Poliisi ei tutki, mistä Laajasalo sai 442 000 euroa

Tein 23.9.2019 rikosilmoituksen, jonka aiheena oli Teemu Laajasalon yrityksen TL Opetus Oy:n saaman poikkeuksellisen suuren tulon alkuperä. Koska yhtiö ei ollut selvittänyt tulon lähdettä tilinpäätöksen liitteessä mitenkään, pyysin poliisia tutkimaan, onko Laajasalo syyllistynyt kirjanpitoasetuksen vastaiseen toimintaan. Koska Laajasalo ehdottomasti kieltäytyi vastaamasta kysymykseen rahojen alkuperästä myös erikseen kysyttäessä, pyysin poliisia tutkimaan, onko häntä syytä epäillä lahjuksen vastaanottamisesta: kun korkea viranhaltija saa suuren määrän rahaa tuntemattomasta lähteestä ja kieltäytyy selvittämästä sen alkuperää, tällainen huoli on perusteltu.

Poliisin rikostarkastaja Sampsa Marttila antoi asiassa tutkinnanjohtajan päätöksen 17.12.2020. Päätöksen mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa aloiteta.

Poliisi on käyttänyt tekemänsä selvityksen aineistona ainoastaan minun toimittamaani rikosilmoitusta. Päätöksen mukaan poliisi ei ole hankkinut johtopäätöstensä tueksi mitään muuta materiaalia eikä lainkaan selvittänyt Laajasalon saaman suuren summan lähdettä.

Miksi tilinpäätöksessä olevat kaksi virkettä olivat poliisin mukaan riittävät

Laajasalon koulutuspalveluita tuottanut yritys (jolla kyseisellä tilikaudella ei ollut enää lainkaan myyntiä eli liikevaihtoa) sai tilinpäätöksensä mukaan – juuri ennen yrityksen lakkauttamista – jostain 442 316,90 euroa ”liiketoiminnan muuta tuottoa” tilikaudella 2018—2019. Rahoilla se maksoi sentilleen samansuuruisen velkansa, minkä jälkeen Laajasalo lopetti yrityksen.

Kirjanpitoasetuksen mukaan tällainen poikkeuksellinen tulo on eriteltävä tilinpäätöksen liitteessä. TL Opetus Oy:n tilinpäätöksen liitteessä on asiasta kaksi virkettä: ”Yhtiön velat on järjestelty uudelleen tilikauden aikana ja yhtiö on velaton per 11.10.2018. Liiketoiminnan muut tuotot 442 316,90 euroa muodostuvat yhtiön velkojen uudelleenjärjestelystä.”

Virkkeissä ei lainkaan avata tulon lähdettä, niin kuin lain mukaan pitäisi, mutta poliisin mukaan tämä selvitys on riittävä. ”Tilinpäätöksen liitetiedoissa on mainittu tutkintapyynnössä mainittu poikkeuksellinen tuottoerä (442 000). Lisäksi liitetiedoissa on kerrottu tuottojen muodostumisen taustasta eli velkojen uudelleen järjestelystä tilikauden aikana.”

Näiden virkkeiden perusteella tilinpäätöksen lukijan pitäisi poliisin mielestä vakuuttua siitä, että yritys on asiallisesti hoidettu.

Miksi poliisi ei tutki rahojen alkuperää

Poliisi ei ole lainkaan tutkinut, mistä Laajasalo on saanut kyseiset 442 000 euroa. Perusteluksi poliisi esittää sen, että minä en rikosilmoituksessani ole esittänyt ”konkreettista selvitystä epäilyn tueksi”. (Sellaista minulta ei tosin ole missään vaiheessa pyydettykään; en ole ollut kuultavana esiselvityksen yhteydessä.)

Vetoamalla tähän rikosilmoituksen puutteeseen poliisi on päättänyt, että se ei tutki, mistä, miten ja minkä vastineeksi korkea viranhaltija ja yritystoiminnan harjoittaja on saanut 442 000 euroa.

Poliisi ei koe ongelmaksi myöskään sitä, että tilinpäätöksen mukaan summasta ei ole suoritettu arvonlisä-, lahja- tai muuta veroa (sen mukaan, millainen tulo on kysymyksessä).

Poliisi ei pidä riittävänä perusteena esittämälleni epäilylle sitä seikkaa, että Laajasalo johdonmukaisesti kieltäytyy paljastamasta rahoituksensa lähdettä ja että korkean viranhaltijan saamien suurten rahasummien lähde olisi yleisen edun vuoksi aina syytä asianmukaisesti selvittää.

Poliisin mukaan epäilyttävää ei ole myöskään se, että tilinpäätöksen liitteen kahdesta virkkeestä ei voi päätellä mitään rahojen alkuperän ja yritystoiminnan hoitamisen lainmukaisuudesta: ”Tutkintapyynnössä mainittu poikkeuksellisten ja merkityksellisten tulojen erittelyjen laiminlyönti tilinpäätöksen liitteessä ei sellaisenakaan olisi vielä seikka, jonka perusteella asiassa olisi syytä epäillä RL 30:8 pykälän mukaista lahjuksen ottamista elinkeinotoiminnassa tai 40:3:n mukaista lahjusrikkomusta.”

Poliisi ei selvityksessään perustele, miksi minun rikosilmoituksen tekijänä olisi pitänyt selvittää rahoituksen lähde ennen rikosilmoituksen tekemistä. Lain mukaan esitutkinnan aloittamiseksi ei riitä pelkkä rikosilmoituksen tekijän väite, vaan ennen kuin esitutkintaa voidaan aloittaa, väitteen tukena on oltava ”konkreettinen selvitys” epäilyksen perusteeksi. Lain mukaan tämän ”konkreettisen selvityksen” tekeminen ei kuitenkaan kuulu rikosilmoituksen tekijälle, vaan esiselvitystä tekevälle poliisille. Poliisin ei tulisi voida kieltäytyä selvityksen tekemisestä sillä perusteella, että rikosilmoituksen tekijä ei ole tätä selvitystä jo tehnyt. Esiselvitysten tekeminen kuuluu poliisille juuri sen tähden, että yksityishenkilöillä ei ole tällaiseen työhön valtuuksia eikä keinoja.

 

Poliisin päätöksen voi lukea tästä.

Vantaalla 30.12.2020

Johanna Korhonen

4 kommenttia

 • Tarmo Ahonen sanoo:

  Johanna, olen tykännyt radio- ohjelmistasi. Sinulla on oiva radioääni. Olet lahjakas ja totuuteen pyrkivä.

  Teemu-piispa on valoisa, positiivinen, kuunteleva, älykäs, syvällinen ja kiinni tässä ajassa.

  Toivotan molemmille Jumalan armoa, rauhaa ja rakkautta uuteen vuoteen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Hannu Paavola sanoo:

  Kiitos Tarmo kun otit tämän asian esille. Ilmoittaudun minäkin toimittaja Johanna radio-ohjelman ihailijaksi. Oivaltavaa sanontaa, hienoa musiikkia! Kiitos niistä blogistille. Teemu-piispaa minun on vähän vaikeampi arvioida; erinomainen media-ajan piispa ainakin, vaikka nämä talousoperaatiot ja -selvitykset on siihen puoleen tuonutkin lommon.

  Mitä tulee itse blogin asiaan, toivon blogistille pettymyksen sietokykyä ja hyvää uutta vuotta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Voisitteko hieman syventää tästä media ajan asiasta ko. asiassa.

   Sanahan on monimerkityksellinen katsoen eri mahdollisuuksia tiedossa ja sen levittämisessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Väisänen sanoo:

  On huomattava Piispa Laajasalon ottaneen lainan.

  Kuitenkin ilman korkoa pankista lainaaminen olisi ko. menoon hyvä asia vaikka kyse olisi ollut pienestäkin korosta.

  Näin asia on mistä muualta tämmöinen summa voisi löytyä perhe, tai sukulaisuusasiaa väheksymättä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Johanna Korhonen

  Journalisti, kirkkolaulaja Vox Silentii -yhtyeessä. Kirkon luottamushenkilö 2010--2020.