Riitta Ollila: Tapaus Päivi Räsänen - Onko vastuu verkkojulkaisuista taannehtiva?

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen päätös 4.11.2019 jatkaa esitutkintaa kansanedustaja Päivi Räsäsen vuonna 2004 julkaistusta pamflettikirjoituksesta Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi nostaa esiin kysymyksen, onko vastuu verkossa julkaistuista kirjoituksista jatkuva ja taannehtiva? Valtakunnansyyttäjä perustelee ratkaisua sillä, että syyteoikeus ei vanhene niin kauan kuin julkaisu on saatavilla verkossa.

Seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvaa kiihottamista kansanryhmää kohtaan joudutaan arvioimaan perustuslain ja ihmisoikeussopimuksissa turvatun uskonnonvapauden, sananvapauden sekä ihmisarvon kunnioittamisen välisenä punnintana, kirjoittaa OTT Riitta Ollila Edilexin Vierashuoneessa.

***

Vuoden 2004 jälkeen kiihottamisesta kansanryhmää koskevan rikoslain säännös on muuttunut. Rikoslain 11 luvun 8 §:ssä (578/1995) ei mainittu seksuaalista suuntautumista ja vammaisuutta sekä vakaumusta uskonnon lisäksi erityisenä perusteena kansanryhmään kuulumiselle. Nämä tulivat rikoslain 11 luvun 10 §:n muutoksella 2011/511 nimenomaisesti mainituiksi rangaistavina tekoina.

2004 voimassa olleen lain perusteella syyteoikeus olisi vanhentunut 2009. Jos kirjoitukset ovat olleet jatkuvasti saatavilla verkossa, tulisivatko ne 2011 jälkeen rangaistaviksi? Olisiko valtakunnansyyttäjän kannanottoa tulkittava niin, että ennen vuotta 2011 julkaistut seksuaalista suuntautumista koskevat kirjoitukset tulisivat rangaistaviksi riippumatta julkaisuajan kulumisesta? Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää, että rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Tahallisuutta edellyttävät rikokset eivät yleensä ole rangaistavia pelkän passiivisuuden perusteella. Voiko rikoslain 8 luvun 2 §:n lainvastaisen asiantilan ylläpitämistä tulkita siten, että rangaistava asiantila alkaisi lain muutoksesta ja jatkuisi niin kauan kuin kirjoitukset ovat verkossa saatavilla?Jos tällainen tulkinta hyväksytään, tiedotusvälineiden vanhoista verkkoarkistoista voisi löytyä rasistisia ja syrjiviä ilmaisuja, jotka olisivat tämän hetken käsitysten ja lain mukaan rangaistavia. Ylen elävä arkisto, Helsingin sanomien julkaisut vuodesta 1990 ja Suomen kuvalehden kaikki lehdet vuodesta 1916 ovat verkossa saatavilla.

Julkisen sanan neuvosto JSN on antanut lausuman verkkosisältöjen muokkaamisesta 2018. JSN:n mukaan tiedotusvälineiden verkossa julkaisemat sisällöt ovat historiaa, johon ei pidä puuttua kuin erityisen painavista syistä. Tämä ei tietystikään koske syyttäjiä ja tuomioistuimia niiden lain tulkinnassa. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) koskee kuitenkin tiedotusvälineiden verkkoarkistoja. Valtakunnansyyttäjän tulkinnan hyväksyminen johtaisi siihen, että tiedotusvälineiden pitäisi itse sensuroida verkkoarkistojaan, jotta rikosvastuulta vältyttäisiin lakien muutosten jälkeen. Tällä voisi olla pelotevaikutusta sananvapauden käytölle myös tiedotusvälineille.

Aihetta koskevissa lehtijutuissa ja verkkokeskusteluissa on tuotu esille, voiko Raamatun siteeraaminen tai miehen ja naisen välisen perinteisen avioliittokäsityksen puoltaminen olla kiihottamista kansanryhmää kohtaan. Seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvaa kiihottamista kansanryhmää kohtaan joudutaan arvioimaan perustuslain ja ihmisoikeussopimuksissa turvatun uskonnonvapauden, sananvapauden sekä ihmisarvon kunnioittamisen välisenä punnintana.

Ruotsin korkein oikeus on tuomiollaan 29.11.2005 hylännyt syytteen pastoria vastaan kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 9 ja 10 artiklan perusteella. Pastori oli kirkossa pidetyssä saarnassa esittänyt halventavia huomautuksia homoseksuaaleista.Suomessakin näitä perus- ja ihmisoikeuspunnintoja pitää ratkaisuissa käydä läpi. Jos tapaukseen vielä liittyy rikoslain muutokset ja mahdollinen taannehtiva rikoslain soveltaminen, vaikeuskerroin lisääntyy.

Riitta Ollila
OTT, lehtori, Jyväskylän yliopisto
Kirjoitus julkaistu Edilexin Vierashuoneessa 7.11.

68 kommenttia

 • Sami Paajanen sanoo:

  Asiaan liittyy paljon epäselviä kysymyksiä. Moni kokee tämän epäselvyyden. Halutaanko kieltää kristittyjä siteeraamasta Raamattua. Homoseksuaalisuus on vain yksi aihepiiri, Raamatusa löytyy muitakin ”syntilistoja” jotka voitaisiin tulkita kiihottamisena kansanryhmää, jotakin marginaaliryhmää vastaan. Tässä tullaan myös kysymykseen tulkitseeko oikeuslaitos Raamattua, joka on perinteisesti ollut kirkkojen tehtävä.

  Erityisesti tässä keississä ”maalitetaan” kristillisen vakaamuksen omaavat, jotka pitävät homoseksuaalisuutta vääränä elämäntapana ja sanovat sen julkisesti. Tämä kuulostaa monista kristityistä ” Saatanan ” sekavalta juonelta, ilman sarvia ja hampaita, ” Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan” ( Ef 6:12). On totta se, että kristilliset kirkon ovat aina kunnioittaneet ja puolustaneet avioliiton, naisen ja miehen välistä yhteiselämän muotoa. Tämä traditio on pitkä, eikä sitä voi katkaista, koska kristityt lukevat Raamattua ja elävät elävän tradition keskellä ja sen jatkumossa.

  Ollilan pohdinta auttaa meitä hahmottamaan eetisten ja moraalisten valintojen vaikeutta, sekä suhtautumaan moraalivaikuttajiin kriittisesti.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pentti Korhonen sanoo:

   Päivi Räsäsen homoseksuaaleihin kohdistuvat loukkaukset ovat 15 vuotta vanhoja, mutta hän on ilmoittanut edelleen olevansa niiden takana. Martti Lutherin vähän vanhemmat kannanotot mm. juutalaisista ovat myös tallessa, ei verkossa vaan paperilla. Jos joku ryhtyisi näitä julistamaan, tulisi pikakutsu käräjille. Ei voida Ollilan tapaan vedota mihinkään vanhentumissääntöihin, jos tänä päivänä kiihotetaan kansanryhmää vastaan vanhoilla aatteilla.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Paajanen, lakien soveltuvuksia harkittaessa ko tyyppisiinkin tapauksiin ei ole olennaista vain se, mitä sanotaan ja missä sanotan ja mitä ja missä siteerataan jotain vaan myös se, missä tarkoituksessa tahallisesti tai tahattomastyi sanotaan ja mihin sanotulla pyritään. Ko tapauksesa viitattiin mm Paalin roomalaiskirjeen lukuun 1 ,joka sisältää myös jakeen 32.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Charlotta Lindfors sanoo:

  Eikö jokaisen ”elämäntapa” ole hänen oma asiansa ? Ihminen vastaa vain omista ”synneistään”. Kenenkään ei ole pakko loukata sanomisillaan toisia, vaikka he eivät eläisi hänen omien arvojensa mukaan. Oikeudessa ei tutkita raamattua. Tuomio tulee , jos tulee, maallisen lain mukaan. Sitä varten on pykälät. Meillä ei ole onneksi uskonnollisia tuomioistuimia. Maallinen laki ylittää raamatun jakeet.

  Mutta se, että asia on vanha, tekee asiasta mielenkiintoisen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Charlotta. ” Maallinen laki ylittää raamatun jakeet”. No kristittynä meidän kuitenkin loppupeleissä on toteltava ennemmin Jumalaa kuin ihmisiä, ja tämä tietysti sen mukaan, miten Jumalan tahdon ymmärrämme.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pentti Korhonen sanoo:

   Asiahan ei ole vanhentunut, koska Päivi Räsänen on sen oma-aloitteisesti uudistanut sanoen, että minkä kirjoitin, sen kirjoitin ja pidän siitä kiinni, Raamattu kainalossa. Kyllä meidän yhteiskunnassamme maallinen laki menee Raamatun lain yläpuolellle. Jossakin Irakissa voivat uskonnolliset uskomukset mennä lakien yli.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Tästä ei puutu kuin se, että Päivi Räsänen joutuu vielä julkisesti perumaan puheensa, muuten tulee rapsuja. Luther oli aikoinaan Paavin edessä, joka oli aikansa maailman valtias, jonka alle kaikki kuninkaatkin alistuivat. Tätä mahti valtaa on nykyisin vaikea edes käsittää. Lutherin kuuluista sanat: ”Tässä seison, enkä muuta voi” (vaikka tiesi mahdollisesti menettävänsä päänsä, kun vastustaa Paavia)

  Uskon, että monet Kristityt tunnistavat tuon tunteen ja ajtuksen, mikä Lutherin päässä tuolloin liikkui. Luther oli löytänyt Aarteen Raamatun kirjoituksista ja vetosi Paaviin, että hänen löytönsä on kumottava Raamatulla, jos sen meinaa kumota, sillä hän puolustaa vain sitä mitä sinne on kirjoitettu.

  Perkelettä ja maailmaa vastaan, ei voi, eikä kannata käydä, kuin yksin Raamatun sanalla, muuten joudutaan suuren virran vietäväksi ja hukkuminen on varmasti edessä.

  ”Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ef.6:10-17

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kosti Vasumäki sanoo:

  Valtakunnansyyttäjän on ehkä sitten aiheellista vetää myöskin Paavali poissaolevana virkavallan puheille ja taannehtivasti tutkia, mikäli hänen katsotaan muun muassa Roomalaiskirjeessä tuoneen ilmi muuta kuin totuutta koko syntiinlangenneesta ihmiskunnasta. Samalla täytyy myös harkita, miten suhtautua Lutherin Roomalaiskirjeen selitykseen Paavalin kyseisestä kirjeestä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kosti Vasunmäki. Tavallisten ihmisten ei tarvitse olla teologeja tai tietää Lutherin näkemyksiä Roomalaiskirjeestä. Sanan kirvestä haavoittavasti heiluttavien täytyisi itse tietää, miten tuo kirveen isku koetaan ja ymmärretään. Fiksut ajattelevat mitä sanovat ennen kuin kuin sanovat mitä ajattelevat…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Kosti V.

   Suomen valtakunnansyyttäjä ei tutki Apostoli Paavalia eikä Tohtori Marttia taannehtivasti. Kyseiset veljet eivät tietääkseni ole Suomen kansalaisia? Kuolleita ei myöskään voi asettaa maallisen tuomioistuimen eteen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Täysin kuvitteellinen miniatyyri näytelmä: (Tapahtuu kadulla ja oikeudessa)

  MIES (Raamattu kainalossa vastaantulevalle miehelle) ”Olet ansainnut kuoleman!” MIES II Teen sinusta rikoilmoituksen laittomasta uhkauksesta.

  MIES (Tuomarille oikeudessa) Tarkoitin hengellistä kuolemaa. TUOMARI: Ette sanonut mitä tarkoitatte. 2 vuotta vankeutta laittomasta uhkauksesta. (Nuija kopahtaa)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Väärin ymmärtämisestä ei voi välttyä, kun puhutaan hengellisiä ja maallisia samoissa pöydissä. Taisi olla Luther kun sanoi, ettei kannata kiistellä Paavalin teologiasta sellaisen ihmisen kanssa, joka ei usko edes Jumalaan.

  Synti käsitteen termit ovat ihan erilaiset Kristittyjenkin kesken, saati sekulaarien ihmisten kesken, riippuen aina siitä minkä ihmisryhmän kanssa keskustellaan. Jos oletat, että toinen tietää mitä tarkoitat, niin puhut asioista olettaen, että teillä on sama ymmärrys. Ja aina ei näin ole vaikka puhutaan samasta aiheesta.

  Jääkiekosta ja jalkapallosta voidaan puhua pitkään samoilla valmennus sanastolla, kunnes mennään yksityiskohtiin. Näin on monesti myös uskovien kesken. Kaikki on hyvin, jos perustus on sama, mutta jos ei, niin ongelmia on tiedossa. Näin ovat erimielisyydet ja lahkot saaneet alkunsa Kirkossa. Jos Kirkon sisällä on näin, niin miten voisi sekulaarin ihmiskäsitys ja Jumalaan luottavan ihmiskäsitys osua yksiin?

  Erilainen käsitys synnistä, johtaa myös helposti erilaiseen käsitykseen, elämän ja kuoleman edessä. Kaikki ymmärtävät vääryyden merkityksen ihmisen elämässä, mutta kuka tietää ja ymmärtää kuolevansa sen tähden? Moni pitää kuolemaa luonnollisena asiana ja sen tähden moni myös eksyy.

  Kristillinen käsitys ihmisen elämästä on mustavalkoinen, joko syntinen ihminen elää ilman Kristusta kuolemaksi, tai syntinen ihminen elää Kristuksessa elämäksi.

  Mitään välimuotoa ei ole.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Niinpä ei sitten kannata vetää teologisesti helposti väärinkäsitettäviä käsitteitä julkisuuteen etenkään jos niitä käytetään lyömäkirveinä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Antti Hämäläinen sanoo:

  Riitta Ollila.” Ruotsin korkein oikeus on tuomiollaan 29.11.2005 hylännyt syytteen pastoria vastaan kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 9 ja 10 artiklan perusteella. Pastori oli kirkossa pidetyssä saarnassa esittänyt halventavia huomautuksia homoseksuaaleista.Suomessakin näitä perus- ja ihmisoikeuspunnintoja pitää ratkaisuissa käydä läpi. Jos tapaukseen vielä liittyy rikoslain muutokset ja mahdollinen taannehtiva rikoslain soveltaminen, vaikeuskerroin lisääntyy.” Tämä pastori Åke Greenin saama vapauttava tuolio on hyvä pitää mielessä nytkin, kun spekuloidaan siillä, miten Päivi Räsäsen käy. Åke Green herjasi homoja iaka härskisti, kun taas Päivi Räsänen on kyllä käytökseltään asiallinen ja argumentoi Raamatun sanaa siteeraten ja myös nojaa ymmärrykseensä lääkärinä. Ei meillä Suomessakaan vielä mennä siihen, että Raamatun jakeiden siteeraamisesta joutuisi tuomiolle. Tämä olisi kertakaikkiaan liian iso askel sanan-ja uskonnon vapauksien kaventamisessa. Jos maalliset oikeudet muodostuvat paikoiksi, missä ratkotaan Raamatun jakeiden sisältöä ja sanomaa, koko kirkon ja seurakunnan asema yhteiskunnassa muuttuu kertaheitolla liikaa. Siksi en usko, että näin vielä käy. Mutta tulevaisuudessa niin käy varmasti, koska tämä taistelu on perimmältään hengellinen, eikä antikristillinen henki lepää, ennenkuin se on tehnyt tehtävänsä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Hämäläinen: ”eikä antikristillinen henki lepää, ennenkuin se on tehnyt tehtävänsä.”

   Kun antikristillinen henki oli maailmassa jo apostoli Johanneksen aikana, niin paljon sen on täytynyt saada aikaiseksi. Koska Kristus tarkoittaa voideltua ja anti jotain, mikä on samankaltainen kuin aito, tulla aidon tilalle, syrjäyttää aito, niin siten antikristus on voideltu, jota ulkoisesti on mahdotonta erottaa aidosta. Suu osaa yhtä hyvin lainata Raamattua kuin aito. Jeesus varoitti samasta asiasta eli valhevoidelluista.

   Voisi olettaa, että valhevoidellut tahtovat korostaa voiteluaan todistaakseen olevansa aitoja. Ihminen ei voi erottaa tulta ja tulta, mutta Jumala tuntee tulen, jonka on sytyttänyt.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”…argumentoi Raamatun sanaa siteeraten.”

   Mitöäs se Ramatun sana sanoi 1. Room 32:ssa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Päivi Räsäsen tekstissä kyseenalaisimpia ovat ne kohdat, joissa hän _ei_ siteeraa Raamattua.

   Tässä esimerkki: ”Pidän täysin mahdollisena, että homoseksuaalisuus voi lisääntyä, kun sitä lainsäädäännön tasolla suositaan heteroseksuaalisen aviosu,hteen rinnalla.”

   Ja tässä toinen: ”Mitä varhaisemmassa vaiheessa nuorella on homosweksuaalisia kokemuksia, sitä vaikeampaa tutkimusten mukaan tästä taipumuksesta on myöhemmin päästä eroon.”

   Lsääkin löytyy.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Totta, lääkärin sanomiksis täysin käsittämätöntä epätieteellistä soopaa. Mutta paha se on tuo 1 Rm, 32:kin

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Tuomaala. ”Kun antikristillinen henki oli maailmassa jo apostoli Johanneksen aikana, niin paljon sen on täytynyt saada aikaiseksi.” No Raamatun mukaan asioita tapahtuu tietyssä järjestyksessä. Onhan myös niin, että ”lopun aika” on kestänyt yhtä pari tuhatta vuotta. Kuitenkin, se, että se on ”lopun aika”, merkitsee, että lopulta ”loppu” kyllä tulee. Kun tutkimme 1900-luvun historiaa mielnkiintoista on helluntailiikkeenä alkanut ja edelleen jatkuva hengen vuodatus. Raamatun sanan purkaminen arvovallastan on myös 1900-luvun ilmiöitä.Samalla olemme nähneet muutamankin antikristuksen, kuten Stalin,Hitler ja Mao. Nyt menillään oleva vuosituhathan jo on sellainen, että on edes vaikea hahmottaa mitä maailmassa tapahtuu internetin, somen, facebookin, twitterin ym. manipulaation ja aivopesun keskellä. Kyllä varmasti olemme etenemässä kohti antikristilisen hengen työn täyttymystä ja itse pääpahan ilmestymistä ihmiskuntaa pettämäään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Hentilä. ”Päivi Räsäsen tekstissä kyseenalaisimpia ovat ne kohdat, joissa hän _ei_ siteeraa Raamattua”.

   En ollenkaan ymmärrä, miksi Räsänen ei olisi saanut sanoa näin, jos hän kerran niin uskoo? Ei tämän takia pidä oikeuteen mennä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Antti H.,

   en ota kommentissani kantaa oikeuteen menemiseen.

   Torjun sen väitteen, että Päivi Räsänen olisi kiipelissä lainattuaan Raamattua ja tulkittuaan sitä. Hänen tekstinsä ne kohdat, jotka ovat – mahdollisesti – tulkittavissa kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan, ovat hänen omia sepitteitään tai johdetut jälkijättöisistä psykologisista teorioista – tai sitten pelkkää politikointia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Juha H., kiitos näistä ”tiedoista”.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Sami Paajanen sanoo:

  Jos joku loukkaantuu, tai pahoittaa mielensä Jorma Hentilän siteeraamista kohdista, jossa Päivi Räsänen kertoo oman näkemyksen, niin mitä sitten? Päivi on ilmeisesti ei toivottu henkilö ja siksi maalitus. Täytyy löytyä parempia perusteita.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Hentilä, Jeesus tuli pelastamaan kaikki syntiset, myös homot. Tunnen pelastettuja ex-homoja. Vihervassarit ja Seta on Suomessa suurin este pelastumisella.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Juha H., kiitos näistä ”tiedoista”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Sami P.,

   kyse ei ole kenenkään loukkaantumisesta. Sellaisesta puhuminen on tässä yhteydessä täysin irrelevanttia.

   Räsäsen teksti on myrkkyä nuorelle kristitylle, joka tuntee emotionaalista ja eroottista kiintymystä omaa sukupuolta olevaa kohtaan. Se on julkaistu valistustarkoituksiin ajateltuna kirjasena, mikä tekee siitä vakavasti otettavan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Hentilä. ”Räsäsen teksti on myrkkyä nuorelle kristitylle, joka tuntee emotionaalista ja eroottista kiintymystä omaa sukupuolta olevaa kohtaan. Se on julkaistu valistustarkoituksiin ajateltuna kirjasena, mikä tekee siitä vakavasti otettavan”. Eikö näitä kirjasia levitetä etupäässä herätysliikkeen piirissä, ei esimerkiksi kouluissa, kuten jotain SETA:n materiaaleja?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Antti H.,

   juuri herätysliikkeiden ja vapaiden suuntien sekä ylipäänsä herätyskristittyjen piirissä ovat ne ahdistuneet/ahdistetut nuoret, jotka joutuvat altistumaan Päivi Räsäsen tekstin kaltaiselle ”opetukselle”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Hentilä. ”herätysliikkeiden ja vapaiden suuntien sekä ylipäänsä herätyskristittyjen piirissä ovat ne ahdistuneet/ahdistetut nuoret, jotka joutuvat altistumaan Päivi Räsäsen tekstin kaltaiselle “opetukselle”.

   Ja sinä kovasti tahtoisit päästä näitä nuoria auttamaan? Kyllä kaikenlaisiin herätysliikkeisiin kuuluminen on aivan vapaaehtoista, niinkuin johonkin kirkkokuntaankin kuuluminen. Pois voi lähteä koska vaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Antti H.,

   minusta sinä nyt viisastelet. Ei herätysliikieiden ja vapaiden suuntien piirissä olevien nuorten ole mutkatonta lähteä liikkeestä, johon he vanhempiensa mukana kuuluvat. Aavistukset emotionaalisesta ja eroottisesta kiintymyksestä ilmoittavat itsestään joskus jo ennen murrosikää ja kylläkin sitten murrosiässä. Eivät he voi lähteä pois ”koska vaan”, vaan altistuvat Räsäsen esittämän kaltaisille ”opeille”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Hentilä. ”Eivät he voi lähteä pois “koska vaan”, vaan altistuvat Räsäsen esittämän kaltaisille “opeille”. Ymmärränkö oikein, että seuraavaksi sitten tahdot vaikuttaa vapaakristillisiin liikkeisiin, Helluntaiherätykseen, Vapaakirkkoon ja uusiinkin karismaattisiin seurakuntiin? Niissäähän on sama vaara, että nuorten vanhemmat ja pastorit tulkitsevat Raamattua perinteisesti.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Antti H.,

   Päivi Räsäsen tekstin ongelmana ei ole Raamatun tulkitseminen (esim. Roomalaiskirje), vaan täysin vanhentuneisiin sekulaareihin teorioihin perustuvat tai hänen omasta päästään keksimät väitteet. Ole hyvä ja lue uudelleen, mitä kirjoitan 8.11. 23:50 ja 9.11.18:18.

   Herästysliikeiden etc. raamatuntulkintoihin en ole puuttumassa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Hentilä. ”Päivi Räsäsen tekstin ongelmana ei ole Raamatun tulkitseminen (esim. Roomalaiskirje), vaan täysin vanhentuneisiin sekulaareihin teorioihin perustuvat tai hänen omasta päästään keksimät väitteet”.

   No tokkapa Päivi Räsänen sentään omasta päästänkän ajatuksiaan on vetässyt. Kyllähän jos jonkunlaista näkemystä ja tutkimusta on ollut tarjolla. Pääongelmahan oli piispojen Pridesekoilustahan se, että hän katsoi ettei kirkon pidä osallistua johonkin, mistä Roomalaislkirjeen 1 luku varoittaa.Tässähän fokus oli, homoseksi liitetään syntiin ja häpeään.

   Sitten, on kyllä viisasta, ettet ota kantaa oikeuteen menemiseen, koska sehän on läpi älytöntä, ettei meillä saisi olla omia inon kohteita, ennakkoluuloja tai näkemyksiä, vaikka ne olisivat kuinka tyhmiä jonkun toisen mielestä. Ainakaan lailla ei voida säätää kaikkia innostumaan homoista, ja tältähän tämä syyttäjäviranomaisen touhu nyt vaikuttaa. Ei Päivi Räsänen ole vihaa puhkuva agressiivinen pahis, kuka vaanhan näkee sen. Olen aivan vakuuttunut, että hän kanssakäymisessään kohtelee homoja täysin asiallisesti, ei vihan vallassa riehuen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Charlotta Lindfors sanoo:

  Kristittyjen ”loppupelit” (valitettavan kulunut ja epäselvä ilmaus) ovat menossa : kaikki taistelevat kaikkia vastaan raamatun tulkinnasta. Enkä usko, että jumalatkaan haluavat ihmisten tekevän rikoksia (väärinymmärrettyjen ja kontekstistaan irroitettujen) sanojensa innoittamina. Mutta kun halutaan loukata, sanat siihen löytyvät, yleensä sieltä missä on tyhjää, eli omasta päästä. Kunnon ihmiset, olivat sitten ”uskovia” tai eivät, noudattavat lakia. Kaikenlaiset loukkaustutkimukset ja -oikeudenkäynnit maksamme me verolliset. Nekin rahat soisivat menevät puutteessa eläville.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Carlotta. ”Kristittyjen “loppupelit” (valitettavan kulunut ja epäselvä ilmaus) ovat menossa : kaikki taistelevat kaikkia vastaan raamatun tulkinnasta”. Olet tässä aivan oikeassa. Loppupelit ja lopun aika ovat nimenomaan sellaisen sekavuuden ja hengellisten eksytysten leimaamaa aikaa, että monet menevät aivan sekaisin ja myös vinoutyuvat vaelluksessaan. Kun Jeesus aloitti lopun aikaa luonnehtivan puheensa hän ensiksi sanoi:”Katsokaa, ettei teitä kukaan eksytä”, vrt Matt 24.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Charlotta puhuu asiaa ja osuu asian ytimeen taas kerran.

   Ilmankos joidenkin kaljut alkavat kiiltää ja partakarvat tutista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Rouva Rantanen. ”Ilmankos joidenkin kaljut alkavat kiiltää ja partakarvat tutista”. Huh huh, onpa ytimekästä. Sinulla on hauskat jutut.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Vuodesta toiseen minun postaukseni sinua hauskuuttavat ja samoin minua sinun. Onhan meilläsentään jotain yhteistä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Rouva Rantanen. ”Onhan meilläsentään jotain yhteistä?” Juu, olemme molemmat uudestisyntyneitä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Antti: Näin on. Minä uudestisynnyin muutaman kuukauden ikäisenä kasteen hetkellä, sinä ehkä hiukan vanhempana?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Rouva Rantanen ”Minä uudestisynnyin muutaman kuukauden ikäisenä kasteen hetkellä, sinä ehkä hiukan vanhempana?” No minutkin on lapsena kastettu, mutta en tiedä, mitä silloin tapahtui, kun olin vielä vähän liian pieni ymmärtämään mitään?.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  eri kirjoittajia

  YKSI KERRALLAAN -vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia Kotimaa24:ssä. – Jos haluat kirjoittaa, ota yhteyttä ylläpitoon.