Tähden kosminen viesti – merkki, joka ohjaa Jumalan rakkauden luo

Merkittävän valistusfilosofin Immanuel Kantin mielen täytti yhä uudelleen ihailulla ja ihmetyksellä ”tähtitaivas ylläni ja moraalilaki sisimmässäni”. Tähdet ovat herättäneet hartautta kautta aikojen. Avaruuden suunnattomat mittasuhteet herättävät kosmista ihmetystä edelleen. Samalla ihminen on järkensä ja havaintojensa pohjalta pyrkinyt tulkitsemaan tähtitaivaan ilmiöitä. Vakiintuneisiin ja mielikuvitusta puhutteleviin tähtikuvioihin on liitetty monenlaisia tarinoita, joista ovat peräisin monet tähtien ja tähtikuvioiden nimet edelleen.

Luonnonilmiöiden herättämän pienuuden tunteen ja niiden armoilla olemisen kokemus on synnyttänyt myös pyrkimyksen saada luonnonilmiöt haltuun tulkitsemalla tässä kaukaisessa osassa luontoa olevia säännönmukaisuuksia. Ennustettavuus tuo hallinnan tunnetta. Vähitellen kehittyi myös nykyaikainen matematiikan ja astrofysiikan varaan rakentuva tähtitiede ja kosmologia. Silti on edelleen selvittämättömiä kysymyksiä. Metafyysiset edellytykset ovat fysiikan ja matematiikan viime kädessä tavoittamattomissa. Kuten tiedämme, tieteellisen intressin lisäksi on ollut maagista haltuun saamisen ja vaikuttamisen toivetta, esimerkkinä horoskoopit. Tätä maagista pyrkimystä on yleisemmin voitu kuvata ”tähtiin kurkotteluksi”.

Tähtien lumovoimaa on verrattu myös ihailua ja ihmetystä herättäviin ihmisiin. Ensin puhuttiin filmitähdistä ja sitten rocktähdistä. Samaa ilmiötä on kuvattu myös termillä ”idoli” eli epäjumala. Voidaan myös puhua poliittisista tähdistä tai tähtiartisteista. Asian toinen puoli on se, että useimmat tähdet, ja syklien nopeutuessa yhä useammat, ovat vain tähdenlentoja. Se mikä on noussut nopeasti ylös, voi tulla myös nopeasti alas. Juice Leskinen lauloikin ”paperitähdistä” kuvatessaan kaupallisen fanikulttuurin ja menestystä janoavan tähtiin kurkottelun traagista puolta.

Tunnetuin tähtikertomus liittynee kuitenkin Betlehemin tähteen, joka näytti suuntaa idän tietäjille, kun he vaelsivat kumartamaan ja kunnioittamaan ennustetun kuninkaan syntymistä. Heidän hahmonsa kuvaavat myös arvonantoa, joka Raamatun kertomuksessa näytetään annettavan heidän tietämykselleen, ammattitaidolleen ja tutkimustyölleen ja sille, että he tarttuivat kosmisiin Sanan siemeniin, jotka antoivat aavistuksen Jumalan antamien lupausten täyttymyksen ajan joskus toteutuvan, niin kuin juutalaisetkin oppineet tiesivät olevan Kirjoitetun. Nämä tietäjät luottivat, vaikka eivät kuulunetkaan Israelin kansan uskonnollisten oppineiden ydinryhmään. Jerusalemin keskuksesta käsin heidän missionsa näytti olevan peräisin marginaalista, vaikka Jerusalemista itään toki ihmiskunnan kulttuurin kehto monessa mielessä sijaitseekin. Marginaalissa olevaa kunnian Kuningasta he myös seimellä kumarsivat. Heidän läsnäoloaan tarvittiin, jotta osoitettaisiin kaikkeuden luomisen, kosmiset mittasuhteet saaneen Lunastuksen ja Pyhän Hengen työn aikaansaaman luottamuksen ja silmien avautumisen kuuluvan yhteen. Maailman Vapahtaja oli syntynyt. Voima oli kätkeytynyt heikkouteen ja ristiin.

Tähti nousi idästä, auringonnousun suunnasta. Niinpä auringon ylösnousemista on verrattu Kristuksen ylösnousemukseen. Kirkot rakennettiin vanhastaan itä-länsi-suuntaisesti. Itä on tässä mielessä ollut pyhä ilmansuunta, josta on odotettu myös Kristuksen paluuta kirkkaudessa. Tähti osoitti koko maailmalle luvatun pelastuksen ajan olevan käsillä. Samalla tämän suunnitelman konkreettisen toteutumisen saattoi ymmärtää olevan käsillä, jos sen tulkitsemisen lahja oli annettu.

Vuosittain 18.-25.1. vietettävän kristittyjen ykseyden rukousviikon tunnus on tänä vuonna: ”Näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme kunnioittamaan häntä” (Matt. 2:1-12). Erityistä konkretiaa rukousviikon aihe saa siitä, että siihen liittyvät materiaalit ovat tällä kertaa valmistelleet Lähi-idän kristityt. Tähden suurta sanomaa pitää esille toisille kristityille kautta maailman yhä pienemmäksi käyvä ja viime vuosina jälleen erityisellä tavalla ahtaalla ollut vähemmistö. Missio tulee jälleen marginaalista. Johdannossa viikon teemaa kuvataan puhuttelevasti, Jeesuksen saamien lahjojen merkitystä avaten ja tämän ajan kristillisten perinteiden keskinäiseen toistemme rikastamiseen ohjaten, kun yhdessä lähestymme ja kunnioitamme Kristusta, vaikka meillä on edelleen eromme ja kipupisteemme. Totuuden rakastaminen kuuluu yhteen armon synnyttämän nöyrän kiitollisuuden ja lähimmäisenrakkauden kanssa:

”Kristikansan tehtävänä on… olla tähden tavoin merkki, joka ohjaa Jumalaa janoavaa ihmiskuntaa, johtaa kaikki Kristuksen luo ja toimii välineenä, jonka avulla Jumala tuo kaikkien kansojen ykseyden. Tietäjien osoittamaan kunnioitukseen kuuluu se, että he avaavat arkkunsa tarjotakseen lahjojaan, joiden on kristillisestä antiikista asti ymmärretty merkitsevän Kristuksen identiteetin eri piirteitä: kulta merkkinä hänen kuninkuudestaan ja suitsuke hänen jumalallisuudestaan sekä mirhami ennakoimassa hänen kuolemaansa. Lahjojen moninaisuus antaa meille kuvan eri kristillisten perinteiden erityisistä näkemyksistä Jeesuksen persoonaan ja työhön. Kun kristityt kokoontuvat yhteen ja avaavat arkkunsa ja sydämensä kunnioittaakseen Kristusta, kaikki rikastuvat, kun eri näkemykset jaetaan lahjoina toisille… Kristuksen seuraaminen on uusi tiemme ja kristittyjen tulee epävakaassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa säilyä vakaina ja määrätietoisina kuin tähtikuviot ja loistavat planeetat… Evankeliumin palveleminen tänään vaatii sitoutumista ihmisarvon puolustamiseen erityisesti kaikkein köyhimpien, heikoimpien ja marginalisoitujen kohdalla… Kirkkojen välinen uusi tie on näkyvän ykseyden tie, jota tavoittelemme uhrautuen rohkeasti ja pelottomasti…”.

  • Niinpä. Ja ne ovat muodostuneet luonnonlakien mukaan. Luonnonlait taas eivät tarvitse älykästä suunnittelijaa.

  • Luonnonlait ovat ihmisen havaitsemia säännönmukaisuuksia luonnonilmiöissä. Ateistinen kanta on tietysti se, että luonnonilmiöt ovat olemassa ikäänkuin itsestään, mutta kristinuskon (ja myös juutalaisuuden ja islamin) näkemys on, että Jumala on luonut kaiken, mitä on olemassa. Tältä pohjalta voidaan kyllä ajatella niinkin, että luonnonlait ovat Jumalan säätämiä, kuten etiikan laitkin.

 1. Tomi

  Kiitos sinulle hyvästä blogistasi!

  Kiitos 18.-25.1. vietettävän kristittyjen ykseyden rukousviikon tunnuksen esittelystä ja taustasta.

  Afrikasta Suomeen tultuani sain viestejä Lähi-Idästä ja siellä esiintyvistä vainoista muutamien kristittyjen kaupunkien kokemista ahdisteluista. Kun muutamin paikoin vainoajat eivät poistuneet muutoin, niin Syyrian hallitus lähetti sinne joukkojaan. Tämä tulkittiin eräillä tahoilla hallituksen aloittaneen taistelemaan omia kansalaisia vastaan. Eivät osanneet erottaa toisistaan vähemmistön suojaamista ja yleistä omiaan vastaan taistelua toisistaan.

  Eräissä puheissanikin mainitsin mm. Maaloulanin ( arabiaksi معلولا ) yhtenä esimerkkinä tällaisista vainojen kohteiksi joutuneista kaupungeista. Tässä läntistä nykyarameaa puhuvassa kaupungissa on perinteisesti asunut kristittyjä, melkiittejeä. Syyrian sisällissota on tehnyt siellä pahoja vaurioita.

  Pidän suuressa arvossa, että juuri Lähi-Idän kristityt ovat päässeet tuomaan terveisensä meidän ekumeeniseen toimintaamme.

  Kiitos sinulle blogistasi!

 2. ”Vakiintuneisiin ja mielikuvitusta puhutteleviin tähtikuvioihin on liitetty monenlaisia tarinoita, joista ovat peräisin monet tähtien ja tähtikuvioiden nimet edelleen.”

  Näin on ja monet myös Raamatun tarinat ovatkin itse asiassa astronomisten ilmöitten kuten taivaankappaleitten liikkeitten personoituja kuvauksia ja esim. Vt:n patriarkat viittaavat planeettoihin kuten Seth Sat urnuksen.

  Astronomian perehtynyt mormoonitutkija Pratt onkin ’paaluttanut’ esim. tiettyt Raamatusta löytämänsä Venus kalentereiden jaksojen alku- ja päätöspisteeet, jotka hän on havainnut noiden jaksojen ajoituksiin liittyviksi.
  Juutalaisessa kalenterissa tarvitaan aurinko ja maa esimerkiksi ’synnyttämään’ uusi kuu, joka ’syntyy’ silloin, kun kuu ajettuaan ensin auringon ja maan linjalle eli konjunktoidessaan näiden kanssa syntyy kuukausittain uudelleen maan varjosta antaen ensin aavistuksen kapean sirpin. Tätä sanotaan juutalaisuudessa moladiksi. Kun uusi moladi on käsillä, on kulunut 29 vuorokautta, 12 tuntia ja 793 chalakimia Tämä tarkkuus on 29, 53059 vrk. Pratt ei ehkä tiedä – kuten eivät monet luterilaisetkan teologit- että Vt:n monet patriarkka-nimet olivat siis kalenterikäsitteitä. Esim nimien Adam ja Kristus lukuarvojen avulla saadaan Uuden Adamin syntymäpäivä 25920 pitkän jakson kuluttua. Ts. ns. Suuren Vuoden mittakaavassa, ympyrän kuvatessa taivaallisen sfäärin koko kierrosta (prekessio) 25920 vuotta, on Jeesus Kristhos taivaallinen uusi Ihminen, uusi Adam, sillä heprealaisessa numero-kirjain koodissa vastaa nimen Kristhos lukumerkki vuorokauden 24 tuntia ja noiden tuntien 2 potenssi Adamin lukumerkin toisen potenssin kanssa kerrottuna antaa saman tuon luvun 2592o, (24^2 x 45 Kristhos 2 x Adam = 2592o = Suuri tähtivuosi!) joka 12 kertaa 2160 vuoden välein on uuden auringon s y n n y t t ä j ä!

 3. Heinola

  Olen kuullut monenlaista selitystä, mutta paras oli enkä se, että se kuvaa vuorovaikutteista tilaa, kuten, ylhäältä alaspain ja alhaalta ylöspäin. Joka on aika hyvä monessakin suhteessa.
  Uskovaiset tietysti ajattelevat sitä taivaan ja maan välisenä vuorovaikutuksena, mutta sen voi ajatella myös kansan ja hallitsijoiden välisenä vuorovaikutuksena, koska hallitsijat tarvitsevat kansan ja kansa hallitsijat. He ovat sidoksissa toisiinsa, aivan kuin kolmiot tähdessä.

  Kansan mahdollisuus ilmaista mielipiteensä on nyt tullut Somen ja sananvapauden kautta mahdolliseksi, ja sitä sanotaankin Interaktiiviseksi, eli vuorovaukutteiseksi informaatioksi. Ylhäältä alaspain ja alhaalta ylöspäin. Meillä on mahdollisuus myös kommentoida ylhäisten meilipiteitä.

  Hyvin ajankohtanen symboli siis.

  Tällaista tuli mieleen tässä aamussa, kun aurinko nousee tulipallona taivaan rantaan ja on niin tervetullut.
  Jos sinulla on joku muu selitys, niin kerro. Luen mielelläni.

  • Ihan hyviä symbolivastineita Tarja nuokin. Teosofiassa on kyse myös hengen (yläkolmion) yhtymisestä aineeseen (alakolmioon).
   Kuvion keskelle jää kuusikulmio, jossa on 720 astetta kulmia (120×6) ja ulkopuolen kuudessa pikkukolmiossa on (6x3x60 )yhteensä 1080 astetta. Kaikkiaan siis 1800 astetta ja 18 on elämän symboli. Elämänpuussa Tiphreth eli kaunes-sefira saa lukuarvon 1080, joka on juutalaisuudessa tärkeä elämään viittaava luku sekin,ja paljon muuta:

   https://www.ridingthebeast.com/numbers/nu1080.php

   Yläkolmio kärki alaspäin on myös se naisellinen kolmio, johon miehinen kolmio kärki ylöspäin yhtyy ja uutta elämää syntyy.

 4. Daavidin tähti

  Tietysti muistamme myös holokaustin, jossa ihmiset kantoivat tähteä, joka erotti heidät elävistä kuolemaan tuomituiksi, kansan hylkiöiksi ja sitä suurempi on sen symboliarvo nyt, kun se onkin vapauden ja pelastumisen merkkinä sinitaivaalla Israelin lipussa.
  Israelin uuden syntyminen ja ikäänkuin ylösnousemuksen todellisena symbolina.
  ” He nousivat ylös Jerusalemiin ”
  Vankeudesta vapauteen, orjuudesta itsenäisyyteen, kuolemasta ylösnousemukseen. Sanoohan profeetta. ” Minä aukaisen teidän hautanne ja vien teidät, minun kansani, takaisin Israelin maalle. ”

  Tähti on näin kulkenut kansan mukana ja johdattanut viimein kansalliseen kotiin, ja siihen perintö-osaan, jonka isät olivat Juudalle jättäneet ja joka on myös Jumalan nimen asuinsija.

 5. Aloituksesta:

  ”Tietäjien osoittamaan kunnioitukseen kuuluu se, että he avaavat arkkunsa tarjotakseen lahjojaan, joiden on kristillisestä antiikista asti ymmärretty merkitsevän Kristuksen identiteetin eri piirteitä: kulta merkkinä hänen kuninkuudestaan ja suitsuke hänen jumalallisuudestaan sekä mirhami ennakoimassa hänen kuolemaansa.”

  Tietäjien oletettu ennustus kuninkaan syntymisestä, ei kuitenkaan toteutunut, koska Jeesuksesta ei tullut kuningasta, vaan kuolleiden esikoinen. ” Ensimmäinen kuoloon nukkuneista.” siis nukkuneista?

  Toisaalta, herää kysymys; -miksi vieraan vallan agentit tai tiedemiehet olisivat olleet positiivisesti kiinnostuneita juutalaisten tulevasta kuninkaasta ? Eikö hän olisi ollut mahdollinen uhka naapurivaltioille, aika oli sotaisaa. Voi tietysti ajatella, että hekin olivat Rooman vallan alla ja toivoivat sieltä vapautusta ja pelastajaa, mutta miksi he halusivat galilealaisesta juutalaisille kuninkaan ? Galieassa asui monia kansallisuuksia.

  Yleinen hokema ”Kultaa kuninkaalle, mirhamia kuolevalle, ja pyhää savua jumalalle ”, kuulostaa enemmänkin torikauppiaan, tai ulkomaalaisen kiertävän kauppiaan mainoshuudolle,’ osta, osta, kultaa kuninkaalle.’ …kuin varsinaiselle, erityiseen kohteeseen tuodulle lahjalle. Mutta ei se ole ainoa lause, joka muualta on tarinaan siirrettu. Tarinahan koostuu lainalauseista.

Karttunen Tomi
Karttunen Tomi
Minut vihittiin papiksi v. 1994 ja väittelin v. 2004 Dietrich Bonhoefferin teologiasta. Seurakuntapappivuosien ja lyhyen yliopistoperiodin jälkeen olen vuoden 2008 joulukuusta toiminut teologian ja ekumenian johtavana asiantuntijana Kirkkohallituksen ulkoasiain osastossa. Olen myös systemaattisen teologian, erityisesti ekumeniikan dosentti Itä-Suomen yliopistossa sekä dogmatiikan dosentti Helsingin yliopistossa.