Sovittava veri

Ihmiset ovat tietenkin jo varsin varhain havainneet, että veri on välttämätön ihmisen elämän ylläpitämiseksi. Siksi Raamattukin tietää ihmisen elävän sielun asuvan juuri veressä dam (a-adm= x veri)
Ja jo varhain verellä alettiin myös lepyttää jumalia antaa heille veriuhreja. Myös heprealaiset ylipapit pirskottivat alttareitaan verellä syntien sovittamiskeksi. Synti tarkoitti kirjaimellisesti merkin kadottamista ja ylipapin paha synti oli moraalifunktioiden ohella kadottaa se taivaanmerkki jonka ilmestymisestä horisonttiin hänen oli määrättävä vuosikiertoon Jumalan määräämät oikeat juhlapäivät. Ja suurena juurikin sovituspäivänä(Joom kippur) hän päivittikin kalenterit erilaisten laskentatapoihin ja eri kalentereihin perustuen uudelleen. Tässä sana veri ja sen gematria 44 pelasivat tärkeää roolia.
Myös Jeesus oli yhdeltä rooliltaan essealainen ylipappi, joka hänkin päivitti mm. kuu-aurinko-kalentereita, ja jonka toimesta pyhiin kirjoituksiin kätkekettiin astronomista viestintää ja informaatiota:
Näin esim. tunnettuun nimeen Golgatha kätkeytyy yksi monista k u u n ideoista, sillä nimen Golgatha/ Gulgalath lukuarvo 186 vastaa heprean sanaa maqoom, joka oli yksi JHVH:n sijaisnimi, mutta myös kuun solmujen toistuvuus-sykliä 18,6 ; kreikkalaisen juurikin kuu-nimen S e l e n e n lukuarvo onkin ’sattumalta’ 186. Heprean sana maqom tarkoittaakin ’paikkaa’ ja erityisesti paikkaa, missä ’Jumala ilmestyy’ ja paikkaa, missä ’aika pysähtyy’. Ja elhjim on taas tuo Jumala. Lukuarvotkin ovat mielenkiintoiset: maqom = 186 ja elohim 86…
Nyt on niin, että Golgathan ristiinnaulitsemis -’paikka’ kreikkalaisessa muodossaan Gogoltha sai siis myös lukuarvon 186.

Miksi. Siksi, että kuun noodit ’kulkevat’ auringon ympäri ja alkavat samasta paikasta 18,6 vuoden välein.
Golgatha-kertomuksessa on kuuhun liittyvä kalenteritasausten vertauskuvasto! Juutalaista erinomaisen tarkkaa kuu-aurinko-kalenteria käytettiin nimittäin jo 1.vuosisadalla eKr. ja siinä yhden vuoden aikana vain 6 minuuttia 25 sekuntia heittävä kuukalenteri täsmäsi precis aurinkokalenteriin kun väliin jätettiin eli uhrattiin aina 224 vuoden välein yksi vrk:n eli 24 tuntia. Tämä malli on jo Abram–kertomusten kabbalistisissa tulkinnoissa, joiden mukaan A b r a m oli matemaatikko ja astronomi ja tähän on helppo yhtyä, sillä itseensä nimeen Abram eli mrba sisältyy monta astronomista ideaa. AB=12 (kk) ABRM = 1224 (1 vrk, 12 kk & 24 t.)
ABRAMIN lopun BRM numerot ovat peräkkäin 224 ja siis täsmälleen se vuosimäärä, jona juutalainen äärimmäisen tarkka kuu-aurinkokalenteri heittää siis yhden vuorokauden, joka ko. 224:n vuoden aikana koostui siis 6 min. 25+25/57 sek. mittaisista vuosiheitoista. Eli vähintään 224:n vuoden välein tuli uhrata yksi vuorokausi pois (ABRAM= 1 224) ja SOVITTAA kalenteri kohdalleen. Että tämä ei ole sattumalta koskeva kuuta todentuu siinä, että heprean yhden juuri KUU – sanan eli JrvCh arvo on myös 224 kuten ovat sanat Oinas, Tie ja verbi Ympyröidä sekä RAM eli karitsa! Kolme mainituista ovat Jeesus-epiteettejä (Hox!!!) ja ympyröiminen viittaa mm. kalenterin täyttymiseen. (Se on täytetty!) ja heprean kielessäkin nämä 224-sanat ovat kirjoitetut samoin kirjaimin. Näin Jeesus, jonka nimi vastaa yhden vuorokauden tunteja, (Iesous 8+8+8=24!) sovittaa kalenterin aina 224 vuoden kuluttua. Hän oli välittäjä – mediaattori – kahden oikean ajan ’polulta harhautuneen’ ja niin ’syntiä’ tehneen kalenterin väillä. Nyt on niin, että 224 vuoteen mahtuu juuri 12 kuun 18,6 -vuotista noodikiertoa.
Näin interkalaatio voitiin laskea sekä kuun noodien että auringon avulla.
Huomaa että 224+442 = 666. Luku 666 on aurinkosymboli.
Kuu kulkee yläsolmunsa läpi aina 27,21 vuorokauden jälkeen, nyt kannattaa huomata, että lukuarvo 272 hepreassa eli EBER (ajin,beth,resh) merkitsee vältellä, kohdata, mennä ohi, mennä läpi, mennä ohi, takana, menehtyä, kadota .

Paikka- maqom arvoja 186 on 4 kpl eli yhteensä summana 744.
Nyt YSWa MSYh Jeshua Messias on lukuarvoltaan 744 ja ADWn YCWa Herra Jeshua vastakkain 447. Ajatellen Gogolthan 186:ta ja ristin nelinäisyyttä, saadaan siitäkin 744 ja 744 vasta hepreassa myös sanontaa ’kuoleman kylä.’
Hyvin likeisen suhteen synodisten kuukausien ja trooppisten vuosien välille tuo 99 synodista kuukautta, joka on vain 2 päivää pitempi, kuin 8 trooppista vuotta. Mutta vielä tarkemman vastaavuuden antaa 136 synodista kuukautta, sykli päättyy nimitäin vain 1 vrk ennen 11 trooppista vuotta.
Ja jos lisäämme 99 synodista kuukautta 136:n synodiseen kuukauteen saamme 235 kk ja tällöin tulemme Metoniseen sykliin, jonka 19 trooppista vuotta vastaa 235 synodista kuukautta tai 254 trooppista kuukautta.
Nyt ns. kelttiläinen kalenteri heittää 5 vrk/5 v, 2 vrk /99 v ja 1 vrk /136 v. Huomaa, että 99+136=235 eli verrattavissa Meton jakson kuukausiin, siis 235:n. Edelleen huomattakoon, että Gematriassa luku 136 on YsWs=Jeesus -nimen lukuarvo translitteroituna heprean kieleen ja Juudan valtakunta säilyi 136 vuotta kauemmin kuin Israelin valtakunta.
Juutalaisessa kuukalenterissa Jeesus eli 24 eli 1 vrk s o v i t t i kalenterin 224 vuoden kuluttua, vastaavassa kelttiläisessä sovittavaan vuorokauteen tarvitaan 136 vuotta, joka sekin liittyy siis ’sovittavaan’ eli kalenteria päivittävään nimeen Jeesus.
(Jeesuksen ja Pilatuksen vuoropuhelu viittaakin keltteihin.)
Golgatalla (Gulgalat gl gl t) oli myös kyse ns. verikuusta. Verikuu on täuydellinen kuunpimennys, jolloin kuu hohtaa veren värisenä. NASA: n verkkosivusto osoittaa, että verkikuun pimennys tapahtui 3. huhtikuuta vuonna 33 jKr. (Jeesus ’kuoli’ 33 vuotiaana ja GL=33) Raamatussa todetaan, että sen jälkeen kun Jeesus Kristus ristiinnaulittiin juutalaisten pääsiäisenä, punaisen veren kuunpimennys oli näkyvissä kaikille maailman asukkaille. Verikuun pimennys kestää 6 tuntia eli ajan jonka Jeesus oli ristillä. Verikuut osuvat aina juutalaisten juhlapyhille,
jotka ovat siis aluperin astronomisia luonteeltaan. Herra on ollut aurinko.
Kalenteritarkennusta synodinen/sideerinen kuukausi veri käsitteellä:
JHVH:n eli Herran/ Jehovan numerot10 5 ja 6 otetuna lukuna 1056 sekä jaettuna vurokauden 24 tunnilla (Jeesus 888=8+8+8=24) tekee 44 minuuttia. Nyt luku 44 on myös sovittaja eli ´veri´ sovittaa koska 44 on gematriassa DAM eli veri. Jeesus oli uusi a-dam näin: Sideerinen kuukalenteri 27, 3 vrk/kk menee jatkuvasti edelle synodisesta/ aurinkokalenterista. Mutta niin kuu kuin aurinkokin voittavat Tuonelan joka päivä ja kuun uhraus voidaan lunastaa jokavuotisena sovituspäivänä, jolloin kadotettu aika lunastetaan takaisin uhrieläinten ”verellä”, sillä heprean veri dam md on siis lukuarvoltaan juuri tuo 44, ja 12 x 44 = 528, joka muodossa 52.8 vastaa tunteina Herra Jeesus Kristus-lukuarvon luvun 3168 minuuttia eli sitä aikaa, joka synodiselle kalenterille 29,51 vrk kuukaudessa uhrataan ja lunastetaan sitten vuosittain 12 kertaisena takaisin. Näin ymmärrämme, miksi 528 eli 1056/2 saa merkityksen avain! Se on aikalaskelmien avain. Suotta ei Tetragramatonin hvyh´n arvoa 1056, kaksoisavainta, ole nimitetty ”taivaan mittakepiksi.”

25 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  ”JHVH:n eli Herran/ Jehovan numerot10 5 ja 6 ”

  Eikö tähän tule vielä toisen kerran numero 5, ja niistä tulee yhteensä 26.

  Kirjoitit kerran Pietarin kalansaaliista joka oli 153 kalaa. Ja koska luku on mainittu, sillä on joku merkitys. Minä olen lukenut, että Tanakh’ issa on mainittiu sana Siion 152 kertaa, ja siitä 26 kertaa se on muodossa ’ tytär Siion.’ Joka siis näyttäisi olevan sama kuin JHWH’n lukuarvo. Mutta mikä on tuo yhden ero lukujen välillä. 152-153

  Kalastuksen yhteydessä Jeesus sanoo tekevänsä miehistä ihmisten kalastajia.

  Kalastamisessa verkon, varsinkin jos se on nuotanmuotoinen, voi nähdä olevan yhteneväinen piirityksen kanssa, esim, kaupungin piiritys. Tytär Siion on symboli, joka tarkoittaa Jerusalemia, eli viittaisko Pietarin kalansaalis Jerusalemin piiritykseen ja hävitykseen, jossa tapauksessa se on selvä todistus siitä, että se on kirjoitettu vasta ensimmäisen vuosisadan loppupuolella.

  Josefus Flavius käyttää Jerusalemin piirityksestä sanontaa, Heidät oli saarrettu kuin verkkoon. Tarkkaa sanamuotoa en muista, mutta verkko oli mainittu.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Hyvä havainto Tarja, nyt on kuitenkin niin, että JHV H:ssa on kolme e r i kirjainta ja koska loppu Hee ei äänny , heprealaiset käyttivät usein vain kirjaimia jhv 10 5 6. (Tai hvh) Myös lukuna tuhatviisikymmentäkuusi. Adamin sukutaulun lisääntymisiät antavat summan 1056 ja se kätkeytyy monin tavoin Raamattuun muutenkin. Toki käytetiin tetragrammatoniakin milloin tarvittiin esim. juurikin summaa 26, jossa on mm. kuution tekijät. Palaan tuohon153:n jota olen käsitellyt palstalla usein.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Gematriaa on todennäköisesti monenlaista, kristillinen voi olla erilaista kuin kabbalisteilla, ja paljon tulkintaa myös siltä väliltä voi olla. Kristityillä kaiken pitää sopia kristinuskon raameihiin ja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja jos sitä ei siellä ole, se täytyy sinne sijoittaa tavalla, tai toisella.

  En ole paljon perehtynyt asiaan sen monimutkaisuuden vuoksi, mutta se vähän mitä joskus olen lukenut, ei kertonut siitä, että kirjaimia jätetään pois, koska ne eivät kuulu lausuttaessa. Mutta antaa olla. Olen kuitenkin lukenut, että luku 26 on Jumalan lukuarvo. Ehkä sitten jonkin muun sanan kautta, kuin JHWH . Vaikka tuo lähellä onkin, yksi kirjain vain ei lausuta. Se kuitenkin on siellä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Tarja, kyllä luku 26 on juuri koko nimen JHVH:n lukuarvo. Molempia muotoja jhvh ja jhvh on kontekstista riippune käytetty: mm: ”Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Huomattakoon että sanat שֶׁ֨מֶשׁ יְהוָ֪ה JHVH AURINKO saavat lukuarvot 26 ja 640 ja 26+640 on 666 joka vastaa mm. heprean sanaa Sorat (musta aurinko!)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  OSA II MITTAYKSIKKÖNÄ HERRA JHV(H) 1056: 1 ”Taivaan mittakepin” eli Herran nimen kolmikirjaimesta JHV saadun lukuarvon 1056 avulla annetut etäisyydet maasta aurinkoon ja kuuhun sekä maan kehä ja ympärysmitta ovat : Maa- aurinko 1056 x 144000 152064000 km (tai Baalbekin yardia) Maa- kuu 1056 x 360 =380160, maan halkaisija 1056 x 12 =12762 ,maan kehä 1056 x 12 x 3,1415 =39810 .Kun vertaa näitä gematrian antamia mittoja samoihin englantilaisin yksikoin annettuihin tieteellisiin mittoihin ei voi olla hämmästymättä, sillä mitat ovat edellisten toisintoja suhteessa 1/6: (kultainen leikkaus, maili suhteessa metriin) Maa-aurinko 15206400: 1,6 = 91238400 mailia = 1056 x 90000. Maa-kuu 380160: 1,6 =237600 mailia on 1056 x 225. Maan halkaisija 12672 : 1,6 7920 mailia on 1056 x 7,5. Maan kehä 39810 : 1.6 24694 mailia on 1056 x 24 (pyöristetty kokonaisluvuiksi). Kuun ha1kaisija 3456 : 1,6 2160 mai1ia (Huom: 6 x 6 x 60) Kuun säde 1728 : 1,6 1080 mailia Mittoja vertailtaessa on helppo havaita, miten 1056 on yhdistävänä tekijänä niin maileissa kuin kilometreissäkin. Luku 1056 esim. kilometreinä on 660 mailia, joka ilmoitettuna ja sanan avulla hepreassa kirjoitetaan 600 ja 60, minkä sanonnan arvoksi tulee 666, silla heprean vav kirjaimen, jol1a ja i1maistaan, arvo on 6! (Siis taas ”pedon” luku ja herran luku yhtyvät. Kun Jeesus sanoo Ut.ssa, että isä ja minä olemme yhtä , on kysymys siitä, että molempien nimet yhtyvät tekijän 666 kautta, sillä isän peilikuva 1065,6 on 1.6 x 666 ja 666 edusti Kuu-Kristusta, sillä 1080 + 666 = 1746 eli fuusion numero! ) 666 on siis myös antiikin mittausopin eräs välittäjä esim. sanojen jumala ja ihminen 1ukuarvojen 1056, 31415,ja 144000 välil1ä. Yksi on meil1a välimies: ” Herra Jeesus Kristus” (Heprealaiskirjeessä). Sanonnan Herra Jeesus Kristus arvo on 3168, joka on maan säteen puolikas eli maan halkaisijan neljännes kilometreissä. Vesica Pisciksen kaari on aina ympyrän kehän kolmannes: Sel1aisen ympyrän, jonka kehä on 3168 eli Herra Jeesus. Kristus, kolmannes on 1056, eli Herra! Tässä on gematrinen kolminaisuusoppi!

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Tarkkoja yhteen sopivia numerosarjoja. Järjestäytyneet Big Bang jälkeen? Räjähdyksen jälkeen järjestys? Selvä logiikka. Kehitys kehittyy sangen mukavasti. Ihmeellinen evoluutio!

   
Seppo Heinola, 
19.06.2021 23:28 
”Kari, minulle maailmankaikkeuden synnyttänyt Voima tai voimat on n i m e t ö n (jota kutsuin kosmiseksi mieleksi) kuten oli gnostikoilekin. Jhvh oli vain heprealaisten aunrinkoa alunperin tarkoittanut heimojumala ja työssään epäonnistunut demiurgi.
Raamatun tieteellisten numeroinkin ilmaistujen faktojen takana ovat minusta olleet nefilimit eli alienit, eli ns. ’enkelit’ .

   Numerojen takana ovat nefilimit eli alienit, toteaa Seppo.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Siis numeroin ilmaistujen tieteellisesti täsmällisen datan taka ovat saattaneet olla nefilimit eli ’enkelit’ Raziel ja Azazel alaisineen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Blogissa esitetyistä numeroista en kovin paljon ymmärrä, mutta tämä blogin kommentti pitää periaatteena paikkansa: “Raamattukin tietää ihmisen elävän sielun asuvan juuri veressä.“

  Kun Nooalle annettiin lupa syödä lihaa, yksi rajoitus kuitenkin oli: “Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, te ette saa syödä.”(1.Mo9:4) Miksiköhän tuollainen kielto?

  Mooseksen laissa kerrottiin perustelut veren käyttörajoitukselle: “Veressä on elävän olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen.”(3.Mo17:11)

  Raamatun uudella kreikankielisellä puolella veren sovittava merkitys saavuttaa huippunsa. Näin Jeesuksen antamaa uhria verrataan Mooseksen lain aikaisiin uhreihin, joihin blogissakin viitattiin: “Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri! Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa.”(Hepr9:13,14)

  Mitä sinä ajattelet tällaisesta veren sovitussymboliikasta Raamatussa, Seppo? Tarvitaanko välttämättä aina numeroita aiheen ymmärtämiseen?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Rauli, mitä vaikeuksia sinun on ymmärtää se kun sanotan että vuodessa on 365 päivää? Eivät asiassa ole olennaista irralliset numerot van niiden välittämä informaatio eli tieto. Sovittamisella on muinaisille ylipapeille ollut myös kalenteripitoihin liittyvä merkitys ja ja Jeesus oli myös ylipappi ja Golgatha kertomuksessa on myös erittäin vahva astronomis/kalendaarinen sisältö: mm kolmannen, kuudennen ja yhdeksännen hetken symmetriset asemat päiväkierrossa. Vereen liittyvä elämänvoima on h a p p i, jota ilma et elä. Veren hemimolekyyli sitoo ja kuljettaa happea ihmisen elimistöön. Happi on se elämän henkäys, jonka elohimit puhalsivat ihmisen nimenomaan sieraimeen eli sen kautta keuhkoihin ja ihmisestä tuli elävä sielu. Nyt hapen atomipaino on 16 ja sielu sanan numeroarvo on 16 ja veri-sanan dam numeroarvosta 44 saatu tulo 4×4 =16 !!!!!!!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antero Syrjänen sanoo:

   Rauli Toivonen: ”“Raamattukin tietää ihmisen elävän sielun asuvan juuri veressä.“”

   Tämä nyt ei ole ollut mikään kovin nerokas päätelmä. Eivätköhän kaikki Raamatun ajan ihmiset ole tienneet, että kun ihmistä sivaltaa miekalla niin että veri lentää, ihminen kuolee. Tästä on sitten vedetty hyvin naiivi johtopäätös siitä, että ”ihmisen elävä sielu” asuu veressä. Ei veressä mitään sielua asu. Se kuljettaa kehoomme tarvittavia rakennuspalikoita, jotta solumme ja elimemme pysyvät hengissä.

   ”Kun Nooalle annettiin lupa syödä lihaa, yksi rajoitus kuitenkin oli: “Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, te ette saa syödä.”(1.Mo9:4) Miksiköhän tuollainen kielto?”

   Tämäkään ei ole mikään kovin ihmeellinen mysteeri, jos sitä ei katsele uskon sokaisemilla silmälaseilla. Tietenkään verta sisältävää lihaa ei kannattanut syödä, sillä veri pilaantuu hyvin nopeasti ja on siten epäterveellistä. On selvää, että tämä rajoitus annettiin kokemusten myötä. Ihmiset olivat syöneet pilaantunutta lihaa, jossa oli verta, ja he olivat sairastuneet. Tästä seuraa luonnollinen sääntö siitä, ettei verta sisältävää lihaa tullut syödä.

   Tästä johdetaan sitten kaikenlaisia hölynpölyoppeja, kuten teidän Jehovan todistajien veri-itsemurhaoppi, jossa teidän tulee kieltäytyä elämää pelastavilta lääketieteellisiltä hoitomuodoilta, koska te ette hahmota Raamatun historiallista kontekstia ja sen ajan elämää.

   Veri-itsemurhaoppinne takia olette saaneet tuotettua tuhansia äidittömiä lapsia ja tuhansia ihmisiä on kuollut, koska te kiellätte heiltä hoitomuodot, joissa käytetään tiettyjä veren osia. Toisaalta sitten jollain jännittävällä logiikalla te hyväksytte ison osan veren muista komponenteista, kunhan ne on pilkottu tarpeeksi pieniin osiin, vaikka ne olisivat oleellinen osa verta. Siinä sitä on logiikkaa, jonka ymmärrettävyydestä eivät saa kiinni edes Jehovan todistajat itse.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Muuten hyvä Antero, muta tuon ’sielun asuminen’ veressä ei tarkoita muuta kuin että veressä ’asuu’ happi, joka pitää ihmisen hengissä. Tuo sieluksi käännetty sana ruach kun näet tarkoittaa konkreettisesti hengitysilmaa (tuulta, henkäystä) eli vetyä ja happea.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kari Paukkunen sanoo:

  Ehdotan, että täydellisen datan takana on ikiaikojen Jumala, eivätkä nefilimit Raziel ja Azazel alaisineen.

  Mistä lähteestä nämä alienit löytyvät? Syvyyden kuilusta?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Täydellisen datan sisältöjä ovat välittäneet elohimit/nefilimit. Alienit löytyvät mm Genesis 6:n jakeesta 4. Ja mm. psalmista 118.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Genesis 6:4 voisi hyvällä mielikuvituksella alieneja löytää, mutta Psalmi 118 kertoo jostain aivan muusta.

   Oli virkistävää lukea Psalmi 118, erittäin hyvä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   118:22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Aamen

   Psalmi 118 kertoo yhdessä jakeessa vihollisten olevan kuin ”saartavia mehiläisiä”

   Minulla on mehiläisiä. Tämän kesä hunaja sato 215kg.

   Missä ovat alienit Psalmissa 118?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Mitään mielikuvitusta ei Gn 6/4 tarvita, vaan loogista ajattelua, hepreantaitoa ja els-kryptauksen tuntemusta. Madim merkitse faktisesti hepreasssa Mars planeettaa, eli vahvin todiste minulle nefilimiem luonteesta on siis ko kohtaan sisältyvä ELS salakirjoitus , mikä jakeen 4 viimeisen sanan mim-kirjaimesta alkaen 13 kirjaimen intervallein sisältää mim’ n lisäksi kirjaimet dalet, jod, mim, shin ja taas mim eli sanat m a d i m s h e m. Salakirjoituksen viimeinen sana on siis sama kuin jakeen 4 viimeinen sana, joka (shem) merkitsee ’tulipatsas’. Madim tarkoittaa nykyhepreassakin planeettanimeä Mars. Siis els sisältää sanonnan M a r s i n t u l i p a t s a s.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Seppo, ihmettelen aina sinun laajaa osaamista ja tietämistä esim.: ”Mitään mielikuvitusta ei Gn 6/4 tarvita, vaan loogista ajattelua, hepreantaitoa ja els-kryptauksen tuntemusta.

   No, en osaa hebreaa, ja els-kryptaus on ehkä vielä enemmän kuin hebreaa?

   Et kai voi mitenkään ajatella, että näillä blogeilla tapaat jonkin vertaisesi osaajan näille sinun mukavuusalueille osuville kommenteille?

   Kommenttisi vievät 6-0 pihalle. Sinä olet omalla alallasi suvereeni.

   Mietin, kuinka paljon olet käyttänyt energiaasi saadaksesi jotain muuta informaatiota sekä elämän synnystä että oman olemassaolosi tarkoituksesta tutustumalla ns. marginaalisiin elämän selityksiin?

   Raamattua olet paljon siteerannut. Jumala tai Jumalan olemattomuus on sitonut sinut täydellisesti? Raamatun Jumala edustaa sinulle vain sadistia? Sinä uskot omalla älylläsi ja erikoisilla teorioilla ratkaisevasi oman olemassaolon tarkoituksen?

   Elämän syntymä ei ole sinulle mitään muuta kuin sattumien summaa? Evoluutio on järjestänyt kaiken matemaattisen tarkasti alkuräjähdyksen jälkeen?

   Selitykseksi riittää alienit, enkelit ja muut. Oletko pohtinut sitä, että juuri Raamattu puhuu enkeleistä? Raamatun UT:n ilmoitus syntien anteeksi saamisesta Jeesuksen veressä ei kelpaa sinulle?

   Sinä olet mielenkiintoinen, taitava persoona, tosi ihminen. Blogeilla on ärsyynnytty siitä, että on tehty persoonaa kohti tulevia kysymyksiä, sekä on kysytty kirjoittajan uskon perusteista. En haluaisi loukata, enkä tietenkään vaadi, että vastaisit henkilökohtaisiin kysymyksiin. Ehkä et kuitenkaan ihmettele, että erikoiset kommenttisi voivat herättää monia kysymyksiä?

   Psalmin 118 alienit ovat vielä selvittämättä. Siihen kysymykseeni et vastannut.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Minulla on mehiläisiä. Tämän kesä hunaja sato 215kg. Missä ovat alienit Psalmissa 118? Mehiläisen toivat legendojen mukaan ’jumalat’ (alienit) alas taivaalta. Deboran laulussa (Deborah on juuri mehiläinen hepreaksi, näitä alieneita kutsutan Merozin eli Marsin asukkaiksi.

   Psalmi 118 on Raamatun keskimmäinen luku . Ennen sitä Raamatussa on 594 lukua ja jälkeen on 594 lukua, molemmin puolin siis yhteensä 1188 lukua. Psalmin 118 jae 8 on Raamatun keskimmäinen jae. Huomaathan yhteensattuman 1188 / 118:8.

   Psalmia 118 seuraava ps. 119 on Vanhan testamentin pisin ja edellinen ps. 117 sen lyhin luku, ja psalmi 118 on siis Vanhan testamentin keskimmäinen luku, jossa keskimmäisen jakeen keskimmäisen sanan JHVH keskimmäinen kirjain Hee on samalla koko Vanhan testamentin keskimmäinen kirjain, jonka ympärille koko Vt. on rakennettu. Rakentajista saat vihjeen kun avaat ELS salakirjoituksen lähtien ko psalmin jakeen 10 sanan gojjim (alien = muukalainen) viimeisestä mem-kirjaimesta ylöspäin skipein 8 ja saat esiin sanan midam. Sitten riittääkin kun sanan midam luet ’alas laskeutuen’ madim ja tiedämme mitä näin ’alas laskeutunut’ madim tarkoittaa. Se on heprean yksi nimi Mars planeetalle! Merkittäväksi koodin tekee sen alkaminen sanasta gojjim (muukalainen/alien) ja loppuminen sanaan Adam eli ihminen. Muinainen sana Adom ja Madim olivat samaa tarkoittavia nimiä. Lisäksi voimme tutkia mitä tunnettu heprealainen eksegeetti Moses Maimonides lausui Misnassa nefilimien luonteesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Seppo, mahtavaa, että sinä olet harrastanut numeroita. Huomaatko millaisen aarteen äärellä sinä olet ollut? Nyt saamme täydellisesti unohtaa ihmisen viisauden. ”Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet.” Room.1

   Seppo Heinola: ”Psalmi 118 on Raamatun keskimmäinen luku . Ennen sitä Raamatussa on 594 lukua ja jälkeen on 594 lukua, molemmin puolin siis yhteensä 1188 lukua. Psalmin 118 jae 8 on Raamatun keskimmäinen jae. Huomaathan yhteensattuman 1188 / 118:8.”

   Seppo, oletko lukenut Psalmin 118 jakeen 8?

   Psalmi 118:8 ”Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin” HALLELUJA! Kiitos Seppo!

   Ajatelkaa, että Raamatun Jumala on näin tarkasti 594/594 kertonut, ETTÄ PAREMPI ON LUOTTAA HERRAAN KUIN IHMISIIN!

   Tämä on kertakaikkiaan tajuntaa räjäyttävä uutinen. Sinun olisi pitänyt Seppo ilmoittaa tämä jo aikaisemmin!

   Ihmeellinen Jumala, ihmeellinen Raamattu. Keskeinen on keskellä, tottakai!

   Psalmi 84:13 Herra Sebaot, autuas se ihminen, joka sinuun turvaa!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kari: No, en osaa hebreaa, ja els-kryptaus on ehkä vielä enemmän kuin hebreaa?

   Els (tasavälisalakirjoitus) kryptaus on varsin yksinkertaista ja netissä on paljon eri els-skippejä avaavia hakusanoihin pohjaavia ohjelmia.

   Po. Viestissäsi on lukuisia kysymyksiksi naamioimiasi henkilöäni koskevia itse asiassa väitelauseita, joihin yhteenkään en vastaa myöntävästi

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  En osaa sanoa mihin perustui muinaisten pappien usko veren sovitukseen, miksi verta piti pirskotella sotkemaan paikkoja. Tuo uskominen loppui kuitenkin jo kaksituhatta vuotta sitten, kun kapinalliset ryhtyvät valitsemaan pappeja arvalla, eikä punainen lanka enää muuttunut valkoiseksi, joka oli ollut merkki siitä, että synnit oli nyt sovitettu.

  Veren sovitus, verikosto, verivelka, tarkoittaa kai sitä, että jos vuodattaa verta, se pitää maksaa verellä. Joka miekkaan tarttuu se miekaan hukkuu.

  Toinen versio on Vespasianuksen sanat sotilailleen, joilla hän innosti hyökkäykseen. ”Vaikka te nyt olettekin vuodattaneet runsaasti juutalaista verta, olette te antaneet vasta pienen vastalahjan sodan jumalalle. ” Tästäkin tulee esille se, että verenvuodatuksesta pitää maksaa.

  Monet kirkkoisät ja kansalaiset ovat ajatelleet että kaikki onnettomuus ja verenvuodatus mikä juutalaisia on kohdannut, on juuri tätä verivelkaa Jeesuksen verentakia. Vaikka he eivät sitä vuodattaneet ja kysymys on vain tarinasta. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä hulluus on aika loppua, koska sitä on kestänyt liian kauan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Veri oli arvostettua juuri siksi että sen merkitys elämälle ymmärrettiin vaikka verenkiertojärjestelmää ei tunnettu. Jos menetti liikaa verta kuoli. Siksi veren antaminen/uhraaminen ymmärrettiin elämää suojelevaksi, mitä se myöhemmin lääketieteen kehittyessä verenluovutuksineen mitä konkreettisemmin onkin..

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Onhan siinä veressä tunniste myös, eli dna, joka hyvinkin on ihmisen sielu, koska kertoo kenestä on kysymys, jos vaikka syntiä tulee tehdyksi ja uhrista löytyy pisaroita, mutta se ei vielä ole sovitus, eli rangaistus pitää kärsiä, tai maksaa korvauksia.

  ”Antamaan / uhraamaan ” maanpuolesta useimmiten, ja muutenkin kuolemassa annamme sen maalle.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kyllä, DNA on sekin kuvattu Geneiksessa numeroin 565 eli DNA:n molekyylirenkaat vetysidoksin. Mutta DNA:ta eivät jumalat puhaltanet ihmisen sieraimiin vaan ilmaa eli ruach kaasua.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Väisänen sanoo:

  Veren syöminen onkin mielenkiintonen asia.

  Tiedättekö miten vähän aurinkoa säteilevillä paikoilla Eskimot saavat, ei ehkä niin nykyisin, vitamiinintarpeensa tyydytetyksi.

  Lähteenäni on Tanskalaisen lääk.tieteen nuori mies vaimoineen joka ensitöikseen lähti vihkimisen jälkeen Grönlantiin lääkäriksi.

  Paluunsa jälkeen hän hyvin kuvaa miten elämä oli hetken vieraantuneen tuntoista kotimaansa katuja kulkiessa.

  Tämä muistaakseni sijoittuu toisen sodan alkuun ennen sen leimahtamista.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit