuva rajaton merkitys ei todellakaan tunne pienintäkään estettä, vaan se koskettaa todellakin ja täysimääräisesti koko luomakuntaa, kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina ja kaikissa maissa ja kulttuureissa.

   Juuti tästä sovituksen rajattomasta avaruudesta seuraa myös Markuksen evenkeliumissa mainittu kehotus julistaa pelastuksen evankeliumia kaikille luoduille:

   Markuksen evankeliumi:

   16:15 Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto tuot esille seuraavan kun puhutaan ihmisten murhaamisesta:””13:1 Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.””

  Siis mielestäsi kun esivalta sanoo että joitakuita tulee vainota niin kristityt menevät mukaan tappamaan?

  Entäpä nyt venäjän maalla tai oikeastaan ukrainassa, siis kristityt tappavat toisia kristittyjä kun esivalta niin käskee, tämäkö on Jumalan tahto?

  Jätät muuten ottamasi roomalais kirjeen luvun kesken, siinä on jatkossa:

  8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. 9 Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”. 10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   1)

   Paavalin ajan esivalta ei suinkaan ollut viaton. Keisariehdokkaitten välillä käytiin useinkin kovia sotia. Kysymys ei ole tästä, vaan siitä että yhteiskunnassa pitää olla järjestys. Jos järjestystä ei ole niin kaikki kärsivät vielä kamalammin.

   2) Jotta esivalta pystyy huolehtimaan järjestyksen ylläpidosta, niin tarvitaan riittävän lujaa ja jämäkkää voimaa, jotta tilanne ei luisu käsistä. Esivallan käyttämä valta estää vielä suurempien väkivaltaisten tekojen esiintymisen.

   Lutherin aikana nuo aikaisemmin kapinan johtoon pyrkineet huomasivat häviönsä olevan tulossa ja alkoivat sitten markkinoida sellaista oppia ettei

   e s i v a l t a

   saa käyttää väkivaltaa.

   Ongelmana näillä oli että juuri tuo heidän vastustamansa esivalta tarvitsi sotaväkeänsä voidakseen nitistää kapinallisten ryöstelyn, raiskaamiset, varastamiset ja tappamiset. Nyt siis he rupesivat soimaamaan, että esivalta tekee väärin kun se omalta puoleltaan ryhtyy moiseen väkivaltaan, että kukistaa heitä sotaväen voimalla.

   Tunnustuskirjamme sanovat tästä seuraavaa:

   Kasteenuusijoiden harhaoppeja

   Me hylkäämme seuraavat kasteenuusijoiden kerettiläiset harhaopit, joita ei ole suvaittava kirkon, valtion eikä perheen ja talouselämän piirissä: – – – –

   9. Esivalta ei uuden liiton aikana ole Jumalalle mieluinen sääty.

   9. Kristitty ei voi toimia esivallan virassa omaatuntoaan loukkaamatta.

   10. Kristitty ei voi omaatuntoaan loukkaamatta esivallan virassa vastustaa pahoja ihmisiä, vaikka sellainen tehtävä osuisi hänen kohdalleen. Samoin eivät alamaiset saa kutsua esivaltaansa apuun.

   11. Kristitty ei hyvällä omallatunnolla voi oikeudessa vannoa valaa. Hän ei saa myöskään tehdä uskollisuudenvalaa ruhtinaalleen tai esivallalleen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   3) Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kaikkien mittarien mukaan jumalaton teko. Sen sijaan Ukrainan puolustus on oikeudenmukainen. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa omaa aluettaan ja omaa kansaansa.

   Kristikunnassa on jo alusta asti ollut voimassa oikeutetun sodan käsite. Siihen kuuluu se, että jokainen voi puolustaa itseään. Siihen kuuluu myös se että puolustettaessa ei käytetä isompaa väkivaltaa kuin on tarpeen puolustuksen toteuttamiseen.

   Kun tuntee Venäjän historian, niin heillä ei ole yleensä ollut muuta mittaria kuin se, onko vastus riittävän kova vai eikö.

   Esimerkiksi toisen maailmansodan aikana Berliinin valtauksen jälkeen annettiin kunniaa sille joka johti valtauksen. Sen sijaan ei kritisoitu sitä, että tuo kenraali tapatti hyökkäyksessään noin puoli miljoonaa venäläistä sotilasta.

   Sen sijaan Stalin lausui Suomen puolustuksesta, että Suomi ansaitsee itsenäisyytensä, koska taisteli niin voimakkaasti.

   Talvisodassa Stalinin joukot olivat menettäneet yli 1500 hyökkäysvaunua heidän noin parista tuhannesta vaunustaan ja yli 700 pommi- ja hävittäjäkoneen sotaan osallistuneesta noin 2 000 koneestaan. Stalin ennakoi Hitlerin Saksan hyökkäävän eikä hänellä ollut varaa menettää enempää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   4) Ota huomioon Roomalaiskirjeen vastaanottajien tilanne. Kyseessä oli nimittäin Paavalin kirje Roomalaisille sellaisessa tilanteessa, missä keisari Nero oli juuri vuonna 54 antanut juutalaisille luvan tulla takaisin Rooman kaupunkiin. Aikaisemmin kaupungissa ollut kristittyjen ryhmä oli vuoden Claudiuksen vuoden 49 juutalaisten karkotuksen jäjiltä vain ei-juutalaisia. Paavalin kirje pyrki saamaan seurakunnan juutalaiset ja ei-juutalaiset yhteiseen ja rauhanomaiseen liturgian noudattamiseen imperiumin pääkaupungin messuissa.

   Samasta syystä Roomaan siirtyi kristikunnan pätevin piispa Pyhä Pietari Syyrian Antiokiasta, koska katsottiin että hänen kokemustaan ja taitoaan tarvittiin Rooman kristittyjen keskuudessa.

   Kun huomaat tämän tilanteen niin silloinhan Paavalin tavoitteena ei suinkaan ollut luoda mitään täydellistä esivaltaa koskevaa teologiaa, vaan ainoastaan antaa hyvin käytännöllisiä ohjeita, jotta kirkko voisi elää ja vaikuttaa Roomassa ilman että esivalta uudelleen karkottaa juutalaisen osan sikäläisestä kirkosta.

   Joten viittauksesi jatkona oleviin jakeisiin menee tämän keskustelun kannalta sivuraiteille.

   Et todellakaan saa tukea esivaltaa koskevalle epärealistiselle moraaliopillesi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Ari

   Et ole kuullut/lukenut uskovien rintama miesten todistuksia Jumalan varjeluksesta Suomen sodissa 1939-1945?

   Neuvostoliiton olisi pitänyt antaa vallata Suomi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto todistelusi mukaan siis venäjän ”kristityt” tekevät oikein mennessään esivallan käskemänä ukrainaan tappamaan ja raiskaamaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Kari

   Hyvinpä kysyt. Jos suomalaiset olisivat vapaaehtoisesti antautuneet Neuvostoliitolle, niin sen seurauksena useampi suomalainen olisi menettänyt henkensä tuon antautumisen seurauksena kuin sillä että alkoivat puolustamaan maatamme.

   Viron esimerkki osoittaa, että miehiä pakkovärvättiin armeijaan. Noista värväyksistä ei voinut kieltäytyä. Ne olivat pakkotoimia ilman pienintäkään armoa. Antautumalla Suomi ei siis olisi asepalvelusta välttänyt vaan miehet olisivat jopa joutuneet raaemmin miehiään tapattavien komentajien käskettäviksi. Sitten osa väestä olisi siirretty Siperiaan jossa elinolosuhteet olivat niin huonoja, että monet kuolivat paljon nuorempana kuin vanhoilla synnyinseuduillaan.

   Aivan tilastollisesti laskettaessa Viron ja Suomen väkimääriä verraten voimme sanoa että sotiemme vajaa satatuhatta kaatunutta ja vähän yli kaksisataa tuhatta haavoittunutta yhteinen lukumäärä olisi kasvanut vielä hyvinkin paljon.

   Hanttiin panemalla Suomen tappiot jäivät paljon vähemmälle kuin väkilukuun suhteutettuna naapurimaamme Viron, jolla ei ollut mahdollisuuksia ruveta maataan puolustamaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Periaatteessa kaikkien Ukrainaan lähetettyjen sotilainen olisi pitänyt olla sopimussotilaita. He ovat sitoutuneet noudattamaan esimiestensä antamia käskyjä. Siitä he palkkansakin saavat.

   Käskyjen noudattamatta jättäminen olisi ollut tekemiensä sopimusten vastaisesti toimimista.

   Aivan toinen juttu oli että moni Ukrainaan mennyt ei tiennyt menevänsä ihan oikeaan sotatilaan. Heidän marssijärjestyksensä oli paraatiin menon mukainen. Ilmeisesti Venäjän johto ei ollut odottanut vastarintaa. Niinpä erittäin moni sotilas joutui välittömästi lähes paniikin valtaan, kun he joutuivatkin tulituksen kohteeksi ilman minkäänlaista etukäteisvaroitusta. Kaiken lisäksi he alkusäikähdyksestä selvittyään heti huomasivat jääneensä ilman hyökkäyksessä välttämätöntä ilmatukea, koska muutamien erikoisjoukkojen yritys vallata lentokenttiä oli epäonnistunut jo aivan alkuunsa.

   Moni ajoneuvo jäi tuosta ukrainalaisten valtaan.

   Vuoden 1939 Stalinin joukkojen tekemä erehdys Suomen rajoilla toisti itseään. Stalinin miehet olivat kuvitelleet marssivansa Suomen rajalta suoraan Helsinkiin ja kuvittelivat että heidät otetaan vastaan maamme vapauttajina.

   Joten tämä tilanteen kuvaus olkoon vastauksena kysymykseesi.

   Tarkoitukseni on huomauttaa sinulle avaamaan silmäsi nähdäksesi, minkälaisessa tilanteessa venäläiset sopimussotilaat tuossa tilanteessa olivat. Näin ollen mietipä itse mitä olisit tehnyt vastaavassa tilanteessa sopimuskirja allekirjoitettuna ja odottamattomien tosiasioiden edessä niiden törmätessä voimakkaasti vastaan täysin yllättävällä tavalla.

   Niinpä venäläisten joukkojen toiminta oli tuon jälkeen sopimussotilaan toimintaa. Todella hirvittävin seurauksin. Ukrainan kansaa mielettömästi ja järjettömästi tuhoavaa vailla mitään hyvää mukaan tuovaa. Pelkkää hävityksen kauhistusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto toteat roomalais kirjeen 13. luvun ”jatkosta” seuraavasti:””Joten viittauksesi jatkona oleviin jakeisiin menee tämän keskustelun kannalta sivuraiteille.””

  Jos rakkauden sanoma on missään kohden ”sivuraide” niin silloin kaikki on pielessä, eletään todella synkeässä pimeydessä.

  Toteat että:””Et todellakaan saa tukea esivaltaa koskevalle epärealistiselle moraaliopillesi.””

  Minun lähtökohta on vain ja ainoastaan evankeliumi, ei mikään muu.

  Kun ajattelee sitä hyvyyttä millä Jumala on vetänyt puoleensa ja antanut armon niin kuinka ihmeessä voisin tappaa toisen ihmisen, siis kuinka uskova voisi tuomita toisen ihmisen teot niin että tappaisi tämän?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Oletko huomannut puheenvuoroissani oikeutetun sodan periaatteen. Puolustaminen on paikallaan siksi, että sillä vältetään suurempi määrä tappamisia.

   Nimenomaan tämä on se syy, miksi Paavalikin puolustaa esivallan oikeutta panna pahantekijät vastuuseen pahuudestaan.

   Jos nimittäin tätä oikeutta ei olisi, niin maailmassa olisi paljon enemmän suuria vahinkoja tekeviä todella väkivaltaisia voimia, jotka riehuisivat keskenään sotien ja kaikkea järkevää elämää pahasti häiriten.

   Kun siis ajatellaan vaikutusten ketjua yhteiskunnan järjestyksen kannalta, niin sellainen oppi, joka kieltää esivallalta voiman käytön järjestystä yllä pitääkseen, johtaa monin verroin väkivaltaisempaan yhteiskuntaan.

   Toiseksi

   Koetappa muistaa Apostolien tekojen lukuja 10 – 11, missä kerrotaan Kesarean toisen piispan perheen kääntymyksestä koko talonväen saadessa kääntymyksen kasteen. Kornelius nimittäin oli aikoinaan Jerikossa Jeesuksen kohdanneen verovuokraaja Sakkeuksen jälkeen Kesarean toinen piispa, siviiliammatiltaan roomalainen upseeri.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Oletko huomannut, kenestä Jeesus puhui, kun hän kehui yhden ihmisen

   s u u r t a

   uskoa?

   Kyseessä oli roomalainen upseeri.

   Matteuksen evankeliumi:

   8:10 Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: ”Totisesti minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa.

   Luukkaan evankeliumi:

   7:9 Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli häntä, kääntyi ja sanoi kansalle, joka häntä seurasi: ”Minä sanon teille: en ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa.”

   Panin hakukoneeseen ilmauksen ”suurta uskoa” ja nämä kaksi kohtaa tulivat esille.

   Joten voimme toki tässä keskustelussamme puhua myös siitä, minkä ammatin edustajan uskoa Jeesus aivan erityisesti mainosti suureksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto olenko missään kieltänyt esivallan voimankäyttöä, en ole, vaan voiko uskova tappaa edes esivallan käskystä, ei voi.

  Siis mikä on vapautta jota tulee puolustaa väkivallalla, ei ainakaan Jeesuksen antamaa.

  Mikä on se ”Isänmaa” jota tulee puolustaa väkivallalla?

  Miksi väkivalta lisääntyi kun ns ”uskonpuhdistus” tapahtui, eikö sen seurauksena alkanut sotia kun eronneet ruhtinaskunnat sotivat keisaria vastaan, MIKSI?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Pieni täsmennyt historian kulun yksipuoliseen tarkasteluusi. Saksalais-Roomalaisen keisarikunnan rakenne oli liittovaltio. Keisarilla ei ollut määräämisvaltaa sen alueella oleviin ruhtinaisiin kuin muutamissa asioissa. Paikallisilla ruhtinailla oli myös keskinäisiä sotia ollut jo paljon ennen Lutherin aikaa ja niitä jatkui myös jälkeenkin päin aina keisarikunnan lakkauttamiseen 1812 asti. Sodat jatkuivat myös tämän jälkeenkin aina Bismarkin aikaan asti, jolloin Preussi valtasi kaikki muut ruhtinaskunnat ja yhdisti ne Saksan keisarikunnaksi. Toki edelleenkin liittovaltiona, jossa yksittäisillä osavaltioilla on hyvinkin merkittäviä omia oikeuksiaan. Vielä meidän aikanammekin.

   Nämä sodat eivät kuitenkaan estäneet ruhtinaita tulemaan keisarin avuksi silloin, kun joku ulkopuolinen uhkasi keisarikuntaa. Niinpä Augsburgin valtiopäivien 1530 jKr., jossa Augsburgin tunnustus luettiin julki 25.6.1530, oli ensi sijassa kokoontunut Turkin taholta tulevaa sotilaallista uhkaa vastaan.

   Lutherin aikana Augsburgin valtiopäivät 1518 pyrki antamaan juutalaisille rauhallisemmat olot, kun Belthasar Hubmeier sai niin vakavan varoituksen juutalaisvainojen järjestämisestä, että hän menetti Ingolstadtin yliopiston vararehtorin viran. Samainen Hubmeier aiheutti ongelmia seuraavan kerran, kun hän pyrki pääsemään talonpoikaiskapinan 1524-25 johtajaksi. Hän ei tuossa pyrkimyksessään onnistunut, mutta toimintansa takia sai kuitenkin kuolemantuomion 10.3.1528.

   Tuon Saksassa vallinneen kapinan tyyliä sopivat kuvaamaan yllä venäläisten toimintaa Ukrainassa kuvaavat sanasi: ” — tappamaan ja raiskaamaan? ”

   Talonpoikaiskapinan aikana tapaettiin yhteensä noin

   100 000 – 200 000 henkeä.

   Tämä kapina oli sitä suuruusluokkaa, että sen kukistamisessa kaikki ruhtinaat taistelivat samalla puolella yhdessä keisarin kanssa.

   Talonpoikaiskapinan aikana samainen Hubmeier kylvi vielä sekasortoa kirkolliseen elämäänkin keksimällä anabaptistisen kasteopin, jollaista ei koskaan ennen koko maailmanhistoriassa ole ollut olemassa. Tämän uuden opin hän kehitteli kirjoissaan 1525-27 sen jälkeen, kun hän pääsiäisenä 1525 oli kastanut uudelleen noin 300 aikoinaan jo lapsena kastettua kristittyä. Kastemaljana hän käytti maitokannua.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto lueppa nyt mitä Jeesus sanoo:

  33 Te lähetitte lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen, mikä totta on. 34 Mutta minä en ota ihmiseltä todistusta, vaan puhun tämän, että te pelastuisitte. 35 Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa. 36 Mutta minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen; sillä ne teot, jotka Isä on antanut minun täytettävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että Isä on minut lähettänyt. 37 Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen muotoansa, 38 eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. 39 Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta; 40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. 41 En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä; 42 mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. 43 Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. 44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? 45 Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne. 46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. 47 Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?”(Joh.5)

  Siis onko sinulla itsessäsi Jumalan rakkaus?

  Miksi Jeesus sanoo ettei kuulijoilla ollut?

  Entäpä kuinka se saadaan?

  Matt. 13:15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.’

  Jeesuksen tulee parantaa, Aamen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Kiitos puheenvuorostasi

   1) Johanneksen evankeliumin 5. luku kertoo selkeästi sen, että Vanha testamentti on tärkeä kirja voidakseen ymmärtää, mitä Jeesuksen tehtävä on. Jopa Vanhan testamentin vanhin osa eli Toora eli Laki eli Pentateukki eli Viisi Mooseksen kirjaa ovat merkittävä todistus hänen olemuksestaan, tehtävästään ja persoonastaan.

   Kuten ylle panit esille:

   ”Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. ”

   Olen aikoinaan vuonna 1971 julkaissut tutkimukssen Toisessa Mooseksen kirjassa olevan Liiton kirjan eräissä jakeissa olevista jos – niin -lausekkeista.

   Arvostan siis tavattomasti Vanhan testamentin vanhinta osaa eli Tooraa eli Lakia eli Pentateukkia eli Viittä Mooseksen kirjaa.

   Ja juuri tämän arvostuksen takia siis myös uskon näiden olevan perustavan osan meidän kristillisen uskomme opetuksessa. Autiomaan kiusauksissa Vapahtajamme torjui Saatanan hyökkäykset juuri Viidennen Mooseksen kirjan eli Deuteronomiumin sanoin. Kun siis Jeesus tuli tekemään tyhjäksi Saatanan teot, niin tämän hän toteutti juuri Mooseksen kirjoihin kuuluvien raamatunkohtien välityksellä.

   Ja kun Jeesus ylösnoustuaan ilmestyi Joosefin Marian kihlaajan veljelle Kloopaalle tämän matkaseuralaisen, todennäköisesti poikansa Simeon Jerusalemilaisen, myöhemmin Jerusalemin toisen piispan, kanssa, niin silloin Herramme viittasi Vanhaan testamenttiin ja sen kolmeen osaan

   – Vanhan testamentin vanhinpaan osaan eli Tooraan eli Lakiin eli Pentateukkiiin eli Viiteen Mooseksen kirjaan

   – Vanhan testamentin toiseen osaan Nevi’imiin eli Profeettoihin

   – sekä Vanhan testamentin nuorimpaan osaan eli Ketuvimiin eli Kirjoituksiin, joiden edustajana Luukas mainitsee Psalmit. ( Lopullisesti tämän osan kokoelman laajuus vahvistui vasta runsaat sata vuotta Vapahtajamme syntymän jälkeen. )

   Kaikki nämä kolme Vanhan testamentin osaa olivat Jeesuksen Raamattu Emmauksen tiellä

   Luukkaan evankeliumi:

   24:44 Ja hän sanoi heille: ”Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   2) Jumala on rakkaus ja siksi jokainen luomistekonsa on hänen rakkautensa kohteena.

   Aivan erityisessä mielessä me pääsemme Jumalan rakkaudesta osalliseksi pyhän kasteen tapahtumassa, jossa Jumala ottaa meidät lapsekseen ja lausuu kaikille kastetuille saman rakkauden lupauksen kuin aikoinaan aivan erityisessä mielessä Vapahtajallemme Jeesukselle.

   Kasteessa meistä tulee Jumalan lapsia joita Jumala rakastaa Taivaan Isän iankaikkisella rakkaudella.

   Tämän erityisen rakkauden olen saanut osakseni 23.4.1944, kun minäkin sain vastaanottaa Jumalan rakkauden vakuutuksen: olen Jumalan lapsi ja hänen rakkautensa osalliseksi päässyt.

   Jeesuksen koko vanhurskauden teko pyhän kasteen tapahtumassa tulee esille siinä, että hänen kasteensa sisältämät rajattomat lupaukset tulevan jokaisen kastetun osaksi meidän pelastuksemme perustaksi, Jumalan rakkauden vakuutukseksi. Se mitä Taivaan Isä sanoi Jumalan Pojalle

   luetaan meille armosta ilman meidän omia tekojamme tai ansioitamme Vapahtajamme tähden annettavana lahjana: Jumalan rakkaus tulee meidän osaksemme.

   Luukkaan evankeliumi:

   3:22 ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   3) Viittaat puheeseen silmien ummistamisesta

   Olenko ymmärtänyt oikein, että puheenvuorossasi viittaat Mooseksen kirjojen tärkeyteen Jeesuksen todistuksen vastaanottamisessa.

   Jos tämä pitää paikkaansa, niin olet edennyt uskon ekaluokkalaisena aikaisemman pinnarin asemesta jo läsnäolevaksi oppilaaksi, kun olet uskonvaelluksessasi tullut kaksiviikkoisen kissanpojan ikään: olet avannut silmäsi.

   Vanha testamenttihan oli Jeesuksen ja apostolien

   a i n o a

   R a a m a t t u .

   Sillä niin kauan kuin jätit Vanhan testamentin sanoman syrjään, olit uskonvaelluksessasi jopa juutalaisten kirjanoppineitten perässä, kaukana karavaanista taakse jäänyt. Hehän sentään olivat paljon sinua edellä, kun he edes tutkivat Lakia, Profeettoja ja Kirjoituksia, vaikka eivät vielä olleetkaan löytäneet tietään Jeesuksen opetuslasten joukkoon eli kirkon yhteyteen eli siis Kristukseen uskovien porukkaan.

   Mutta mikäli tuo Mooseksen kirjojen ja Profeettojen ja Kirjoitusten arvostaminen pitää paikkansa, niin näen sinussa paljonkin toivoa. Nyt voit avata silmäsi sepposen selälleen ihan auki asti ja nähdä koko Raamatun kokonaisvaltainen sanoma meidän Jumalamme valtaisasta pelastustyöstä Vapahtajassamme Jeesuksessa ja Pyhän Hengen voimalla päästä totuuden tuntoon: Koko Jumalan sanan ihanien lupausten varassa elämiseen.

   Ikään kuin esimerkkinä ja rohkaisuna avarampaan koko Raamatun tutkisteluun, kerron sinulle eilisestä Raamatun tutkistelustani.

   Tooran eli Lain eli Mooseksen kirjojen tutkistelusta: Eilen pääsin alkuviikosta aloittaneeni uuden kierroksen alusta 1. Mooseksen kirjan loppuun asti ukrainan kielisen Raamatun tutkimisessa ja tänään jatkan 2. Mooseksen kirjasta. Huomaa että edellisen kierroksen aikana menin 1. Moos. 1:1 stä alkaen Ilmestyskirjan loppuun asti koko Raamatun kaikki kirjat järjestyksessään läpi ja nyt siis on uusi kierros menossa.

   Kirjoituksiin eli Ketuvimiin kuuluvista teksteistä luin eilen koko psalmin 92 kahtenakymmenenä eri kielisenä käännöksenä. Tämän lisäksi jakeissa 2 – 6 alkukielen heprean ja kymmenen kommentaarin eli selitysteoksen syvällisemmän tutkistelun ollessa hengellisen ateriani perusannoksena syvätutkistelussani.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Esimerkkinä kertomani ukrainan kielisen Raamatun tutkimisessa olen tänään suunnitelmieni mukaisesti mennyt läpi koko Toisen Mooseksen kirjan.

   Upea kirja, jossa kerrotaan miten Jumala pitää huolen jumalanpalvelusten juhlavasta toimittamisesta. Papiston liturgiset vaatteet ja pyhäkön koristus on erittäin voimakkaasti painotettu tuossa kirjassa. Suosittelen myös sinua ottamaan opiksi miten Jumalan sana arvostaa pyhää liturgiaa ja sen toimittajien ja pyhän huoneen oikeasta kaunistuksesta. Perinteisesti on arvostettu erittäinkin kristillisen liturgian kauneudesta.

   Vielä lisäys tuohon Kirjoistusten osan esimerkkinä mainitsemaani psalmin 92 tutkisteluun. Tämän viikon alussa kuuntelin sen englanninkielisen NIV -käännöksen mukaisena noin 100 kertaa antaen automaattisen toiston huolehtia psalmin lopusta sen alkuun siirtymisen. Näin sain aikaan eräänlaisen raamattumietiskelyn tuon psalmin äärellä. Sen jälkeen tein sitten mainitsemani syventävän teologisen analyysin noista jakeista 2 – 6.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto edelleenkin kuulen kilisevän kulkusen äänen sanoistasi, ei ihmisen auta Raamattua lukea kun Jumala sen salaa, mot.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Puheenvuorosi on täysin Raamatun vastainen väite. Nimenomaan Raamatun sanan saarna synnyttää uskon. Ilman Jumalan sanaa kaikki uskottelu on vain tyhjää höpinää.

   Jumalattoman höpötyksesi kumoaa selkeä Raamatun sana

   Roomalaiskirje:

   10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Olen poistanut yhden Arin kommentin, koska siinä on vääristelty opetustani tasan tarkkaan omien sanojeni vastaisiksi.

  Samaten siinä on vääristelty historian todistusta Lutherin opetuksesta.

  Suosittelen keskustelukaverilleni edes sen verran rehellisyyttä, ettei julkisesti toisen edessä rupea vääristelemään sanoja vastakohdikseen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto osoittaisit väitteesi Raamatusta etkä omien oppiesi kautta.

   Opetuksesi tässä ketjussa on niin kaukana lähimmäisen rakkaudesta kuin voi olla eli et tuo esille sitä rakkautta jota Jeesus toi vaan inhimillistä rakkautta eli nostat oman perheen rakastamisen lähimmäsen rakkauden ytimeksi, ei se vaan niin ole, mitä hyvää siinä on kun rakastat niitä jotka sinulle tekevät hyvää, lähimmäinen on myös se joka tekee pahaa sinulle ja hänen rakastamisestaan näkee todellisen lähimmäisen rakkauden, siis ei yksikään Jeesuksen seuraaja voi tehdä lähimmäiselle mitään pahaa, ei vaikka kuinka esivalta (siis ihmiset) siihen käskisi, ei sodassa eikä missään muussa tilanteessa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   1).

   On tutkittua arkirealismia, että se jolla on hyvät ihmissuhteet kotona, sillä on hyvät suhteet myös muiden lähimmäisten kanssa. Ja myös päin vastoin. Sillä jolla on huonot suhteet kotonaan, sillä on myös huonot suhteet muihin lähimmäisiin.

   Joten logiikka on hyvin selkeä, jos tahdot lukea, , sinun pitää ensiksi opetella kirjaimet.

   Joten eron teko oman kotiväen rakastamisen ja lähimmäisten rakastamisen välillä on arkirealismin vastaista.

   2) Kuka tahansa voi meidän keskustelujamme seuratessaan huomata, että minä perustelen kannanottoni Raamatun sanalla. Juuri Raamatun sanan totuuden esillä pitämisen takia minun on kerta toisensa jälkeen pitänyt oikaista vääristyneitä oikosulkujasi, joille ei löydy perustetta Raamatun opetuksessa.

   Otetaanpa esimerkkejä

   Raamattu sanoo, että kaste pelastaa, 1. Piet. 3:21, mutta sinäpä kinaat tätä Jumalan sanan totuutta vsataan.

   Raamattu sanoo, että kaste kuuluu myös lapsille, Ap.t. 2: 38-39, mutta sinäpä olet kovakorvainen Jumalan sanan edessä.

   Raamattu sanoo, että kaste uudestisynnyttää, Tiit. 3:5, mutta tässäkin sinä räävit suullasi Herraamme vastaan.

   Raamattu sanoo, että kaste antaa Pyhän Hengen lahjan, Ap.t. 2:38-39, mutta tämäkään sana ei ole painunut mieleesi sydämen pohjia myöten, vaan vänkäät jos jonkinlaisia verukkeita Jumalan puhetta vastaan hänen pyhässä sanassaan.

   Luetteloa voisi jatkaa hyvinkin paljon, mutta jo nämä kohdat osoittavat sinun päästelevän omiasi, kun kinaat Jumalaa vastaan sellaisissa kysymyksissä, missä hänen sanansa on hyvin selvä, mutta vain epäuskosi estää sinua näkemästä Jumalan ilmoittamaa totuutta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Ari

  Olen joutunut jälleen poistamaan yhden tekstisi, koska siinä hyökkäät sopimattomasti toisen ihmisen uskoa vastaan.

  Muista että Pyhä Henki toimii kristikunnan keskellä eli siis kirkon keskellä ja hän antaa meille uskon.

  Tästä Martti Luther kirjoittaa kristikunnan yhteisen uskon mukaisesti seuraavaa:

  Pyhitys

  Minä uskon Pyhään Henkeen, pyhän kristillisen kirkon, pyhien yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.

  Mitä se merkitsee? Vastaus:

  Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa. Samalla tavalla hän maailmassa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä varjelee koko kristikunnan ainoassa oikeassa uskossa.

  Tässä kristikunnassa

  hän joka päivä antaa minulle ja jokaiselle uskovalle rajattomasti kaikki synnit anteeksi, herättää minut ja kaikki kuolleet viimeisenä päivänä sekä lahjoittaa minulle ja kaikille uskoville iankaikkisen elämän Kristuksessa. Tämä on varmasti totta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto tuot jälleen täyttä valhetta esille:

  ””Tässä kristikunnassa

  hän joka päivä antaa minulle ja jokaiselle uskovalle rajattomasti kaikki synnit anteeksi, herättää minut ja kaikki kuolleet viimeisenä päivänä sekä lahjoittaa minulle ja kaikille uskoville iankaikkisen elämän Kristuksessa. Tämä on varmasti totta.””(Luther)

  Tuossahan julistat että ns ”kristitty” voi/saa tehdä mitä vaan ja saa tekemänsä synnit anteeksi ja pelastuu.

  Tuo julistus on aivan toista evankeliumia kuin esimerkiksi Paavali julisti, hänhän selkeää selkeämmin sanoo etteivät tiettyjä syntejä tekevät peri Jumalan valtakuntaa, joten tee parannus ja usko OIKEA evankeliumi äläkä ota valhe opettajilta mitään.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Aivan pöhköjäsi puhut Paavalin opetuksesta. Muutat hänen armon evankeliuminsa teko-opiksi. Siis käännät hänen oppinsa tasan tarkkaan niskat nurin vääritelylläsi.

   Tässä on aito Paavalin opetus:

   Roomalaiskirje:

   4:5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;

   Jos ihminen ei saisi syntejään anteeksi

   j o k a

   p ä i v ä

   niin kukaan ei pelastuisi, koska me kaikki teemme syntiä joka päivä, niin minä kuin sinäkin.

   Samaten meidän päivittäiset syntimme ovat niin

   s u u r i a

   ja

   s y v i ä ,

   ettei kukaan ihminen koskaan voisi pelastua, jos niitä ei saisi anteeksi, en minä etkä sinä.

   Ota todesta sana

   k a i k k i

   Paavalin Roomalaiskirjeessä, noiden kaikkien joukkoon mekin kuulumme, minä ja sinä, koska apostoli puhuu todellakin kaikista, jokaikisestä, ilman ainoatakaan poikkeusta, ei kerrassaan ainoatakaan.

   Roomalaiskirje:

   3:12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

   3:22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

   3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto tässä tuot SUUREN epäuskosi esille, siis nyt väität ettei Jumala anna uskovalle voimaa voittaa kaikkia kiusauksia?

   Millainen Jumala kuva sinulla on, jättääkö jumalasi sinut voimattomana synteihisi vai kuinka?

   Minulla on Isä joka rakastaa ja antaa voiman voittaa kaikki kiusaukset niin etten niihin lankeaisi, se että joskus lankean on oma valintani, ei kukaan eikä mikään siihen voi pakottaa.

   En tiedä onko sinulla mitään tietoista kokemusta olla synnin orjana, siis synnin joka todella orjuuttaa ja saa tekemään syntiä.

   Minä olin esim haureuden orjana, mutta kun tulin uskoon niin kenenkään opettamatta kirjaimellisesti housut kintussa naisen luona Jumala näytti ettei se mitä olin tekemässä ollut Hänen tahtonsa, niin pysähdyin ja nostin housut enkä senjälkeen ole naiseen koskenut haureuden tekemisessä, samoin pelihimon kanssa, kerran tulin marketin kassojen läpi ja näin pelikoneet siinä edessä ja Jumala näytti etten ennen ollut voinut mennä niiden ohi pelaamatta ja näin se jäi, siis Jumala antaa voiman kaikkien syntien voittamiseen, ei Hän ole sellainen että jättäisi lapsensa synnin rääkättäviksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Synti on syvällisempi todellisuus kuin vain joidenkin yksittäisten synnillisten tekojen tekeminen.

   Ajattelepa sienien rihmastoa maan alla. Se ulottuu laajalle ja se ei edes näy silmille maan päällä. Sen sijaan sen yksittäiset ulokkeet näkyvät, ne joita me arkikielessä nimitämme sieniksi. Itse eliö kuitenkin on paljon laajempi.

   Samoin on meidän perustavaa laatua oleva lankeemuksemme, josta Paavali puhuu. Se ei lopu meistä ennen kuin tämän maailman elämämme päätyttyä kun nousemme taivaan iloon. Vasta silloin tämä perustavaa laatua oleva syntisyytemme lakkaa meissä.

   Se mitä nimität heikkoudessa tehtäviksi synneiksi, ovat vain kuin tuo sienen näkyvä osa, mutta ne vain ovat ilmentymiä paljon syvemmästä perussyntisestä luonnostamme, joka asuu meissä kuten Paavali toteaa

   Roomalaiskirje:

   7:17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.

   7:20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.

   Muuten

   En lähde mukaan tuohon menneistä kolttosista nousevaan kenellä on mehevimmät jutut kertoa -kilpailuun, missä jotkut niin sanotut ”todistuspuheenvuorot” liikkuvat. Niillä voi olla oma tehtävänsä joidenkin vertaistukiryhmien palveluksessa, mutta jossakin toisaalla ne voivat aiheuttaa luotaan työntäviä vastareaktioita, jolloin ne vieraannuttavat joitakin Jumalaa etsiviä pois uskon sanan kuulemisesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto:””En lähde mukaan tuohon menneistä kolttosista nousevaan kenellä on mehevimmät jutut kertoa -kilpailuun, missä jotkut niin sanotut ”todistuspuheenvuorot” liikkuvat.””

  Ymmärtäisin kyllä toisin että todella lähdet mukaan ”menneistä kolttosista” nousevaan kenellä on mehevimmät jutut, siis lyttäät Jumalan voiman todistukset ja todistat voimattomasta jumalastasi joka ei auta lapsiaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   En suinkaan lyttää, vaan päin vastoin. Nostan kunniaan sen Jumalan työn, että hän on meidät tehnyt ja me olemme hänen kuvansa. Kaikki synti kaikissa muodoissaan on hänen kunniansa halventamista. Vain täydellinen syntien anteeksianto voi tehdä tyhjäksi saatanan teot keskuudessamme ja puhdistaa meidät kaikista syytöksistämme.

   Kun ne ovat anteeksi annetut, niin silloin anteeksianto on täydellinen. Synnit on heitetty ”meren syvyyteen” eikä niitä enää sieltä ongita ylös. Kunnioitan siis Jumalan työtä niin paljon ettei meidän enää tarvitse mennä tuomitsemaan kanssaihmistemme tekemiä rikkomuksia, koska tiedämme että Jumalan armosta meidänkin syntimme ovat anteeksi annetut.

   Muista Jeesuksen sanat: ”Se on täytetty.” Niinpä ei enää tarvitse mitään täydennystä tuohon armoon. Niinpä meilläkin on varaa armahtaa kanssaihmisiämme eikä enää rääkätä heitä alituisella suunsoitolla menneistä murheista.

   Näin meille vapautuu aikaa ja voimia suuntautua tulevaisuutta kohti ja rohkeasti Jumalan voimaan luottaen yhdessä toinen toisemme kanssa luoda yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä huolenpitoa ja aitoa armahtavaa rakkautta.

   1.Pietarin kirje:

   4:8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   En todellakaan voi ymmärtää logiikkaasi, kun omista kokemuksistasi päädyt sellaisiin kuvitelmiin, ettei Jumala muka auttaisi muita ihmisiä heidän omien elämäntilanteittensa mukaisesti.

   Esimerkiksi otan isäni sota-aikana kokemista tilanteista.

   Kerran isääni lähestyi venäläinen komppania. Ne olivat niin lähellä, ettei isälläni ollut mahdollista lähteä ajamaan karkuun. Autoon hyppääminen olisi ollut itsemurha.

   Hänellä oli konepistooli ja kaksi täysinäistä lipasta. Hän asettui paikkaan, jossa oli itse piilossa, mutta itse saattoi nähdä lähestyvän vihollisen. Hän päästi ensimmäisen komppanian niin lähelle, että jokaiseen osuisi eikä kukaan pääsisi karkuun.

   Hän ampui koko etummaisen joukkueen. Toiset joukkueet vetäytyivät kauemmaksi ja alkoivat ryhmittäytyä hyökkäysasentoon. Sinä aikana isäni sai niin monta sekuntia aikaa, että saattoi hypätä autoon ja ajaa karkuun niin lujaa kuin pääsi.

   Jos isäni ei olisi selvinnyt tuosta tilanteesta, niin ei minuakaan olisi olemassa – Niin olen ymmärtänyt tuon tapauksen seuraukset minun elämääni.

   Toinen tapaus – aikajärjestystä en tiedä. Isäni joutui tykistökeskityksen alle. Kiireesti hän kaivoi poteroa piiloutuakseen sinne. Vieressä toinen mies kaivoi omaansa. Naapuripoteron mies pyysi isääni luokseen. Häntä pelotti niin kovin. Isäni meni, koska näki miehen hädän. Juuri kun isäni oli ehtinyt naapuripoteroon, niin siihen kuoppaan, jonka isäni oli itselleen kaivanut, tuli tykin ammus, joka räjähti kuopassa. Näin lähimmäisen auttaminen tämän suuren ahdistuksen hetkellä pelasti isäni hengen.

   Joten Ari hyvä

   Älä tee vääriä johtopäätöksiä Jumalan teoista ihmisten elämässä. Meillä jokaisella on oma elämämme ja omat elämämme olosuhteet.

   Joten hyvinkin tärkeää sanottavaa sinulle.

   Jumala on paljon suurempi kuin se henkinen häkki, johon olet yritättänyt ympärilläsi olevia ihmsiä pakottaa kuvitellessasi, että kaikkien ihmisten pitää kokea samoja asioita elämässään voidakseen huomata Jumalan suurien tekojen todellisuuden omalla kohdallaan.

   Koeta hyvä ihminen avartua

   Näe, että Jumalalla on jokaiselle ihmiselle varattu heidän oma elämänsä ja omat elämäntilanteessa, joiden keskellä H Ä N hoitaa jokaista ihmistä näiden omien tarpeitten mukaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto yhä hullummaksi menee sekoilusi, siis toteat:””Muista Jeesuksen sanat: ”Se on täytetty.” Niinpä ei enää tarvitse mitään täydennystä tuohon armoon. Niinpä meilläkin on varaa armahtaa kanssaihmisiämme eikä enää rääkätä heitä alituisella suunsoitolla menneistä murheista.””

  Mielestäsi ns ”kristitty” voi lisätä lähimmäisen murheita jopa tappamalla kun esivalta niin käskee, tuoko on uskosi todistus?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Älä sekota yksittäisen ihmisen elämäntilannetta sodan poikkeukselliseen tilanteeseen.

   Etkö todellakaan tajua että vihollisen hyökkäyksessä antautuminen ilman vstaan panemista käytännössä tapattaa enemmän ihmisiä, kuin reilusti hanttiin panemalla.

   Tästä meillä on historian todistus Suomen ja Viron välillä. Suomi pani vastaan ja säilytti itsenäisyytensä sekä vapautensa. Viro koki ettei voi tehdä vastarintaa, joten he antautuivat.

   Ja mikä oli tulos ihmisten elämien määrässä. Virossa tapettiin enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Virolaiset miehet joutuivat pakkovärväyksen kohteeksi. Sekä venäläiset että saksalaiset pakottivat niin monta miestä joukkoihinsa

   vastoi näiden tahtoa

   että virolaisia kaatui enemmän kuin suomalaisia suhteessa väkilukuun.

   Antautuminen siis oli useamman ihmisen kuolemaan saattamista kuin sotarintamaan asettuminen.

   Joten avaa hyvä ihminen silmäsi näkemään elämän reaaliteetit ettet teorioinesi liihottelisi haaveiden pilvilinnoissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Sitten kun katsotaan miten aseistakieltäytyjien oikeudet on hoidettu eri maissa.

   1970 -luvulla yleien asevelvollisuus oli voimassa useammassa maassa, kuin nykyisin. Silloin julkaistiin kirja, jossa kerrottiin aseistakieltäytyjien aseman olevan parempi niissä maissa, joissa oli kansankirkko, kuin niissä maissa, joissa kirkot olivat pieniä yhdistyksen tapaisia yhteisöjä, hallintomalliltaan ja toimintatavoiltaan enemmän yhdistyksiä kuin valtion rakenteen kanssa hyvin organisoituneen kansankirkon maissa.

   Nyt tilanne on jonkinverran toisenlainen, kun monissa maissa on vallalla palkkasotilaitten armeija. Teknisten laitteitten kehitys on johtanut tähän. Erilaisten vempainten käyttöön kouluttautuminen saattaa viedä paljon enemmän aikaa kuin vielä minun nuoruudessani 1960 -luvulla.

   Muutoin

   Asevelvollisuuteni viimeisessä sotaharjoituksessa ”loppusodassa” oli toisen puolen komentaja. Meillä oli niin hyviä poikia porukassamme nuuskimaan vastustajaimme puuhia, että tiesin tarkalleen missä vastapuoli majaili, missä kuivaili jalkarättejään ja mihin aikaan he aikoivat hyökätä meidän leirimme ja mitä rinnettä pitkin. Luotin noiden poikien tietoihin niin hyvin, että panin porukan linjaan vasta noin varttia vaille ja puihin miinoja leikkiviä paukkopommeja vain tuolle kaistalle. Ja kaikki meni juuri niin kuin olimme saaneet etukäteen tietää. Kaikki paukkupommit poksahtivat ja jos tilanne olisi ollut aito, niin kaikki hyökkääjät olisivat jääneet tuolle rinteelle. Mutta onneksi kaikki oli vain harjoitusta, joten se oli eräänlaista luonnossa leikittelyä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25