Onko ohi?

Parhaillaan kerätään nimiä lakialoitteeseen asevelvollisuuden lakkauttamiseksi Suomessa. Onko asevelvollisuuden aika ohi? Tänään Sveitsissä on ollut kansanäänestys asevelvollisuudesta. En tiedä tulosta, mutta veikkaan Sveitsiläisten äänestäneen asevelvollisuuden puolesta.  Voitaisiinpa meilläkin sanoa asevelvollisuuden lakkautuspuheista: Ohi on!

_ _ _ 

 

Asevelvollisuuden vastustajilla on yleensä seuraavia perusteita:

+ sodan uhkaa ei ole enää olemassa

+ pieni ammattiarmeija /puolustusliitto hoitaa tarvittavan puolustuksen

+  asevelvollisuutta ei ole enää muualla

+ maalla ei ole varaa asevelvollisuusarmeijaan

 

Vastaan näihin väitteisiin.

Maailma muuttuu lyhyessäkin ajassa arvaamattomasti. Kuka osasi ennakoida Venäjän hyökkäyksen Georgiaan viisi vuotta sitten? Uskottavaa puolustusta ei rakenneta hetkessä. – Palokunnalle ei lähdetä ostamaan letkuja, kun palo on jo syttynyt. 1939 syksyllä Suomi yritti paikata aiempia puolustuksen laiminlyöntejä. Miehille jaettiin vähimmillään kokardi ja vyö.

Uudenlaisiin turvallisuusuhkiin varautuminen edellyttää ajanmukaisia puolustusvoimia.

Ohi on -kampanjan puuhahenkilö Aarno Kotro puhuu 20 000 miehen ammattiarmeijan puolesta, jonka rinnalle koulutetaan reserviä vapaaehtoisella asepalveluksella. Hän laskee näin saatavan reservin riittävän kriisiaikaa varten. 

Väitän, että vapaaehtoiseen asepalvelukseen ei saada riittävästi vapaaehtoisia, ei myöskään ammattiarmeijaan halukkaita. Ilman lakisääteistä asevelvollisuutta tai ilman merkittäviä etuja (= palkkaa) asepalvelukseen halukkaiden määrä jää pieneksi. Ruotsi on yrittänyt tätä ja nyt sen uskottava puolustus on vaikeuksissa kun armeijaan ei saada rekrytoitua riittävästi sotilaita.

Suomen kokoisen maan uskottava puolustus edellyttää 230 000 sotilaan hyvin varustettua ja koulutettua sekä motivoitunutta joukkoa.  

Puolustusliitto ei ota vapaamatkustajia eikä hoida maan puolustusta ilman sen omaa panostusta.

Suomen lisäksi asevelvollisuus on Sveitsillä ja Itävallalla sekä Tanskalla, Norjalla, Virolla, Kreikalla ja Kyproksella. Näistä Sveitsi ja Itävalta ovat Suomen tavoin liittoutumattomia maita.

Suomen erityispiirre on 1200 km maaraja EU:n itäreunalla sekä laaja, harvaan asuttu ja peitteinen, metsien, soiden ja järvien pirstoma alue. Sen puolustamisessa tarvitaan mieslukuinen armeija.

Suomen puolustusbudjetti on 2,6 mrd euroa ja sitä koskevat säästöpäätökset, jotka ovat johtamassa 2015 alusta usean varuskunnan ja 2200 henkilötyövuoden vähennyksiin.

Siilasmaan komitea on verrannut nykyistä asevelvollisuusarmeijaa  ja sen kustannuksia 60 000 sotilaan ammattiarmeijaan. Amattiarmeija olisi noin kaksi kertaa kalliimpi. Tämän kokoisella ammattiarmeijalla ei olisi mahdollista puolustaa koko maata. Uudenmaan puolustamiseen se voisi riittää.

Palkka-armeijoihin rekrytoituu kapea osa yhteiskuntaa. Näin armeija ja muu yhteiskunta eriytyvät toisistaan. Lopputuloksena voi olla, että palkka-armeija menettää kansan tuen

 _ _ _

Uskottavan puolustuksen edellyttämän armeijan ylläpitäminen on tähän asti voitu hoitaa parhaiten ja edullisimmin yleisellä asevelvollisuudella. Yleisen asevelvollisuuden puolesta voidaan sanoa, että se ylläpitää laajaa maanpuolustustahtoa. Se on taloudellisempi kuin palkka-armeija ja mahdollistaa koko suuren ja harvaan asutun maan puolustamisen. Se on mahdollinen myös sotilasliiton jäsenelle, kuten Viron esimerkki osoittaa.

Jotkut ovat todenneet ääneen, että miehiä koskeva asevelvollisuus kohtelee sukupuolia epätasa-arvoisesti.  Naisilla on kuitenkin ollut mahdollisuus vapaaehtoisesti suorittaa asepalvelus kohta kahden vuosikymmenen ajan. Laki naisten vapaaehtoisesta palveluksesta säädettiin 1995. Vuosittain noin 400-500 naista, iältään 18-29 vuotta, valitsee tämän mahdollisuuden.

_ _ _

Asepalveluksen suorittaneiden osuuden lasku on herättänyt epäilyjä yleistä asevelvollisuutta kohtaan. Jotkut näkevät palveluksen suorittaneiden osuuden pienenemissä jo merkkejä valikoivasta asevelvollisuudesta. Sen käyttöönotto johtaisi kuitenkin todennäköisesti palkka-armeijaan.

Varusmiespalveluksen suorittaa alle 80% kutsunnanalaisista. Suurin osa kutsunnoissa karsiutumisista johtuu ylipainosta, huumeiden käytöstä ja erilaisista sairauksista. Palveluksen keskeytyminen ensimmäisten viikkojen aikana johtuu useimmiten tuki- ja liikuntaelinten vammoista ja psyykkisistä syistä.

Etelä-Suomen Sanomien artikkeli 19.5. kuvasi sitä, kuinka jotkut ovat onnistuneet välttämään armeijan ja siviilipalveluksen harhauttamalla lääkäriä. Menettely tuntuu minusta moraalittomalta samoin kuin huijauksen esille tuominen ikään kuin toimivana mallina.  Itse haluan uskoa, että ilmiö on vähäinen ja suurin osa vapautuksista on myönnetty aiheellisesti.

Joka tapauksessa keskeytysten suureen määrään olisi reagoitava. Eri tahojen, kuten perheiden, koulujen, kuntien nuorisotoimen ja seurakuntien olisi syytä etukäteen valmistaa nuoria miehiä heitä odottavaan palvelukseen rohkaisemalla kunnon kohottamiseen ja painon pudottamiseen. Keskeytynyt palvelus on usein isku itsetunnolle ja lisätekijä mahdollisessa syrjäytymiskehityksessä.

Suomen puolustusvoimat ovat olemassa rauhan ylläpitämiseksi. On kyse maassa asuvien ihmisten hyvän puolustamisesta, joka sopii yhteen kristillisen lähimmäisenrakkauden kanssa.

Euroopassa ei tällä hetkellä koeta sodan uhkaa. Silti elämme muutosten aikaa raha- ja energiatalouden, tietoturvallisuuden ja maailman vesi- ja ruokahuollon aloilla. Uskottavalla kokonaismaanpuolustuksella halutaan taata väestön turvallisuus ja yhteiskunnan toimivuus. 

23 kommenttia

 • Pekka Särkiö sanoo:

  Ana Virtanen, on kyllä esitetty tasa-arvosyin asevelvollisuuden tai jonkun muun palveluvelvollisuuden ulottamista myös naisiin. En usko tämän kuitenkaan lisäävän asevelvollisuuden perustaa tai suosiota, pikemminkin päin vastoin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Särkiö sanoo:

  Ana Virtanen, on kyllä esitetty tasa-arvosyin asevelvollisuuden tai jonkun muun palveluvelvollisuuden ulottamista myös naisiin. En usko tämän kuitenkaan lisäävän asevelvollisuuden perustaa tai suosiota, pikemminkin päin vastoin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tuula Hölttä sanoo:

  Ana Virtanen :”Tasa-arvo on arvo itsessään, ei vain tie kansansuosioon.”

  Tasa-arvo on mielestäni ihmisarvoon sisältyvä käsite ja sisältää myös lasten ihmisarvon, joka ei toteudu lapsen oikeuksia kunnioittavana ylisuurissa ja vajailla resursseilla toimivissa päiväkotiryhmissä. Olen samaa mieltä kuin Hillary Clinton oli 1995: It is no longer acceptable to discuss women’s rights as separate from human rights. (Hillary Rodham Clinton, Beijing 5.9.95)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Särkiö sanoo:

  Samuli Suihko, miksi suositella reservikieltäytymistä ja yhteisten voimavarojen tarkoituksellista hukkaamista?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jori Mäntysalo sanoo:

  Sehän on tietysti totta, että asevelvollisuus ei ole tasa-arvoinen.

  Mutta onhan jo nyt perustuslaissa mm. tasa-arvo ja kirkkolaki. Miksei sitten myös venkoilun sijaan kirjoitettaisi suoraan lakiin periaatetta, jonka mukaan sukupuolten tasa-arvoa ei noudateta asevelvollisuuden osalta?

  Eihän tasa-arvokaan voi olla dogmi, joka ohittaa kaikki muut hyvät.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Särkiö sanoo:

  Jorma Hentilä, kiitos hyvästä kommentista. Itse asiassa jatkossa voisi olla mahdollista arvioida tarkemmin kunkin kutsunnanalaisen palveluskelpoisuutta ja sopivuutta tiettyihin tehtäviin. Kovin jyrkillä vapautuskriteereillä voi mennä hukkaan osaamista ja motivaatiota. Suuret palveluksesta vapautettujen määrät myös heikentävät yleisen asevelvollisuuden perustaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Särkiö sanoo:

  Jorilta harkinnan arvoinen näkökohta. Tosin lakitekstissä tuollainen maininta tasa-arvon huomiotta jättämisestä herättäisi varmaankin vasta lauseita.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jori Mäntysalo sanoo:

  Epäilemättä se närästäisi. Mutta onhan nykyinen menettely tekopyhää. Eikö se ole ihan suoraan syrjinnän määritelmä, ettei yksilöä kohdella omien ominaisuuksiensa (esim. lihasvoima) perusteella vaan viiteryhmän keskimääräisten ominaisuuksien mukaan (esim. miehet ovat keskimäärin voimakkaampia)?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Särkiö sanoo:

  Sveitsin kansanäänestys muuten antoi selvän tuen asevelvollisuuden jatkumiselle, jos muistan oikein, 4/5 äänestäneestä oli sen puolesta. Sveitsiläinen miliisijärjestelmä pitää sisällään lyhyen peruspalveluksen ja tämän jälkeen usein toistuvat, jopa kuukauden kertausharjoitukset. Työnantaja maksaa tältä ajalta koituvia kuluja. Miliisisotilaan on maksettava korvaus, jos jää pois harjoituksesta. Sama koskee myös palokuntatoimintaa; poissa saa olla mutta se maksaa. Näin sveitsiläiset kantavat yhdessä vastuuta turvallisuudestaan. Suomessa vastuu yhteisten asioiden hoidosta toteutuu heikommin. Odotus on, että yhteiskunta hoitaa asiat ja maksaa kulut – kuten ajatus asepalveluksen korvaamisesta rahalla. Tämä asenne merkitsee samalla valtion menojen kasvua ja lisälainan ottoa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Samuel Suihko sanoo:

  Suosittelen tuota kaunasta inttiä kohtaan. Laskujeni mukaan hukkasin menetettyinä palkkatuloina armeijan aikana noin 11000 euroa ja lykkäsin opiskelemaan lähtöä. Armeijassa minuakin henkisesti epätasapainoisemmat ihmiset sitten simputtivat ja kiusasivat ryhmän heikoimpia aikomuksenaan muka motivoida ryhmää parempii suorituksiin joukkorangaistusten kautta.

  Parhaani armeijassa tein ja palkintojakin jäi muistoksi, mutta pohjimmainen muisto on vain loputon kiusaaminen esimiesten taholta. Ymmärrän, ettei asevoimissa voi toimia demokratia, mutta on täysin järjenköyhyyttä, että komentoketju on täysin joustamaton eikä esimiehelleen voi pistää vastaan ja kieltäytyä täysin idioottimaisista ja rangaistuksenomaisista käskyistä ja tehtävistä.

  Olen suositellut reservikieltäytymistä ja tulen suosittelemaan jatkossakin. Lapinjärven sivarikeskuksessa oli kovin hyvä mieli, kun paikalla oli niin monta erikoiskoulutettua aseistakieltäytyjää. Pikkuhiljaa murennetaan miehiin kohdistuva pakkovalta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Pekka Särkiö

  Kenttäpiispa evp. ja Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti. Iitin seurakunnan vs. kirkkoherra 4.9.2023-29.2.2024. Harrastan mehiläistarhausta ja maatiaiskanojen kasvatusta, esteratsastusta ja nykyaikaista viisiottelua. Minulle tärkeitä asioita ovat luonto ja sen elinvoiman turvaaminen, ekologinen elämäntapa, historian tuntemus sekä kestävän yhteiskunnan puolustaminen.