Mooseksesta Kristukseen

 

Läntisen maakunnan pääkaupunki Kamerunissa on Bafousam. Siellä luterilaisen seurakunnan syntyyn vaikutti voimakkaasti maakunnan virkamies Alpha, kuvassa etualalla. Hän sai kootuksi joukon ihmisiä ja he aloittivat luterilaisen jumalanpalveluksen pitämisen. Me lähetyssaarnaajat saimme sitten iloksemme käydä heidän luonaan messuja toimitamassa.

 

 Ei tarvitse hättäillä. Kaikilla asioilla on määräaikansa.  Tämän huomasin Kameruniin mennessäni. Menin sinne leskenä. Tulin takaisin kolmen prinsessan kanssa, vaimoni ja kahden tyttären.
Vaimoni puolestaan oli nähnyt unen miehestä, jota hän ei tuntenut. Useammankin kerran. Hän ei tiennyt mitä tämä merkitsi.  Sitten saavuin lähetystyöhön. Tulin sellaiseen yhteisöön missä hän liikkui. Ihmeissään  hän huomasi minut unissaan näkemäkseen.
Vuosi kului, huomasin hänet mielenkiintoiseksi ihmiseksi. Vuoden perästä kosin ja vastaus oli myönteinen. Vasta tuon jälkeen hän kertoi,  mitä unessaan oli nähnyt jo ennen maahan tuloani.
Olemme saaneet kulkea edeltä valmistettua tietä. Jumala on johtanut meidät toistemme luo. Jo vajaa neljäkymmentä vuotta aikaisemmin olin saanut lähetyskutsun, ja vasta paljon myöhemmin se oli mahdolista toteuttaa. Kun aika sitten koitti, niin kaikki palaset loksahtivat paikoilleen ja nyt olen onnellinen: Ensinnäkin siitä, että pääsin toteuttamaan nuoruuteni suurta kutsua, lähteä evankeliumia julistamaan Afrikkaan,  ja toiseksi Jumalan tielleni johtamasta perheestä. Sydämeni on syvästi kiitollinen minun rakkaalle Jumalalleni kaikesta, mitä hän on elämääni antanut.
SUNNUNTAI 13.12.2020

3. adventtisunnuntai

Tehkää tie Kuninkaalle

Ensimmäinen lukukappale: 5. Moos. 18:15-19

Adventti

Vietämme adventin aikaa. Odotamme joulua, Vapahtajamme syntymän juhlaa. Valmisteluja tehdään. Paikkoja pannaan kuntoon ja juhlan vieton ohjelmaa suunnitellaan. Valmistaudumme viettämään Vapahtajamme maailmaan tulon suurta tapahtumaa.

Kirkkovuodessa tätä aikaa nimitetään adventiksi, Kristuksen luoksemme tulon odotuksen ajaksi.  Mietiskelemme hänen saapumistaan.

Jeesuksen julkisen tulon edellä vaikutti  toinen, joka valmisti tietä. Johannes Kastaja toimi voimallisena julistajana. Moni halusi muuttaa elämänsä  hänen vaikutuksestaan. Kääntymyksen kaipaus nousi heidän sisimpäänsä. Lukuisille hän sai Jumalan palvelijana toimittaa kasteen, joka ojensi syntien anteeksiannon ja lahjoitti elämän uudistavan parannuksen.

Johannes Kastaja viittasi Jeesukseen.  Hän toi esiin, että  Jeesus on toimittava sovintouhrin koko maailman puolesta. Kuolemallaan Vapahtajamme kantaa meidän syntimme, puhdistaa meidät, vapauttaa meidät. Antaa meille Jumalan yhteydessä.

Johannes julisti Jeesuksesta, että tämä on  Jumalan Karitsa, joka antaa henkensä maailman puolesta kuin nuori lammas Vanhan testamentin uhreissa.


Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: »Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!   Joh. 1:29.

Hänen työhönsä Jeesuksen toiminta liittyi ja jatkoi sitä edelleen laajentaen.  Toiminta kasvoi valtavasti, opetuslasten määrä lisääntyi suuresti.  Opetuslapset hän lähetti valtuuttaminaan voittamaan yhä enemmän väkeä Jumalan lapseuteen. Tämä työ jatkuu meidänkin aikanamme, kun Jeesuksen asettamalla  kasteella kirkko  opetuslapseuttaa  ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

 

Jeesuksen tuloa valmistelivatt myös lukuisat Vanhan testamentin profetiat, joista yhtä  blogissani tarkastelen.

Profetia Jeesuksesta

Lukukappaleemme on Mooseksen jäähyväispuheesta. Kansan johtaja viittaa seuraajaansa Joosuaan. Nimen kreikkalainen muoto on Jeesus.

Teksti toimii useamman kerroksen periaatteella.

Konkreettisessa tilanteessa kysymys oli vallan siirron valmistelusta. Mooseksen elämäntyö alkoi päättyä ja Joosua valittiin uudeksi johtajaksi. Uutta johtajaa on toteltava yhtä uskollisesti kuin häntäkin noiden kuluneiden neljänkymmenen vuoden aikana.

Myöhemmässä käytössä teksti muodostui tulevaisuuden rohkaisuksi ja toivon julistuksen perustaksi. Tekstin seuraava kerrostuma tuli esille. Jumala on lähettävä oman profeettansa, tulevaisuuden avaajan, kansansa Vapauttajan.

Tulevaisuus on Jumalan käsissä ja siksi myös tämän tekstin profetia liittyi toisiin Vanhan testamentin lupauksiin Herran avusta pyhälle kansalleen.  Niinpä tämäkin  lukukappale muodostui Messiaan tulon ennustukseksi. Jumalan valtakunta tulee ihmisten keskuuteen ja näin koko kansa, kaikki kansat, koko maailma, kokee Jumalan avun.  Jumala saapuu omiensa luo ja antaa tulevaisuuden ja toivon.

Vanhassa kirkossa tämä on nähty toteutuneen Jeesuksen Kristuksen syntymisessä  Vapahtajaksemme, koko maailman pelastamaan. Tämä on yhä edelleen kristikunnan suuri ylistyksen aihe.  Herramme tulossa lupaus sai täyttymyksensä.

 Profeetta

Jeesuksen elämää on tarkasteltu monelta puolelta.  Erityisesti on nostettu esille kolme jo Vanhassa testamentissa mainittua virkaa: profeetta, kuningas ja ylimmäinen pappi.

Ylimmäisen papin tehtävänä oli toimittaa koko kansaa koskevat uhritoimitukset.  Tämä tarkastelu siirtää ajatuksemme Jeesuksen elämäntehtävän huipentumaan:  Jeesus tuli antamaan elämänsä koko maailman puolesta Golgatan ristillä.  Hänen uhrikuolemansa toi meille vapautuksen ja voiton synnin, kuoleman ja Perkeleen vallasta. Ylösnousemuksellaan hän toi esiin uuden aikakauden, pelastuksen ja voiton aikakauden.

Kuninkaan tehtävän tarkastelu tuo esille sen, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.  Hänen kauttaan kaikki on luotu ja häntä varten. Hänen hallituksensa tulee olemaan ikuinen, koska hän itse on ikuinen Jumala. Saatanan vallan hän on kukistanut ja kerran takaisin tulesaan tekee lopun kaikesta pahasa.

Kirkko on hänen omaisuuskansansa, hänen erityisen huolenpitonsa kohde. Kirkkoa hän hoitaa kuin puu oksiaan,  paremmin kuin huolehtiva ihminen   omaa ruumistaan,  Me olemme hänen ruumiinsa ja hän on meidän päämme.

Profeetallisen tehtävän tarkastelussa tutkimme hänen opetuksiaan, opimme hänestä ja seuraamme hänen viitoittamaansa tietä.  Jumalan sana puhuu hänestä ja hänen oppiaan me seuraamme.

Inhimillinen elämämme vaatii yhteiskuntaammekin ohjeita, joilla voimme pitää kaiken toiminnassamme.  Erilaisista kansainvälisistä vertailuista voi huomata, miten vanhurskaus kansakunnat korottaa, mutta jumalattomuus ja välinpitämättömyys koituvat kansojen tuhoksi.

Antakaamme Jumalan sanan tehdä työtä meidänkin elämässämme,  niin että avoimin korvin kuulemme Herran sanaa ja myös sydämemme halulla sovellamme sen sekä omaan että yhteiseen elämäämme, niin lähipiirissämme kuin kauemmaksikin yhteyksiä pitäessämme.

 

* * *

Tässä sunnuntain ensimmäinen lukukappale

5. Moos. 18:15–19

Mooses sanoi:
    ”Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. Tätähän te pyysitte Herralta, Jumalaltanne, kun Horebin juurelle kokoontuneina sanoitte: ’Me emme enää kestä kuulla Herran, Jumalamme, ääntä emmekä nähdä tuota suurta tulta, sillä pelkäämme, että kuolemme.’ Herra sanoi silloin minulle: ’Se, mitä he sanoivat, on oikein. Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen.’”

 1. Mooseksen viidennen kirjan lopussa sanotaan, että koskaan ei kuitenkaan tullut Mooseksen veroista profeettaa, joka olisi puhunut Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin ja joka olisi tehnyt niin suuria ja peljättäviä tekoja, kuin Mooses teki faraolle ja hänen joukoilleen koko Israelin kansan silmien edessä.

  Lisäisin vielä, että Joosua on Joosua, ei mikään esikuvallinen Jeesushahmo, kuten ne kaikki muutkin, joista Jeesukselle on persoonaa rakennettu, ikäänkuin keinosiemennyksellä, vähän lauseita Daavidista, Salomosta, Eliasta, Jeehusta, totuudesta, viisaudesta, ihmisen pojasta, jumalan pojasta, marian pojasta, daavidin pojasta, Joosefin poikaan.
  Tällainen valheellinen gogtail meni sitten ihmisten päähän kuin häkä ja suuri osa on edelleenkin humalassa ja hokee lauseita, joihin heidän pitäisi uskoa, vaikka niillä ei ole mitään juuria kenessäkään yksilössä. Jeesus kuninkaalla ei ole vaatteita, kun häneltä riisutaan pois kaikki lainavaatteet.

  • Tarja

   Kiitos kommentistasi.

   Tooran eli Lain eli Mooseksen kirjojen valmistumiseen mennessä ei ollutkaan elänyt ketään Moosekseen verrattavaa henkilöä. Niinpä tuo lausunto on Israelin perinnön historian kannalta aivan aiheellinen.

   Perinteen erilaiset palaset liittyivät toisiinsa koko kansan historian aikana. Tätä voisi verrata ison talon rakanetamiseen. Aluksi näyttää siltä että eri puolilla jossakin rakennusvaiheessa näyttää kuin oltaisiin useammankin työn parissa, kunnes sitten työn edetessä kokonaisuus alkaa hahmottua. Näin myös eri aikoina julki tulleiden profetioiden ja muiden ilmoitukseen historiaan kuuluvien tapahatumien selitykset våhitetellen hahmottuivat yhä selkeämmiksi merkeiksi Messiaan saapumista ajatellen. Näin muodostui se elämän ympäristö, jonka keskelle sitten Vapahtajamme saattoi tulla, niin että oli mahdollista hämmästellen todeta, miten useiden tapausten käänteet muodostuivat sellaisiksi, että ennustukset täyttyivät.

   Kun talo on tullut valmiiksi, niin silloin nähdään, mihin kohtaan taloa mikäkin palanen kuuluu ja mitä tehtävää varten ne siihen on pantu.

   Samalla tavalla noiden lukuisten Vanhan testamentin tekstien kokonaissanoma tulee näkyviin Jeesuksen elämässä. Joosuan kaima Jeesus ei tullut kumoamaan Vanhan testamentin sanomaa vaan täyttämään sen. Näin koko Ramatun kokonaissanoma avautuu Vapahtajastamme käsin.

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25