Miksi teologien huonosta työllisyystilanteesta vaietaan?

Vuonna 2003 työttömyys vaivasi noin joka viidettä vastavalmistunutta teologia, mutta viiden vuoden päästä valmistumisesta vuonna 2008 työttömyys vaivasi enää vain hyvin harvaa teologia.fi- sivuston tutkimuksen mukaan.

 

Nyt on ehkä vähän huonommin?

Teologien ylioppilaiden oman lehden, Kyyhkysen mukaan: ”Teologien työttömyys on vuodessa kohonnut 70 %, eikä teologien suurin työnantaja lupaa kuin myötätuntoa."

Tässä muutaman teologinaisen ajatuksia työttömyydestä (varmasti kokemuksia löytyy miehiltäkin paljon!):

Valmistuin joulukuussa 2012 ja siitä asti olen papin töitä hakenut. Minulle kelpaisi millainen pätkä tahansa, missä tahansa ja oikeasti mielelläni muuttaisin Helsingistä kauemmaksi kun olen täällä koko ikäni tähän mennessä asunut (eli en siis ole vihkimyksen hakija, joka lähtisi heti takaisin pääkaupunkiseudulle). Yhteenkään haastatteluun en ole päässyt, joskus tulee se "kiitos mutta ei kiitos" -kirje, yleensä ei sitäkään, enkä ihmettele kun hakijoita on PALJON. Onneksi minulla on ollut osa-aikatöitä (tyystin toisella alalla), että jotenkin on tultu toimeen, mutta hiljaiseksi vetää. Harjoitteluohjaajalleni, joka nykyisin on sen seurakunnan kirkkoherra, sanoin jo että tulisin töihin vaikka ilmaiseksi, vielä en ole kirjoittanut sitä työhakemuksiin sentään. Yritän olla toiveikas, mutta vakavaksi vetää ja en enää uskalla ajatella "sitten kun pääsen kirkolle töihin" vaan rohkeimmillanikin vain että sitten jos...”

Olen huomannut, että vaikeaa on. Papiksi pyrin, mutta paikkoja ei ole auki. Olen hakenut niihin muutamiin mitä on, enkä ole päässyt haastatteluun. Turun hiippakuntaan soitin jo vuodenvaihteessa, mutta sanoivat, ettei piispan kalenterissa ole tilaa kuin niille, joilla on jo paikka tiedossa. Lisäsivät myös, että heillä on lähes yhtä vaikea tilanne kuin pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä minulla on lähes vuoden sijaisuus srk:n lastenohjaajana. Huolestuttaa teologin osaamisen näivettyminen jos menee vuosia muissa hommissa. Harmittaa myös jos pitkä koulutus ei riitä vaan pitää kouluttautua johonkin muuhun ammattiin työtilanteen vuoksi. Tein opiskelun aikana sellaisen arvovalinnan, etten viettänyt kesiä leireillä ja luonut suhteita seurakuntiin vaan annoin aikani omille lapsille. Nyt se kostautuu, koska suhteita ja työkokemusta on vähän.”

Sain pappisvihkimyksen periferiaan (kaikella rakkaudella ) heti valmistumiseni jälkeen. Muutin kaupunkiin. Tuli pätkiä ja lisää pätkiä, kaikki pituudeltaan alle vuoden. Välillä pelkäsin työttömyyttä, mutta jotakin aina järjestyi. Onneksi edes niitä pätkiä! Silti, kun yksi pätkä oli taas päättymässä, hain ja pääsin muihin töihin. Tulivat aikuiseen elämään kuuluvat lainanlyhennykset ja välillä kaipasin todella jo lomaakin - sitähän pätkätyöläisellä ei juuri ole. Suuressa kaupungissa meitä hyviä, pidettyjä, nuoria ja määräaikaisia naispappeja oli vain liikaa, virat menivät järjestään miehille. Todellakin: Kaikki miespuoliset opiskelukaverini saivat vakityön lähes heti valmistuttuaan, naiset vain määräaikaisuuksia vuosikausien ajan. Nykyisessä työssäni viihdyn ja olen edennyt urallani nopeasti, mutta mielelläni löytäisin itseni vielä kirkostakin. Ehkä joskus - mutta lyhyisiin pätkiin en enää lähde. Niissä työn kehittäminen on mahdotonta, ja kaltaiselleni työorientoituneelle ihmiselle se on työn mielekkyyden kokemiseksi välttämättömyys.

 

Mitä sanovat verkon sivustot, jotka tiedottavat tilanteesta tuleville ja nykyisille opiskelijoille?

 

Teologian alalta valmistuneiden työllisyystilanne on hyvä. Useista muista aloista poiketen etenkin kirkon piirissä työskentelevät teologit sijoittuvat työelämään siirtyessään kaikkiin osiin maatamme.

Teologian maistereiden ja tohtoreiden tarve työelämässä kasvaa lähivuosien aikana suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Teologeja toimii tällä hetkellä työelämässä noin 4 000.

Teologien nykyinen ja myös ennakoitu tuleva työttömyysprosentti on hyvästä työtilanteesta johtuen erittäin alhainen.”

Teologinen tiedekunta kertoo asiasta, että työttömiä työnhakijoita vuonna 2005 valmistuneista maistereista oli vain 1,2 prosenttia.

Ristiriitaista vai suoranaista valehtelua? Ilmeisesti muutos huonompaan on tosiaan tapahtunut ihan viimeisten parin vuoden aikana. Eikä ole tietoa, koska mahdollinen muutos parempaan tapahtuu. Epäilemättä kirkosta eroamisella on osuutensa asiaan. Rahaa on vähemmän käytettävissä henkilöstön palkkaamiseen. Tietoa asioista tuntuu olevan vaikeaa löytää juuri mistään. Itseäni mietityttää, mitä uusille teologian opiskelijoille kerrotaan työllisyydestä ja miten tiedekunta ja kirkko tiedottaa asiasta nykyisille opiskelijoille.

Mistä tuki valmistuneille teologian maistereille, joille ei löydy töitä kirkon piiristä tai välttämättä teologisilta aloilta ollenkaan tällä hetkellä ainakaan? Vertaistuki/ työllistymisen tuki? Osaako työkkäri auttaa tarpeeksi hyvin teologisen alan työttömiä maistereita? Ei kai auta kuin odottaa, että enemmän keskustelua asian tiimoilta herää...?

Joka tapauksessa uskon, että monella teologilla on toivoa työllistyä myös kirkon ulkopuolelle esimerkiksi pienellä lisäkouluttautumisella tai sivuaineella. Esimerkiksi perheneuvontaan, toimittajaksi tai freelance-toimittajaksi taikka opettajaksi. Tai voihan sitä lähteä vaikka ulkomaille, jos se kiinnostaa. En näkisi, että ainut hengellinen työ tapahtuu kirkon seinien sisäpuolella. Sitä voi tehdä monessa muussakin työssä? Jos Jumala on kutsunut hengelliseen työhön, eiköhän se ajan sisällä järjesty ja Jumalan työtä voi tehdä erilaisissa paikoissa ja erilaisilla työpaikoilla kirkon ulkopuolellakin. Vaikka sitten vähän vaivihkaa. ;) Tietysti jos haudalla seisominen on se unelma, niin on ymmärrettävää, että kärsii pappien huonosta työllisyystilanteesta...

38 kommenttia

 • Eero Juhani Koskela sanoo:

  Lauri Kopponen voisitko kysyä vaikka tuomiokapitulin notaarilta Tsmpereen Hiippakumnasta onko pykälä olemassa ja vielä voimassa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Eero Juhani Koskela sanoo:

  ..piti olla Tampereen Hiippakunnasta….

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Eero Juhani Koskela sanoo:

   Lauri Kopponen tässä yksi pykälä. Ei puhuta valmistuneista maistereista, vaan vihityistä papeista.

   13 § ”Kun kirkkoherran- tai kappalaisenvirka on avoinna tai kun papinvirkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sopivaksi katsomansa papin. Lehtorin tai kanttorin viran osalta kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto määrää viran väliaikaiseksi hoitajaksi tehtävään sopivan henkilön.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Lauri Kopponen sanoo:

   Muuten hyvä, mutta tämä pykälä ei mitenkään liity käsiteltävään asiaan. Kaipaan edelleen kirkkojärjestyksen pykälää, jonka mukaan teologian maistereita ei saa vihkiä papeiksi ennen kuin on työttömät hiippakunnan papit työllistetty.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Eero Juhani Koskela sanoo:

  Kopponen mielestäni käy. Kohdallani on ollut juuri kahdessa esimekkitapaukessa juuri viransijaisuus. (Yhdessä kokoaikainen seurakuntapastorin virka.)

  Pykälässä puhuttiin myös muustakin kuin kirkkoherran tai kappalaisen virasta. Siis puhutaan väliaikaisesta muusta papin viransijaisuudesta. Maisteri ei ole pappi ilman vihkimystä. Eli selkeästi puhutaan vain vihitystä sopivasta papista. Minunkin hiippakunnssa on useita työttömiä pappeja ja lisää on tulossa. Ymmärtänet, että itselläni on tässä asiassa paljon enempi fakta tietoa kuin jos on ulkopuolinen.((Pappina en tietenkään ala paljastamaan mitään sellaista mikä ei ole yleistä ja julkista.) Mitä olen kertonut pitää paikkansa .

  Ps. En nyt oikein ole päässyt sisäistämään mikä motiivi Kopposella on käydä tähän voimakkaasen depaattiin?

  ”papinvirkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sopivaksi katsomansa papin”.

  Ps. En ole lakimies olen sanonut vain sen mitä minulle on useita kertoja lähes kahdeksan vuoden aikana sanottu hiippakuntatasolta. On puhuttu toista ja toimittu liian usein toisin. Ilmeisesti en ole ainut joka on kokenut, että on olemassa epävirallinen ohituskaista.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Eero Juhani Koskela sanoo:

  Kopposelle:

  Viranhoitomääräyksellä täytettävä papin virka tai sijaisuus Kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 mom. mukaan kun seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan virkaan tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin siten kuin 2 momentissa säädetään. Kirkkolain 6 luvun 11 §:n 2 mom. mukaan tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista. Kun seurakunnassa tarvitaan seurakuntapastoria tai papinvirkaan väliaikaista hoitajaa, seurakunnan on hyvä olla ensin yhteydessä notaariin ja kertoa millaista henkilöä papin virkaan tai sijaisuuteen seurakunta on etsimässä. Samalla notaari voi antaa luettelon papeista, joilla on virkamääräys päättymässä tai jotka ovat vailla virkamääräystä. Jos hiippakunnan papistossa ei ole avoinna olevaan papin virkaan tai sijaisuuteen sopivaa pappia, seurakunta voi etsiä virkaan henkilöä ilmoituksen avulla. Ilmoitus lähetetään tiedoksi myös notaarille. Julkinen ilmoitus lehdessä tai kirkon rekrytointisivulla asettaa seurakunnalle vaatimuksen noudattaa hyvän hallinnon periaatteita sen antaessa lausuntoa tuomiokapitulille papin virkaan sopivasta henkilöstä. Seurakunnan lausunto on perusteltava erityisen hyvin, mikäli seurakunta päätyy:  antamaan vokaation pappisvirkaan,  hakijoissa on joku objektiivisesti arvioiden ansioituneempi henkilö, tai  seurakunta päätyy toisen hiippakunnan pappiin

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Lauri Kopponen sanoo:

  Koskelalta jää huomaamatta, että viranhoitomääräystä annettaessa pappi on pappi riippumatta siitä, onko hänet vihitty aikaisemmin vai vasta vokaatiossa tarkoitettuun tehtävään.

  Koskela kysyy myös motiiviani tähän keskusteluun. Se on yksinkertainen: Koskela esitti varsin rankan väitteen siitä, että tuomiokapitulit rikkovat lakia vihkiessään teologian maistereita ja antaessaan heille viranhoitomääräyksiä, vaikka hiippakunnassa on työttömiä pappeja. Lainsäädännöllistä pohjaa tälle väitteelle ei kuitenkaan ole löytynyt. Tällainen perusteeton syytös on aiheellista oikaista.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Eero Juhani Koskela sanoo:

  Lauri Kopponen kohteliaimmin vetoan viimeiseen kirkkojärjestyksen lakipykkälään ja pysyn väitteessäni. Eli jos ette ilmeisesti lakimiehenä osaa lukea lähettämääni pykälää olen ymmälläni. Pykälästä jo maallikko näkee, että etusijalla on työttömyyden uhan alla olevat ja työtttömät papit. EI vihkimättömätt teologian maisterit.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Kajander sanoo:

  Asia ei tietysti minulle kuulu, mutta olisiko viisasta luopua pappisvihkimyksistä vuosikausiksi vain siksi, että kaikki olemassa olevat papit saataisiin työllistetyksi? Käsittääkseni millään alalla ei ole tällaista työllistämispakkoa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Eero Juhani Koskela sanoo:

  Lsuri Kopposelle: tuota pykälää rikotaan sillä perusteella, että voidaan kiertää lalipykälä sillä mitä väitätte edellisessä viestissänne teologien maisterien papiksi vihkimiseksi ohi työttömien ja työnuhsn alla olevien pappien rikotte kirklojärjestyksen lson henkeä. Vaikka en Ole juristi mion osaan kyllä mielestäni ymmärtää lalipykäkän hengen ja tarkoituksen. Mimenomaan pointtini on siinä, että vihkimättömän Papin pitää saada vokaatip seirskunnalta ennenkuin tuomiokapituli voi vihkiä hänet Papin virkaan ja määrätä seurskuntapastorin virkaan Eli jos Hiippakumnassa on jo vihittyjä pappeja vaikka virkamääräystä Eli työyttömänä tai sen uhan alla pykälä selkeästi asettaa heidät etusijalle avautiviin virkoihin Väitän että tuomiokapitult eivät toimi eettisestii oikein eikä kirkkojärjestyksen lain hengen mukaan jos toimivat niin kuin luvattoman usein toimivat. Ainut syy on milestäni vokastopn amtamiseen erityisen painsvat syyt jotka seurakunta joutuu perustelemaan mikäli käyttää ohituskaistaa. Tämä ohituskaista EI ole vakio, vaan todella viimeinen vaihtoehto jos EI ole hiipppalunnassa tarjolla sopivaa pappia. No itselläni on kyllä ollut mainitsemissani tapauksissa pätevyyttä ja sopivuutta riittämiin ettei olisi saanut päästää ohituskaistalle ja lakia kiertämään.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Eero Juhani Koskela sanoo:

  Sorry, noita kirjoitusvirheitä tulee kun älypuhelimesta viestitän eikä pääässyt alkuun enää korjaamaan mutta toivottavasti asia tulee ymmärretyksi. Jos EI teen korjaukset tekstiin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Eero Juhani Koskela sanoo:

  Juha Kajander viestitti: ”Asia ei tietysti minulle kuulu, mutta olisiko viisasta luopua pappisvihkimyksistä vuosikausiksi vain siksi, että kaikki olemassa olevat papit saataisiin työllistetyksi? Käsittääkseni millään alalla ei ole tällaista työllistämispakkoa.”

  Kajanderin esitys olisi hyvin varteenotettava, järkevä ja käyttökelpoinen tässä pappien ylikapasiteetin tilanteessa. Yliopistojen tulisi leikata koulutuspaikkoja teologiselta puolelta ja kertoa, että voi joutua työttömäksi. Myös olisi oikeudenmukaisempaa valmistuneita jo vihittyjä työttömiä tai työttömyyden uhan alla olevia pappeja kohtaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Kajander sanoo:

   Ei ollu esitys. Minä vain kyselin. Itse olen sitä mieltä, että se ei oilsi viisasta. Sillä tavoin jäisivät kirkolta parhaat kyvyt löytämättä.

   Työttömyydestä opiskelijoita toki sopii varoittaa. Helsingin yliopiston geofysiikan opiskelijoiulle kerrottiin aikoinaan opinto-oppaassa, että uusia tutkijan paikkoja ei alan laitoksissa juurikaan ole odotettavissa, joten opiskelijan kannattaa varautua työlllistymään muulla tavalla, esimerkiksi opettajana.

   Pappisuraa harkitsevia teologeja voisi vastaavasti neuvoa hakemaan työtä puhelinmyyjänä. Siinä työssä tarvitaan ylipuhumiskykyä. Sama kyky on välttämätön myös papille, joka muuten joutuisi tekemään kaiken itse ja palaisi nopeasti loppuun. Jos et pärjää puhelinmyyjänä, niin et pärjää pappinakaan. Ja jos pärjäät niin hyvin, että uskallat hakeutua papiksi, niin voit papin työn loppuessa palata puhelinmyyjäksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Milla Hillberg

  Teologian maisteri, jonka kiinnostuksenkohteita ovat kulttuurintutkimus, lähetystyö, hermeneutiikka ja uskontodialogi.