Toisin silmin – Näkökulmia seksuaali-identiteettiin ja identiteettipolitiikkaan kirkossa

”Identiteettiä ajatellaan silloin, kun ei ole varmuutta mihin kuuluu, toisin sanoen ei ole varma, kuinka asemoitua käyttäytymistyylien ja -mallien joukkoon ja kuinka varmistaa, että ympärillä olevat ihmiset hyväksyvät tämän oikeaksi… ”identiteetti” on nimi, joka on annettu epävarmuudesta pakenemiselle”.  Zygmunt Bauman

 

KEITÄ ME OLEMME JA MISTÄ ME TULEMME? (osa 1.)

Filosofi Slavoj Žižek on puhunut siitä, että kun musliminaisia alkoi tulla länteen, niin heiltä kysyttiin, miksi pidätte hijabia, huntua. He vastasivat, että koska vastustamme länsimaista kapitalistista rappiokulttuuria, homoseksuaalisuutta jne. ja ilmaisemme huivilla uskoamme.

Se, mitä he eivät voineet sanoa, on perustavinta. Syy hunnun käytölle nousee syvemmästä kuulumisesta muslimiyhteisöön. Se ei ole itseilmaisun väline, vaan kuulumisen ilmentäjä, mikä on eri asia kuin itseilmaisu. He toimivat samalla tavalla kuin 100v. sitten suomalainen talonpoika, joka pukeutui oman luokkansa vaatteisiin. Hän ei harjoittanut itseilmaisua, vaan vaatetus oli yhteisöön kuulumisen ilmentymä.

Žižekin mukaan postmodernissa kulttuurissa myös traditionaalisten tapojen harjoittaminen pitää kääntää moniarvoisen yhteiskunnan sukupuoli- ja seksuaali- ideologian kieleen, jossa kaikki ratkaisut perustuvat omiin valintoihin tai itseilmaisuun. Teemme valintoja kuin valitsisimme vaatteita loputtomasta vaatekaapista aina, kun vain haluamme ilmaista tai vastustaa jotakin.

Identiteettipolitiikka on luonut oman uusiokielensä, jota joudumme käyttämään sukupuolesta ja seksuaalisuudesta puhuessamme. Sen seurauksena on pysyvä epävakaus ja relativismi, kun kaikki näkemykset ovat suhteellisia ja perustuvat henkilökohtaisuudelle tai yksilöllisyyden ilmaisemiselle, josta oman identiteetti muodostuu.

Seksuaalisuuden kieli

Kieli seksuaalisuuden alueella on monimutkaista ja latautunutta. Eri termien merkitys riippuu paljon siitä kontekstista, missä niitä käytetään. Joidenkin termien katsotaan olevan halventavia, kun taas toisia pidetään positiivisina. Eri näkökulmat homoseksuaalisuuteen tuovat mukanaan omia sanastojaan.

Setan mukaan ”homo on miehistä kiinnostunut mies ja lesbolla viitataan naiseen , joka on kiinnostunut naisista.” Määritelmä ei tee eroa sen suhteen, pitävätkö nämä henkilöt tätä oikeana vai ongelmana kohdallaan. Monet, jotka kokevat homoseksuaalista halua, eivät määrittele itseään homoiksi tai lesboiksi eivätkä harjoita seksiä. ”Tuntea seksuaalista halua samaa sukupuolta kohtaan” sisältää merkityksen, jossa tehdään jo jakoa seksuaalisen halun ja käyttäytymisen välillä. Sitä vastoin sanoissa ”hekumoitsijat ja miehimykset” on voimakkaasti tuomitseva moraalinen asenne. Termillä ”homoseksuaali” on akateemisempi sävy. Sillä voidaan kuvata seksuaalista orientaatiota tai sosiaalista seksuaalivähemmistön ryhmää. Henkilökohtaisena kuvauksena se on kankea. Englannin kieliseen ”gay”- sanaan sisältyy lähes poikkeuksetta homokulttuuri, johon kuuluu homoseksuaalisuuden juhlistaminen. Kaikista näkökulmista kiistellään jatkuvasti.

Erilaiset terminologiat merkitsevät vastakkaisia tapoja yhdistää ihmiset, heidän seksuaaliset halunsa, käyttäytymisensä ja identiteettinsä. Monet sanat eivät kuitenkaan tarjoa juurikaan identiteettiä niille, joista niitä käytetään. Ne ovat enemmänkin yhteisöllisiä kulttuurietikettejä.

Charles Taylor ja identiteetti

Filosofi Charles Taylorin mukaan identiteetti muodostuu siitä, ”keitä me olemme” ja ”mistä tulemme”. Sen kautta makumme, toiveemme ja mielipiteemme tulevat ymmärrettäviksi. Perinteisissä yhteiskunnissa identiteetistä ei muodostunut ongelmaa, koska identiteetti ”määräytyi suurelta osin hänen asemastaan yhteiskunnassa ja siihen liittyvästä roolista tai toiminnasta” . Demokraattisten yhteiskuntien synnyn jälkeen lännessä ei enää voitu luottaa siihen, että sosiaalinen asema vahvistaa identiteetin. Sen tilalle tuli sisältä käsin rakentuva identiteetti. Tuli löytää ”oma alkuperäinen tapa olla”, mutta kilpailuun perustuvassa yhteiskunnassa identiteetistä tuli suoritus, joka oli saavutettava. Se ei ollut enää itsestäänselvyys.

Taylorin mukaan nykyaikainen identiteetti, joka yrittää perustella itsensä puhtaasti sisäisistä kokemuksista käsin, kuitenkin epäonnistuu, koska yksilölliset tunteet eivät voi määrittää sitä, mikä on yhteisöllisesti merkittävää. Puhe ’seksuaalisesta identiteetistä’ tulee tärkeäksi vain kulttuurissa, joka pitää sitä tärkeänä. Yhteisen kielen ja ympäröivän kulttuurisen tunnustuksen ulkopuolelle perustettu identiteetti on triviaali, sanoo Taylor.

Nykyaikaisen identiteetin paheneva ongelma on, että se alkaa tulla riippumattomaksi reaalitodellisuudestamme. Persoonallisuudestamme on vaarassa tulla niin yksityinen, että se joutuu yhteisen elämän ulkopuolelle. Yritys erottaa terve identiteetti häiriintyneestä individualismista alkaa käydä mahdottomaksi.

Biologian osuutta sukupuolessa ja seksissä ei pitäisi kiistää

Harvoilla ihmisillä on selkeä ”hetero”- tai ”homo” -identiteetti. Samoin on vaikea löytää ihmisiä, jotka pitävät ”cis-sukupuolisuutta” identiteettinään. Seksuaalisen identiteetin sijasta useimmilla ihmisillä on vahva tunne siitä, että he ovat miehiä tai naisia , jotka ovat seksuaalisesti latautuneessa suhteessa toiseen sukupuoleen. Tämä ei ole sama kuin itsensä pitäminen cissukupuolisena. Useimmille miehille ja naisille heidän seksuaalisuutensa eivät ole erotettavissa heidän sukupuolestaan , vaan ne kuuluvat erottamattomasti yhteen. Seksuaalisuutemme ovat miesten tai naisten seksuaalisuutta ja kokemuksemme seksuaalisuudestamme on kokemusta miehenä tai naisena olemisesta. Näiden kiistäminen yleensä synnyttää ongelmia.

Britannian yleisradioyhtiö BBC ja Hesari nostivat hiljattain esille miten biologisen sukupuolen merkityksen kiistäneet transnaiset ovat painostaneet lesboja kanssaan seksiin syyttäen heitä transfobisiksi elleivät he suostu. Yksi ahdisteltu kertoi tuntevansa vetoa vain biologisiin naisiin. Hän ei ole halunnut seksiä eikä suhdetta transnaisten kanssa. Tämän vuoksi häntä on haukuttu genitaalifetisistiksi ja perverssiksi. Johtava ajatus on , että kaikkien on pidettävä biologista sukupuolta toissijaisena ja transnainen on nainen vaikka hänellä hänellä on miehen sukupuolielimet.

Nykyajan seksuaalikäsitykset liittyvät yhä heikommin sukupuoleen ja lisääntymiseen. Sukupuoli, seksuaalinen vetovoima ja seksuaaliset suhteet ovat irronneet luonnosta ja ajatellaan, että ihminen itse määrittelee ne. Tällainen irtoaminen luonnosta näkyy selvimmin netissä , jossa ruumiillisuus puuttuu. Ei olekaan yllättävää, että modernit trans- ja queer -identiteetit ovat lisääntyneet juuri sosiaalisessa mediassa hurjasti. Niiden avulla luodaan yhteistä fantasiaa ja uskoa sosiaalisen konstruktion rajattomiin mahdollisuuksiin. Vanhempi homoliike vielä ymmärsi luonnon merkityksen, mutta nykyiselle Sateenkaariliikkeelle ruumiin biologia tai ”tällaiseksi syntynyt”-ajattelu ei enää merkitse samaa.

Ilkka Kurjenmäki

 

Kirjallisuus

– Zygmunt Bauman: From Pilgrims to Tourists—or a Short History of Identity.1996.

– Slavoj Zizek: Violence: Six Sideways Reflections, 2008.

– Seta: Seksuaalinen suuntautuminen. Https//seta.fi

– Seta: Sateenkaarisanasto. Https//seta.fi

– Charles Taylor: Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, 1989.

– Charles Taylor: The Ethics of Authenticity (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991).

– https://www.bbc.com/news/uk-england-57853385

 

 1. > Nykyajan seksuaalikäsitykset liittyvät yhä heikommin sukupuoleen ja lisääntymiseen. Sukupuoli, seksuaalinen vetovoima ja seksuaaliset suhteet ovat irronneet luonnosta ja ajatellaan, että ihminen itse määrittelee ne.

  Kaikki seksuaalikäsitykset ovat aina ihmiset itsensä määrittelemiä.

  Luonto ei puhu mitään. Myös ne käsityset, joita väitetään luonnonmukaisiksi, ovat ihmisen omaa määritelmää siitä, millaiseksi hän on määritelmää kehittäessään luonnon ajatellut. Tällaisen luonnonmukaisen määritelmän ongelma on siinä, että sen on tehnyt populaatiossa enemmistöön kuuluva henkilö virheellisellä oletuksella, että jokainen populaation jäsen on samanlainen kuin hän.

  Nähdäkseni vallitseva kipuilu, joka tässäkin kirjoituksessa on vahvasti läsnä, johtuu siitä, että enemmistöön kuulumattomat ihmiset ovat avanneet suunsa ja kertoneet, etteivät he mahdu aikaisempaan kapeaan määritelmään. Tämä luo monimutkaisuutta, jota osan on vaikea ymmärtää.

  Kuitenkin tämä monimutkaisuus, joka sisältää kaikki populaation jäsenet, on lähempänä luontoa kuin yksinkertaistus, joka on helpompi ymmärtää, mutta sulkee osan populaatiosta ulkopuolelleen.

  Lopuksi totean vielä, että esimerkki lesbojen painostamisesta harrastamaan seksiä transnaisten kanssa on populistinen. Ei ketään saa painostaa harrastamaan seksiä vastentahtoisesti. Esimerkki ei myöskään liity muuhun kirjoitukseen, joten herää kysymys, onko sen tarkoitus ainoastaan panetella vähemmistöryhmiä. Pelkästään siinä tarkoituksessa en pidä sitä onnistuneena tai ansiokkaana lisänä kirjoitukseen. Avoimeksi jäi myös kysymys, miten tämä liittyy konkreettisesti kirkkoon, joka kuitenkin mainittiin kirjoituksen otsikossa.

  • Kiitos Mikko . Olen kanssasi samaa mieltä , että olisin voinut jättää tuon BBC:n jutun pois. Vähän harmittaa, että laitoin sen. Mutta se ei ole populistinen, vaan ajankohtainen esimerkki, mitä seuraa jos biologinen sukupuoli kiistetään. Tarkoitukseni on tulevissa kirjoituksissa pohtia asiaa kirkossa lähemmin. Tämä oli osa 1.

  • Olen Mikon kanssa eri mieltä luonnonmukaisuudesta. Kun puhumme kristillisessä viite kehyksessä, lähtökohtani on miten kristillinen kirkko ymmärsi luonnonmukaisuuden. Näitä vastauksia, ei ole lukematon joukko, eikä siihen mahdu nykyaikainen laaja seksuaalinen kirjo.

  • Itselleni BBC:n kirjoitus näyttäytyy laajempana keskusteluna transsukupuolisten asemasta ja mahdollisuudesta parisuhteeseen. Kirjoituksessa tuodaan esille näkemys, jonka mukaan kategorinen kieltäytyminen seurustella transsukupuolisen ihmisen kanssa olisi ennakkoluuloista tai vihamielistä transsukupuolisia kohtaan. Kirjoituksessa tuodaan esille myös vastakkainen ajatus jonka mukaan ketään ei voi vaatia väkisin ihastumaan eikä ole oikein puhua transfobiasta.

   Lainaat kirjoituksessasi BBC:n artikkelia mahdollisesti hieman yksipuoleisesti ja ilman itse artikkeliin tutustumista käyttämistäsi sanamuodoista olisi voinut saada senkin käsityksen, että kyse olisi ollut fyysisestä ahdistelusta, toisin sanoen raiskauksen yrityksestä. Ymmärtääkseni artikkelissa käsiteltiin jonkin aktivistiryhmän nettikirjoittelua eikä kyse ollut siitä, että ketään oltaisiin kirjaimellisesti painostettu harrastamaan seksiä.

   Kuten jo aikaisemmin sanoin, edustan itse sitä kantaa ettei kenelläkään ihmisellä tai ihmisryhmällä ole oikeutta vaatia muita ryhtymään kanssaan parisuhteeseen tai seksisuhteeseen.

   Ehkä miettisin kuitenkin artikkelia siltä kannalta, miltä julkiset kannanotot muista ihmisistä tuntuvat. Olisiko esimerkiksi viisasta, jos alkaisin julkisesti mainostaa, että en halua parisuhteeseen lihavan ihmisen kanssa. Vaikka minulla onkin oikeus valita kumppanini, reaalielämän tilanteet voi silti hoitaa fiksusti ilman, että tulee pahoittaneeksi toisen mieltä asiassa, joka saattaa olla muutoinkin kipeä.

   Mä en näe, että artikkelissa kuvatut asiat olisivat seurausta siitä, että biologinen sukupuoli kiistetään vaan näen kirjoituksen näkökulmana siihen, miten kohtelemme keskuudessamme elävää vähemmistöä ja artikkeli herätti minulla edellä mainittuja ajatuksia. Minulle myöskin tuo ”biologisen sukupuolen kiistäminen” on tilanteen ylidramatisointia ja jonkinlaisen olkinuken rakentamista.

  • > Olen Mikon kanssa eri mieltä luonnonmukaisuudesta. Kun puhumme kristillisessä viite kehyksessä, lähtökohtani on miten kristillinen kirkko ymmärsi luonnonmukaisuuden.

   Ajattelen, että tuhansia vuosia vanha ymmärrys ihmisistä ja luonnosta ei edusta luonnonmukaisuutta sanan varsinaisessa merkityksessä.

   Luonnonmukaista on kaikki se, mikä esiintyy luonnossa. Esimerkiksi homoseksuaalisuus on luonnonmukaista ja se on sitä riippumatta siitä, ymmärsivätkö Raamatun kirjoittajat kyseisen ilmiön.

   Siirrymme luonnonmukaisesta pois jos hylkäämme luonnossa esiintyvät ilmiöt ja otamme tilalle jonkin ideologian tai uskomusjärjestelmän säännöt ja valikoimme niiden avulla vain jonkin osajoukon luonnossa esiintyvistä ilmiöistä. Toki voimme näillä säännöillä jakaa asioita uskomusjärjestelmämme mukaisiin ja sen vastaisiin, mutta eihän mikään luonnossa esiintyvä asia poistu sillä, että sanomme, ettemme usko siihen.

 2. Hyvä kirjoitus! Sosiaalinen sukupuoli (gender) saa olla moninainen, jos joku haluaa niin ajatella. Sen sijaan biologisia sukupuolia on kaksi eikä se muuksi muutu, vaikka tieteen dissaamiseen erikoistuneet sukupuolen tutkimuksen laitokset muuta väittäisivät. Jos joku haluaa pitää äärimmäisen harvinaisia ”kehityshäiriöitä” omana sukupuolenaan, niin mikäpä siinä. Biologisia tosiasioita se ei muuksi muuta.

 3. Nostat Mikko esille erittäin aiheellisen ja blogiin keskeisesti nivoutuvan kysymyksen siitä, mikä seksuaalitoiminnoissa on luonnollista, siis luonnonmukaista ja meihin sisään rakennettua. Raamattuun uskoville luonnollisuuden määrittelyyn vaikuttaa ratkaisevasti Raamattu, ei niinkään se, mitä ihmiset nykyään pitävät ”luonnollisina”. Tiedämme, että sellaisissa ”luonnollisuuksissa” vain taivas on rajana – mutta se ei ole Jumalan taivas.

  Uudessa testamentissa on vain kolme kertaa sana ”physikos”, jolla adjektiivilla Paavali kuvailee seksuaalisia toimintoja kuuluisassa Roomalaiskirjeen 1. luvussa: ”Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen(physikos) sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen… miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta(physikos) yhteydestä naisiin”(26,27)

  Millaista luonnollisuutta Raamattu mahtaa tarkoittaa?

  Se kolmas kohta Raamatussa, joka käyttää alkutekstissä laatua kuvailevaa sanaa ”physikos” löytyy 2. Pietarinkirjeestä. Siellä ihmisiä verrataan eläimiin, joita ohjaa vahvasti luonnonmukaisuus: ”järjettömät, luonnostaan(physikos) pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet”KR38 ja ”järjettömät eläimet, jotka luonto on tarkoittanut pyydystettäviksi ja tapettaviksi”(KR92)(2:12)

  Strongin sanakirja antaa sanalle physikos merkitykset ”produced by nature, inborn, agreeable to nature”.

  Olet Mikko sitä mieltä, että ”Luonto ei puhu mitään. Myös ne käsitykset, joita väitetään luonnonmukaisiksi, ovat ihmisen omaa määritelmää siitä, millaiseksi hän on määritelmää kehittäessään luonnon ajatellut.”

  Oletko sitä mieltä, että meidän ihmisten sukupuolielämää ei luonto lainkaan ohjaa? Mitä ajattelet lisääntymisfysiologiastamme kaikkine hormonaalisine säätöineen? Entä anatomien rakenteemme? Eikö se ohjaa toimintoja tiettyyn suuntaan, vastakkaiseen sukupuoleen, ellei sitten anatomisia tai fysiologisia ongelmia ole?

  Mihin sinä asetat rajat sukupuolisille akteille? Onko rajana se, ettei kummallakaan osapuolella (tai mahdollisesti osapuolilla) ole mitään valittamista?

  • > Oletko sitä mieltä, että meidän ihmisten sukupuolielämää ei luonto lainkaan ohjaa?

   Ymmärtääkseni ihmisen sukupuolielämää ohjaa ihmisen biologia. Riippuen mitä ymmärrämme sanalla ’luonto’, ajattelen että ihmisen biologia ja luonto ovat sama asia. Mieltymykset ja preferenssit tulevat biologiasta, käyttäytyminen ja toiminta on tietoisen valinnan tulos.

   > Eikö se ohjaa toimintoja tiettyyn suuntaan, vastakkaiseen sukupuoleen, ellei sitten anatomisia tai fysiologisia ongelmia ole?

   Osalla ihmisistä kyllä. Kaikilla ihmisillä ei. Homoseksuaalin ihmisen kohdalla luonto tai biologia ei ohjaa häntä rakastumaan tai ihastumaan vastakkaiseen sukupuoleen.

   > Mihin sinä asetat rajat sukupuolisille akteille?

   Se, mitä kaksi tai useampi ihmistä haluaa keskenään tehdä, ei kuulu minulle. Jos akti tuottaa heille mielihyvää, ei se ole minulta pois.

   Jos ja kun akteille asetetaan rajoja, niiden tulee olla vältämättömiä ja perusteltuja. Hyvin vaikeiden kehityshäiriöiden vuoksi lähisukulaiset eivät saa lisääntyä keskenään. Ilmeisen hyväksykäyttöriskin vuoksi alle 16-vuotiaan ei katsota olevan riittävän kypsä seksiin aikuisen kanssa edes omasta tahdostaan.

   En näe välttämättömiä ja perusteluja syitä kieltää esimerkiksi kahden miehen vapaaehtoisuuteen perustuvaa suhdetta. Se, että jonkun toisen jumala ei siitä tykkää, ei ole hyväksyttävä syy rajoittaa muiden ihmisten elämää.

  • Kiitos Mikko sävyisästä kommentistasi. Luonto ja biologia ovat minunkin mielestäni lähes synonyymejä seksuaalisuudesta keskusteltaessa, siellähän ne lähtökohdat ovat. Toteat, että ”Homoseksuaalin ihmisen kohdalla luonto tai biologia ei ohjaa häntä rakastumaan tai ihastumaan vastakkaiseen sukupuoleen.”

   Mutta onko kyseessä Paavalin käyttämällä asteikolla luonnollinen vaiko luonnonvastainen ohjautuminen, kun sukupuolinen vetovoima kohdistuu samaan sukupuoleen? Ihmisen biologiassa kun on myös paljon virheellisiä toimintoja nykyisin, miksei tässä intiimiksi kutsutulla elämänalueella? Onko ihmisen anatomian kanssa ristiriitainen ohjautuminen häiriötila?

   Kun asiaa tarkastellaan vain ja ainoastaan miehen ja naisen erilaisen anatomian kannalta, lienee kaikille selvää, kuinka sukupuolielimiä käytetään ”luonnollisesti”. Toki nautintoja voi saada lukuisilla muillakin tavoilla, nykyisin hyvinkin eksoottisilla, mutta ainakin lisääntymisfunktio on varsin yksiselitteistä, kun edelleen puhutaan lunnonmukaisesta. Laboratoriot pystyvät tietysti laajentamaan ihmisbiologian rajoja enenevässä määrin.

   Taipumus tuntea seksuaalista vetovoimaa samaan sukupuoleen voidaan tietysti yhdistää myös biologiaan, koska eihän meidän mentaalista osastoamme voi irrottaa meissä virtaavien hormonien pitoisuuksista. Ja kukapa vielä nykyäänkään tuntisi aivolokeromme laitimmaiseen nurkat. Ja sitten on vielä niitäkin ihmisiä, joilla libidoa ei ole juuri lainkaan?

   Miten sinä näet sen julkisuudessa jatkuvasti otsikoidun tilanteen, jossa anatomia ja ajatukset eivät ole yhteensopivat, siis pää kertoo erilaisesta sukupuoli-identiteetistä kuin elimistö? Onko kyseessä luonnollinen esiintymismuoto vai häiriö? Voisiko muissakin vastaavissa ristiriitatilanteissa olla kyse enemmänkin häiriötilasta kuin luontoäidin/Jumalan kädenjäljestä? Ja miten asia tulisi korjata, sukupuolenvaihdosleikkaukset ovat paljon helpompi kuin uusia aivokoneisto. Mitä ajattelisit, jos eräänä kauniina päivänä käytössä olisi lääke, joka korjaisi mielen syntymässä saadun sukupuolen mukaiseksi?

   Olen kanssasi Mikko täysin samaa mieltä siitäkin, että ”Se, että jonkun toisen jumala ei siitä tykkää, ei ole hyväksyttävä syy rajoittaa muiden ihmisten elämää.” Mutta onko sinun mielestäsi väärin todistella Raamatulla, ettei Raamatun Jumala näyttäisi hyväksyvän jotakin seksuaalista toimintoa? Onko sellainen mielestäsi loukkaavaa, jos kuitenkin näkee kaikki ihmiset yhtä hyvinä lähimmäisinään?

   Olen muutaman kerran keskustellut muslimien kanssa. Suomessa laki säätelee moniavioisuutta, mutta joissakin maissa ei. Miksiköhän muslimi ei näytä lainkaan loukkaantuvan, jos kertoo Raamatun hyväksyvän vain yhden eri sukupuolta olevan puolison? Hän korkeintaan toteaa, että Koraania soveltavissa piireissä jumalallinen laki on erilainen.

  • > Mutta onko kyseessä Paavalin käyttämällä asteikolla luonnollinen vaiko luonnonvastainen ohjautuminen, kun sukupuolinen vetovoima kohdistuu samaan sukupuoleen?

   On oma keskustelunsa, viittaako apostoli Paavali kirjeessään roomalaisille sellaisiin homopareihin, jotka me tunnemme tänä päivänä. Näen ilmeisen riskin siinä, että luemme Raamatusta muutaman lauseen, siirrämme ne 2000 vuotta ajassa eteenpäin ja oletamme että niitä voi soveltaa sanasta sanaan nykyiseen yhteiskuntaan.

   Mutta jos nyt tämän keskustelun vuoksi oletaan, että Paavali puhui samaa sukupuolta olevista pariskunnista, lienee ilmeistä että hänen suhtautumisensa oli jyrkän kielteistä. Toisaalta Paavali oli ammatiltaan teltantekijä eikä biologi. Ja jos ajatellaan länsimaista lääketiedettä, ei Raamattu ole yliopistosairaaloiden opetusmateriaalia.

   Itselleni on vieras sellainen ajatus, että ihmisen biologiaa alettaisiin vääntämään Raamatun jakeista. Eikä se ole mielestäni edes tarpeellista. Biologia on mitä biologia on. Kukin uskomusjärjestelmä voi siitä riippumatta rakentaa omat moraalikoodistonsa.

   > Ihmisen biologiassa kun on myös paljon virheellisiä toimintoja nykyisin, miksei tässä intiimiksi kutsutulla elämänalueella?

   En katso, että minulla olisi auktoriteettia tai korkeampaa tietämystä lähteä leimaamaan ketään ihmisryhmää virheelliseksi. Minulla ei ole mitään perustetta väittää, että homoseksuaalilla ihmisillä olisi virhe intiimillä elämänalueellaan.

   > Onko ihmisen anatomian kanssa ristiriitainen ohjautuminen häiriötila?

   Ihan oikeasti nyt Rauli. Suosittelen, että googletat netistä homopornoa. Uskon, että anatomiset huolesi hälvenevät sen myötä. Ja sitten kun päästään näiden elimien ylitse niin arkipäiväiset hellyydenosoitukset koostuvat oman kokemukseni mukaan halauksista ja suudelmista. Ihan on riittävästi kahdella miehellä anatomiaa niistä selviämiseen. Loput voimme jättää heidän oman mielikuvituksensa varaan. Eiköhän luonto vedä tikanpojan puuhun tässäkin asiassa.

   > Miten sinä näet sen julkisuudessa jatkuvasti otsikoidun tilanteen, jossa anatomia ja ajatukset eivät ole yhteensopivat, siis pää kertoo erilaisesta sukupuoli-identiteetistä kuin elimistö? Onko kyseessä luonnollinen esiintymismuoto vai häiriö?

   Häiriö on tässä yhteydessä arvolatautunut termi. Ummetusta voidaan pitää ruoansulatuselimistön häiriötilana, mutta kun mennään ihmisen identiteetin kannalta arkoihin asioihin, jonkin asian kutsuminen häiriöksi tai luonnottomaksi voi olla myös tarkoitushakuista. Pyrin olemaan sanoissani varovainen, jotta en tulisi loukanneeksi ketään.

   Minun mielestäni transsukupuoliset ihmiset ovat täysiä luonnollisia ihmisiä. Jos halutaan, ei liene väärin kutsua sitä jonkinlaiseksi häiriöksi, että näiden ihmisten biologinen sukupuoli ja anatomia ei vastaa sitä sukupuolta, jota he kokevat olevansa.

   > Mitä ajattelisit, jos eräänä kauniina päivänä käytössä olisi lääke, joka korjaisi mielen syntymässä saadun sukupuolen mukaiseksi?

   Minun ajattelussani jokainen ihminen on onnellisimmillaan saadessaan olla oma itsensä. Mielestäni on vähintään tarpeen pohtia sen eettisyyttä, että minuutta lähdettäisiin lääkkeillä muokkaamaan. Tosin tätä kysymystä pitäisi kysyä heiltä, jolle tällaista lääkehoitoa ajateltaisiin. Lähtökohtaisesti tämä ei ole asia, jonka cissukupuolisten tulisi ratkaista transsukupuolisten puolesta.

   > Mutta onko sinun mielestäsi väärin todistella Raamatulla, ettei Raamatun Jumala näyttäisi hyväksyvän jotakin seksuaalista toimintoa?

   Riippuu mielestäni paljon siitä, haluavatko nämä todistelun kohteet alistua tämän todistelun kohteeksi. Keskustelu sellaisen kanssa, joka haluaa keskustella ei ole loukkaavaa. Sen sijaan en lähtisi moralisoimaan ihmisiä, jotka eivät ole pyytäneet minua heitä moralisoimaan. Kiusanteko on kiusantekoa vaikka olisi omasta mielestään hyvällä asialla.

  • Jälleen voin havaita, että et verisesti loukkaannu, vaikka eri mieltä olemme. Arvostan erityisesti asiapitoisuuttasi.

   Toteat faktat oikein asettaen, että ”Paavali oli ammatiltaan teltantekijä”, tosin koulutukseltaan lainoppinut. Tarkoittaako tämä sitä, että mielestäsi kaikki Paavalin kirjeet on kirjoitettu vain teltantekijän tai korkeintaan juristin ammattitaidolla ilman mitään ylhäältä tulevaa ohjausta? Olemme Raamatun lähtökohdista kovin eri mieltä, jos noin ajattelet. Jeesuskin oli vain puuseppä, mitäpä siis hänestä?

   Jos olet Raamatusta oppia ammentanut , et suosittelisi,”että googletat netistä homopornoa.” En tosin ammenna netistä muutakaan sellaista, jonka näen häpäisevät Luojan meille antamaa seksuaalisuuden lahjaa. Toki en epäile, etteikö hellyyttä voi osoittaa samaa sukupuolta olevaa kohtaan, olen sellaista ihan omin silminkin nähnyt. Luonnollinen yhdyntä on sitten jo vaikeampaa, oikeastaan anatomisesti täysin mahdoton toimitus. Luonto senkin meille opettaa. Olen aivan varma, että ymmärrät mitä kaikkea mekanismeja tarkoitan heteroseksuaalisessa sukupuolielämässä, siinä luonnonmukaisessa, jonka hienouksia tuleville myös kaikille lääkäreille opetetaan.

   Haluaisin tarkennusta aiihen, että ”Minun ajattelussani jokainen ihminen on onnellisimmillaan saadessaan olla oma itsensä.” Raamattu on kovasti eri mieltä sinun kanssasi, vaikka tuo onnellisuus on tietysti suhteellinen käsite. Mitä ajattelet tällaisesta lausumasta, toki teltantekijän kirjoittamana: ”Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen… Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?”(Ro7:18,24)

   Seuraavassa jakeessa on vastaus siihen, kuka pelastaa ja miten ihminen on onnellisimmillaan: ”Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden!” Uskon, että Tekijämme tietää, miten olemme mahdollisimman onnellisia. Ja se koskee myös hänen meihin istuttamaansa ihanaa lahjaa, tätä meidän seksuaalisuuttamme.

  • > Tarkoittaako tämä sitä, että mielestäsi kaikki Paavalin kirjeet on kirjoitettu vain teltantekijän tai korkeintaan juristin ammattitaidolla ilman mitään ylhäältä tulevaa ohjausta?

   Omaan arvomaailmaani ei kuulu ihmisten jakaminen parempiin ja huonompiin heidän ammattinsa perustella. Siksi en ajattele, että joku on ”vain teltantekijä”. Jos unohdetaan Paavali ja ajatellaan Raamattua kokonaisuudessaan, lienee kiistatonta ettei se sisällä sellaista tieteellistä tietoa, jota aikakauden ihmisillä ei olisi ollut. Ylhäältä tulevalla ohjauksellakaan Raamattu ei ole mikään biologian tai lääketieteen oppikirja.

   > Olen aivan varma, että ymmärrät mitä kaikkea mekanismeja tarkoitan heteroseksuaalisessa sukupuolielämässä, siinä luonnonmukaisessa, jonka hienouksia tuleville myös kaikille lääkäreille opetetaan.

   Pystyn kyllä kuvittelemaan hyvin monenlaista sukupuolielämää heteroseksuaalille parille. En kuitenkaan ymmärrä, miksi sitä pitäisi verrata yksi yhteen homoparin sukupuolielämään. Miehellä ei ole emätintä, mikä tuskin tulee kenellekään yllätyksenä. Kahden miehen sukupuolielämässä siittimen yhtyminen emättimeen ei ole luonnonmukainen tapa harjoittaa sukupuolielämää. Eiköhän jokainen lääkäri tämän ymmärrä.

   Ilmeisesti yrität sanoa, että vain siittimen yhtyminen emättimeen on luonnollista sukupuolielämää. Tuossa on yhtä vähän järkeä kuin väitteessä, että koska kauris kulkee neljällä sorkalla maan pinnalla, taivalla lentävät linnut tai meressä uivat kalat ovat luonnottomia. Mielestäni tämä keskustelu menee vähän naiiviksi.

   > Raamattu on kovasti eri mieltä sinun kanssasi, vaikka tuo onnellisuus on tietysti suhteellinen käsite.

   Keskustelumme koski sitä, että ihmisen sukupuoli-identiteettiä muokattaisiin lääkkeellä. Mielestäni tuo sitaatti Raamatusta, jossa kirjoittaja piehtaroi omassa riittämättömyydessään selittäessää lakia ja syntiä sekä vapautta laista ei liity mitenkään tuohon meidän keskusteluumme. En lähde muutenkaan perustelemaan ajatuksiani jotain satunnaisia Raamatun jakeita vasten. En käy tätä keskustelua Raamatun kanssa.

  • Anatomian ja Fysiologian oppikirja (edustaa tiedettä), luettelee elimien nimet ja tehtävät mm. suomeksi ja latinaksi. Ei siihen Raamattua tarvita. Olen samaa mieltä. Eikö luonto ja luonnontiede puhu mitään Mikko?

  • > Eikö luonto ja luonnontiede puhu mitään Mikko?

   Nyt en ymmärrä, mihin kysymykselläsi viittaat. Täsmentäisitkö, mitä tarkoitat?

  • No, ehkä tämä on vaikeaa? Yritin kertoa, että tämä on varsin yksinkertaista. Anatomian ja fysiologian oppikirja lääketieteen alueelta, lisäksi biologia ja kemia luonnontieteiden alueilta, selittävät eri elimien toimintaa, aineenvaihdunnan lainalaisuuksia, hormonien toimintaa, luonnon kiertokulkua jne. Lääketiede ammentaa luonnontieteistä, ja täydentää ihmisen biologian ymmärtämistä. Luonto allekirjoittaa tieteen esittämät faktat. Kerrot edellä, että luonto itsessään ei ”puhu” mitään? Tiede mielestäni vahvistaa sen, mikä luonnossa esiintyy. Siihen ei Raamattua tarvita.

   Se, mikä on muuta, kuin mihin viittaan, hakee selityksensä sosiologiasta?

  • Kari, olen kokolailla samaa mieltä siitä, mitä kirjoitat viimeisimmässä kommentissasi.

   Kaksi viimeisintä kommenttiasi sisältää yhteensä kolme kysymysmerkkiä. Jos tarkoituksesi oli kysyä minulta jotain, en kyllä vieläkään ymmärrä, mitä se oli. Voin toki yrittää.

   > Eikö luonto ja luonnontiede puhu mitään Mikko?

   Luonto ei puhu, se vain on. Luonnontieteet yrittävät parhaansa mukaan selittää luonnonilmiöitä. Luonnontieteilijä kyllä puhuu käydessään läpi tutkimustuloksia.

   > Kerrot edellä, että luonto itsessään ei ”puhu” mitään?

   Juuri näin.

   > Se, mikä on muuta, kuin mihin viittaan, hakee selityksensä sosiologiasta?

   En hahmota, mitä ovat ne asiat joihin et viittaa, jotta voisin varmuudella sanoa, että ne kaikki voitaisiin selittää sosiologialla.

   Valitettavasti joudun myöntämään, etten ymmärrä, miten kommenttisi liittyvät siihen keskusteluun, jota kävin Rauli Toivosen kanssa. Itseasiassa en edes sen vertaa, että voisin sanoa, olitko kanssani samaa mieltä vai eri mieltä. Kirjoituksesi sävy saa minut ajattelemaan, että halusit kritisoida sitä mitä sanoin. Kirjoituksesi sisällöstä en löydä kohtaa, jossa olisit eri mieltä kanssani. Siksi jäljelle jää vain suuri hämmennys.

  • Luettelemani tieteen alat eivät selitä homoseksuaalista käyttäytymistä, vaan puhuvat evoluution puolesta.

   Sosiologia selittää jotain muuta.

  • > Luettelemani tieteen alat eivät selitä homoseksuaalista käyttäytymistä, vaan puhuvat evoluution puolesta.

   Olen vahvasti eri mieltä.

   Lääketieteessä ihmisen seksuaalisuus ei rajoitu pelkästään suvunjatkamiseen. Psykiatrian, urologian ja gynekologian erikoislääkärit hoitavat ihmisen seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä paljon laajemmalla kentällä kuin vain evoluution näkökulmasta.

   Myöskin tutkimus siitä, miksi ihmisistä tulee heteroseksuaaleja, biseksuaaleja tai homoseksuaaleja on luonnontieteellisen tutkimuksen kohteena. Kysymys ei ole pelkästään sosiologinen.

 4. Olemme evoluution, kehittymisen kautta, alkaneet ymmärtää, että homoliitot ovat kannatettavia, vaikka ne eivät itsessään edistä evoluutiota (uusien sukupolvien kehittymistä). Uusien, kehittyvien yksilöiden syntymistä varten tarvitaan homopareille koeputkessa alkavaa elämää, jäissä säilytettyjä munasoluja ja siittiösoluja? Hetero mies ja nainen luovuttavat näitä soluja, jotta evoluutio voi jatkua? Tämä on evoluutiota ja ihmiskunnan kehittymistä tukevaa toimintaa?

  Edellä oleva pohdintani ei tukeudu millään tavoin Raamattuun.

  • Luonnonvalinnan jatkajaksi ja toteuttajaksi tulee tällä tavalla solulimasta kehittynyt ihminen, jolla ei Jumalaa ole, mutta ymmärtää tyhjästä tulleella älyllään jatkaa evoluutiota. Kauan eläköön alkulima, toteaa ateisti?

  • > Hetero mies ja nainen luovuttavat näitä soluja, jotta evoluutio voi jatkua?

   Ei pidä paikkaansa. Tunnen henkilökohtaisesti lapsen, jonka sukusolut ovat peräisin homomieheltä ja lesbolta.

   Nyt kuitenkin puhumme niin räikeästi ohi Ilkka Kurjenmäen blogikirjoituksen, että omalta osaltani haluaisin päättää tämän keskustelun. En koe kohteliaaksi ryöstää Ilkan blogin kommenttiosiota.

  • Mikko Nieminen, kirjoitat:

   ”Nyt kuitenkin puhumme niin räikeästi ohi Ilkka Kurjenmäen blogikirjoituksen, että omalta osaltani haluaisin päättää tämän keskustelun. En koe kohteliaaksi ryöstää Ilkan blogin kommenttiosiota.”

   Luulin olleeni kommenteillani kiinni blogin syvimmässä ajatuksessa?

   Yksi blogin otsikoista on seuraava:

   ”Biologian osuutta sukupuolessa ja seksissä ei pitäisi kiistää”

   Blogisti kirjoittaa: ”Nykyajan seksuaalikäsitykset liittyvät yhä heikommin sukupuoleen ja lisääntymiseen. Sukupuoli, seksuaalinen vetovoima ja seksuaaliset suhteet ovat irronneet luonnosta ja ajatellaan, että ihminen itse määrittelee ne.”

   Kiitos Ilkka Kurjenmäelle ajatuksia herättävästä blogista!

 5. Olet Mikko siis sitä mieltä, ettei luonto opeta meille mitään. Me Karin kanssa näemme, että se opettaa meille hyvinkin paljon, ja Raamattukin asiasta jonkin verran puhelee.

  Mitä sinä ajattelet sitä seksuaalielämäänkin liitetystä hokemasta, että “kyllä luonto tikanpojan puuhun ajaa”? Raamattu kertoo, että ensimmäiselle ihmisparille annettiin vain maapallon täyttämiskehotus, sukupuolielämän nautittavuutta alleviivataan vasta myöhemmin.

  Minä olen sitä mieltä, että luonto opettaa asioita, jotka ovat jopa elinehtona tämän planeetan hyvinvoinnille. Luonto opetti, ettei otsonikerrokseen kannata porata aukkoja ja nyt olemme saaneet käydä ykköskurssin hiilidioksidin ja muiden päästöjemme kohtalokkaasta vaikutuksesta. Joskus sanotaan, että Siperia opettaa, mutta nykyilmiöissä Siperian sulava ikirouta on enemmänkin

  Raamatussa on useita kohtia, joissa luonto on opettajan roolissa. Tässä muutama poiminta aiheesta, linkittyköön siihen, että myös seksuaalielämässä luonto on hyvä opettaja.

  Roomalaiskirjeessä kerrotaan, että luonto opettaa joitakin moraalinormeja. Ajasta, jolloin Raamatun opetus ei vielä ulottunut kaikkiin kansoihin, sanotaan “Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii.”(Ro2:14) (“do by nature the things of the law”,AmSt) Tässä viitataan meihin rakennettuun omatuntoon, jonka tieteellinen selittäminen taitaa olla kovin ongelmallista, varsinkin luonnontieteellinen)

  Roomalaiskirjeessä käytetään luontoa mielenkiintoisesti mallina Jumalan omaisuuskansan vaiheista puhuttaessa: “sinut on leikattu irti villistä oliivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon oliivipuuhun.”(Ro11:24) Englantilaisissa käännöksissä näkyy paremmin alkukielen substantiivin “physis” käyttö, “by nature” ja “contrary to nature” ovat niissä tyypillisiä ilmaisuja. Luonto opettaa, että ihmisen jalostuksessa käyttämä menettely ei siis aina ole luonnonmukainen, mutta kyseessä ei tietenkään ole mikään moraalinen ongelma.

  Sitten se Roomalaiskirjeen alku viittaa sukupuolielimien käyttämiseen vastoin luontoa ja sen Luojaa. Menee kenties kertauksen puolelle, mutta katsohan Mikko tätä: “Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen.”(Ro1:28)(“against

  Raamattu siis kertoo, että on luonnonvastaista oksastaa jaloon oliivipuuhun villejä oksia. Sellaista ei ikinä tapahdu ilman ihmisen asiaan puuttumista. Sitten sellainen luonnonvastaisuus, että kahden eri sukupuolen välinen intiimi yhdyselämä vaihtuu samansukupuolisten aktiin, on paitsi luonnonvastaista, näyttäisi olevan myös Luojamme mielestä elimistömme väärinkäyttöä. Toki me ihmiset voimme keskenämme sopia eri ruumiinosien käyttämisestä varsin vapaasti, ja maallinen laki ei tässä asiassa paljon rajoja asettele. Ja miksi sellainen olisi tarpeen?

  Ja sitten vielä Mikko pieni ajatusleikki, jonka uskallan sinulle esittää, koska olet todellakin ajatteleva ja asiallinen puheenvuoroissasi.

  Perehdyt tieteellisesti pätevästä tietolähteestä miehen ja naisen sukupuolielinten toimintaan ennen sukupuoliyhdyntää, sen aikana ja sitten luet vielä yhdynnän jälkivaikutuksista elimistöön, munasolun ja siittiön mahdollinen yhdistyminen mukaan luettuna. Samalla tutustut lisääntymisfysiologian muuhun nerokkuuteen ja miehen ja naisen huomattavaan erilaisuuteen kaikessa intiimissä kanssakäymisessä. Voitko nähdä, että juuri näillä luonnontieteellisillä realiteeteilla luonto ajaa sitä tikanpoikaa puuhun? Ja että muunlainen seksuaalielämä ei hyödynnä meille annettuja mahtavia resursseja kuin pieneltä osin.

  P.S. Lienemme blogin raamien sisällä tässä keskustelussa. Olihan eräs väliotsikko ”Biologian osuutta sukupuolessa ja seksissä ei pitäisi kiistää”.

  • > Olet Mikko siis sitä mieltä, ettei luonto opeta meille mitään.

   Nyt kyllä laitat sanoja minun suuhuni. Kyllähän luonnosta voi oppia vaikka mitä, jos vain pitää silmät ja korvat auki. Kuten vaikka sen, että osa ihmisistä on homoja ja se on ihan luonnollista.

   > Mitä sinä ajattelet sitä seksuaalielämäänkin liitetystä hokemasta, että “kyllä luonto tikanpojan puuhun ajaa”?

   Näissä parisuhteisiin ja seksielämän kysymyksissä ajattelen sen tarkoittavan sitä, että jokainen ihminen löytää kumppanin toisesta ihmisestä sekä mieleisensä tavan harrastaa seksiä ilman että siinä tarvitsee kenenkään toisen alkaa päsmäröimään tai kirjoittamaan sääntökirjaa.

   > Voitko nähdä, että juuri näillä luonnontieteellisillä realiteeteilla luonto ajaa sitä tikanpoikaa puuhun? Ja että muunlainen seksuaalielämä ei hyödynnä meille annettuja mahtavia resursseja kuin pieneltä osin.

   Jos olisin homomies, minua ei voisi paljon vähempää kiinnostaa peruskurssit naisten anatomiaan, munasoluihin ja lisääntymisfysiologiaan. Jos olisin heteromies, tuossa ei olisi minulle mitään uutta. Koetko saavuttavasi sillä jotain, jos luennoit ihmisille miehen ja naisen välisestä parittelusta?

  • >>että kahden eri sukupuolen välinen intiimi yhdyselämä vaihtuu samansukupuolisten
   >>aktiin, on paitsi luonnonvastaista

   Se mikä luonnossa esiintyy ei voi olla luonnonvaistaista.

   Raamattu väittää verta naisen neityysyydern merkiksi. Ja tästä oltiin jopa niin varmoja että naisen sai kivittää kuoliaaksi jos verta ei havaittu ensimmäisellä yhdyntäkerralla. Raamattu on tässä niinkuin monessa muussakin luonnontiedettä käsittelevässä asiassa väärässä. Tämän luulisi olevan jo itsestäänselviö?

 6. Mikko. Anteeksi, tulkitsin siis väärin lauseesi ”Luonto ei puhu, se vain on.”

  Kirjoitat, että ”jokainen ihminen löytää kumppanin toisesta ihmisestä sekä mieleisensä tavan harrastaa seksiä ilman että siinä tarvitsee kenenkään toisen alkaa päsmäröimään tai kirjoittamaan sääntökirjaa.”

  Noinhan se menee: mieluinen tapa harrastaa seksiä ilman rajoja on nykyaikaa, ja demokraattisessa yhteiskunnassa lait säädetään ihmisten oikeuskäsitysten ja jopa mieltymystenkin mukaan. Ja kaupallinen maailma riemuitsee siitä, että saa palvella ihmisiä tälläkin elämänalueella kassakoneiden kilinän tahdissa.

  Raamattu nyt kuitenkin antaa ohjeita siihen, kuinka käyttää oikein meille annettua elämää ja sen välinettä, elimistöä. Ja se rajaa seksuaalielämän myös luonnonmukaiseen ja luonnonvastaiseen muuallakin kuin Paavalin kirjeissä. Joonan näkemys, että ”Se mikä luonnossa esiintyy ei voi olla luonnonvaistaista,” ei ole suinkaan Raamatun opetus.

  Kiinnitän aluksi nyt taas huomiota tähän meidän anatomiaamme. Kun etsimme peniksen penetraatiolle luonnonmukaisesti kaikkein soveliainta aluetta ihmisessä, onko sinun mielestäsi mitään eroa anuksella ja vaginalla? Asiaan perehtyvä löytää varsin paljon tietoa niiden hämmästyttävän nerokkaasta ja todella luonnonmukaisesta käyttötarkoituksesta, ihan kaikille kolmelle.

  Raamattu asettaa normeja myös heteroseksille, mutta se ei nyt taida mahtua tälle biologia-seksuaalisuus-akselille. Sen sijaan luonto opettaa meille, että seksisuhde eri lajien välillä on luonnonvastaista, vaikka sellaistakin voi luonnossa esiintyä. Jälkeläisten tuottamattomuus on vain yksi oire, muitakin on.

  Tällä vuosikymmenellä on näköjään tehty lakialoite, joka alkaa sanoilla ”Suomen laki ei kiellä eläimiin sekaantumista”. Aloitetta perustellaan sillä, että ”Tutkimuksessa on osoitettu, että suurimmassa osassa tapauksista eläimille aiheutui vakavia fyysisiä vammoja sekä ahdistusta ja pelkoa.” On siis kyse jopa kohtalokkaasta luonnonvastaisuudesta, vaikka keskuudessamme on pieni joukko ihmisiä, joiden ikioma luonto ohjaa kohti toisia nisäkkäitä. (Aloitteessa luetellaan jopa joukko eläimiä, joita nyt ei tässä yhteydessä kannata ottaa esille.) Luonnonvastaisuutta, sanon minä. Entä te, Mikko ja Joona?

  En näe Mooseksen lakia enää voimassa olevana, enkä sillä enemmälti ryhdy päsmäröimään, Mikon ilmaisua köyttääkseni. Vain Israelin kansalle annettu lainsäädöntö puhui myös luonnonvastaisuudesta seksuaalielämään liittyen. 3.Mooseksenkirjan luvussa 19 jakeessa 22 kerrotaan, miten miesten välinen seksi on Jumalan mielestä ”kauhistuttavia teko” ja heti seuraavassa jakeessa päsmäröinti jatkuu: ”Älä yhdy mihinkään eläimeen, ettet tulisi saastaiseksi. Älköön kukaan nainen paritelko eläimen kanssa, sillä sellainen on luonnonvastaista.”

  Kaikenlaista seksuaalielämää on meidän ihmisten keskuudessa harjoitettu, osa varsin luonnotonta meidän kaikkien mielestä ja osaa suvaitaan nyky-yhteiskunnassa. Koska näin juuri me ihmiset olemme seksuaalietiikkaa päsmäröineet. Esille ottamassani Raamatun luvussa viitataan siihen, että hulvatonta oli meno myös Mooseksen päivinä, sitä ei ohjannut enempää biologinen tarkoituksenmukaisuus kuin muutkaan hillikkeet. Myös heteroseksissä oli rumia esiintymismuotoja, ja loppupäätelmä jakeessa 27 esittää: ”Kaikkia näitä iljetyksiä ovat sen maan entiset asukkaat tehneet, ja näin he ovat saastuttaneet maansa.”

  Tiedän, että sinä Mikko et pahastu, vaikka rinnastinkin homoseksin muihin sellaisiin seksuaalisuuden fyysisiin ilmentämisiin, jotka Raamatusta luettuina näyttävät olevan Luojamme tarkoitukselle vastakkaisia ja myös luonnonvastaisia. En halua rinnastaa sellaisia tällä hetkellä harjoittavia ihmisiä yhtään mihinkään, he ovat minulle lähimmäisiä ja kokevat mahdolliset ongelmansa itse. Mutta aina voi muuttaa käytänteitään, meitä kaikkia Raamattu sellaiseen päsmäröintiin kannustaa. Yksi mielestäni oivallisimpia kohtia on Paavalin korinttilaisista kirjaama kokemus. Ensin hän aloittaa pitkän listansa sanoilla ”Jumalan valtakuntaa eivät peri seksuaalisesti holtittomat…” Ja sitten tulee lohduttavia ja kannustavia sanoja kaikille muutosta kaipaaville: ”Meidän Jumalamme Henki teki teistä oikeamielisiä Herran Jeesuksen Kristuksen nimissä.”(1. Ko6:9-11),UT2020)

  • Luonto toimii joskus ’luonnonvastaisesti’ eli tapahtuu luonnon normi-toiminnoista poikkeavia ilmiöitä. Kaikki ilmiöt luonnossa eivät edes ole normittuneet.

  • >>Kun etsimme peniksen penetraatiolle luonnonmukaisesti kaikkein
   >>soveliainta aluetta ihmisessä

   Oletko koskaan harrastanut suuseksiä? 99%meistä heteropareista taitaa harrastaa mielestäsi varsin luonnotonta seksiä?

   >>luonnonvastaista

   Se mikä esiintyy luonnossa ei ole luonnon vastaista tai luonnotonta.

  • Seppo toteaa tuossa hyvin: ”Kaikki ilmiöt luonnossa eivät edes ole normittuneet.” Luonnonvastaisuutta on siis moneen lähtöön, mutta nyt fokusoin aiheen vain tähän meidän lisääntymisbiologiaamme.

   Voimme eräässä mielessä pitää ehkäisyvälineidenkin käyttöä luonnonvastaisena, onhan sukupuolielämällä myös lisääntymistarkoitus. Mitään sellaista periaatetta en Raamatusta kuitenkaan löydä, joka kieltäisi meitä säätelemästä jälkeläistemme lukumäärää, jos ketään ei esimerkiksi tapeta. Lisääntymisfysiologiaa voidaan myös auttaa lääkkeillä, jonkun mielestä luonnotonta sekin, mutta lunnollisten elintoimintojemme auttaminen ”dopingilla” ei voi olla mitenkään Raamatun sanoman vastaista. Muuten täytyisi kristityn jättää lääkärin määräämät sydänlääkkeetkin ottamatta.

   En halua käsitellä, tai siis päsmäröidä, tarkemmin kenenkään avioparin seksuaalielämää, vaikka Raamatusta siihen opetusta itse etsinkin. Monet asiat pitää jättää Raamatun valmentaman omantunnon varaan, eikä kaikilla omatunto ei ole samalla herkkyysalueella, opettaa Paavali. Ja jos seksuaalinen nautinto olisi sama kuin penetraatio, Luojamme meihin asettamista mekanismeista menetettäisiin aika paljon. Sillekin on kuitenkin se Valmistajan antama paras käyttötapa Ja kohde Raamattuun kirjoitettu.

  • > Kun etsimme peniksen penetraatiolle luonnonmukaisesti kaikkein soveliainta aluetta ihmisessä, onko sinun mielestäsi mitään eroa anuksella ja vaginalla?

   Ennen kuin vastaan, huomautan että mielestäni tämä keskustelu ei liity mitenkään kristinuskoon. Raamatun kirjoitusajan yhteiskunnassa oli varmasti pakanauskontoja, joissa erilaisin seksiriitein palvottiin jumalaa tai jumalia. Näistä löytyy kirjallisuutta vaikka kuinka paljon. Jos sen sijaan puhumme luterilaisessa viitekehyksessä, me emme palvo Jumalaa peniksellä tai anuksella.

   Puhtaasti biologisesta perspektiivistä katsoen yhdyntä peräaukkoon tai emättimeen eroavat siinä… tai mitä hittoa minä näitä aikuiselle ihmiselle selitän. Tuskin pystyn sanomaan mitään, mitä et jo tietäisi.

  • Raamatun kirjoitusajan yhteiskunta on eri asia kuin se, mitä Isossa Kirjassa sanotaan. Raamattuhan suorastaan morkkaa valinneita seksuaalikeskeisiä palvontamenoja ja sanoutuu niistä jyrkästi irti. Biologian osuus seksissä on sopusoinnussa niiden ohjeiden kanssa, joita Luoja kirjassaan meille antaa. Siis meille, jotka Jumalan olemassaoloon ja Raamattuun hänen kirjataan uskomme.

   Voi olla, että nyt otan jonkun mielestä liian rahvaanomaisen vertailukohdan tähän keskusteluumme. Toivottavasti sinä Mikko et pahastu.

   Eräs suomalainen julkisuuden henkilö tatuoi takapuoleensa tekstin ”Exit only”. Oliko sinun mielestäsi anatomian kurssit luettu oikein?

  • > Eräs suomalainen julkisuuden henkilö tatuoi takapuoleensa tekstin ”Exit only”. Oliko sinun mielestäsi anatomian kurssit luettu oikein?

   Anaaliseksillä tarkoitetaan yleensä yhdyntää, jossa siitin työntyy (naisen tai miehen) peräaukkoon. Anaaliseksillä voidaan tarkoittaa myös peräaukon hyväilyä, joka voi tuottaa mielihyvää niin miehelle kuin naiselle. Yhdynnässä mies saattaa kokea mielihyvää fyysisen läheisyyden lisäksi myös siitä, että siitin hyväilee eturauhasta.

   On tärkeää, että jokaisella ihmisellä on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa. Mikäli mies tai nainen ei halua, että hänen peräaukkoonsa yhdytään, on hänellä oikeus siitä kieltäytyä. Mielestäni on tärkeää, että seksiä harrastetaan yhteisymmärryksessä ja kaikkien osapuolten rajoja kunnioittaen.

  • Päädyimme Mikko oivalliseen yhteisymmärrykseen, sinua lainaten ”on tärkeää, että seksiä harrastetaan yhteisymmärryksessä ja kaikkien osapuolten rajoja kunnioittaen.”

   Osalle meistä nuo rajat ilmaistaan paitsi biologiassa myös Raamatussa. Jokaisella olkoon oikeus ihan itse päättää, mistä rajansa hakee tai hakeeko niitä mistään.

Kirjoittaja

Kurjenmäki Ilkka
Kurjenmäki Ilkka
Olen teologi ja terapeutti Oulusta. Blogit nousevat omista elämänkokemuksista, työstä , kirjoista yms. Aiheet pyörivät kristillisen elämän , etiikan, terapian ja teologian kysymyksissä.