Säännöllisestä rukoilemisesta

.

Rukoilemme kotonamme Lutherin aamu ja iltarukoukset täyden kaavan mukaan.

 

Siihen kuuluvat: Ensinnäkin: ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.Amen.” Toiseksi: ”Apostolinen uskontunnustus.” Kolmanneksi: ”Isä meidän rukous.” Neljänneksi: ”Lutherin kirjoittama rukous.” Meidän perheessämme laulamme vielä lopuksi virren 548.

 

Luther vähensi päivän rukoushetkien määrän. Hän päätyi tähän käytännön syistä. Hän luki useampia hetkirukouksia päivittäin. Kerran hän tuli tilanteeseen jossa hän oli pari viikkoa ohjelmastaan perässä. Silloin hän luki kerralla koko rästiin jääneen ohjelmansa läpi. Silloin hän tuli ajatukseen että tavallisille ihmisille riittää aamu ja iltarukous. On huomattava että Lutherin ruokarukouksen lukemisen ohjeeseen liittyy Isä meidän -rukouksen lukeminen.

 

Vanha kristillinen käytäntö on seurannut ikivanhaa juutalaista perinnettä. Toiset ovat rukoilleet kolme kertaa päivässä, toiset viisi kertaa ja muutamat seitsemästi.

 

Otan tähän pienen opetuksen tuosta vanhasta perinteestä.

 

Hetkirukouksista

 

Juutalainen rukouskäytäntö sisälsi päivittäisiä liturgisia hetkihartauksia. Ne kuuluivat jokaisen juutalaisen arkipäivään.

 

 1. Rukoushetkien lukumäärästä

 

1.1.) Muutamilla juutalaisilla oli tapana rukoilla kolmesti päivässä. Silloin rukoushetket laulettiin aamulla auringon noustessa kello kuudelta, keskipäivällä auringon ollessa korkeimmillaan ja illalla auringon laskiessa ja yön alkaessa kello kuudelta.

 

Tätä tapaa noudatti esimerkiksi Daniel.

 

Dan. 6: 11 Kun Daniel sai tietää, että tällainen määräys oli annettu, hän meni taloonsa. Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin, ja kolme kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalaansa, niin kuin hänellä ennenkin oli ollut tapana. 12 Kun nuo miehet riensivät yhdessä paikalle, he tapasivat Danielin hartaasti rukoilemassa Jumalaansa.

 

1.2.) Muutamilla juutalaisilla oli tapana rukoilla viisi kertaa päivässä. Silloin edelliseen ohjelmaan lisättiin aamupäivällä noin yhdeksän tienoilla eli auringon ollessa puolessa välissä nousua ja iltapäivällä noin kolmelta kun aurinko oli noin puolessa välissä laskemassa ja ilta alkoi.

 

Historiallisena yksityiskohtana todettakoon, että tämä tapa on siirtynyt islamiin sellaisenaan. Tästä ilmenee tiedotuksen puutetta. Kaikki tiedä että tapa on ikivanha juutalainen ja kristillinen käytäntö, jota Muhammed on jatkanut kannattajineen.

 

1.3.) Muutamilla juutalaisilla oli tapana rukoilla seitsemän kertaa päivässä. Silloin aamulla toinen rukous pidettiin jo ennen auringon nousua ja toinen auringon jo noustua. Illalla toinen pidettiin auringon laskiessa ja toinen myöhemmin ennen nukkumaan menoa.

 

Seitsemästä kerrasta puhuu esim. Psalmi 119: 164 Seitsemästi päivässä minä sinua ylistän vanhurskaista päätöksistäsi.

 

 

1.4.) Yöllä hereillä olevat saattoivat vielä rukoilla yövartiossa ollessaan esimerkiksi keskellä yötä.

 

2) Muutama esimerkki siitä miten rukoushetket liittyvät tunnettuihin Raamatun tapahtumiin.

 

2.1. ) Ainakin yhteen aikaan Jeesus noudatti seitsemän hetkihartauden tapaa. Tästä kertoo tapaus missä Pietari meni häntä tapaamaan ennen auringon nousua.

Mark. 1: 35 Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. 36 Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta 37 ja löysivät hänet.

 

2.2.) Helluntain ihme tapahtui aamupäivän liturgisessa hetkessä, joka pidettiin kansallisen suurjuhlan helluntain vieton yhteydessä ja missä Pietari toimi saarnaajana.

Ap.t. 2: 14 Silloin Pietari astui

esiin, ja muut yksitoista hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä: "Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa! Tietäkää tämä: 15 ---- nythän on vasta aamu, päivän kolmas tunti.

 

2.3.) Pietarin näky jossa hän sai kutsun mennä Korneliuksen kotiin tapahtui keskipäivän rukoushetken yhteydessä.

 

Ap.t. 10: 9 Seuraavana päivänä, kun miehet olivat matkalla ja jo lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi kuudennen tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan.

 

 

2.4.) Nikodemuksen ja Jeesuksen keskustelu tapahtui auringon laskun hetkihartaudessa jota vietettiin yön alettua iltakuudelta. Tässä vesperissä juutalaisilla oli useinkin tapana keskustella Raamatusta.

Joh. 3: 1 Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. 2 Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan."

 

2.5.) Keskiyön liturgisen hartauden eli mesonyktionin toimittivat Paavali ja Silas Filippin vankilassa. Tuo vaikutti niin vankeihin kuin vanginvartijaankin.

 

Ap.t. 16: 25 Keskiyön aikaan Paavali ja Silas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä

 

 1. Rukous Jerusalemiin päin

 

3.1.) Juutalaiset rukoilivat kasvot Jerusalemiin päin kääntyneenä

 

Kun oltiin lähellä temppeliä niin mentiin sinne rukoilemaan.

 

Kun oltiin lähellä synagoogaa niin mentiin sinne. Siellä rukoussuunta oli aina selvä se oli kohti Jerusalemia.

 

Kun oltiin kauempana noista paikoista niin auringosta katsottiin missä Jerusalem oli ja rukous toimitettiin tuolla paikalla.

 

Mikäli oltiin matkalla niin matka keskeytettiin ja pidettiin rukous tien vieressä. Keskelle risteystä rukoilemaan pysähtymistäkin nähtiin siellä täällä.

 

Varsinainen uskon koetinkivi syntyi kun ihminen oli yksinään kotonaan. Silloin nähtiin kuka rukoili itse rukoilemisen vuoksi ja kuka vain muiden mukaan mennen. Jeesus kehotti uskollisuuteen rukouskäytännössä. Myös yksinään kammiossa ollessaan oli rukoiltava.

 

3.2.) Rooma oli Jerusalemista länteen. Niinpä rukoussuunta oli siellä itään päin. Siellä itäiseen rukoussuuntaan liittyi myös vertauskuva siitä että nouseva aurinko viittaa Jeesuksen takaisintuloon. Nämä yhdessä vaikuttivat liturgiseen käytäntöön

 

Koska Rooma oli pääkaupunki, niin siitä tuli esikuva. Tästä on seurannut, että valtaosassa maailman kirkkoja alttari eli rukoussuunta on itään päin. Samaten valtaosa maailman kristittyjä vainajia haudataan jalat itään päin eli ylösnousemuksen aamua odottamaan niin että ylös noustessa kasvot ovat valmiina rukoussuuntaan käännettyinä.

3.3.) Historian kuluessa rukoussuunnan muuttaminen on muuttanut maailman kansojen uskonnon. Muhamedin kääntäessä rukoussuunnan Jerusalemista Mekkaan islam kääntyi omaksi uskonnokseen.

 1. Kehotus säännölliseen rukoukseen

 

Kun Paavali kehotti kristittyjä rukoilemaan lakkaamatta, niin alkuperäisessä yhteydessään tuo tarkoitti säännöllisistä rukoushetkistä kiinni pitämistä. Seurasipa sitten mitä tahansa eri hetkirukousten ohjelmaa niin sitä piti noudattaa tunnollisesti.

1.Tessalonikalaiskirje:
5:17 Rukoilkaa lakkaamatta

 

 

193 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Reino

  Toistat puheenvuorossasi suuren määrän väitteitä joihin olen jo aikaisemmin tässä ketjussa vastannut.

  Siksi otan tässä vain muutaman kohdan.

  1) Johannes Teologi on vanhan kirkon nimitys evankeliumin kirjoittajasta. Tämä viittaa siihen että evankeliumin opetus on todella syvällistä ja pelastuksen koko syvyyden luotaava. Käytän siis vanhan kirkon tapaa.

  2) Tuo lauselma ettei kirkon ulkopuolella ole pelastusta on koko kristikunnan omaksuma kanta. Kirkko on Pyhän Hengen työ. Kolmannen uskonkappaleen kaikki kohdat kertovat vain ja ainoastaan sitä mitä Pyhä Henki tekee. Koska kukaan koskaan ei voi uskoa Jeesuksen ilman Pyhän Hengen työtä, niin tästä vääjäämättömästi seuraa ettei kirkon ulkopuolella ole pelastusta. Itseänsä pettää jos sellaista kuvittelee.

  Tuo oppi siis ei ole minkään kirkkokunnan erityisoppi vaan koko kristikunnan yhteinen todistus.

  3) Johanneksen evankeliumin jäsennyksessä Tuomas on todella ratkaiseva uskon apostoli.

  Ensimmäisen kerran hänet mainitaan Lasaruksen kuoleman ja kuolleista herättämisen yhteydessä. Jotta ymmärrämme miten syvä hänen lausuntonsa on meidän on muistettava että Johanneksen evankeliumissa Lasaruksen herättäminen on esikuva Jeesuksen kuolemalle ja ylösnousemukselle. Ortodoksinen kirkko käyttää edelleen tuota Johanneksen evankeliumin johdonmukaiseen teologiseen linjaukseen kuuluvaa esikuvaa. Viikkoa ennen suurta viikko eli hiljaista viikkoa heidän liturgiassaan seurataan Lasaruksen kuolemaa ja ylösnousemusta valmisteluna suuren viikon sanomalle Jeesuksen kärsimisestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta.

  Kun siis Tuomas sanoo, että heidänkin on käytävä kuolemaan yhdessä Lasaruksen kanssa niin hän siis sanoo että meidän pelastuksemme kannalta ratkaisevaa on elää Jeesuksen ristinkuoleman yhteydessä. Huomaa että Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen “ylentäminen” on ristille ylentäminen.

  Toisen kerran Tuomas mainitaan jäähyväispuheen yhteydessä. Siinä juuri Tuomaan kysymys johtaa koko evankeliumin kannalta hyvin tärkeään ja keskeiseen sanomaan. Jeesus on tie, totuus ja elämä.

  Johanneksen evankeliumin jäsennyksessä tuo kohta on siinä mielessä ratkaiseva että siinä julistetaan että meidän pelastuksemme on vain ja ainoastaan Jeesuksen varassa.

  Kolmas kohta Tuomaan mukanaolosta evankeliumissa on koko evankeliumin suuri huipentuma. Johannes julistaa Tuomaan suulla että Jeesus on Jumala.

  Evankeliumin kaarisillan alkupää on siinä että Sana tuli lihaksi eli että Jumala Jeesus otti olemukseensa myös ihmisen olemuksen. Tästä alkaa kertomus menemään eteenpäin ja saa täyttymyksensä kirkon tunnustuksessa.

  Tuomas yhdistää meidät ja muut opetuslapset omassa persoonassaan. Hän oli yksi opetuslapsista eli siis heistä jotka alusta asti olivat Jeesuksen opetuslapsia. Hän on myös yksi meistä jotka emme vielä olleet mukana kun Jeesus ensimmäisen kerran ilmestyi oppilailleen. Pyhän liturgian toimittamisen aikana hänkin tuli osalliseksi samasta Ylösnousseen kosketuksesta kuin toiset. Sama koskee meitä jotka nykyaikanakin kokoonnumme pyhään liturgiaan. Meidänkin keskellämme hän on ylösnousseena ja Pyhässä ehtoollisessa antaa koskettaa itseään kun hän antaa ruumiinsa ja verensä meidän nautittavaksemme.

  Johanneksen evankeliumin jokaiseen sanaan ja lauseeseen sisältyy erittäin syvällinen teologinen opetus. Jos sen lukee kuin jonkun romaanin niin menettää suuren osan sen suuresta viisauden opetuksesta. Eihän luonnossakaan voi nähdä keväisiä valkovuokkoja metsikössä jos huristaa autolla toista sataa tuon paikan ohi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Anne Heikkinen sanoo:

  Jesaja ennusti, että tuleva messias-kuningas olisi oleva nimeltään Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä ja Rauhanruhtinas. (Jes. 9:5-6)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Otit Anne esille jälleen yhden mielenkiintoisen raamatunkohdan, hienoa.

   Heprealaisissa kirjoituksissakin sanalla Jumala/jumala on varsin erilaisia merkityksiä, Kaikkivaltiaan Jumalan JHWH:n ohella.

   Niihin heprealaisiin sanoihin, jotka on käännetty ”Jumalaksi”, kuuluu sana ʼEl, joka merkitsee luultavasti ’mahtavaa, väkevää, voimakasta’ (1Mo 14:18). Sitä käytetään JHWH:sta, muista jumalista ja ihmisistä. Sitä käytetään laajalti myös erisnimissä, esim. nimissä ELisa (merk. ’Jumala on pelastus’) ja MikaEL (’Kuka on Jumalan kaltainen?’)

   Jesajan 9:6:ssa Jeesuksesta Kristuksesta käytetään profeetallisesti nimitystä ʼEl Gib·bōrʹ ’Väkevä Jumala’. Eihän toki nimitystä ʼEl Šad·dajʹ [Jumala, Kaikkivaltias], jota käytetään vain JHWH:sta.(1. Mos17:1)

   Esille ottamassasi jakeessa näkyvät myös muut Jeesuksen roolit Kaikkivaltiaan Isänsä tehtävänjaossa. Niin, ajattelehan: Jeesuksen Isä on aina se, joka antaa Pojalleen tehtäviä. Samanlaisesta asemasta ei siis voi olla kyse, eikö vain? Jeesus sitävastoin rukoili aina Isäänsä, voitko Raamatun perusteella edes kuvitella jotakin toisensuuntaista?

   Kun Kaikkivaltias Jumala istuttaa poikansa tuhatvuotiselle hallituskaudelleen Kristuksesta tulee monien muidenkin isä. Kaikki kuolleista herätettävät maan asukkaat, joille annetaan ikuinen elämä, saavat sen siksi, että he uskovat Jeesuksen lunastusuhriin (Joh. 3:16). Näin hänestä tulee heille ”Iankaikkinen Isä”.

   “Ihmeellisenä Neuvonantajana” Kristus toimi jo maapallolla käydessään. Vuorisaarna lienee kaikkein laajimmin todistanut ihmisille tämän. Taivaallisena kuninkaana Jeesus tulee sitten jakamaan neuvoja tuhannen vuoden ajan(Ilm20:6)

   Meillä on todella Ihana Vapahtaja tuossa Kristuksessamme! Mutta Jumala on sitten vielä hänenkin yläpuolellaan. Ja tuhatvuotiskauden lopulla tapahtuu sitten kolminaisuusopin kannalta jotakin hyvin ongelmallista:

   “Sitten kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän itse, Poika, alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa, ja niin Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea.”(1.Ko15:28)

   Tässä keskustelussa lienee nyt tulleetkin kaikki ne ne raamatunkohdat käsitellyiksi, joilla kolminaisuusopin “kaksinaisuutta”(Jeesus= JHWH) yritetään pitää pystyssä. Yritys on varsin toivotonta menneen virheen puolustelua, koska niin selkeästi siellä Raamatussa vaan sanotaan, että Jeesus on Jumalan Poika.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Rauli

   Koska Jumala on yksi, niin kaikki erilaiset nimitykset Jumalasta puhuvat aina yhdestä Jumalasta. Epäjumalat ovat sitten aivan oma lukunsa.

   Eri ihmisten tai paikkojen nimessä olevat Jumala nimen osiot viittaavat aina joko Häneen kuten nimessä Matias, “Herra on antanut”, Miika “Kuka on niin kuin Herra”, tai foinikialaisten “Hannibal”, “Baal on armollinen”. Jne. Näitä ei voi sekottaa puheessa Jumalan olemuksesta.

   Jeesus on Jumalan Poiika. Tämä tarkoittaa että Jeesus on Jumala. Tämä luonteen samanlaisuus on yhtä selkeästi samaa luonneetta kuvaava kuin että ihmisen lapsi on ihminen, kissan poikanen on kissa, koiran pentu on koira, hevosen varsa on hevonen, sian porsas on sika, lampaan karitsa on karitsa jne.

   Ihmisen lapsi ei ole koira eikä myöskään joku ihmisen tekojen tuotteisiin verrattava patsas tai nukke. En ole kuullut ihmisäidistä joka olisi konkreettisesti synnyttänyt kissanpentua tai nukkea.

   Kun siis sanomme että Jeesus on Jumalan Poika niin silloin sanomme että hän on Jumala. Pojan olemus Jumalana on siis yhtä todellisesti Jumala kuin Isänkin.

   Kun sitten toisaalla sanotaan että Jumala on yksi. Niin tämän jälkeen olemme kolminaisuusopin todellisuudessa.

   Meillä on yksi Jumala joka on ilmoittanut itsensä Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä.

   Ikivanhan kristikunnan isät ovat siis lukeneet Raamattunsa erittäin tarkoin kun he ovat määritelleet kolminaisuusopin sanamuodon evankeliumia julistaessaan kreikkalaisessa ja latinalaisessa kulttuuriympäristössään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Nyt taidamme puhua täsmälleen samaa kieltä. Kirjoitat, että “ihmisen lapsi on ihminen, kissan poikanen on kissa.”

   Minulla on myös nuorimmaisen poikani nimi Matias. Ja hän on ihminen, koska me epätäydelliset ihmiset, vaimoni ja minä, olemme hänelle elämänlahjan välittäneet. Mutta eihän Raulin pojasta ei tule suinkaan Raulia vaan Matias. (DNA-suunnittelu on vieläpä niin armollinen meille ihmisille, ettei ole kaikkia minun vikojani meidän Matiakseen koodannut.)

   Nyt varmasti ymmärrätkin, miten minä näen sinun loogisen ketjusi: Raamatun mukaan JHWH:n poika on maalliselta nimeltään Jeesus – Raamatussa häntä useita kertoja kutsutaan myös taivaallisella nimellä Mikael. Se, että Vapahtajamme on JHWH:n poika, ei tee Jeesuksesta JHWH:a. Kyseessä ei ole mikään Kaikkivaltiaan “klooni”, vaikka yksimielisiä(=yhtä) ovatkin.

   Raamattu on loppujen lopuksi aika yksinkertainen kirja, kun ei vaan noita uskontunnustuksia joukkoon sotkettaisi!

   Johanneksen alku, josta meillä oli jo aiemmin puhe välittääkin artikkelittomalla theoksellaan juuri tuon vaikutelman: “Sana oli jumalallinen/jumala”. Juuri samalla tavoin kuin sinä sen ilmaisit, että “ihmisen lapsi on ihminen, kissan poikanen on kissa”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Isä ja Poika eivät ole sama persoona. He ovat kumpikin oma persoonansa.

   Sen sijaan lukumäärällisesti Jumala on yksi.

   Siksi nuo raamatunkohdat jotka puhuvat Jeesuksesta Jumalana eivät lisää Jumalan lukumäärää yhdestä isommaksi, vaan edelleen pysyy voimassa että Jumala on yksi.

   Näin Raamatun aineksen edessä meillä on valmis kolminaisuusoppi.

   Tuo Miikaeliin korostaen takertumisen Jeesuksen olemuksen kuvauksessa olen tavannut vain Vartiotornin julkaisemissa teksteissä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ilmestyskirjassa Jeesus on myös Miikaelin saavuttaman voiton antaja. Enkeliruhtinas voitti saatanan Jeesuksen Golgatan ristillä tekemän sovintotyön välityksellä. Jeesuksen veressä on niin suuri voima että myös enkeljoukkojen päällikkö voitti perkeleen tässä sovintoveressä.

   Ilmestyskirja: 12: 7-12

   12:7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, 12:8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. 12:9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: “Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. 12:11 Ja he ovat voittaneet hänet

   Karitsan veren kautta

   ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. 12:12 Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte!

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  En ymmärrä kuinka Matias Roto ottaa tämän “Athanasiuksen uskontunnustus” niin kirjaimellisesti VAIN osittain ja perustelee sillä tätä kolminaisuus oppiaan?

  Mikä tässä “kolminaisuusopissa” on hämäävää niin se hävittää sen kuuliaisuus suhteen jota Jeesus eli täällä maan päällä eli Jeesus oli kaikessa kuuliainen Isälle, teki ja puhui vain sitä mitä Isä antoi. Kaiken kruunasi Jeesuksen rukous ja kuinka Hän nöyränä teki sen mikä oli Isän tahto::

  Matt. 26:39 Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: “Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä”.

  Matt. 26:42 Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen: “Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi”.

  Mark. 14:36 ja sanoi: “Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!”

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Toistat itseäsi. Jauhat uudelleen ja uudelleen samoja kohtia. Jo aikaisemmin olen myös vastannut tuohon että Athanasiuksen tunnustus vastaa juuri tuohon kysymykseesi Jeesuksen kuuliaisuudesta. ihmisyytensä puolesta Jeesus on alempi, mutta Jumaluutensa puolesta yhtä lailla täysi Jumala, yhtä ikuinen, yhtä lailla kaikkivaltias jne.

   Väitteesi kuuliaisuudesta ei osu kohteeseensa. On nähtävä mihin kohtaan Jeesuksen kuuliaisuus kuuluu kolminaisuusopin yhteydessä.

   Jeesuksen kuuliaisuuden asema on samalla linjalla ristin kuoleman kanssa. Jeesuksen kuuliaisuus siis kuuluu meidän pelastuksemme toimipiiriin. Hänen kuuliaisuutensa takia meillä on Golgatan ristillä tehty koko maailman sovitus. Tämän sovituksen takia me olemme pelastetut.

   Isän ja Pojan välisestä vuorovaikutuksesta eli siitä että Jeesus rukoili.

   Yhtä luonnollista kuin ihmisten välillä isä ja poika voivat puhella keskenään, yhtä luonnollista on se että yhden Jumalan kolmen persoonan välillä on vuoropuhelu. Jumala on rakkaus. Rakkaus on persoonien välinen yhteys. Koska jo Jumalan olemuksessa on persoonien välinen yhteys, niin jo Jumalan olemukseen kuuluu rakkaus.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto, sekotat käsitteet sovitus ja pelastus liittäen ne yhteen ja otaen ne itsellesi kuuluvina automaattisesti.

  Mitä on sovitus, sitä että Jeesus kuolemallaan sovitti kaikkien synnit että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus lähestyä Jumalaa, siis sovituksessa Jumala sai “uhrin” jolla Hänen vanhurskautensa täytettiin niin että syntinen voi lähestyä Häntä Hänen kutsuessaan. Synnit voivat olla kuinka suuret tahansa eli kuinka veriruskeat tahansa.

  Mitä sitten on pelastus, pelastus on mahdollista vain ja ainoastaan Jeesuksen kautta, siis Jeesuksen Sanojen kautta: “Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi”, jokaisen ihmisen on nöyrryttävä Jeesuksen edessä, tapahtuipa tämä jo eläessä tai vasta viimeisellä tuomiolla. Eläessä tapahtuvan nöyrtymiseen liittyy parannus, evankeliumin uskominen, kasteelle meno ja Pyhän Hengen saanti eli uudestisyntyminen JUMALAN hengestä, siis Jumalan lapseksi tuleminen ja Jeesuksen seuraamisen alkaminen KUN KUULEE Jeesusken äänen.

  Kun ihminen on uudestisyntynyt niin jos Hän vielä tekee syntiä joka on kuolemaksi niin onko enää uutta uhria sen sovittamiseksi, meneekö Jeesus uudelleen ristille?

  26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, 27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. 28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: 29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! (Hepr.10)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   1) Sovitus ja pelastus kuuluvat yhteen. Niiden erottaminen toisistaan vie kristinuskon ulkopuolelle. Meidän pelastuksemme on alusta loppuun Jumalan oma teko. Yksikään ihminen ei omin voimin voi pelastaa itseään vaan on Jumalan vihan alainen syntiensä takia. Vasta Jumalan itsensä tekemä sovitustyö poistaa tuon syntiemme aiheuttaman tuomion ja tuo meille armollisen Jumalan täyden lahjaksi annetun pelastuksen.

   2) Parannuksen tekemisen varsinainen ydin on

   Jumalan

   antama anteeksianto.

   Painopiste on Jumalan teossa koska kaikki riippuu hänestä. Ihmisen nöyrtyminen ei ole hänen oma tekonsa vaan sitä että huomaa etteivät omat teot riitä pelastukseen. Ei nöyrtyminen ole suoritus, vaan sen toteamista etteivät omat suoritukset riitä mihinkään.

   Ei ihminen itse voi mennä Jeesuksen tykö. Kääntymätön ihminenhän on hengellisesti kuollut eikä kukaan kuollut voi sen paremmin kävellä kuin juosta, niin ei myöskään kääntymätön ihminen voi itse tulla Jeesusta kohti, vaan kaikki on Jumalan työtä alusta loppuun asti. Jumala itse vetää meidät luokseen ja siksi me käännymme hänen työnsä voimasta.

   Tunnustuskirjamme sanovat:

   Yhtä vähän kuin ruumiillisesti kuollut ihminen voi omin voimin valmistautua saamaan ajallisen elämänsä takaisin, voi synteihinsä hengellisesti kuollut omin avuin hankkiutua ja suuntautua saadakseen hengellisen, taivaallisen vanhurskauden ja elämän. Yksin Jumalan Poika voi vapauttaa ja herättää syntiinsä kuolleen uuteen elämään.

   Raamattu ei siis myönnä, että luonnollisella ihmisellä itsellään, hänen ymmärryksellään, sydämellään ja tahdollaan, olisi mitään kelpoisuutta, soveltuvuutta, kykyä tai voimaa ajatella, ymmärtää, voida, aloittaa, tahtoa, ottaa tehdäkseen, tehdä, vaikuttaa yksin tai apuna, jotakin hengellistä hyvää tai oikeaa.

   2 Kor. 3:5: “Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta.” Room. 3:12: “He ovat kaikki tyynni kelvottomia.” Joh. 8:37: “Minun sanani eivät saa tilaa teissä.” Joh. 1:5: “Pimeys ei sitä ole käsittänyt eikä ottanut vastaan.” 1 Kor. 2:14: “Luonnollinen ihminen ei havaitse sitä, mikä Jumalan Hengen on” – eli, kuten kreikan kielen sana oikeastaan olisi käännettävä, “ei käsitä, ei ota vastaan”, “hänessä ei ole tilaa”, “hän ei kykene ymmärtämään hengellisiä asioita” – “sillä hän pitää sen hulluutena eikä voi sitä ymmärtää.” Vielä paljon vähemmän hän kykenee todella uskomaan evankeliumia, vastaamaan siihen myöntävästi ja pitämään sitä totena. Room. 8:7: Luonnollisen ihmisen eli “lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikaan.”

   Jumalan Pojan sana pysyy siis ikuisesti totena: “Ilman minua te ette voi mitään tehdä.” Ja Paavali sanoo (Joh. 15:5)(Fil. 2): “Jumala teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen oman mielisuosionsa mukaisesti.” Suloinen on tämä sana kaikille hurskaille kristityille, jotka sydämessään tuntevat aivan vähäisen kipinän ja huomaavat kaipaavansa Jumalan armoa ja ikuista autuutta. On sangen lohdullista tietää, että tämän tosi hurskauden alun on Jumala heidän sydämeensä sytyttänyt; hän on sitä suuren heikkouden keskellä vahvistanut ja auttava heitä kestämään tosi uskossa loppuun asti.

   Tähän asti Yksimielisyyden ohje 2. Vapaa tahto eli ihmisen kyvyt

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   3) Vaikuttaa siltä että esittelet omin sanoin Pietarin juutalaisten suuressa kansallisessa kirkkopyhässä eli helluntain juhlasaarnassaan esittelemiä ajatuksia mutta kuitenkin niin että tuon saarnan ihana kärki ja siihen liittyvä lupaus käännetään päälaelleen nurinniskoin, kun lupaus Jumalan tekojen suuresta lahjasta pannaan roikkumaan vajavaisen ihmisen nöyrtymisen varaan ikään kuin Jumalan teko olisi kokonaan riippuvainen ihmisen omista touhuista.

   Pietarin puheeseen sisältyvät lupaukset perustuvat yksistään Jumalan työhön ja hänen toimintansa varaan. Meidän ihmisten söhrimiset eivät siinä ole tapahtuman apuna myötävaikuttamassa, mikä olisikin mahdotonta, vaan vaan tapahtuman kohteena, meidän vastaanhankaamisestamme huolimatta, kun meidän syntimme pyyhitään pois.

   1) Parannus annetaan lahjaksi pyhän kasteen kautta. Pietari siis perustaa parannuksen toteutumisen kasteen varaan. Parannushan on sitä että syntinen saa syntinsä anteeksi. Pietari sanoo että kasteessa annetaan syntien anteeksianto.

   2) Pyhän Hengen lahja annetaan samaisessa kasteessa. ” — kaste — niin te saatte Pyhän Hengen lahjan —

   3) Tämä kasteessa saatava lahja koskee kaikkia, myös pienintä vastasyntynyttä vauvaa: ” — lapsillenne —“, kreikkalainen alkukielen sana “se mikä äidistä on synnytyksessä tullut ulos” elikä siis vauva eli lapsi.

   4) Tämä kasteen lahja yhdistää koko maailman kaikki kristityt. ” — kaukana ovat —”

   Sanamuotojesi perusteella vaikuttaa siltä että sinulta on jäänyt näkemättä tämä evankeliumin valoisa lupaus siitä että Jumalan suuri pelastustyö tulee meille kasteen kautta.

   Siksipä varmemmaksi vakuudeksi pannaan tähän vielä Pietarin kirjeen sanoja missä sama asia sanotaan selkokielisesti: ” kaste pelastaa ” 1. Piet. 3:21.

   Voiko tuota enää selkeämmin sanoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   4) Uudestisynyminen

   Varsinainen uudestisyntyminen, palingenesia, on koko Raamatussa vain kaksi kertaa.

   Ensimmäisen kerran se ilmaisee Kristuksen takaisin tulon yhteydessä tapahtuvaa koko maailmankaikkeuden uudistumista. Matt. 19

   Toisen kerran se on Tiit. 3: 4-7 missä se ilmaistaan kasteessa tapahtuvaksi.

   Tuossa Tiituksen kirjeen kohdassa sanotaan että kristillinen kaste on sellainen pesu missä meille lahjoitetaan uudestisyntyminen ja Pyhän Hengen uudistus.

   Raamattu siis ei tunne meidän kristillisestä kasteestamme irrallista ihmiselle annettavaa uudestisyntymistä.

   Nuo kaksi kohtaa Matt. 19 ja Tiit 3 missä uudestisyntymisestä puhutaan voidaan yhdistää siten että meidän tässä ajassa tapahtuva kasteemme liittää meidät Kristuksen takaisintulon yhteydessä olevaan maailmankaikkeuden uudistumisen valoisaan toivoon, kuten kirkkoisä Augustinus on sanonut, että kaste on suurempi kuin meidän ajallinen syntymisemme, koska ajallisessa syntymässämme saamme vain tämän katoavan elämän mutta kasteen antamassa uudestisyntymässä me saamme iankaikkisen elämän.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   5) Jeesuksen ristin työn antama sovitus riittää aivan kaikille kaikkialla ja kaikkina aikoina.

   Viittaamasi Heprealaiskirjeen kohta varottaa vakavasti lähtemästä pois Kristuksen luota. Jos kääntyy pois Hänen luotaan ikään kuin jossain muualla olisi vielä parempi kristus ja vielä parempi uhri kuin Kristuksen uhri Golgatan kummulla, niin sellainen ihminen ei tule onnistumaan koska Kristuksen kertakaikkinen uhri on tehty vain yhden kerran.

   Tilanne on yhtä vakava kuin sellaisen joka jo lapsena on päässyt osalliseksi Jumalan täydestä pelastuksen lahjasta pyhän kasteen välityksellä,

   mutta joka syntielämässään tuosta luopuneena ei palaakaan tuon kasteen luo, vaan etsii itselleen jotain muuta kastetta

   ja näin julki julistaa

   naamasta naamaan päin Jumalan kasvoja puhellen,

   ettei sinusta Jumala mihinkään ole, kun mokoma olet sanonut että kaste mukama pelastaa, mutta minäpä en sinusta enkä sanastasi 1. Piet. 3:21, että kaste pelastaa, välitä,

   vaan tahdon tehdä omatekoisen kasteen, vaikka sinä kuinka olet sanassasi sanonut että kaste on yksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Anne Heikkinen sanoo:

  Lukiessa kohdat joihin Jesaja 9:5 viittaa huomaa, että Väkevä Jumala on Herra Sebaot. Ps. 45:4, Jer 32:19, Sak.9:10. Sakarjassa kappale: Rauhanruhtinas saapuu Jerusalemiin kerrotaan ensin kuinka hän tulee aasilla. Jae 10 kertoo jo kuinka hän tuo rauhan kansoille. Sitten kerrotaan kuinka Herra taistelee kansansa puolesta. Sitten kerrotaan , että hän onkin Herra Sebaot. ” Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama. Herra, Herra puhaltaa pasuunan ja kulkee etelän myrskytuulissa. Herra Sebaot on suojaava heitä ja he syövät ja tallaavat linkokiviä, he juovat ja pauhaavat kuin viinistä ja ovat täynnä niinkuin uhrimaljat, niinkuin alttarin kulmat” Väkevä Jumala on Herra Sebaot.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kun sanot Anne, että “kohdat joihin Jesaja 9:5 viittaa” tarkoitat ilmeisesti käännökseen merkittyjä rinnakkaispaikkaviitteitä, joita myös ristiviitteiksi kutsutaan. Ne auttavat raamatunlukua ja Kirjan ymmärtämistä. Eivät kuitenkaan ole “Jumalan sanaa” siinä merkityksessä kuin Raamattu.

   Jeesus on Rauhanruhtinaana toimiessaan Isänsä asialla, kuten oli myös lunastaessaan meidät Golgatalla. On monia kohtia, joissa voidaan sanoa Jumalan tehneen jotakin, ja kuitenkin Kaikkivaltiaalla on ollut edustaja toteuttamassa tahtoaan. Jeesus jos kuka on suorastaan Jumalan Pääedustaja. Tämä päällekkäisyys ei tee edelleenkään Jeesuksesta edustamaansa persoonaa, Taivaallista Isäänsä.

   Vastaava ilmaus on käytössä ihan arkisessa kielessämme. Jos esimerkiksi presidentti Niinistö tekee asunnossaan remontin, hän ei itse todennäköisesti vasara kädessä heilu.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Rauli

   Niinistö on ihminen. Remontin tekijä on ihminen. Kumpikin ovat ihmisiä.

   Isä on Jumala. Poika on Jumala. Pyhä Henki on Jumala. Kuitenkaan ei ole kolmea Jumalaa vaan yksi Jumala.

   Nuo Annen viittaamat kohdat todistavat että Jeesus on Jumala.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   En saanut ilmeisesti pointtiani perille. Niinistö on remontin teettäjä, ammattimies sen suorittaja. Molemmista voidaan sanoa puhekielessä, että “tekivät tuon remontin”. Jumalaa se heistä toki tee.

   Raamatussa, erityisesti vanhemmalla puolella, on lukuisia tilanteita, joissa Jumalan edustajaa käsitellään ikäänkuin itse Kaikivaltias olisi ollut asialla. Jeesuksen edustuksellisuus oli niin täydellistä, että hän saattoi sanoa jopa: “Joka on nähnyt minut on nähnyt Isän”.

   Kyllähän se Isä siellä taivaassa näkymättömänä kuitenkin itse oli samaan aikaan, kertoo Raamattu.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Rauli

   Toki ymmärsin mitä halusit sanoa, mutta tulkitsen todellisuuden toisenlaiseksi.

   Tuo viittaamasi kohta: “Joka on nähnyt minut on nähnyt Isän”, on selkeä ilmaus siitä, että Isä ja Poika ovat yhtä nimenomaan siinä että Isä on Jumala ja Poika on Jumala eikä kuitenkaan ole kahta Jumalaa vaan yksi Jumala.

   Tuo tekstiyhteys missä se esiintyy käsittelee juuri tuota kysymystä, mikä Jeesuksen olemus on.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Jumalan näkeminen edustajan välityksellä on Raamatussa käytetty ilmaus. Sitä Kristuskin tarkoitti.

   Aikanaan myös Jaakob “näki Jumalan”. Näin hän tapahtunutta kommentoi: “Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin,* ja silti olen elossa.”(1.Mo32:28)

   Myös Job kertoi nähneensä Jumalan: “Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut.”(Job42:5)

   Kirjaimellisesti Jumalan näkeminen ei ihmiselle ole mahdollista. Juuri tuossa Johanneksen evankeliumissakin asia sanotaan suoraan: “Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.”(Joh1)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Anne Heikkinen sanoo:

  Onhan raamatunkohdat Jumalan Sanaa, joihin niissä viitataan. Olen ollut raamattutunneilla, joissa opettaja on juuri kertonut miten kirjoituksissa oletetaan, että tunnetaan koko Raamattu. Profeetat esimerkiksi kertovat jostain tietystä näkökulmasta ja/tai todellisesta tilanteesta käsin ja muut profeetat täydentävät. Raamattua selitetään Raamatulla itsellään. Jeesus viittasi Kirjoituksiin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Anteeksi epäselvyyteni.

   Käytän itsekin viitteitä, ne ovat hyödyllisiä Raamattua tutkittaessa. Mutta erilaisissa käännöksissä on joskus eroja viittauksissa. Joissakin tapauksissa viitteissä saattaa olla myös opillisia tarkoitusperiä. Ne eivät siis ole Raamatun tapaan henkeytettyjä opasteita.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Anne Heikkinen sanoo:

  Sovitus ja pelastus kuuluvat yhteen. Jumala sovitti meidät itsensä kanssa. Se edellyttää, että Jumalan kolme eri puolta ovat yksi ja sama Jumala. Mikäli näin ei olisi ja Jeesus olisi vain ihminen ei sovitusta olisi Jumalan puolelta itsensä kanssa tapahtunut.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto, selität toistuvasti Pietarin ensimmäisen helluntain sanomia pelastuksen askelia vääristäen niitä omalle opillesi sopivaksi, siis joudut kiertämään suomen kielen säännöt ajatusleikkiesi kautta olematta kuuliainen selkeälle suomen kielelle.

  37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: “Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” 38 Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” (Ap.t.2)

  Siis eihän tässä Pietari sano että odottakaa kunnes Jumala teidät kastaa tai kastakaa vauvanne että he saisivat lupauksen.

  Selkeääkin selkeämmin Pietari sanoo että on tehtävä parannus JA otettava kaste, siis kuulijoiden oli nöyrryttävä tunnustamaan eronsa Jumalasta ja tunnustettava syntisyytensä ja otettava kaste, ei kaiketi Jumala kastanut näitä ihmisiä ilman että he itse olisivat tehneet parannusta ja ottaneet kastetta.

  Pietarin sanoman selkeä sisältö on että jokaisen ihmisen jota Jumala KUTSUU on tehtävä parannus ja otettava kaste saadakseen lupauksen mukaisesti synnit anteeksi ja Pyhän Hengen lahjan.

  Tämä on täydellisesti mitä Jeesus julisti “tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi” ja ketkä nöyrtyivät tunnustamaan syntinsä niin heidät kasdtettiin, Jeesus tai opetuslapset.

  Jeesus ei kastanut yhtään ihmistä ilman heidän omaa haluaan, ei yhtään lasta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Kuten valitettavan usein niin tässäkin siirrät keskutelun pois siitä mistä muutoin ollaan vaihtamassa mielipiteitä ja yleensä aina muutaman viimeistään muutaman repliikin jälkeen yrität markkinoita epähistoriallisia kuvitelmia Raamatun ajan kastekäytännöstä.

   Lukijoita ajatellen otan vain muutaman näkökohdan.

   1) Uudelleen ja uudelleen kiellät Raamatun todistuksen siitä että

   k a s t e

   p e l a s t a a

   ja sen sijaan olet ympäämässä jotain omiin suorituksiin perustuvia juttujasi.

   2) Toiseksi kerta toisensa jälkeen rakennat ihmisen omalle ratkaisulle perustuvaa uskonkäsitystä. Tämähän on Raamatun valossa mahdottomuus.

   Tunnustuskirjamme sanovat:

   Kolmanneksi. Pyhä Raamattu ei lue ihmisen luontaisen vapaan tahdon kykyjen vaikutuspiiriin kääntymistä, Kristukseen uskomista, uudestisyntymistä, uudistumista eikä mitään, mikä kuuluu tämän kaiken todelliseen alkamiseen ja loppuun saattamiseen: Sellainen ei ole vapaan tahdon asia, ei kokonaan, ei puoleksi eikä edes pienimmäksi, vähäisimmäksi osaksi, vaan se on in solidum, alusta loppuun, yksinomaan Jumalan vaikutuksen ja Pyhän Hengen tehtävä, kuten Puolustuskin toteaa.

   Järki ja vapaa tahto kykenevät aikaansaamaan “ulkonaista, jossakin määrin kunniallista elämää”, mutta yksin Pyhä Henki synnyttää uudesti ja vaikuttaa sisäiseen elämään: antaa uuden sydämen ja mielialan, avaa sydämen ja ymmärryksen käsittämään Raamattua ja tarkkaamaan sen sanaa. Luuk. 24:45: “Hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.” Ap.t. 16:14: Lyydian kuunnellessa “Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui.” Fil. 2:13: “Hän vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen.” Hän antaa parannuksen eli mielenmuutoksen (Ap.t. 5:31, 2 Tim. 2:25) Hän vaikuttaa uskon; Fil. 1:29: “Teidän on suotu uskoa häneen.” Usko on Jumalan lahja (Ef. 2:8); Joh. 6: “Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt.” Hän antaa ymmärtäväisen sydämen, näkevät silmät ja kuulevat korvat (5 Moos. 29:3, Matt. 13:15). Hän on uudestisyntymisen ja uudistuksen Henki (Tit. 3:5). Hän ottaa meistä pois kovan kivisydämen ja antaa meille uuden, pehmeän lihasydämen, niin että vaellamme hänen käskyjensä mukaisesti (Hes. 11:19, Hes. 36:26, 5 Moos. 30:6, Ps. 51:12). Hän luo meidät Kristuksessa hyviä tekoja varten (Ef. 2:10) ja uusiksi luomuksiksi (2 Kor. 5:17, Gal. 6:15). Kaiken kaikkiaan: “Jokainen hyvä anti tulee Jumalalta” (Jaak. 1:17). Kukaan ei voi tulla Kristuksen luo, ellei Isä vedä häntä (Joh. 6:44). Matt. 11:27: “Ei kukaan muu tunne Isää kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet (Joh. 15:5) ilmoittaa.” 1 Kor. 12:3: “Ei kukaan voi sanoa Kristusta Herraksi, paitsi Pyhässä Hengessä.” Ja Kristus sanoo (Joh. 15:5): “Ilman minua te ette voi mitään tehdä. 2 Kor. 3:6: “Se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta.” 1 Kor. 4:7: “Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Miksi kerskaat, ikään kuin se ei olisi saatua?

   Pyhä Augustinus kirjoittaa, että erityisesti viimeksi lainattu lausuma sai hänet luopumaan siihenastisesta harhakäsityksestään (De praedestinatione 3:22) —

   “Olen erehtynyt ajatellessani, että Jumalan armo on vain sitä, että Jumala totuutta saarnattaessa ilmoittaa tahtonsa, mutta että saarnattuun evankeliumiin suostuminen on meidän asiamme, omien voimiemme varassa.”

   Augustinus jatkaa: “Olen erehtynyt sanoessani, että on meidän vallassamme uskoa evankeliumi ja tahtoa hyvää ja että Jumalan asia on antaa niille, jotka jo uskovat ja jotka tahtovat hyvää, kyky saada jotakin aikaan.”

   Tähän asti Yksimielisyyden ohje 2. Vapaa tahto eli ihmisen kyvyt

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   3) Edelleen kuvittelet että Uuden testamentin aikainen yhteiskunta olisi samanlainen kuin meidän aikamme individualistinen eli yksikseen hortoilevien yksilöiden yhteenliittymä. Vakavammassa mielessä tämä yksilökeskeisyys eli toinen toisestaan piittaamaton muista riippumattomuus on tullut muotiin vasta 1880 -luvulta alkaen.

   Rooman valtakunnassa perheen isä määräsi yksinoikeudella perheensä uskonnon. Vaikka yhdessä talossa olisivat asuneet isovanhemmat, viisi veljestä perheineen ja mahdollisesti vielä muutama lapsenlapsi vaimoineen ja lapsineen, niin vain

   y k s i

   ihminen päätti tuon perheen uskonnon: Perheen isä elikkä se joka oli vastuussa koko talon väestä.

   Niinpä esimerkiksi kun Filippin vanginvartija päätti perheensä kääntymyksestä eli kasteen vastaanottamisesta, niin se tehtiin koko hänen talossaan asuvalle väelle, sukulaisille, perheen palvelijoille ja niille vartijoille jotka asuivat hänen hallinnassaan olevassa talossa. Tuon kääntymyksen eli koko talonväen kastamisen jälkeen kirkko kasvoi Filippissä niin nopeasti että Paavalin kirjoittaessa kirjeensä Filippiin tuossa suurkaupungissa oli jo niin paljon kristittyjä että tarvittiin jopa useampi piispa tuon alueen lähetystyön hoitamiseen.

   Samoin myös Kesareassa Korneliuksen luona koko perhe kääntyi eli sai kasteen koko perheväen, palvelusväen ja samassa talossa asuvan väen mukana. Näin kirkko sai alkunsa Kesareassa ja Korneliuksesta tuli Kesarean piispa, myöhemmin hänen jälkeensä tullimies Sakkeuksesta tuli Kesarean piispa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Laitan tämän Mikael-keskustelumme tähän loppuun, jotta sitä voisi helpommin itse kukin kommentoida. Yksi uusi naula kolminaisuusopin arkkuun, ajattelen.

  Ennen maan päälle tuloaan Jeesuksella oli taivaassa erisnimi, jolla häntä kutsuttiin. Ainoa teoreettinen mahdollisuus on Mikael. Näin näyttää olevan myös käytännössä.

  Mikael esiintyy Danielin kirjassa tuon Jumalan uskollisen palvelijan tukena: ”Ainoa, joka tukee minua heitä vastaan, on teidän enkeliruhtinaanne Mikael”(Dan10:21)

  Raamattu kertoo ylienkeli Mikaelin ”kiistelleen Mooseksen ruumiista Paholaisen kanssa”, mutta ei ”rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi: “Nuhdelkoon Herra sinua!”(Ju9) Tämä viittaa Mikaelin olleen ohjaamassa kansan erämaavaellusta. Sama nöyryys oli Vapahtajallemme niin tyypillistä myöhemminkin Isänsä edessä.

  Danielin viimeisessä luvussa kerrotaan Mikaelin toiminnasta sellaisen ”ahdistuksen aikana, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka.” Sama ajanjakso, josta Jeesus puhuu synteleiana, ”tämän maailman lopun aikana”(Mat24,Lu21 ja Mark13)

  Ja sitten on tuo Ilmestyskirjan kuvaus tulevista tapahtumista, jota sinä jo siteerasitkin. Siinä kerrotaan Mikaelin heittävän Saatanan alas maan päälle. Kerrotaan myös, että Paholaisella on omat enkelijoukot ja Mikaelilla omansa. Mitä tämä merkitsee Mikaelin henkilöllisyydelle? Tiedämme muun Raamatun perusteella, että Jeesuksella on Isälle uskolliset enkelijoukot komennuksessaan. Pari esimerkkiä:

  ”Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.”(Ilm19:14)

  ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.”(Mat25:31)

  Ja nyt sitten johtopäätös. Taivaassa on Raamatun mukaan vain kaksi, joilla on valta Saatanan yli: Jeesus ja hänen Isänsä JHWH. Koska nyt Mikael ei voi olla Kaikkivaltias Isä, hän on Jeesus Kristus, josta taivaaseen paluun jälkeen sanotaan sopivat lauseet enkeliruhtinaalle tai ylienkelille: ” tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.”

  Ymmärrän hyvin, että Mikaelin ja Jeesuksen persoonien samaistaminen ei näytä kovin hyvältä kolminaisuusopin kannalta. Mutta eihän siltä kantilta katsottuna moni muukaan raamatunjae kestä päivänvaloa.

  Näin minä asian näen. Mitä sinä Matias ja kenties muutkin tästä Mikael-nimisestä kolminaisuusopin murskaajasta sanotte?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Mikael on yksi enkeleistä. Kaikki enkelit ovat luotuja yhtä aikaa muun luomakunnan kanssa. Enkelit kuuluvat näkymättömään maailmaan.

   Jumalan enkelit eivät ole koskaan langenneet syntiin.

   Saatana on langennut enkeli. Koska mitään mitä Jumala ei ole luonut ei ole olemassa, niin saatana on luotu olento. Omasta itsestään saatana kuitenkin asettui kapinaan Jumalaa vastaan ja tempasi mukaansa osan muistakin henkivalloista. Näille pimeyden valloille ei ole olemassa parannusta vaan niitä odottaa Ilmestyskirjassa kerrottu ikuinen tuli.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Muutamassa kohdassa Raamattu kerrotaan että Miikael on enkeli, vielä heidän johtohahmojaan ylienkeli eli enkeliruhtinas:

   Daniel:

   10:13 Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö.

   10:21 Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael.

   12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.

   Juudaan kirje:

   1:9 Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: “Rangaiskoon sinua Herra!”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Vastakkainasettelussa Luoja ja luotu MIikael on luotujen puolella kun taas Vapahtajamme on Jumala joten hän ei ole luotu, vaan itse yhdessä Isän kanssa hän on ollut maailmaamme luomassa.

   .

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Ihan pieni korjaus, joka ei liity pääasiaamme. Näyttää Raamatun mukaan siltä, että enkelit luotiin jo ennen maapalloa ja muuta aineellista. Tämä johtopäätös siksi, koska luomistapahtumasta Jobin kirjasta esitetään: “kun aamun tähdet riemuiten karkeloivat ja Jumalan pojat huusivat ääneen iloaan”(Job38:7)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Mielestäni tuo Jobin kirjan kohta ei kerro enempää kuin sitä että Jumalan luodessa maailmamme siinä oli melkoinen vipinä ja kuhina. Kyllä popcorneja kuumennettaessa on melkoista räiskettä eikä silti kukaan sano että jonkun lentäessä vähän kovempaakin tuossa olisi terveisiä edellisestä kuumentamisesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Matias. Nyt näyttää siltä, että päättelyketjusi alkaa “koska Jeesus on Jumala, niin…” Siksi Miikael Jeesuksen taivaallisena nimenä ei sinulle käy. Mutta entä jos asiaa katsotaankin Raamatusta päin?

  Mikael on suomeksi “kuka on Jumalan kaltainen”. Sopii siis Jeesukselle erinomaisesti, vaikka ei tietenkään asiaa todista.

  Toteat, että “Miikael on enkeli, vielä heidän johtohahmojaan ylienkeli eli enkeliruhtinas”.

  Mikaelia kutsutaan todellakin ”ylienkeliksi”. Etuliite ”yli-” vastaa tässä kreikkalaista etuliitettä arkh- (’arkki-’), joka tarkoittaa ’yli-, pää-’. Sana ylienkeli tai arkkienkeli ei koskaan esiinny Raamatussa monikossa. Heitä on siis vain yksi.

  Juudaksen kirjeen lisäksi ylienkeli mainitaan vain siinä yhteydessä, kun Paavali kuvailee kuolleista herätettyä Jeesusta: ”Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa.(1.Tess4:16)

  Kysymys 1 “Herra laskeutuu” tarkoittaa Jeesuksen toimia tämän maailman loppuvaiheessa. On siis niin, että myös ylienkelin(=Miikael), joka on enkelijoukkojen pomo, ääni tässä tilanteessa myös kajahtaa. Eikö olisi varsin loogista,että tuo ääni kuuluu juuri taivaasta lasekutuvalle Herrallemme?

  Tiedät varsin hyvin, että sana enkeli tarkoittaa yksinkertaisesti vain “sanansaattajaa” eikä mitään lapsenkasvoista siipiolentoa. Ja eikös Jeesus melkoinen Sanansaattaja ole? Häntähän kuvaillaan Sanaksi paitsi Johanneksen alussa myös silloin kun hän taistelee maan kuninkaita vastaan(Ilm19:13) Saatananhan hän on heittänyt jo aiemmin taivaasta tätä Tellusta riivaamaan(Ilm12.luku)

  Kysymys numero 2

  Mikaelilla Raamatun mukaan on valta ja voima kukistaa Saatana. Kuka muu kuin Jeesus Kristus voi käyttää tällaista valtaa Saatanaan?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Mikaelilla Raamatun mukaan on valta ja voima kukistaa Saatana. Kuka muu kuin Jeesus Kristus voi käyttää tällaista valtaa Saatanaan?” Enkeleiden valta ei ole heidän omaansa, vaan heille uskottua Jumalan valtaa. Onko muunlaista valtaa olemassakaan. Saatanankin valta lienee sitä, minkä Jumala toistaiseksi sallii.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Niinpä. Kaikki valta on Jumalalta peräisin. Sanoohan Raamattu “Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa.”(Ro13:1)

   Ja aivan oikein: “Saatanankin valta lienee sitä, minkä Jumala toistaiseksi sallii.” Toki moni kysyy: Miksi näin kauan?

   Mikaelin kuten hänen enkeleidensä valta on tietenkin myös Kaikkivaltiaalta Jumalalta peräisin. Mutta niinhän se on Jeesuksenkin valta: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.”(Mat28:18)

   Kuka sen Jeesukselle on antanut? Eikö vallan Jeesukselle antanut ole hänen yläpuolellaan? Voiko muuta asiasta ajatella? .

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Keskustelussa alkaa vähitellen samat aiheet toistumaan niin että vain pieniä muutoksia tulee yksityiskohtiin.

   1) Olen jo edellä todennut kuinka Ilmestyskirja tekee eron Miikaelin ja Jeesuksen eli Jumalan Karitsan välillä, kun sanotaan että Mikael voitti saatanan Karitsan veren voimasta.

   2) Olen jo edellä ohimennen maininnut miten ihmisten nimissä esiintyy Jumalan Pyhä Nimi osana. Näin myös enkeliruhtinaan nimessä kerrotaan siitä että Jumala on yksi, koska kukaan ei ole Hänen vertaisensa. Tätähän Mikaelin nimi “Kuka On Kuin Jumala” tarkoittaa.

   Jumalan nimen käyttö monien henkilöiden nimessä ei ole harvinaista Raamatussa. Tämä käytäntö on yksi tapa kunnioittaa Jumalaa koko persoonallisuudellaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Eikö Matiaskin liene Mattit-Ja, Jumalan lahja?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   On vain yksi kaikkivaltias: Jumala.

   Siksi Jeesuksen “kaikki valta” ilmaisee että Hän on Jumala.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ilmestyskirjan 19 luku on kuvausta Karitsan häistä.

   Siinä kuvataan myös Jeesuksesta Jumalan sanasta, joka sotimalla kaikkea sodankäyntiä vastaan tekee lopun kaikista maailman sodista aivan kuin Jumalan työksi psalmissa 46 kuvataan. Jeesus (Ilm. 19) siis on tuo Psalmin 46 kuvaama Jumala.

   Samaisessa Ilmestyskirjan luvussa kuvataan myös Karitsan häitä. Jumalan maailmanhallintaa on kuvattu hääjuhlana psalmissa 45. Tähän liittyy Ilm. 19 luvun alku. Niinpä psalmin 45 Jumala on Ilmestyskirjassa Karitsa. Katritsan häät (Ilm. 19) = Jumalan häät (Ps. 45).

   * * *

   Ilmestyskirja: 19:1 Sen jälkeen minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan: “Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. 19:2 Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren.” 19:3 Ja he sanoivat toistamiseen: “Halleluja!” Ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti. 19:4 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: “Amen, halleluja!” 19:5 Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: “Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret.” 19:6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: “Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. 19:7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 19:8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus.” 19:9 Ja hän sanoi minulle: “Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!” Vielä hän sanoi minulle: “Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat.” 19:10 Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: “Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki.” 19:11 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. 19:12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, 19:13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. 19:14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. 19:15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. 19:16 Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: “Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.” 19:17 Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: “Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto
  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Somerolla. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuutettu. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Vanhemmat lapset ovat jo aikuisia, kotona vielä prinsessat Hilary ja Elvira. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25