Piispakunnan vastaus kirkolliskokouksen pyytämään tehtäväantoon

Piispat tehtäväsaantoonsa olisivat voineet ilmoittaa olevansa erimielisiä, ja näin He olisivat voineet pyytää Kirkolliskokousta arvioimaan voitaisiinko siellä suostua samansukupuolisten parien kirkolliseen vihkimiseen koska nyt jatkuvana riippuva tilanne kirkossa aiheuttaa useanlaista vaikeutta.

Nythän tätä ei tehty vaikka hyvin olisi voitu tehdä.

Kuuluuko tämä kunnioittavaan keskusteluun kirkon päättävän elimen kanssa mitä kunnioittavasta keskustelemisesta Piispat toivoivat julkiseen käyttöön asiasta puhuttaessa.

Nythän tilanne on helpompi kuin vuosikymmeniä sitten jolloin kuuron heteroparin piti esittää sterilisointitodistus saadakseen mennä Herransa edessä naimisiin kirkollisen vihkimisen myötä.

 1. Mihin on annettu lupa tarkoittaa ettei kyse ole kirkollisesta vihkimisestä vaan samansukupuolisen konsensuksen samanmielisyyden vahvistamisesta ehkä kirkon tilassa.

  Kun on annettu lupa sanoittaa käsikirjaa tilanteen mukaan tarkoittaa se ohi kirkolliskokouksen ymmärrystä ja päätöksiä käyttää käsikirjaa nyt katsottavassa tapauksessa mallilla missä rukoukset, ja mahdollinen siunaus vihkijän mukaan voidaan kohdistaa subjektina papin katsomaan suuntaan kirkon statuksessa edellistä uskossa ymmärtäen.

  Kun vaikeutta jossain Hiippakunnassa olisi saada palvelua voisi pappi joutuessaan ikävään tilanteeseen toimia kuin kodinsiunaamisessa siunaamalla pelkät seinät kodin ja sen Ihmisten sijaan samansukupuolisessa perheessä.

  Ymmärsivätkö Piispat saamansa tehtäväannon päätöksien vaikutuksia enemmän kuin aina seuraaviin lounashetkiin jolloin nyt ollaan samassa kenon vinossa kuin aikaisemminkin.

  Tällä Piispojen luvalla ei myöskään ole kirkon eikä kirkon alttarin siunausta.

 2. Tutustuitko itse tehtävänantoon:
  ”Kirkolliskokous päätti täysistunnossaan 18.5.2018, että edustaja-aloite 1/2017 kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi jätetään raukeamaan. Samalla kirkolliskokous päätti pyytää piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi”

  Vastauksensa yhteenvedossa piispat toteavat:
  ”Käsitellessään edustaja-aloitteeseen perustuvaa perustevaliokunnan mietintöä 1/2018 kirkolliskokous hyväksyi kaksi päätöspontta. Ensiksi se päätti jättää avioliittokäsityksen muuttamista koskevan aloitteen raukeamaan. Sen johdosta tämä piispainkokouksen vastaus kirkolliskokoukselle ei sisällä kirkkolain 20 luvun 7 §:ään liittyviä esityksiä kirkkokäsikirjan tai kirkkolainsäädännön muuttamiseksi. ”

Väisänen Pekka
Väisänen Pekka
Soossi ja joltisen pyöriät perunat. Olen nuoruudessa hiukan soittanut ja lukenut.