Pyhä Kolminaisuus

Kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat: ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat. (1. Joh. 5: 7-8 / Biblia)

Pyhä Kolminaisuus

Minkälainen on Kolmiyhteinen Jumala; Isä ja Poika ja Pyhä Henki?

Miten ymmärrät Jumalan kolme eri persoonaa; miksi on vain yksi Jumala?

Mitä paikkoja Raamatusta tiedät, jossa puhutaan Isästä Jumalasta tai Poika Jumalasta tai Pyhä Henki Jumalasta?

Miksi Jumalan ainoa Poika, Jeesus Kristus on meille tärkeä?

Miten Kolmiyhteinen Jumala eroaa muiden uskontojen epäjumalista?

 

Kaikki julkaistut blogini:

Juhan blogit

Blogiarkisto

. . . . .

Seuraavat blogit:

Lakihenkisyys – masennus (20.11.2015)

Luther-säätiö ja minä (3.12.2015)

68 kommenttia

 • ismo malinen sanoo:

  Oikein Martti sanoo. Juutalaisuus ja Islam eivät tunnusta Isää, Poikaa, eikä Henkeä, kuten Kristus itsestään todistaa. Tässä on juuri se ero. Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt.”

  Tuossa Jeesus sanoo: Joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan Isän, jossain sanoo, ellette usko minua siksi minkä sanon, niin te kuolette synteihinne.

  Ja hän sanoi heille: ”Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.” Niin he sanoivat hänelle: ”Kuka sinä olet?” Jeesus sanoi heille: ”Juuri se, mitä minä puhunkin teille.

  Tämä on liikaa Juutalaisille ja islamille, kuinka joku Jeesus voisi antaa syntejä anteeksi. He uskovat, että vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi. He uskovat kyllä Jumalaan, mutta eivät Poikaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Marjakangas sanoo:

  Tässä hiukan vastinetta edellä oleviin jämäköihin kommentteihin! Mutta sitä ennen on tarpeen kenties selventää aluksi,

  MITÄ CHEEREM, mistä puhun, ON?

  Hepreankielisen Malakian kirjan viimeinen sana on cheerem. Yähän sanaan päättyy siis koko Vanha Testamentti!

  Sana tarkoittaa tuhon omaksi vihittyä, perikatoa. Se on niin voimakas sana, että Septuagintan kääntäjät vaihtoivat jakeiden 24 ja 22 (Mal 3:22,24) paikkaa, ettei koko profeettakaanon päättyisi kiroukseen. Juutalaisetkin neuvoivat lukemaan jakeen 23 toistamiseen jakeen 24 jäljessä. Perikadosta ei kuitenkaan pelasta jakeiden vaihtaminen tai toistaminen uudessa järjestyksessä. Sen voi välttää vain yhdellä tavalla: Kansan keskuudesta on poistettava kaikki cheerem, tuhon omaksi vihitty, muutoin koko kansa joutuu perikatoon.

  Jokaiselle rehelliselle Raamatun lukijalle tämä käy täysin selväksi, jos hän tahtoo ottaa Mooseksen tooran, opetuksen, – mikä on itse Jumalan säätämä koko Israelia (j. 22), siis Jumalan kansaa varten, – todesta. Siksi Herra profeetan kautta kehoittaa muistamaan ja pitämään mielessä Mooseksen laki (toora). Tooran opetuksen mukaan tuhon omaksi vihittyä, mitä hyvänsä, ”olipa se ihminen tai eläin tai perintömaa, älköön myytäkö älköönkä lunastettako; sillä kaikki vihitty (cheerem) on korkeasti pyhää, Herran omaa. Ihmistä, ketä hyvänsä, joka on tuhon omaksi vihitty (cheerem), älköön lunastettako, vaan hänet surmattakoon” (3 Ms 27:28s).

  Israelin, Jumalan omaisuuskansan keskuudessa tuhon omaksi vihittyä ei siis voinut säilyttää, sitä ei voinut myydä eikä lunastaa, vaan se oli poistettava ja hävitettävä, muutoin koko kansa joutui saman tuomion alaiseksi

  Joosuan kirjan 7. luvussa kerrotaan Aakanin rikkomuksesta, jonka seurauksena Israel ei voinut kestää vihollisen edessä. Aakan antoi kunnian Jumalalle ja tunnusti rikkomuksensa tietoisena siitä, että hän samalla tuomitsi itsensä syypääksi kuolemaan. Mutta samalla hän pani toivonsa Jumalaan, joka kuolleet herättää. Niinpä tuomion täytäntöönpanopaikasta, Aakorin laaksosta tuli profeettain julistuksessa (Hoos 2:17) toivon ovi.

  Profeetta Malakiankin julistuksessa ainoa toivo on profeetta Elian tulo ennen Herran päivän tuomiota. Hän tulee vaikuttamaan niin, että cheerem (vrt. hereettinen) poistetaan Jumalan kansan keskuudesta. Hän kiinnittää katseen Messiaaseen, Jumalan Karitsaan, joka yksin voi poistaa synnin kirouksen ihmisen elämästä. Se ei tule tapahtumaan kuolemantuomion peruutuksen kautta, vaan ristin kautta. Vanha ihminen, liha ja veri, ei voi periä Jumalan valtakuntaa, se on kuoletettava tekoinensa tieltä pois, jotta uusi ihminen voisi nousta ylös. Erityisesti lopun aikana kuitenkin tämä ristin sanoman julistus pahennuksensa takia on vesitetty, niin että cheeremillä sekoitettua hengellisyyttä uhkaa Baabelin tuomio, tuhon omaksi vihkiminen.

  Herra on kuitenkin luvannut ennen sitä lähettää profeetta Elian, joka tulee kääntämään uskovien sydämet niin, että he sanoutuvat kaikesta tuhon omaksi vihitystä irti, vaikka se merkitseekin, niin kuin Jeesus sanoi, elämänsä kadottamista tässä elämässä (Lk 17:33).

  Tarkastelkaamme lähemmin, kuinka tämä tapahtuu ja miten se liittyy kolminaisuusoppiin, jota pidän cheereminä, joka on poistettava! Tämän teen seuraavassa kommentissani, jos Herra suo ja “santarmit” sen sallivat!

  Pohdipa asiaa, hyvä ystävä, rukoillen ja vakavasti, sillä ei ole toki mitättömästä asiasta kysymys!

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Marjakangas sanoo:

  Kolminaisuudesta jatkoa:

  Juha Heinilä: ”Jumala syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta.”

  Juha, missäs näin sanotaan? Olepa tarkkana, ettet sekoita omia tai yhteisösi tulkintoja Kirjoitusten sanaan! (Ilm 22:19)

  Juha: ” Emme voi ohittaa Jeesuksen neitseellistä sikiämistä neitsyt Mariasta. Pyhä Henki Jumala on voimallinen ja sai ihmeitä aikaan ja saa vastakin. Jumala sovitti Golgatalla syntimme. ”

  Ei toki eikä missään tapauksessa saakaan ” ohittaa Jeesuksen neitseellistä sikiämistä neitsyt Mariasta.” Enkeli sanoi. ”Korkeimman voima varjoaa sinut, sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi”! Enkeli Gabriel ei puhunut Jumalan syntymisestä yhtään mitään!

  Juha: ”Tuomiot eivät kuulu meille. Jokaisella meistä on mahdollisuus vielä kun armon aikaa on jäljellä uskoa Jumalaan Herraan Jeesukseen Kristukseen ja samoin meillä on aikaa eksyä Taivastieltä pois.”

  Etkö, Juha, tuomitse minut ja tuhannet muut, kun julistat, ettei ole kristitty, jos ei usko kolminaisuuteen? Siinähän annoit lopullisen arvion minusta ja joistakin samoin uskovista.

  Juha, puhuit armon ajasta uskoa Jumalaan Herraan Jeesukseen. Ei armon aikaa ole meille annettu sitä varten, että uskomme Jeesuksen olevan Kaikkivaltias Jumala. Sehän olisi jo ensimmäisen käskyn rikkomista: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani.”

  Otan tähän hiukan suomalaista teologiaa. Se on ihan pätevää ja riittävää meille jokaiselle tarkistaa, ovatko Raamatun sanasta saamamme käsitykset asiantuntijain mielistä oikeita. Ajattelen Paavalia, joka, tosin vasta vuosien (14v) jälkeen meni apostoleilta varmistamaan, ovatko käsitykset ja opetukset samoilla linjoilla.

  Minulla on tässä käsilläni Kari Kuulan tutkimus Paavalista, kristinuskon ensimmäisestä teologista. Oikein hyvältä tuntuu lukea jo vuosikymmeniä ennen Kuulan kirjaa kolminaisuudesta Raamatun äärellä tajuamistani asioista.

  Kuulan mukaan Paavali ei missään selvästi nimitä Jeesusta Jumalaksi (s. 195s.) Kuula puhuu varhaiskristillisessä kirjallisuudessa selvään näkyvästä kehityskaaresta, ”jossa alkuvaiheen juutalaisesta profeetasta (Jeesus Nasaretilainen) tulee lopulta pakanoiden Jumala” (s. 198). Paavali piti tiukasti kiinni juutalaisesta monoteismistään. Paavali ei koskaan antanut ylistystä Jeesukselle, vaan aina Kaikkivaltiaalle Jumalalle. Jeesus Paavalin julistuksessa oli aina alisteinen Isälle, silloinkin kun Hänelle annettiin kaikki valta. Jumala oli Kristuksessa, ja sovitti maailman itsensä kanssa, Ei siis sanota, että Jumala sovitti maailman ristillä kuolemalla!

  Kuulan mukaan Paavali ei tuntenut kolminaisuusoppia, ja apostolilta, näyttää puuttuvan myös myöhemmälle kristinopille tärkeä käsitys Kristuksen “ennaltaolemisesta”. Paavali liittyi varhaiskristilliseen perinteeseen, joka tunnusti Kristuksen “Herraksi”.

  Paavali ”käytti Jeesuksesta arvonimeä ”Herra” erottaakseen Jeesuksen ”Isästä Jumalasta”, ei samaistaakseen Jeesusta Vt:n ”Herraan Jumalaan”. ”Herra” kuvaa Jeesuksen roolia ja tehtävää: ”Herra” Jeesus hallitsee omiaan ja seurakuntaansa, ja hänen omansa haluavat olla kuuliaisia mestarilleen. Herraksi korotettunakin Jeesus pysyy Jumalalle alisteisena. Hän on saanut Jumalalta herruutensa, joten hän ei käytä omaa valtaansa vaan Jumalalta saamiaan valtuuksia.. Siksi se että Jeesus tekee samoja asioita kuin Jumala, ei merkitse, että Jeesuksen täytyisi myös olla Jumala. Kun kaikki tulevat kerran tunnustamaan Jeesuksen herruuden, he antavat kunnian Jumalalle: ”Jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: ”Jeesus Kristus on Herra” (Fil 2:11). Lopussa Kristus palauttaa valtansa takaisin Jumalalle (1- Kor 15:24-28).” s. 195

  Kolminaisuusopin kannalta keskeinen ajatus Kristuksen ennaltaolemisesta tulee vasta paavalilaisen koulukunnan synnyttämässä Kolossalaiskirjeessä sekä myöhemmin kirjoitetussa Johanneksen evankeliumissa. Ratkaiseva vaikutus oli toisella vuosisadalla kirjoittaneella piispa Ignatios Antiokialaisella, jonka ajatus “Jumalan tulemisesta lihaksi” omaksuttiin kirkon päälinjaksi.” (Kotimaa 15.06.01) Juutalaisista juurista siis etäännyttiin jo toisella vuosisadalla ja omaksuttiin kreikkalisesta ynnä muusta pakanallisesta maailmasta käsitykset esimerkiksi Jeesuksen Jumaluudesta.

  Mutta jos annamme Raamatun itsensä Pyhässä Hengessä valaista meitä ja tarvittaessa muuttaa käsityksiämme, voimme nähdä, että meille on täysin riittävää Jeesuksen kristologiaa, kun emme mene “yli Kirjoitusten”, vaan tyydymme uskomaan, mitä Jumala on todistanut Pojastansa ja että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika ja että meillä on elämä Hänen nimessänsä.

  Mielestäni olisi jo aika meidän kristittyinä ja Jeesukseen uskovina ottaa itselleenkin takaisin oppi ainoasta, elävästä Jumalasta, kuten Jehovan todistajilla, islamilaisilla, kuin myös ortodoksijuutalaisilta jo on ja omaksua alkuseurakunnan ja esimerkiksi Paavalin alkuperäinen oppi Jeesuksesta Jumalan Poikana, jossa ainoassa on pelastus. Onhan Totuus Majesteetti, jota meidän tulee kumartaa, tulee se vaikka harhaoppisten leiristä!”

  Esimerkiksi kaste Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ei toki sinänsä ole ketään helvettiin vienyt, onhan siinä kysymys jonkinlaisesta opillisesta keskiarvosta, joka on jättänyt itse kullekin uskovalle liikkumavaraa omakohtaiseen hengelliseen tajuamiseen pelastuksestaan Kristuksessa.

  Selkeillä vesillä tässä ei kuitenkaan pelastuksen asiassa olla, jos ei jakseta uskoa, että Jumalan ainosyntyisen Pojan, Jeesuksen Messiaan Nimeen kastaminen on riittävä suuren Jumalan yhteyteen pääsemiseksi. Onhan tämä Poika, vaimon siemen, ainoa tie Isän tykö (Jh 14:6). Ainoastaan tässä nimessä on pelastus (Apt 4:12). Kaikkivaltiasta Luojaamme ja Isäämme kunnioitetaan parhaiten tunnustamalla kirkkaasti Hänen itse asettamansa pelastusjärjestys: Pojan – eikä kenenkään muun – kautta saadaan elämä ja tullaan Isän tykö.

  Mitä edellä sanottiin kasteesta, sopii myös soveltuvin osiin uskosta kolminaisuuteen! Pelastukseen ei riitä ihmisen järjen, ‘logiikan riemuvoitto’, niin kuin kolminaisuusopin oivaltamista on kutsuttu. Siihen tarvitaan ilmoituksen Sana, jonka takana on itse ilmestyksen Henki. Lutherkin opetti, että sellainen oppi, mikä ei perustu ilmestyksen Sanaan, on hylättävä.

  Niitä raamatullisia asioita, mitkä on sisällytetty kolminaisuusnimikkeen alle, ei tarvitse eikä saakaan kolminaisuusopin kanssa hylätä, vaan ne voidaan opettaa, pitää ja jopa ymmärtääkin selkeämmin muissa yhteyksissä. Mutta itse kolminaisuusoppi on yli Kirjoitusten menevänä järjen päätelmänä ja Kristus-keskeisen pelastustien hämärtäjänä syytä hylätä ja ryhtyä sitä selkeämmin puhumaan Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä niillä nimikkeillä, terminologialla ja sisällöllä, mitkä Raamattu meille ilmoittaa. Yli Kirjoitusten kurkkiminen ja Jumalasta tietäminen, olkoon se kuinka viisaan tuntuista tahansa, on spiritismiä (tai spiritualismia, kuten ao. harrastajat itse mieluummin uskontoaan kutsuvat).” Jatkuu…

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Marjakangas sanoo:

  Jatkuu kolminaisuudesta:

  Merkittäviä seuraamuksia kolminaisuusopista luovuttaessa

  Jos kirkot luopuvat kolminaisuusopistaan, ei edellä olevan perusteella välttämättä opillisessa mielessä kovin järisyttäviä asioita tarvitse tapahtua. Tietysti olisi hyvinkin merkittävää, jos perinteiset kirkot, jotka ovat lähes kaksi vuosituhatta opettaneet toisin, rohkenisivat tarkistaa tältä osin opetustaan. Se olisi todella rohkea ja suurta nöyryyttä merkitsevä askel. Tällä askeleella olisi kuitenkin hyvin merkittäviä seurauksia, joista ainakin seuraavat on syytä todeta.

  1) Teologinen perustelu kestävämmäksi! 2) Kristologinen perustelu selkenee! 3) Pelastus Jeesuksessa ei ole kiinni opillisesta käsittämisestä! 4) Juutalainen ja kristillinen tunnustus “ainoasta Jumalasta” yhtenäistyy!

  Kuten edellä olemme todenneet, kolminaisuusoppi on syvässä ristiriidassa juutalaisen tunnustuksen (5Ms 6:4) kanssa. Kolminaisuusoppi on aito cheerem, johon on ympätty monet sinänsä oikeat Raamatun totuudet inhimillisen järjen ja logiikan avulla, muttei jumalallisen ilmestykseen perustuvana. Siksi se yli Kirjoitusten menevänä on himmentänyt Kristuksen pelastustien ja etäännyttänyt suurimman osan juutalaisesta kansasta evankeliumin kuuloetäisyyden ulkopuolelle. Kristillisen julistuksen irtiotto kolminaisuusopista merkitsisi aivan oleellisen esteen raivaamista tämän kansan voittamiseksi Messiaan Jeesuksen seuraamiseen. Erityisesti se taittaisi kärjen ortodoksijuutalaisuuden voimakkaasta otteesta tämän kansan uskonnollisessa ohjauksessa.

  5) Kommunikointi islamilaisen maailman kanssa muuttuisi oleellisesti!

  Mitä merkitsisikään tämä irtiotto kolminaisuusopista kommunikaatiossa ja ajatustenvaihdossa islamilaisen maailman kanssa! Islaminuskoinen ihminen lausuu uskontonsa perusasiat sanoilla “la ilaha ill-Allah wa Muhammadun rasulu-llah”, suomeksi: “Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala ja Muhammed on Jumalan lähettiläs”. Islam tuntee yhden synnin, jota Jumalakaan ei anna anteeksi, shirk, rinnalleasettaminen. Juuri tähän syntiin islam katsoo kristittyjen syyllistyneen. Nykyisten islamilaisia mielistelevien, erityisesti pappien, tulisi ymmärtää, että juuri tämän shirkin, rinnalle asettamisen tähden jokaisen muslimin velvollisuus on tappaa heti, kun pääsevät valtaan, jokainen, joka asettaa Jeesuksen Allahin rinnalle Jumalaksi! Silloin ei kaveruus enää auta yhtikäs mitään!

  6) Islamilainen uskontunnustus voidaan myöntää oikeaksi!

  Kristittyjen tulisi selkeästi tunnustaa islamilaisen uskontunnustuksen olevan tässä suhteessa oikeassa, että “ei ole muuta jumalaa kuin Jumala”, eikä Hänen rinnalleen saa ihminen asettaa ketään muuta (Jumalalla toki on oikeus nostaa rinnalleen, oikealle puolelleen istumaan ja hallitsemaan halutessaan kenet tahansa, tämän toki islaminuskoisetkin epäilemättä myöntävät!). Niin myös kristittyjen tulisi myöntää, että tämä uskontunnustus on oikeassa myös siinä, että Muhammed lähtiessään julistamaan 600-luvulla tästä totuudesta selkeästi luopuneen kristillisen maailman keskelle, on tässä mielessä profeetallinen henkilö. Millaiset verrattomat mahdollisuudet tämä avaisikaan keskustelulle ja pohtimiselle siitä, riittääkö “alistuminen” (aslam) Jumalan, Allahin tahdolle ja omakohtainen kilvoittelu (dsihad) tämän tahdon toteuttamiseksi, vai tarvitaanko lisäksi julistusta Jumalan Karitsasta, joka on tullut ottamaan kertakaikkisesti pois maailman ja samalla myös jokaisen musliminkin synnin. Eihän varsinainen kuolema, vaikka se tapahtuisi “pyhässä sodassa” islamin asian puolesta, sinänsä vapauta ketään ihmistä synnillisestä taipumuksestaan ja pahuudestaan, vaan se seuraa häntä paratiisin porteille asti. Silloin viimeistään havahdutaan huomaamaan, että pyhän Jumalan edessä ei riitäkään edes urhoollisin teko ja islamin opin mukainen elämäntapa ja alistuminen Allahin tahtoon vapautumiseksi synnin hallintavallasta. Siihen tarvitaan uskominen Jumalan Pojan ristiin. Tämä julistus on estynyt tavoittamasta suurinta osaa muslimimaalimaa juuri kolminaisuusopin vuoksi.

  Muhammedin mukaan Jumala puhutteli häntä enkeli Jibrilin (Gabrielin) välityksellä ja lähetti hänet saarnaamaan Jumalan ykseyttä ja varoittamaan ihmisiä vääristä jumalista. Tämä Muhammedin väite enkeli Gabrielin ilmestymisestä on otettava vakavasti. Se sointuu yhteen Raamatussa kerrottujen Gabrielin ilmestysten asiayhteyksiin ja aikoihin.

  Enkeli Gabriel ilmestyi Danielille ja selitti näkyä lopun ajoista (Dan 8:16) ja saapui opettamaan häntä ymmärrykseen (9:21ss.) rukouksessa liikkeelle lähteneen Sanan sisällöstä. Tämä tapahtui nimenomaan rukouksen pääaikana, “ehtoouhrin aikana” (vrt. muslimien intensiivinen rukouselämä!). Edelleen enkeli Gabriel ilmestyi Sakariaalle ja Marialle (Lk 1:19, 26) ilmoittaen Johannes Kastajan ja Jeesuksen syntymästä.

  Muhammedin alkuaikojen julistus oli kristillisvaikutteista, lähestyvästä tuomiopäivästä varoittamista vastaten näin Gabrielin Danielille antaman sanoman sisältöä. Johanneksen sanomaa pyhän Jumalan vaatimasta mielenmuutoksesta ja elämänparannuksesta voidaan verrata islamin vaatimaan alistumiseen Allahin edessä ja “pyhään sotaan “, dsihadiin, mikä alun perin islamissa merkitsee kilvoitusta Jumalan tahdon toteuttamiseksi.

  Sen sijaan enkeli Gabrielin kolmannen ilmestymisen sanoma Marialle on jäänyt islaminuskoisilta hämärän peittoon ja ymmärtämättä juuri siitä syystä, että kristityt kolminaisuusopin tulkinnoissaan ovat nostaneet Kaikkivaltiaan rinnalle Jeesuksen Jumalana eikä Jumalan Poikana. Gabrielin viestihän nimenomaan kuului, että Pyhästä Hengestä Korkeimman voiman varjossa, läsnäolossa, Mariassa siinnyttä ja syntyvää Pyhää “pitää kutsuttaman (kleetheesetai tullaan kutsumaan) Jumalan Pojaksi” (Lk 1:32,35). Tätä enkeli Gabrielin suulla annettua Kaikkivaltiaan määräystä ja Jumalan itsensä antamaa tunnustusta Jeesuksen kastehetkellä ja kirkastusvuorella Lk 3:22; 9:35) eivät kristityt enää toiselta vuosisadalta lähtien Ignatios Antiokialaisen myötä ole sanatarkasti uskoneet eivätkä totelleet, vaan ovat “omassa viisaudessaan” ryhtyneet puhumaan Jeesuksesta Kaikkivaltiaana Jumalana ja Mariaa “jumalansynnyttäjänä”, mikä islamilaisen ja myös juutalaisuuden tulkinnan mukaan on Jumalan pilkkaa.

  7) Islamin ja ortodoksijuutalaisuuden ruoska kristittyjen selkänahassa menettää tehonsa!

  Toistettakoon tässä jälleen, että totuus on Majesteetti, jota on kumarrettava, tuli se vastaan miltä suunnalta tahansa. Haluan tässä asiassa puhaltaa selkeästi pasuunaan Herralta saamani käskyn – tietenkin oman itseymmärrykseni ja käsitykseni mukaan, jonka paikkansapitävyyttä muut arvostelkoot! – mukaisesti: Itse Kaikkivaltias Jumala on ortodoksijuutalaisuuden ja islamilaisuuden näiden antikristillisistä piirteistään huolimatta asettanut ruoskaksi kristillisyydelle, että se palaisi takaisin juurilleen julistamaan sanomaa yhdestä ainoasta Jumalasta ja Hänen Pojastaan, jonka Hän on asettanut kaiken Pääksi ja tuomariksi koko ihmiskunnalle.

  Tätä terrorisoivaa ruoskaa ei voiteta muutoin kuin vain tällä tiellä! Mutta sehän merkitsee Jaakobin ahdistuksen tielle nöyrtymistä, jossa tunnustetaan omakin vilpillisyys ja petollisuus ja lähdetään kohtaamaan islamilainen ja muu maailma tunnustamalla heidät ihmisveljikseen, joilla on sama oikeus “Jumalan laitumen lampaina” (Hes 34:31; Ps 100:3) mielenmuutokseen ja perintöön kuin meillä, vaikkeivät ajattelekaan kaikessa samalla tavalla.

  Tämä tietenkin merkitsee jokaisen osapuolen luopumista oikeassa olemisestaan, tuosta väärästä fundamentalismista, jonka kautta tämän maailman ruhtinas, perkele, terrorisoi ihmisten välisiä suhteita. Tästä ja vain tästä on mahdollista jatkaa kohden luvattua rauhan valtakuntaa!

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Reino, kiitos mielenkiintoisista kommenteista.

   Jos kristillinen kirkko luopuisi Kolminaisuudesta, niin se luopuisi Kaikkivaltiaasta Jumalasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Luopuisiko Kaikkivaltias kirkostaan? ”Jumala on itse sanonut: — Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Martti Pentti, hyvä kysymys. Jumalan armo on paljon suurempi, kuin mitä me itse pystymme käsittämään. Toisaalta, meidän ei kannata kieltää Herraamme.

   Herra Jeesus Kristus sanoi: Jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. (Matt. 10:32-33)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Mielenkiintoisia juttuja…

  On varmaa ja Raamatun sanaan perustavaa, että Apostolit eivät puhuneet kolminaisuudesta mitään tai että olisivat ymmärtäneet Jumalan kolmeksi Jumalaksi. Kolminaisuusoppi on syntynyt kirkon oppia puolustamaan. Onko siis ajateltava, että kirkko opettaa kolmea Jumalaa? Ei, vaan Kirkko opettaa kuten Juutalaiset ovat aina käsittäneet, on vain yksi Jumala. Se että Juutalaiset eivät tunnusta Poikaa kertoo, että he eivät usko Pojan olevan Jumalasta lähtöisin. Eivät uskoneet Jeesuksen sanoja silloin, eivätkä usko vieläkään. Tosin monet myös uskovat. Ensimmäiset Kristukseen uskovat olivat Juutalaisia.

  Pyhä henki taas ei ole sama kuin maailman henki ja sen erityisyys (Pyhyys) perustuu siihen, että se on Jumalasta lähtöisin. Poika on Jumalasta lähtöisin ja Henki on Jumalasta ja nämä kaikki pitävät yhtä. Näin kirkko opettaa. Kolminaisuus on kirkon käyttämä käsitteistö, kun puhutaan Isästä, Poijasta ja Hengestä, jotka pitävät yhtä ja ovat samaa olemusta ja samaa alkuperää. Kolminaisuus pitää ymmärtää hengellisesti, muuten mennään metsään. Isä ja Poika ovat yhtä jonka Henki todistaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Ismo, kiitos monista hyvistä kommenteista, joita on ilo lukea.

   Olin illalla Raamattupiirissä ja käsittelimme Apt. 21 lukua. Jakeessa 11 on Näin sanoo Pyhä Henki . Pyhä Henki puhuu, opettaa, tuntee, tietää kaiken, koska Hän on Jumala. Ilman uskoa Kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen, emme voi ymmärtää totuutta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Jumala Herra Jeesus Kristus joutui maailman vihattavaksi, samoin me, jotka uskomme Kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen.

  Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ’Ei ole palvelija herraansa suurempi’. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: ’He ovat vihanneet minua syyttä’. Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani.” (Joh. 15:18-27)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Ei kuitenkaan pidä tulkita kaikkia vastoinkäymisiään ’maailman vihaksi’ ja todisteeksi oman uskon puhtaudesta. Nehän voivat olla myös harhapoluilta oikeaan ohjaavaa Isän kuritusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Jumala Herra Jeesus Kristus sai aikansa fariseukset ja kirjanoppineet niskaansa, samoin käy tänäpänä Jeesuksen seuraajille. Toki on niin, että monesti me eksymme ja silloin Jumala nuhtelee, ei maailma. Tämän ajan hengen mukaan vaeltaessa voi olla maailman vihalta vapaana.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Jumala Herra Jeesus Kristus sai aikansa fariseukset ja kirjanoppineet niskaansa, samoin käy tänäpänä Jeesuksen seuraajille.” Keitä ovat aikamme fariseukset ja kirjanoppineet? Jeesuksen ajan juutalaisten kirja, jota opiskeltiin, oli ’laki ja profeetat’ eli meidän Vanha testamenttimme. Fariseukset olivat puolestaan lain noudattamista ja kirjoitusten arvovaltaa korostava uskonnollinen liike. Ensimmäinen ihmisryhmä, joita minä nyt pitäisin fariseuksiin ja kirjanoppineisiin verrattavana olisi raamatullinen fundamentalismi. Ovatko he ensimmäisinä vihaamassa Jeesuksen seuraajia?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Kiitos Martti Pentti, hyvä kommentti. Riippuu varmaan niistä fundamenteista. Jos yksi fundamentti olisi Herra Jeesus Kristus on Jumala, niin en usko, että he vihaisivat Jeesusta ja Hänen seuraajiaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Tiedät hyvin, mitä fundamentalismilla tarkoitetaan. Jeesus näyttää joskus jäävän piiloon pilkuntarkan raamatullisuuden taakse.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Meistä jokainen on jollainlailla fundamentalisti tai sitten me olemme tuuliviirejä jotka tuulten mukana menee ties mihinkä. Mitkä ovat itse kunkin fundamentteja, joista haluaa pitää kiinni? Tai miksi jotkut Kristuksen kirkon ydinasiat ovat meidän fundamentteja tai eivät ole? Nämä fundamentit tai niiden puute ohjaavat meidän ajatteluamme halusimme tai emme. Raamatullisuutta on monen laista. Mielestäni, Jumala Herra Jeesus Kristus on koko Raamatun avain. Raamattu on Jeesuksen Kristuksen kirja ja Hänestä kerrotaan koko Raamatussa. Raamattua voi lukea oikein tai väärin. Uskoisin, että tarkoitat tätä, ehkä?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Marjakangas sanoo:

  ”Ei kuitenkaan pidä tulkita kaikkia vastoinkäymisiään ‘maailman vihaksi’ ja todisteeksi oman uskon puhtaudesta.”

  Hyvä huomio Martti Pentiltä!

  Aito lahkohengen tuntomerkki: Minä olen oikeassa, muut ovat väärässä! Siksi muut ovat harhapoluilla, en minä!

  Tämä lahkohenki ei kuuntele sivusta raamatullisia perusteluja! Me olemme oikeassa, toiset väärässä. Siksi meitä vainotaan! Nyyh!

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Reino, kerrankin olen kanssasi samaa mieltä. Ihmettelen suuresti oppiasi, vaikka koko Kristuksen kirkko on Kolminaisuuden kannalla, niin sinä opetat jotain aivan muuta.

   Kristuksen kirkon kolme uskontunnustusta on hyvä mittari meille itselle. Jos huomaamme uskomme olevan aivan jotain muuta, niin korjausliike on tarpeen meissä itsessämme, ei uskontunnustuksissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Marjakangas sanoo:

  Juha Heinilä: ”Jos kristillinen kirkko luopuisi Kolminaisuudesta, niin se luopuisi Kaikkivaltiaasta Jumalasta.”

  Kaikkea sitä, Juha, kuulee! Hukkaan menivät raamatulliset perustelut. Olisit ensin edes tutkinut Raamatusta Berean kristittyjen tavoin, onko asia niin!

  Pyhä Henki on myös nuhteen Henki, eikä vain huutele aamenta joka väliin, teimmepä tai sanoimmepa, mitä tahansa! Kyllä me kaikki myös varoitusta tarvitsemme!

  Kannattaa joskus kuunnella vanhempia kristittyjä! Minä en tosin ole vielä vanha, vasta kahdeksankymppiä tuli viime kesänä täyteen. Mutta väitän silti, että olen pitkään elänyt ja kilvoittelun päämäärä ja voittopalkinto, vanhurskauden seppele, häämöttää jo edessä (2Tim 4:1-8)!

  Lienen ollut karismaattinen ja Pyhällä Hengellä täytetty jo ennen syntymääsi! Kristityn iällä ei kuitenkaan ole vakuusarvoa sinänsä: Mikä meidän uskon tilanne on tällä hetkellä, se ratkaisee!

  Terveiset vaan, vanhempi veljesi Herrassa (joka uskoo pelastuvansa yksin Jeesuksen kautta, ei jonkin Kolminaisuuden tai Kirkon kautta!

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Suurin ongelma ”maailmassa” on Jumalan lasten ongelma, sillä Raamatusta löytyy selkeästi opetus, että juuri Jumalan lapset saavat kuritusta Isältä, muut eivät saa kuritusta ja kasvatusta, vaan Jumala antaa heidän olla. Omiansa Hän kurittaa, ei niitä, jotka eivät Jumalan tahdosta perusta. Kaikissa kansosissa ja kielissä on Jumalan lapsia.

  Ongelma on myös siinä, että Jumala itse on asettanut Abrahamin siemenen maailmaan, tarkoitan Kristusta, jonka kautta Hän on myös synnyttänyt seurakunnan, sen uskon mukaan joka on saanut alkunsa Pojasta.

  Islam on hyvin todennäköisesti alkuisin alkuseurakunnan ajoilta ja eriytynyt, siitä Kirkosta, jonka historia on kulkenut toista tietä Juutalaisten mukana ja pakanat ovat saaneet uskon paljolti Juutalaisten kautta ja Paavalin julistama Kristuksen oppi on hyvin selkeä ja se kiteytyy synnin, vanhurskauden ja tuomion julkituomiseen, sen Hengen mukaan, jonka Jeesus on lähettänyt maailmaan puolustamaan niitä, jotka ottavat Hänet vastaan.

  Kyse on edelleen Evankeliumista, Armosta ja Totuudesta, jota Jeesus julisti kaikkialla ja jota Apostolit jatkoivat ja joka jatkuu edelleen. Uskomalla Evankeliumin muslimi löytää rauhan sielulleen, samoin Juutalainen, kuten myös kaikki kansat kaikkialla aina.

  Kun Jumala antaa syntejä anteeksi, niin Hän tekee sen Kristuksessa ja Henki todistaa samaa. Ei ole mitään erotusta, vaan kaikki ovat yhtä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Kiitos Ismo. Näin on.

   Jumalan Herran Jeesuksen Kristuksen kirje itseään rikkaana pitävälle Laodikean seurakunnalle:

   Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. (Ilm. 3:14-19)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Martti Pylkkänen sanoo:

  Kristittyinä me lausumme ja tunnustamme kolmiyhteisen Jumalan nimen, ja opetamme yksin Häneen turvautumaan. Miksi niin teemme ? Sen tähden, että Jumala itse on palvellut meitä kaikissa persoonoissaan.

  Hän on luonut meidät, Hän on lunastanut meidät ja Hän pyhittää meidät. Kaikissa näissä tehtävissä on liikkeellä yksi Jumala persoonista etualalla, muut toiset osallistuvat Hänen tehtäväänsä. Jeesus sanoi:” Minä ja Isä olemme yhtä, Minä olen lähtenyt Isästä (Joh.16:28 ) Mistä tiedämme onko Jumala kolmiyhteinen ? Sen me tiedämme, että Jumalan sana sen opettaa meille. Se ei selviä oman kokemuksemme, eikä järkemme avulla. Apostoli Johannes kirjoittaa: “Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki.” (1 Joh. 4:2,3); “Hän on antikristus, joka kieltää Isän ja Pojan.” (1 Joh. 2:22); “Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.”

  Jos emme tunnusta kolminaisuusoppia olemme harhaoppisia, jos emme opeta Kristusta ja Hänen ristintyötään yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalan pelastussunnitelmaan. Sillä kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu meidän pelastuksetamme, on sidottu kiinteästi kolmiyhteinen Jumalamme työhön ja toimintaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Juha Heinilä

  Olen IT-suunnittelija Vantaan Rajakylästä. Kuulun Pyhän Kolminaisuuden luterilaiseen seurakuntaan, joka on Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan Vantaan seurakunta. Luen mielelläni vanhoja hyviä luterilaisia kirjoja. Käsittelen blogissa kristityn elämää unohtamatta Raamattua ja Tunnustuskirjoja.

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit