Metsä ja missio

Kun suomalainen hakee rauhaa ja pyhyyden kokemusta, hän menee metsään. Metsä on kirkkoni, jossa katto on korkealla ja seinät leveällä.

Tämä ei kuitenkaan ole sitä korkeakirkollisuutta, vaikka katto onkin korkealla. Paremminkin se on nöyryyttä Jumalan suuren luomistyön keskellä. Metsää voi aistia kaikilla aisteilla. Metsä näyttäytyy erilaisena kaikkina vuodenaikoina. Luonnonvarainen metsä ei koskaan ole luotaantyöntävä.

Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen metsät ovat erilaisia kasvustoltaan. Pohjoisen ihmisenä aina ihmettelen etelän puiden korkeaa mittaa ja tuuhevuutta, aluskasvillisuuden puuttumista tai sen rehevyyttä.

Itse en ole mikään metsäasiantuntija, mutta metsän tärkeyden ymmärrän. Valtioiden suurmiehet kiistelevät ilmastonmuutoksesta ja sen todenperäisyydestä. Totta kuitenkin on, että Saharan eteläpuolen valtiot kärsivät kovasta kuivuudesta. Oli syy mikä tahansa, on totta, että kaivossa ei ole vettä ja taivaalta ei tule vettä sateena. Totta on, että ihmiset ja eläimet kärsivät kuivuudesta ja pahimmassa tapauksessa kuolevat. Kokonaisvaltainen missio eli tehtävä sisältää myös tehtävän huolehtia luonnosta ja turvata luonnon säilymisen. Puun liiallinen käyttö edesauttaa aavikoitumista ja samalla tuhoaa ihmisten elinmahdollisuuden kotiseuduilla.

Tänä päivänä Suomessa ei ole pelkoa aavikoitumisesta ja suuret aukkohakkuut ovat historiaa. Jossakin asiassa Pohjois-Suomi päihittää Etelä-Suomen reippaasti. Suhteellisesti eniten suojeltuja metsiä on Lapin maakunnan alueella (27,1 % metsäpinta-alasta). Etelä-Suomessa vastaava ala on 0,5 miljoonaa hehtaaria, metsäpinta-alasta 4,8 prosenttia. Tämän Jumalan antaman varjelutehtävän Lappi kyllä hoitaa mallikelpoisesti. Näistä metsistä voivat nauttia kaikki maailman ihmiset jollain tavalla.

Tämä ei ollut itsestään selvyys vielä 1800-luvulla. Lähetysseuran perustamisvuosi 1859 ja saksalaisen Von Bergin heinä-elokuussa 1858 tekemä tarkastusmatka Suomeen ovat lähekkäin. Tällä matkalla Von Berg sai tehtäväkseen tarkastaa Suomen metsien tila eri puolilla maata ja tehdä tarkastuksen perusteella selvitys ja toimenpidesuositukset Suomen senaatille. Saksalaisen metsäasiantuntijan mielipide oli todiste siitä, mihin tilaan Suomen metsät joutuisivat, jos niiden hoito jätettäisiin talonpoikien käsiin. Metsät häviäisivät, jos ne jätettäisiin "ihmisten typeryyden ja puukauppiaiden voitonpyynnön varaan", toteaa Berg lausunnossaan.

Vuoden 1886 metsälaissa kiellettiin hävittämästä metsämaata autioksi, yli 10 tynnyrinalan (n. 5 ha) hakkuualueelle piti jättää siemenpuita ja huolehtia metsän uudistumisesta. Se on totta tänäkin päivä. Velvoite istuttaa puita hakattujen tilalle koskettaa kaikkia metsänomistajia.

Helatorstaina 2017 toteutui kokonaisvaltainen missio Kemin Kirkkopuistossa, kun puistoon istutettiin kolme omenapuuta. Seurakunnan lahjoittamilla varoilla puunistutus Tansaniaan mahdollistaa ihmisten ja eläinten elinolosuhteiden paranemisen. Suomen metsien historia nivoutuu yhteen Tansanian metsien tulevaisuuteen. Valtioiden päämiesten ilmastonmuutoskinastelusta huolimatta näin tehtiin ja samalla toteutettiin kokonaisvaltaista missiota Raamatun käskyjen mukaan. Von Bergia lainaten ”suomalainen elää metsässä ja metsästä”.

Juha Taanila
seurakuntayhteyksien koordinaattori, Pohjois-Suomi
Suomen Lähetysseura

Sauvosaaren koulun oppilaita istuttamassa puita helatorstaina Kemissä. Puita istuttamassa olivat myös kaupunginjohtaja, kirkkoherra sekä nuorisoparlamentin jäsenet.

Kirjoittaja

Missioblogi

Missioblogi on moniääninen blogi, josta voit lukea kuulumisia kirkosta ja lähetystyöstä eri puolilta maailmaa. Sen kirjoittajat ovat Suomen Lähetysseuran tai sen yhteistyökumppanien työntekijöitä, jotka tuovat terveisiä etelän kasvavista kirkoista, ilonaiheista, ongelmista ja teologisesta keskustelusta sekä uskon, toivon ja rakkauden työstä kehittyvissä maissa. Tuoreimman Missioblogin on kirjoittanut Lähetysseuran Kirkko ja teologia ohjelma-asiantuntija Tuomas Meurman.