Mikä on kirkon virallisen lähetysjärjestön aseman merkitys?

Otsikon aihepiiriä sivuavan edellisen kirjoitukseni kommenttiketju on paisunut jo aika laajaksi ja otsikon aihe ansaitsee ihan oman kirjoituksensa. Lähetystyötä tekevän järjestön asema yhtenä kirkon virallisista lähetysjärjestöistä ei merkitse vain mahdollisuutta saada osaansa paikallisten seurakuntien tai seurakuntayhtymien kansainväliseen toimintaan varaamista varoista taikka varmuutta vuotuisista kolehtipäivistä kirkkohallituksen määräämällä listalla. Asema kirkon virallisena lähetysjärjestönä merkitsee ennen kaikkea sitä että järjestöt toimiessaan lähetyskentillä edustavat virallisesti Suomen ev.lut. kirkkoa ja kirkkomme lähetystyötä.

Kirkkomme paikalliset seurakunnat tekevät yksittäisiä lähettejä koskevat nimikkolähetti sopimukset kirkkomme virallisten lähetysjärjestöjen kanssa. Näiden nimikkolähettien työn tukemiseksi paikalliset seurakunnat järjestävät toimintaa, joihin yksittäiset seurakuntalaiset voivat vapaaehtoisina osallistua.

Edellisessä blogikirjoituksessani käsitelin tilannetta, jossa joukko kirkkomme luottamushenkilöitä kyseenalaisti valta osan kirkkomme lähetysjärjestöistä aseman kirkkomme lähetystyön tekijänä. Käytännössä tämä merkitsee sekä mainittujen järjestöjen toiminnan kyseenalaistamista varsinaisilla lähetyskentillä että Suomessa tavallisten seurakuntalaisten paikallisissa seurakunnissa kyseisten järjestöjen toiminnan tukemiseksi tekemän työn kyseenalaistamista.

Seikka, että yksittäisestä seurakunnasta ei jonakin vuonna jaeta budjettivaroja juuri kyseiselle järjestölle, ei vielä välttämättä merkitse tätä. Syitä voi olla muitakin. Esitys kokonaiskirkolliselle päätöksentekoelimelle lähetysjärjestön aseman lakkauttamisesta merkitsee juuri tätä. Kyse on yksiselitteisesti tahdon ilmaisusta, ettei kyseisten järjestöjen toimintaa lähetyskohteissa enää luettaisi kirkkomme ulkomaantoiminnaksi ja ettei kyseisten järjestöjen toiminnan hyväksi tehtävää työtä kotimaassa enää katsottaisi toiminnaksi Suomen ev.lut. kirkossa. Käytännössä tämä siis merkitsee tahtotilaa, ettei paikallisten seurakuntien jäsenten ja paikallisten lähetyssihteerien työtä kyseisten järjestöjen hyväksi luettaisi enää seurakuntien omaksi toiminnaksi.

Olen vakaasti sitä mieltä että tuhansien ihmisten hengellisen aktiviteetin rajaaminen kirkkomme toiminnan ulkopuolelle olisi merkittävä isku kirkkomme ykseyttä vastaan.

62 kommenttia

 • Jukka Kivimäki sanoo:

  SIltä varalta että joku arvelee minun kirjoittelevan pelkkiä ”olkiukkoja” suosittelen lukemaan Johanna Korhosen kirjoituksen Vantaan Laurin verkkosivulta. http://www.vantaanlauri.fi/otakantaa#lid-a3c96b174cbd44019b1ae19e57e8fb00

  Sekä Sari Roman-Lagerspetzin kommentin (kirjoitettu 10.10.2014 12:23) täältä: https://www.kotimaa.fi/vantaan-seurakuntayhtyman-16-valtuutettua-haastavat-kirkkomme-ykseyden/comment-page-2/#comments

  Väkeä tosiaan halutaan ulos kirkosta ja osoitteenkin ovat jo päättäneet. Vahinko vain mutta moiseen osoitteeseen ei huolita meitä, jotka teemme täyttä alttariyhteistyötä naispappien kanssa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Mika Laiho sanoo:

   Nuo Jukan linkittämät Johanna Korhosen kirjoitukset rikkovat avoimesti YK:n ihmistoikuksien julistuksen 1. ja 2. artiklaa, koska ne käyttävät ihmisoikeusargumentteja valheellisesti toisten ihmisten syrjimiseen ja mustamaalaamiseen. YK-ajattelu ei milloinkaan salli toisten alaspainamista. Minusta myös Vesan kommentit alla ovat varsin valaisevia tässä suhteessa.

   Tämähän on Tulkaa kaikki –liikkeen näkyvin tuntomerkki kentällä, että koko kirkko jaetaan lampaisiin ja vuohiin, mitä jopa arkkipiispa kritisoi YLEn ykkösaamussa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mika Laiho sanoo:

   Onpa tuo Vantaan Laurissa julkaistu Korhosen mielipidekirjoitus mielenkiintoista vaalikampanjointia. Siinä Korhonen näyttäisi keräävän kirkon asioista vähän perillä olevien ääniä kertomalla, että jotkut tahot ovat syrjiviä, ja hän itse siis ei olisi syrjivä, mitkä kummatkaan väitteet eivätasiallisesti ottaen pidä paikkaansa.

   Näin yksinkertaista puhetta voidaan kyllä syöttää asioista perillä olemattomille, ja mitätöidä järjestöjen laaja ja vuosikymmeniä kestänyt työ mm. naisten ja lasten hyväksi. Tässä taitaa olla tähän asti seurakuntavaalien pahin rimanalitus. Olisiko tässä aika jonkun oikeasti kriittisen tahon kiinnittää huomiota toimintatapaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Vesa Hirvonen sanoo:

  Jukka Kivimäki osuu asian ytimeen kysyessään, mikä on kirkon virallisen lähetysjärjestön aseman merkitys. Ja myös vastatessaan: ”Asema kirkon virallisena lähetysjärjestönä merkitsee ennen kaikkea sitä että järjestöt toimiessaan lähetyskentillä edustavat virallisesti Suomen ev.lut. kirkkoa ja kirkkomme lähetystyötä.” Järjestöjen tekemä lähetystyö on siis kirkon omaa työtä, jota tekemään kirkko on järjestöt kutsunut.

  Seuraava kysymys on, pyrkivätkö tai pystyvätkö kaikki kirkon lähetysjärjestöt edustamaan lähetyskentillä kirkkoa, jonka papistosta yhä suurempi osa on naisia ja joka on hyväksynyt parisuhteensa rekisteröineet yhteyteensä ja työhönsä. Vai edustavatko järjestöt lähetyskentillä lähinnä itseään ja omia mielipideryhmiään ja rakentavatko ne sinne omannäköistään kirkkoa, jossa jo lähtökohtaisesti (riippumatta kohdemaan kulttuuripiirteistä) vallitsevat toisenlaiset yhteistyö- ym. pelisäännöt kuin suomalaisissa seurakunnissa?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Vesa HIrvosen ajatuksiin voi jatkaa, että ei hänen mainitsemat ongelmat ole pelkästään kotimaan ulkopuolella. Kirkossamme on sama tilanne kotimaassa. On hyvä muistaa, että naispappeuden torjuminen ei ole kirkossamme harhaoppi. On hyvä muistaa sekin, että kirkkomme ei vihi kristilliseen avioliittoon muita kuin heteropareja.

   Lähetysjärjestöjä vähentämällä HIrvosen kuvaamat ongelmat eivät ratkea. Lähetysjärjestöjen syyllistäminen, viholliskuvan luominen ei tee oikeutta. Hirvosen kannattaisi keskittyä asian ytimeen, kirkon moneuden yksipuolistamiseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   On tosiaan hyvä huomata ettei lähetysjärjestöjen opetus esimerkiksi avioliitosta poikea siitä, miten mikä tahansa kirkkomme paikalliseurakunnista on sitoutunut asiasta opettamaan.

   Virkakysymyjsen osalta on olennaista, sitoutuvat ko järjetöt myös käytännön tasolla niihin yhteisiin sopimuksiin ja kannaotoihin joissa ne ovat mukana. Järjestöt tekevät laajasti yhteistyötä kirkkomme paikalliseurakuntein kanssa sekä keskenään. Näissä yhteyksissä ei toimijan palveluksessa olevat työntekijät saa joutua syrjittyyn asemaan.

   Esimerkiksi lähettien siunaustilaisuuteen voivat paikalliset seurakunnat lähettää edustajakseen kenet parhaaksi katsovat. Näin asia tietojeni mukaan on ainakin Sansan ja Kylväjän osalta. Vaikka Kylväjä järjestönä onkin ns. vanhalla virkakannalla, voivat lähetysjuhlien messuissa palvella myös naispuoliset papit. Syrjivän järjestön leima on siis täysin kohtuuton.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Vesa Hirvoselta kysyisin suoraan, kumpaa nykyään kannatat. Vuoropuhelun jatkamista kuten kevättalvella kerroit, vai lähetysjärjestöjen ulosheittämistä, kuten nämä vantaalaiset valtuutetut.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matti Pulkkinen sanoo:

  Minua ärsyttää se, että täällä suhtaudutaan Korhoseen ja Roman-Lagespetziin kuin koulukiusaajin. Nuo ylläviitatut tekstit eivät mitenkään tue vaäitettä siitä, että oltaisiin ajamassa ketään pois tai muuten vaurioittamassa luterilaisen kirkon ykseyttä. Tällainen tulkinta syntyy vain, jos lukijalla on vahva ennakkoasenne.

  Korhosen ja Roman-Lagerspetzin mustamaalaaminen voitaisi jo lopettaa. Ratkaisun avaimet ovat näillä kiistanalaisilla järjestöillä. Koko ongelmaa ei olisi, jos ne selvästi sanoutuisivat irti syrjivistä käytännöistä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Voitko selostaa mitä nämä ”syrjivät käytännöt” ovat?

   Oletan nyt että puhumme nyt nimenomaan järjestöistä, ” jotka pitävät homoseksuaalisia suhteita Jumalan tahdon vastaisina” ja tuovat asian kysyttäessä aina myös julki, mutta jotka eivät miltään osin toiminnassaan kohtele sekuaalivähemistöjä eriarvoistavalla tavalla.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Mitä maintuihin rouviin tulee, niin henkilökohtaisesti koen varsin kohtuuttomana heidän syytöksensä sille työlle jossa jossain määärin olen itsekin mukana.

   Miksi meidän jotka tuemme näiden järjestöjen toimintaa ja kohtelemme kaikkia ihmisryhmiä tasa-vertaisesti pitäisi siirtää oma toimintamme oman kirkkomme, siis hengellisen kotimme ulkopuolelle?

   Asia olisi toinen, jos joltain kohdin itse toimisimme kirkkomme järjestyksen tai yhteisten päätösten vastaisesti, mutta kun emme toimi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Roman-Lagerspetz sanoo:

   Kiitos Matti Pulkkinen, että nostit esiin tämän asian!

   Minä tai Johanna Korhonen (tai kukaan muukaan joka vastustaa syrjintää kirkon toiminnassa) ei ole ajamassa ketään pois kirkon yhteydestä tai seurakunnan jäsenyydestä.

   Syrjinnän vastustaminen ei riko kirkon ykseyttä. Syrjintä sen sijaan rikkoo kirkon ykseyttä. Jos kirkon ykseys on joitain ihmisiä syrjivä, sitä tulee tältä osin muuttaa oikeudenmukaisemmaksi. Kirkon ykseyden kehittäminen oikeudenmukaisemmaksi ei riko ykseyttä.

   Jukka Kivimäki on sitä mieltä, että ne järjestöt jotka torjuvat naispappeuden eivätkä palkkaa lähetystyöhön naispuolisia pappeja, ja ne järjestöt, jotka pitävät samaa sukupuolta olevien suhteita Jumalan tahdon vastaisina eivätkä palkkaa töihinsä rekisteröidyissä parisuhteissa eläviä ihmisiä, eivät toiminnassaan kohtele naispappeja tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä eriarvoistavalla tavalla. Tämä on mielestäni näkemys, jota en voi muuta kuin hämmästellä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mika Laiho sanoo:

   Sari, jos et ole ajamassa ketään ulos kirkosta, miksi sitten jatkuvasti kirjoitat toisia ihmisiä vastaan? Jos toimintasi olisi vastuullista, odottaisin sinulta positiivisia toimenpiteitä ajamiesi asioiden puolesta, ei ketään vastaan. Tällaista en kuitenkaan löydä mistään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Roman-Lagerspetz sanoo:

   Mika,

   en pyri kirjoittamaan ketään vastaan. Olen kirjoittanut naisten, lasten, homojen, juutalaisten, mustien ja joidenkin muidenkin vähemmistöjen syrjintää ja kaltoin kohtelua vastaan. Olen monissa kirjoituksissani muun muassa vastustanut lasten ruumiillista kuritusta ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Näilläkään kirjoituksillani en ole pyrkinyt ajamaan keitään henkilöitä ulos kirkosta vaan vastustamaan lasten kaltoin kohtelua.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mika Laiho sanoo:

   Sari, olen lukenut sinulta satoja kommentteja täällä K24:ssa, joiden pääsisältö on jonkin asian, ihmisen tari ryhmän vastustaminen. Viimeksi nousi tosi iso haloo kun kirjoita piispaa vastaan tavalla, joka on varsin poikkeavaa.

   Voisitko lainata edes yhtä kirjoitustasi, jossa sinulla on positiivinen agenda jonkin asian puolesta?

   Myös vastuullinen vaikuttaminen kohdallasi on herättänyt todella paljon kysymyksiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matti Pulkkinen sanoo:

  Suhtautumisessa naipappeihin ja homoseksuaalehin on minun tietojeni mukaan ollut toivomisen varaa. Jos nämä tiedot eivät pidä paikkaansa, niin sitä helpompi kritisoitujen herätysliikkeiden olisi sanoutua irti tällaisesta.

  Olisi varsin hyvä, jos luterilaisen kirkon taholta edelletettäisiin näiden järjestöjen laativan selvän toimintamallin siitä, miten yhdenvertaisuus näissä järjestöissä aiotaan toteuttaa. Jos kaikki on kunnossa, sitä helpommalla tilanteesta pääsisi eteenpäin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Asiassa on tärkeää pitää erillään lähetysjärjestöihin ja kirkomme piirissä sisälähetystyötä tekeniin herätysliikeisiin kohdistetut vaateet muuttaa kantaansa ja opetustaan niistä odotuksista että järjestöt omassa toiminnassaan sutautuvat yhdenvertaisesti erilaisiin ihmisiin ja asioista eritavoin ajatteleviin.

   Muusta en osaa sanoa, mutta asian suhteen paremmin tuntemani viidennen herätysliikkeen piirissä jälkimmäinen ei ole mikään ongelma, ainakaan yleisesti.

   Yksitäistapauksiin valitetavasti törmää ja niitä tuskin voi missään täysin välttää. Varsinainen ongelma onkin siinä ettei asiaa mukanatoimijoiden vakuutteluista huolimatta uskota. Miten siis syyttämyys pitää todistaa? Moneltako naispuoliselta seurakuntapastorilta pitää pyytää todistus ettei heitä ole ko. järjestöjen kanssa toimitaessa mitenkään syrjitty? Montako lähetysihteeriä tarvitaan vakuutamaan että ko. järjestöjen suhteen on kaikki kunnossa? Riittääkö viisikymmentä nimeä, vai tarvitaanko enemmän?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matti Pulkkinen sanoo:

   Kiihkottomasti ajatellen ja marttyyrttyyrin äänenpainot unohtaen voisivat kritisoidut lähetysjärjestöt laukaista riidan ja tulla vähän vastaan. Selkeät järjestön toimintaohjeet syrjinnän vastustamiseksi puhdistaisivat ilmaa.

   Jos luterilaisen kirkon yhtenäisyys on näille järjestöille tärkeää, niiden kannattaisi miettiä kompromissia. Nyt tilanne on lukkiutunut ja keskusteluun on tullut mukaan aitosuomalaiseen tapaan vähän uhrin esittämistäkin. Dialogia ei synny, jos toista osapuolta mustamaalataan ja sen toiminta esitetään uhkaavana.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Lähetysjärjestöille voisi olla eduksi jos ne laatisivat omasta vakaumustaustastaan lähtevän vapaaehtoisen yhdenvertaisuusssuunnitelman.

   Jos otamme esimerkiski vaikkapa järjestön jonka opetuksen mukaan samansukupuoliset parisuhteet ovat Jumalan tahdon vastaista haureutta, niin tämän järjestö voisi omassa yhden vertaisuus suunnitelmassaan aukikirjoittaa, mitenkä tästä lähtökohdasta käsin yhdenvertaisuus tavoittaa myös seksuaalivähemmistöt. Tämä ei siis tarkoita että järjestö esim. opettaisi ja toimisi käytännössä toisin, vaan miten yhdenvertaisuus edistyy järjestön opetuksen mukaisesti.

   Tällöin on toki hyväksyttävä täysi neutraliteetti sille, että järjestön ulkopuolella toisenlaisesta lähtökohdasta katsoen yhdenvertaisuus saatetaan kenties käsittää toisin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Vesa Hirvonen sanoo:

  Jukka, pidän kysymystäsi aika äkkijyrkästi muotoiltuna, mutta vastaan siihen kuitenkin: kannatan vuoropuhelun jatkamista, kuten uskon vantaalaistenkin kannattavan. Toivon, että vuoropuhelunkin myötä lähetysjärjestöjen identiteetti nimenomaan kirkon lähetysjärjestöinä voisi vahvistua. Toivon, että myös sinä jatkat sen pohdintaa, mitä järjestöille merkitsee olla kirkon kasvot lähetyskentällä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Roman-Lagerspetz sanoo:

   Jukka Kivimäki,

   sanot (yllä), että pitäisi pitää erillään lähetysjärjestöihin kohdistetut odotukset muuttaa näkemyksiään ja opetustaan niistä odotuksista, että järjestöt suhtautuisivat omassa toiminnassaan yhdenvertaisesti erilaisiin ihmisiin ja asioista eri tavalla ajatteleviin.

   Valitettavasti uskon, että näitä asioita on mahdotonta pitää erillään. Jos lähetysjärjestöllä on sellainen näkemys, jota se myös opettaa, että samaa sukupuolta olevien parisuhteet ovat Jumalan tahdon vastaisia (ja jos ne tämän näkemyksen pohjalta eivät myöskään palkkaa lähetystyöhön rekisteröidyissä parisuhteissa eläviä ihmisiä) niin miten tämä voidaan pitää erillään siitä odotuksesta, että ne suhtautuisivat yhdenvertaisesti esim. seksuaalivähemmistöihin?

   Minun on vaikea ymmärtää mitä ”yhdenvertainen kohtelu”, ”syrjimättömyys” jne. merkitsevät Jukka Kivimäelle.

   Onko niiden viidesläisten lähetysjärjestöjen ja herätysliikkeiden toiminnassa, (joissa Kivimäki toimii) samasukupuolisissa parisuhteissa eläviä ihmisiä mukana, jäseninä, työntekijöinä, vapaaehtoisina yms.? Voivatko he avoimesti ilmaista elävänsä samasukupuolisissa suhteissa, luottaen kunnioittavaan ja yhdenvertaiseen kohteluun, parisuhteensa muodosta riippumatta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Roman-Lagerspetz sanoo:

   Ylläoleva kommenttini (14.10.2014 klo 12:31) tuli vahingossa vastauksena Vesa Hirvosen kommenttiin. Minun oli tarkoitus kommentoida Jukka Kivimäen postausta 13.10.2014 klo 17:36.

   Vesa Hirvosen kommenttia (13.10.2014 klo 20:32) voin myös kommentoida lyhyesti: Vesan kommentti on oikein hyvä ja uskon, että muutkin vantaalaiset kuin minä kannattavat ehdottomasti kaikkinaisen vuoropuhelun jatkamista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mika Laiho sanoo:

   Vesa, näetkö lähetysjärjestön roolin ensisijassa kirkon edustustoimistona?

   Itse luulisin useimpien lähetysjärjestöjen työntekijöiden kokevan toimivansa Kristuksen lähettiläinä, ja kaikki järjestöt varmasti edistävät monin tavoin ihmisoikeuksia omissa kohdemaissaan. Väite syrjinnästä, kuten esim. Korhonen artikkeleissaan väittää, on varsin loukkaava eikä kuvaa todellisuutta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mika Laiho sanoo:

   Vesa, sanot kannattavasi vuoropuhelun jatkamista. Millaisia aloitteita sinä tai vantaalaiset valtuutetut ovat tehneet tämän asian eteen?

   Olen itse ollut varsin aloitteellinen asiassa, ja minun kokemukseni on, kuten hyvin tiedät, että suurin osa Tulkaa kaikki -liikkeen ehdokkaista ei ollut ole valmis vuoropuheluun.

   Vuoropuhelun alkamiseksi olisi myös jonkinlainen linnarauha tarpeen, ettei tarvitsisi kirjoittaa sellaisia hirvijahtijuttuja joita toisaalle laitoin. Tämä rauhantilan aikaansaaminen on kaikkialla aivan perustavanlaatuista.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Sami Paajanen sanoo:

  Vuoropuhelun jatkaminen – mielestäni vuoropuhelua ei ole ollut, eikä sitä tule myöskään aloittaa. Homoideologin vaatimukset ovat kovia, hajottavia ja ristiriitoja aiheuttavia. Yksinpuhelua olemme saaneet kuulla ja liikeet ja nimet taitavat olla itse kunkin mielessä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Esa Blomster sanoo:

  Mielestäni Kirkon johto on itse ajanut itsensä tähän ristiriitaiseen tilanteeseen, nyt he pahoittellevat ja ovat huolissaan tästä ristiriitaisesta tilanteesta ja ovat murheellisia,ja vierittävät syyt itse asioihin,että ovat vaikeita.

  Ovat sokeita sille että päättämättömyydellään he itse pitävät tätä ristiritaista repivää tilannetta yllä,koska heidän mielestä kukaan ei saa lähteä pois kirkosta näiden asioiden tähden. Kirkon johdon olisi pitänyt ottaa selkeä kanta asiaan ja pysyä sen takana,eikä yrittää pitää molempia vaihtoehtoja yllä. ’ Esim.Missä Jumalan sanassa pidetään synnin harjoittamista ja synnin hyväksymistä yllä niin että molemmat ovat Jumalan tahdon mukaisia.

  Jeesus sanoo Matt. 10:34 Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. 10:35 Sillä minä olen tullut ’nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan

  Eikä tämä poista Jumalan rakkautta Kristuksen sovitustyössä, tuohon rakkauteen kuuluu kärsimys Isän tahdon täyttämisestä. Kaikki ei hyväksyneet Jeesusta kun Hän puhui sitä mitä isä oli hänelle sanonut, se mitä Hän sanoi Jakoi ihmiset. Eikä Jumala estänyt sitä etteikö niin olisi saanut tapahtua. Päinvastoin niin tulikin tapahtua,jotta jokainen joka uskoo Hänen sanaansa pelastuisi.

  Jumalan sana jakaa ihmiset,ei ole kaksia vaihtoehtoja.

  Jeesus sanoi Matt.6:24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Minusta syytä ei voi vierittää yksin kirkon johdolle koska syy on meissä jokaisessa itsessämme.

   Vasta sitten kun Herra on ensin iskenyt murskaksi meidän itse kunkin ylpeän kuoren, vasta sitten kykenemme kohtelemaan lähimmäisiämme tasavertaisesti. Vasta sitten me itse tajuamme että synti on meissä ja me synnissä ja se jolla on suuremmat synnit, saa myös enemmän anteeksi. Vasta sitten kykenemme jättämään toinen toistemme syntein osoitelun ja vähättelyn sikseen ja toteamaan tyynesti: Herra armahtaa myös lähimmäistemme suuret synnit olivatpa ne kuin suuria. Vasta siinä kohtaamme todellisen tasa-arvon että Herra armahtaa kaikesta synnistä.

   Ei kirkkomme johtoa voi yksin laitaa tilille siitä että kirkkokansa kiistele kuka on kelvollinen oman itsenään eikä suostu siihen, ettei kukaan ole. Voi sitä joka ei suostu olemaan syntinen. Hän kieltäytyy siitä, että hänet armahdetaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Esa Blomster sanoo:

  Mitä se kirkon johto tekee jos se ei johda,kaitse ja näytä raamatun viittoittamaa suuntaa laumalle . Jos laivassa ei ole kapteenia ja päällystöä joka hoitaa suunnan mihin laiva menee se menee minne sattuu

  ”Ei kirkkomme johtoa voi yksin laitaa tilille siitä että kirkkokansa kiistele kuka on kelvollinen oman itsenään eikä suostu siihen, ettei kukaan ole.”

  Tuohan kuulostaa kuin vanhemmat huutas perheessä,emme me ole vastuussa siitä ku lapset tapplee ja kiistelee asioista ja kaikki on yhtä kaaosta sekamelskaa.

  Mitä tuohon synti kysymykseen tulee on hyvä eroittaa kaksi asiaa

  1.Syntiin lankeaminen,johon lankeamme joka päivä.sentähen kun synti asuu lihassamme,tällöin synti ei vielä hallitse meitä,vaan lankeamme Silloin tunnemme synnintunnon. 2. Synnin harjoittaminen on synnistä tietoista jatkuvaa harjoittamista. silloin synti hallitsee meitä ja synnintunto on kadonnut.

  Kirkon johdossa tulisi olla kristittyjä jotka erottavat nämä kaksi asiaa. ja toimii sen mukaan. Tarvittaessa erottaa yhteydestään synninharjoittajat.

  Esim.raamatusta Paavali opettaa Korinton seurakuntaa

  1.Korinttolaiskirje: 5:1 Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. 5:2 Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne? 5:3 Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on 5:4 – sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen – 5:5 Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. 5:6 Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? 5:7 Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu. 5:8 Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. 5:9 Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; 5:10 en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. 5:11 Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. 5:12 Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? 5:13 Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. ”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.”

  Huomioikaa Paavali sanoo eräskin pitää,siis ei ole langennut vaan pitää veljensä vaimoa. Alkoiko Paavali tässä sanomaan että no ei se haittaa voihan sitä pitää veljensä vaimoa.???

  Lopuksi vielä yksi raamatun kohta: Galatalaiskirje 5:19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 5:20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 5:21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 5:22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 5:23 Sellaista vastaan ei ole laki.

  Haluan kiinnittää huomion jakeeseen 21.sanaan harjoittavat,siis ei lankeavat, Miksi he joutuvat,siksikö että Jumala on niin ankara,julma ja rakkaudeton.

  Ei vaan siksi koska he harjoittavat syntiä ja ovat synnin vallassa. Jumala tuomitsee synnin ja ihminen on synnin vallassa ja menee tuon synnin mukana. Siksi Jumala suuressa rakkaudessaan Ristiinnaulitussa Kristuksessa on valmistanut vapauden synninvallasta ja kuolemassa hoituu synti joka asuu meidän lihassa. siksi kuolema on voitto.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Esa Blomster sanoo:

   Haluan kiinnittää huomion jakeeseen 21.sanaan harjoittavat,siis ei lankeavat, Miksi he joutuvat,siksikö että Jumala on niin ankara,julma ja rakkaudeton.

   lisäys tuohon Miksi he joutuvat….. perinnöttömiksi Jumalan valtakunnasta

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Tuon tyyppisiä asioita joudutaan pohtimaan, kun esillä on kysymys torjutaanko synnit, ollaanko niitä kohtaan armeliaita vai ryhdytäänkö peräti siunaamaan syntejä.

   Sekin on hyväksytttävä, eteetivät kaikki koe samoja asioita synneiksi. Silloin on hyvä kysyä itseltään ja muilta: vieraannuttaako tämä asia Herrasta Jumalasta?.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Esa Blomster sanoo:

  Tämän syntiasian ilmaisee Jumala Raamattussa,se ei perustu kokemukseen vaan Jumalan Sanan ilmoitukseen.

  Toinen kysymys on se mikä asema Raamatulla Jumalan Sanana on näissä kysymyksissä.

  Onko Jumala viisaampi kuin ihminen ilmoittaessaan Sanassaan tahtonsa

  Toisille Raamattu on kokonaan Jumalan ilmoitusta, toisille osa siitä on Jumalan ilmoitusta. Kun Raamattu on kokonaan Jumalan ilmoitusta,silloin ihmisen ei tarvi ottaa siitä mitään pois. Kun Raamatusta ottaa osan pois,valinnan tekee yksittäinen ihminen.

  Raamattu on kokonaisuus.jonka kirjat ja kirjeet nitoutuvat toisiinsa ja Jumala valvoo sanaansa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Vesa Hirvonen sanoo:

  Mika, jos haluat toimia vuoropuhelun edistämiseksi ja sinulla on ehdotuksia, ole hyvä ja lähetä niitä meille (vaikka minulle henkilökohtaisesti) ja lähetysjärjestöille.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Mika Laiho sanoo:

   Kiitos Vesa kutsustasi. Voisimme ehkä käydä kahvilla, mutta en yhtään tiedä mistä puhuisin kanssasi. Viime kasvotusten tapahtuneesta keskustelustamme jäi minulle aivan poikkeuksellisen turhautunut olo, koska itse etsin asiapohjaista keskustelua, ja koin saaneeni siihen varsin vähän vastakaikua. Omalta osaltani tulin vastaan pyytämässäsi asiassa, mutta en huomannut että olisit itse toiminut samoin pyytämässäni asiassa. Vaikeassa tilanteessahan toiminnan täytyy olla molemminpuolista.

   Tämä keskusteluketju on ollut sikäli merkityksellinen itselleni, että se näyttää kuinka TK-liikken johto on valmis myös ei-rauhanomaisiin ratkaisuihin. Itse olen jo kauan sitten arvioinut, että liike on perusgeeneiltään agggressiivinen, ja tulee kaatumaan, jos sen halutaan siirtyvän normaaliin rauhanomaiseen vastuulliseen vaikuttamiseen. Myös tässäkin keskusteluketjussa esittämäsi ajatukset näyttävät minunsta selvästi kertovan sen, että et olisi halukas sitoutumaan rauhanomaiseen työtapaan, kun vaadit joidenkin tahojen irrottamista kirkosta.

   Katso esim. tuo YK:n 1. ja 2. artikla. Niiden käyttö on varsin hienovaraista, ja kannustaisin TK-liikettä selvittämään suhteensa niihin, koska liikkeen edustajat laajalla rintamalla rikkovat niitä, ehkä ymmärtämättömyyttään, en tiedä miksi. Mutta rikkominen koskee varsin laajaa joukkoa vaikuttajianne, ei vain joitain yksittäisiä ihmisiä. Kun vaadit muita ihmisoikeuskysymyksissä vastuulliseen toimintaan, olisi hyvä siivota myös oma pesä. Esim. suomalaisten ihmisoikeusliikkeiden käytännön toiminta perustuu YK:n julistukseen, kun taas TK-liike ei mitenkään mahdu normaaliin ihmisoiekusmäärittelyyn sisään. Kuten jo edellä sanoin, ilman rauhaa on vaikea käydä dialogia.Tämä dialogittomuus on itselleni aivan uutta, koskaan ennen en ole ollut vastaavasssa tilanteessa kenenkään kanssa. Hankala paikka, enkä tiedä mitä tehdä.

   Sitten kysyisin vielä sen kysymyksen, johon en viimeksi saanut vastausta, koit sen ehkä liian provoivana, mutta se on hyvin aito ja todellinen: Olenko minä mielestäsi ihminen?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Jukka Kivimäki

  Aktiiviseurakuntalainen Espoosta. Päivätyössä ammatillisen koulutuksen parissa.