Translakilausunto ja ihminen Jumalan kuvana

Kirkkohallitus on äskettäin antanut hallitukselle lausunnon laista sukupuolen vahvistamisesta eli niin sanotusta translaista. Aihe on vaikea ja herättää monenlaisia intohimoja. Teologin silmä tarttuu siihen, mitä lausunnossa sanotaan ihmisestä Jumalan kuvana:

Luterilaisen kirkon ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on Jumalan luoma, ainutlaatuinen ja arvokas. Omana itsenään jokainen ihminen on Jumalan silmäterä. [...]
Jumala on luonut jokaisen ihmisen juuri omaksi ainutkertaiseksi itsekseen.

***

Olen käsitellyt väitöskirjassani ja useissa tutkimusartikkeleissani laajasti luterilaista ihmiskäsitystä ja käsitystä ihmisestä Jumalan kuvana. Valitettavasti lausunto väistää tällä kohden juuri ne luterilaisen teologian ydinajatukset, joiden kohdalla teologisella antropologialla voisi olla jotakin erityistä annettavaa vellovaan nykykeskusteluun. Jotakin olen kirjoittanut niistä blogissani aiemminkin.

Luterilaisen teologisen antropologian ydinoivallus on käsitys, että ihminen on varsinaisesti Jumalan kuva Jumalan edessä (coram Deo), Jumalaan suuntautuneena. Itseensä kääntynyt ja käpertynyt ihminen ei enää heijasta samalla tavoin Jumalaa. Armo avaa ihmistä tästä käpertyneisyydestään ja haastaa hänet näkemään itsensä Jumalan edessä – ei vain sellaisena kuin hän on, vaan sellaisena, joksi hän voisi tulla. Se tarjoaa ihmiselle tilan tutkia itseään hyväksynnässä, ja tulla juuri sen vuoksi turvallisesti muutetetuksi. Sen vastakohta on kivettynyt itseensä käpertynyt identiteetti, joka ei ole avoin haastamiselle ja muutokselle.

Armon dynaaminen luonne liittyy siihen, että varsinainen Jumalan kuva on Kristus, valo valosta ja tosi Jumala tosi Jumalasta, joka syntyy Isästä iankaikkisuudessa ikuisessa liikkeessä. Kun ihminen tarttuu uskolla tähän kuvaan ja heijastaa sitä, hän tempautuu mukaan tähän liikkeeseen ja syntymään. Siksi armo on vastakohta suljetulle identiteetille. Armo johtaa aina oman itsensä kriittiseen arviointiin.

Pelkään, että kirkkohallituksen lausunto ihmisestä Jumalan kuvana perustuu luterilaisuudelle vieraaseen käsitykseen, jossa Jumalan kuvan kytkös uskoon ja Kristukseen purkautuu. Lausunto näyttää korostavan liikaa ihmistä omana itsenään ja juuri tällaisena Jumalan silmäteränä olevana. Lausunto ei kykene välittämään luterilaisen teologian ydinajatusta, joka on dynamiikka luotuisuuden, langenneisuuden ja uudistumisen välillä: Ihminen ei ole jo valmiiksi sitä, miksi hänet on luotu, siis tarkoitettu. Hänen kuuluu olla liikkeessä ja syntymässä.

***

Mitä tekemistä tällä on sitten transsukupuolisuuden kanssa? Lakiehdotus (ja lausunto) näyttävät olettavan sukupuolikokemuksen ja identiteetin annetuksi. Transsukupuolisuus aiheuttaa monia jännitteitä, koska se asettaa ihmisen kokemuksen omasta itsestään ensisijaiseksi ja kyseenalaistamattomaksi, kääntäen hänet sisäänpäin ja usein samalla erottaen hänet lähimmäisistään.

Armo kyseenalaistaa ihmisen kokemusta itsestään ja haastaa sen sisäänpäinkääntyneisyyden. Ennen kaikkea teologinen antropologia haastaa ajatuksen ihmisen loukkaamattomasta sisäisestä kokemuksesta, jotta hän ei jää kokemuksensa vangiksi. Nooan arkissa oli ikkuna ylöspäin, erästä klassista teologisen antropologian esitystä lainatakseni. Transliikkeen taustalla vaikuttava filosofinen antropologia korostaa kyllä vahvasti ihmisen sisäistä kokemusta, mutta ei tunne ihmisen tämän sisäisyyden tasolla kohtaamaan kykeneviä toimijoita. Kirkon ihmiskuva tuntee ja kehottaa ihmistä tutkimaan itseään ja kokemustaan Jumalan kasvojen edessä.

72 kommenttia

 • Seppo Heinola sanoo:

  Ihmisenkokemus itsestään todentuu hänen aivojensa neuroverkoissa, jotka ovat materiaa. Kokemuksen syntyyn vaikuttavat monet sekä näkyväiset että näkymättömät myös ja nimenomaan fyysiset tekijät. Pelkkä kikkeli tai pimppi ei sukupuolta ja sen kokemista määrää. Kokemus ei siis ole mistään tyhjyydestä syntynyt mutu mielipide.

  Vastaako muuten ihmisen kokemus Jumalasta jotenkin todellisuutta vai onko sekin vain mielipide?

  Kun jumalat tekivät ihmisen kuvansa kantaisuudessa, kuuluu tarkka käännös ’verenkuvansa kaltaisuudessa’, sillä heprean kaltainen sanan juurena on verta tarkoittava sana dam. Sis myös Aatami oli juurikin a-dam. Niinpä sanotan lapsen olevan isänsä verta ja puhutan verisukulaisuudesta, sillä perintötekijägeenit ovat verisolun kromosomeissa. Niinpä, eikös ne nefilimin-jumalanpojatkin yhtyneet ihmisten tyttäriin? Taidamme olla jumalten sukua…

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Samuel Kettunen sanoo:

   Jumala loi ihmisen kokonaisuudeksi, joten nuo mainitsemasi fyysiset ominaisuudet kuuluu siihen väistämättä. Jumalan luomisteko oli selkeä ja hyvä, kaksi toistaan täydentävää sukupuolta. Tämä nykyinen aika näissä kysymyksissä on puolestaan sekava ja hengellisellä että luonnollisella tavalla totuudesta irtisanoutunut.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kettunen, sanoinko etteivät kuluu? Sanoin ’pelkkä’. Ymmärrätkö mitä sana lauseessani merkitsee? Ja totuudesta ovat irtisanoutuneet nimenomaan monet fundamentalistiuskovaiset, joille tieteen käsitys kromosomeista, geeneistä ja hormooneista ei merkitse mitään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Seppo, sinä olet sanoutunut irti perinteisestä käsityksestä miehestä ja naisesta. Tämä käsitys ei ole fundamentalisti kristittyjen keksimä ”juttu”.

   ”Pippeli ja pimppi” ovat kahden eri sukupuolen ulkoiset merkit kaikkialla maailmassa. Kokemus itsestä on ihan toinen tarina syystä jos toisesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Minä en ole irtisanoutunut mistään, esitän vain tieteellisen tosiasian. K o k e m u s (h a v a i n t o olisi parempi sana) itsestä perustuu muihinkin fyysisiin niin ulkoisiin kuin kehonsisäisiin ominaisuuksiin kuin pippeliin ja pimppiin. Onko tämä nyt noin vaikea asia ymmärtää. Lue vaikka yksi endokrinologian oppikirja.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Käsitteet ”mies” ja ”nainen” ovat kuitenkin koko ihmiskunnan historian ajan perustuneet ensisijaisesti juuri tietyille anatomisille tunnisteille. So. sukupuolielimille.

   Jos nyt on ”ymmärretty”, että sukupuolielimillä ei ole mitään tekemistä sukupuolen kanssa, minusta johdonmukainen päätelmä olisi tällöin että käsitteet ”mies” ja ”nainen” olisi poistettava käytöstä. Jos niitä ei siis voida määritellä uudella tavalla, ja jos vanhat määritelmät eivät päde.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Sari, ei tässä nyt käsiteistä/semantiikasta ole kysymys. Ja tuo sinun ’mitään tekemistä’ on läpinäkyvä olkinukke, minkä oljet ovat onttoja hyperbolia.

   Eikä kysymys ole siitäkään ,etteivätkö mies ja naine voisi käyttää itsestään käsitteitä mies ja nainen vaan siitä, saavatko ko ne jotka eivät havainnoi itseään vain miehenä tai vain naisena käyttää niin halutessaan jotain muutakin nimitystä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Ja tuo sinun ’mitään tekemistä’ on läpinäkyvä olkinukke, minkä oljet ovat onttoja hyperbolia.”

   -No, kertoisitko mitä tekemistä (uuden käsityksen ja ymmärryksen mukaan) sukupuolielimillä on sukupuolen kanssa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tenka Ksenia Issakainen sanoo:

   ”käsitteet ”mies” ja ”nainen” olisi poistettava käytöstä”

   Voit mielellään näyttää tässä asiassa esimerkkiä meille vähemmän johdonmukaisille!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Voit mielellään näyttää tässä asiassa esimerkkiä meille vähemmän johdonmukaisille!”

   -Älä viitsi. En halua riidellä asiasta.

   Minä vain en johdonmukaisesti näe muuta mahdollisuutta, enkä oikeasti ymmärrä miksi samalla kun puhutaan sukupuolesta ”kokemuksena” yhä pidetään kiinni miehen ja naisen käsitteitä, joita ei osata, ja joita ei voi, enää määritellä mitenkään.

   Ja jostain syystä ei nähdä mitään ongelmaa siinä, että sukupuoli edelleen merkitään kaikkiin dokumentteihin syntymän yhteydessä, sukupuolielimien perusteella.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Ja jostain syystä ei nähdä mitään ongelmaa siinä, että sukupuoli edelleen merkitään kaikkiin dokumentteihin syntymän yhteydessä, sukupuolielimien perusteella.”

   -Olen kysynyt tätä asiaa. Yksi ei-transsukupuolinen aktivisti ja transnainen ainakin sanoivat etteivät näe ongelmaa.

   Tässä nyt ei vain tunnu olevan logiikkaa. Ei pahalla.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tenka Ksenia Issakainen sanoo:

   En minäkään halua riidellä. Ihan oikeasti, jos koet että sanoja mies ja nainen ei voi enää käyttää johdonmukaisesti, tai ollenkaan, niin voit kaikin mokomin lopettaa niiden käytön.

   Suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan mitään ongelmaa näe.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Ihan oikeasti, jos koet että sanoja mies ja nainen ei voi enää käyttää johdonmukaisesti, tai ollenkaan, niin voit kaikin mokomin lopettaa niiden käytön.”

   -Enhän minä sitä tarkoittanut 🙂

   Itse ajattelen, että ne tarkoittavat sitä mitä ovat tähän astikin (koko ihmiskunnan historian ajan) tarkoittaneet. En ammu kysymyksiä, kun se on kuulemma häiritsevää, ihmettelen vain. Että miksi niitä edelleen halutaan käyttää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kysyitkö tosissasi. Sukuelimet määräävät o s a l t a a n sukupuolta ja etenkin kätilön ilmoittaessa kumpi on syntynyt hän perustaa näkemyksensä vain niihin. Siinä tilanteessa kätilö ei vain näe kaikkia sukupuolta määrittäviä tekijöitä, jotka opittiin tuntemaan vasta paljon paljon ensimmäisten kätilöiden jälkeen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Itse ajattelen, että ne tarkoittavat sitä mitä ovat tähän astikin (koko ihmiskunnan historian ajan) tarkoittaneet.

   Ehkä välttäisin tällaisia överiksi meneviä ilmaisuja, koska aika harvalla täällä kokomushorisontti kattaa koko ihmiskunnan historian. Toisekseen esimerkiksi thaimaalaisessa yhteiskunnassa ladyboyt eivät mahdu binaariseen sukupuolikäsitykseen.

   En myöskään aliarvioisi ihmisten ymmärryskykyä. Transsukupuolisten määrä on huomattavan pieni, joten tuskin heidän sukupuolensa kirjaaminen väestötietojärjestelmään oikein ylittää kenenkään tavallisen taalasmaan ymmärryskykyä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Kysyitkö tosissasi.”

   -Kysyn tosissani. Koska tästä on tullut vastaan niin paljon ristiriitaista viestintää ja infoa eri puolilta. Sinä sanot siis:

   ”Sukuelimet määräävät o s a l t a a n sukupuolta”

   -mutta jotkut oikeasti kiistävät sen että sukuelimet määrittäisivät minkään vertaa sukupuolta. Voidaan esittää asia siten että ”useimmilla naisilla on vagina” tms. Mutta että vagina ei _määrää_ sukupuolta. Tässä olet siis eri linjoilla. Selvä.

   ”ja etenkin kätilön ilmoittaessa kumpi on syntynyt hän perustaa näkemyksensä vain niihin. Siinä tilanteessa kätilö ei vain näe kaikkia sukupuolta määrittäviä tekijöitä, jotka opittiin tuntemaan vasta paljon paljon ensimmäisten kätilöiden jälkeen.”

   -Siitä nimenomaan olisi voitava antaa tarkka selvitys, että mitkä ovat sukupuolen _määrääviä_ tekijöitä, ja voivatko nämä olla ristiriidassa (kokemus vs. sukuelimet). Mitkä taas ovat sukupuolelle tyypillisiä piirteitä ja mitkä tiettyyn sukupuoleen normaalisti kuuluvia ominaisuuksia (poikkeuksin).

   Nämä menevät usein keskusteluissa sekaisin, tai näistä on eri näkemyksiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Mikko N. ”Transsukupuolisten määrä on huomattavan pieni”

   -No, sinulta voisin kysyä että jos sukupuolta ei määritettäisi syntymässä, olisiko transsukupuolisuutta olemassa? Jos, niin mitä se tarkoittaisi?

   Vaikuttaa nimittäin siltä, että tuo ”syntymässä määritelty sukupuoli” on ainoa tekijä, johon transsukupuolisuus (nykyisen määritelmänsä mukaan) voidaan ankkuroida.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Eli, käsitteet ”mies” ja ” nainen” perustuvat sille että sukupuoli on kaksijakoinen eli binäärinen. Ja että sukupuoli on todennettavissa kehollisista ominaisuuksista.

   Kuin myös homo- ja hetetoseksuaalisuus.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Näistä on ehkä turha väitellä ja vänkyttää.

   Mielestäni kuitenkin transsukupuolisia autettaisiin parhaiten siten, että transsukupuolisuuden määritelmä palautettaisiin siksi mitä se oli aiemmin. Eli pohjautuen siihen mistä oikeasti on kyse, että mies tai nainen kokee voimakasta tarvetta olla vastakkaista sukupuolta.

   Jolloin sukupuolta voidaan tietyllä lailla ”vaihtaa”, vaikkei se oikeasti olekaan mahdollista. Mutta voidaan auttaa ihmistä elämään miehenä tai naisena, ja jos kehoahdistus on voimakasta, kehoa voidaan muokata muistuttamaan vastakkaista sukupuolta. Jolloin tosin on riski, että henkinen hyvinvointi ei parane, vaan päinvastoin huonontuu.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Mielestäni kuitenkin transsukupuolisia autettaisiin parhaiten siten, että…

   Minä olen enemmistösukupuolen edustaja. Minä en hirveän mielelläni osallistu keskusteluun, jossa kaksi enemmistösukupuolen edustajaa pohtii sitä, miten transsukupuolisia pitäisi auttaa. Se on minun mielestäni heidän ylitse puhumista.

   Minulla ei ole päivääkään kokemusta transsukupuolisena elämisestä. Mä en voi sanoa, että ymmärtäisin, miltä heistä tuntuu. Mielestäni he ovat itse parhaita tuomaan kokemiaan epäkohtia esille, ja ymmärtääkseni eduskunnassa oleva lakiesitys on suunnattu näitä epäkohtia korjaamaan. Todennäköisesti ei kaikkia, mutta toivoisin että ainakin merkittävimpiä.

   Mä en näe, miten transsukupuoliset hyötyvät siitä, jos me viisastelemme täällä sukupuolen määritelmällä tai sanojen mies ja nainen merkityssisällöllä. Kieli ja siihen kuuluvat sanat on sopimuskysymys. Niillä on juuri se merkitys kuin millaiseksi olemme niiden merkityksen sopineet. Ei mitään sen suurempaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Sari, minä tähän rupea endokrinologian/biologian/anatomian oppikirjoja kopioimaan. Jos sinua tieteellinen konsensus asiasta oikeasti kiinnostaa (eikä oikeassaolemisesi) niin lue niistä. Kirjoittaessani kirjaani ’Jälleensyntymä ja Raamattu’ keskustelin motiivista Suomen siloisten johtavien asiantuntijalääkäreitten kanssa

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Mä en näe, miten transsukupuoliset hyötyvät siitä, jos me viisastelemme täällä sukupuolen määritelmällä tai sanojen mies ja nainen merkityssisällöllä. Kieli ja siihen kuuluvat sanat on sopimuskysymys. Niillä on juuri se merkitys kuin millaiseksi olemme niiden merkityksen sopineet. Ei mitään sen suurempaa.”

   -Olen nimenomaan perehtynyt transsukupuolisten omiin lausuntoihin asioista. Ja jokainen hyötyisi siitä että tässä olisi edes jotain logiikkaa.

   Myös homoseksuaaleille on ollut merkittävää haittaa siitä että sukupuoli on nyt ”määritelty” ja ”ymmärretty” uudella tavalla. Eikö mitään tällaista ole tullut vastaan?

   Kun ollaan kovin innokkaasti ”suvaitsevaisia” kaikkia kohtaan, niin jonkun oikeus ”olla oma itsensä” jää aina vähemmälle huomiolle, tai joudutaan sivuuttamaan.

   Siis logiikka. Sitä tässä vain peräänkuulutan. Lopulta kukaan ei hyödy asioiden täysin järjettömästä uudelleenmäärittelystä ja käsitteiden sekoittamisesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Jos sinua tieteellinen konsensus asiasta oikeasti kiinnostaa (eikä oikeassaolemisesi) niin lue niistä.”

   -Sen verran tiedän tieteestä, että se ei perustu ”konsensukselle”, eikä sille mikä on ”yleinen käsitys” asioista.

   Olen lukenut asiasta valtavasti, ja havainnut miten järjettömiä ovat ihan virallisillakin sivuilla esitetyt ”määritelmät” siitä mitä on transsukupuolisuus, ja se miten homoseksuaalisuuden sekä mieheyden ja naiseuden käsitteet ovat jääneet transsukupuolisuuden uuden määrittelyn jalkoihin.

   Oletko tietoinen siitä miten käsitteet ”mies” ja ”nainen” määritellään esim. Setan ”sateenkaarisanastossa”? (Siis ”määritellään”)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Minä en hirveän mielelläni osallistu keskusteluun, jossa kaksi enemmistösukupuolen edustajaa pohtii sitä, miten transsukupuolisia pitäisi auttaa. Se on minun mielestäni heidän ylitse puhumista.”

   -Mikolle vielä. Minusta tästä nimenomaan pitäisi keskustella. Kaikkea ei voi eikä pidä ulkoistaa ”asiantuntijoille”, vaan tarvitaan yksinkertaisesti juuri sitä käsitteiden läpikäymistä, ihan tolkun kanssa ja johdonmukaisesti, eikä ideologiat edellä.

   Helposti kaikki keskustelut lähtevät omalla painollaan muodostumaan sellaisiksi että vain toistellaan yleisesti hyväksyttyjä lausemuodostelmia ja sanojen pyörittelyä, ilman mitään tarttumapintaa todellisuuteen.

   Ja todella, tältä pohjalta voidaan aiheuttaa merkittävää vahinkoa mm. nuorille, joita ohjataan ”korjaamaan” sukupuoltaan, tai lapsille joita ”tuetaan” siinä mikä heidän ”todellinen” eli koettu sukupuolensa on.

   Sukupuolen määrittelykin on mennyt ihan oudoksi. En itse ainakaan saa tästä mitään selkoa:

   ”Sukupuoli on yksi ihmisten luokittelun kategoria ja juridinen määre. Se on jatkumo, joka koostuu erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista. Se on myös monelle tärkeä identiteetti.”

   Eli sen verran tuota kommentoisin, että tuo ei tosiasiassa ole mikään ”määritelmä”. Eli sukupuolelle ei ole olemassa enää varsinaista määritelmää, kuin ei myöskään käsitteille ”mies” tai ”nainen”.

   Ja ylipäätään, jos jokin asia määräytyy (määritetään) jonkin tekijän tai tunnisteen perusteella, tätä asiaa _määrittävät_ tekijät eivät ymmärtääkseni voi olla keskenään ristiriidassa. Koska jos jokin näistä joutuu väistymään toisen tekijän tieltä, se väistyvä ei tällöin oikeasti ole määrittävä tekijä.

   (Esimerkiksi siis identiteetti ja sukupuolielimet. Jos sukupuoli määräytyy identiteetin mukaan, silloin sukupuolielimet eivät ole määrittävä tekijä.)

   Tästä saa olla toki eri mieltä. Se juuri on keskustelua.

   Mutta siis, tässä ihan virallisille sivuille johtavassa linkissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01196/muunsukupuolisuus

   ”Muunsukupuolinen henkilö saattaa kokea sijoittuvansa jonnekin miehen ja naisen välimaastoon, koko jaottelun ulkopuolelle, tai hän saattaa kokea, ettei hänellä ole sukupuolta ollenkaan. Transsukupuolisen ihmisen tapaan myös muunsukupuolinen ihminen saattaa kärsiä kehonsa ja identiteettikokemuksensa välisestä ristiriidasta ja tämän aiheuttamasta ahdistuksesta, jota usein kutsutaan kehodysforiaksi.”

   -Eli tarkoittaako tuo että jos ihminen kokee ettei hänellä ole sukupuolta, silloin hänellä ei ole tosiasiassa sukupuolta?

   Entä mikä on se ”ristiriita” kehon ja identiteettikokemuksen väillä tuossa ”muunsukupuolisuudessa”?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Aiempien keskustelujen pohjalta jäsentelin sukupuoleen liittyviä tekijöitä ja tunnisteita tähän tapaan:

   sukupuolelle (mies/nainen) tyypillisiä tekijöitä: pituus, kasvojen ja kehon rakenne, äänen mataluus tai korkeus

   sukupuoleen normaalisti kuuluvia tekijöitä (erot voidaan katsoa ”poikkeavuuksiksi”): parta miehellä (poikkeavaa naisilla), rinnat naisella (poikkeavaa miehillä).

   sukupuolen määrittävät tekijät: sukuelimet, kromosomit

   Sukupuoli-identiteetti, kokemus omasta sukupuolesta, taas on näistä kaikista erillinen asia. Ja kuvastaa sitä miten henkilö samaistuu omaan sukupuoleensa vai kokeeko erilaisuutta muihin sukupuolensa edustajiin nähden. Ja mahdollisesti tähän liittyvää ahdistusta ja itsensä etsimistä.

   Näin sen näen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Mielestäni he ovat itse parhaita tuomaan kokemiaan epäkohtia esille”

   -Ja tämä. Tämä on todellakin lähtenyt nykytilanteessa lapasesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tenka Ksenia Issakainen sanoo:

   ”Näistä on ehkä turha väitellä ja vänkyttää.”

   Kultajyvä!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Kultajyvä!”

   -Minusta vaikutta että piiloudut tuon vinoilun taakse 🙂

   Haluatko keskustella?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tenka Ksenia Issakainen sanoo:

   Keskustelu olisi mukavaa. Keskustelua ei kuitenkaan ole se, että moni kärsivällinen ihminen vastaa kysymyksiisi uudelleen ja uudellen (omien havaintojeni jotain, hmm, seitsemän vuoden ajan?) vain huomatakseen, että tekeydyt jollain toisella foorumilla jälleen tietämättömäksi ja ymmärtämättömäksi. Tälle häiriköintitaktiikalle on oma nimikin, sealioning, ja sinua on myös huomautettu sen käytöstä. https://en.wikipedia.org/wiki/Sealioning

   Palataan asiaan, jos joskus ilmaiset halua keskusteluun.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Keskustelu olisi mukavaa. Keskustelua ei kuitenkaan ole se, että moni kärsivällinen ihminen vastaa kysymyksiisi uudelleen ja uudellen (omien havaintojeni jotain, hmm, seitsemän vuoden ajan?) vain huomatakseen, että tekeydyt jollain toisella foorumilla jälleen tietämättömäksi ja ymmärtämättömäksi. ”

   -Tenka, ymmärräthän että en keskustele vain sinun kanssasi.

   Ja olen selittänyt sinulle monet kerrat, että yritän tehdä kartoitusta vastauksista kysymyksiin, ja vastauksissa todellakin on eroja. Ristiriitaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia.

   Huomasin jo Sepon kommenteista, että hajontaa on.

   Muistan kyllä sinun vastauksesi aika hyvin 🙂

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Keskustelua ei kuitenkaan ole se, että moni kärsivällinen ihminen vastaa kysymyksiisi uudelleen ja uudellen”

   -Se mitä itse olen havainnut on lähinnä hämmennys ja kiertely, siellä toisella puolella.

   Muistan erään toisen keskustelun äitiyslaista, jossa kysyin sinulta useaan kertaan mihin lapsi tarvitsee äidin eksää jota ei edes muista. Lopulta vastasit vain, että ”mihin lapset nyt vanhempiaan tarvitsevat”…

   Eli keskustelu on aika usein tällaista.

   Mutta ymmärrätkö nyt miksi esitän samoja kysymyksiä eri keskusteluissa useaan kertaan? Sinulta on ehkä jäänyt jotain huomaamatta, jos sinulla on käsitys,että kaikki vastaukset ovat yhteneväisiä ja kaikki vastaajat samalla tavoin ajattelevia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Kuten tuossa edellä sanoin, kaikkien näiden keskustelujen, kysymysten ja erilaisten vastausten pohjalta olen juuri tullut siihen tulokseen, että logiikkaa ei ole.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Eli osin on kyse siitä, että minua kiinnostaa kaikki erilainen ja outo ajattelu ja maailmankuvat.

   Mutta myös siitä, että asian ei voi vain antaa olla. Koska meneillään oleva agenda on saanut ja saa aikaan valtavasti vahinkoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Meillä on tieteellinen konsensus siitä, että maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin? Kyseenalaistako Sari tämän vain siksi, että siitä on ’konsensus’ ja koska löytyy amerikkalaisia fundamentalisteja jotka ovat asiasta eri mieltä? Vain matematiikka on tietenä deduktiivista ja kaikista induktiivisen tieteen tuloksista ollaan joissain piireissä myös eri mieltä, Muta siitä huolimatta menen sairaana parannettavaksi tieteellisesti koulutetulle lääkärille enkä esim. hihhulien telttakokoukseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Myös homoseksuaaleille on ollut merkittävää haittaa siitä että sukupuoli on nyt ”määritelty” ja ”ymmärretty” uudella tavalla.

   Homoseksuaalit, kuten kaikki muutkin, kyllä löytävät kumppanin, vaikka sanoja mies ja nainen ei olisi keksitty. Me ihastumme meitä viehättäviin ihmisiin, emme johonkin termiin tai sen määritelmään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Ja todella, tältä pohjalta voidaan aiheuttaa merkittävää vahinkoa mm. nuorille

   Potilaiden oikea ja tarkoituksenmukainen hoito on lääketieteellinen kysymys. En näe, että maallikot pystyvät sitä ratkaisemaan uskonnollisella keskustelupalstalla.

   Ainakaan itselläni ei ole lääketieteellistä pätevyyttä arvioida, mikä on potilaan kannalta parasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   sukupuolen määrittävät tekijät: sukuelimet, kromosomit

   Sukupuoli-identiteetti, kokemus omasta sukupuolesta, taas on näistä kaikista erillinen asia.

   1) Sukuelimet ovat seuraus kromosomeista ja sukupuolihormoneista, eivät syy

   2) Kokemus identiteetistä voi aivan hyvin nousta vaikkapa ko. hormonitasapainon poikkeamista joten kyse ei ole ’erillisestä asiasta’

   Ps: Sukupuolihormonit säätelevät miehen ja naisen sukupuolitunnusmerkkien kehittymistä ja seksuaalitoimintoja.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Sari, jos ankkuri on liian kevyt tai se on heitetty hiekkaan, se ei pidä.

   Sukupuolen määrittely synnytyslaitoksella tulisi vahvistaa biologisin testein, ei siihen kätilön vilkaus haaroväliin enää nykyään aina riitä. Lisäksi tuli kirjata ylös mahdolliset poikkeamat kromosomistossa ja hormoneissa ja toistaa testi ihmisen niin halutessa murrosiässä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Väisänen sanoo:

  Teologinen antropologia keskeisesti liittyy mies ja naisasiaan sukupuolissa avioliiton ainoina mahdollistajina.

  Luomisen asia kausaalisena päätelmänä Jumaluuteen asti pitää paikkaansa Luomisen kahdeksanteen päivään asti Jumalan suurenmoisina lahjoina silloin historiaansa aloittavassa ja jatkavassa nyt kuudennen päivän anomalian diskontinuiteetissa sen orastavissa omantunnon ja valinnan mahdollisuuden kyvyissä.

  Edellisestä on huikea matka blogistin armoasian huomaamiseen kristillisessä kehyksessä, ja vielä kausaalisena päätelmänä esittämänne mallin mukaan.

  Armo on hyvä asia elämässä saada oppia enemmän, ja olla sopuisammin omantuntonsa kanssa samoin kuin jakaa kokemusta eteenpäin.

  Keskeisen asian kirkko on unohtanut, sen jotta Ihmisen on opittava armahtamaan myös Itseään, ja aina parempi kun syyllisyyden ja katumuksen asia perskohtasesti tulee käsittelyyn. Ainoastaan näin voi Ihminen katsoa muutoksen mahdollisuutta elämässään.

  Hyvä yritys halutussa todistelussa on hienoa ja eteenpäin vievää. Siittä blogistille kiitokset.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jukka Mikkola sanoo:

  Niin, taidamme törmätä siihen klassiseen kysymykseen (jonka Pilatus pääsiäisenä kysyi): mikä on totuus?

  Nykyäänhän totuudesta ja todellisuudesta puhutaan kaksijakoisesti: ääni on modernin ääni, mutta kädet ovat postmodernin kädet.

  Puhumme ikäänkuin uskoisimme ehdottamaan totuuteen, mutta käytännössä sovellamme (usein tiedostamattomastikin) suhteellista, vallantahdolla höystettuä mielipidettä tai toivetta. Ihmiskäsityksemme lähtökohdaksi tuntuu muodostuvat sellainen, joka toteuttaa parhaiten halujamme. Se ehdottomasta totuudesta…

  Keskustelussa tuosta mies-nais-jokumuu -aiheesta tulee loputon ”juupas-eipäs” -väittely ja tieteellisesti mieletön ilman julkilausuttua ihmiskuvan perustetta ja argumentointia. Tieteellinen näkemyshän on riippuvainen maailmankasomuksesta. Ns. tieteellinen maailmankatsomus on ”löysä” termi. Useinhan tieteellisellä tarkoitetaan materiaalis-fysikaalista käsitystä; mutta sehän perustuu tietenkin oletukseen maailmankaikkeuden olemuksesta.

  Kristillinen (tai tarkemmin: klassisen kristillisyyden) ihmiskuva ei ole reduktiivisen materiaalis-fysikaalinen. Nykyisessä ”sukupuolikeskustelussa” tunnutaan sekoittavan eri ihmiskuvat – näin saadaan helpot argumentit omalle mielipideelle ja toveelle tai halulle. Toisaalta perustellaan asioita, että sukupuoli on synnynnäinen, toisaalta, että se on ”valintakysymys”. Kuulostaa ristiriitaiselta – ellei peräti populistiselta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Lutherin mukaan Oikean Uskon Ihmiselle voi antaa vain Jumala Itse.

   Miten kun Jumala Transihmiselle on antanut Oikean Uskon. Miten silloin on ymmärrettävä Armon vakuutukset Oikeassa Uskossa, ja Herransa edessä oleminen.

   Lutherin rippi päästää Oikeasta Uskosta syntyneen synnintunnon mikä on Lutherin katumuksen sisältö. Luther aikanaan yhdisti katolisen synnintunnon ja katumuksen katumukseksi ripissä mutta sen sisältö on edellä mainitsemani.

   Kyllä kirkkomme parempaan pitäisi yletä mutta opettamisessa ja hengellisessä tiennäytössä on joltisia haasteita.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Se ’valintakysymyskin’ nousee pohjimmiltaan biologiasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Väisänen sanoo:

  Kirkon sensitiivisyyshaaste dilemmassa Jumalan Luomistyön aikaperspektiiviin sen nykyisissä haasteissa katsoa Ihmisiä Ihmisinä on näin hyvä kysymys.

  Samalla voi pohtia intohimoja puoleen ja toiseen, ja viimekädessä itse syitä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mikko Nieminen sanoo:

  > Aihe on vaikea ja herättää monenlaisia intohimoja.

  Itse edustan sellaista ajattelutapaa, että transsukupuolisuus on ihmisen ominaisuutena puhtaasti lääketieteellinen kysymys. Jos lainsäädännössä on transsukupuolisiin kohdistuvia epäkohtia, tällöin siitä tulee lainsäädännöllinen kysymys. Ja jos transsukupuolisiin kohdistuu syrjintää, väkivaltaa tai muuta epäoikeudenmukaista kohtelua, tällöin se on yhteiskunnallinen kysymys.

  Minä en näe transsukupuolisuutta uskonnollisena kysymyksenä ja minua suuresti ihmetyttää, miksi kirkkohallituksen ylipäätään tarvitsee ottaa mitään kantaa translainsäädännön uudistamiseen. Toki olen tyytyväinen siitä, että kirkkohallitus asettui puolustamaan lainsäädännössä olevien puutteiden korjaamista, mutta siitä huolimatta en näe kirkon mielipidettä tässä kysymyksessä erityisen relevanttina.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   ” transsukupuolisuus on ihmisen ominaisuutena puhtaasti lääketieteellinen kysymys.”

   Aika vahva väite. Nykyisin pitäisi todeta, että se on ihmisen oma kokemus. Lääketieteellisesti sitä on vaikea perustella ellei sitten liikuta psykiatrian alueella.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Kari: Haluan varmistaa, että tiedät, mitä transsukupuolisuus tarkoittaa. Siksi tässä linkki Duodecimin terveyskirjastoon: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01195 .

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Lääketieteellisesti sitä on vaikea perustella ellei sitten liikuta psykiatrian alueella.

   Psykiatria on lääketieteen erikoisala.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Kiitos Seija. Tässä osa kopio antamastasi linkistä:

   ”Keskeistä: Transsukupuolinen ihminen kokee kuuluvansa syntymässä hänelle määritellyn sukupuolen suhteen vastakkaiseen sukupuoleen. Transsukupuolisuus ei ole mielenterveydenhäiriö vaan osa luonnollista sukupuolen moninaisuutta. Transsukupuolisuuteen mahdollisesti liittyvää kehoon kohdistuvaa ahdistusta voidaan lievittää kehon ominaisuuksia muokkaavilla sukupuolenkorjaushoidoilla. Oikein kohdistetut sukupuolenkorjaushoidot vähentävät masennus- ja ahdistusoireita, itsetuhoisia ajatuksia ja itsemurhayrityksiä, sekä parantavat psykososiaalista toimintakykyä ja elämänlaatua.”

   Allekirjoitan edelleen sen, että nykyään ihmisen kokemus voi määrittää sen, että hän kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen kuin syntymässä saamaansa (antamastasi linkistä).

   Lisäksi: ” Transsukupuolisuus ei ole mielenterveydenhäiriö.”

   Transsukupuolisuus kuitenkin aiheuttaa mielenterveyden häiriöitä, joita ovat ahdistus- ja masennusoireet sekä itsetuhoiset ajatukset (antamasi linkki). Nämä oireet ymmärtääkseni kuuluvat erityisesti psykiatrian alueelle. Suurin osa transseksuaaleista tarvitsevat psykiatrista tukea.

   Sukupuolta voidaan yrittää korjata. Erilaiset korjaustoimenpiteet eivät välttämättä poista ahdistusta, masennusta eivätkä suisidaalisuutta. Ihmistä yritetään kaikin tavoin auttaa. Se on moraalisesti ja eettisesti oikein. Hoidon tavoitteena on aina antaa apua sitä tarvitsevalle. Hoito voi auttaa, mutta välttämättä sukupuolen korjaukset eivät aina auta, vaikka niiden haluttaisiin auttavan. Ihmisen psyykettä ei voida aina ymmärtää oikein. Psykososiaalinen toimintakyky ja elämänlaatu rakentuvat monista eri elementeistä. Transsukupuolisuus on kovasti psyykettä rasittava kokemus, näin ymmärrän.

   Olenko Seija hukassa edellisen kommenttini kanssa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Mikko, olet oikeassa. Anatomia ja fysiologia eivät enää nykykäsityksen mukaan määritä sukupuolta. Kokemus asettuu joissakin tapauksissa edelle. Samalla siirrytään psykiatrian alueelle. Psykiatria on lääketiedettä.

   Aloitin kommentointini huolimattomasti. Kiitos, että oikaisit minua Mikko.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Toistaiseksi sanomalehdissä vielä anatomisten seikkojen johdosta ilmoitetaan syntyvän tyttöjä ja poikia. Myöhemmin mieli ja kokemus omasta sukupuolesta voivat muuttua kuten Seijan antama linkki kuvaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Kiitos, että oikaisit minua Mikko.

   No worries. Ja olen Kari kanssasi samaa mieltä tuosta, mitä kirjoitat yllä vastauksena Seijalle.

   Alkuperäinen kritiikkini koski oikeastaan sitä, että minun mielestäni transsukupuolisuus ei ole uskonnollinen kysymys eikä kirkolla ole mielestäni roolia sen käsittelyssä. Yritykset puuttua uskonnollisilla keinoilla ihmisen seksuaalisuuteen tai sukupuoleen eivät ole historiassa olleet onnistuneita ja olisin hyvin varovainen sen suhteen.

   Ei olla kovin monen askeleen päässä siitä, että joku maallikko alkaa omilla uskonkäsityksillään ohjeistamaan, miten transsukupuolisia tulisi hoitaa. Se nostaa minulla karvat yhtä pystyyn kuin jos joku hoitaisi umpisuolen tulehdusta manaamalla tai ihosyöpää vihkivedellä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   ” Yritykset puuttua uskonnollisilla keinoilla ihmisen seksuaalisuuteen tai sukupuoleen eivät ole historiassa olleet onnistuneita,”

   Lukuisia epäonnistuneita yrityksiä sekä sielunhoidollisia haavoja on uskonnollisella pakolla aiheutettu, valitettavasti.

   Kirkon tulisi julistaa Jeesusta Kristusta eikä jatkuvasti laatia erilaisia kannanottoja. Minne kumarrat, toiselle puolelle pyllistät.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Sukupuolen anatomiaan kuuluu paljon paljon muutakin kuin pippeli ja pimppi. Havainto itsestä perustu näihin niin ulkoisiin kuin kehonsisäisiin näkymättämiin ominaisuuksiaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Seppo, Sukupuolen anatomiaan kuuluu paljon paljon muutakin kuin pippeli ja pimppi.

   Juuri näin Seppo. Esim. hormonitoiminnot ovat erilaiset miehellä ja naisella. On toki paljon muutakin, vaikka rasvan prosentuaalinen määrä kehossa. Mies ja nainen ovat erilaiset. Luodut toisilleen sopivaksi avuksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Esim. hormonitoiminnot ovat erilaiset miehellä ja naisella. ”

   Ihanko totta, en ole tiennytkään…

   Mutta kyse olikin tietysti siitä, että esimerkiksi nuo hormonitoiminnot voivat olla hyvin erilaisia eri miehillä ja eri naisilla ja aiheuttaa mm erilaisia havaintoja ja kokemuksia itsestä mm. sukupuolisuuden alueella. Transeksualilla voi olla lähtökohtasukupuolen hormonitaso alhainen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Seppo, ”Ihanko totta, en ole tiennytkään…”

   Heittäydyt vitsikkääksi?

   Toteat, että kokemukset hormonitoiminnan alueella…jne.

   Kaikki voivat todeta: Miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia pääasiassa …harvoin heitä, joiden kokemukset omasta itsestä ovat poikkeavia.

   Seppo, ” hormonitoiminnot voivat olla hyvin erilaisia eri miehillä ja eri naisilla ja aiheuttaa mm erilaisia havaintoja ja kokemuksia itsestä.”

   Ihan totta Seppo, olet oikeilla jäljillä. Tässä kohtaa kohtaamme harvoja. Onko sinulle vaikeaa todeta, että sukupuolia on vain kaksi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kari, minä en ole käynyt keskustelua sukupuolten lukumääristä-vaan miten sukupuolisuus -olkoon eri malleja 2 tai 2oo- määräytyy. Eikä asiassa ole kyse kvantiteetista vaan kvaliteetista. Asiassa vähemmistöönkin kuuluvia on toki maailmassa enemmän kuin Suomessa asukkaita.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tenka Ksenia Issakainen sanoo:

  Translakiuudistus ei liity edes lääketieteeseen vaan yksinomaan byrokratiaan. Lakiuudistuksen vaikutus olisi näinkin mullistava:

  Tällä hetkellä sen, jota asia koskee, on käytävä ensin Tampereella ja sitten puolen vuoden päästä Helsingissä (tai päinvastoin). Kummassakin paikassa hänelle printataan lappu, ja näiden kahden lapun kanssa voi muuttaa juridisen sukupuolensa DVV:lla.

  Lakimuutoksen jälkeen sen, jota asia koskee, ei tarvitsisi reissata erikseen Tampereelle eikä Helsinkiin vaan voisi asioida DVV:lla silloin kun se on ajankohtaista.

  Minun on hyvin vaikea ymmärtää, miten tällaisella byrokratian karsimisella olisi minkäänlaisia teologisia ulottuvuuksia.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tenka Ksenia Issakainen sanoo:

  ”Se tarjoaa ihmiselle tilan tutkia itseään hyväksynnässä, ja tulla juuri sen vuoksi turvallisesti muutetetuksi. Sen vastakohta on kivettynyt itseensä käpertynyt identiteetti, joka ei ole avoin haastamiselle ja muutokselle.”

  No niin — eikö haastamiselle ja muutokselle avoin identiteetti ole juuri sillä, joka pitää avoinna mahdollisuuden, ettei ihmisen sukupuoli (hänen omansakaan) ole ikuisesti muuttumaton? Eikö se ole kivettymistä, jos sukupuolen sinnikkäästi väitetään olevan vain ja ainoastaan se miksi se on syntymässä merkitty?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Tämä lause:”” Eikö se ole kivettymistä, jos sukupuolen sinnikkäästi väitetään olevan vain ja ainoastaan se miksi se on syntymässä merkitty?””

   Sai kyllä naurahtamaan eli tuo ”sinnikkäästi” on kyllä mielestäni tässä kohden huvittava lausahdus, olisi mielenkiintoista nyt tietää miten sukupuoli määritellään, onko siis se oppi jota on opetettu minulle(kin) biologiassa kromosomeista, jotka määrittelevät sukupuolen, ollutkin harhaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tenka Ksenia Issakainen sanoo:

   Tämä blogihan käsittelee translakia, ja translaki puolestaan koskee ainoastaan juridista sukupuolta. Se, että juridinen sukupuoli toisinaan muuttuu, ei ole harhaa.

   Hämmentävää sinnikkyyttä toisinaan ilmenee väitettäessä, että juridista sukupuolta ei pitäisikään voida muuttaa, paitsi korkeintaan tarpeettoman mutkikkaasti. Koska jotain jotain kromosomit jotain.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Nyt putosin kärryiltä eli mitä ”juridinen sukupuoli”, miten se eroaa fyysisestä?

   Mitä ”hyötyä” on tästä juridisesta sukupuolen muutoksesta noin käytännössä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kromosomit määrittävät osaltaan sukupuolen, mutta noissa kromosomeissakin on muuntelua.

   Tämä on muuten hyvä:

   https://www.facebook.com/photo/?fbid=7243305449073580&set=a.572348346169357

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Seppo Heinola siis kun kromosomit määrittävät ”osaltaan” ihmisen mieheksi tai naiseksi, niin mitä hyötyä on ”juridisesta” sukupuolen vaihdosta käytännössä? (siis ilman mitään hoitoja)

   Ps linkkisi ei toimi

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ilmari Karimies sanoo:

   Lausunto tarjosi liittymäkohdan pohtia siinä esitettyä käsitystä Jumalan kuvasta, ja laajemmin ihmisen kokemuksen keskipisteeseen asettavaa filosofista antropologiaa. Jälkimmäisestä on vielä enemmän tuossa linkittämässäni aiemmassa blogikirjoituksessani.

   Tenka Ksenia olet oikeassa, että haastamiselle ja muutokselle avoin identiteetti pitää avoinna myös mahdollisuuden, ettei ihmisen sukupuoli (hänen omansakaan) ole ikuisesti muuttumaton. Tai ehkä pikemminkin sukupuolikokemus tai -performanssi. Luostariin aikova koetellaan monella tavoin, myös hengellisesti, ja ehkä on viisautta, että tässä muutosprosessissa koetellaan vähintään yhtä tiukasti.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tenka Ksenia Issakainen sanoo:

   ”mitä hyötyä on ”juridisesta” sukupuolen vaihdosta käytännössä? (siis ilman mitään hoitoja)”

   Suurimman osan kohdalla ei varmasti kerrassaan mitään. Juridista sukupuoltaan muuttavista olisi lakimuutoksen jälkeenkin valtava enemmistö niitä, jotka läpikäyvät hoitoja ja näyttävät jo (kaavamaisesti ajatellen) siltä sukupuolelta, jonka juridisen statuksen he haluavat.

   (Ihan kuin tämäkin olisi jo muutaman kerran aiemmin selvitetty.)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Pasanen, juridinen sukupuolesi on se, mikä henkikirjoittajien papereista kohdaltasi löytyy. Se voi olla oikea tai väärä. Väärän korjaamisesta on aina hyötyä ainakin sinulle itsellesi.

   Kyllä linkki ainakin minun koneessani aukesi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ilmari Karimies sanoo:

  Kiitos muuten osallistuneille sivistyneestä keskustelusta, jota oli yllätyksekseni tullut paljonkin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Ilmari Karimies tuot esille seuraavan:””Luterilaisen kirkon ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on Jumalan luoma, ainutlaatuinen ja arvokas. Omana itsenään jokainen ihminen on Jumalan silmäterä. […] Jumala on luonut jokaisen ihmisen juuri omaksi ainutkertaiseksi itsekseen.””

  Siis mistä tämän löytää Raamatusta vai löytääkö?

  Tuo on mielenkiintoinen väite kun ottaa sen siihen miten luterilaiset ovat kohdelleet toisin uskovia, eivätkö toisuskoiset olekkaan samoin määrein arvokkaita?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Pasanen, ”Jumala on luonut jokaisen ihmisen juuri omaksi ainutkertaiseksi itsekseen.”” Siis mistä tämän löytää Raamatusta vai löytääkö?”

   1.Mooseksen kirja: 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

   Kaikki ihmiset ovat erilaisia. Siksi minun ja sinun sormenjäljet ja DNA ovat erilaiset. Tämä ei ole Raamatun todistusta vastaan.

   Raamatun mukaan jokainen tunnetaan nimeltä.” Minä olen sinut nimeltä kutsunut”, löytyy Raamatusta.

   Jopa kaikki hiuksemme ovat Jumalalle luetut evankeliumi tekstin mukaan. Jokaisen ihmisen DNA voidaan todeta hiuskarvan perusteella.

   Jumalan luomistyö on ihmeellinen ja kaikin tavoin kunnioitettava, Kunnia Jumalalle korkeuksissa, nyt ja aina.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Väisänen sanoo:

  Kun bloginne tahtoo kuvata kristillistä Ihmiskäsitystä miksi kirkko hitaan huonosti tuo esille kirjoittamaanne. Asian luulisi olevan esillä saamassamme opetuksessa.

  Piti ihan tarkistaa kirjoititteko antroposofiasta ajatusta saaneena bloginne muutamat kappaleet. Kun koonti väitökseen asti on yltänyt ei asiaa voi moittia.

  Toki alati liikkeessä oleva Jumaluus muutosprosessiimme lyhyenä hetkenä, kun täällä olemme, on kova haaste esittämäänne täydellistyä sinnepäin mitä Jeesus tahtoi kirkastaa.

  Armon asiaa voisitte edelliseen käsitellä edelleen asian täydellistämiseksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Ilmari Karimies

  Lutherin uskokäsityksestä väitellyt teologian tohtori. Toiminut Helsingin piispan teologisena sihteerinä, kirkolliskokouksen perustevaliokunnan sihteerinä sekä kahdessa pohjoismaisessa luterilais-katolisessa dialogikomissiossa. Reformaation teologian tuntiopettaja Avoimessa yliopistossa.