Sote-uudistuksen vaiheita seurattu

Olemme seuranneet ja keskustelleet, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kohdalla on tapahtunut.  Päivämäärä 8.3.2019 on jäänyt mieleen. Perustellusti mietitään sitä, miten kyseinen  uudistus tulee vaikuttamaan hyvinvointiin. Täyttyvätkö palveltavuuskriteerit? Pohditaan myös sitä, millainen on päätösratkaisujen arvopohja. Kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta toteutetaan, on tiedettävä tarkkaan koko maassa asuvien sairastavuus- ja ikärakennetekijät. Perätään lisäksi vastauksia, millaiset ovat palvelujen maksujärjestelmät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii monipuolista kokemus- ja tutkimustietoa ja harkintaa. Mietitään myös sitä, mitä kiire merkitsee asioiden hoidossa. Perustuslain näkökulma on melko usein unohtunut, jolloin perustuslakivaliokunta on joutunut puuttumaan päätöksenteon kulkuun. Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lainvalmistelu on etääntynyt hallinnasta, vaikka on käytettävissä palkattuja asiantuntijoita?

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa siihen, että lainvalmistelu on aukoton. Kyseisen uudistuksen toteutus on haaste, joka sisältää monia ratkaistavia kysymyksiä. Asioiden etenemistä seurataan tarkkaan. Pohditaan myös sitä, millaisia malleja käytetään palvelujen tarvitsevien näkökulmasta. Viimeaikaisissa tarkasteluissa on ilmennyt perustuslaillisia ongelmia. Tärkeä on miettiä sitä, että uudistusten rahoitus on aukotonta.

Yhteiskunnalla on velvollisuus huolehtia kansalaisten hyvinvoinnin kehittämisestä. Perustuslain kriteerit varmistavat päätöksenteon taustalla, että toimitaan kansalaisten parhaaksi. Tarkkaan on kuunneltava niitä, joita uudistukset koskevat. Hyvä suunnittelu auttaa päätöksentekoa, kun ratkaistaan yhteiskunnan palveltavuuden ja rahoituksen kysymyksiä. Aiheellista on kysyä, miksi päätösten tekeminen tapahtuu joskus liian kiireellisesti.

Valistuneella päätöksenteolla on parhaat keinot ratkaista sosiaali- ja terveydenhuollon asioita, kuntarakenteita, velkaantumista, työllisyyden parantamista ja koulutusasioita. Koulutuksen kohdalla lähikoulun käsite on pidettävä hyvin mielessä. Mitä  tarkoittaa toisaalta ja yleensä hyvinvoinnin toteutuminen eri väestöryhmien kannalta?

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää.

 

Vuoden 2019 terveisin

 
YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

 
Kuopio