Totuus ja harha

” Jeesus on maailman valo Joh.8:12 PUOLTAJA Jumalan sana ei katoa. Mk.13:31 ”

Y.o.teksti on ollut Forssan ev.lut.seurakunnan seurakuntalehden ”Puoltaja”otsikossa. Lehteä toimitti aikoinaan seurakuntamme järjestyksessä toinen kirkkoherra Rovasti K.E.Salonen. Hän käytti usein saarnavirtenään virsikirjan v. 1943 virttä n:ro 160:3. Virren sanoituksessa on voimakas kannanotto Sanan, Raamatun sanan puolesta: ”Sun Sanasi on perustus,se kestää horjumatta. Vain sille tehty rakennus,voi seistä sortumatta”.
Rovasti K.E.Salonen oli, paitsi oikea seurakunnan alipaimen, niin myös tinkimätön apologeetti eli apostolisen uskon puolustaja. Hänen kirjallinen tuotantonsa apostolisen uskon puolesta oli varsin laaja-alaista. Hänelle oli annettu varsin tärkeä armolahja, henkien erottamisen armolahja.
”Emme saa vetää samaa iestä epäuskoisten kanssa. Uskovainen ei milloinkaan saa pitää sisäistä hengenyhteyttä uskottoman kanssa.” Samoin uskonpuhdistaja Luther on neuvonut: ” Se joka pitää oppiaan, uskoaan ja tunnustustaan totena, oikeana ja varmana, ei voi seistä samassa tallissa sellaisten kanssa, jotka harjoittavat väärää oppia ja edistävät sitä.” Edelläsanottuun pitäytyvät ne kristityt joille on lahjoitettu kristillinen usko.Tämä ohje hylkää ns. allianssikristillisyyden eli hengen yhteyden eri tavalla opettavien kanssa. Nykyinen yhteistoiminta perustuu valheeseen, kun ei olla uskonasioissa yhtä mieltä. Jesuiittain lause: ”Hyvä tarkoitus pyhittää keinot” on epärehellinen. Yhteistoiminnan motiivi on lausuttu yhdellä ainoalla sanalla ja se on: epäusko. Suuri epäuskon ilmentymä on ollut ja on kirkon viran muuttaminen v.1986.
On valitettavaa ja surullista kun hyvätkin ystävät ovat uskoneet valheen. Murheellista on lukea väittämää siitä,että ev.lut.kirkkomme olisi apostolinen kirkko. Apostolisen kirkon virka hylättiin v. 1986 kirkolliskokouksen päätöksellä. Ev.lut. kirkkomme ei ole Kristuksen kirkko vaan Sanasta luopunut luopiokirkko.
Siksi on erityisen tärkeätä noudattaa Raamatun kehoitusta: ”Muistakaa johtajianne,niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa”. Hb 13:7
Kehoitus tarkoittaa sellaisten johtajien opetusten muistelemista ja niiden mukaan ojentautumista, jotka ovat pysyneet alkuperäisessä apostolisessa opetuksessa.Salosen opetuksia kuunnelleet,hänen kirjoituksiinsa tutustuneet,olivat,ovat vakuuttuneita siitä,että Salonen oli oikea paimen.
Tässä paimentehtävässään hän taisteli monenlaisia harhaoppeja vastaan. Salosen aikana harhaopit olivat enemmän lieveilmiöitä.Tänään, Suomen kristikunta, on harhaoppien vallassa.Elämme suuren luopumuksen aikaa. Elämme suurinta mahdollista Jumalan vihan aikaa: Hän on ottanut kansaltamme pois Sanansa ja Pyhän Hengen johdatuksen. Herra armahda!
Suokoon Jumala tämän kirjoitukseni muodostuvan rohkaisuksi kaikille niille,joille Herra Jeesus ja Hänen käskynsä ja asetuksensa ovat rakkaita. : TOTUUDEN SANA EI VOI HÄVITÄ
”Taivas ja maa katoavat,mutta minun sanani eivät katoa”. Mk 13:31
Maailmassa on yksi asia,jolle ei kukaan eikä mikään voi mitään.Sitä ei voi kahlehtia,sitoa eikä hävittää.Tämä asia on totuus.Jumalan sanan absoluuttinen totuus.Monet ovat taistelleet tätä totuutta vastaan ja aina hävinneet.Näennäisesti totuus voi olla häviöllä,jos laskemme lukumääriä ja joukkoja tai seuraamme tilastoja.Kuitenkin totuus,laskelmistamme huolimatta,voittaa aina.Totuudelle riittää aina yksi.Se ei laske kymmenissä,sadoissa eikä tuhansissa.Totuudelle riittää yksi.
Historiasta voimme lukea,kuinka totuudelle on monta kertaa laitettu kuolaimet suuhun ja sitä on ohjattu ihmistahdon tietä. Mitään uutta ei ole se,että totuuden julistaja vaiennetaan.Mitään uutta ei ole se,että kirkon opetusistuin voi olla hereetikkojen ja antikristusten vallassa.
Näyttönä tästä on useimmiten Raamatun syrjäyttäminen sen auktoriteetti asemasta.Epäuskoisten jumaluusoppi on aina leimannut Raamatun epäluotettavaksi.”Muttei totuus nuku,liekissä pala,vedessä ei huku,se tietäkää,vaeltajat valheen teitten.” (Haavio,Johannes Kastaja)
Historia kertoo myös kuinka totuus on aika ajoin katkonut kahleensa.Se on tullut esiin sellaisella voimalla ja rohkeudella,ettei mikään mahti maailmassa ole voinut estää sitä. Näin esim.Lutherin aikana.”Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ”.Rm 9:28.” Kun Jumala on sanassaan sanonut;Näin on;ei mikään mahti maailmassa voi sanoa;Näin ei ole. Sanaa voidaan vastustaa,se voidaan mitätöidä,mutta vain näennäisesti.Totuus on voittava.
”Osta totuutta, älä myy,” Sananlaskut 23:23

  • Johanneksen evankeliumi on todella suuremmoinen. Ei ole sattumaa että Johannes Teologilla on lisänimi ”Teologi”, joka kuvaa hänen otettaan uskomme perustaviin kysymyksiin.

   Hänellä esimerkiksi on selkeä opetus kirkkomme sakramenteista.

   Kaste antaa pelastuksen ja se on välttämätön pelastumisen väline. Joh. 3:3-6.

   Hänellä on myös selkeä opetus siitä, että Herran pyhä ehtoollinen on todellinen Kristuksen ruumiin syöminen ja veren juominen ja että juuri ehtoollisen sakramentisa meille ojennetaan iankaikkisen elämän lahja. Joh. 6:48-58.

   Hänellä on myös selkeä opetus kirkon ykseydestä: kirkko on Kristus-puu. Me olemme oksia Kristuksessa. Kirkko ei ole kasa oksia, vaan oksien elävä yhteys Kristus-puussa, koska jokainen osa on osa puuta. Tämän puun yhteydessä meillä on elämä. Tämän kirkon ulkopuolella ei ole elämää.

   Luetteloa voisi jatkaa erittäin monella muula uskomme kannalta keskeisellä opetuksella. Kannattaa paneutua Johanneksen evankeliumin sanomaan, voidakseen todella löytää ilon ja riemun Jumalan suurista teoista meitä varten.

  • Kyvykkäät tutkiujar ovat todella paneutuneet 2000 vuoden takaisiin tapahtumiin mm. Johanneksen evankeliumiim ja voi sanoa heidän täysin yksimielesesti todenneet sen olevan kirjoitettu aivan muuta tarkoitusta varten kuin Jeesuksen vilpittömän sanoman esilletuomiseksi. Esim. Lontoon Jeesus seminaari 1985.

   Tässä tulee ilmiselvästi esiin kirkon oppi jolla ei ole mitään realistista pohjaa vaan perustuu täysin ihmisten 2000 vuoden takaisiin kirjoituksiin. Lisäksi meidän ihmisten valitsemaan joukostamme Jumalaan , joka sitten pelastaa uuden ruumiin kanssa kun vaan muistaa esim. suorittaa kirkollisvero maksunsa.

  • ”Tässä tulee ilmiselvästi esiin kirkon oppi jolla ei ole mitään realistista pohjaa.” Realismi liittyykin uskoon vasta silloin, kun se muuttuu käytännössä todeksi.

  • Realismia on Jeesuksen sanoma, lähimmäisen rakkaus, jota ilman ei meidän koko ihmiskuntaa olisi olemassakaa.

  • Reino

   Tulkintasi Jeesus seminaarista on lievästi sanoen värittynyt. Viittaat tutkimushistoriallisesti noin kolmannes sataa vuotta vanhaan seminaariin. Viittauksessasi liikut osaksi eri ajatuksen kategoriassa kuin seminaarin tutkijat aikoinaan liikkuivat. Niinpä tkysynkin: Luuletko että omat johtopäätöksesi nousevat seminaarin annista vaiko omien ennakkokäsitystesi mielikuvista.

   Olen itse paneutunut useampaan gnostilaiseen tekstiin ja muutamilta ratkaisevilta osin jopa alkukielellä koptiksi. Vuosituhannen vaihteessa pitänyt myös muutaman esitelmän. Seurasin tuolloin ajankohtaisia tutkimustuloksia.

   Jotta saisit paremman kuvan Johanneksen evankeliumin luonteesta niin suosittelen Jukka Thurénin suomeksi kirjoittamaa teosta Johanneksen evankeliumi, joka sekin toki on jo ehtinyt yli neljännesvuosisadan ikään. Hämeenlinna 1992. ISBN 951-618-030-2.
   Tästä saat toivottavasti opastusta realistisemman historian tulkinnan pohjaksi.

   Jumalan sana pysyy voimassa siksi, että Jumala itse pitää huolen sanastaan. Hän on yhä edelleen voimallinen ja vaikuttaa nimenomaan sanaansa armovälineenä käyttäen.

   Kirkollisvero ei ole minkäänlainen historiallisen totuuden osoittamisen mittari. Se ei mittaa, onko joku asiakirja aito vaiko ei. Sen sijaan se antaa tasapuolisen pohjan kirkollisen jäsenmaksun tasapuoliseksi jyvittämiseksi. Se on paljon tasapuolisempi kuin esimerkiksi amerikkalainen järjestelmä, missä anteliaiden rikkaiden lahjoitukset käytännössä sanelevat monen pienemmän yhdistysluonteisen seurakunnan toimintalinjan hyvinkin diktatuurisesti.

   Kaikki yhteinen tekeminen vaatii varoja. Niin myös kirkon toiminta. Jotta toiminta ihmisten palvelemiseksi on mahdollista pitää kerätä varoja. Maamme järjestelmä on yksi tasapuolisimpia koko maailmassa ja se on myös koko yhteiskuntaa ajatellen säästäväinen, kun samalla työllä tulee tehtyä myös valtion ja kuntien varojen keruu. Kaikki tulee tehtyä keskitetystä samalla kertaa.

 1. Matias Roto.

  Vastaulsena kysymykseesi. Omat johtopäätökseni nousevat tutkijoiden tuloksista, käsityksistä,. Viime vuonna maassamme pidetystä noin 1000 tutkijan seminaarista oli näilläkin sivuilla kahden tutkijan käsitys Johanneksen evankeliumista. He totesivat sen olevan kirjoitettu aivan muuta tarkoitusta varten kuin Jeesuksen sanoman esille tuomista.

  Kaikki minun kirjoitukseni perustuvat tutkijoiden tuloksiin.

 2. Reino

  Kirjoitat: ”—Johanneksen evankeliumista. He totesivat sen olevan kirjoitettu aivan muuta tarkoitusta varten kuin Jeesuksen sanoman esille tuomista.”

  Todella pätevään tutkimukseen kuuluu aito kyky lukea sisältä tutkimuksen lähteenä olevaa dokumenttia. Vain siten voi saada luotettavaa tietoa tutkittavasta aiheesta.

  Tässä on Johanneksen evankeliumin oma todistus.

  Johanneksen evankeliumi:

  20:31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

  Huomaatko tästä että siteeraamallasi lauseella ja teoksen omalla sanomalla on räikeä ero.

  Todennäköisesti jossain on todella vakavaa viestintähälyä, joka vääristää sanoman 180 asteen kulmassa päinvastaiseksi.

Jukka Teininen
Jukka Teininen
Saarnaaja (eläk.) Hengellinen työ Forssan Ev.lut. Srk Kirkkokuoro 1966 - 1978 Lähetyssihteeri 1975-1998 Forssan ev.lut. Srk oto Lähetystyön kannatusrenkaan ja Forssan Kristillisen Työväenyhdistyksen perustamiset 1996 Kirkon saarnalupa 1978-1995 .Piispa Kortekankaan peruutus 02.08.1995 Seppo Suokunnaksen ”tarpeettomuuslausunnon”avulla.(haamukirjoittaja) SLEY:n saarnalupa 1987 Seppo Suokunnaksen tekemä ”hyllytyspäätös” 08.05.1996 Taloudellinen tappio kirjoista 2.500 mk SRK-mestarin sijainen 1.8.1978-31.03.1985 Forssa ev.lut. Suomen Kristillisen Työväen liitto  oto saarnaaja 1979- Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys piirisihteeri 1990-eläkkeelle 1.2.1995 - Concordia r.y yhdyshenkilö 1995- Luther-säätiön perustamisasiakirja säädekirja 27.10.1999 Perustajajäsen. Luther säätiö , toimintavaltuutettu 2001-? Kirkkovaltuuston jäsen 1979-1982 Seurakuntaneuvoston jäsen 1983-1986 , 1995-1998